De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gemeentelijke Dagopvang

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gemeentelijke Dagopvang"— Transcript van de presentatie:

1 Gemeentelijke Dagopvang
Kwakkie VVSG – werkbezoek ZKDV : 25 juni 2010 Schepen Kinderopvang : Herlinde Trenson Verantwoordelijke dagopvang : Ann Colpaert Meer info ?

2 Geschiedenis Opgestart in vroegere Cogetama fabriek in 1993
Niet gesubsidieerd kinderdagverblijf met capaciteit van 24 kinderen tot 3 jaar. Onder toezicht van Kind en Gezin Beleidskeuze met als doel : Tegemoet komen aan de nood van kinderopvang Kwaliteitsvol kinderdagverblijf uitbouwen Gezonde voeding voor de kinderen Tewerkstellingsproject TIMBO - rechtstreeks en onrechtstreeks Positief opvoeden en zelfstandigheid stimuleren

3 Voorstelling opvang Dagopvang capaciteit 24 kinderen Buitenschoolse opvang 72 kinderen Begeleiding: 1 per 7 baby’s per 10 peuters Keuken: 1 verantwoordelijke keukenpersoneel Poetsdienst: externe firma

4 Ons team van begeleidsters
7 kinderverzorgsters 1 verantwoordelijke Permanente vorming Kwaliteitscriteria a.d.h.v. Z-KWAPOI of Ziko Maandelijkse teamvergadering

5 Ons team zorgt voor een kwalitatieve opvang :
Kindvriendelijke omgeving Huiselijke sfeer Open communicatie met ouders Optimale ontplooiing van het kind Betrokkenheid en welbevinden van zowel het kind als het team Ritme van het kind Pedagogische begeleiding

6 Ons kookteam Vers bereide maaltijden Kwaliteit en hygiëne
Dagverse producten Levering aan opvang Variatie in voeding Aangepast aan leeftijd en behoeften Opstellen auto-controlegids

7 Ons baby-huis Babyhoek Geborgen en veilig Aangepast spelmateriaal
Motorische en sociale ontwikkeling Babyanimatie Heen-en-weerschriftje Observatiefiche Groeischrift

8 Ons peuterhuis Bevorderen zelfredzaamheid
Aangepaste activiteiten : kleuren, schilderen, knippen,… Voorbereiding kleuterklas Gezelligheid Inspelen op de individuele noden en behoeften Stimuleren sociale, motorische en cognitieve ontwikkeling

9 Onze speeltuin en een park !
Vitaminen opdoen! Versterkt de motorische ontwikkeling Gezelligheid Genieten in het park

10 Extra activiteiten voor jong en oud Uitstapjes : bibliotheek, bos,…
Feesten : Paasontbijt, grootouderfeest, … Bezoek van derden : postbode, politie, ouder,… Ouderparticipatie : infoavond, babymassage,…

11 Wat hebben wij te bieden?
Een kwalitatieve opvang waar gezelligheid troef is en waar de kinderen zich optimaal kunnen ontplooien !

12 En het kostenplaatje? Strenge eisen K&G Meer gekwalificeerd personeel
Meer normering Meer kwaliteit Niet gesubsidieerd ….

13 ONTVANGSTEN tov Uitgaven UITGAVEN tov Ontvangsten
Verhouding Ontvangsten – Uitgaven ? JAAR ONTVANGSTEN tov Uitgaven UITGAVEN tov Ontvangsten 2001 49,85% 200,60% 2002 53,07% 188,42% 2003 49,23% 203,12% 2004 44,14% 226,55% 2005 40,74% 245,43% 2006 40,29% 248,17% 2007 40,61% 246,26% 2008 40,22% 248,66% 2009 40,33% 247,94%

14 Verdeling uitgaven in %
jaar 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 UITGAVEN 100% Personeel 86,74% 87,08% 85,52% 87,86% 79,99% 86,36% 87,26% 82,11% 85,44% Werkingskost 12,91% 12,51% 14,22% 11,78% 19,99% 13,16% 12,26% 17,89% 14,56% Overdrachten 0,36% 0,41% 0,26% 0,35% 0,02% 0,48% 0,00%

15 Reden stijging uitgaven
Personeelskosten : Deeltijds personeel : Voordeel : flexibeler werken en optimaler werken Nadeel : duurder (feestdagen - verlof ) Lonen de laatste twee jaar sterk geïndexeerd Vaste contracten : Anciënniteit verhoogt sterk kosten na verloop van jaren maar biedt ook kwaliteit aan opvang !!! Bij gemeente niet makkelijk om te ontslaan Gemeentemedewerkers : meer verlof dan privé Werkingskosten : Prijzen voeding en materialen sterk gestegen Kostprijs externe poetsfirma ook indirect ook loonkost

16 Ontvangsten In 2007 tarief verhoogt ism lokale onthaalouders
Inkomsten verhogen : In 2007 tarief verhoogt ism lokale onthaalouders 1.5 € / u -> Verhoging + invoering blokken van 3 u 3 u tarief : 6 € max 6 u tarief : 12,5 € (incl één maaltijd) max 12 u tarief : 20 € (incl één maaltijd In juli 2009 instap in IKG-systeem vergoeding / dag naar € vanaf juli > € nog niet voldoende zichtbaar : nog keuzesysteem van ouders om in oude systeem te blijven tot stopzetting gebruik

17 Verdere beleidskeuze ? Zeker !
Omdat pedagogische verantwoorde opvang een noodzaak blijft. Omdat dit rechtstreeks en onrechtstreekse tewerkstelling bevordert Maar als bestuur moeten we verliezen toch trachten in te perken Hoe ? Verhogen inkomsten : In : Overschakelen van half uur en uurtarief naar een derde, halve en volledig dagtarief Strikter huishoudelijk reglement maken én ook toepassen, om misbruiken tegen te gaan. In 2009 : instappen op IKG Toekomst …. : Verhoging vergoeding IKG ????? Verzelfstandiging (AGB) ? geen optie : zelfde voorwaarden voor personeel als nu Extra subsidies voor kwaliteit ZKDV ?

18 Vragen?


Download ppt "Gemeentelijke Dagopvang"

Verwante presentaties


Ads door Google