De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Literaire ontwikkelingen in de 16de en 17de eeuw

Verwante presentaties


Presentatie over: "Literaire ontwikkelingen in de 16de en 17de eeuw"— Transcript van de presentatie:

1 Literaire ontwikkelingen in de 16de en 17de eeuw
Hoofdzaken

2 Schrijver en publiek Middeleeuwen  in opdracht van kerk of adel, vaak schrijver anoniem.. 16de en 17de eeuw  volkstaal, met schrijver. Opdracht vanuit stadsbestuur of particulier. Schrijvers verzameld in rederijkerskamers. ?

3 Petrarca Italiaanse dichter, schreef liefdesgedichten in sonnet-vorm.
Navolging van Petrarca petrarkisme. Onvervulde liefde in de ik-vorm Liefde stereotiep: blonde haren, rode lippen (bij Petrarca: Laura) Vaste symbolen Veel paradoxen (liefde is mooi, maar doet pijn) Literair spel

4 Sonnet

5 Emblematiek Motto (opschrift) Pictura (afbeelding)
Subscriptio (uitleg) Doel: literair spel en wijze les.

6 Didactiek Spannende, ontroerende verhalen waarin morele lessen en algemene waarheden liggen opgesloten. Jacob Cats Doel: opvoeden van het volk!

7 Liederen Bloeiende zangcultuur (toegankelijkheid)
Veel boeken met liederen rondom petrarkistiche liefde Bedoeld voor de jeugd Via muziek: sociaal sterker worden en erotische spanningen kanaliseren. BREDERO! Indeling liedboek: Boertig (komisch) Amoreus (liefde) Aandachtig (religieus)

8 Toneel Ontwikkeling: via rederijkerskamers naar de Nederduytsche Academie (Coster), naar uiteindelijk de Amsterdamse Schouwburg . Van duidelijke directe lessen, naar spiegelend toneel (het publiek wordt een spiegel voorgehouden). Ernstig toneel : Vijf bedrijven Hooggeplaatst persoon Verheven taalgebruik Onderwerp ontleend aan Oudheid Eenheid van tijd, plaats en handeling. Ondergang van de hoofdpersoon Komisch toneel (naar voorbeeld van Cicero): Vijf bedrijven Herkenbare types, deugden en ondeugden Moraliserend en didactisch Dagelijks leven Twee soorten: retorisch-didactisch (morele les wordt vooral talig overgebracht) en Aristotelisch (hoofdpersoon met innerlijk conflict en maakt verkeerde keuze: morele les komt terug in handelingen.)


Download ppt "Literaire ontwikkelingen in de 16de en 17de eeuw"

Verwante presentaties


Ads door Google