De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Themabijeenkomst 3 e Rijbewijsrichtlijn 1. Wie treft u vandaag? 20 november 2012 2.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Themabijeenkomst 3 e Rijbewijsrichtlijn 1. Wie treft u vandaag? 20 november 2012 2."— Transcript van de presentatie:

1 Themabijeenkomst 3 e Rijbewijsrichtlijn 1

2 Wie treft u vandaag? 20 november

3 10.15 uur: Verschil oude en nieuwe rijbewijscategorieën (Christien Jonker, RDW) uur: Specifieke wijzigingen gemeenten (Xander Seijs, gemeente) uur: Actuele ontwikkelingen CBR (Coen Sleddering, CBR) uur: Lunch uur: Overgangsregeling (Christien Jonker, RDW) uur: Quiz (Bart Ploeger, RDW) uur: Afsluiting Programma 3

4 4 Wijzigingen 3 e Rijbewijsrichtlijn m.i.v. 19 januari 2013 Christien Jonker, RDW

5 3e Rijbewijsrichtlijn – Wijzigingen rijbewijscategorieën: A B C D E Aandachtsgebieden Nieuw rijbewijsdocument 5

6 Categorielijst en verklaringen 2 e Richtlijn VvR Rijb.catVvGVvV AM -- A AL A- AZ B BB- BE - C C1 C C C CE C1E CE D D1 D D D DE D1E DE 3 e Richtlijn VvR Rijb.cat.VvGVvV AM -- A1 A - A2 A A B BB- BE - C1 C C C C C1E CE D1 D D D D D1E DE VvR = Verklaring van Rijvaardigheid (examen gehaald) VvG = Verklaring van Geschiktheid (via eigen verklaring of keuring) VvV = Verklaring van Vakbekwaamheid 3e Rijbewijsrichtlijn –

7 Wijziging categorie A OUDNIEUW A (beperkt / licht)A1 Maximaal 125 cc, maximaal 11 kW, minder dan 0,1 kW per kg Vanaf 17 jaar les, 18 jaar examen Tricycle valt onder deze categorie, tot 15 kW A2 Maximaal 35 kW Vanaf 20 jaar Minstens 2 jaar in bezit van A1 Praktijkexamen vereist A (zwaar)A Onbeperkt vermogen Vanaf 24 jaar (beide examens) of vanaf 22 jaar en minstens 2 jaar in bezit van A2 (praktijkexamen) Tricycle valt onder deze categorie, vanaf 15 kW 7

8 3e Rijbewijsrichtlijn – Wijziging categorie B OUDNIEUW BB Tricycle valt niet meer onder categorie B, maar onder A Aanhangwagen maximaal 750 kg of Regel voor aanhangwagen wordt vereenvoudigd: WAS: …dan wel meer bedraagt dan 750 kg, mits in dat geval de toegestane maximum massa van de aanhangwagen niet meer bedraagt dan de ledige massa van het motorrijtuig en de toegestane max. massa van het samenstel van trekken motorrijtuig en aanhangwagen niet meer bedraagt dan 3500kg … WORDT: ….Combinatie trekkend max.massa voertuig en max.massa aanhanwagen max kg… BE WAS: Toegestane maximum massa van meer dan 750 kg….. BE Massa aanhangwagen of oplegger maximaal 3500 kg* *uitzondering oplegger en middenasaanhangwagen 8

9 3e Rijbewijsrichtlijn – Wijziging categorie C OUDNIEUW C1 Vanaf 18 jaar 5 jaar geldig Massa tussen 3500 kg en 7500 kg Maximaal 8 personen, excl. Bestuurder Aanhangwagen t/m 750 kg C Nu 18 jaar en 10 jaar geldig C Vanaf 21 jaar (vanaf 18 jaar mits vakbekwaam)* 5 jaar geldig Aanhangwagen t/m 750 kg C1E Vanaf 18 jaar 5 jaar geldig Maximale combi kg CE Nu 18 jaar en 10 jaar geldig CE Vanaf 21 jaar (vanaf 18 jaar mits vakbekwaam) 5 jaar geldig 9

