De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bas Kruiswijk Amersfoort 2 november 2011 Enterprise Architectuur.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bas Kruiswijk Amersfoort 2 november 2011 Enterprise Architectuur."— Transcript van de presentatie:

1 Bas Kruiswijk Amersfoort 2 november 2011 Enterprise Architectuur

2 © Twynstra Gudde | Universiteit Leiden 2-11-2011 Enterprise Architectuur 2 Enterprisearchitectuur Enterprise- architectuur Software- architectuur Service- georiënteerde architectuur Individuele systeemscope Gericht op ontwerp, realisaties en specificatie Organisatiebrede scope Gericht op strategie en communicatie Conceptuele basis

3 © Twynstra Gudde | Universiteit Leiden 2-11-2011 Enterprise Architectuur 3 Enterprisearchitectuur Waarom is het zo belangrijk? (1) –Veel ICT-projecten mislukken –Het merendeel (50% - 70%) van technologie-implementaties mislukt 1 –75% van alle pogingen om automatisering op de werkvloer te introduceren, is mislukt 1 –Het gaat om meer dan ICT alleen –Introductie van technologie vereist (belangrijke) veranderingen buiten het domein van de technologie, maar de introductie van technologie brengt die niet ‘automatisch’ teweeg 2 –Door alleen naar technologie te kijken krijg je die technologie niet ‘werkend’ 2 –Meer financiële sturing helpt (meestal) niet –Geen correlatie tussen ICT-investering en business success 3 1. Rechting, E. – Systems Architecting of Organizations (2000) 2. Scott Morton, M.S. – The Corporation of the 1990s (1991) 3. Pisello, T., Strassmann, P. – IT Value Chain Management – Maximizing ROI from IT Investments Bron: dr.ir. J.A.P. Hoogervorst

4 © Twynstra Gudde | Universiteit Leiden 2-11-2011 Enterprise Architectuur 4 Enterprisearchitectuur Waarom is het zo belangrijk? (2) –Een integrale architectuurbenadering helpt wel! –Succes van ICT-implementaties kan worden verhoogd door bedrijfs- organisatie, informatievoorzienings- en technische aspecten in samenhang te ontwerpen –Op organisatiebrede schaal –‘Operationaliseer’ business-IT alignment (dus waar draagt ICT bij, en hoe?) –Dat is enterprisearchitectuur

5 © Twynstra Gudde | Universiteit Leiden 2-11-2011 Enterprise Architectuur 5 Enterprisearchitectuur Wat is het? –Enterprisearchitectuur geeft inzicht in en een geïntegreerd overzicht van –Bedrijfsprocessen –(Informatievoorzienings)functionaliteiten –Informatiesystemen/applicaties –Technische infrastructuur in samenhang! –Omvat ook de relaties met de omgeving –Naast modellen omvat een enterprisearchitectuur ook de principes en uitgangspunten die het ontwerpen en de ontwikkeling door de tijd sturen –Definieert het gemeenschappelijk ICT-platform, zoals middleware etc. –Rechtvaardigt langetermijninvesteringen in ICT (bijvoorbeeld voor het gemeenschappelijk ICT-platform) –Bewerkstelligt de gewenste flexibiliteit en integratie –Is het belangrijkste, inhoudelijke communicatiemiddel in de ICT

6 © Twynstra Gudde | Universiteit Leiden 2-11-2011 Enterprise Architectuur 6 Definitie van ICT-architectuur IEEE 1471 –The fundamental organization of a system embodied in its components, their relationships to each other, and to the environment, and the principles guiding its design and development –Dus: –Fundamentele inrichting van een complex systeem –Opbouw in componenten –Hun onderlinge relatie én de relatie met de omgeving –Principes t.a.v. ontwerp en ontwikkeling in de tijd IEEE 1471: Recommended Practice for Architectural Descriptions of Software-intensive Systems IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers –a non-profit, technical professional association –a leading authority in technical areas ranging from computer engineering, biomedical technology and telecommunications, to electric power, aerospace and consumer electronics

7 © Twynstra Gudde | Universiteit Leiden 2-11-2011 Enterprise Architectuur 7 Centraal begrip in definitie Views and viewpoints –Dé architectuur van een complex systeem kan niet worden beschreven op een eendimensionale manier –Geen enkel gezichtspunt biedt uitzicht op de gehele architectuur –Je moet verschillende inzichten bieden aan de verschillende belanghebbenden (concerns of stakeholders) –Vandaar de begrippen –Viewpoint (gezichtspunt) –Een manier van kijken, gericht op het belang van een bepaalde stakeholder –View –Wat je ziet, als je vanuit een bepaald gezichtspunt (viewpoint) kijkt

