De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Datamodellering en –verwerking 8C020 college 3. Extra uren (7 en 8) op maandag, 22 oktober, in Auditorium 5.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Datamodellering en –verwerking 8C020 college 3. Extra uren (7 en 8) op maandag, 22 oktober, in Auditorium 5."— Transcript van de presentatie:

1 Datamodellering en –verwerking 8C020 college 3

2 Extra uren (7 en 8) op maandag, 22 oktober, in Auditorium 5

3 Terugblik college week 2 Aspecten van modelleren –Meerwaardige atribuut-type –Herhalende groep –Tijdsafhankelijke gegevens Classificeren ISA relatie Constraints (Beperkingen) UML Oefening E-R modeleren: Ziekenhuis

4 Onderwerpen college week 3 Relationeel Model Transformatie van ERM naar Relationeel Model Opdracht

5 Software Life Cycle/Fasering analyseren eisen specificeren ontwerpen coderen testen invoeren onderhouden Omgevings anlyse, ontwikkelingsplan (kosten en tijd) Eisen, planning en begroting, haalbarheidsanalyse Conceptueel model Iplementatiemodel, handleidigen, testmodel Code, onderhoudshandeling tesrapporten Installatie, acceptierapport Correctief, preventief, modificatief

6 Functie van databasemodel een volledig conceptueel model geeft een abstracte beschrijving van het te bouwen informatiesysteem datamodel – beschrijft de relevante gegevens databasemodel – beschrijft de relevante gegevens passend bij de te gebruiken databasesoftware het databasemodel specificeert dus hoe de informatie concreet wordt ondergebracht in een database

7 Relationeel model een databasemodel hangt af van het te gebruiken DBMS in dit college richten wij ons op relationele databases het begrip Relationeel Model (de relationele aanpak) duidt eigenschappen en randvoorwaarden aan voor het maken van databasemodellen voor relationele databases naam afgeleid van het belangrijkste concept: relatie relationeel (database)model – een databasemodel voor relationele databases

8 Waarschuwing in het Nederlands kan verwarring ontstaan door dubbel gebruik van het woord relatie in ER-model: relationship in Relationeel Model: relation

9 Transformatie een databasemodel is een uitbreiding van een datamodel wij willen dus een relationeel databasemodel maken op basis van een ER-model behoefte aan een transformatie van een ER-model naar een (relationeel) databasemodel stapsgewijze transformatie: 1. representatie van entiteiten 2. representatie van relaties 3. normalisatie 4. samennemen van relaties

10 Relationele aanpak Relationeel Model – geïntroduceerd in 1970 door Edgar F. Codd Turing Award 1981 ook bijdrage in het gebied van cellulaire automaten, “self- reproducing automata” de relationele aanpak wordt nu beschouwd als de standaard gegevens worden geordend in de vorm van relaties relaties worden gerepresenteerd in de vorm van tabellen de aanpak is gebaseerd op een wiskundige theorie: dit geeft een solide theoretische onderbouwing en vele praktische voordelen

11 Drie componenten datastructuren – gegevens zijn georganiseerd in de vorm van tabellen (relaties) datamanipulatie – krachtige operaties om de opgeslagen gegevens te manipuleren data-integriteit – faciliteiten voor het specificeren van (het behouden van) de integriteit

12 Relatie een relatie is te beschouwen als een twee-dimensionale tabel met gegevens elke relatie heeft een – naam, – bestaat uit een verzameling van kolommen (elk voorzien van een naam) en uit een willekeurig aantal rijen elke kolom correspondeert met een attribuut van de relatie elke rij correspondeert met een record (instantie, entiteit)

13 Voorbeeld WN1 WNIDNAAMAFDSALARIS 100Anna BruinsmaVerkoop50.000 140Carla DikAdministratie41.000 110Eef GroenInformatiesystemen49.000 190Henk IsraëlInkoop39.500 150Janny KramerVerkoop45.000 Afkorting van de structuur van die relatie: WN1(WNID, NAAM, AFD, SALARIS)

14 Atomaire waarden WN2a WNI D NAAMAFDSALARISCURSUSDATUM 100Anna Bruinsma Verkoop50.000PR Word 6-6-94 1-12-94 140Carla DikAdministratie41.000Belastingen25-8-94 110Eef GroenInformatiesystemen49.000C++ Word 13-11-94 1-12-94 190Henk IsraëlInkoop39.500Logistiek8-3-94 150Janny KramerVerkoop45.000PR Workflow 6-6-94 11-12-94 De waarden in de kolommen moeten atomair (ondeelbaar) zijn

