De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Huisartsen geconfronteerd met onverwacht overlijden of slachtoffers van geweldpleging : enkele forensische aandachtspunten Dr. K. De Munnynck Centrum.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Huisartsen geconfronteerd met onverwacht overlijden of slachtoffers van geweldpleging : enkele forensische aandachtspunten Dr. K. De Munnynck Centrum."— Transcript van de presentatie:

1 Huisartsen geconfronteerd met onverwacht overlijden of slachtoffers van geweldpleging : enkele forensische aandachtspunten Dr. K. De Munnynck Centrum Forensische Geneeskunde(CFG) Centrum Medische Expertise(CeMEx) UZ St. Raphael, Leuven

2 Forensische Geneeskunde
... is the application of medical knowledge and biomedical science to questions of law, such a those concerning the causes of death, definition of death, results of injuries, effects of violent crimes, effects of toxic agents, and implications of biological materials found as evidence in a criminal investigation. Ipodium AZ Imelda, Bonheiden,

3 Taakomschrijving van Forensische Geneeskunde
Postmortale onderzoeken : uitwendige en inwendige schouwingen Forensische kliniek : onmiddellijk : vaststellen en interpreteren verwondingen op termijn : schade-evaluaties evaluatie rij-geschiktheid Studie medische dossiers/beoordelen medisch handelen Forensisch labo Ipodium AZ Imelda, Bonheiden,

4 Ipodium AZ Imelda, Bonheiden, 10.11.07
Ongewoon Sterfgeval Forensische Geneeskunde onderzoekt op vraag van het gerecht (OR, Parket) ongewone sterfgevallen of nog, gewelddadige overlijdens en al deze verdacht van een gewelddadige oorzaak alsook de gevallen van plotse en/of onverwachte dood, waarbij een misdrijf ogenschijnlijk niet voor de hand ligt maar ook niet kan worden uitgesloten*. *Heinrich Zangger, Stichter van het Institut für Rechtsmedizin Zürich ( ) Ipodium AZ Imelda, Bonheiden,

5 Aangifte van overlijden in België
Arts: model III C (wet 4 juli 1962 ivm opmaak statistiek) (via getuigen art. 78 BW) AMBT BURG STAND (art. 77 BW) overlijdensakte verdacht of gewelddadig overlijden (art. 81 BW) Politie PdK wetsarts (art. 43 & 44 Sv) art. 77 : toestemming tot begraving kan enkel ABS geven art. 78 : aangifte van overlijden door twee getuigen bij ABS Art. 81 : als gerechtelijk bezwaar tegen begraving werd aangekruist, mag ABS geen toestemming geven tot begraving Ipodium AZ Imelda, Bonheiden,

6 Ipodium AZ Imelda, Bonheiden, 10.11.07
Model III C Strook A : bevestigen van identiteit bepalen van eventuele gerechtelijke gevolgen Strook C : medische gegevens voor statistiek, anoniem onder verzegelde omslag Opm.: beroepsgeheim : KB 31 mei 1885 (elke geneesheer, geroepen bij een geval dat kan aanleiding geven tot gerechtelijk onderzoek, zal daar ogenblikkelijk de gerechtelijk overheid kennis van geven) en art.458 Sw (arts niet vervolgd bij schending beroepsgeheim in het geval dat de wet hem verplicht die geheimen bekend te maken). Ipodium AZ Imelda, Bonheiden,

7 Ipodium AZ Imelda, Bonheiden, 10.11.07
Medisch geheim ABS Ipodium AZ Imelda, Bonheiden,

8 Ipodium AZ Imelda, Bonheiden, 10.11.07
Medisch geheim ABS Ipodium AZ Imelda, Bonheiden,

9 Natuurlijk vs. Onnatuurlijk overlijden
Ongewoon sterfgeval en dus gerechtelijk-geneeskundig bezwaar tegen begraving Inwendige Oorzaak Ipodium AZ Imelda, Bonheiden,

10 Het belang van de lijkschouwing
Ipodium AZ Imelda, Bonheiden, Recherche magazine

11 Het belang van de lijkschouwing
Ipodium AZ Imelda, Bonheiden,

12 Ipodium AZ Imelda, Bonheiden, 10.11.07
Forensische kliniek “Accurate interpretation of injuries to living people is often vital to proper administration of any system of justice” (S. Robinson) Because we are dealing with an offence, a penal procedure will follow. The involvement of the justicial apparatus is ment to reveal the truth and nothing than the truth. In case of injured people the forensic physician will be called on to help justice. He or she can help by objective and detailed observation. And to say it with the words of Robinson: Accurate…. Ipodium AZ Imelda, Bonheiden,

