De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Themabijeenkomst 3e Rijbewijsrichtlijn

Verwante presentaties


Presentatie over: "Themabijeenkomst 3e Rijbewijsrichtlijn"— Transcript van de presentatie:

1 Themabijeenkomst 3e Rijbewijsrichtlijn

2 20 november 2012 Wie treft u vandaag?

3 Programma 10.15 uur: Verschil oude en nieuwe rijbewijscategorieën (Christien Jonker, RDW) 11.00 uur: Specifieke wijzigingen gemeenten (Xander Seijs, gemeente) 11.45 uur: Actuele ontwikkelingen CBR (Coen Sleddering, CBR) 12.30 uur: Lunch 13.30 uur: Overgangsregeling (Christien Jonker, RDW) 14.15 uur: Quiz (Bart Ploeger, RDW) 14.45 uur: Afsluiting

4 Wijzigingen 3e Rijbewijsrichtlijn m.i.v.
19 januari 2013 Christien Jonker, RDW

5 Wijzigingen rijbewijscategorieën: A B C D E
Aandachtsgebieden Wijzigingen rijbewijscategorieën: A B C D E Nieuw rijbewijsdocument 3e Rijbewijsrichtlijn –

6 Categorielijst en verklaringen
2e Richtlijn VvR Rijb.cat VvG VvV AM - A AL AZ B BE C C1 CE C1E D D1 DE D1E 3e Richtlijn VvR Rijb.cat. VvG VvV AM - A1 A A2 B BE C1 C C1E CE D1 D D1E DE VvR = Verklaring van Rijvaardigheid (examen gehaald) VvG = Verklaring van Geschiktheid (via eigen verklaring of keuring) VvV = Verklaring van Vakbekwaamheid 3e Rijbewijsrichtlijn –

7 Wijziging categorie A OUD NIEUW A (beperkt / licht) A1
Maximaal 125 cc, maximaal 11 kW, minder dan 0,1 kW per kg Vanaf 17 jaar les, 18 jaar examen Tricycle valt onder deze categorie, tot 15 kW A2 Maximaal 35 kW Vanaf 20 jaar Minstens 2 jaar in bezit van A1 Praktijkexamen vereist A (zwaar) A Onbeperkt vermogen Vanaf 24 jaar (beide examens) of vanaf 22 jaar en minstens 2 jaar in bezit van A2 (praktijkexamen) Tricycle valt onder deze categorie, vanaf 15 kW 3e Rijbewijsrichtlijn –

8 Wijziging categorie B OUD NIEUW B
Tricycle valt niet meer onder categorie B, maar onder A Aanhangwagen maximaal 750 kg of Regel voor aanhangwagen wordt vereenvoudigd: WAS: …dan wel meer bedraagt dan 750 kg, mits in dat geval de toegestane maximum massa van de aanhangwagen niet meer bedraagt dan de ledige massa van het motorrijtuig en de toegestane max. massa van het samenstel van trekken motorrijtuig en aanhangwagen niet meer bedraagt dan 3500kg … WORDT: ….Combinatie trekkend max.massa voertuig en max.massa aanhanwagen max kg… BE WAS: Toegestane maximum massa van meer dan 750 kg….. BE Massa aanhangwagen of oplegger maximaal 3500 kg* *uitzondering oplegger en middenasaanhangwagen 3e Rijbewijsrichtlijn –

9 Wijziging categorie C OUD NIEUW C1 Vanaf 18 jaar 5 jaar geldig
Massa tussen 3500 kg en 7500 kg Maximaal 8 personen, excl. Bestuurder Aanhangwagen t/m 750 kg C Nu 18 jaar en 10 jaar geldig Vanaf 21 jaar (vanaf 18 jaar mits vakbekwaam)* C1E Maximale combi kg CE Vanaf 21 jaar (vanaf 18 jaar mits vakbekwaam) 3e Rijbewijsrichtlijn –

10 Wijziging categorie D OUD NIEUW D1
Vanaf 21 jaar (vanaf 18 jaar mits vakbekwaam) 5 jaar geldig Maximaal 16 personen, excl. bestuurder, max. 8 meter lang Aanhangwagen t/m 750 kg D Nu 21 jaar en 10 jaar geldig Vanaf 24 jaar (vanaf 21 jaar mits vakbekwaam) In het kader van experiment vanaf 18 jaar, mits vakbekwaam D1E DE 3e Rijbewijsrichtlijn –