8 © Twynstra Gudde | Universiteit Leiden 2-11-2011 Enterprise Architectuur 8 Views and viewpoints View point Bouwer View point Gebruiker View pont Beslisser Architectuur

9 © Twynstra Gudde | Universiteit Leiden 2-11-2011 Enterprise Architectuur 9 Architectuurraamwerken –Gebaseerd op het concept van views en viewpoints –Keuze voor te onderscheiden viewpoints, gerelateerd aan belangen van stakeholders –Architectuurraamwerken –Definiëren een set (deel)architecturen –Benoemen de deelaspecten die per architectuur worden belicht –En op welke stakeholders ze zijn gericht –Definiëren (soms) de schematechniek e.d. –Definiëren (soms) het proces van totstandkoming –Definiëren (soms) een verzameling tools die kunnen worden gebruikt

10 © Twynstra Gudde | Universiteit Leiden 2-11-2011 Enterprise Architectuur 10 Deelarchitecturen in een enterprise architectuur Technical Architecture Information Architecture Business Architecture Application Architecture Relationship

11 © Twynstra Gudde | Universiteit Leiden 2-11-2011 Enterprise Architectuur 11 Deelarchitecturen in een enterprise architectuur Technical Architecture Information Architecture Business Architecture Application Architecture Relationship Proposition and market Products and services Business processes Organization and governance Information-processing functionality Functional areas / objects Datamodel and data dictionary Applications and interfaces Common infrastructural facilities Design principles and guidelines Data structure / databases Hardware Network Physical locations Technical standards Models Rules – Standards – Principles - Guidelines

12 © Twynstra Gudde | Universiteit Leiden 2-11-2011 Enterprise Architectuur 12 Voorbeelden van architectuurraamwerken –Theoretische raamwerken –Zachman Architecture Framework (het ‘oerraamwerk’) –TOGAF (The Open Group Architecture Framework) –DYA (Sogeti) –Praktische toepassingen –Voorbeeld Centrum voor Werk en Inkomen –Twynstra Gudde

13 © Twynstra Gudde | Universiteit Leiden 2-11-2011 Enterprise Architectuur 13 Zachman raamwerk A framework for information systems architecture –Gepubliceerd in IBM Systems Journal, 1987 –Gebaseerd op hoe traditionele architectuur tot stand komt –Toepassing van views en viewpoints ‘avant la lettre’ –Een generieke set van architectuurbeschrijving –Een verschillende architectuurbeschrijving voor elke stakeholder –Daarnaast onderscheid in de verschillende aspecten –Verschillende architectuurbeschrijvingen die verschillen ‘by nature’, dus niet alleen in de mate van detaillering

14 © Twynstra Gudde | Universiteit Leiden 2-11-2011 Enterprise Architectuur 14 Some quotes... –“The increased scope of design and levels of complexity of information systems implementations are forcing the use of some logical construct (or architecture) for defining and controlling the interfaces and the integration of all of the components of the system.” –“Since the technology permits ‘distributing’ large amounts of computing facilities in small packages to remote locations, some kind of structure (or architecture) is imperative because decentralization without structure is chaos.” –“What, in fact, is information systems architecture?”... the words’ information systems architecture’ are already losing their meaning. ”

15 © Twynstra Gudde | Universiteit Leiden 2-11-2011 Enterprise Architectuur 15 Gebaseerd op het bouwen van een huis ‘onder architectuur’ RepresentationNature / purpose Bubble charts Basic concepts for building Gross sizing, shape, spatial relationships Architect/owner mutual understanding Initiate project Architect’s drawing Final building as seen by the owner Floor plans, cutaways, pictures Architect/owner agreement on building Establish contract Architect’s plans Final building as seen by the designer Translation of an owner’s view of a product Detailed drawings – 16 categories Basis for negotiation with general contractor Contractor’s plans Final building as seen by the builder Architect’s plans constrained by laws of nature and available technology “How to build it” description Directs construction activities Shop plans Subcontracter’s design of a part/section Detailed stand-alone model Specification of what is to be constructed Pattern BuildingPhysical building