13 Clinical Forensic Medicine
Principles of Clinical Forensic Medicine : Goal : answer the following questions : Nature of the injuries how ? (accidental vs.intentional) with what ? (dimensions ?) relation trauma-injury ? (direct vs. indirect vs.due to medical intervention) How serious are the injuries used force ? intention of killer ?lifethreatening? (qualification of the crime) Consequences (dis) ability to work, life, love, play... for how long and to what degree ? (impact on punishment) Traces ? Ipodium AZ Imelda, Bonheiden,

14 ‘Severity of the assault ?’
depends upon affection of general health status Vital (shock) parameters Level of consciousness (Glasgow coma scale) Toxicology !  circumstances Medical history severity of injuries Abbreviated Injury Score Injury Severity Score (polytrauma) prediction of outcome Ipodium AZ Imelda, Bonheiden,

15 Clinical Forensic Medicine
Principles of Clinical Forensic Medicine : Mean : 1. See / Observe 2. Collect traces 3. Document findings  Interpretation Ipodium AZ Imelda, Bonheiden,

16 Ipodium AZ Imelda, Bonheiden, 10.11.07
Trace awareness Cover hands in paper bags  DNA Safeguard foreign objects found in or on the injured: projectiles/missiles/bullets (also the pieces...) paint or lacquer flakes (e.g. Of cars...) Keep clothes and personal belongings of the injured: as intact as possible (cfr.cutting open shirts during reanimations...) use paper bags to collect them Keep possible toxicological examination in mind: samples of vomit or rincing fluid from the stomach...etc. keep blood and urine samples (even after clinical lab testing) Ipodium AZ Imelda, Bonheiden,

17 Documentation of findings
Keep detailed medical files preferably in a standardized way. Anamnesis Clinical findings Be descriptive : Localize anatomically using anatomical diagrams Do not identify ( don’t use forensic terms)  source of confusion : ‘cut’ instead of ‘laceration’, ‘entrance’ or ‘exit’ shotgun wound ?! Digital photography, if possible …

18 Ipodium AZ Imelda, Bonheiden, 10.11.07
Forensische Kliniek Vragen die moeten beantwoord worden : Type letsels/trauma (aard verwondingen) ? Waardoor veroorzaakt ? Ernst van de verwondingen ? Gevolgen ? Info nodig om vragen te beantwoorden beschrijving / foto afmetingen anatomische lokalisatie voetzoolhoogte algemene toestand (GCS, vitale parameters AIS / ISS evaluatie mensel. schade Ipodium AZ Imelda, Bonheiden,

19 Ipodium AZ Imelda, Bonheiden, 10.11.07
Forensische Kliniek Klinisch onderzoek : best beschrijvend (cave interpreterend) gebruik (digitale) camera en maatstaf gebruik lichaamsschema’s denk aan staalname : bewaren voorwerpen, kledij,… Ipodium AZ Imelda, Bonheiden,

20 Ipodium AZ Imelda, Bonheiden, 10.11.07
Casus FK : Ipodium AZ Imelda, Bonheiden,

21 Stomp versus scherp trauma
Schaving Kneuzing Scheurwonde Snijwonde Ipodium AZ Imelda, Bonheiden,

22 Ipodium AZ Imelda, Bonheiden, 10.11.07
Casus FK : Ipodium AZ Imelda, Bonheiden,

23 Ipodium AZ Imelda, Bonheiden, 10.11.07
Forensische Kliniek Medisch attest : Voor politiediensten of advocaten,… Enkel vermelden datum onderzoek, identiteit slachtoffer en datum feiten. Eventueel licht/matig/zwaar gewond. ! Geen beschrijving/benoeming/datering verwondingen ! Ipodium AZ Imelda, Bonheiden,

24 Slotbemerkingen Forensische Kliniek
Medisch attest : 2. Voor gerechtelijk geneeskundige doeleinden : Toegelaten overeenkomstig Code Medische Plichtenleer. Op onze vraag (wanneer we zijn aangesteld) of in verzegelde omslag aan derden (politie). ! Zo gedetailleerd mogelijke beschrijvingen ! Ipodium AZ Imelda, Bonheiden,


Download ppt "Huisartsen geconfronteerd met onverwacht overlijden of slachtoffers van geweldpleging : enkele forensische aandachtspunten Dr. K. De Munnynck Centrum."

Verwante presentaties


Ads door Google