15 Atomaire waarden WN2 WNIDNAAMAFDSALARISCURSUSDATUM 100Anna BruinsmaVerkoop50.000PR6-6-94 100Anna BruinsmaVerkoop50.000Word1-12-94 140Carla DikAdministratie41.000Belastingen25-8-94 110Eef GroenInformatiesystemen49.000C++13-11-94 110Eef GroenInformatiesystemen49.000Word1-12-94 190Henk IsraëlInkoop39.500Logistiek8-3-94 150Janny KramerVerkoop45.000PR6-6-94 150Janny KramerVerkoop45.000Workflow11-12-94

16 Domain bij elke kolom hoort een collectie van waarden die mogen voorkomen in de kolom (als waarden voor dat attribuut) zo'n collectie van waarden heet een domein Voorbeeld: – bij WNID hoort een domein van identificatienummers – bij DATUM hoort een domein van examendata

17 Unieke rijen elke rij is uniek: – dit drukt uit dat records (instanties) uniek zijn – deze eigenschap wordt gegarandeerd door het aanwijzen van een primaire sleutel (uit de verzameling kandidaat-sleutels) WN1: WNID of NAAM WN2: WNID,CURSUS of NAAM,CURSUS de waarden van de primaire sleutel mogen niet null zijn

18 Volgorde irrelevant de volgorde van kolommen is irrelevant: het maakt niet uit in welke volgorde de attributen worden vermeld – in de relationele aanpak wordt dit bereikt door te kiezen voor een verzameling van kolommen de volgorde van rijen is irrelevant: het maakt niet uit in welke volgorde de records worden vermeld – in de relationele aanpak wordt dit bereikt door te kiezen voor een verzameling van records

19 Goed gestructureerd bij het ontwerpen van relaties streef je naar – een minimum aan redundantie en – de situatie dat gebruikers rijen kunnen toevoegen, veranderen, of wegnemen zonder dat er fouten ontstaan

20 Een niet goed gestructureerde relatie WN2 WNIDNAAMAFDSALARISCURSUSDATUM 100Anna BruinsmaVerkoop50.000PR6-6-94 100Anna BruinsmaVerkoop50.000Word1-12-94 140Carla DikAdministratie41.000Belastingen25-8-94 110Eef GroenInformatiesystemen49.000C++13-11-94 110Eef GroenInformatiesystemen49.000Word1-12-94 190Henk IsraëlInkoop39.500Logistiek8-3-94 150Janny KramerVerkoop45.000PR6-6-94 150Janny KramerVerkoop45.000Workflow11-12-94

21 Anomalieën anomalie van toevoegen – nieuwe werknemer toevoegen een waarde voor beide cursus en wind moet er ingevoerd worden – werknemer zonder cursus? anomalie van verwijderen – verwijderen gegevens werknemer als werknemer 140 wordt verwijderd zijn we de informatie kwijt dat er op 25-8-94 iemand een cursus heeft afgerond anomalie van wijzigen – veranderen van salaris moet in elk van de rijen voor de weknemer gebeuren – niet efficient

22 Normalisatie Probleem – WN2 bevat gegevens over twee entiteiten Oplossing –Verdeel zo’n relatie in twee relaties: WN1 en WN-CURSUS

23 Normalisatie WN1 WNIDNAAMAFDSALARIS 100Anna BruinsmaVerkoop50.000 140Carla DikAdministratie41.000 110Eef GroenInformatiesystemen49.000 190Henk IsraëlInkoop39.500 150Janny KramerVerkoop45.000 WN-CURSUS WNIDCURSUSDATUM 100PR6-6-94 100Word1-12-94 140Belastingen25-8-94 110C++13-11-94 110Word1-12-94 190Logistiek8-3-94 150PR6-6-94 150Workflow11-12-94

24 Transformatie van ERM naar Relationeel Model als we een relationeel databasemodel ontwerpen willen we het beschikbare datamodel gebruiken het transformeren van het datamodel naar een databasemodel is één van de belangrijkste stappen in de ontwikkeling (deel van) transformatiemethode: 1. het representeren van entiteiten 2. het representeren van relaties

25 Representatie entiteiten Drie stappen: 1. elk entiteit-type wordt vertaald in een relatie 2. de primaire sleutel van het entiteit-type wordt de primaire sleutel van de relatie 3. elk niet-sleutel attribuut-type van het entiteit-type wordt een (niet-sleutel) attribuut van de relatie er volgen mogelijk nog veranderingen als het entiteit-type betrokken is in (ER)relatie-typen

