De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 3 De Goederenmarkt. HK 3: De GoederenmarktBron: Blanchard: Macroeconomics Slide #2 Interactie vraagzijde.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 3 De Goederenmarkt. HK 3: De GoederenmarktBron: Blanchard: Macroeconomics Slide #2 Interactie vraagzijde."— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdstuk 3 De Goederenmarkt

2 HK 3: De GoederenmarktBron: Blanchard: Macroeconomics Slide #2 Interactie vraagzijde

3 HK 3: De GoederenmarktBron: Blanchard: Macroeconomics Slide #3 Inleiding Wijziging in vraag naar goederen, met als gevolg... Wijziging in productie, is gelijk aan... Wijziging in inkomen, met als gevolg … Wijziging in vraag naar goederen, met als gevolg...

4 HK 3: De GoederenmarktBron: Blanchard: Macroeconomics Slide #4 Inhoud vraagzijde goederenmarkt 3.1. Samenstelling BBP 3.2. Vraag naar goederen 3.3. Bepaling evenwichtsproductie 3.4. Alternatief: Investeren=Sparen (IS) 3.5. Rol van de overheid

5 HK 3: De GoederenmarktBron: Blanchard: Macroeconomics Slide #5 3.1. Samenstelling BBP C – Consumptie (54 % BBP België in 2004)  Goederen en diensten gekocht door consumenten I – Investeringen (20 %BBP 2004)  Niet-residentieel en residentieel G – Overheidsbestedingen (23 % BBP 2004) Exclusief sociale zekerheid en intresten Componenten BBP

6 HK 3: De GoederenmarktBron: Blanchard: Macroeconomics Slide #6 3.1. Samenstelling BBP C + I + G = besteding door Belgen Verschillend van besteding aan Belgische goederen en diensten: X - IM = Handelsbalans  X > IM -- surplus (3 % BBP 2004), X < IM -- deficit  OPM: X=84% BBP en IM=81%BBP I S -- Voorraadinvestering  Productie - verkoop (1% BBP) Componenten BBP

7 HK 3: De GoederenmarktBron: Blanchard: Macroeconomics Slide #7 3.1. Samenstelling BBP C + I + G + X – IM = besteding (netto = na correctie buitenland) aan Belgische goederen en diensten C + I + G + X – IM + I S = productie van Belgische goederen en diensten Componenten BBP

8 HK 3: De GoederenmarktBron: Blanchard: Macroeconomics Slide #8 Tabel 3.1 Table 3.1The Composition of U.S. GDP, 2003 Billions Percent GDP (Y)11,004100 1. Consumption (C)7,76070.5 2. Investment (I)1,66715 Nonresidential 1,09410 Residential5725 3. Government spending (G) 2,07519 4. Net exports  498 55 Exports (X)1,0469.5 Imports (IM)  1,544  14 5. Inventory investment 11 0

9 HK 3: De GoederenmarktBron: Blanchard: Macroeconomics Slide #9 3.2 Vraag naar goederen 1. Eén goed, één markt (De Goederenmarkt) 2. Aanbod perfect elastisch tegen prijs P 3. Gesloten Economie (X = IM = 0) 4. Geen voorraad (I S = 0) Assumpties

10 HK 3: De GoederenmarktBron: Blanchard: Macroeconomics Slide #10 3.2 Vraag naar goederen  Belangrijkste determinant van C is beschibaar inkomen (Y D )  Consumptiefunctie C = C(Y D ) (+) is een gedragsvergelijking Consumptie (C)

11 HK 3: De GoederenmarktBron: Blanchard: Macroeconomics Slide #11 3.2 Vraag naar goederen  C = C 0 + C 1 Y D  C 1 = marginale consumptiequote Wijziging in C na 1 EURO wijziging inkomen  0 < C 1 < 1  C 0 = autonome consumptie  C = C 0 als Y D nul is Consumptie lineair verondersteld

12 HK 3: De GoederenmarktBron: Blanchard: Macroeconomics Slide #12 Figuur 3.1 Beschikbaar Inkomen,Y D Consumptie, C Consumptie- functie C = C 0 + c 1 Y D Helling = c 1

13 HK 3: De GoederenmarktBron: Blanchard: Macroeconomics Slide #13 3.2 Vraag naar goederen  C = C 0 + C 1 Y D  T: inkomensbelasting en transferten sociale zekerheid  T ondersteld exogeen, los van inkomen  C = C 0 + C 1 (Y-T) Consumptie (C)

14 HK 3: De GoederenmarktBron: Blanchard: Macroeconomics Slide #14 3.2 Vraag naar goederen Consumptie is functie van Y & T Hoger Y verhoogt C, minder dan evenredig T hoger verlaagt C, minder dan evenredig Consumptie Samengevat

15 HK 3: De GoederenmarktBron: Blanchard: Macroeconomics Slide #15 3.2 Vraag naar goederen Investeringen exogeen (d.w.z.verondersteld gegeven en niet bepaald door model, reageert dus niet op wijzigingen in Y) Endogene variabele wel bepaald door andere variabelen in het model, bv C reageert wel op wijzigingen in Y Investeringen (I)