16 © Twynstra Gudde | Universiteit Leiden 2-11-2011 Enterprise Architectuur 16 Observations –Three fundamental architectural representations, one for each “player in the game” –Owner: A product that will serve some purpose –Designer: A design of a physical product –Builder: A producable product –Preliminary actions: Establish the ball park where all of the ensuing architectural activities take place –Subsequent actions: Detailed, out-of-context representations –These architectural representations differ in nature, independent of the level of detail

17 © Twynstra Gudde | Universiteit Leiden 2-11-2011 Enterprise Architectuur 17 Zachman raamwerk De views van de stakeholders –Reikwijdte (Scope - Ballpark view) –Definitie van het speelveld: de organisatie en zijn doelen – de context waarin de informatiebehoefte geplaats moet worden –Bedrijfsmodel (Model of the business - Owner’s view) –Modelering en definitie van de organisatie in termen van structuur, functie en organisatie –Informatiesysteemmodel (Model of the information system - Architect’s view) –Modelering en beschrijving van informatiebehoefte in formelere informatiesysteemtermen –Technologiemodel (Technology model - Designer’s view) –Vertaling van informatiebehoefte in concrete, technologische oplossingen –Gedetailleerd ontwerp (Detailed representations - Builder’s view) –Gedetailleerde specificaties en programmacode –Werkend, gerealiseerd systeem (Functioning system)

18 © Twynstra Gudde | Universiteit Leiden 2-11-2011 Enterprise Architectuur 18 Zachman raamwerk De aspecten –Data (What) –Function (How) –Network (Where) –People (Who) –Time (When) –Motivation (Why)

19 © Twynstra Gudde | Universiteit Leiden 2-11-2011 Enterprise Architectuur 19

20 © Twynstra Gudde | Universiteit Leiden 2-11-2011 Enterprise Architectuur 20

21 © Twynstra Gudde | Universiteit Leiden 2-11-2011 Enterprise Architectuur 21

22 © Twynstra Gudde | Universiteit Leiden 2-11-2011 Enterprise Architectuur 22 TOGAF The Open Group 1 Architecture Framework –Architecture Development Method (ADM) –An iterative sequence of steps to develop an enterprise-wide architecture –The Enterprise Continuum –During application of the ADM, assets are created or drawn from existing assets, used, modified and returned to the virtual repository that is the Enterprise Continuum –Resource Base –During application of the ADM, processes, templates, checklists and other items from the Resource Base are deployed as methods to develop the architecture The Open Group is a vendor-neutral and technology-neutral consortium, whose vision of Boundaryless Information Flow™ will enable access to integrated information, within and among enterprises, based on open standards and global interoperability. 1)

23 © Twynstra Gudde | Universiteit Leiden 2-11-2011 Enterprise Architectuur 23 TOGAF De deelarchitecturen –Business (or business process) architecture –Defining the business strategy, governance, organization, and key business processes of the organization –Applications architecture –Providing a blueprint for the individual application systems to be deployed, the interactions between the application systems, and their relationships to the core business processes of the organization –Data architecture –Describing the structure of an organization's logical and physical data assets and the associated data management resources –Technology architecture –Describing the software infrastructure intended to support the deployment of core, mission-critical applications

24 © Twynstra Gudde | Universiteit Leiden 2-11-2011 Enterprise Architectuur 24 TOGAF ADM: Architecture Development Methodology

25 © Twynstra Gudde | Universiteit Leiden 2-11-2011 Enterprise Architectuur 25 DYA Dynamische architectuur - het DYA-model –Visie van Sogeti op het omgaan met architectuur –DYA is dus in eerste plaats een methode

26 © Twynstra Gudde | Universiteit Leiden 2-11-2011 Enterprise Architectuur 26 DYA Het DYA-architectuurraamwerk Objecten Abstractieniveaus

27 © Twynstra Gudde | Universiteit Leiden 2-11-2011 Enterprise Architectuur 27 DYA De 10 principes 1.Architectuur is strategisch als ICT dat is 2.Architectuur moet snelheid dienen 3.Communicatie tussen business- en ICT-management staat centraal 4.Het ontwikkelen van architectuur wordt gestuurd door businessdoelen 5.Het architectuurniveau wordt verhoogd door mee te liften op de energiegolven van belangrijke veranderingstrajecten 6.Architectuur wordt ontwikkeld volgens het ‘just enough’ en ‘just in time’- principe 7.Een denk-/werkmodel ondersteunt het werken onder architectuur 8.Verbanden moeten inzichtelijk zijn 9.Er worden meerdere ontwikkelscenario's onderscheiden 10.De architectuurprincipes en -processen moeten ingebed zijn in de organisatie