10 3e Rijbewijsrichtlijn – Wijziging categorie D OUDNIEUW D1 Vanaf 21 jaar (vanaf 18 jaar mits vakbekwaam) 5 jaar geldig Maximaal 16 personen, excl. bestuurder, max. 8 meter lang Aanhangwagen t/m 750 kg D Nu 21 jaar en 10 jaar geldig D Vanaf 24 jaar (vanaf 21 jaar mits vakbekwaam) In het kader van experiment vanaf 18 jaar, mits vakbekwaam 5 jaar geldig Aanhangwagen t/m 750 kg D1E Vanaf 21 jaar (vanaf 18 jaar mits vakbekwaam) 5 jaar geldig DE Nu 21 jaar en 10 jaar geldig DE Vanaf 24 jaar (vanaf 21 jaar mits vakbekwaam) 5 jaar geldig 10

11 3e Rijbewijsrichtlijn – Kentekenbewijs beperkt 11

12 3e Rijbewijsrichtlijn – Nieuw rijbewijsdocument OUDNIEUW 12

13 3e Rijbewijsrichtlijn – Nieuw rijbewijsdocument OUDNIEUW 13

14 VRAGEN? 14

15 Ontwikkelingen bij het CBR CBR 13 juli 2014Ina Koops

16 © CBR 13 juli 2014 Hoofddoelstelling CBR: Verantwoorde mobiliteit Kernactiviteit: Beoordelen van Rijvaardigheid van bestuurders Rijgeschiktheid van bestuurders Vakbekwaamheid van professionals in logistiek en transport

17 © CBR 13 juli 2014 Derde Europese Rijbewijsrichtlijn en het CBR Gevolgen van de rijbewijsrichtlijn voor het CBR Nieuwe examens A1, A2 en A Nieuwe theorie-examens voor C1 en D1 Nieuwe praktijkexamens voor C1, E bij C1, D1, E bij D1 Geldigheid van rijbewijzen van beroepschauffeurs verlaagd van 10 naar 5 jaar. Dit betekent meer Eigen verklaringen in groep 2 Uniforme kwaliteitseisen voor examinatoren

18 © CBR Derde Europese Rijbewijsrichtlijn en het CBR Wat betekent het in de praktijk 18 januari geen examens Hoge werkdruk bij het CBR Stijging aantal Eigen verklaringen Meer motorexamens

19 © CBR 13 juli 2014 Procedure Eigen verklaring Klant koopt zelf Eigen verklaring Gemeente MijnCBR Klant zoekt zelf keurend arts uit Klant stuurt EV op CBR geeft wel/geen Verklaring van geschiktheid af of geeft aan dat een vervolgonderzoek nodig is: Specialist Rijtest

20 © CBR 13 juli 2014 MijnCBR Vanaf januari 2013 Eigen verklaring online betalen (alle) en insturen (als er geen informatie van een arts benodigd is). Statusoverzicht Eigen verklaring inzien (correspondentie) Reserveren van theorie-examens voor particulieren Status van de nascholing vakbekwaamheid voor beroepschauffeurs Rijschool machtigen voor het reserveren van praktijkexamen (v.a. 2009) In de toekomst: Reserveren theorie-examens CCV Reserveren van cursussen in kader van zgn. vorderingsprocedure Reserveren van rijtesten Doel: Verminderen van de administratieve lasten van klanten en ketenpartners Komend anderhalf jaar wordt MijnCBR gefaseerd ingevoerd..

21 © CBR Publiekrechtelijke organisatie In 2013 formeel Zelfstandig bestuursorgaan (Kaderwet ZBO’s) Van stichtingsvorm naar publiekrechtelijke organisatie Raad van Toezicht Tarieven ter goedkeuring van I&M Instelling gebruikersraden

22 © CBR 13 juli 2014 Toekomst Verbeteren klantcommunicatie / Social Media Verbeteren Klachtenprocedure i.s.m. Nationale Ombudsman Gemiddeld aantal klachten per maand: 52 Aantal klachten tov aantal examens (theorie + praktijk): 0,07%

23 © CBR Klantenservice Wat vraagt u aan het CBR? Speciaal telefoonnummer voor gemeenten:

