De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

decompressietechnieken what’s new ?

Verwante presentaties


Presentatie over: "decompressietechnieken what’s new ?"— Transcript van de presentatie:

1 decompressietechnieken what’s new ?
Nelos Presentatie - Verantwoordelijke uitgever : EDIT sectie datum & versie (verander in "header and footer" onder view) decompressietechnieken what’s new ? 20 juni 2008 MDK (Menen) Kurt Lommens NELOS-CMAS 3* Instructeur Lid NELOS Sectie Technisch Duiken titel (verander in "header and footer" onder view)

2 Nelos Presentatie - Verantwoordelijke uitgever : EDIT sectie
datum & versie (verander in "header and footer" onder view) Realiteit Tot voor kort onderwees Nelos enkel de (aangepaste) US Navy 94 tabellen (neo-Haldaniaans model) Maar, 99 % van de Nelos duikers gebruikt een duikcomputer als primair decompressiemiddel Duikcomputers zijn betaalbaar geworden voor elke (sport)duiker De functionaliteit van moderne duikcomputers dekt alle noodzakelijke behoeftes van (sport)duikers Nieuwe inzichten - Haldane vs VPM en RGBM VERANDERING IS NOODZAKELIJK decompressietechnieken – what’s new ? 4/04/2017 titel (verander in "header and footer" onder view)

3 Nelos Presentatie - Verantwoordelijke uitgever : EDIT sectie
datum & versie (verander in "header and footer" onder view) Nelos werkgroep College 3*I Bureau Duikonderricht Sectie Technisch Duiken Werkgroep Decompressietechnieken decompressietechnieken – what’s new ? 4/04/2017 titel (verander in "header and footer" onder view)

4 Nelos Presentatie - Verantwoordelijke uitgever : EDIT sectie
datum & versie (verander in "header and footer" onder view) Informatiebronnen Dossier decompressietechnieken (voorlopig onbeschikbaar) FAQ decompressietechnieken Vergelijkende studie duikcomputers Theorie sportduiken (Nelos cursus) Hoofdstuk 3: Decompressietechnieken Hoofdstuk 4: Duikmateriaal Hoofdstuk 5: Praktisch duiken Nelos Infomap 2008 Publicaties in Hippocampus deze presentatie is downloadbaar via decompressietechnieken – what’s new ? 4/04/2017 titel (verander in "header and footer" onder view)

5 Nelos Presentatie - Verantwoordelijke uitgever : EDIT sectie
datum & versie (verander in "header and footer" onder view) Vernieuwingen (1) De duikcomputer als primair decompressiemiddel Definitie van toegelaten primaire decompressiemiddelen Bepalingen voor back-up decompressiemiddelen Combinaties primair/back-up decompressiemiddel Definitie van een normduik Definitie van een normduiker Basisbegrippen mbt decompressie en duikprofielen Regels mbt No-Fly Time of Niet-VliegTijd (NVT) Nieuwe definitie van duikincident Omschakelen van decompressiemiddel decompressietechnieken – what’s new ? 4/04/2017 titel (verander in "header and footer" onder view)

6 Nelos Presentatie - Verantwoordelijke uitgever : EDIT sectie
datum & versie (verander in "header and footer" onder view) Vernieuwingen (2) Vernieuwde verliesprocedure Vernieuwde procedure veiligheidstrap Trappen maken in zware zee (of bij zware deining) Duiken met krachtinspanning Duiken bij koude Enkelvoudige vs successieve duik Nultijdduik vs decompressieduik Vernieuwd reglement diep duiken Vernieuwd reglement successief duiken Introductie van het begrip uitduiken decompressietechnieken – what’s new ? 4/04/2017 titel (verander in "header and footer" onder view)

7 Nelos Presentatie - Verantwoordelijke uitgever : EDIT sectie
datum & versie (verander in "header and footer" onder view) Vernieuwingen (3) Introductie van de 12 meter procedure Introductie van deep stops Introductie van nooddecompressie Introductie van het 12 punten duikplan Statisch vs dynamisch duikplan Verschillende duikprofielen Decompressiediepte vs decompressiezone Nieuwe duiktekens Veiligheidsreglement decompressietechnieken (infomap) decompressietechnieken – what’s new ? 4/04/2017 titel (verander in "header and footer" onder view)

