De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CCZ cursus WinIBW Marianne van der Heijden 12 en 19 mei 2003.

Verwante presentaties


Presentatie over: "CCZ cursus WinIBW Marianne van der Heijden 12 en 19 mei 2003."— Transcript van de presentatie:

1 CCZ cursus WinIBW Marianne van der Heijden 12 en 19 mei 2003

2 Inhoud n Introductie Introductie n Voorbeeldtitels ontlenen Voorbeeldtitels ontlenen n Van download tot invoer Van download tot invoer n GGC Zoeken GGC Zoeken n GGC Invoeren GGC Invoeren n GGC Presentaties GGC Presentaties n Instellingen Instellingen

3 Introductie n Kennismaking Kennismaking n Termen Termen n Handleidingen en websites Handleidingen en websites n WinIBW scherm WinIBW scherm

4 Andromeda n Advies vor bibliotheek en informatie n drs M.A. van der Heijden – marianne@bureau- andromeda.nl marianne@bureau- andromeda.nl – www.bureau- andromeda.nl www.bureau- andromeda.nl – Service n [X-ref Nederland b.v.]

5 Termen

6 ORS n Werkt voorlopig niet. n Wel via: – http://picarta.pica.nl/DB=3.32/ http://picarta.pica.nl/DB=3.32/ n Dan kom je in de CCZ-catalogus – =/= picarta

7 ORS zoekresultaat

8 ORS zoek behalve n Zoek naar boeken over alcohol, aanwezig bij ccz-bibliotheken behalve bij de eigen bibliotheek n zoek op onderwep alcohol en zoek behalve bib z82P

9 Handleidingen en websites n Handleiding GGC op CCZ-website: – www.kb.nl/bmi/ccz www.kb.nl/bmi/ccz n Handleiding Zoeken en WinIBW op OCLCPICA-site – www.oclcpica.nl (kies support) www.oclcpica.nl

10 WinIBW-scherm

11 WinIBW schermopbouw n Titelbalk n Menubalk n Bovenste werkbalk n Diakrietenbalk n Meldingenbalk n Documentvenster n Commandoregel n Onderste werkbalk n Animatie-pictogram n Statusbalk

12 Let op in WinIBW n Menu Bewerken =/= commando Bewerken n Schuifjes in korte presentatie n Commando herhalen n Zoeksets oproepen met Geschiedenis n Voor klembord: Ctrl C + Ctrl V n Info Validatie geeft uitleg foutmelding n Huisje geeft beginscherm voor andere bestandskeuze

13 Voorbeeldtitels ontlenen n Procedure nieuwe boeken: – Bepaal locale gegevens Bepaal locale gegevens – Zoek titel Zoek titel – Voeg eigen blokje toe Voeg eigen blokje toe – Download Download

14 Voorbeeldtitels n Als leven pijn doet / Rene Diekstra, 2003 ISBN 90-6112-801-3 n...

15 Bepaal eigen gegevens n Eigen Picacode bv z82P n NLM (of laat je dat over aan collega?) n Signatuur (waar komt het in de kast?) n Code uitleenbaar of niet n Prijs n Eigen Annotatie of Opmerking (ev. Code voor Vindcommando en/of Aanwinstenlijst)

16 Zoek titel n Zoek op ISB: – 9061128013 n Zoek op ATS (4/4) – DiekAls n Zoek TSL (4/2/2/1) – als lepid n Zoek minimaal met 2 zoeksleutels

17 Zoekset na zoek ATS

18 Bezitskenmerken – + = titel is in gebruik bij een van de CCZ- bibliotheken – * = titel is in gebruik bij andere PICA- bibliotheek, niet bij CCZ – (niets) = titel is niet in gebruik – ? = B-titel: niet in gebruik nemen – ! = titel staat op kill-lijst: er is een alternatief

