De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In God We Trust. God zij met ons Northern Rock/Lehman Brothers Northern Rock/Lehman Brothers ING ? SNS ? RABO ? ING ? SNS ? RABO ? Modellen wetenschap.

Verwante presentaties


Presentatie over: "In God We Trust. God zij met ons Northern Rock/Lehman Brothers Northern Rock/Lehman Brothers ING ? SNS ? RABO ? ING ? SNS ? RABO ? Modellen wetenschap."— Transcript van de presentatie:

1 In God We Trust

2 God zij met ons Northern Rock/Lehman Brothers Northern Rock/Lehman Brothers ING ? SNS ? RABO ? ING ? SNS ? RABO ? Modellen wetenschap Modellen wetenschap Geld heeft geen waarde uit zichzelf Geld heeft geen waarde uit zichzelf Cobbenhage Cobbenhage Economie is een geesteswetenschap Economie is een geesteswetenschap Samenleving geen model Samenleving geen model Financieel systeem niet veranderd Financieel systeem niet veranderd

3 Waar staan we? Overheid Overheid A2, Potvisprotocol A2, Potvisprotocol Badeend (Amsterdam\Rotterdam) Badeend (Amsterdam\Rotterdam) Bedrijfsleven Bedrijfsleven De Prooi; DNB onderzoek; RBS De Prooi; DNB onderzoek; RBS Superkapitalisme Superkapitalisme Vrije val Vrije val Maatschappelijk middenveld Maatschappelijk middenveld Drammen, dreigen, draaien Drammen, dreigen, draaien De Crisiscaravaan De Crisiscaravaan Menselijke zorg Menselijke zorg Vastgoedfraude Vastgoedfraude Woningbouwcoöperaties (moreel kompas) Woningbouwcoöperaties (moreel kompas) Enron; Vestia; Meavita; Amarantis; Philadelphia; InHolland; enz…. Enron; Vestia; Meavita; Amarantis; Philadelphia; InHolland; enz….

4

5 Ulrich Beck (1986) De moderne samenleving schiet dramatisch tekort waar het gaat om de onbedoelde gevolgen en risico’s die de industriële maatschappij voortdurend produceert maar tot nu toe weinig zag. De moderne samenleving schiet dramatisch tekort waar het gaat om de onbedoelde gevolgen en risico’s die de industriële maatschappij voortdurend produceert maar tot nu toe weinig zag. De wereld als risicomaatschappij: “Het gaat steeds minder over de verdeling van de welvaart, maar in toenemende mate over de verdeling van risico’s, over verantwoordelijkheidsvragen bij de gevolgen van catastrofes en over de vraag wie mag beslissen wie welke risico’s mag lopen. In een risicomaatschappij verschuift het zwaartepunt van maatschappelijke conflicten van distribution of goods to distribution of bads.’ De wereld als risicomaatschappij: “Het gaat steeds minder over de verdeling van de welvaart, maar in toenemende mate over de verdeling van risico’s, over verantwoordelijkheidsvragen bij de gevolgen van catastrofes en over de vraag wie mag beslissen wie welke risico’s mag lopen. In een risicomaatschappij verschuift het zwaartepunt van maatschappelijke conflicten van distribution of goods to distribution of bads.’ Reflexieve samenleving. Iedere beslissing is dubbel. Geen leidende principes meer, niet in moraal, niet in samenleving, economie. Reflexieve samenleving. Iedere beslissing is dubbel. Geen leidende principes meer, niet in moraal, niet in samenleving, economie.

6 Risicomaatschappij Grootste gevaar de ‘sociale explosiviteit’ als gevolg van het maatschappelijke verlies van vertrouwen in de bestaande sociale instituties; Grootste gevaar de ‘sociale explosiviteit’ als gevolg van het maatschappelijke verlies van vertrouwen in de bestaande sociale instituties; Politiek steeds minder invloed, steeds meer symboolpolitiek. Georganiseerde onverantwoordelijkheid; Politiek steeds minder invloed, steeds meer symboolpolitiek. Georganiseerde onverantwoordelijkheid; Vaste institutionele arrangementen zijn op hun retour; Vaste institutionele arrangementen zijn op hun retour; Oude systeem heeft minder greep op ontwikkelingen; Oude systeem heeft minder greep op ontwikkelingen; Politieke beslissingen worden genomen in laboratoria, wetenschappelijke gremia, maatschappelijke netwerken, banken; Politieke beslissingen worden genomen in laboratoria, wetenschappelijke gremia, maatschappelijke netwerken, banken; Oude reflex: controle, beheersen (overkill, bureaucratisering); Oude reflex: controle, beheersen (overkill, bureaucratisering); Verantwoordelijkheid weggeorganiseerd; Verantwoordelijkheid weggeorganiseerd; Mijn leven is goed, met de samenleving gaat het slecht. Mijn leven is goed, met de samenleving gaat het slecht.