8 Computer = primair decomiddel
Nelos Presentatie - Verantwoordelijke uitgever : EDIT sectie datum & versie (verander in "header and footer" onder view) Computer = primair decomiddel Nelos verlaat US Navy 94 tabel als primair decomiddel (Lifras volgt niet) Theorie van tabellen wordt volledig afgeschaft Gebruik van tabellen wordt niet afgeschaft De duikcomputer wordt naar voor geschoven als primair decomiddel (maar dé duikcomputer bestaat niet) Hoe pakken we dat aan? Wat als de duikcomputer faalt? >> verplichte back-up Herbekijken van het begrip decompressie Nieuwe definities, regels en richtlijnen Wat zijn de gevolgen voor het duikonderricht de openwaterproeven en duikleidingen decompressietechnieken – what’s new ? 4/04/2017 titel (verander in "header and footer" onder view)

9 Primaire decomiddelen
Nelos Presentatie - Verantwoordelijke uitgever : EDIT sectie datum & versie (verander in "header and footer" onder view) Primaire decomiddelen Nultijdcomputer Duikcomputer Duikcomputer van de buddy Dieptemeter - Uurwerk - Tabel (DUT) Dieptemeter - Uurwerk - Decoplanning (DUD) BELANGRIJK Nultijdcomputer als primair decomiddel niet toegelaten bij decoduiken Duikcomputer van de buddy als primair decomiddel enkel toegelaten onder strikte voorwaarden (zie verder) Bij DUT wordt niet enkel de US Navy 94 tabel bedoeld decompressietechnieken – what’s new ? 4/04/2017 titel (verander in "header and footer" onder view)

10 Back-up decomiddelen (1)
Nelos Presentatie - Verantwoordelijke uitgever : EDIT sectie datum & versie (verander in "header and footer" onder view) Back-up decomiddelen (1) Nultijdcomputer Duikcomputer Duikcomputer van de buddy Dieptemeter - Uurwerk - Tabel (DUT) Dieptemeter - Uurwerk - Decoplanning (DUD) Bail-out planning BELANGRIJK Duikcomputer van de buddy en DUD als back-up decomiddel niet toegelaten bij gebruik van DUT als primair decomiddel Nultijdcomputer als back-up decomiddel niet toegelaten bij gebruik van DUD als primair decomiddel decompressietechnieken – what’s new ? 4/04/2017 titel (verander in "header and footer" onder view)

11 Back-up decomiddelen (2)
Nelos Presentatie - Verantwoordelijke uitgever : EDIT sectie datum & versie (verander in "header and footer" onder view) Back-up decomiddelen (2) Het backup decomiddel moet: compatibel zijn met het primair decomiddel >> moet in identieke omstandigheden leiden tot gelijkaardige resultaten adequaat zijn binnen het opgestelde duikplan >> moet toelaten om de decoverplichtingen te bepalen BELANGRIJK Het gebruik van een back-up decomiddel tijdens een duik impliceert: 1 uur observatie duikverbod tot het primaire én het back-up decomiddel terug vrij zijn (zonder resterende saturatietijd) decompressietechnieken – what’s new ? 4/04/2017 titel (verander in "header and footer" onder view)

12 Primaire/back-up decomiddelen
Nelos Presentatie - Verantwoordelijke uitgever : EDIT sectie datum & versie (verander in "header and footer" onder view) Primaire/back-up decomiddelen ALGEMENE REGELS Elke duiker binnen een duikploeg moet beschikken over een (toegelaten) primair decomiddel Elke duikploeg moet beschikken over minstens één adequaat en compatibel (toegelaten) back-up decomiddel SPECIAAL GEVAL 1*D en kandidaten 1*D mogen de duikcomputer van de DL als primair decomiddel gebruiken, op voorwaarde dat het geen decompressieduik betreft en dat de DL met een duikcomputer duikt. De DL moet zelf een back-up decomiddel voorzien. decompressietechnieken – what’s new ? 4/04/2017 titel (verander in "header and footer" onder view)

13 Combinaties van decomiddelen
Nelos Presentatie - Verantwoordelijke uitgever : EDIT sectie datum & versie (verander in "header and footer" onder view) Combinaties van decomiddelen decompressietechnieken – what’s new ? 4/04/2017 titel (verander in "header and footer" onder view)

