De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ANTILLENFLAT Even voorstellen Incident Antillenflat Onderzoek en resultaten Indruk van de bevolkingszorg Vervolgonderzoek Resultaten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ANTILLENFLAT Even voorstellen Incident Antillenflat Onderzoek en resultaten Indruk van de bevolkingszorg Vervolgonderzoek Resultaten."— Transcript van de presentatie:

1

2 ANTILLENFLAT Even voorstellen Incident Antillenflat Onderzoek en resultaten Indruk van de bevolkingszorg Vervolgonderzoek Resultaten.

3

4 Eerste dag Maandag 23 mei 2011, 12:20 uur Brandweer, politie, gemeente. Grip 3(beleidsteam/ROT/CoPI) Ontruiming, opvang bewoners, overnachting, zorg voor huisdieren Eerste verkenningen oorzaken, start onderzoek

5

6 Rapportage/besluit Plaat bezweken door verregaande wapeningcorrosie Chloriden geïnitieerde putcorrosie. Meer platen aangetast, onvoorspelbaar gedrag galerijen en balkons Besluit: flat buiten gebruik, omgeving veilig houden Nader onderzoek ivm toekomst-keuzes en verhelderen oorzaken. Kost meerdere maanden. Herhuisvesten!

7 Impressie Bevolkingszorg gemeente + corporatie! Eerste opvang, aansluitend opvang voor de nacht.(medicijnen, geld, luiers, nachtgoed, laders GSM, eten, onderdak, persoonlijk klankbord etc.) Herhuisvesting, voorlopige herinrichting Geld (bankbus) Bemiddeling financiën (verzekeringen, hypotheken) Psychosociale hulp

8 Zorg in getallen (gemeente) Ca.3700 mensuren Totale kosten ca. €400.000,= N.B. de corporatie heeft een veelvoud aan kosten gemaakt!

9 Onderzoeksteam

10 Onderzoeksvragen 1. Bezwijkmechanisme 2. Toestand van de bezweken plaat (van bouw tot bezwijken) 3. Oorzaak corrosie van de bezweken plaat 4. Waarom geen bezwijken van soortgelijke constructies 5 Invloed werkzaamheden naast gelegen tunnel 6. Invloed F16 op 20-5-2011 7. Invloed slopen voormalig lift/trappenhuis 2004 8. Invloed weersomstandigheden 23 mei 2011 9. Invloed aanpassingen in en aan het gebouw 10.Schade veroorzaakt door het bezwijken van de plaat - Toestand van het gebouw, na verwijderen galerij en balkons

11 Toestand van de bezweken plaat Berekening zijn akkoord (GBV 1962/VBC 1995) Bouw wijkt af van tekening: –dikte 130 mm –afwerkvloer –ligging wapening Onderhoud galerij voegen/coating 2001

12 Oorzaak corrosie bezweken plaat Scheur Chloride Zuurstof en water Putcorrosie= lokaal & agressief

13 Belangrijkste conclusies 1 Hoofdoorzaak: het doorroesten van de wapeningstaven ter plaatse van de kim ( bij de buigscheur) heeft de doorslag gegeven en tot bezwijken van de galerijplaat geleid. Materiaal onderzoek –scheur in de kim –hoge concentraties chloride –beton is van goede kwaliteit –wapening voldoende sterk, niet voldoende taai (minder rekvermogen) –chloride geïnitieerde corrosie geeft putcorrosie (lokaal & agressief) –bezwijken van de wapening geeft brosse breuk (geen vervorming) Onderzoek constructie –hoofdwapening ligt lager (afname draagvermogen) –afwerkvloer 40 mm, plaat 10 mm dikker: verhoogde belasting

14 Belangrijkste conclusies 2 Bijzondere belastingen –bouwmaterialen en steigerwerk, mogelijk eerste scheur veroorzaakt –sloop trappenhuis, F16 en tunnelwerkzaamheden hebben geen direct bezwijken tot gevolg gehad –wind op 23 mei mogelijk het laatste zetje gegeven? Gevolgen –Instorten van onderliggende galerijplaten –bouwkundige schade buitenkant (dorpels en kozijnen) Toestand gebouw –geen veiligheidsrisico’s aan het casco –vluchttrappenhuizen goed onderhouden & inspecteren

15

16 Maatregelen Verwijderen galerijen en balkons Aanbrengen nieuwe balkons en galerijen op zelfdragende staalconstructie, alternatieve stabiliteitsvoorzieningen noodtrappen Beheersmaatregelen noodtrappen(chloriden) Oplevering dec. 2011, bewoners voor de kerst terug.

17

18 Vervolgonderzoek Risico-gestuurde steekproef 11 complexen van 2 corporaties 5 hoogbouw 10-hoog, 6 flatcomplexen4-hoog Vergelijkbaar ‘risicoprofiel’ als Antillenflat. Bouwperiode eind jaren ‘50 en jaren ’60, slanke uitkragende balkons en/of galerijen, alleen bovenwapening

19 Onderzoeksteam Econstruct Ir. D.G. Mans Ir. J. Gulikers (RWS) Nebest Ing. M.de Jonker (Intron)

20 Onderzoek Geen constructieberekeningen! Combinatie van onderzoeksmethoden om feitelijke toestand te bepalen (waterpassing, ferroscan, betonradar, boringen, potentiaalmeting, lab-onderzoek) Hercalculaties adhv de nieuwe NEN 8700 Advies TNO (prof.Vrouwenvelder) over lastbeperking

21 Voorlopige onderzoeksresultaten Globaal, definitieve rapporten worden nog openbaar gemaakt via website Econstruct 2 hoogbouwflats en 2 laagbouwflats voldoen aan verbouwniveau. 1 laagbouwflat voldoet aan verbouwniveau (na eerdere vervanging steenachtige borstwering) 3 hoogbouwflats en 4 laagbouwcomplexen vragen nadere aandacht

22 Eikenflats 3 identieke flats (10 hoog, 3 x 80 app) Wapening ligt dieper dan verwacht Chloriden (naderhand ingedrongen) Wapening corrosie Voldoet aan afkeurniveau NEN 8700, na verdiscontering corrosie en bij toepassing lastbeperking.

23 Hellingbaanflats 3 complexen (5 gebouwen 4-hoog) van vergelijkbare architectuur Lage ligging wapening Geen wapeningcorrosie Voldoet aan afkeurniveau NEN 8700, na toepassing lastbeperking

24 Constateringen globaal, rapportage volgt nog! Geen acute problemen aangetroffen Geen scheurvorming bij de kim zoals bij Antillenflat Geen berekening/tekeningen Wapeningen van uiteenlopende kwaliteiten Geen kleine wapeningdiameters als bij Antillenflat Wapening ligt vaak dieper dan verwacht Chloriden-problematiek/wapeningaantasting? Ja, maar niet bij balkons en niet bij alle galerijen

25 EN NU? Corporatie neemt voorlopige maatregelen bij Eikenflats en hellingbaanflats en bereidt structurele maatregelen voor. Nader inkaderen van problematiek en ontwikkelen eenduidige aanpak (pas op voor kwakzalverij) Pleidooi regie verdere aanpak bij rijksoverheid


Download ppt "ANTILLENFLAT Even voorstellen Incident Antillenflat Onderzoek en resultaten Indruk van de bevolkingszorg Vervolgonderzoek Resultaten."

Verwante presentaties


Ads door Google