De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ouderavond Jeugdafdeling DVG

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ouderavond Jeugdafdeling DVG"— Transcript van de presentatie:

1 Ouderavond Jeugdafdeling DVG
03 September 2012

2 Programma Welkom De vereniging DVG Organisatie DVG
Wat mag u verwachten van DVG? Rollen coördinatoren, Technische Commissie Jeugd, leiders en trainers Vertrouwenspersoon Huishoudelijke regels Normen en Waarden Activiteiten Vrijwilligers Afsluiting

3

4

5 Wat mag u verwachten van DVG?
De vereniging biedt: - voetbalplezier (staat op de 1e plaats) - elke speler presteert op zijn eigen niveau - opleiding - structuur - veiligheid

6 Visie op Jeugdvoetbal Voetballen leer je door te voetballen
De 3 pijlers: Wordt het voetbalspel gespeeld? Wordt het spel (beter) geleerd? Wordt er plezier beleefd aan het spel?

7 Fasen in de Jeugdopleiding
Drie fasen Bij het leren voetballen worden grofweg drie fasen onderscheiden: 1. Mini F en E pupillen 2. D pupillen en C junioren 3. B en A junioren Van 4v4 via 7v7 naar het 11v11 voetbal. =Teamfuncties & teamtaken =Oefenen in relatie tot de wedstrijd = Leerbaarheid vergroten

8 Lopende leerlijn Mini 4 jarigen
Mini pupillen: “Leren beheersen van de bal” Elke woensdag circuittraining Maandelijks oefenwedstrijdje spelen Spelenderwijs leren: Aanvallen: dribbelen, passen, schieten, aannemen van de bal Omschakelen: zo snel mogelijk in de buurt van de bal zijn. Verdedigen: de bal afpakken, doel afschermen, schot blokkeren

9 Lopende leerlijn Mini 5-6 jarigen
Mini pupillen: “Leren beheersen van de bal” Elke woensdag circuittraining Spelen in regiocompetitie ( vriendschappelijk) Spelen vanuit een spekkie opstelling 1:2:1 Mogelijk eerder naar de F afdeling

10 Lopende Leerlijn F F pupillen: “Doelgericht leren handelen met de bal” Maandag: Thematraining gericht op voetbalhandelingen Woensdag: Teamtraining Spelen vanuit een 1:3:3 formatie / nieuwe spelregels Eerste contouren van een teamorganisatie Teamtaken accent op individu (A-O-V) en samen Teamafspraken (met ouders)

11 Lopende Leerlijn E E pupillen: “Leren samen doelgericht te spelen” E1 t/m E4: 4 aparte trainingsgroepen Dinsdag: Thematraining gericht op voetbalhandelingen Donderdag: Teamtraining Spelen vanuit een 1:3:3 formatie Teamtaken accent op samen (A-O-V)

12 Lopende leerlijn D D pupillen: “Leren spelen vanuit een basistaak” D1 en D2: aparte trainingsgroepen 2x per week teamtraining (m.u.v. D3) 1x per week thematraining Teamafspraken Spelen vanuit een 1:4:3:3 formatie/aangepaste spelregels

13 Lopende leerlijn C C junioren: “Afstemmen van basistaken binnen een team” C1 en C2: Trainen als aparte trainingsgroepen C1 /C2 trainen 2x per week Spelers specialiseren zich meer voor bepaald taken Stimuleren tot blijvende (voetbal)sportbeoefening

14 Lopende leerlijn B B junioren: “Spelen als een team” B1 en B2: Trainen als aparte trainingsgroepen B1 traint 2x per week/ B2 traint 1x per week Afspraken maken over uitvoering spelhervattingen, leren verdedigen binnen de spelregels, spelregels benutten als strategie (buitenspelval) Wedstrijd is doel

15 Lopende leerlijn A A junioren: “Presteren als een team in de competitie” A1 en A2: Trainen als aparte trainingsgroepen A1 traint 2x per week / A2 traint 1x per week Doorstroming naar senioren Doorstroming naar A selectie Behouden voor het voetbal

16 Technische Commissie Jeugd (TCJ)
Voorstellen, invoeren van het technisch beleid Stelt oefenstof en trainingsschema’s op Adviseert en begeleidt trainers en leiders Bezoeken wedstrijden en trainingen Evalueert 2 x per jaar de spelers Coördineert teamsamenstelling in overleg met de leiders Stuurt bij gedurende het seizoen indien noodzakelijk

