De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Praktische Opdracht Een actueel sociaal probleem Versie 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Praktische Opdracht Een actueel sociaal probleem Versie 2011."— Transcript van de presentatie:

1 1 Praktische Opdracht Een actueel sociaal probleem Versie 2011

2 2 Een actueel sociaal probleem Korte inhoud van de PO “Een Actueel Sociaal Probleem” Je kiest aan het begin van het jaar een sociaal probleem Je volgt het hele studiejaar kranten of opiniebladen Je verzamelt alle artikelen over het probleem Je analyseert die artikelen met de begrippen die je geleerd hebt Je doet dat in schema’s die steeds verder aangroeien Aan het eind van de cursus breng je alle informatie in een werkstuk samen

3 3 Een actueel sociaal probleem Onze PO is gesplitst in 5 deel-PO’s Iedere kleine deel-PO wordt beoordeeld De leraar kan op tijd ingrijpen als het verkeerd gaat Je levert artikelen met analyseschema’s in bij PO2 en PO4 De beste leerlingen hoeven het afsluitende (synthese-)werkstuk niet te maken, maar worden ‘nakijkers’ van de vijfde PO

4 4 Een actueel sociaal probleem Wat doe je achtereenvolgens in het jaar: 1. Een sociaal probleem kiezen 2. Uitzoeken wie bij het probleem betrokken zijn: de actoren 3. Uitzoeken welke waarden en belangen die actoren hebben 4. De achtergronden van het probleem beschrijven 5. Uitzoeken vanuit welke waardensystemen de actoren denken 6. Uitzoeken welk beleid wordt gemaakt 7. Een werkstuk maken waarin ontwikkelingen rond dit probleem in een jaar worden beschreven

5 5 Een actueel sociaal probleem 1. sociaal probleem 2. actoren 3. waarden en belangen 4. achtergronden 5. waardensystemen 6. beleid 7. werkstuk Wat is een sociaal probleem? (De kenmerken van Schuijt) 1. Het gaat om grote groepen 2. Die hebben er last van 3. Het is verstrengeld met andere problemen 4. Het gaat hen boven hun macht: de politiek moet ingrijpen 5. Er is een voortdurend debat over 6. De overheid maakt beleid om het aan te pakken 7. Het probleem is hardnekkig, het keert steeds terug Les-PO

6 6 Je levert een a-viertje tekst met dit formulier in Gebruik een plastic mapje dat aan twee kanten open is Je voegt een lijst van verzamelde artikelen toe (koppen, data, bron) De leraar kruist op je formulier aan wat er fout ging Je mag deze PO verbeteren Een actueel sociaal probleem 1. sociaal probleem 2. actoren 3. waarden en belangen 4. achtergronden 5. waardensystemen 6. beleid 7. werkstuk Les-PO PO-1

7 7 Je levert een a-viertje tekst met dit formulier in Gebruik een plastic mapje dat aan twee kanten open is Je voegt een lijst van verzamelde artikelen toe (koppen, data, bron) Je voegt 5 artikelen toe Met 5 groeischema’s Je mag deze PO verbeteren Een actueel sociaal probleem 1. sociaal probleem 2. actoren 3. waarden en belangen 4. achtergronden 5. waardensystemen 6. beleid 7. werkstuk Les-PO PO-2

8 8 Deze actoren (betrokken groepen) brengen we in beeld in de Driehoek SE: overheid maatschappelijk markt middenveld Een actueel sociaal probleem 1. sociaal probleem 2. actoren 3. waarden en belangen 4. achtergronden 5. waardensystemen 6. beleid 7. werkstuk Les-PO

9 9 overheid maatschappelijk middenveld markt Een actueel sociaal probleem 1. sociaal probleem 2. actoren 3. waarden en belangen 4. achtergronden 5. waardensystemen 6. beleid 7. werkstuk Les-PO In de Trias zitten alleen georganiseerde groepen

10 10 Een actueel sociaal probleem 1. sociaal probleem 2. actoren 3. waarden en belangen 4. achtergronden 5. waardensystemen 6. beleid 7. werkstuk Les-PO overheid lagere overheid maatschappelijk markt middenveld Een sociaal probleem ontstaat meestal bij een van de twee onderste groepen, soms bij een lagere overheid Zij verwachten dat de overheid dat probleem aanpakt Ze lobbyen bij de overheid en willen dat die hun belangen en waarden in haar beleid betrekt