11 Kentekenbewijs beperkt
3e Rijbewijsrichtlijn –

12 Nieuw rijbewijsdocument
OUD NIEUW 3e Rijbewijsrichtlijn –

13 Nieuw rijbewijsdocument
OUD NIEUW 3e Rijbewijsrichtlijn –

14 Klantdag Key2Burgerzaken 13 maart 2012
VRAGEN?

15 Ontwikkelingen bij het CBR
4 april 2017 Ina Koops

16 Hoofddoelstelling CBR: Verantwoorde mobiliteit
Kernactiviteit: Beoordelen van Rijvaardigheid van bestuurders Rijgeschiktheid van bestuurders Vakbekwaamheid van professionals in logistiek en transport 4 april 2017

17 Derde Europese Rijbewijsrichtlijn en het CBR
Gevolgen van de rijbewijsrichtlijn voor het CBR Nieuwe examens A1, A2 en A Nieuwe theorie-examens voor C1 en D1 Nieuwe praktijkexamens voor C1, E bij C1, D1, E bij D1 Geldigheid van rijbewijzen van beroepschauffeurs verlaagd van 10 naar 5 jaar. Dit betekent meer Eigen verklaringen in groep 2 Uniforme kwaliteitseisen voor examinatoren 4 april 2017

18 Derde Europese Rijbewijsrichtlijn en het CBR
Wat betekent het in de praktijk 18 januari geen examens Hoge werkdruk bij het CBR Stijging aantal Eigen verklaringen Meer motorexamens

19 Procedure Eigen verklaring
Klant koopt zelf Eigen verklaring Gemeente MijnCBR Klant zoekt zelf keurend arts uit Klant stuurt EV op CBR geeft wel/geen Verklaring van geschiktheid af of geeft aan dat een vervolgonderzoek nodig is: Specialist Rijtest 4 april 2017

20 MijnCBR Vanaf januari 2013 In de toekomst: Doel: 4 april 2017
Eigen verklaring online betalen (alle) en insturen (als er geen informatie van een arts benodigd is). Statusoverzicht Eigen verklaring inzien (correspondentie) Reserveren van theorie-examens voor particulieren Status van de nascholing vakbekwaamheid voor beroepschauffeurs Rijschool machtigen voor het reserveren van praktijkexamen (v.a. 2009) In de toekomst: Reserveren theorie-examens CCV Reserveren van cursussen in kader van zgn. vorderingsprocedure Reserveren van rijtesten Doel: Verminderen van de administratieve lasten van klanten en ketenpartners Komend anderhalf jaar wordt MijnCBR gefaseerd ingevoerd. . 4 april 2017

21 Publiekrechtelijke organisatie
In 2013 formeel Zelfstandig bestuursorgaan (Kaderwet ZBO’s) Van stichtingsvorm naar publiekrechtelijke organisatie Raad van Toezicht Tarieven ter goedkeuring van I&M Instelling gebruikersraden

22 Toekomst Verbeteren klantcommunicatie / Social Media
Verbeteren Klachtenprocedure i.s.m. Nationale Ombudsman Gemiddeld aantal klachten per maand: 52 Aantal klachten tov aantal examens (theorie + praktijk): 0,07% 4 april 2017

23 Klantenservice Wat vraagt u aan het CBR?
Speciaal telefoonnummer voor gemeenten:

24 Klantdag Key2Burgerzaken 13 maart 2012
VRAGEN?

25 Specifieke wijzigingen gemeenten
Xander Seijs

26 Specifieke wijzigingen gemeenten
Overgangsscenario Wetenswaardigheden Regels nieuwe richtlijn zijn lastig. Er zit een groot verschil tussen 2e en 3e Richtliin. De komende 10 jaar moeten wij het doen met twee verschillende rijbewijzen waarvan de bevoegdheden verschillen. Het is zelfs zo lastig dat voor de agent op straat een app is ontwikkeld waarmee hij kan bepalen of de automobilist wel de juiste bevoegdheden bezit voor de auto waarin hij rijdt. Wij als gemeenteambtenaren geven het rijbewijs af dus wij moeten ook de informatie kunnen verstrekken. Zorg ervoor dat de informatie snel raadpleegbaar is. Het goede nieuws is dat het afgifteproces op zichzelf niet wijzigt. Wij gaan het eerst hebben over het overgangsscenario Voor een vlekkeloze overgang in het weekend van 18 op 19 januari is een werkgroep gevormd waarin alle ketenpartners vertegenwoordigd waren. Daarna willen wij wat wetenswaardigheden behandelen. Bijvoorbeeld over zaken waarvoor men de helpdesk belt en die de gemeenteambtenaar eigenlijk zelf moet weten. Als laatste de eventuele ontwikkelingen die wij nog kunnen verwachten

