De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VDAB Focus op bemiddelen 26 02 2013 1. MISSIE VDAB VDAB als loopbaanregisseur VDAB als dienstverlener 2.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VDAB Focus op bemiddelen 26 02 2013 1. MISSIE VDAB VDAB als loopbaanregisseur VDAB als dienstverlener 2."— Transcript van de presentatie:

1 VDAB Focus op bemiddelen 26 02 2013 1

2 MISSIE VDAB VDAB als loopbaanregisseur VDAB als dienstverlener 2

3 STRUCTUUR VDAB Centraal bestuur Provincialisering met een versterking van het regiebeleid en een provinciale managementaansturing VDAB-werkwinkels (samen met GTB, OCMW, PWA,...) 3

4 KERNOPDRACHT BEMIDDELEN TUSSEN WERKZOEKENDEN EN VACATURES REGISSEUR OP DE ARBEIDSMARKT Samenwerking met partners 4

5 EEN BLIK OP DE SITUATIE IN Zorggebied Aalst Aalst, Lede, Erpe-Mere, Haaltert, Denderleeuw 5015 wz in Aalst, 6,62% werkloosheidsgraad 54 % Mannen 46% Vrouwen 20% 50j Laag- en middengeschoold 85% 2 j werkloos 27% 15% geen of beperkte kennis Nederlands 5

6 KERNOPDRACHT Profielen werkzoekenden matchen met gevraagde profielen op de arbeidsmarkt Recent matching verrijkt met competenties – Betere bemiddeling – Verborgen talenten zichtbaar maken – Gerichtere heroriëntering – Gerichtere toeleiding naar opleiding 6

7 KANALENMIX Servicelijn 0800 30 700 (gratis nummer) Elke werkdag van 8u tot 19u VDAB-site info@vdab.be Mijn VDAB / Mijn Loopbaandossier Werkwinkel 7

8 WERKGEVERS Mijn VDAB voor werkgevers Publiceren en beheren vacatures Voorstelling bedrijf Matching vacatures met kandidaten Aanvraag premies … 8

9 Werkgevers Provinciale sector-accountmanagers social-profit, metaal, automotiv, verkoop, textiel & confectie, haven, voeding, grafische, transport, uitzend, horeaca, toerisme, onderwijs, bouw, chemie,... Bedrijfsconsulenten 9

10 WERKNEMERS Dienstverlening aan de burgers/werknemers EXTRA OPENING WOENSDAGAVOND VAN 16u tot 19u Opleidingen voor werknemers Webleren... 10

11 ACTIELIJNEN Activering Bemiddeling Competentieversterking Tewerkstelling 11

12 ACTIVERING AANGEPAST ACTIVERINGSBELEID VOEREN Evenwicht tussen – activeren en beschermen – Rechten en plichten – Keuzevrijheid en realiteit op de arbeidsmarkt – Realisatie van snelle en van duurzame loopbaangerichte activering elke wz krijgt een sluitend maatpak aangemeten ifv graad van zelfredzaamheid 12

13 BEMIDDELING Competentiegericht matchen – Goed beeld van competenties laat een bredere oriëntatie toe en een vlottere matching tussen vraag en aanbod – Dus niet louter matchen in termen van diploma’s  Competent = databank beroepscompetentieprofielen en standaarden voor ervaringsbewijs 13

14 BEMIDDELING Intake, screening Infoverstrekking Advies Matching Doorverwijzing Opstarten van een traject 14

15 TRAJECTBEGELEIDING Op maat en stapsgewijs zoeken naar de beste weg op weg naar werk Traject door VDAB-trajectbegeleiders Traject uitbesteed aan tenderpartners intensieve trajectbegeleiding 15

16 COMPETENTIEVERSTERKING Opleidingengids Centra Leren op maat Webleren Premies … 16

17 COMPETENTIEVERSTERKING VDAB-opleidingscentra Mobiele opleidingen Opleidingen ism sectorfonds Opleidingen door derden Opleidingen CVO... 17

18 OPLEIDING EN FINANCIËLE VOORDELEN Opleiding is gratis Door VDAB-erkende opleiding van 35u en minimumduur van 3 maanden = behoud van werkloosheidsuitkering Verplaatsingsvergoeding = lijnabonnement of kilometervergoeding Verblijfsvergoeding indien de afstand tot opleiding zeer groot is 18