17 Coördinatoren Aanspreekpunt voor ouders, leiders en trainers
Coördineert de dagelijkse gang van zaken binnen zijn/haar categorie Verzamelt de spelersevaluaties Lid Technische Commissie Jeugd (TCJ) Draagt het normen en waarden beleid uit binnen de Jeugdafdeling van DVG

18 Trainers en leiders Begeleiden teams tijdens trainingen en wedstrijden
Geven gestructureerde leerzame trainingen Coördineren vervoer Coachen team voor, tijdens en na de wedstrijd Evalueren gezamenlijk 2 x per jaar hun spelers, adviseren de TCJ Bewaken het normen en waarden beleid Zijn eerste aanspreekpunt voor spelers, ouders of verzorgers

19 Vertrouwenspersoon Rol vertrouwenspersoon Waarvoor kunt u terecht?
Welzijn van uw kind Veiligheid Delen van vertrouwelijke informatie Advies Leiders/trainers en/of coördinator Bereikbaar via: telefoon: 19

20 Bij wie kunt u terecht voor…
Trainers en/of leiders Coördinator van de categorie Vertrouwenspersoon Voorzitter van de Jeugdcommissie

21 Huishoudelijke regels (1)
Wat verwacht DVG van haar leden en hun ouders: Voetbalzaken Voetbal is een teamsport! Op tijd aanwezig zijn voor de training en het spelen van wedstrijden Gebruik van door de club verstrekte kleding Veilig vervoer naar een uitwedstrijd Douchen na de wedstrijd Afmelden voor een training of wedstrijd en activiteiten Afgelastingen van trainingen en wedstrijden Spullen van waarde Ouders blijven buiten de afrastering omdat het veld bedoeld is voor de spelers en de scheidsrechter

22 Huishoudelijke regels (2)
Wat verwacht DVG van haar leden en hun ouders: Accommodatie Geen voetbalschoenen in de kantine Voetbaltassen in de wandrekken Parkeren Fietsstalling Materialen van de club Met hetzelfde gemak…. In de prullenbak Alcohol rond het voetbalveld

23 Normen en Waarden Gedragscode DVG op de website
Onderdeel Jeugdbeleidsplan Omgang met (jeugd)scheidsrechters Schelden, vechten, pesten wordt niet getolereerd Geen alcohol onder 16 jaar Accepteer de beslissingen van de scheidsrechter Gedraag je sportief binnen en buiten het veld Toon respect voor elkaar en voor je tegenstander Respecteer beslissingen van je trainer en leiders Spreek elkaar aan op normen en waarden Gebruik van alcohol onder de 16 jaar is verboden, drugs helemaal Help de trainer met het opruimen van de materialen en de ballen Scheidrechters dienen eerlijk en objectief de wedstrijden te leiden Ouders wordt verzocht zich te gedragen en geen commentaar te leveren tijdens wedstrijden op de scheidsrechter, leiders, trainers en spelers Wees positief en niet negatief, moedig aan en houdt commentaar voor je

24 Wat heb je nodig om te voetballen?

25 De belangrijkste sponsor bent U!
Vrijwilligers Beleid Structuur Middelen Vrijwilligers DVG De club zijn wij De belangrijkste sponsor bent U!

26 Activiteitenkalender Jeugd DVG
Kick-off day E/F/Mini Begin competitie Grote Club Actie Sinterklaasviering Zaaltraining Mini’s Kersttoernooi F/E/D/Jun Kienen E/D Start 2e helft competitie EHBO-cursus SEPT MAR Penaltytoernooi Vrije trainingen neo’s Buurtvoetbal Toernooien teams Mix-toernooi Voorlopige teamindeling Definitieve teamindeling Start nieuwe seizoen OKT APR NOV MEI DEC JUN JAN JUL FEB AUG Overige: pupil van de week; huldiging kampioenen

27 We zoeken assistentie bij activiteiten
Oprichten ACTIVITEITENCOMMISSIE: OLV Bram vd Steen (lid JC) Gezocht ouders die willen participeren (1/2 activ.) Samen organiseren zij: Grote Clubactie Zwaluwentoernooi (aug/sept) Sinterklaasavond (november) Zaalvoetbaltoernooien (dec) Penaltytoernooi (april) Vrije trainingen neo’s (april/mei) Mixtoernooi (mei) Buurtvoetbaltoernooi (mei)

28 Zijn er nog vragen? Evaluatie avond Vragen over de activiteiten als vrijwilliger?

29 Bedankt voor uw aandacht!


Download ppt "Ouderavond Jeugdafdeling DVG"

Verwante presentaties


Ads door Google