27 Algemene Uitgangspunten per ketenpartner:
Overgangsscenario Algemene Uitgangspunten per ketenpartner: CBR Gemeenten RDW Morpho CBR registreert de rijvaardigheid, geschiktheid en vakbekwaamheid. Bij de gemeente wordt de aanvraag ingediend en via de backoffice doorgezonden aan de RDW. De RDW geeft de opdracht aan Morpho om de documenten te personaliseren. De gemeente reikt vervolgens het document uit. De ketenpartners hebben onderling afspraken gemaakt om het overgangsweekend zonder problemen te laten verlopen.

28 Normale examinering tot en met donderdag 17 januari 2013
CBR Normale examinering tot en met donderdag 17 januari 2013 Geen examinering categorieën A, C, D en E op vrijdag 18 januari 2012 Hervatten normale examinering vanaf maandag 21 januari 2013 Veel mensen hebben op het allerlaatste moment nog een examen aangevraagd voor bepaalde categorieën om zodoende een rijbewijs van de 2e richtlijn te krijgen waarbij men meer bevoegdheden heeft dan een rijbewijs van de 3e Richtlijn. Voor de categorie B verandert er niets dus dat examen gaat gewoon door. Het CBR heeft de autorijschoolhouders ruim een half jaar geleden erop gewezen niet te lang te wachten met de aanvraag voor dit examen om teleurstellingen te voorkomen. Op vrijdag 18 januari geen examens voor de categorieën A, C, D en E om een ieder die nog met goed gevolg het examen heeft afgelegd ook de gelegenheid te geven bij de gemeente een rijbewijs van de 2e Richtlijn aan te vragen. Vanaf maandag 21 januari worden de examens afgelegd conform de 3e Richtlijn

29 Alle aanvragen via de backoffice versturen aan RDW
Gemeenten (1) Vrijdag 18 januari 2013: Normale openstelling Alle aanvragen via de backoffice versturen aan RDW Installeren nieuwe software Wij gaan er vanuit dat in elke gemeente op vrijdag balies open zijn om personen die een examen hebben afgelegd nog een kans te geven om een rijbewijs aan te vragen volgens de 2e Richtlijn Alle aanvragen moeten worden afgedaan ook de aanvragen die in onderzoek staan zoals vermissingen en identiteitsvraagstukken. De spoedaanvraag is gewoon mogelijk. De aanvragen worden uiterlijk uur bij de RDW verwacht. Als alle aanvragen zijn afgedaan kan de nieuwe software worden geïnstalleerd. Veelal merkt men daar niets van en behoeft men daarvoor geen handelingen te verrichten.

30 Vanaf zaterdag 19 januari 2013: Normale openstelling
Gemeenten (2) Vanaf zaterdag 19 januari 2013: Normale openstelling Aanvraag rijbewijs volgens 3e Richtlijn Op de zaterdag zijn in Nederland zo’n 50 afgiftelocaties open. Als de nieuwe software is geïnstalleerd kunnen daar de aanvragen rijbewijzen volgens de 3e Richtlijn worden opgemaakt en via de backoffice worden doorgezonden aan de RDW. De op zaterdag aangevraagde spoedaanvragen worden op z’n vroegst dinsdag 22 januari geleverd. Hou wel een slag om de arm met spoedaanvragen. Vanaf maandag ook voor de overige afgiftelocaties normale openstelling

31 Van Morpho ontvangen documenten inklaren
Gemeenten (3) Maandag 21 januari 2013: Van Morpho ontvangen documenten inklaren Misdrukken en verkeerd gepersonaliseerde documenten als uitgereikt registreren Daarna opnieuw aanvraag (= nieuw kaartje met rechten 2e richtlijn) Voorbehoud: aanbod te groot Controleer de ontvangen documenten goed zijn gepersonaliseerd en dat er geen misdrukken tussen zitten. Er moet dus voor deze documenten een nieuw rijbewijs aangevraagd. Om nu te voorkomen dat men dan een rijbewijs krijgt met de rechten van de 3e Richtlijn in plaats van de rechten van de 2e Richtlijn dienen deze rijbewijzen eerst als “uitgereikt” te worden geregistreerd. Vervolgens wordt een nieuwe aanvraag gedaan. Men ontvangt dan een rijbewijskaartje dat is afgegeven volgens de 3e Richtlijn (nieuw kaartje) maar met de rechten van de 2e Richtlijn. Deze werkwijze dient ook te worden gevolgd als de rijbewijshouder binnen 3 maanden zijn rijbewijs komt afhalen en een afwijking constateert op het rijbewijs!!!!!!!

