De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VDAB Focus op bemiddelen 26 02 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VDAB Focus op bemiddelen 26 02 2013."— Transcript van de presentatie:

1 VDAB Focus op bemiddelen

2 MISSIE VDAB VDAB als loopbaanregisseur VDAB als dienstverlener
Iedereen heeft loopbaan op de AM (vroeger vrij rechtlijnig, 1 job, 1plaats, leven lang) Nu flexibeler loopbanen men doet niet altijd hetzelfde altijd en overal Loopbanen managen dossiers kruispuntdatabank Samenwerking met onderwijs, opleidingsorganisaties, sectororganisaties, vakbonden, werkgevers,… Informatieplatform aanbieden waarop iedereen terecht kan voor info omtrent de arbeidsmarkt DIENSTVERLENER Verlenen diensten aan de samenleving op het vlak van bemiddeling naar werk en opleiding iiiiii

3 STRUCTUUR VDAB Centraal bestuur
Provincialisering met een versterking van het regiebeleid en een provinciale managementaansturing VDAB-werkwinkels (samen met GTB, OCMW, PWA,...) Ssssssssssssssss Ggggggggggggggg jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjkkkkk

4 KERNOPDRACHT BEMIDDELEN TUSSEN WERKZOEKENDEN EN VACATURES
REGISSEUR OP DE ARBEIDSMARKT Samenwerking met partners

5 EEN BLIK OP DE SITUATIE IN Zorggebied Aalst
Aalst, Lede, Erpe-Mere, Haaltert, Denderleeuw 5015 wz in Aalst , 6,62% werkloosheidsgraad 54 % Mannen 46% Vrouwen 20% < 25j 26% >50j Laag- en middengeschoold 85% <1 j werkloos 57% > 2 j werkloos 27% 15% geen of beperkte kennis Nederlands

6 KERNOPDRACHT Profielen werkzoekenden matchen met gevraagde profielen op de arbeidsmarkt Recent matching verrijkt met competenties Betere bemiddeling Verborgen talenten zichtbaar maken Gerichtere heroriëntering Gerichtere toeleiding naar opleiding

7 KANALENMIX Servicelijn 0800 30 700 (gratis nummer) VDAB-site
Elke werkdag van 8u tot 19u VDAB-site Mijn VDAB / Mijn Loopbaandossier Werkwinkel

8 WERKGEVERS Mijn VDAB voor werkgevers Publiceren en beheren vacatures
Voorstelling bedrijf Matching vacatures met kandidaten Aanvraag premies

9 Werkgevers Provinciale sector-accountmanagers
social-profit, metaal, automotiv, verkoop, textiel & confectie, haven, voeding, grafische, transport, uitzend, horeaca, toerisme, onderwijs, bouw, chemie,... Bedrijfsconsulenten

10 WERKNEMERS Dienstverlening aan de burgers/werknemers
EXTRA OPENING WOENSDAGAVOND VAN 16u tot 19u Opleidingen voor werknemers Webleren ...

11 ACTIELIJNEN Activering Bemiddeling Competentieversterking
Tewerkstelling

12 ACTIVERING AANGEPAST ACTIVERINGSBELEID VOEREN Evenwicht tussen
activeren en beschermen Rechten en plichten Keuzevrijheid en realiteit op de arbeidsmarkt Realisatie van snelle en van duurzame loopbaangerichte activering elke wz krijgt een sluitend maatpak aangemeten ifv graad van zelfredzaamheid

13 BEMIDDELING Competentiegericht matchen
Goed beeld van competenties laat een bredere oriëntatie toe en een vlottere matching tussen vraag en aanbod Dus niet louter matchen in termen van diploma’s  Competent = databank beroepscompetentieprofielen en standaarden voor ervaringsbewijs

14 BEMIDDELING Intake, screening Infoverstrekking Advies Matching
Doorverwijzing Opstarten van een traject

15 TRAJECTBEGELEIDING Op maat en stapsgewijs zoeken naar de beste weg op weg naar werk Traject door VDAB-trajectbegeleiders Traject uitbesteed aan tenderpartners intensieve trajectbegeleiding

16 COMPETENTIEVERSTERKING
Opleidingengids Centra Leren op maat Webleren Premies

17 COMPETENTIEVERSTERKING
VDAB-opleidingscentra Mobiele opleidingen Opleidingen ism sectorfonds Opleidingen door derden Opleidingen CVO ...