14 Nelos Presentatie - Verantwoordelijke uitgever : EDIT sectie
datum & versie (verander in "header and footer" onder view) Wat is een normduik? Luchtduik of nitroxduik (max 40% zuurstof) Duikduur niet groter dan 90 minuten Duikdiepte niet groter dan 60m Luchtverbruik niet groter dan 2000 barl Grootste diepte eerst (geen inverse profielen) Daalsnelheid groter dan stijgsnelheid (20 m/s aangeraden indien comfortabel) Stijgsnelheid is 10 m/s Geen abnormale inspanningen (stroming, arbeid, …) Geen jojoduik Watertemperatuur hoger dan 10°C Watertemperatuur vertoont slechts beperkte schommelingen Veiligheidstrap van 5 min op 5m bij nultijdduik Maximale decompressietijd van 20 minuten voor alle trappen samen decompressietechnieken – what’s new ? 4/04/2017 titel (verander in "header and footer" onder view)

15 Nelos Presentatie - Verantwoordelijke uitgever : EDIT sectie
datum & versie (verander in "header and footer" onder view) Wat is een normduiker? Goede fysieke conditie Niet ouder dan 45 jaar Niet in een toestand van abnormale vermoeidheid Geen verstokte roker Geen abnormaal vetgehalte Geen PFO of andere medische contra-indicatie decompressietechnieken – what’s new ? 4/04/2017 titel (verander in "header and footer" onder view)

16 Nelos Presentatie - Verantwoordelijke uitgever : EDIT sectie
datum & versie (verander in "header and footer" onder view) Normduik - Normduiker Bijzondere voorzichtigheid indien geen typische duiker. Bijzondere voorzichtigheid indien geen typische duik. Duiken met bijvoorbeeld een PFO mag Minder goede fysieke conditie mag enz… >> Maar men duikt met een verhoogd risico. Moderne computers kunnen conservatiever rekenen. Rekening houden met medische keuring en adviezen van de sportdokter of de Medische Commissie. Verantwoordelijkheid ligt bij de duiker(s) zelf! decompressietechnieken – what’s new ? 4/04/2017 titel (verander in "header and footer" onder view)

17 Nelos Presentatie - Verantwoordelijke uitgever : EDIT sectie
datum & versie (verander in "header and footer" onder view) Basisbegrippen (1) Huidige duikdiepte D (m) Maximum duikdiepte Dmax (m) Bodemtijd - (verstreken) duiktijd T (min) Vermoedelijke duikduur DDv (min) Werkelijke duikduur DD (min) Maximum duikduur DDmax (min) Nultijd T0 (min) Totale tijd om oppervlakte te bereiken TTS, ASC (min) No-Fly-Time of Niet-VliegTijd NVT (hh:min) decompressietechnieken – what’s new ? 4/04/2017 titel (verander in "header and footer" onder view)

18 Nelos Presentatie - Verantwoordelijke uitgever : EDIT sectie
datum & versie (verander in "header and footer" onder view) Basisbegrippen (2) Decompressietrappen Veiligheidstrap Trapdiepte vs decompressiezone (ceiling, floor) Traptijd (min) Tussentijd (hh:min) Stijgsnelheid (m/min) Desaturatietijd (hh:min) (O2-belasting van centraal zenuwstelsel) CNS / CZS (%) (O2-belasting van de longen) OTU decompressietechnieken – what’s new ? 4/04/2017 titel (verander in "header and footer" onder view)

19 Nelos Presentatie - Verantwoordelijke uitgever : EDIT sectie
datum & versie (verander in "header and footer" onder view) Niet-VliegTijd (NVT) NVT moet voorafgaand aan de duik bepaald worden én aan bod komen in de briefing Indien de vorige duik(en) minder diep waren dan 60 m EN indien je een vliegtuig neemt met drukcabine, dan moet er een NVT van minstens 12 uur gerespecteerd worden. Indien de vorige duik(en) dieper waren dan 60 m OF indien je een vliegtuig neemt zonder drukcabine, dan moet er een NVT van minstens 24 uur gerespecteerd worden. Als de duikcomputer een strengere NVT opgeeft dan bepaald in de 2 hogere paragrafen, dan geldt de NVT die de duikcomputer opgeeft. Deze regel geldt uiteraard ook voor een rit in de bergen decompressietechnieken – what’s new ? 4/04/2017 titel (verander in "header and footer" onder view)