19 OPLEIDING EN FINANCIËLE VOORDELEN Kinderopvangvergoeding bij opvang in een erkende instelling Stimulanspremie = 1 euro per uur als je aan bepaalde voorwaarden voldoet Premie einde opleiding als je aan bepaalde voorwaarden voldoet (min 1 j werkloos en opleiding van min 6 m) Sectorpremie in bepaalde sectoren en bij tewerkstelling in die sector 19

20 KNELPUNTBEROEPEN Drie belangrijke oorzaken: kwantitatief tekort, kwalitatief tekort, ongunstige arbeidsomstandigheden Blijvende tekorten verpleegkundigen, informatici, schoonmaaksters, chauffeurs, horecapersoneel… Lijst met knelpuntberoepen Jaarlijkse update van een knelpuntenlijst Competentieversterkende acties ifv deze beroepen 20

21 BEMIDDELINGSACTIES SCREENING - ORIËNTERING SOLLICITATIE-ONDERSTEUNING WERKPLEKLEREN – Instapstage – Beroepsverkennende stage – Individuele Beroeps Opleiding (IBO) 21

22 ORIËNTERING Oriënteringssessie Collectief en individueel Informatie arbeidsmarkt Attitudes Verkenning competenties Actieplan opstellen 22

23 SOLLICITEREN Individuele coaching Hulp bij cv Opmaak brief Gesprekstechnieken Testen Vacatures opzoeken en vinden Online-coaching 23

24 CV OPMAKEN EN PUBLICEREN Info online en op VDAB-site On-line coaching solliciteren (en cv) Voorbeelden van cv’s Je cv publiceren via Mijn Loopbaan / Mijn VDAB 24

25 INSTAPSTAGE (Vlaanderen) Stage 3m in een bedrijf, vzw, overheid Jonger dan 25j Geen diploma middelbaar onderwijs In beroepsinschakelingstijd tussen 6 e en 12 e m Voltijds of deeltijds Stagepremie van werkgever 200 euro (voltijds) Stage-uitkering RVA 26,82 euro/dag Maximum 2 stages 25

26 INSTAPSTAGE Werkgever lijst takenpakket op en maakt opleidings- en begeleidingsplan op. Bij einde stage: overzicht verworven competenties. VDAB moet stage goedkeuren VDAB volgt evolutie stagiair op. 26

27 BEROEPSVERKENNENDE STAGE Oriënterende stage om duidelijker beeld van bepaalde job/manier van werken te krijgen. Min 1 voltijdse of 2 halftijdse dagen Max 5 voltijdse of 10 halftijdse dagen In hetzelfde bedrijf max 2 stages (verschillende werkposten) In totaal krediet van 30 dagen Behoud van uitkeringen, maar geen loon 27

28 BEROEPSVERKENNENDE STAGE Verplaatsingskosten en kinderopvang terugbetaald VDAB zorgt voor arbeidsongevallenverzekering Werkgever maakt stageprogramma op VDAB volgt stage op 28

29 INDIVIDUELE BEROEPSOPLEIDING Opleiding in een beroep op de werkplek waarin men nadien zal tewerkgesteld worden Belangrijke kloof wat kennis/competenties betreft tussen jobprofiel en profiel werkzoekende Duur van 4 weken tot 26 weken; bij laaggeschoolde langdurige wz kan het tot 12m 29

30 INDIVIDUELE BEROEPSOPLEIDING Inkomen dat een normaal loon benadert = uitkering + productiviteitspremie De werkgever betaalt geen loon, enkel de premie Indien geen uitkering of leefloon dan krijgt wz een opleidingsuitkering Er wordt een opleidingsplan opgemaakt en de VDAB volgt de IBO op 30

31 INDIVIDUELE BEROEPSOPLEIDING IBO gelijkgesteld met werkloosheidsperiode waardoor geen vakantiegeld en eindejaarspremie Recht op verplaatsingsvergoeding Als IBO voltooid is moet werkgever een contract van onbepaalde duur geven 31

