De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

(KANS)ARMOEDE & SES ONGELIJKHEID AnneMarie Depoorter Bron: IU Manama JGZ – VUB 29.11.13.

Verwante presentaties


Presentatie over: "(KANS)ARMOEDE & SES ONGELIJKHEID AnneMarie Depoorter Bron: IU Manama JGZ – VUB 29.11.13."— Transcript van de presentatie:

1 (KANS)ARMOEDE & SES ONGELIJKHEID AnneMarie Depoorter Bron: http://www.klasse.be/common/img/kvl/KVL127/14-01.jpg IU Manama JGZ – VUB 29.11.13

2 Inhoud Wat is kansarmoede? Omvang van het fenomeen Determinanten en Mechanismen Gevolgen en belang voor de JGZ – Gezondheid, ontwikkeling, welbevinden – Levensloop – Schools presteren Hoe detecteren? Hoe aanpakken? – Beleid (onderwijs) – Gemeenschapsactie – Zorg (onderwijs)

3 Kansarmoede: Wat is het?

4 Armoede versus kansarmoede ARMOEDE n Enkel financiële dimensie n Indicatoren Absolute (VN_WB $1.25 at 2005 purchasing-power parity (PPP) Relatieve armoedegrenzen op basis van nat. inkomen KANSARMOEDE n Multiaspectueel - basisbehoeften: inkomen + woning+ arbeid+ onderwijs+ gezondheid+ samenleven+ diensten+ informatie+ ontspanning+... n Indicatoren : SIF-criteria Kansarmoedecriteria K&G Kansarmoede-atlas van achtergestelde buurten Armoedebarometer Sociale Uitsluiting

5 Sociale positie : operationalisatie Materieel – Inkomen huishouden, beroep ouders……. Immaterieel (menselijk kapitaal) – Hoogste opleiding ouders/gezinshoofd, beroep ouders opleiding jongere zelf Sociaal “ samenwerking voor wederzijds profijt” (sociaal kapitaal) – aantal ouders/ grootouders thuis, familie, werkgenoten – vrienden ouders, klasgenoten, vrienden…), beroep ouders Combinatie historisch idee sociale positie (“deprivatie”) + sociale relaties --  SES

6 Problemen bij kansarmoede n Gezondheidsproblemen ä Ernstig ziek kind n Psychosociale problemen ä Lastig kind ä Gebrek aan kinderopvang ä Huishoudelijke taken ä Relatieproblemen ä Depressie ä Lees- en schrijfproblemen n Sociaal-economische problemen ä Financiële problemen ä Huisvesting ä Tewerkstelling Bron: Baele K.

7 Aantal vermelde problemen per huishouden 2/3 Bron: Baele K.

8 Kansarmoede: Omvang probleem Wereld: 1/3 Belg/Vl : 1/7 – 10; 1/5 kinderen actie 2020 380 000 Belgen uit armoede Vl 11,2% van de kinderen leeft in een gezin met een verhoogd armoederisico. Europa:40 miljoen ernstige materiële ontbering 116 miljoen armoede23%EU bevolking ; actie 2020 20 miljoen uit armoede 25 miljoen kinderen armoede of sociale uitsluiting Wereld Extreme armoede 1,25 $/dag (Wereldbank & IMF) Honger: 1 miljard(2009) – 868 000 (2011) FAO VN Ondergewicht – 5j: 100 miljoen

9 Inkomen België (2013) Armoedegrens* inkomen < Armoedegrens België < Armoedegrens Brussel HG Leefloon (min.inkomen) < Minimuminkomen Alleenst. Gezin/maand 1.000 EU 2.101 EU 15% of 1,5 miljoen 33,7% of ± 384 000 817,36 1.089,92 EU 14,7 % of 1pers./7 *Armoederisicograad: % personen met equivalent° beschikbaar inkomen < 60% van mediaan nationaal equivalent beschikbaar inkomen (EU-SILC-enquête FOD Economie...: EU Statistics on Income & Living Conditions bij 6000 privé huishoudens); °Grootte huishouden & leeftijd leden

10 Armoederisico’s Belg. Kinderen(%) Globaal Oudertewerkstelling (jobless: 13%kinderen ) Gezinstype &HH- samenstelling BelgiëVlaandWallEU 18.510.324.119 J_+ kids 77.965.482.3 J_ - kid 31.917.440.5 J+ + kid 2.62.33.5 A +kid 38.522.254.3 K+3kids 16.78.921.8 K+1-2ki 8.55.06.7 Bron: EU-SILC 2011. Legende: J_zonder job; J+ met job; A alleenstaande; K koppel

11 (Kans)armoede: Determinanten Micro Macro

12 EU-SILC, 2007. FOD Economie. Algemene Directie Statistiek en Economische informatie Armoederisico naar sociodemografische kenmerken België 2007 WERK Moeders!!! Micro

13 “Rijke” Landen – Economisch – Politiek – Distributie rijkdom – Type welvaartsstaat Sociaal-democratische: egalitaire aanpak Conservatief-corporatistische: meritocratische aanpak Liberale: Quasi-markt aanbod (vrijheid onderwijs) & vrije schoolkeuze a vraagzijde) weinig overheidscontrole Zuid-Europese Ex-communistische – Onderwijs : armoede & ongelijkheid bestendigend of hefboom sociale insluiting? – Sociale herverdelingsmechanismen Macro