32 23.00 uur batch doorsturen aan Morpho Installeren nieuwe software
RDW Vrijdag 18 januari 2013: Normale openstelling 23.00 uur batch doorsturen aan Morpho Installeren nieuwe software Normale openstelling van de RDW. Helpdesk gewoon bereikbaar. Zijn er problemen met een aanvraag neem dan altijd contact op met de RDW. Stuur geen mensen weg die aanspraak maken op een rijbewijs, neem dan contact op met RDW. Om uur verstuurt de RDW de batch met de op die dag door de gemeenten via de backoffice opgestuurde aanvragen naar Morpho. Zodra de RDW een seintje krijgt van Morpho de batch goed te hebben ontvangen wordt ook bij de RDW de nieuwe software geïnstalleerd. STEL HIER DE VRAAG VOORZIEN JULLIE PROBLEEM MET DE OPENSTELLING, BURGERS DIE TE LAAT ZIJN?

33 Vanaf zaterdag 19 januari 2013: Normale openstelling
RDW Vanaf zaterdag 19 januari 2013: Normale openstelling Maandag 21 januari verzending 1e batch met aanvragen gemeenten o.g.v. 3e Richtlijn Na succesvolle installatie van de nieuwe software normale openstelling van de RDW. De eerste batch met aanvragen gemeenten 3e Richtlijn worden door de RDW op maandag 21 januari verzonden aan Morpho. V.w.b. de 50 afgiftelocaties die op zaterdag een openstelling hebben: De op die dag geaccepteerde aanvragen kunnen gewoon via de backoffice aan de RDW worden verzonden. Deze aanvragen worden door de RDW echter pas op maandag ter personalisatie aangeboden aan Morpho. Hou dus rekening met spoedaanvragen. Deze worden op z’n vroegst op dinsdag bij de gemeenten bezorgd.

34 Personalisatie ontvangen aanvragen
Morpho Vrijdag 18 januari 2013 Normale openstelling Weekend 19/20 januari 2013: Personalisatie ontvangen aanvragen Verzending gepersonaliseerde documenten aan gemeenten Ombouwen printstraten Vanaf maandag 21 januari 2013: Verwerking reguliere aanvragen 3e Richtlijn (Alles onder voorbehoud van tegenslagen!!!!!) Vrijdag: Zodra Morpho ‘s-avonds om uur het bestand ontvangt van de RDW wordt dit bestand eerst gecontroleerd. Als het in goede orde is ontvangen volgt ontvangstbevestiging aan RDW. De RDW zal vervolgens de nieuwe software installeren Weekend In het bewuste weekend worden alle ontvangen aanvragen op grond van de 2e Richtlijn verwerkt door de Morpho. Onder voorbehoud: indien aantallen ernstig afwijken kan het verwerken langer duren. De gepersonaliseerde documenten (oud model) worden verzonden aan de diverse afgiftelocaties. Nadat alle aanvragen zijn verwerkt begint Morpho met het ombouwen van de printstraten. Maandag Er vanuit gaande dat het ombouwen van de printstraten goed is verlopen worden op maandag eerst de spoedaanvragen van de op zaterdag 19 januari ingediende aanvragen volgende de 3e Richtlijn verwerkt. Vervolgens de reguliere aanvragen. De spoedaanvragen worden op dinsdag geleverd aan de gemeenten. HOU REKENING MET TEGENSLAGEN!!!!!!!!!

