De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Algemene sterkte van de bouwconstructie (1) voorbeeld 17 - Sterkte-eisen voor verbouw, Blz. 288 van het Praktijkhandboek Volgens NEN 8700 gelden er bij.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Algemene sterkte van de bouwconstructie (1) voorbeeld 17 - Sterkte-eisen voor verbouw, Blz. 288 van het Praktijkhandboek Volgens NEN 8700 gelden er bij."— Transcript van de presentatie:

1 1 Algemene sterkte van de bouwconstructie (1) voorbeeld 17 - Sterkte-eisen voor verbouw, Blz. 288 van het Praktijkhandboek Volgens NEN 8700 gelden er bij verbouw iets hogere eisen dan het afkeuroordeel van bestaande bouw. Bij de sterkte-eisen voor verbouw moet een restlevensduur worden aangehouden die gelijk is aan de ontwerplevensduur van de overige constructieonderdelen minus de ouderdom van de overige constructieonderdelen. De restlevensduur mag niet lager worden genomen dan 15 jaar. De referentieperiode voor het bepalen van de veranderlijke belastingen moet minimaal gelijk worden gehouden aan de restlevensduur. 16 juli 2014 Antwoord 1 BB2012: afd. 2.1 Praktijkboek: § 2.1.1

2 2 Algemene sterkte van de bouwconstructie (2) voorbeeld 17 - Sterkte-eisen voor verbouw, blz. 288 van het Praktijkhandboek Bij de sterkte eisen voor bestaande bouw (afkeuroordeel) moet een restlevensduur worden aangehouden van 1 jaar. De referentieperiode voor het bepalen van de veranderlijke belastingen moet bij gevolgklasse CC1a minimaal 1 jaar zijn en bij de overige gevolgklassen minimaal 15 jaar. De gevolgklasse CC1 is in B3.1 van NEN -EN 1990 gedefinieerd als: Geringe gevolgen ten aanzien van het verlies van mensenlevens, of kleine of verwaarloosbare economische gevolgen voor de omgeving. Als voorbeeld is in NEN-EN 1990 genoemd: gebouwen voor de landbouw waar mensen normaal niet verblijven (bijvoorbeeld opslagschuren en tuinbouwkassen). 16 juli 2014 Antwoord 1 BB2012: afd. 2.1 Praktijkboek: § 2.1.1

3 3 Trap voorbeeld 22 – Spiltrap, Blz. 290 van het Praktijkhandboek Ja. Volgens artikel 2.33, lid 1, moeten de afmetingen van een verplichte trap voldoen aan tabel 2.33 van Bouwbesluit 2012. In deze tabel is voor elke verplichte trap aangegeven dat de minimale tredebreedte ≥ 0,05 m moet zijn. Hiermee is bepaald dat elke trap als spiltrap mag worden uit­gevoerd. In dezelfde tabel staat, dat elke verplichte trap een breedte ≥ 0,8 m moet hebben. Hieraan wordt voldaan. 16 juli 2014 Praktijkboek: Bijl. 3, Bouwplan 3 Antwoord 2

4 4 Geluidwering tussen ruimten verschillende gebruiksfuncties voorbeeld 46 – Contactgeluidisolatie, Blz. 304 van het Praktijkhandboek Nee. Op grond van artikel 3.17, lid 3 moet de L nT,A ≤ 54 dB zijn. Het is pas aannemelijk dat aan het vereiste gewogen contactgeluidniveau van 54 dB kan worden voldaan als de vloer (deklaag) een massa ≥ 800 kg/m 2 heeft. 16 juli 2014 Opdracht Praktijkboek: Bijl. 2, Bouwplan 2, 1 e verd. Antwoord 3