11 11 Een actueel sociaal probleem 1. sociaal probleem 2. actoren 3. waarden en belangen 4. achtergronden 5. waardensystemen 6. beleid 7. werkstuk Les-PO Dit schema is het hart van je PO-2, PO4 en PO-5. - Je gebruikt het schema om je krantenartikelen te analyseren: -In PO2 vul je de kolommen tot en met waarden in, in PO4 vul je het hele schema in en je gebruikt je schema’s om PO-5 te schrijven Het groeischema: PO-2 PO-4

12 12 Een actueel sociaal probleem 1. sociaal probleem 2. actoren 3. waarden en belangen 4. achtergronden 5. waardensystemen 6. beleid 7. werkstuk Les-PO Het loont de moeite langere artikelen te gebruiken: Zodra je de 4 rijen overschrijdt, telt je artikel voor 2 artikelen Als je er 8 overschrijdt geldt het voor 3 artikelen Langere artikelen hebben vaak meer inhoud. Zorg er dus voor dat je geen korte artikelen hebt. Zorg er ook voor dat je meteen artikelen zoekt waarin informatie te vinden is wat de overheid (respectievelijk tweede kamer- fracties van partijen of regering) voor maatregelen voorstellen of uitvoeren! Het groeischema: PO-2

13 13 Een actueel sociaal probleem 1. sociaal probleem 2. actoren 3. waarden en belangen 4. achtergronden 5. waardensystemen 6. beleid 7. werkstuk Les-PO Je noteert de actoren in de eerste drie kolommen Het groeischema: PO-2

14 14 Een actueel sociaal probleem 1. sociaal probleem 2. actoren 3. waarden en belangen 4. achtergronden 5. waardensystemen 6. beleid 7. werkstuk Les-PO Niet-georganiseerde groepen hoeven niet verder te worden ingevuld: ze hebben geen invloed op beleid nvt

15 15 Een actueel sociaal probleem 1. sociaal probleem 2. actoren 3. waarden en belangen 4. achtergronden 5. waardensystemen 6. beleid 7. werkstuk Les-PO Je vult nu de Belangen en Waarden van het groeischema in. Hier volgen nog eens de belangrijkste omschrijvingen PO-2

16 16 belangen = voordelen die groepen mensen hebben of voordelen die ze nog willen bereiken vaak materieel korte termijn concurrentie worden steeds ingewisseld voor nieuwe je verbetert je positie Een actueel sociaal probleem 1. sociaal probleem 2. actoren 3. waarden en belangen 4. achtergronden 5. waardensystemen 6. beleid 7. werkstuk Les-PO

17 17 waarden = diepliggende drijfveren van groepen mensen die ze - vaak hun hele leven lang - nastreven (en waarvoor ze zelfs hun belangen opzij willen zetten) vaak niet-materieel lange termijn: vaak het hele leven in verheven taal te omschrijven Een actueel sociaal probleem 1. sociaal probleem 2. actoren 3. waarden en belangen 4. achtergronden 5. waardensystemen 6. beleid 7. werkstuk Les-PO

18 18 idealen = waarden die groepen mensen willen laten gelden voor iedereen in een betere wereld positief: deze zijn belangrijk voor politieke partijen negatief : ze zijn gevaarlijk als groepen daarvoor anderen willen uitschakelen Een actueel sociaal probleem 1. sociaal probleem 2. actoren 3. waarden en belangen 4. achtergronden 5. waardensystemen 6. beleid 7. werkstuk Les-PO

19 19 Een actueel sociaal probleem 1. sociaal probleem 2. actoren 3. waarden en belangen 4. achtergronden 5. waardensystemen 6. beleid 7. werkstuk Les-PO Je maakt 5 schema’s bij 5 artikelen De leraar kiest een artikel met schema uit ter beoordeling PO-2 Dit deel invullen voor PO2