20 Definitie duikincident
Nelos Presentatie - Verantwoordelijke uitgever : EDIT sectie datum & versie (verander in "header and footer" onder view) Definitie duikincident Elke duik waarbij er bijzondere maatregelen moeten worden genomen om veilig boven te komen Elk duikincident impliceert automatisch het stopzetten van de duik Opstijgen en decoverplichtingen gebeuren volgens de regels beschreven in het veiligheidsreglement decompressietechnieken Na een duikincident zijn successieve duiken (meestal) toegelaten, tenzij expliciet anders vermeld decompressietechnieken – what’s new ? 4/04/2017 titel (verander in "header and footer" onder view)

21 Omschakelen van decomiddel
Nelos Presentatie - Verantwoordelijke uitgever : EDIT sectie datum & versie (verander in "header and footer" onder view) Omschakelen van decomiddel Voor het omschakelen van het ene decomiddel naar een ander geldt een tussentijd van 12 uur indien vorige duiken niet dieper waren dan 60m 24 uur indien vorige duiken dieper dan 60m BELANGRIJK De opgelegde (desaturatie)tijd van de fabrikant primeert indien deze respectievelijk de 12 uur of de 24 uur overschrijdt. Indien de duikcomputer in foutmodus staat, moet gewacht worden tot de foutmodus verdwijnt. decompressietechnieken – what’s new ? 4/04/2017 titel (verander in "header and footer" onder view)

22 Vernieuwde verliesprocedure (1)
Nelos Presentatie - Verantwoordelijke uitgever : EDIT sectie datum & versie (verander in "header and footer" onder view) Vernieuwde verliesprocedure (1) standaardprocedure Enkele meters stijgen en zich om zijn lengteas 360° draaien en tegelijkertijd goed rondkijken (ook boven en onder zich kijken) Dit mag niet langer dan 30 seconden in beslag nemen Bij een negatief resultaat stijgt men aan de voorgeschreven stijgsnelheid. binnen veiligheidscurve buiten veiligheidscurve Mogelijkheid 1 Mogelijkheid 2 decompressietechnieken – what’s new ? 4/04/2017 titel (verander in "header and footer" onder view)

23 Vernieuwde verliesprocedure (2)
Nelos Presentatie - Verantwoordelijke uitgever : EDIT sectie datum & versie (verander in "header and footer" onder view) Vernieuwde verliesprocedure (2) Binnen veiligheidscurve Opstijgen tot aan de oppervlakte volgens de standaardprocedure; Oppervlakteveiligheid verwittigen; Deelnemen aan de zoekactie; De omstandigheden (o.a. gebaseerd op de aanduidingen van alle instrumenten) bepalen of de duik al dan niet kan voortgezet worden decompressietechnieken – what’s new ? 4/04/2017 titel (verander in "header and footer" onder view)

24 Vernieuwde verliesprocedure (3a)
Nelos Presentatie - Verantwoordelijke uitgever : EDIT sectie datum & versie (verander in "header and footer" onder view) Vernieuwde verliesprocedure (3a) Buiten veiligheidscurve - Mogelijkheid 1 Opstijgen volgens de standaardprocedure tot op een diepte van 12 m; De duikleider stijgt tot aan de oppervlakte. De rest van de ploeg blijft op trapdiepte of stijgt, zulks volgens de specifieke instructie van de duikleider (naargelang de omstandigheden, stroming, zichtbaarheid, ervaring mededuikers, trappenprofiel, enz.); De duikleider verwittigt de oppervlakteveiligheid of start zelf een zoekactie, indien de oppervlakteveiligheid niet kan verwittigd worden; De rest van de ploeg laat onmiddellijk een OSB op en maakt de nodige trappen onder leiding van de hekkensluiter. De ploeg tracht in de buurt van de duikleider te blijven. decompressietechnieken – what’s new ? 4/04/2017 titel (verander in "header and footer" onder view)