19 Status

20 Opbouw titel n Formele gegevens: – iedereen – 1100, 1700, 2000, 2005, 2010, 3000, 3011, 3121, 3232, 3261, 3161, 4000, 4004, 4006, 4020, 4025, 4030, 4060-63, 4170, 4180, 4201-05, 4208, 4209, 4207, 424x, 4251, 4700, 808x n Lokale gegevens – CCZ inhoudelijk – 6000-6049, 6050-6099, 6500-6549, 6550-6579, 6580-6589, 9000 n Exemplaargegevens – per bibliotheek – 70xx, 4801, 4802, 4821, 4850, 6700-6799, 6800- 6809, 7120, 7100-7109, 8100, 8200, 8322, 8401/8402, 8403,8404, 9410

21 Voeg eigen blokje toe MACRO: n 7082 z82P n 4801Wordt niet uitgeleend n 6001 wm171 (Shift F2-Shift F6) n 7100 843#WM 171 Diek 2003

22 Download n Download commando: d n Kijk eerst in j-presentatie of je de gegevens goed krijgt: d j n Geef ev. Set of selectie (z sel van) aan

23 Van download tot invoer n Plaatsbepaling downloadbestand Plaatsbepaling downloadbestand n Bekijk downloadbestand Bekijk downloadbestand n Batch invoer in Xref Batch invoer in Xref

24 Plaatsbepaling downloadbestand

25 Bekijk downloadbestand SET: S1 [9] TTL: 1 PPN: 24420179X PAG: 1 n \PPN 24420179X n \AUT Diekstra, René n \AUT Gordon, Sol n \TTL Als leven pijn doet n \EDI [Geheel herz. en uitgebr. dr.] n \UIT Karakter n \IMP Uithoorn : Karakter n \JVU 2003 n \PAG 399 p. ; 22 cm n \ISB 90-6112-801-3 n \TRF depressie n \SYS WM 171 n \ANN 1e dr.: Utrecht : Bruna, 1990. n \ANN Met lit. opg. n \DAT 05-05-03 n \SIG Medbib :WM 171 Diek 2003 n \RUB stemingsstoornissen n \PRI Euro 26,50 n \ISP n Als leven pijn doet / René Diekstra ; (in samenw. met Sol Gordon). - [Geheel herz. en uitgebr. dr.]. - Uithoorn : Karakter, cop. 2003. - 399 p. ; 22 cm n \END

26 Batchinvoer in Xref

27 GGC Zoeken n Zoekcommando Zoekcommando n Zoeksleutels Zoeksleutels n Valkuilen Valkuilen

28 Zoekcommando n Zoekcommando: – z [ ] [ ] [ ] – z ATS Diekals EN JVU 2003 n Truncteren en Maskeren – truncteren met ? z aut diek? – Maskeren met # z aut di#kstra

29 Zoeksleutels

30 Valkuilen n Corporatie is geen auteur n Ook spaties zijn tekens n ATS (4/4) en TSL (4/2/2/1) korte woorden aanvullen met spaties n Geen streepjes bij ISBN n Trunceer!

31 Zoektermen combineren n Lastige titels met combinatie titelsleutels – z tti nature en tsl natu n Filter over de sleutel (ADI) – mat t; z tsl natu – jvu>1999; z tsl natu n Relaties opsporen (deeltitels) – z tsl mediclofn – f

32 GGC Invoeren n Uitgangspunten Uitgangspunten n Macro voor eigen blokje Macro voor eigen blokje n NLM codes NLM codes n Kopieer titel Kopieer titel n Let op codes Let op codes n Jaarboeken Jaarboeken n Titels uit OCLC Titels uit OCLC

33 Uitgangspunten n Verzeker je ervan dat een titel inderdaad niet voorkomt n Doe zo weinig mogelijk zelf n Voer alleen gegevens in die je zeker weet n Voorkom dat je andermans titel muteert

34 Macro voor eigen blokje n 7020 z20P {ENTER}4801 AWL 2002 {ENTER}6800 {ENTER}7100 919# {ENTER}8322 {ENTER}{UP}{UP}{UP}{UP}{RIGHT}{RIGHT}{RIG HT}{RIGHT}{RIGHT} 6000 {ENTER}6500 {ENTER}6501 {ENTER}6502 {ENTER}7020 z20P {ENTER}4801 AWL 2002 {ENTER}6800 {ENTER}7100 919# {ENTER}8322 {ENTER}{UP}{UP}{UP}{UP}{UP}{UP}{UP}{UP}{UP}{R IGHT}{RIGHT}{RIGHT}{RIGHT}{RIGHT}{RIGHT}