16 HK 3: De GoederenmarktBron: Blanchard: Macroeconomics Slide #16 3.2 Vraag naar goederen G & T = fiscaal beleid = de keuze van belastingen en uitgaven door overheid geen gedragsvergelijkingen voor G & T G & T worden bepaald buiten het model Overheidsbestedingen (G) G en T exogeen

17 HK 3: De GoederenmarktBron: Blanchard: Macroeconomics Slide #17  Identiteiten  Gedragsvergelijkingen  Evenwichtsvergelijkingen 3.3 Bepaling evenwichtsproductie Model en soorten vergelijkingen

18 HK 3: De GoederenmarktBron: Blanchard: Macroeconomics Slide #18 3.3 Bepaling evenwichtsproductie       Vraag naar goederen (Z)

19 HK 3: De GoederenmarktBron: Blanchard: Macroeconomics Slide #19 Aanbod goederen (Y) = Vraag naar goederen (Z) Veronderstelling: geen voorraden  Y = aanbod goederen = productie 3.3 Bepaling evenwichtsproductie Evenwicht indien :

20 HK 3: De GoederenmarktBron: Blanchard: Macroeconomics Slide #20  Y = Aanbod  Z = Vraag =  Y = Z  Evenwicht  Vraag bepaalt productie (is gelijk aan inkomen) en inkomen bepaalt vraag  3.3 Bepaling evenwichtsproductie Evenwichtsbepaling

21 HK 3: De GoederenmarktBron: Blanchard: Macroeconomics Slide #21  C 1 Y van beide zijden aftrekken:  3.3 Bepaling evenwichtsproductie Algebraïsch

22 HK 3: De GoederenmarktBron: Blanchard: Macroeconomics Slide #22 Beide zijden delen door (1 - C 1 ) 3.3 Bepaling evenwichtsproductie Algebraïsch

23 HK 3: De GoederenmarktBron: Blanchard: Macroeconomics Slide #23 3.3 Bepaling evenwichtsproductie Algebraïsch: Y=Z

24 HK 3: De GoederenmarktBron: Blanchard: Macroeconomics Slide #24  Multiplicator >1  Wijziging in autonome bestedingen zal de productie MEER wijzigen dan de oorspronkelijke wijziging in de autonome bestedingen  Hoe groter de marginale consumptiequote, C 1, hoe groter de multiplicator  Voorbeeld: C 1 = 0.6, C 0 stijgt met $1  Effect op Y ?? 3.3 Bepaling evenwichtsproductie Multiplicator:

25 HK 3: De GoederenmarktBron: Blanchard: Macroeconomics Slide #25 Wijziging Y = wijziging C 0 x multiplicator = $1 x = $1 x 2.5 = $2.5 3.3 Bepaling evenwichtsproductie

26 HK 3: De GoederenmarktBron: Blanchard: Macroeconomics Slide #26 C 0 (of G of I) stijgt = vraagstijging  aanbod (=productie) volgt  inkomen stijgt  beschikbaar inkomen stijgt  via C 1 stijgt C = vraagstijging  … (Omgekeerd verhaal voor stijging T, of daling G, I, C 0 ) 3.3 Bepaling evenwichtsproductie Multiplicator intuïtief

27 HK 3: De GoederenmarktBron: Blanchard: Macroeconomics Slide #27 Evenwicht goederenmarkt (F. 3.2) Income,Y Horizontale As: Inkomen, (Y)

28 HK 3: De GoederenmarktBron: Blanchard: Macroeconomics Slide #28 Evenwicht goederenmarkt (F. 3.2) Income,Y Demand (Z), Production (Y) Verticale As: Vraag (Z) & productie (Y) als functie van inkomen

29 HK 3: De GoederenmarktBron: Blanchard: Macroeconomics Slide #29 Evenwicht goederenmarkt (F. 3.2) Income,Y Demand (Z), Production (Y) Grafisch: Productie (Y) Inkomen (Y) 45 o lijn

30 HK 3: De GoederenmarktBron: Blanchard: Macroeconomics Slide #30 Evenwicht goederenmarkt (F. 3.2) Income,Y Demand (Z), Production (Y) 45 o line Productie= inkomen Helling = 1 Y1Y1 Y1Y1

31 HK 3: De GoederenmarktBron: Blanchard: Macroeconomics Slide #31 Evenwicht goederenmarkt (F. 3.2) Income,Y Demand (Z), Production (Y) 45 o line Production ZZ Demand ZZ bepaald door 1) autonome bestedingen 2) inkomen

32 HK 3: De GoederenmarktBron: Blanchard: Macroeconomics Slide #32 Evenwicht goederenmarkt (F. 3.2) Inkomen,Y Vraag (Z), Productie (Y) 45 o lijn Productie ZZ Vraag Autonome besteding Evenwichtspunt: Y = Z helling = 1 A