35 Prognose te produceren aantal rijbewijzen in januari 2013
Mogelijk beïnvloed door: Toeloop vanwege minder rechten voor categorieën (A, C, D en E) Maximalisering van de leges Toeloop vanwege het nieuwe model rijbewijskaart Maximalisering leges. Op z’n vroegst 1 juli 2013 en mogelijk 1 januari 2014 Ook in 2006 was er een toename van het aantal aanvragen omdat sommige rijbewijshouders dat nieuwe hebbedingetje zo snel mogelijk willen hebben. STEL HIER DE VRAAG VOORZIEN JULLIE PROBLEEMGEVALLEN

36 Probleemgevallen (1) Slechte weersomstandigheden: geen rij-examens
Technische storing in datacommunicatie tussen CBR, RDW en gemeenten Onjuiste of geen registratie examenuitslag Onjuiste of geen registratie van VVG Kandidaat slaagt voor 19 januari maar meldt zich bij de gemeente na 19 januari 2013 Aanvraag geweigerd door gemeente (fraude). Achteraf blijkt dat onterecht Onjuiste verwerking aanvraag in backoffice gemeente Misdrukken of verkeerd gepersonaliseerde documenten Toeloop van aanvragen voor 19 januari 2013 In al deze probleemgevallen zal het niet leiden tot de afgifte van een rijbewijs van de 2e Richtlijn

37 Probleemgevallen (2) Problemen voorkomen bij gemeenten: Openstelling op vrijdag Alle aanvragen afhandelen op vrijdag Geen klanten wegsturen op vrijdag Neem contact op met RDW bij problemen Op maandag misdrukken als uitgereikt registreren!!!!!

38 Aanvullende maatregelen
Tijdige en gerichte communicatie naar examenkandidaten, opleiders en rijbewijshouders Instellen van Kernteam 3e RR en Platform schrijnende gevallen CBR heeft in juli reeds autorijschoolhouders erop gewezen de examens niet op het allerlaatste moment te bespreken. Op de laatste dag zullen zich een mogelijk problemen voordoen. Als het aan de klant zelf ligt of een examinator, balieambtenaar gemeente dan zal niet tot afgifte van een rijbewijs 2e Richtlijn worden overgegaan. Er kunnen zich wel schrijnende gevallen voordoen waarbij niemand als “schuldige” kan worden aangewezen en waarbij het imago van een ketenpartner in twijfel worden getrokken. In dat geval kan het Kernteam 3e RR worden ingeschakeld dat mogelijk voor een oplossing gaat zorgen. Het kernteam bestaat uit vertegenwoordigers van de ketenpartners.

39 Wetenswaardigheden Artikel 108 Wegenverkeerswet Omwisseling rijbewijs algemeen Aanvraagformulier gewijzigd

40 Artikel 108 Wegenverkeerswet
Sommige EU/EER of Zwitsers rijbewijzen zijn langer dan 10 jaar geldig. Voor de geldigheid in Nederland geldt echter 10 jaar. Is het EU rijbewijs ouder dan 9 jaar, dan kon men in die gevallen na vestiging nog 1 jaar rijden met zijn geldige rijbewijs. De termijn van 1 jaar is gewijzigd in 2 jaren Overige landen nog steeds 185 dagen

41 Omwisseling rijbewijs algemeen
Klachten bij ombudsman, want gemeenten geven onjuiste info over de omwisseling: Geef juiste info, zie de site van de RDW Info militairen en 30% regeling bij eigen werkgever; Stuur aanvraag door als er geen VvG is, of iets anders ontbreekt. Burger kan dan alsnog bij RDW gebrek aanvullen. Tip: Lees nog eens u naslagwerken of de site van de RDW na over de voorwaarden voor omwisseling Verklaring van geschiktheid ontbreekt nog wel, maar men kan de aanvraag wel doen. De burger heeft dan zes weken de tijd om alsnog de verklaring van geschiktheid in orde te maken. Foto moet wel goed zijn. Maak wel aantekening van gebrek.

42 Aanvraagformulier gewijzigd
WIJS DE BURGER EXPLICIET OP WAAR HIJ VOOR TEKENT! Bij vermissing/diefstal op onjuist verstrekte informatie Bij vakbekwaamheid of de code 95 ook op het aanvraagformulier staat Of er eerder een rijbewijs aan hem is afgegeven in een ander land (eerste afgifte is slechts 1x mogelijk). In voorkomend geval: ongeldigverklaring RDW o.g.v. art. 124WVW Blijkt achteraf dat, uit informatie uit het buitenland, aan betrokkene al eerder een rijbewijs is afgegeven in een andere EU/EER/Zwitserland dan maakt het gewijzigd artikel 124 mogelijk dat de RDW in dit geval tot ongeldigverklaring van het nieuw afgegeven rijbewijs mag overgaan. Het betreft hier niet de informatie uit het buitenland dat een rijbewijs is ingevorderd en de houder aangifte heeft gedaan van vermissing van het ingehouden rijbewijs. In dat geval zal de gemeente tot ongeldigverklaring moeten overgaan.