5 5 Luchtverversing Voorbeeld 50 – Ventilatiecapaciteit van een woning, Blz. 306 van het Praktijkhandboek De capaciteit voor de verblijfsgebieden is als volgt: - Keuken: 21 dm³/s - woonkamer: 26,6 m² x 0,9 dm³/s/m² = 23,94 dm³/s - slaapkamer 1: 9,0 m² x 0,9 dm³/s/m² = 8,10 dm³/s - slaapkamer 2 en 3: 23,7 m² x 0,9 dm³/s/m² = 21,33 dm³/s - slaapkamer 4: 10,5 m² x 0,9 dm³/s/m² = 9,45 dm³/s De grootste benodigde capaciteit voor een verblijfsgebied is 23,94 dm³/s. De totaal benodigde capaciteit is: 21+23,94+8,10+21,33+9,45 = 83,82 dm³/s. De capaciteit moet derhalve ook ≥ 70% x 83,82 = 58,68 dm³/s zijn. 16 juli 2014 Praktijkboek: bijl. 1 Bouwplan 1, 1 e verd. OpdrachtAntwoord 4

6 6 Luchtverversing voorbeeld 48 - Ventilatie kantoor, Blz. 304 van het Praktijkhandboek 18 x 6,5 dm³/s per persoon = 117 dm³/s. Volgens artikel 3.29, lid 3, moet de ventilatie van een verblijfsgebied en een verblijfsruimte met een kantoorfunctie minimaal 6,5 dm³/s per persoon bedragen. De oppervlakte van het verblijfsgebied is van belang voor de bepaling van het minimum aantal personen dat bij toepassing van alle voorschriften moet worden aangehouden in het verblijfsgebied voor de omgevingsvergunning voor het bouwen (zie ook § 1.5.3 van dit boek). Dit is, volgens tabel 1.2 van Bouwbesluit 2012, bij een kantoorfunctie 0,05 personen per m², dus 166,7 x 0,05 = 8,335, naar boven afgerond is dit minimaal 9 personen. Dit aantal is niet maatgevend. 16 juli 2014 Praktijkboek: bijl. 3 Bouwplan 3, 1 e verd. OpdrachtAntwoord 5

7 7 Spuivoorziening voorbeeld 53 – Spuiventilatie, Blz. 307 van het Praktijkboekhandboek Ja. Volgens artikel 3.42, lid 2, moet de spuivoorziening van een verblijfsruimte bestaan uit ten minste een beweegbaar raam. Een schuifpui is volgens de Nota van toelichting ook toegestaan. Door de schuifpui te vervangen door openslaande deuren, is bij de keuken geen beweegbaar raam meer aanwezig. Echter de toegang tot de buitenruimte is al voorzien middels een andere deur. 16 juli 2014 Opdracht Praktijkboek: Bijl. 1 Bouwplan 1, § 3.3.2 Antwoord 6

8 8 Verblijfsgebied en verblijfsruimte Voorbeeld 56 Verblijfsruimte, bladzijde 309 praktijkboek De maximale vloeroppervlakte van de verblijfsruimte is aangegeven in figuur 115. De verblijfsruimte moet minimaal 1,8 m breed en 2,6 m hoog zijn. Dit is alleen het geval in het geel gemarkeerde gedeelte van slaapkamer 4. 16 juli 2014 Praktijkboek: bijl. 1, bouwplan 1, zolder OpdrachtAntwoord 7

9 9 Toiletruimte voorbeeld 57 - toiletruimten voor winkelfunctie, Blz. 309 van het Praktijkboekhandboek 1 toiletruimte die niet integraal toegankelijk hoeft te zijn. In artikel 4.9, lid 1 is bepaald dat een winkelfunctie minimaal één toiletruimte moet hebben. De winkelfunctie heeft een GO < 400 m 2 (artikel 4.24, lid 3). Ook zijn er op het perceel geen andere gebruiksfuncties waarvoor in tabel 4.21, artikel 4.24, lid 3 is aangestuurd. De winkelfunctie hoeft daarom geen toegankelijkheidssector te hebben en daarom ook geen integraal toegankelijke toiletruimte (artikel 4.25, lid 1). 16 juli 2014 Praktijkboek: Bijl. 2 Bouwplan 2, bgg OpdrachtAntwoord 8

