De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PAOG JGZ Roland Van Hooren,

Verwante presentaties


Presentatie over: "PAOG JGZ Roland Van Hooren,"— Transcript van de presentatie:

1 PAOG JGZ 24-03-2009 Roland Van Hooren,
Forensisch geneeskundige / jeugdarts GGD Zuid Limburg

2 Meldcode kindermishandeling

3 Kindermishandeling: prevalentie
Onderrapportage!! In alle sociale lagen / in alle culturen In Nederland [a] [b] kinderen / jaar Jaarlijks minstens dode kinderen Seksueel misbruik: 5-20% meisjes ,5-10% jongens a: IJzendoorn et al. Kindermishandeling in Nederland anno 2005: de nationale prevalentiestudie mishandeling van kinderen en jeugdigen (NPM-2005). Leiden: universiteit Leiden; 2007 b: Lamers-Winkelman et al. Scholieren over mishandeling. Resultaten van een landelijk onderzoek naar de omvang van kindermishandeling onder leerlingen in het voortgezet onderwijs. Amsterdam: VU Amsterdam/PI research; 2007

4 Status Meldcode: Meldcode = meest actuele standaard
Meldcode = meldrecht Géén meldplicht! Aanbeveling: geen. De inhoud van de meldcode wordt gevoeglijk als bekend verondersteld.

5 En verder: Toestemmingaspecten bij inwinnen informatie
Verstrekken van informatie NB: alleen voor zover noodzakelijk is om kindermishandeling te stoppen of een redelijk vermoeden te onderzoeken

6 LET OP! In contacten met politie/justitie (én forensisch arts) bewaart de arts in beginsel zijn beroepsgeheim en beroept zich op zijn verschoningsrecht. Waarheidsvinding alleen, is onvoldoende grond voor doorbreking van het beroepsgeheim, niet tijdens een opsporingsonderzoek, niet tijdens een gerechtelijk vooronderzoek en niet ter terechtzitting. Het beroepsgeheim kan in de richting van politie of justitie alleen worden doorbroken indien en voorzover dat noodzakelijk is om gevaar voor de veiligheid van een kind af te wenden.

7 Foto’s en forensische geneeskunde
Weergave van de werkelijkheid Manipulatie Zie je wat je denkt te zien?

8

9 Sputovamo Soort Kneuzing Snijwond penetrerend Fractuur Ulcererend
Erosie Bijtwond

10 Sputovamo Plaats Beschrijf waar het letsel zit en ben daar duidelijk in;

11 Sputovamo Uiterlijke kenmerken kleur randen omgeving Grootte Patroon

12 Sputovamo Tijdsverloop
Past het tijdsverloop bij het uiterlijk van de verwonding Passen het tijdsverloop en de ernst/aard van de verwonding bij elkaar.

13 Sputovamo Oorzaak Past de anamnestisch verkregen oorzaak bij dit letsel.

14 Sputovamo Veroorzaker
Wie heeft dit letsel veroorzaakt; past dit bij het letsel

15 Sputovamo Anderen Zijn er anderen aanwezig geweest die het verhaal kunnen bevestigen?

16 Sputovamo Maatregelen
Welke maatregelen zijn er genomen en zijn deze passend bij het letsel én bij de verwachtingen die je hebt bij degene die deze maatregelen heeft genomen.

17 Sputovamo Oudere letsels (JGZ) dossier kan hier een belangrijke rol in spelen.

18 Kindermishandeling: cijfers?
Jaarlijks minstens kinderen slachtoffer van fysiek, emotioneel of seksueel geweld NB: niet eens de helft hiervan wordt gemeld…! Mortaliteit: 1 op (~ 10 % totale kindersterfte !!) Probleem: onderregistratie !!!

19 Shaken Baby Syndroom Mortaliteit 13-23%

20 NODO-procedure 1. behandelend arts Eventueel →
2. gemeentelijk lijkschouwer 3. NODO-procedure 4. Justitie

21 SIDS-protocol Zowel zoeken naar “medische”overlijdensoorzaken, alsook naar “verworven” oorzaken. Dus: naast protocol “wiegendood” ook Oogarts in consult Radiologie (Non accidental child injury reeks). (Eventueel) aanvullende beeldvormende diagnostiek. Toxicologische screening

22 Overleden kinderen problematiek
Medisch Maatschappelijk Juridisch Forensisch Professioneel

23 Hoe jonger het kind, hoe makkelijker dit dood te maken is zonder zichtbaar of “typisch” letsel.
Hoe jonger het kind hoe groter de kans dat geen doodsoorzaak gevonden wordt. Wiegendood is een “verlegenheidsdiagnose”; het mag geen gelegenheidsdiagnose worden!!!!


Download ppt "PAOG JGZ Roland Van Hooren,"

Verwante presentaties


Ads door Google