24 VRAGEN? 24

25 Specifieke wijzigingen gemeenten Xander Seijs 25

26 Specifieke wijzigingen gemeenten −Overgangsscenario −Wetenswaardigheden

27 Overgangsscenario Algemene Uitgangspunten per ketenpartner: -CBR -Gemeenten -RDW -Morpho

28 CBR -Normale examinering tot en met donderdag 17 januari Geen examinering categorieën A, C, D en E op vrijdag 18 januari Hervatten normale examinering vanaf maandag 21 januari 2013

29 Gemeenten (1) Vrijdag 18 januari 2013: - Normale openstelling - Alle aanvragen via de backoffice versturen aan RDW - Installeren nieuwe software

30 Gemeenten (2) Vanaf zaterdag 19 januari 2013: -Normale openstelling -Aanvraag rijbewijs volgens 3 e Richtlijn

31 Gemeenten (3) Maandag 21 januari 2013: - Van Morpho ontvangen documenten inklaren - Misdrukken en verkeerd gepersonaliseerde documenten als uitgereikt registreren Daarna opnieuw aanvraag (= nieuw kaartje met rechten 2 e richtlijn)

32 RDW Vrijdag 18 januari 2013: -Normale openstelling uur batch doorsturen aan Morpho -Installeren nieuwe software

33 RDW Vanaf zaterdag 19 januari 2013: -Normale openstelling -Maandag 21 januari verzending 1 e batch met aanvragen gemeenten o.g.v. 3 e Richtlijn

34 Morpho Vrijdag 18 januari Normale openstelling Weekend 19/20 januari 2013: -Personalisatie ontvangen aanvragen -Verzending gepersonaliseerde documenten aan gemeenten -Ombouwen printstraten Vanaf maandag 21 januari 2013: -Verwerking reguliere aanvragen 3 e Richtlijn (Alles onder voorbehoud van tegenslagen!!!!!)

35 Prognose te produceren aantal rijbewijzen in januari 2013 Mogelijk beïnvloed door: Toeloop vanwege minder rechten voor categorieën (A, C, D en E) Maximalisering van de leges Toeloop vanwege het nieuwe model rijbewijskaart

36 Probleemgevallen (1) Slechte weersomstandigheden: geen rij-examens Technische storing in datacommunicatie tussen CBR, RDW en gemeenten Onjuiste of geen registratie examenuitslag Onjuiste of geen registratie van VVG Kandidaat slaagt voor 19 januari maar meldt zich bij de gemeente na 19 januari 2013 Aanvraag geweigerd door gemeente (fraude). Achteraf blijkt dat onterecht Onjuiste verwerking aanvraag in backoffice gemeente Misdrukken of verkeerd gepersonaliseerde documenten Toeloop van aanvragen voor 19 januari 2013

37 Probleemgevallen (2) Problemen voorkomen bij gemeenten: -Openstelling op vrijdag -Alle aanvragen afhandelen op vrijdag -Geen klanten wegsturen op vrijdag -Neem contact op met RDW bij problemen -Op maandag misdrukken als uitgereikt registreren!!!!!

38 Aanvullende maatregelen Tijdige en gerichte communicatie naar examenkandidaten, opleiders en rijbewijshouders Instellen van Kernteam 3 e RR en Platform schrijnende gevallen

39 Wetenswaardigheden Artikel 108 Wegenverkeerswet Omwisseling rijbewijs algemeen Aanvraagformulier gewijzigd

40 Artikel 108 Wegenverkeerswet Sommige EU/EER of Zwitsers rijbewijzen zijn langer dan 10 jaar geldig. Voor de geldigheid in Nederland geldt echter 10 jaar. Is het EU rijbewijs ouder dan 9 jaar, dan kon men in die gevallen na vestiging nog 1 jaar rijden met zijn geldige rijbewijs. De termijn van 1 jaar is gewijzigd in 2 jaren Overige landen nog steeds 185 dagen

41 Omwisseling rijbewijs algemeen Klachten bij ombudsman, want gemeenten geven onjuiste info over de omwisseling: -Geef juiste info, zie de site van de RDW -Info militairen en 30% regeling bij eigen werkgever; -Stuur aanvraag door als er geen VvG is, of iets anders ontbreekt. Burger kan dan alsnog bij RDW gebrek aanvullen.