18 OPLEIDING EN FINANCIËLE VOORDELEN
Opleiding is gratis Door VDAB-erkende opleiding van 35u en minimumduur van 3 maanden = behoud van werkloosheidsuitkering Verplaatsingsvergoeding = lijnabonnement of kilometervergoeding Verblijfsvergoeding indien de afstand tot opleiding zeer groot is

19 OPLEIDING EN FINANCIËLE VOORDELEN
Kinderopvangvergoeding bij opvang in een erkende instelling Stimulanspremie = 1 euro per uur als je aan bepaalde voorwaarden voldoet Premie einde opleiding als je aan bepaalde voorwaarden voldoet (min 1 j werkloos en opleiding van min 6 m) Sectorpremie in bepaalde sectoren en bij tewerkstelling in die sector

20 KNELPUNTBEROEPEN Drie belangrijke oorzaken: kwantitatief tekort, kwalitatief tekort, ongunstige arbeidsomstandigheden Blijvende tekorten verpleegkundigen, informatici, schoonmaaksters, chauffeurs, horecapersoneel… Lijst met knelpuntberoepen Jaarlijkse update van een knelpuntenlijst Competentieversterkende acties ifv deze beroepen

21 BEMIDDELINGSACTIES SCREENING - ORIËNTERING SOLLICITATIE-ONDERSTEUNING
WERKPLEKLEREN Instapstage Beroepsverkennende stage Individuele Beroeps Opleiding (IBO)

22 ORIËNTERING Oriënteringssessie Collectief en individueel
Informatie arbeidsmarkt Attitudes Verkenning competenties Actieplan opstellen

23 SOLLICITEREN Individuele coaching Hulp bij cv Opmaak brief
Gesprekstechnieken Testen Vacatures opzoeken en vinden Online-coaching

24 CV OPMAKEN EN PUBLICEREN
Info online en op VDAB-site On-line coaching solliciteren (en cv) Voorbeelden van cv’s Je cv publiceren via Mijn Loopbaan / Mijn VDAB

25 INSTAPSTAGE (Vlaanderen)
Stage 3m in een bedrijf, vzw, overheid Jonger dan 25j Geen diploma middelbaar onderwijs In beroepsinschakelingstijd tussen 6e en 12e m Voltijds of deeltijds Stagepremie van werkgever 200 euro (voltijds) Stage-uitkering RVA 26,82 euro/dag Maximum 2 stages

26 INSTAPSTAGE Werkgever lijst takenpakket op en maakt opleidings- en begeleidingsplan op. Bij einde stage: overzicht verworven competenties. VDAB moet stage goedkeuren VDAB volgt evolutie stagiair op.

27 BEROEPSVERKENNENDE STAGE
Oriënterende stage om duidelijker beeld van bepaalde job/manier van werken te krijgen. Min 1 voltijdse of 2 halftijdse dagen Max 5 voltijdse of 10 halftijdse dagen In hetzelfde bedrijf max 2 stages (verschillende werkposten) In totaal krediet van 30 dagen Behoud van uitkeringen, maar geen loon

28 BEROEPSVERKENNENDE STAGE
Verplaatsingskosten en kinderopvang terugbetaald VDAB zorgt voor arbeidsongevallenverzekering Werkgever maakt stageprogramma op VDAB volgt stage op

29 INDIVIDUELE BEROEPSOPLEIDING
Opleiding in een beroep op de werkplek waarin men nadien zal tewerkgesteld worden Belangrijke kloof wat kennis/competenties betreft tussen jobprofiel en profiel werkzoekende Duur van 4 weken tot 26 weken; bij laaggeschoolde langdurige wz kan het tot 12m

30 INDIVIDUELE BEROEPSOPLEIDING
Inkomen dat een normaal loon benadert = uitkering + productiviteitspremie De werkgever betaalt geen loon, enkel de premie Indien geen uitkering of leefloon dan krijgt wz een opleidingsuitkering Er wordt een opleidingsplan opgemaakt en de VDAB volgt de IBO op