28 © Twynstra Gudde | Universiteit Leiden 2-11-2011 Enterprise Architectuur 28 NORA Architectuurmatrix –Kapstok van (deel)architecturen om best-practices aan op te hangen

29 © Twynstra Gudde | Universiteit Leiden 2-11-2011 Enterprise Architectuur 29 Logisch Conceptueel Fysiek Bedrijf Informatie Basis bedrijfs- model Proces- simulatie Proces- model Informatie- systeem architectuur Technische Infrastructuur Conceptuele technische architectuur Logische technische architectuur Applicatie Conceptuele applicatie- architectuur Logische applicatie- architectuur Contextueel SUWI-wet BP2002 RWP (architectuur) CWI- werkprocessen Rapport business- architectuur Architectuur van de bedrijfs ondersteuning WAAROM HOE WAT Gegevens- gebieden architectuur Contextuele applicatie- architectuur Contextuele technische architectuur WAARMEE Voorbeeld: Architectuurraamwerk CWI

30 © Twynstra Gudde | Universiteit Leiden 2-11-2011 Enterprise Architectuur 30 Voorbeeld: Architectuurraamwerk TG –4 deelarchitecturen –Business, Informatie, Applicatie, Techniek –Onderlinge samenhang 1.Aplicaties ondersteunen bedrijfsprocessen 2.Bedrijfsprocessen worden ondersteund door informatievoorziening 3.Informatievoorziening wordt gerealiseerd door applicaties 4.Applicaties maken gebruik van technische infrastructuur –4 typen vraagstukken –Integratievraagstuk –Functioneel vraagstuk –Toekomstvisie –Migratievraagstuk

31 © Twynstra Gudde | Universiteit Leiden 2-11-2011 Enterprise Architectuur 31 Voorbeelden van enterprisearchitecturen –Uit de ervaringen van Twynstra Gudde met enterprise- architectuur, verzameld in het boek ‘Architectuur in beeld’

32 © Twynstra Gudde | Universiteit Leiden 2-11-2011 Enterprise Architectuur 32 Voorbeeld van een businessarchitectuur

33 © Twynstra Gudde | Universiteit Leiden 2-11-2011 Enterprise Architectuur 33 Kantoor automa- tisering Kennis bank MedewerkersRelaties ObjectenProjecten Kerngegevens Scenarioplanning Eindwaarde variant 2 Eindwaarde variant 3 Risicocalculatie Eindwaarde variant 1 Rekenmodel Planning & control Financiële administratie Specifieke toepassingen Objecten beheer Presentatie & Communicatielaag InternetExtranet Actuele documenten Post - registratie Document- flow Archief Intranete-mail Gebouwen- exploitatie Administratie Plan- exploitatie Administratie Grond- exploitatie Administratie Erfpacht administratie Onroerend goed administratie Uren administratie Personeels administratie Relatie beheer Kartografie Representa- vormen object Project administratie Project planning Voorbeeld van een informatie- architectuur (1)

34 © Twynstra Gudde | Universiteit Leiden 2-11-2011 Enterprise Architectuur 34 Voorbeeld van een informatie- architectuur (2)

35 © Twynstra Gudde | Universiteit Leiden 2-11-2011 Enterprise Architectuur 35 Voorbeeld van een informatie- architectuur (3)