42 WIJS DE BURGER EXPLICIET OP WAAR HIJ VOOR TEKENT! Bij vermissing/diefstal op onjuist verstrekte informatie Bij vakbekwaamheid of de code 95 ook op het aanvraagformulier staat Of er eerder een rijbewijs aan hem is afgegeven in een ander land (eerste afgifte is slechts 1x mogelijk). In voorkomend geval: ongeldigverklaring RDW o.g.v. art. 124WVW Aanvraagformulier gewijzigd

43 Draaiboek gemeenten Week vóór 18 januari Wegwerken aangehouden aanvragen 18 januariNormale afhandeling (cf 2 e richtlijn) Voor 21:30 binnen RDW Let op! Geen aangehouden aanvragen meer 19 januariNieuwe aanvragen (cf 3 e richtlijn) Let op! Spoed 21 jan. Binnen 21 januariInklaren rijbewijzen (cf 2 e richtlijn) Let op! Misdrukken etc. Als uitgereikt verwerken 21 januariNieuwe aanvragen (cf 3 e richtlijn) 22 januariInklaren rijbewijzen (cf. 3 e richtlijn)

44 VRAGEN? 44

45 Overgangsregeling 3 e Rijbewijsrichtlijn Christien Jonker, RDW 45

46 3e Rijbewijsrichtlijn – Overgangsregeling 1.Je behoudt de rechten die je had op grond van de 2 e Richtlijn Op basis van de eerste afgiftedatum van de categorie (achterzijde rijbewijs) kan dit worden vastgesteld Categorie B Categorie BE 46

47 3e Rijbewijsrichtlijn – Ingangsdatum op achterzijde 47

48 3e Rijbewijsrichtlijn – OVERGANGSREGELING 2. Als je meer bevoegdheden krijgt op grond van de 3 e Richtlijn dan gelden deze rechten + = max KG Categorie B Categorie A 48

49 3e Rijbewijsrichtlijn – OVERGANGSREGELING Drie momenten zijn belangrijk bij behalen van het rijbewijs: = = = Examen, registratie Verklaring van Rijvaardigheid Besluit tot afgifte bij de gemeente Uitreiking van het rijbewijsdocument 49

50 3e Rijbewijsrichtlijn – OVERGANGSSITUATIE 1 Voor 19 januari 2013: Registratie Verklaring van Rijvaardigheid (VvR) Besluit tot afgifte Feitelijke uitreiking rijbewijs Dan krijg je het oude rijbewijsmodel uitgereikt met de oude categorieën en de oude rechten 50

51 3e Rijbewijsrichtlijn – OVERGANGSSITUATIE 2 Voor 19 januari 2013: Registratie Verklaring van Rijvaardigheid (VvR) Besluit tot afgifte Feitelijke uitreiking rijbewijs Dan krijg je het oude rijbewijsmodel met de oude categorieën en de oude rechten Op of na 19 januari 2013: 51

52 3e Rijbewijsrichtlijn – OVERGANSSITUATIE 3 Voor 19 januari 2013: Registratie Verklaring van Rijvaardigheid (VvR) Besluit tot afgifte Feitelijke uitreiking rijbewijs Op of na 19 januari 2013: Dan krijg je het nieuwe rijbewijsmodel uitgereikt met de nieuwe categorieën en de nieuwe rechten 52

53 Belangrijk bij deze variant Hiervoor gelden de leeftijdsnormen van voor 19 januari 2013, anders krijg je problemen met bijvoorbeeld categorie A, C, D. Daarnaast gelden de geldigheid en bevoegdheid van na 19 januari De VvR voor categorie AL geeft recht op categorie A1 en A2 en je krijgt niet automatisch meer na 2 jaar categorie A toegekend. 53

54 3e Rijbewijsrichtlijn – OVERGANGSSITUATIE 4 Na 19 januari 2013: Registratie Verklaring van Rijvaardigheid (VvR) Besluit tot afgifte Feitelijke uitreiking rijbewijs Dan krijg je het nieuwe rijbewijsmodel uitgereikt met de nieuwe categorieën en de nieuwe rechten 54

55 Overige wijzigingen 3 e Rijbewijsrichtlijn m.i.v

56 3e Rijbewijsrichtlijn – Omwisseling overige landen & EU/EVA-landen Met invoering van de 3 e Richtlijn zijn alle categorieën gelijkgetrokken, maar de leeftijd per lidstaat kan afwijken Voor EU/EVA-landen geldt: omwisseling op basis van jongere leeftijd is mogelijk Voor overige landen geldt: omwisseling op basis van jongere leeftijd is niet mogelijk 56

