De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het H. Vormsel Naar beschrijving Preek beluisteren

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het H. Vormsel Naar beschrijving Preek beluisteren"— Transcript van de presentatie:

1 Het H. Vormsel Naar beschrijving Preek beluisteren
Beschrijving voor de misdienaars Op 6 oktober 2008 diende Mgr de Galeretta het H. Vormsel toe. Bij deze beschrijving vindt u hiervan videobestanden en kan u ook de preek (wma-bestand) beluisteren. 6 Misdienaars : Ceremoniaris wierrookdrager / boekdrager 2 acolieten Mijterdrager Stafdrager Bisschop met 2 priesterassistenten Naar beschrijving Preek beluisteren

2 Beschrijving 1 Binnenkomst
De boekdrager gaat voorop met het dikke missaal, en gaat aan de altaarvoet staan aan de linkerzijde van PA2. De acolieten maken een kniebuiging en gaan naar hun plaats aan de credenstafel. De bisschop komt met de priesterassistenten aan de altaarvoet, gevolgd door de mijter- en stafdrager. Voor men een kniebuiging maakt neemt PA1 (priesterassistent 1) de mijter af, geeft die door aan Md (mijterdrager) en geeft de B(isschop) de staf aan de Sd (stafdrager). C geeft het teken om een kniebuiging te maken, gevolgd door het teken om op beide knieen te knielen voor het Veni Creator. B knielt op een kussen dat op voorhand klaargelegd werd. Veni Creator B bidt een kort gebed en heft daarna het Veni Creator aan. Bij de aanvang van het 2de vers staan allen recht op teken van C. Het kussen waarop B knielde wordt door C weggenomen. Op het einde van het Veni Creator maken B, PA’s, boekdrager en C een kniebuiging. Md (mijterdrager) geeft de mijter aan PA1 (die de mijter bij B opzet) en de Sd (stafdrager) geeft de staf aan B. Preek C begeleidt B naar de micro. Allen gaan zitten. PA2 gaat eventueel mee met B om de preek te vertalen. PA1 en de boekdrager gaan zitten op de stoelen aan de epistelzijde (zijkapel). <vorig scherm> <volgend scherm>

3 Beschrijving 2 Na de preek gaan B en C terug naar de altaarvoet. Ook de boekdrager en de PA’s komen naar de altaarvoet.B geeft mijter en staf af en op teken van C maakt men een kniebuiging waarna B de trappen opgaat. De boekdrager staat een trap (of 2) lager met het geopende missaal op zijn borst. B bidt met het gezicht naar de vormelingen. Aan zijn rechterzijde staat PA2 en aan zijn linkerzijde PA1 die de koorkap openhouden. B gaat zitten en Md brengt de mijter. De boekdrager knielt waar hij stond met het boek nog steeds geopend voor B. C gaat ondertussen de gremiale (schootdoek) op de credenstafel nemen en geeft dit aan PA1. Handwassing De acolieten nemen op de credenstafel water met schotel en doekje voor de handwassing en komen hiervoor naar het midden, maken een kniebuiging, gaan knielen voor B en doen de handwassing.Terwijl de acolieten terug naar de credenstafel teruggaan, neemt C het schoteltje met Chrisma op de credenstafel en brengt dit naar PA1. Ondertussen gaat PA2 de vormelingen halen. De acolieten hebben de benodigdheden voor de handwassing weggezet en gaan terug een kniebuiging maken in het midden aan de altaarvoet waarna A2 naar de evangeliezijde gaat (credenstafel 2) en A1 naar de epistelzijde. A2 neemt de schaal met watten op credenstafel 2 en brengt dit naar PA2. PA2 zal de watten gebruiken om de olie bij de vormelingen af te vegen. Het vormsel De vormelingen (met links van hen hun peter/meter) komen op een rij naar B. De peter/meter hebben het naamkaartje bij van hun petekind. Peter en vormeling maken een kniebuiging aan de altaarvoet, bestijgen de trappen en de vormeling knielt voor de bisschop. De peter legt zijn rechterhand op de rechterschouder van de vormeling. De peter/meter geeft het naamkaartje af aan PA1 die het toont aan B. A1 neemt de naamkaartjes aan van PA1. A2 neemt de wattenschaal op credenstafel 2 en brengt dit naar PA2 die het voorhoofd van de vormeling afveegt. <vorig scherm> <volgend scherm>

4 Beschrijving 3 Nadat B een tik gaf tegen de wang en “Pax tecum” zei, kust de vormeling de ring van B. Peter en vormeling staan recht en gaan langs de evangeliezijde naar PA2 die het Chrisma afveegt. Hierna maken ze ter plaatse een kniebuiging en keren naar hun plaats terug. Afsluiting Nadat de laatste vormeling de ring van B kuste, komen de acolieten naar het midden.De boekdrager staat recht.De ceremoniaris neemt de schaal met chrisma aan van PA1.De acolieten, ceremoniaris en boekdrager maken samen een kniebuiging.De boekdrager gaat staan aan de epistelzijde. Ceremoniaris en acolieten gaan naar credenstafel 2. C neemt het schaaltje met brood en citroen. De acolieten water,kom en doekje voor de handwassing.Ze komen naar B voor de handwassing. Na de handwassing gaan ze terug naar credenstafel 2. C neemt ineens de gremiale mee.Alles wordt op credenstafel 2 gezet en C en acolieten keren naar hun gebruikelijke plaatsen terug. Na de handwassing ging Md naar PA1 om de mijter aan te nemen en keerde naar zijn plaats terug. B staat recht en gaat aan de altaarvoet staan met het aangezicht naar het tabernakel.De boekdrager komt links voor B staan.Daarna draait B zich om voor en bidt naar de vormelingen gekeerd. De boekdrager komt voor hem staan. Wanneer het missaal gesloten wordt komen Md en Sd naar B. Nadat B mijter en staf kreeg bidden de vormelingen gezamelijk credo, onze vader en wees gegroet.Hierna keert B zich naar het altaar.Op teken van C maakt iedereen een kniebuiging (B buigt) en gaat iedereen via de kleine weg naar de sacristie. (Voor de H. Mis komt men terug langs de kleine weg.) <vorig scherm> <beginscherm>


Download ppt "Het H. Vormsel Naar beschrijving Preek beluisteren"

Verwante presentaties


Ads door Google