De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gemeentelijke Dagopvang Kwakkie VVSG – werkbezoek ZKDV: 25 juni 2010 Schepen Kinderopvang : Herlinde Trenson Verantwoordelijke dagopvang: Ann Colpaert.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gemeentelijke Dagopvang Kwakkie VVSG – werkbezoek ZKDV: 25 juni 2010 Schepen Kinderopvang : Herlinde Trenson Verantwoordelijke dagopvang: Ann Colpaert."— Transcript van de presentatie:

1 Gemeentelijke Dagopvang Kwakkie VVSG – werkbezoek ZKDV: 25 juni 2010 Schepen Kinderopvang : Herlinde Trenson Verantwoordelijke dagopvang: Ann Colpaert Meer info ? dagopvang@knesselare.be

2 Geschiedenis Opgestart in vroegere Cogetama fabriek in 1993 Niet gesubsidieerd kinderdagverblijf met capaciteit van 24 kinderen tot 3 jaar. Onder toezicht van Kind en Gezin Beleidskeuze met als doel : ◦ Tegemoet komen aan de nood van kinderopvang ◦ Kwaliteitsvol kinderdagverblijf uitbouwen ◦ Gezonde voeding voor de kinderen ◦ Tewerkstellingsproject TIMBO - rechtstreeks en onrechtstreeks ◦ Positief opvoeden en zelfstandigheid stimuleren

3 Voorstelling opvang Dagopvang capaciteit 24 kinderen Buitenschoolse opvang 72 kinderen Begeleiding: 1 per 7 baby’s 1 per 10 peuters Keuken:1 verantwoordelijke 2 keukenpersoneel Poetsdienst: externe firma

4 Ons team van begeleidsters 7 kinderverzorgsters 1 verantwoordelijke Permanente vorming Kwaliteitscriteria a.d.h.v. Z-KWAPOI of Ziko Maandelijkse teamvergadering

5 Kindvriendelijke omgeving Huiselijke sfeer Open communicatie met ouders Optimale ontplooiing van het kind Betrokkenheid en welbevinden van zowel het kind als het team Ritme van het kind Pedagogische begeleiding Ons team zorgt voor een kwalitatieve opvang :

6 Vers bereide maaltijden Kwaliteit en hygiëne Dagverse producten Levering aan opvang Variatie in voeding Aangepast aan leeftijd en behoeften Opstellen auto-controlegids Ons kookteam

7 Babyhoek Geborgen en veilig Aangepast spelmateriaal Motorische en sociale ontwikkeling Babyanimatie Heen-en-weerschriftje Observatiefiche Groeischrift Ons baby-huis

8 Ons peuterhuis Bevorderen zelfredzaamheid Aangepaste activiteiten : kleuren, schilderen, knippen,… Voorbereiding kleuterklas Gezelligheid Inspelen op de individuele noden en behoeften Stimuleren sociale, motorische en cognitieve ontwikkeling

9 Onze speeltuin en een park ! Vitaminen opdoen! Versterkt de motorische ontwikkeling Gezelligheid Genieten in het park

10 Uitstapjes : bibliotheek, bos,… Feesten : Paasontbijt, grootouderfeest, … Bezoek van derden : postbode, politie, ouder,… Ouderparticipatie : infoavond, babymassage,… Extra activiteiten voor jong en oud

11 Een kwalitatieve opvang waar gezelligheid troef is en waar de kinderen zich optimaal kunnen ontplooien ! Wat hebben wij te bieden?

12 Strenge eisen K&G Meer gekwalificeerd personeel Meer normering Meer kwaliteit Niet gesubsidieerd …. En het kostenplaatje?

13 Verhouding Ontvangsten – Uitgaven ? JAAR ONTVANGSTEN tov Uitgaven UITGAVEN tov Ontvangsten 200149,85%200,60% 200253,07%188,42% 200349,23%203,12% 200444,14%226,55% 200540,74%245,43% 200640,29%248,17% 200740,61%246,26% 200840,22%248,66% 200940,33%247,94%

14 Verdeling uitgaven in % jaar200120022003200420052006200720082009 UITGAVEN100% Personeel86,74%87,08%85,52%87,86%79,99%86,36%87,26%82,11%85,44% Werkingskost12,91%12,51%14,22%11,78%19,99%13,16%12,26%17,89%14,56% Overdrachten0,36%0,41%0,26%0,35%0,02%0,48% 0,00%

15 Reden stijging uitgaven Personeelskosten : Deeltijds personeel : Voordeel : flexibeler werken en optimaler werken Nadeel : duurder (feestdagen - verlof ) Lonen de laatste twee jaar sterk geïndexeerd Vaste contracten : Anciënniteit verhoogt sterk kosten na verloop van jaren maar biedt ook kwaliteit aan opvang !!! Bij gemeente niet makkelijk om te ontslaan Gemeentemedewerkers : meer verlof dan privé Werkingskosten : Prijzen voeding en materialen sterk gestegen Kostprijs externe poetsfirma ook indirect ook loonkost

16 Ontvangsten Inkomsten verhogen : In 2007 tarief verhoogt ism lokale onthaalouders 1.5 € / u -> Verhoging + invoering blokken van 3 u 3 u tarief: 6 € max 6 u tarief : 12,5 € (incl één maaltijd) max 12 u tarief : 20 € (incl één maaltijd In juli 2009 instap in IKG-systeem vergoeding / dag naar 25.17 € vanaf juli 2010 -> 25.75 € nog niet voldoende zichtbaar : nog keuzesysteem van ouders om in oude systeem te blijven tot stopzetting gebruik

17 Verdere beleidskeuze ? Zeker ! Omdat pedagogische verantwoorde opvang een noodzaak blijft. Omdat dit rechtstreeks en onrechtstreekse tewerkstelling bevordert Maar als bestuur moeten we verliezen toch trachten in te perken Hoe ? Verhogen inkomsten : In 2007 : Overschakelen van half uur en uurtarief naar een derde, halve en volledig dagtarief Strikter huishoudelijk reglement maken én ook toepassen, om misbruiken tegen te gaan. In 2009 : instappen op IKG Toekomst …. : Verhoging vergoeding IKG ????? Verzelfstandiging (AGB) ? geen optie : zelfde voorwaarden voor personeel als nu Extra subsidies voor kwaliteit ZKDV ?

18 Vragen?


Download ppt "Gemeentelijke Dagopvang Kwakkie VVSG – werkbezoek ZKDV: 25 juni 2010 Schepen Kinderopvang : Herlinde Trenson Verantwoordelijke dagopvang: Ann Colpaert."

Verwante presentaties


Ads door Google