57 Hoe achterhalen rijbewijsgegevens EU/EVA? Per 19 januari 2013 is er een Europees Rijbewijzennetwerk genaamd RESPER NIEUW voor gemeenten: Melding ‘In Exchange’. Geen aanvraag mogelijk of uitreiking mogelijk. FOUTMELDING: er dient contact met RDW te worden opgenomen. Bij vermoeden Rijbewijsfraude: Bel of mail RDW: 0900 – of Europees Rijbewijzennetwerk 57

58 Stel: Een burger heeft een ongeldig Duits rijbewijs en vestigt zich in Nederland Was: Opnieuw examen doen in Nederland en proces ‘eerste afgifte’ Wordt: Opnieuw examen doen in Nederland en proces ‘omwisseling buitenlands rijbewijs EU/EVA’ Dus dit verloopt via de RDW Aanpassing artikel 45 Reglement Rijbewijzen 58

59 3e Rijbewijsrichtlijn – Vrijstelling ROC-leerlingen Vanaf 19 januari 2013 is een VvV voor categorie C verplicht als iemand nog geen 21 is. Uitzondering voor gerichte beroepsopleidingen (ROC) RDW beoordeelt aangeleverde stukken en neemt besluit tot weigering of toekenning Burger wordt geïnformeerd en kan bij positief besluit naar gemeentehuis Leerling stuurt verzoek tot vrijstelling + gewaarmerkte verklaring naar de RDW Proces gaat via de RDW 59

60 VRAGEN? 60

61 De grote 3 e Rijbewijsrichtlijn Quiz Bart Ploeger, RDW 61

62 De grote 3 e RR Quiz 62

63 Voorbeeldstelling De 3 e Rijbewijsrichtlijn wordt ingevoerd per 1 januari

64 STELLING 1 De rechten behaald op grond van de 2 e Richtlijn verdwijnen. Iedereen krijgt per 19 januari 2013 dezelfde rechten. 64

65 STELLING 2 Situatie na 19 januari 2013 Stel: ik ben 22 jaar en ik wil direct mijn motorrijbewijs behalen. Ik moet dan beginnen met het behalen van categorie A1. Klopt dit? 65

66 STELLING 3 Bij de nieuwe categorie-indeling per 19 januari 2013 valt de tricycle niet meer onder categorie A, maar onder B 66

67 STELLING 4 Op vrijdag 18 januari 2013 dienen alle gemeenten de aanvragen voor afgifte van rijbewijzen voor uur door de Backoffice te halen 67

68 STELLING 5 Op het nieuwe rijbewijsdocument staat het BSN-nummer op zowel de voorkant als de achterkant, om fraude te voorkomen 68

69 STELLING 6 Bij de aanvraag van een Eigen Verklaring zoekt het CBR voor de klant een keurend arts uit 69

70 STELLING 7 Op het nieuwe rijbewijsdocument staat de barcode op de achterzijde 70

71 STELLING 8 Stel: een aanvraag voor een rijbewijs is gedaan vóór 19 januari De uitreiking vindt plaats ná deze datum, maar er blijkt sprake van een misdruk of verkeerd gepersonaliseerd rijbewijs. Dit rijbewijs dient desondanks op ‘uitgereikt’ gezet te worden. 71

72 STELLING 9 72 Iemand van 18 jaar kan, zonder code 95, zijn rijbewijs C1E behalen.

73 STELLING Wanneer de Verklaring van Rijvaardigheid voor een bepaalde categorie is geregistreerd vóór 19 januari 2013, maar het besluit tot afgifte van het rijbewijs voor die categorie pas is genomen ná die datum, dan gelden voor die categorie de bevoegdheden en geldigheidsduur van ná 19 januari 2013, maar de leeftijdsnormen van vóór die datum

74 LAATSTE VRAAG!!! Hoeveel rijbewijzen zijn op Schiermonnikoog afgegeven sinds 1 januari 2008 (peildatum 1 oktober 2012)?


Download ppt "Themabijeenkomst 3 e Rijbewijsrichtlijn 1. Wie treft u vandaag? 20 november 2012 2."

Verwante presentaties


Ads door Google