25 Vernieuwde verliesprocedure (3b)
Nelos Presentatie - Verantwoordelijke uitgever : EDIT sectie datum & versie (verander in "header and footer" onder view) Vernieuwde verliesprocedure (3b) Buiten veiligheidscurve - Mogelijkheid 1 Indien mogelijk voert de duikleider met behulp van zijn primair of back-updecompressie-middel de noodzakelijke trappen uit. In geval de duiker terug afdaalt en zijn computer geeft nog weer hoe er verder moet gedecompresseerd worden, dan moet hij de aanwijzingen van zijn computer opvolgen. Dit zijn dan de noodzakelijke trappen volgens zijn computer en het bijbehorende computermodel.Het is de verantwoordelijkheid van de duiker om deze aanwijzingen al dan niet aan te passen (te verzwaren). In dat geval is het strikt noodzakelijk dat zulke mogelijke aanpassingen op voorhand in de briefing worden doorgesproken. Indien het niet mogelijk is voor de duikleider om terug te vallen op zijn primair of back-updecompressiemiddel, dan begeeft hij zich naar de dichtstbijzijnde decompressiekamer (indien mogelijk samen met de verloren buddy). decompressietechnieken – what’s new ? 4/04/2017 titel (verander in "header and footer" onder view)

26 Vernieuwde verliesprocedure (4)
Nelos Presentatie - Verantwoordelijke uitgever : EDIT sectie datum & versie (verander in "header and footer" onder view) Vernieuwde verliesprocedure (4) Buiten veiligheidscurve - Mogelijkheid 2 Opstijgen volgens de standaardprocedure tot op een diepte van 12 m; De duikleider stijgt niet door tot aan de oppervlakte maar blijft bij de rest van de ploeg; De duikleider duidt onmiddellijk iemand aan of laat zelf een OSB op. De nodige trappen worden uitgevoerd onder leiding van de duikleider. Indien een DL gebruik wenst te maken van mogelijkheid 2, dan moet dit duidelijk vermeld worden in de briefing decompressietechnieken – what’s new ? 4/04/2017 titel (verander in "header and footer" onder view)

27 Vernieuwde procedure veiligheidstrap
Nelos Presentatie - Verantwoordelijke uitgever : EDIT sectie datum & versie (verander in "header and footer" onder view) Vernieuwde procedure veiligheidstrap Indien er geen trappen uit te voeren zijn, wordt een veiligheidstrap van 5 minuten op 5 meter aangeraden Indien er minder dan 5 minuten trappen uit te voeren zijn, wordt aangeraden de ondiepste trap te verlengen tot 5 minuten BELANGRIJK De veiligheidstrap moet rustgevend zijn en niet moeilijk uit te voeren. decompressietechnieken – what’s new ? 4/04/2017 titel (verander in "header and footer" onder view)

28 Trappen maken in zware zee
Nelos Presentatie - Verantwoordelijke uitgever : EDIT sectie datum & versie (verander in "header and footer" onder view) Trappen maken in zware zee Bij (vermoeden van) zware zee of zware deining moet men binnen de veiligheidscurve duiken Indien de duikcomputer toch trappen aangeeft, dan maakt men de voorziene trappen tot 6 meter (inbegrepen) op de normale manier en diepte. Daarna is het aangeraden de overige trappen op 5 meter of dieper te maken, waardoor de te maken trappen zullen trager aftellen. Successieve duiken zijn toegelaten! decompressietechnieken – what’s new ? 4/04/2017 titel (verander in "header and footer" onder view)

29 Duiken met krachtinspanning
Nelos Presentatie - Verantwoordelijke uitgever : EDIT sectie datum & versie (verander in "header and footer" onder view) Duiken met krachtinspanning Duiken met krachtinspanning worden afgeraden Bij vermoeden van krachtinspanning, wordt aangeraden de duikcomputer conservatiever in te stellen Bij effectieve krachtinspanning mag men overschakelen op een zwaarder decoplan, op voorwaarde dat dit duidelijk aan bod gekomen is in de briefing. Successieve duiken zijn toegelaten! Men voert nooit een niet-afgesproken decoplan uit! decompressietechnieken – what’s new ? 4/04/2017 titel (verander in "header and footer" onder view)

30 Nelos Presentatie - Verantwoordelijke uitgever : EDIT sectie
datum & versie (verander in "header and footer" onder view) Duiken bij koude Bij zeer lage watertemperatuur of bij grote schommelingen van de watertemperatuur moet men binnen de veiligheidscurve duiken Het wordt aangeraden om de duikcomputer conservatiever in te stellen Successieve duiken zijn toegelaten, op voorwaarde dat de duiker voldoende opgewarmd is en dat de duikduur maximaal 30 minuten is. decompressietechnieken – what’s new ? 4/04/2017 titel (verander in "header and footer" onder view)