26 Voorbeeld KLANT(KLANTNUMMER, NAAM, ADRES, WOONPLAATS, KORTING) KLANT KLANTNUMMERNAAMADRESWOONPLAATSKORTING 1273Super SpullenMarkt 1Eindhoven10% 6333AudiogigantMarkt 3Eindhoven2% ER: RM:

27 Representatie relaties onderscheid tussen soorten relatie-typen: – binaire één-op-veel relatie-typen – binaire veel-op-veel relatie-typen – unaire één-op-veel relatie-typen – unaire veel-op-veel relatie-typen – ISA-relatie-typen

28 Voorbeeld binaire 1-op-veel relatie KLANT(KLANTNUMMER, NAAM, WOONPLAATS, KORTING, ADRES) ORDER(ORDERNUMMER, ORDERDATUM, LEVERDATUM) PLAATST(KLANTNUMMER, ORDERNUMMER)

29 Voorbeeld KLANT(KLANTNUMMER, NAAM, ADRES, WOONPLAATS, KORTING) ORDER(ORDERNUMMER, ORDERDATUM, LEVERDATUM, KLANTNUMMER)

30 Voorbeeld KLANT KLANTNUMMERNAAMADRESWOONPLAATSKORTING 1273Super SpullenMarkt 1Eindhoven10% 6333AudiogigantMarkt 3Eindhoven2% ORDER ORDERNUMMERORDERDATUMLEVERDATUMKLANTNUMMER 5719415-3-9428-3-946333 6372517-3-941-4-941273 8014914-3-9424-3-946333

31 Binair één-op-veel relatie-type stel het datamodel bevat een binair één-op-veel relatie-type tussen A en B dit relatie-type wordt gerepresenteerd door het toevoegen van het primaire sleutel attribuut (of attributen) van A als attribuut van B zo'n niet-sleutel attribuut (ergens anders wel sleutel) heet een vreemde sleutel (foreign key)

32 Voorbeeld binair veel-op-veel relatie-type

33 ORDER ORDERNUMMERORDERDATUMLEVERDATUMKLANTNUMMER 5719415-3-9428-3-946333 6372517-3-941-4-941273 8014914-3-9424-3-946333 PRODUKT PRODUKTNUMMERBESCHRIJVING M128Boekenkast A261Wandmeubel R149Kastje ORDERREGEL ORDERNUMMERPRODUKTNUMMER HOEVEELHEID 57194M1282 57194A2611

34 Binair veel-op-veel relatie-type stel het datamodel bevat een binair veel-op-veel relatie-type tussen A en B 1. er wordt een nieuwe relatie C (tabel) gevormd 2. de primaire sleutel van C is een combinatie van die van A en B 3. eventuele attribuut-typen (van het relatie-type) worden niet- sleutel attributen van C

35 Voorbeeld unair één-op-veel relatie-type WERKNEMER(WNID, NAAM, GEBOORTEDATUM, MANAGER-ID)

36 Unair één-op-veel relatie-type stel het datamodel bevat een unair één-op-veel relatie-type met betrekking tot A 1. A wordt al gerepresenteerd via een relatie (tabel) 2. om het ER-relatie-type uit te drukken voegen we een attribuut (of attributen) toe aan de relatie (tabel) dat refereert naar de primaire sleutel

37 Voorbeeld unair veel-op-veel relatie-type PRODUKT(PRODUKTNUMMER, NAAM, PRIJS) BEVAT(PRODUKTNUMMER, ONDERDEELNUMMER, AANTAL)

38 Unair veel-op-veel relatie-type stel het datamodel bevat een unair veel-op-veel relatie-type met betrekking tot A A wordt al gerepresenteerd via een relatie (tabel) er wordt een nieuwe relatie B gevormd voor het ER-relatie-type – de primaire sleutel van B is een combinatie van tweemaal de primaire sleutel van A – eventuele attribuut-typen van het ER-relatie-type worden niet- sleutel attributen van B

39 Voorbeeld ISA-relatie-type VAKANTIEHUIS(ADRES, PLAATS, AANTAL-KAMERS, HUUR) STRANDHUIS(ADRES, PLAATS, AFSTAND-TOT-ZEE) CHALET(ADRES, PLAATS, SKI?)

40 ISA-relatie-type stel het datamodel bevat een ISA-relatie-type er is al een relatie voor elke betrokken (sub)klasse de tabel voor de superklasse heeft slechts die attributen die alle (sub)klassen gemeenschappelijk hebben de tabel van een subklasse heeft behalve de primaire sleutel slechts die attributen specifiek voor de subklasse


Download ppt "Datamodellering en –verwerking 8C020 college 3. Extra uren (7 en 8) op maandag, 22 oktober, in Auditorium 5."

Verwante presentaties


Ads door Google