14 (Kans)armoede: Gevolgen en Belang JGZ Gezondheid & Ontwikkeling kinderen & Levensloop (tekst Bradley) Welbevinden Schools Presteren Functioneren in Maatschappij Sociale uitsluiting!!! Mechanismen van de gevolgen

15 Neonatale toestand & scholing moeder ( Vlaanderen) Sara Willems UGent (Sara Vandekerckhove − 12/11/12, 06u24 De Morgen.be)

16 Kindersterfte & sociale klasse Bron: Black Report 1980 The Black Committee on Health Inequalities (1977–80):

17 Levensverwachting (LV) en Gezonde (GLV)* – Tussen landen: beste en slechtste: 10-15j verschil – Binnenin landen: hoogst en laagst geschoolden: LV(Bx)3-5j; GLV(Bx) 18-20j – Opleidingsniveau sterkste predictor ongelijkheid GLV ook in België (Bossuyt N et al 2003) – Risico’s: Lage opl. 3 x > Hoge opl. (Bx) obesitas, zwaar roken, depressies Preventief onderzoek cervixCa Blijvende beperkingen * Duidelijkste uiting gezondheidsongelijkheid tussen arm en rijk

18 Subjectieve* Gezondheid ( “Slechte op 33 j” ) en SES Ongelijkheid * Beste indicator voor algemene gezondheidstoestand (maatschappelijk en individueel)

19 Leesvaardigheidsniveau (%) verdeling per kwartiel ESCS (Vlaamse Gemeenschap). Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Niveau 5 5,1 10,8 18,5 32,9 Niveau 4 18,8 28,5 36,8 39,6 Niveau 3 26,9 30,8 28,2 20,0 Niveau 2 25,9 18,8 11,4 5,8 Niveau 1 14,9 8,6 4,4 0,9 Niveau 0 8,4 2,4 0,7 0,7 TOTAAL 100 100 100 100

20 Wiskunderesultaten: decielgemiddelden t.o.v. alg.gem

21 (Kans)armoede: Mechanismen

22

23

24 (Kans)armoede: Hoe detecteren? Indicatoren (populatieniveau) Signalen (individueel niveau)

25 Indicatoren Armoede & Sociale Uitsluiting Inkomen, mediaan, 50-60% mediaan Opleiding (schools diploma) Tewerkstelling: niveau & intensiteit NAP-Indicatoren Soc. Insluiting (Nationaal Actieplan België) EU-SILC-enquête (Social Indicators Living Conditions) Armoedebarometer Vl

26 Indicatoren: niet-monetair (vben) Woning – kwaliteit & grootte – uitrusting (basiscomfort licht verwarming kookmogelijkheid koken wassen; apparaten TV PC) – Omgeving (lawaai, vervuiling, uitzicht…) Voeding ( om de 2 dagen vis/vlees?) Verplaatsingsmiddelen Gezondheid(szorg) & ADL

27 Signalen & Criteria Bv. Signaallijst stad Turnhout Criteria K&G Family Affluence Scale – Eigen kamer, autobezit, vakantie 1x/j, computer, tv

28 (Kans)armoede: Wat eraan doen? Bewustmaking Beleid Gemeenschapsacties Zorg

29 Wat doen? Bewustmaking & Beleid Internationale, nationale en regionale forums (awareness, mobilisatie) Wetgeving, regulering en structuren – Algemeen: Soc. Zekerheid, Belastingen, Premies, Sociale huisvesting, … – Specifiek: Armoededecreet 2003 – Participatiedecreet – Onderwijs: GOK-decreet 2002  LOP’s – Intersectorieel: Decr. Flankerend Onderwijsbeleid 2008 – Ondersteuning door onderzoek: VLOR, Steunpunten, Armoedebarometer, Sociale Ongelijkheid… – Ondersteuning door financiering Actieplannen: – NAPIncl ; Vl Actieplan tegen Armoede 2009-14; Strategisch Plan Geletterdheid; Vlaanderen in Actie (ViA) Pact 2020 (masterplan vr evenredige deelname alle soc. Groepen); Tienkamp

30 Wat Doen? Gemeenschapsactie Welzijnscampagnes Acties vanuit middenveld, steden, buurten, (lokale) verenigingen, scholen, jeugdwerking – bv Mensen voor Mensen WAW-traject Aalst multidimensionele activatie langdurig werklozen (methodiek) – niet alleen activering op zich, maar ook welzijnsproblemen en de armoedesituatie. Mensen in (generatie)armoede veel bijkomende problemen (= drempels zoektocht naar werk): schulden, gezondheidsproblemen, kinderopvang, maar ook en vooral angst en een gebrek aan zelfvertrouwen – best practices Europa: steun ESF (Europees Sociaal Fonds) http://www.netwerktegenarmoede.be/nieuws/europa-2020-mensen-in-armoede-zoeken-betere- toekomst

31 Wat doen? Zorg Structureel – Gemeenschapsniveau: Scholen; organisatie gezinsondersteuning Huizen vh Kind… Op basis van criteria uit indicatoren of projectmatig – Groepsniveau: bv. SIF-gemeenten, achterstallige buurten, scholen, – Individueel niveau: K&G-criteria cfr onderzoek Baele


Download ppt "(KANS)ARMOEDE & SES ONGELIJKHEID AnneMarie Depoorter Bron: IU Manama JGZ – VUB 29.11.13."

Verwante presentaties


Ads door Google