31 Enkelvoudige vs successieve duik
Nelos Presentatie - Verantwoordelijke uitgever : EDIT sectie datum & versie (verander in "header and footer" onder view) Enkelvoudige vs successieve duik ENKELVOUDIGE DUIK Duikcomputer geeft aan dat de duiker volledig ontgast is. Er is met andere woorden GEEN (residuele) desaturatietijd meer. SUCCESSIEVE DUIK Duikcomputer geeft aan dat de duiker NIET volledig ontgast is. Er is met andere woorden (residuele) desaturatietijd. decompressietechnieken – what’s new ? 4/04/2017 titel (verander in "header and footer" onder view)

32 Nultijdduik vs decoduik
Nelos Presentatie - Verantwoordelijke uitgever : EDIT sectie datum & versie (verander in "header and footer" onder view) Nultijdduik vs decoduik NULTIJDDUIK is een duik waarbij geen trappen moeten gemaakt worden. Bij gebruik van een duikcomputer is dit een duik waarbij tijdens het beëindigen van de duik vanaf een diepte van 12 meter of ondieper geen decostops op het scherm worden weergegeven. DECODUIK is een duik waarbij trappen moeten gemaakt worden. beëindigen van de duik vanaf een diepte van 12 meter of ondieper wel decostops op het scherm worden weergegeven. decompressietechnieken – what’s new ? 4/04/2017 titel (verander in "header and footer" onder view)

33 Nelos Presentatie - Verantwoordelijke uitgever : EDIT sectie
datum & versie (verander in "header and footer" onder view) Reglement diep duiken DUIKEN TOT 30 METER 0 METER TOT EN MET 30 METER Geen bijzonderheden Reserve 1/4 van de begindruk DIEPE DUIKEN 31 METER TOT 60 METER Controle dieptekwalificatie Uitgebreide briefing + duikprofiel Verplicht: manometer + reddingsvest Reserve 1/3 van de begindruk EXTREME DUIKEN DIEPER DAN 60 METER Idem als bij „diepe duiken‟ Reserve 1/2 van de begindruk Iedere duiker zuurstof (autonomie : 1 uur/duiker) Bemande meerplaatscaisson binnen 3 uur bereikbaar decompressietechnieken – what’s new ? 4/04/2017 titel (verander in "header and footer" onder view)

34 Reglement successief duiken (1)
Nelos Presentatie - Verantwoordelijke uitgever : EDIT sectie datum & versie (verander in "header and footer" onder view) Reglement successief duiken (1) ALGEMENE REGEL Bij gebruik van de duikcomputer als decomiddel geldt dat het aantal successieve duiken ongelimiteerd is, op voorwaarde dat men zeer minutieus de aanwijzingen en verplichtingen van de duikcomputer volgt decompressietechnieken – what’s new ? 4/04/2017 titel (verander in "header and footer" onder view)

35 Reglement successief duiken (2)
Nelos Presentatie - Verantwoordelijke uitgever : EDIT sectie datum & versie (verander in "header and footer" onder view) Reglement successief duiken (2) AANBEVELINGEN Herhalingsduiken ondieper uitvoeren Een dag rust na 5 dagen intensief duiken Tussentijden zo groot mogelijk houden (2 à 3 uur wordt aangeraden) Desaturatietijden beperkt houden Bij decompressieduiken wordt maximaal één successieve duik aangeraden Successieve duiken worden niet aangeraden bij extreme duiken Duikcomputer is conservatieve(re) stand Het niet opvolgen van bovenstaande aanbevelingen verhoogt de kans op decompressieziekte decompressietechnieken – what’s new ? 4/04/2017 titel (verander in "header and footer" onder view)

36 Nelos Presentatie - Verantwoordelijke uitgever : EDIT sectie
datum & versie (verander in "header and footer" onder view) Uitduiken Uitvoeren van een multilevelduik volgens voorwaarts profiel waarbij van diepte wordt opgestegen tot een diepte van 15 à 10 meter waar men geruime tijd verblijft (5 à 15 minuten) Natuurlijke manier om veiligheid te verhogen Diepte geleidelijk afbouwen (niet meer dalen na opstijgen) Aangename manier om trappen uit te voeren decompressietechnieken – what’s new ? 4/04/2017 titel (verander in "header and footer" onder view)