7 Maatschappelijk middenveld Onderdeel overheid (subsidiekraan) Onderdeel overheid (subsidiekraan) Management gedreven Management gedreven Technisch, economisch denken Technisch, economisch denken Schaalvergroting Schaalvergroting Protocollen, controle Protocollen, controle NGO’s….? NGO’s….? Maatschappelijk middenveld is dood! Maatschappelijk middenveld is dood! Nieuwe Ordening

8

9

10

11 Gefrustreerde zelf Geen verantwoordelijkheid Geen verantwoordelijkheid Geen betekenisverlening (geen eigenaarschap) Geen betekenisverlening (geen eigenaarschap) Geen identiteit (geen vertrouwen) Geen identiteit (geen vertrouwen)Disconnectie Populisme; verkeerde been De (nieuwe) sociale kwestie ! De (nieuwe) sociale kwestie !

12 Samenleving op een kruispunt Economie heeft geen eigenaar meer (kompas) Economie heeft geen eigenaar meer (kompas) Politiek bestel is achterhaald (technocratisch) Politiek bestel is achterhaald (technocratisch) Individuen hebben onvoldoende kaders (disconnectie) Individuen hebben onvoldoende kaders (disconnectie) Gebrek aan visie op de samenleving Gebrek aan visie op de samenleving

13 Mens- en wereldbeeld Dominantie van instrumentele of functionele rationaliteit; Weber, Coetzee (Dierenleven) Dominantie van instrumentele of functionele rationaliteit; Weber, Coetzee (Dierenleven) Autonome mensbeeld Autonome mensbeeld Top down Top down Modellensamenleving Modellensamenleving Neutraal Neutraal Verantwoordelijkheid weggeorganiseerd Verantwoordelijkheid weggeorganiseerd * Einde van socialistisch constructivistisch model * Maar ook einde liberaal individualistisch model

14 Eigenaarschap Verantwoordelijkheid Vertrouwen

15 Quod non Model = oude denken; Pleidooi voor Rijnlands denken (niet model, want het is een manier van inrichting van de samenleving) Model = oude denken; Pleidooi voor Rijnlands denken (niet model, want het is een manier van inrichting van de samenleving) Geen tegenstelling, maar tegencultuur Geen tegenstelling, maar tegencultuur Mensbeeld Mensbeeld Identiteit is de centrale vraag Identiteit is de centrale vraag Waarom ? Waarom ? Samenleving buitenspel, nu weer centraal Samenleving buitenspel, nu weer centraal

16 Realistisch ? Nieuwe kansen voor de samenleving? Nieuwe kansen voor de samenleving? Netwerksamenleving Netwerksamenleving Improvisatiemaatschappij Improvisatiemaatschappij Initiatief ontstaat van onderaf (crowd funding, MVO, e.d.) Initiatief ontstaat van onderaf (crowd funding, MVO, e.d.) Academy of Management in Washington, University of Nyenrode Academy of Management in Washington, University of Nyenrode Puma e.a. Puma e.a. Oude wortels Oude wortels

17 Hoe God bleef in Jorwerd

18 Rijnlandse denken Identiteit/spiritualiteit/cultuur Identiteit/spiritualiteit/cultuur Relationeel mensbeeld (inclusief en niet exclusief) Relationeel mensbeeld (inclusief en niet exclusief) Nieuwe verbindingen, waarden gedreven Nieuwe verbindingen, waarden gedreven Verantwoordelijkheid als basis van gemeenschap Verantwoordelijkheid als basis van gemeenschap Subsidiariteit Subsidiariteit Het goede zit in de samenleving (van binnenuit) (solidariteit) Het goede zit in de samenleving (van binnenuit) (solidariteit) Geloven in het zelflerende en zelforganiserende vermogen van mensen/samenleving Geloven in het zelflerende en zelforganiserende vermogen van mensen/samenleving Staat en markt zijn dienend Staat en markt zijn dienend

19 Plezier in je werk

20

21 CDA Waarden gedreven partij Waarden gedreven partij Aansluiten bij maatschappelijke ontwikkelingen Aansluiten bij maatschappelijke ontwikkelingen Relationeel denken en handelen (samenleving centraal) Relationeel denken en handelen (samenleving centraal) Zelflerende en zelforganiserende vermogen Zelflerende en zelforganiserende vermogen Hermeneutisch vermogen (ambachtelijkheid) Hermeneutisch vermogen (ambachtelijkheid) Niet zelfregulerende vermogen Niet zelfregulerende vermogen Solidariteit (duurzaamheid) Solidariteit (duurzaamheid) Algemeen belang (duurzaamheid) Algemeen belang (duurzaamheid) Anders durven denken (Multischaligheid) Anders durven denken (Multischaligheid)