32 MAATREGELEN BIJ SOLLICITEREN EN TEWERKSTELLING Solliciteren met een goedkoop treinbiljet Activa-maatregel 50+ premie Premies arbeidshandicap Werkhervattingstoeslag (voor 50+) Werkervaringsprojecten.... 32

33 SPECIFIEKE TRAJECTEN/PROJECTEN Sterk op maat gerichte trajecten Ondernemerschap Jeugdwerkplan Samenwerking met Riziv/ziekenfondsen Personen met medische/mentale/psychische/psychiatrische problemen Armoede 50+ 33

34 SPECIFIEKE TRAJECTEN Opleidingen Nederlands Laaggeletterdheid Inwerkingstrajecten Detentie Kunstenaarsstatuut... 34

35 Ondernemerschap Werkzoekenden die een eigen zaak willen opstarten Gesprek ifv realistische kijk op het werken als ondernemer Doorverwijzingen naar partners (Unizo, actviteitencoöperaties) 35

36 JEUGDWERKPLAN Jonger dan 25 jaar Specifieke benadering Collectieve infosessie Individueel traject 36

37 SAMENWERKING ZIEKENFONDSEN EN RIZIV Niet apriori afgeschreven voor arbeidsmarkt Sommigen zijn opnieuw inzetbaar via extra begeleiding en/of opleiding Samenwerking met gespecialiseerde arbeidsbureau 37

38 PERSONEN MET MEDISCH MENTALE PSYCHISCHE PSYCHIATRISCHE PROBLEMEN Een sterk individueel traject op maat uitwerken ifv integratie op de arbeidsmarkt Uitgebreide screening ism partners Activeringsbegeleidingstraject (tot 18m), gecoördineerd en opgevolgd door GTB Advies ivm tewerkstellingsmogelijkheden Opvolgingstraject 38

39 Armoede Traject op maat Individueel en collectief Samenwerking met netwerkpartners Overleg met instanties, vertegenwoordigers van armoedeverenigingen 39

40 50+ 50+ club Specifieke doelgroepbenadering Informatie Oriëntatie Sollicitatiecoaching Jobs zoeken 40

41 OPLEIDING NEDERLANDS Onvoldoende basiskennis Nederlands Huis van het Nederlands / CVO / Leerpunt Cursussen Nederlands op verschillende niveaus Taalondersteuning op de opleidingsvloer of op de werkvloer 41

42 INWERKINGSTRAJECT Geen of gebrekkige kennis Nederlands Geen diploma of getuigschrift behaald in België of Nederland Velen doorlopen eerst inburgeringstraject georganiseerd door Onthaalbureau. Opleiding Nederlands,wegwijs in de samenleving, kennis arbeidsmarkt, sollicitatie,… 42

43 DETENTIE Specifieke begeleiding van gedetineerden naar hun reïntegratie in de samenleving Gevangenis van Oudenaarde Detentieconsulent 43

44 LAAGGELETTERDHEID Competentie verhogen op vlak van omgaan met taal, cijfergegevens, grafische gegevens. Competentie verhogen op vlak van kunnen omgaan met een pc. Sociale vaardigheden verhogen 44

45 KUNSTENAARS INFO EN ADVIES OMTRENT KUNSTENAARSSTATUUT SAMENWERKING MET KUNSTENLOKET 45

46 IN VOORBEREIDING WerkInlevingJongeren – PROJECT SERVICEPUNT ZORG in werkwinkel Aalst 46

47 SAMENVATTEND KANALENMIX ACTIELIJNEN REGISSEURSROL 47

48 CONTACTGEGEVENS VDAB-servicelijn 0800 30 700 Werkwinkel Aalst Hopmarkt 11 053 826900 Directeur VDAB Aalst Lieve Clinckaert lieve.clinckaert@vdab.believe.clinckaert@vdab.be Teamleiders Aalst Luc Creylman luc.creylman@vdab.beluc.creylman@vdab.be 053 767180 Raf De Staelen raphael.destaelen@vdab.beraphael.destaelen@vdab.be 053 767165 48


Download ppt "VDAB Focus op bemiddelen 26 02 2013 1. MISSIE VDAB VDAB als loopbaanregisseur VDAB als dienstverlener 2."

Verwante presentaties


Ads door Google