37 Nelos Presentatie - Verantwoordelijke uitgever : EDIT sectie
datum & versie (verander in "header and footer" onder view) 12 meter procedure Stijgen tot 12 meter en daar 5 minuten verblijven. Na deze 5 minuten wordt verder opgestegen volgens de richtlijnen van de duikcomputer Formele procedure die toelaat om meer trappen uit te voeren dan de duikcomputer aangeeft. Kan gebruikt worden wanneer één of meerdere bezwarende factoren ontstaan tijdens de duik zelf Op 12 meter zullen snelle weefsels goed ontgassen zullen trage weefsels weinig verzadigen zal de traptijd op de duikcomputer trager afnemen zal de belgroei sterk teruggebracht worden (minder kans op decoziekte) decompressietechnieken – what’s new ? 4/04/2017 titel (verander in "header and footer" onder view)

38 Nelos Presentatie - Verantwoordelijke uitgever : EDIT sectie
datum & versie (verander in "header and footer" onder view) Deep stops Moderne duikcomputers tonen deep stops Deep stops zijn trappen op een veel grotere diepte dan normaal. Duur: Eén à twee minuten. Deep stops moeten vooraf afgesproken zijn tijdens de briefing Zelf deep stops invoeren/berekenen mag >> Methode van Pyle decompressietechnieken – what’s new ? 4/04/2017 titel (verander in "header and footer" onder view)

39 Deep stops - Methode van Pyle
Nelos Presentatie - Verantwoordelijke uitgever : EDIT sectie datum & versie (verander in "header and footer" onder view) Deep stops - Methode van Pyle DSD = Halve duikdiepte + halve trapdiepte Na de eerste deep stop wordt opgestegen naar de volgende deep stop Indien de berekende deep stop minder dan 10 meter onder de trapdiepte ligt, zijn er geen deep stops meer Rond steeds af naar boven (= dieper) en rond oneven dieptes af naar een even (diepere) diepte Aangeraden duur 1 minuut bij diepere deep stops 2 minuten bij ondiepere deep stops decompressietechnieken – what’s new ? 4/04/2017 titel (verander in "header and footer" onder view)

40 Nelos Presentatie - Verantwoordelijke uitgever : EDIT sectie
datum & versie (verander in "header and footer" onder view) Nooddecompressie Om een zware fout (bv blow-up of onderbreking van trappen) te herstellen, worden ALLE flessen leeggemaakt op 5 meter Men plaatst zich nooit moedwillig in deze omstandigheden. Er mogen geen symptomen van een deco-ongeval zijn. Bij het uitvoeren van deze maatregelen moet de duiker begeleid zijn. Deze maatregelen worden uitgevoerd onder haalbare omstandigheden (geen koudeprobleem, geen te sterke stroming, geen risico op luchtgebrek, enz… Er wordt zeer langzaam naar de volgende trap of naar de oppervlakte gestegen. Na het uitvoeren van deze maatregelen mag er geen successieve duik meer uitgevoerd worden. De duiker moet wachten totdat zijn duikcomputer opnieuw helemaal „vrij‟ is (of uit de foutmodus gekomen is). Na het uitvoeren van deze maatregelen wordt de duiker nog minstens 1 uur in het oog gehouden om te zien of er toch geen symptomen optreden. decompressietechnieken – what’s new ? 4/04/2017 titel (verander in "header and footer" onder view)

41 decompressietechnieken – what’s new ?
12 punten duikplan decompressietechnieken – what’s new ? 4/04/2017

42 Statisch vs dynamisch duikplan
Bij gebruik van tabellen als primair decomiddel is het duikplan statisch. We kiezen een diepte/tijd combinatie uit de tabel, zodat we een realitische decotijd verkrijgen. Veronderstelde profiel is vierkant. Bij gebruik van de duikcomputer als primair decomiddel wordt het duikplan dynamischer: DIEPTE statisch Dmax (m) DUIKDUUR dynamisch(er) DDv <> DD <> DDmax DECOTIJD statisch vastgelegd in briefing DUIKPROFIEL dynamisch decompressietechnieken – what’s new ? 4/04/2017