22 Christelijk sociaal denken Vijf Uitgangspunten centraal: Vijf Uitgangspunten centraal: 1. menselijke waardigheid, beeld van God: relationeel en verantwoordelijk; gelijkwaardigheid van de mens 2. persoonlijke verantwoordelijkheid (Kaïn en Abel, vrijheid groeit in verantwoordelijkheid, zo worden wij mens (betekenisverlening) 3. subsidiariteit (bottom up en ten dienste van) 4. solidariteit 5. bonum commune/algemeen belang

23 7 deugden 7 Virtutes/krachtbronnen 1. Justitia (rechtvaardigheid) 2. Fortitudo (moed) 3. Temperantia (de juiste maat) 4. Prudentia (voorzichtigheid/wijsheid) 5. Fides (geloof) 6. Spes (hoop) 7. Caritas (liefde)

24 1. Rechtvaardigheid: jezelf/ de schepping 2. Moed: overtuiging/innerlijke vrijheid 3. Matigheid: 1. mensura (niet meer vragen dan nodig), 2. temperare (ritme van de tijd), 3. discretio (gave der onderscheiding voor dit kind) 4. Wijsheid; verantwoordelijkheid (vergezicht, samenhang zien) 5. Geloof: vertrouwen (ontvankelijk) Liob: goed zien 6. Hoop: gericht op de persoon (geen verwachting) 7. Liefde: goed handelen, Bron. Zeven Richtingwijzers

25 7 hoofdzonden 1. Hoogmoed 2. Hebzucht 3. Lust 4. Jaloezie 5. Gulzigheid (niet de juiste maat) 6. Toorn 7. Luiheid

26 Wat doen waarden/deugden? Werken als kompas Werken als kompas Veroorzaken betekenisverlening Veroorzaken betekenisverlening Veroorzaken zingeving Veroorzaken zingeving Creëren verantwoordelijkheid Creëren verantwoordelijkheid Scheppen ruimte voor de zelflerende en zelforganiserende professionaliteit Scheppen ruimte voor de zelflerende en zelforganiserende professionaliteit Vragen om nieuw leiderschap Vragen om nieuw leiderschap Vragen om andere organisaties Vragen om andere organisaties

27 En organisaties en bedrijven…? Betekenisverlening Betekenisverlening Kompas Kompas Verbreden van de scoop, versterken cultuur in bedrijf Verbreden van de scoop, versterken cultuur in bedrijf Geven leiding/richting Geven leiding/richting Bottom up verhaal Bottom up verhaal Verbrede professionaliteit/nieuwe ambachtelijkheid Verbrede professionaliteit/nieuwe ambachtelijkheid Maatschappelijke verankering, risicoverkleining Maatschappelijke verankering, risicoverkleining Sterker zelfbeeld Sterker zelfbeeld Voorbeelden in Nederland te over Voorbeelden in Nederland te over Academy of Management in Washington, University of Nyenrode Academy of Management in Washington, University of Nyenrode

28 Stappen Nieuwe verbindingen faciliteren (Buurtzorg, Coöperaties, MVO bedrijven, Eigen kracht initiatieven, De Normaalste zaak); Nieuwe verbindingen faciliteren (Buurtzorg, Coöperaties, MVO bedrijven, Eigen kracht initiatieven, De Normaalste zaak); Onderwijs anders inrichten, vormend onderdeel samenleving; Onderwijs anders inrichten, vormend onderdeel samenleving; Regionale versterking overheid; Regionale versterking overheid; Omvormen financiële sector; Omvormen financiële sector; Europa als waarden gemeenschap herijken; Europa als waarden gemeenschap herijken;

29 Identiteit is het nieuwe politieke thema!

30 Christelijk Leiderschap Zeven eigenschappen (van de Abt) Stilte (innerlijk leven, luisteren) Stilte (innerlijk leven, luisteren) Kunst van het loslaten Kunst van het loslaten Bottom up (dienend) Bottom up (dienend) Relationeel (verbinden) Relationeel (verbinden) Kathedraalbouwer Kathedraalbouwer Gelijkwaardig handelen Gelijkwaardig handelen Professionaliteit en spiritualiteit Professionaliteit en spiritualiteit

31

32


Download ppt "In God We Trust. God zij met ons Northern Rock/Lehman Brothers Northern Rock/Lehman Brothers ING ? SNS ? RABO ? ING ? SNS ? RABO ? Modellen wetenschap."

Verwante presentaties


Ads door Google