43 Wegwerken aangehouden aanvragen 18 januari
Draaiboek gemeenten Week vóór 18 januari Wegwerken aangehouden aanvragen 18 januari Normale afhandeling (cf 2e richtlijn) Voor 21:30 binnen RDW Let op! Geen aangehouden aanvragen meer 19 januari Nieuwe aanvragen (cf 3e richtlijn) Let op! Spoed 21 jan. Binnen 21 januari Inklaren rijbewijzen (cf 2e richtlijn) Let op! Misdrukken etc. Als uitgereikt verwerken 22 januari Inklaren rijbewijzen (cf. 3e richtlijn) 19 januari ondersteuning RDW 50 gemeenten Zaterdag openstelling

44 Klantdag Key2Burgerzaken 13 maart 2012
VRAGEN?

45 Overgangsregeling 3e Rijbewijsrichtlijn
Christien Jonker, RDW

46 Overgangsregeling Je behoudt de rechten die je had op grond van de 2e Richtlijn Categorie B Categorie BE Op basis van de eerste afgiftedatum van de categorie (achterzijde rijbewijs) kan dit worden vastgesteld 3e Rijbewijsrichtlijn –

47 Ingangsdatum op achterzijde
3e Rijbewijsrichtlijn –

48 = max. 3500 KG + OVERGANGSREGELING
2. Als je meer bevoegdheden krijgt op grond van de 3e Richtlijn dan gelden deze rechten Categorie B = max KG + Categorie A 3e Rijbewijsrichtlijn –

49 OVERGANGSREGELING Drie momenten zijn belangrijk bij behalen van het rijbewijs: Examen, registratie Verklaring van Rijvaardigheid = Besluit tot afgifte bij de gemeente = Uitreiking van het rijbewijsdocument = 3e Rijbewijsrichtlijn –

50 OVERGANGSSITUATIE 1 Voor 19 januari 2013:
Registratie Verklaring van Rijvaardigheid (VvR) Besluit tot afgifte Feitelijke uitreiking rijbewijs Dan krijg je het oude rijbewijsmodel uitgereikt met de oude categorieën en de oude rechten 3e Rijbewijsrichtlijn –

51 OVERGANGSSITUATIE 2 Op of na 19 januari 2013: Voor 19 januari 2013:
Registratie Verklaring van Rijvaardigheid (VvR) Besluit tot afgifte Op of na 19 januari 2013: Feitelijke uitreiking rijbewijs Dan krijg je het oude rijbewijsmodel met de oude categorieën en de oude rechten 3e Rijbewijsrichtlijn –

52 OVERGANSSITUATIE 3 Op of na 19 januari 2013: Voor 19 januari 2013:
Registratie Verklaring van Rijvaardigheid (VvR) Op of na 19 januari 2013: Besluit tot afgifte Feitelijke uitreiking rijbewijs Dan krijg je het nieuwe rijbewijsmodel uitgereikt met de nieuwe categorieën en de nieuwe rechten 3e Rijbewijsrichtlijn –

53 Belangrijk bij deze variant
Hiervoor gelden de leeftijdsnormen van voor 19 januari 2013, anders krijg je problemen met bijvoorbeeld categorie A, C, D. Daarnaast gelden de geldigheid en bevoegdheid van na 19 januari 2013. De VvR voor categorie AL geeft recht op categorie A1 en A2 en je krijgt niet automatisch meer na 2 jaar categorie A toegekend.

54 OVERGANGSSITUATIE 4 Na 19 januari 2013:
Registratie Verklaring van Rijvaardigheid (VvR) Besluit tot afgifte Feitelijke uitreiking rijbewijs Dan krijg je het nieuwe rijbewijsmodel uitgereikt met de nieuwe categorieën en de nieuwe rechten 3e Rijbewijsrichtlijn –

55 Overige wijzigingen 3e Rijbewijsrichtlijn m.i.v. 19-01-2013
Klantdag Key2Burgerzaken 13 maart 2012 Overige wijzigingen 3e Rijbewijsrichtlijn m.i.v