20 20 Een actueel sociaal probleem 1. sociaal probleem 2. actoren 3. waarden en belangen 4. achtergronden 5. waardensystemen 6. beleid 7. werkstuk Les-PO Hulp bij het invullen Dit blad downloaden, het helpt je met veel vragen

21 21 Een actueel sociaal probleem 1. sociaal probleem 2. actoren 3. waarden en belangen 4. achtergronden 5. waardensystemen 6. beleid 7. werkstuk Les-PO VAP-groepen: vakbonden actiegroepen politieke partijen zij komen op voor anderen: ze komen op voor hun belangen, maar alleen als dat in de waarden van de vap-groep past

22 22 Een actueel sociaal probleem 1. sociaal probleem 2. actoren 3. waarden en belangen 4. achtergronden 5. waardensystemen 6. beleid 7. werkstuk Les-PO Algemeen Belang Alle bewindslieden en hun ambtenaren en diensten komen op voor het algemeen belang Bewindslieden: ministers/staatssecretarissen/ gedeputeerde staten burgemeesters/wethouders Ambtenaren Diensten (politie, justitie enz) Het hokje voor “Algemeen Belang” in het groeischema hoeft alleen maar te worden aangekruist Pas bij beleid wordt duidelijk hoe dat AB omschreven moet worden

23 we nemen een recent artikel

24 24 Een actueel sociaal probleem 1. sociaal probleem 2. actoren 3. waarden en belangen 4. achtergronden 5. waardensystemen 6. beleid 7. werkstuk Les-PO VWO: je maakt 5 schema’s bij het equivalent van 5 artikelen, Havo: je maakt 3 schema’s. De leraar kiest één artikel met schema uit ter beoordeling. Verbeter de andere, want bij PO-4 kan een ander artikel gekozen worden! PO-2

25 25 Een actueel sociaal probleem 1. sociaal probleem 2. actoren 3. waarden en belangen 4. achtergronden 5. waardensystemen 6. beleid 7. werkstuk Les-PO De achtergronden komen gedurende het hele cursusjaar aan de orde maar in de PO worden ze aan de hand van een serie vragen voorlopig in beeld gebracht (PO-3)

26 26 Een actueel sociaal probleem 1. sociaal probleem 2. actoren 3. waarden en belangen 4. achtergronden 5. waardensystemen 6. beleid 7. werkstuk Les-PO De vragen zijn zo geformuleerd dat de antwoorden via bronnen in de klas en mediatheek (“de sociale almanak”) en via internet op te sporen zijn Ook hier is het PO-formulier het antwoordblad waarop de leraar de punten berekent PO-3

27 27 Een actueel sociaal probleem 1. sociaal probleem 2. actoren 3. waarden en belangen 4. achtergronden 5. waardensystemen 6. beleid 7. werkstuk Les-PO Als de stromingen aan bod zijn gekomen in hoofdstuk 4 en 5 kun je van daaruit de ideologie van elke VAP-groep bepalen en teruggaan naar de vorige kolom om de waarden van die groepen in te vullen in het groeischema PO-4

28 28 Een actueel sociaal probleem 1. sociaal probleem 2. actoren 3. waarden en belangen 4. achtergronden 5. waardensystemen 6. beleid 7. werkstuk Les-PO Je zorgt nu dat je compleet ingevulde schema’s met artikelen hebt klaarliggen: VWO: 10, HAVO: 5. De leraar kiest er weer een uit PO-4 Het schema wordt nu compleet ingevuld in PO4

29 29 Een actueel sociaal probleem 1. sociaal probleem 2. actoren 3. waarden en belangen 4. achtergronden 5. waardensystemen 6. beleid 7. werkstuk Les-PO De verschillende groepen: Maatschappelijk middenveld, markt en lagere overheden lobbyen bij de overheid om een beleid dat gunstig voor hen is Dat brengen we in beeld in deze PO In ons boek behandelen we ‘het besluitvormingsmodel’, het ‘systeemmodel’ en het ‘stromenmodel’ Daarin bekijken we welke machtsmiddelen worden ingezet (pagina 183 Civitas) PO-4

30 30 Een actueel sociaal probleem 1. sociaal probleem 2. actoren 3. waarden en belangen 4. achtergronden 5. waardensystemen 6. beleid 7. werkstuk Les-PO We maken gebruik van het volgende overzicht van maatregelen die de overheid kan nemen om haar doel te bereiken Lobbygroepen zijn er op uit dat daarin die keuzes worden gemaakt die voor hen gunstig zijn PO-4