36 © Twynstra Gudde | Universiteit Leiden 2-11-2011 Enterprise Architectuur 36 Relatie tussen business- en informatiearchitectuur 289GROT1f Presentatie, kantoorautomatisering en communicatie Object/medewerker/relaties ProjectadministratieErfpacht adm. GrondexploitatieOnr. goed adm. Gewenste ondersteunende functies: Financiële administratiePlanning en control PKL/RPE/271299 5.1 Uitvoeren economische projecten 5.1 Uitvoeren economische projecten 5.2 Uitvoeren ruimtelijke projecten 5.2 Uitvoeren ruimtelijke projecten 6.1 Monitoren afgeronde ruimtelijke en economische projecten 6.1 Monitoren afgeronde ruimtelijke en economische projecten 6.2 Beheren erfpacht- contracten 6.2 Beheren erfpacht- contracten 6.3 Beheren onroerend goed * 2 6.3 Beheren onroerend goed * 2 Kansen ter verbetering van het woon/werk-, verblijf- en leefklimaat van de stad Rotterdam Tevreden gebruikers van de stad Rotterdam Goedgekeurde projecten (definitief) Gerealiseerde projecten 3.1 Vertalen programma’s naar projecten (i.s.m. partners) 3.2 Toetsen haalbaarheid: - financieel - politiek - mensen - middelen - maatschappelijk draagvlak - etc. 3.3 Voorstel ter politieke besluitvorming uitwerken 3.4 Go/No Go-besluit nemen 4.1 Fasering aanbrengen (i.s.m. partners) 4.2 Uitwerken project- beheersing: - tijd - geld - kwaliteit - informatie - organisatie 4.3 Voorstel ter politieke besluitvorming uitwerken 4.4 Go/No Go-besluit nemen 4.5 Partners en belang- hebbenden informeren over genomen besluit 5.2.1 Verwerven 5.2.2 Ontwikkelen en planbegeleiding 5.2.3 Tijdelijk beheren 5.2.4 Markt bewerken 5.2.5 Uitgeven/verhuren 5.2.6 Evalueren 5.2.7 Overdragen 5.1.1 Partners aanschakelen en binden 5.1.2 Draagvlak creëren 5.1.3 Verwerven & beheren middelen (geld, inspanning, ruimte, etc.) voor uitvoering 5.1.4 Markt bewerken 5.1.5 Uitvoeren geplande activiteiten 5.1.5 Evalueren 5.1.6 Overdragen 6.1.1 Nazorg verlenen 6.1.2 Account- management uitvoeren 6.2.1 Registreren 6.2.2 Factureren 6.2.3 Indexeren 6.2.4 Verwerken mutaties: - heroverwegingen - splitsing - wijzigen bestemmingen - etc. 6.3.1 Registreren 6.3.2 Factureren 6.2.3 Indexeren 6.2.4 Verwerken mutaties 1.1Signaleren kansen (antennefunctie) 1.2Vertalen kansen naar beleid (i.s.m. partners) 1.3Toetsen aan gemeentelijke kaders (inclusief Rijks- en provinciale overheid) 1.3Voorstel ter politieke besluitvorming (m.n. gemeenteraad) 1.4Go/No Go 2.1Vertalen beleid naar programma’s (i.s.m. partners) 2.2Toetsen haalbaarheid: - financieel - politiek - mensen (capaciteit) - middelen (bijvoorbeeld grond gebouwen) - maatschappelijk draagvlak - etc. 2.3Uitwerken programma- beheersing: - tempo - haalbaarheid - efficiency - flexibiliteit - doelgerichtheid 2.4Voorstel ter politieke besluitvorming uitwerken 2.5Go/No Go-besluit nemen Goedgekeurde projecten (kaders) Goedgekeurde programma’s OBR beleid * 1 Hoeft niet per definitie een gevolg te zijn van projecten * 2 Bedrijfsruimte Huurcontracten Visrecht Pachten etc. 6. Beheren en monitoren resultaat *1 6. Beheren en monitoren resultaat *1 2. Ontwikkelen programma’s 2. Ontwikkelen programma’s 5. Uitvoeren projecten 5. Uitvoeren projecten 4. Voorbereiden projecten 4. Voorbereiden projecten 3. Onderzoeken projecten 3. Onderzoeken projecten 1. Beleids- ontwikkeling 1. Beleids- ontwikkeling Stedelijke ontwikkeling op het gebied van ruimte en economie Stedelijke ontwikkeling op het gebied van ruimte en economie

37 © Twynstra Gudde | Universiteit Leiden 2-11-2011 Enterprise Architectuur 37 Relatie tussen business- en applicatiearchitectuur

38 © Twynstra Gudde | Universiteit Leiden 2-11-2011 Enterprise Architectuur 38 Relatie tussen informatie- en applicatie- architectuur

39 © Twynstra Gudde | Universiteit Leiden 2-11-2011 Enterprise Architectuur 39 Applicatiearchitectuur

40 © Twynstra Gudde | Universiteit Leiden 2-11-2011 Enterprise Architectuur 40 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze presentatie berusten bij Twynstra Gudde. Niets uit deze presentatie mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Twynstra Gudde. Bas Kruiswijk bkr@tg.nl www.twynstragudde.nl


Download ppt "Bas Kruiswijk Amersfoort 2 november 2011 Enterprise Architectuur."

Verwante presentaties


Ads door Google