10 10 Energiezuinigheid voorbeeld 68 - Energieprestatie bij verbouw, Blz. 313 van het Praktijkhandboek Geen. Een energieprestatie-eis is niet van toepassing. De energieprestatiecoëfficiënt is bij het gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk in artikel 5.6 niet van toepassing verklaard. 16 juli 2014 Opdracht Praktijkboek: Bijl. 1, Bouwplan 1, bgg Antwoord 9

11 11 Energiezuinigheid (1) voorbeeld 70 - Thermische isolatie, Blz. 314 van het Praktijkhandboek Ja, als de gekozen oplossing als gevolg van transmissie door de thermische schil van de werkplaats een gelijkwaardige energiezuinigheid geeft als is beoogd met artikel 5.3, lid 1. Er is sprake van een oplossing die gelijkwaardig is aan wat de wetgever heeft beoogd als lagere warmteweerstanden (R c -waarden) in voldoende mate worden gecompenseerd door hogere R c -waarden en U-waarden dan de op grond van artikel 5.3 vereiste grenswaarden. Bovendien zullen, om ongewenste condensvorming te voorkomen, alle constructieonderdelen waarvoor een R c -waarde is voorgeschreven, moeten voldoen aan de f- factor (zie § 3.2.2), dus ook de delen waarvan R c < 3,5 m 2 ·K/W is. 16 juli 2014 Praktijkboek: Bijl. 3, Bouwplan 3, bgg OpdrachtAntwoord 10

12 12 Energiezuinigheid (2) voorbeeld 70 - Thermische isolatie, Blz. 314 van het Praktijkhandboek Van een voldoende compensatie is naar de mening van de auteurs sprake als van een gebouw de transmissie voor: - verwarming (QH;tr;mi) ≤ een fictieve QH;tr;mi van hetzelfde gebouw is, die is bepaald op basis van de ten minste vereiste R c -waarde en de ten hoogste toegestane U-waarde; en - koeling (QC;tr;mi) ≤ een fictieve QC;tr;mi van hetzelfde gebouw is, die eveneens is bepaald op basis van de ten minste vereiste R c -waarde en de ten hoogste toegestane U-waarde. 16 juli 2014 Praktijkboek: Bijl. 3, Bouwplan 3, bgg OpdrachtAntwoord 10

13 13 Verlichting (1) voorbeeld 73 – Noodverlichting, Blz. 315 van het Praktijkhandboek Alleen in de liftkooi moet noodverlichting worden aangebracht. Er zijn drie soorten ruimten waarvoor op grond van artikel 6.3 een noodverlichting nodig kan zijn. Dit zijn: - een verblijfsruimte; - een besloten ruimte waardoor een beschermde vluchtroute voert; en - een liftkooi. 16 juli 2014 Praktijkboek: Bijl. 2 Bouwplan 2, bgg OpdrachtAntwoord 11

14 14 Verlichting (2) voorbeeld 73 – Noodverlichting, Blz. 315 van het Praktijkhandboek De enige verblijfsruimte in dit gebouw waarvoor tabel 6.1 van Bouwbesluit 2012 een eis aanstuurt, is de winkelfunctie. De winkelfunctie is bestemd voor 40 personen en hoeft pas een noodverlichting te hebben als deze bestemd zou zijn voor meer dan 75 personen (artikel 6.3, lid 1). Een besloten ruimte waardoor een beschermde vluchtroute voert, komt alleen voor in het woongebouw. Tabel 6.1 stuurt deze eis niet aan voor een woonfunctie. 16 juli 2014 Praktijkboek: Bijl. 2 Bouwplan 2, bgg OpdrachtAntwoord 11


Download ppt "1 Algemene sterkte van de bouwconstructie (1) voorbeeld 17 - Sterkte-eisen voor verbouw, Blz. 288 van het Praktijkhandboek Volgens NEN 8700 gelden er bij."

Verwante presentaties


Ads door Google