31 31 Een actueel sociaal probleem 1. sociaal probleem 2. actoren 3. waarden en belangen 4. achtergronden 5. waardensystemen 6. beleid 7. werkstuk Les-PO PO-4 Pagina 177 van Civitas:

32 32 Een actueel sociaal probleem 1. sociaal probleem 2. actoren 3. waarden en belangen 4. achtergronden 5. waardensystemen 6. beleid 7. werkstuk Les-PO We onderscheiden: Beleidsdoelen Beleidsmiddelen Tijdpad PO-4

33 33 Een actueel sociaal probleem 1. sociaal probleem 2. actoren 3. waarden en belangen 4. achtergronden 5. waardensystemen 6. beleid 7. werkstuk Les-PO Het beleidsdoel van de overheid is het Algemeen Belang: wat wordt vanuit de ideologische kleur van deze beleidsmakers gezien als de beste koers voor het land De andere actoren (MM en M) hebben ieder hun eigen beleid en daarin zijn vaak hun eigen belangen en/of waarden het doel We maken nu het groeischema af Je levert 8 schema’s (havo: 5) met artikelen in en de leraar kiest er één om te beoordelen PO-4

34 34 Een actueel sociaal probleem 1. sociaal probleem 2. actoren 3. waarden en belangen 4. achtergronden 5. waardensystemen 6. beleid 7. werkstuk Les-PO PO-4

35 35 Een actueel sociaal probleem 1. sociaal probleem 2. actoren 3. waarden en belangen 4. achtergronden 5. waardensystemen 6. beleid 7. werkstuk Les-PO Ons voorbeeld: voor- en tegenstanders roken laten zich horen

36 36 Een actueel sociaal probleem 1. sociaal probleem 2. actoren 3. waarden en belangen 4. achtergronden 5. waardensystemen 6. beleid 7. werkstuk Les-PO Het werkstuk Leerlingen die tot nu toe 40 of meer van de 50 punten haalden, krijgen een verdubbeling, maar worden nakijkers van PO-5 van de overigen De anderen maken met PO-5 het afsluitende werkstuk. Ze worden gecoacht door de nakijkers PO-5

37 37 Een actueel sociaal probleem 1. sociaal probleem 2. actoren 3. waarden en belangen 4. achtergronden 5. waardensystemen 6. beleid 7. werkstuk Les-PO In het werkstuk wordt het materiaal 15 analyses in 15 groeischema’s gebundeld tot één groot groeischema De opdracht is aan de hand daarvan het beleid van het afgelopen jaar te beschrijven Je bundelt daarin al het materiaal en schrijft verbindende teksten Je sluit dat af met je eigen standpunt en dat onderbouw je met argumenten die je uit de standpunten haalt van betrokken groepen PO-5

38 38 Een actueel sociaal probleem 1. sociaal probleem 2. actoren 3. waarden en belangen 4. achtergronden 5. waardensystemen 6. beleid 7. werkstuk Les-PO PO-5

39 39 Een actueel sociaal probleem 1. sociaal probleem 2. actoren 3. waarden en belangen 4. achtergronden 5. waardensystemen 6. beleid 7. werkstuk Les-PO PO-5

40 40 Een actueel sociaal probleem 1. sociaal probleem 2. actoren 3. waarden en belangen 4. achtergronden 5. waardensystemen 6. beleid 7. werkstuk Les-PO De nakijkers leveren het werk in met een beoordeling De docent controleert deze op strategische punten Als de inleveraar het niet eens is met de beoordeling, vult hij de kolom ‘klacht’ in PO-5

41 41 Alle PO-formulieren zijn te vinden op: www.philippens.com Doorklikken naar “emmaus” of “civitas download leerlingen” Een actueel sociaal probleem 1. sociaal probleem 2. actoren 3. waarden en belangen 4. achtergronden 5. waardensystemen 6. beleid 7. werkstuk Les-PO


Download ppt "1 Praktische Opdracht Een actueel sociaal probleem Versie 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google