56 Omwisseling overige landen & EU/EVA-landen
Met invoering van de 3e Richtlijn zijn alle categorieën gelijkgetrokken, maar de leeftijd per lidstaat kan afwijken Voor EU/EVA-landen geldt: omwisseling op basis van jongere leeftijd is mogelijk Voor overige landen geldt: omwisseling op basis van jongere leeftijd is niet mogelijk 3e Rijbewijsrichtlijn –

57 Europees Rijbewijzennetwerk
Hoe achterhalen rijbewijsgegevens EU/EVA? Per 19 januari 2013 is er een Europees Rijbewijzennetwerk genaamd RESPER NIEUW voor gemeenten: Melding ‘In Exchange’. Geen aanvraag mogelijk of uitreiking mogelijk. FOUTMELDING: er dient contact met RDW te worden opgenomen. Bij vermoeden Rijbewijsfraude: Bel of mail RDW: 0900 – of

58 Aanpassing artikel 45 Reglement Rijbewijzen
Stel: Een burger heeft een ongeldig Duits rijbewijs en vestigt zich in Nederland Was: Opnieuw examen doen in Nederland en proces ‘eerste afgifte’ Wordt: Opnieuw examen doen in Nederland en proces ‘omwisseling buitenlands rijbewijs EU/EVA’ Dus dit verloopt via de RDW

59 Vrijstelling ROC-leerlingen
Vanaf 19 januari 2013 is een VvV voor categorie C verplicht als iemand nog geen 21 is. Uitzondering voor gerichte beroepsopleidingen (ROC) Proces gaat via de RDW Leerling stuurt verzoek tot vrijstelling + gewaarmerkte verklaring naar de RDW RDW beoordeelt aangeleverde stukken en neemt besluit tot weigering of toekenning Burger wordt geïnformeerd en kan bij positief besluit naar gemeentehuis 3e Rijbewijsrichtlijn –

60 Klantdag Key2Burgerzaken 13 maart 2012
VRAGEN?

61 De grote 3e Rijbewijsrichtlijn Quiz
Bart Ploeger, RDW

62 Klantdag Key2Burgerzaken 13 maart 2012
De grote 3e RR Quiz

63 Voorbeeldstelling De 3e Rijbewijsrichtlijn wordt ingevoerd per 1 januari 2013

64 STELLING 1 De rechten behaald op grond van de 2e Richtlijn verdwijnen. Iedereen krijgt per 19 januari 2013 dezelfde rechten.

65 STELLING 2 Situatie na 19 januari 2013
Stel: ik ben 22 jaar en ik wil direct mijn motorrijbewijs behalen. Ik moet dan beginnen met het behalen van categorie A1. Klopt dit?

66 STELLING 3 Bij de nieuwe categorie-indeling per 19 januari 2013 valt de tricycle niet meer onder categorie A, maar onder B

67 STELLING 4 Op vrijdag 18 januari 2013 dienen alle gemeenten de aanvragen voor afgifte van rijbewijzen voor uur door de Backoffice te halen

68 STELLING 5 Op het nieuwe rijbewijsdocument staat het BSN-nummer op zowel de voorkant als de achterkant, om fraude te voorkomen

69 STELLING 6 Bij de aanvraag van een Eigen Verklaring zoekt het CBR voor de klant een keurend arts uit

70 STELLING 7 Op het nieuwe rijbewijsdocument staat de barcode op de achterzijde

71 STELLING 8 Stel: een aanvraag voor een rijbewijs is gedaan vóór 19 januari De uitreiking vindt plaats ná deze datum, maar er blijkt sprake van een misdruk of verkeerd gepersonaliseerd rijbewijs. Dit rijbewijs dient desondanks op ‘uitgereikt’ gezet te worden.

72 STELLING 9 Iemand van 18 jaar kan, zonder code 95, zijn rijbewijs C1E behalen.

73 STELLING 10 Wanneer de Verklaring van Rijvaardigheid voor een bepaalde categorie is geregistreerd vóór 19 januari 2013, maar het besluit tot afgifte van het rijbewijs voor die categorie pas is genomen ná die datum, dan gelden voor die categorie de bevoegdheden en geldigheidsduur van ná 19 januari 2013, maar de leeftijdsnormen van vóór die datum

74 LAATSTE VRAAG!!! Hoeveel rijbewijzen zijn op Schiermonnikoog afgegeven sinds 1 januari 2008 (peildatum 1 oktober 2012)? 417


Download ppt "Themabijeenkomst 3e Rijbewijsrichtlijn"

Verwante presentaties


Ads door Google