43 decompressietechnieken – what’s new ?
Duikprofielen US Navy 94 tabellen waren gericht op vierkante profielen Het gebruik van de duikcomputer leidt tot meer vrijheid in de decompressiefase en in het algemene duikprofiel Nelos erkent het belang van een goed duikprofiel Bezwarende profielen maken duikcomputers vaak onbetrouwbaar ALGEMEEN DUIKPROFIEL FASE 1 Afdaling FASE 2 Verblijf op de bodem FASE 3 Opstijging decompressietechnieken – what’s new ? 4/04/2017

44 decompressietechnieken – what’s new ?
Ideaal duikprofiel zie Hippocampus september pg 8/9 Daal zo snel mogelijk af tot de maximum diepte (zonder dat dit oncomfortabel wordt) Verblijf enkele minuten op de maximum diepte en stijg nadien enkele meters op (bellentheorie - crush depth) Stijg snel (10 m/min) op tot aan de deep stop diepte (n) Vanaf de deep stop diepte (n) of tussen de deep stops stijg geleidelijk op aan 10 m/min Daal niet meer af eenmaal de opstijging begonnen is, tenzij het bodemprofiel dit niet toelaat decompressietechnieken – what’s new ? 4/04/2017

45 Bezwarende duikprofielen
decompressietechnieken – what’s new ? 4/04/2017

46 Decodiepte vs decozone
Bij gebruik van tabellen en (oudere) duikcomputers als primair decomiddel moeten decotrappen uitgevoerd worden op exacte decodieptes. Bij gebruik van (nieuwere) duikcomputers als primair decomiddel mogen decotrappen uitgevoerd worden binnen decozone(s), begrensd door de floor en ceiling “Diver on the line” Om te decompresseren moeten we minder diep dan de floor duiken, maar mogen we niet minder diep dan de ceiling duiken. decompressietechnieken – what’s new ? 4/04/2017

47 decompressietechnieken – what’s new ?
Nieuwe duiktekens decompressietechnieken – what’s new ? 4/04/2017

48 Veiligheidsreglement decotechnieken
22 nieuwe regels mbt decotechnieken Geïntegreerd in het Nelos veiligheidsreglement Details in Infomap 2008 Bundel ‘praktisch duiken’ decompressietechnieken – what’s new ? 4/04/2017

49 Nelos Presentatie - Verantwoordelijke uitgever : EDIT sectie
datum & versie (verander in "header and footer" onder view) Extra veiligheid Computer zwaarder instellen (conservatievere stand) Uitduiken De 12-meter procedure Goede duikprofielen Deep stops decompressietechnieken – what’s new ? 4/04/2017 titel (verander in "header and footer" onder view)

50 Nelos Presentatie - Verantwoordelijke uitgever : EDIT sectie
datum & versie (verander in "header and footer" onder view) Besluit De Nelos visie op decompressietechnieken is serieus gewijzigd met de introductie van de duikcomputer als primair decomiddel Bij gebruik van tabellen als primair decomiddel heeft de duiker weinig vrijheid in het duikplan en de decofase, maar ligt de verantwoordelijkheid van het gebruikte systeem bij Nelos Bij gebruik van de duikcomputer als primair decomiddel heeft de duiker veel meer vrijheid, maar ligt de verantwoordelijkheid van het gebruikte systeem bij de duiker zelf decompressietechnieken – what’s new ? 4/04/2017 titel (verander in "header and footer" onder view)

51 Nelos Presentatie - Verantwoordelijke uitgever : EDIT sectie
datum & versie (verander in "header and footer" onder view) BELANGRIJK Alle vragen, opmerkingen, feedback, bedenkingen, enz uitsluitend via mail naar Een lijst van deze wijzigingen wordt bijgehouden en gepubliceerd op het web. Het document FAQ wordt aangepast. decompressietechnieken – what’s new ? 4/04/2017 titel (verander in "header and footer" onder view)

52 Nelos Presentatie - Verantwoordelijke uitgever : EDIT sectie
datum & versie (verander in "header and footer" onder view) Zijn er nog vragen? decompressietechnieken – what’s new ? 4/04/2017 titel (verander in "header and footer" onder view)


Download ppt "decompressietechnieken what’s new ?"

Verwante presentaties


Ads door Google