35 Resultaat Macro n 7020 z20P n 4801 AWL 2002 n 6800 n 7100 919# n 8322 n 6000 n 6500 n 6501 n 6502 n 7020 z20P n 4801 AWL 2002 n 6800 n 7100 919# n 8322

36 Macro opnemen n Open leeg werkvlak n Menu Macro - opnemen ALT-L n Voer toetsaanslagen uit n Vul macronaam en toetscombinatie in n Optie Bewerken, Selecteer Macro - Nieuw n Vul macronaam en n Toets macrocode in

37 NLM codes n NLM codes en trefwoorden relateren n Losse lettersweghalen n Geen dubbele codes invullen n Extra codes toevoegen kan altijd n Haal geen code van een ander weg

38 Relateren n Koppelen aan de ingebouwde trefwoordenlijst n 6000 tik in code of term (bv depress) n Shift F2 (let op volledig trefwoordscherm) n Shift F6 n enter en dan staat het erin n 6000 !101858493!

39 Kopieer titel n Voor het aanmaken van een nieuw PPN kopieer je een titel, bijv. iets soortgelijks of de CCZ voorbeeldtitel Ziekhuis uit Menu Bewerken n Comando INV en Plak titel n Wijzig gegevens die gewijzigd moeten worden en verwijder alle gegevens die je niet zelf kunt verifieren n Vul je eigen gegevens in, veld 70xx

40 Let op codes n Boven moeten alle codes op 000000 staan n Status moet altijd y zijn (nooit v) n Verwijder codes 5000 (nooit Brinkman- trefwoorden invullen n Controleer met ISBD- presentatie

41 Jaarboeken n Geneeskundig jaarboek n Titel te groot n inv e82 n Let op invoeren bezitsgegevens: – 7120 /v3/a1/b2002- vol 3 vanaf nr 1 jaar 2002 lopend

42 Titels uit OCLC n Titels uit OCLC Worldcat kunnen ook worden overgenomen als de titel nog niet in GGC is opgenomen n Voor de CCZ wordt dat centraal gedaan door Tineke Timermans

43 GGC Presentaties n Diagnostisch – t d (t da om ook te zien wat anderen hebben) n J-download – t j n I- ISBD-presentatie – t i n Holdings tijdschrifttitels – t o

44 Instellingen n Parameters in GGC Parameters in GGC n Voorkeuren in WinIBW Voorkeuren in WinIBW

45 Parameters

46 Parameters aanpassen n T par n Mut par n sleuteltype moet zoeksleutel zijn n default formaat downloaden j/nr bibliotheek n download formaat = 126

47 WinIBW Voorkeuren

48 WinIBW Voorkeuren aanpassen n HTML - Download (blijft niet altijd staan) n formaat: Latin 1 – invoeren in Xref met alleen optie PICA n formaat: ASCII – invoeren in Xref met opties PICA en optie DOS n Directories: moet bestaand pad zijn

49 Append n Downloadbestand wordt voortdurend aangevuld n Na importeren in Xref, download bestand dus weggooien

50 Mail n Geen Pica mail meer n Gebruik de CCZ-discussielijst bij yahoogroups – ccc@yahoogroups.com ccc@yahoogroups.com – http://groups.yahoo.com/group/ccz http://groups.yahoo.com/group/ccz n Beheer: Bert Berenschot

51 CCZ-hulp n CCZ-voorzitter en algemene info: Marjan van Wegen n Invoeren Worldcat: Tineke Timermans n Nieuwe NLM-codes: Anja van Guluck n Nieuwe trefwoorden: Annie Hendricks n Nieuwe titels: Jolanda Jansen n Kill-expert: Sylvia Schoon


Download ppt "CCZ cursus WinIBW Marianne van der Heijden 12 en 19 mei 2003."

Verwante presentaties


Ads door Google