33 HK 3: De GoederenmarktBron: Blanchard: Macroeconomics Slide #33 B ZZ’ Werking multiplicator (F.3.3) Inkomen,Y Vraag (Z), Productie (Y) 45 o lijn Y ZZ A Y Y1Y1 Y1Y1 C D A’

34 HK 3: De GoederenmarktBron: Blanchard: Macroeconomics Slide #34 Assumptie: Productie volgt de vraag… Maar kan niet onmiddellijk …Bijvoorbeeld aanpassing in kwartalen Realiteit : Aanpassingsproces (van A naar A’) vraagt tijd 3.3 Bepaling evenwichtsproductie Dynamica

35 HK 3: De GoederenmarktBron: Blanchard: Macroeconomics Slide #35 3.3 Bepaling evenwichtsproductie Toepassing : consumentenvertrouwen p.56 Table 1 GDP, Consumption, and Forecast Errors, 1990-1991 (1) Change Real GDP (2) Forecast Error for GDP (3) Forecast Error c 0 (4) Consumer Confidence 1990:219  17  23 105 1990:3  29  57 11 90 1990:4  63  88  37 61 1991:1  31  27  30 65 1991:22747877

36 HK 3: De GoederenmarktBron: Blanchard: Macroeconomics Slide #36  1990:2 tot 1991:1 Reeël BBP < voorspeld  1990:3 tot 1991:1 wijziging Reeël BBP < 0 = Recessie Koeweit- en Golfcrisis : Verlies consumentenvertrouwen C 0 3.3 Bepaling evenwichtsproductie Toepassing : consumentenvertrouwen p.56

37 HK 3: De GoederenmarktBron: Blanchard: Macroeconomics Slide #37 S = Y D - C = Y - T - C Y [- T - C ] = C + I + G [-T - C] = I + G - T => S = I + (G - T) zonder overheid : S = I 3.4 Alternatieve evenwichtsbepaling Vraag = Aanbod (Z = Y) Investeren = Sparen (I = S) Vraag = Aanbod (Z = Y) Investeren = Sparen (I = S)

38 HK 3: De GoederenmarktBron: Blanchard: Macroeconomics Slide #38 S = I + (G - T) overheidsdeficit G > T => I < S Deel van sparen gaat naar overheidsdeficit ipv naar investeringen 3.4 Alternatieve evenwichtsbepaling Overheidsdeficit

39 HK 3: De GoederenmarktBron: Blanchard: Macroeconomics Slide #39 S = Y - T - C = Y - T - C 0 - C 1 (Y - T)  S = - C 0 + (1-C 1 ) (Y - T) 1-C 1 = marginale spaarquote 0 < 1-C 1 < 1 3.4 Alternatieve evenwichtsbepaling Spaargedrag

40 HK 3: De GoederenmarktBron: Blanchard: Macroeconomics Slide #40 S = I + (G - T) en S = - C 0 + (1-C 1 ) (Y - T) substitueer en los op voor Y  3.4 Alternatieve evenwichtsbepaling Zelfde model, Anders bekeken

41 HK 3: De GoederenmarktBron: Blanchard: Macroeconomics Slide #41 S = Y D - C = Y D - C 0 - C 1 Y D Stel S stijgt bij Y D constant !!  Enige mogelijkheid : C 0 daalt (cfr 1990- 91/ ook 2001) Maar… als C 0 daalt, daalt ook Y, dus daalt S Conclusie: S constant, maar Y daalt = recessie 3.4 Alternatieve evenwichtsbepaling Toepassing : Spaarparadox op KT =verklaring recessie korte termijn Toepassing : Spaarparadox op KT =verklaring recessie korte termijn

42 HK 3: De GoederenmarktBron: Blanchard: Macroeconomics Slide #42 Conclusie: Toenemende spaarneiging bij gelijk inkomen heeft als gevolg dat  S gelijk blijft (ook “technisch” omdat S = I, en I is onveranderd exogeen vast)  Y daalt : recessie  Sparen aanmoedigen zal op KT niet lonen (wel op LT, zie later) 3.4 Alternatieve evenwichtsbepaling Toepassing : Spaarparadox op KT

43 HK 3: De GoederenmarktBron: Blanchard: Macroeconomics Slide #43 Stel G stijgt met (1-C 1 )  Y stijgt met 1 Financier (1-C 1 ) via T  Y daalt met -C 1 Netto-winst: Y stijgt met (1-C 1 ) =>Overheid bepaalt output volledig 3.5 Rol van de overheid Overheid is oppermachtig

44 HK 3: De GoederenmarktBron: Blanchard: Macroeconomics Slide #44 Oefeningen HK 3 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7


Download ppt "Hoofdstuk 3 De Goederenmarkt. HK 3: De GoederenmarktBron: Blanchard: Macroeconomics Slide #2 Interactie vraagzijde."

Verwante presentaties


Ads door Google