31 INDIVIDUELE BEROEPSOPLEIDING
IBO gelijkgesteld met werkloosheidsperiode waardoor geen vakantiegeld en eindejaarspremie Recht op verplaatsingsvergoeding Als IBO voltooid is moet werkgever een contract van onbepaalde duur geven

32 MAATREGELEN BIJ SOLLICITEREN EN TEWERKSTELLING
Solliciteren met een goedkoop treinbiljet Activa-maatregel 50+ premie Premies arbeidshandicap Werkhervattingstoeslag (voor 50+) Werkervaringsprojecten ....

33 SPECIFIEKE TRAJECTEN/PROJECTEN
Sterk op maat gerichte trajecten Ondernemerschap Jeugdwerkplan Samenwerking met Riziv/ziekenfondsen Personen met medische/mentale/psychische/psychiatrische problemen Armoede 50+

34 SPECIFIEKE TRAJECTEN Opleidingen Nederlands Laaggeletterdheid
Inwerkingstrajecten Detentie Kunstenaarsstatuut ...

35 Ondernemerschap Werkzoekenden die een eigen zaak willen opstarten
Gesprek ifv realistische kijk op het werken als ondernemer Doorverwijzingen naar partners (Unizo, actviteitencoöperaties)

36 JEUGDWERKPLAN Jonger dan 25 jaar Specifieke benadering
Collectieve infosessie Individueel traject

37 SAMENWERKING ZIEKENFONDSEN EN RIZIV
Niet apriori afgeschreven voor arbeidsmarkt Sommigen zijn opnieuw inzetbaar via extra begeleiding en/of opleiding Samenwerking met gespecialiseerde arbeidsbureau

38 PERSONEN MET MEDISCH MENTALE PSYCHISCHE PSYCHIATRISCHE PROBLEMEN
Een sterk individueel traject op maat uitwerken ifv integratie op de arbeidsmarkt Uitgebreide screening ism partners Activeringsbegeleidingstraject (tot 18m), gecoördineerd en opgevolgd door GTB Advies ivm tewerkstellingsmogelijkheden Opvolgingstraject

39 Armoede Traject op maat Individueel en collectief
Samenwerking met netwerkpartners Overleg met instanties, vertegenwoordigers van armoedeverenigingen

40 50+ 50+ club Specifieke doelgroepbenadering Informatie Oriëntatie
Sollicitatiecoaching Jobs zoeken

41 OPLEIDING NEDERLANDS Onvoldoende basiskennis Nederlands
Huis van het Nederlands / CVO / Leerpunt Cursussen Nederlands op verschillende niveaus Taalondersteuning op de opleidingsvloer of op de werkvloer

42 INWERKINGSTRAJECT Geen of gebrekkige kennis Nederlands
Geen diploma of getuigschrift behaald in België of Nederland Velen doorlopen eerst inburgeringstraject georganiseerd door Onthaalbureau. Opleiding Nederlands,wegwijs in de samenleving, kennis arbeidsmarkt, sollicitatie,…

43 DETENTIE Specifieke begeleiding van gedetineerden naar hun reïntegratie in de samenleving Gevangenis van Oudenaarde Detentieconsulent

44 LAAGGELETTERDHEID Competentie verhogen op vlak van omgaan met taal, cijfergegevens, grafische gegevens. Competentie verhogen op vlak van kunnen omgaan met een pc. Sociale vaardigheden verhogen

45 KUNSTENAARS INFO EN ADVIES OMTRENT KUNSTENAARSSTATUUT
SAMENWERKING MET KUNSTENLOKET

46 IN VOORBEREIDING WerkInlevingJongeren – PROJECT SERVICEPUNT ZORG
in werkwinkel Aalst

47 SAMENVATTEND KANALENMIX ACTIELIJNEN REGISSEURSROL

48 CONTACTGEGEVENS VDAB-servicelijn 0800 30 700
Werkwinkel Aalst Hopmarkt Directeur VDAB Aalst Lieve Clinckaert Teamleiders Aalst Luc Creylman Raf De Staelen


Download ppt "VDAB Focus op bemiddelen 26 02 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google