De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Use Case Modelling.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Use Case Modelling."— Transcript van de presentatie:

1 Use Case Modelling

2 Use Case diagram voorbeeld

3 Use Case diagram voorbeeld

4 Use Case Diagram : Doel Een diagram waarmee use-cases kunnen worden gevisualiseerd (basisconcepten: actors, use-cases, relaties). Het modelleren van gedrag van het te ontwikkelen systeem in termen van functionaliteit. Het use-case diagram toont hoe het systeem kan worden door externe entiteiten zoals menselijke gebruikers; Het use-case diagram speelt in de conceptualisatiefase een belangrijke rol.

5 Conceptualisatie Veelvuldige communicatie met de eindgebruikers, opdrachtgever en andere betrokkenen is noodzakelijk om een goed beeld te krijgen van de taken die eindgebruikers met het systeem moeten gaan uitvoeren. Het maken van use-cases is een enigszins informele beschrijving van deze taken in natuurlijke taal. Het gaat erom een goed beeld te vormen van de situatie en de wensen van de gebruiker.

6 Use Case definitie Fowler: Cockburn:
A use case is a typical interaction that a user has with a system in order to achieve some goals. A use case is a description of a set of sequence of actions, including variants, that a system performs to yield an observable result of value to an actor. Cockburn: A use case describes a system’s behavior. Een use case is een duidelijke manier om met de eindgebruiker te communiceren over wat een systeem zou moeten doen onder welke omstandigheden.

7 Actor Een actor is een entiteit die buiten het systeem staat en direct communiceert met het systeem. Een actor is een rol die een gebruiker in de context van een systeem speelt. Actors – what exists outside the system (Rumbaugh) [external “participants”/”roles”]

8 Use Case diagram voorbeeld

9 Use cases Een use-case is een beschrijving van een bepaalde wijze waarop het systeem gebruikt kan worden; het representeert een functioneel requirement van het systeem als geheel. Een use-case is een beschrijving van een reeks van interacties tussen één of meer actoren en het systeem. Een use-case is een verzameling scenario’s; deze scenario’s hebben gemeen dat ze een doelstelling van een gebruiker ondersteunen.

10 Use Case diagram voorbeeld

11 Use Case diagram voorbeeld

12

13 Scenario Een scenario is een reeks stappen waarmee een interactie wordt beschreven tussen een gebruiker en een systeem. Een scenario is een instantie van een use-case. Een scenario beschrijft een mogelijke interactie met het systeem. Een scenario is een soort voorbeeld van hoe een use-case in de praktijk gebruikt wordt.

14 Scenario voorbeeld Beschouw on-line winkel op het web met het scenario ‘Koop een product’ : De klant bladert door de catalogus en plaatst de gewenste artikelen in het boodschappenwagentje. Wanneer de klant wil gaan betalen, geeft hij of zij de informatie op die voor de verzending noodzakelijk is en voert de creditcardgegevens in. Het systeem controleert of het nummer van de creditcard in orde is en bevestigt de koop onmiddellijk en met een bericht dat wat later wordt verstuurd.

15 Voorbeeld van een scenario

16 Template van een Use Case beschrijving

17 Use Cases definiëren: stappen
Identificeer grenzen (uit welke elementen bestaat het systeem). Definieer de actoren (kunnen zowel mensen als andere systemen zijn). Definieer use-cases. Definieer scenario’s. Beschrijf elke use-case. Identificeer gemeenschappelijke sub-cases (sommige use cases kunnen door verschillende use cases worden hergebruikt).

18 Use case relaties Generalisatie tussen use-cases
Include relatie tussen use-cases Extend relatie tussen use cases

19 Generalisatie Er kan van een use-case generalisatie gebruik worden gemaakt wanneer er over een use-case wordt beschikt die in veel opzichten overeenkomt met een andere use-case maar net iets meer kan. In feite biedt dit type use-case een andere manier om alternatieve scenario’s vast te leggen.

20 Use Case diagram voorbeeld

21 Include / Uses Uses / Include : wanneer een bepaald gedrag in verschillende use-cases terugkeert en ervoor gekozen is de beschrijving van dit gedrag niet te kopiëren.

22 Use Case diagram voorbeeld

23 Extend Extend : is in principe hetzelfde als een generalisatie maar is aan meer regels gebonden. De uitbreidende use-case mag alleen extra gedrag toevoegen bij bepaalde gedeclareerde extensiepunten.

24

25 Gebruik van use case relaties
Gebruik een relatie include wanneer er bij de uitwerking van twee of meer use-cases in herhaling wordt gevallen en dat men dat wil voorkomen dat een aantal keren hetzelfde wordt gedaan. Gebruik een generalisatie om een variatie van normaal gedrag te beschrijven en men deze beschrijving oppervlakkig wilt houden. Gebruik een extend om een variatie op normaal gedrag te beschrijven en men deze variatie nauwkeuriger naar de hand wilt zetten.

26 Use Case Diagram / Use Cases Summary

27 What is Use Case modeling?
Use Case model: a view of a system that emphasizes the behavior as it appears to outside users. A use case model partitions system functionality into transactions(“use cases’) that are meaningful to users (‘actors’) A Use Case Diagram visualizes a use case model.

28 Core Elements

29 Core Relationships

30 Core Relationships

31 Use Case Diagram Use Cases Use Case text : Voorbeeld

32 NS Kaartjesautomaat Maak een use case diagram van de NS kaartjesautomaat. Beschrijf één of meer use cases.

33 Use Case diagram NS kaartjesautomaat
Ontleend aan Mallens/Hengeveld 2001

34 Use Case: Koop Ticket Beschrijving Ontleend aan Mallens/Hengeveld 2001


Download ppt "Use Case Modelling."

Verwante presentaties


Ads door Google