De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PAOG JGZ 24-03-2009 Roland Van Hooren, Forensisch geneeskundige / jeugdarts GGD Zuid Limburg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "PAOG JGZ 24-03-2009 Roland Van Hooren, Forensisch geneeskundige / jeugdarts GGD Zuid Limburg."— Transcript van de presentatie:

1 PAOG JGZ 24-03-2009 Roland Van Hooren, Forensisch geneeskundige / jeugdarts GGD Zuid Limburg

2 Meldcode kindermishandeling

3 Kindermishandeling: prevalentie Prevalentie? Onderrapportage!! In alle sociale lagen / in alle culturen In Nederland 107.000 [a] - 170.000 [b] kinderen / jaar Jaarlijks minstens 50-60 dode kinderen Seksueel misbruik:5-20% meisjes 1,5-10% jongens a: IJzendoorn et al. Kindermishandeling in Nederland anno 2005: de nationale prevalentiestudie mishandeling van kinderen en jeugdigen (NPM-2005). Leiden: universiteit Leiden; 2007 b: Lamers-Winkelman et al. Scholieren over mishandeling. Resultaten van een landelijk onderzoek naar de omvang van kindermishandeling onder leerlingen in het voortgezet onderwijs. Amsterdam: VU Amsterdam/PI research; 2007

4 Status Meldcode: Meldcode = meest actuele standaard Meldcode = meldrecht Géén meldplicht! Aanbeveling: geen. De inhoud van de meldcode wordt gevoeglijk als bekend verondersteld.

5 En verder: Toestemmingaspecten bij inwinnen informatie Verstrekken van informatie NB: alleen voor zover noodzakelijk is om kindermishandeling te stoppen of een redelijk vermoeden te onderzoeken

6 LET OP! In contacten met politie/justitie (én forensisch arts) bewaart de arts in beginsel zijn beroepsgeheim en beroept zich op zijn verschoningsrecht. Waarheidsvinding alleen, is onvoldoende grond voor doorbreking van het beroepsgeheim, niet tijdens een opsporingsonderzoek, niet tijdens een gerechtelijk vooronderzoek en niet ter terechtzitting. Het beroepsgeheim kan in de richting van politie of justitie alleen worden doorbroken indien en voorzover dat noodzakelijk is om gevaar voor de veiligheid van een kind af te wenden.

7 Foto’s en forensische geneeskunde Weergave van de werkelijkheid Manipulatie Zie je wat je denkt te zien?

8

9 S putovamo Soort –Kneuzing –Snijwond –penetrerend –Fractuur –Ulcererend –Erosie –Bijtwond

10 S p utovamo Plaats –Beschrijf waar het letsel zit en ben daar duidelijk in;

11 Sp u tovamo Uiterlijke kenmerken –kleur –randen –omgeving –Grootte –Patroon

12 Spu t ovamo Tijdsverloop –Past het tijdsverloop bij het uiterlijk van de verwonding –Passen het tijdsverloop en de ernst/aard van de verwonding bij elkaar.

13 Sput o vamo Oorzaak –Past de anamnestisch verkregen oorzaak bij dit letsel.

14 Sputo v amo Veroorzaker –Wie heeft dit letsel veroorzaakt; past dit bij het letsel

15 Sputov a mo Anderen –Zijn er anderen aanwezig geweest die het verhaal kunnen bevestigen?

16 Sputova m o Maatregelen –Welke maatregelen zijn er genomen en zijn deze passend bij het letsel én bij de verwachtingen die je hebt bij degene die deze maatregelen heeft genomen.

17 Sputovam o Oudere letsels –(JGZ) dossier kan hier een belangrijke rol in spelen.

18 Kindermishandeling: cijfers? Jaarlijks minstens 50.000 kinderen slachtoffer van fysiek, emotioneel of seksueel geweld NB: niet eens de helft hiervan wordt gemeld…! Mortaliteit: 1 op 1000 (~ 10 % totale kindersterfte !!) Probleem: onderregistratie !!!

19 Shaken Baby Syndroom Mortaliteit 13-23%

20 NODO-procedure 1. behandelend arts –Eventueel → 2. gemeentelijk lijkschouwer –Eventueel → 3. NODO-procedure –Eventueel → 4. Justitie

21 SIDS-protocol Zowel zoeken naar “medische”overlijdensoorzaken, alsook naar “verworven” oorzaken. Dus: naast protocol “wiegendood” ook –Oogarts in consult –Radiologie (Non accidental child injury reeks). –(Eventueel) aanvullende beeldvormende diagnostiek. –Toxicologische screening

22 Overleden kinderen problematiek Medisch Maatschappelijk Juridisch Forensisch Professioneel

23 Hoe jonger het kind, hoe makkelijker dit dood te maken is zonder zichtbaar of “typisch” letsel. Hoe jonger het kind hoe groter de kans dat geen doodsoorzaak gevonden wordt. –Wiegendood is een “verlegenheidsdiagnose”; het mag geen gelegenheidsdiagnose worden!!!!


Download ppt "PAOG JGZ 24-03-2009 Roland Van Hooren, Forensisch geneeskundige / jeugdarts GGD Zuid Limburg."

Verwante presentaties


Ads door Google