De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OUDERAVOND VMBO-4.

Verwante presentaties


Presentatie over: "OUDERAVOND VMBO-4."— Transcript van de presentatie:

1 OUDERAVOND VMBO-4

2 OUDERAVOND VMBO-4 Aanspreekpunten: A. Bos mentor T4a
G. Meijer mentor T4b H. Sasbrink mentor T4c R. Griepsma mentor T4d R. v. Schaick decaan M. Neefjes conrector

3 OUDERAVOND VMBO-4 Programma: * Exameneisen * Overstap T4 –H4
* (A) sociale media ?! * Rol van de decaan * Klankbordgroep 12 november * Uitleg door mentoren: T4A: T4C: 0.14 T4B: 0.10 T4D: 0.15

4 OUDERAVOND VMBO-4 Exameneisen:
Eén 5, voor de overige vakken 6 of hoger Eén 4, voor de overige vakken 6 en tenminste één 7 Twee maal 5, voor de overige vakken 6 en tenminste één 7 Tenminste een 5.5 voor het CE LO, kunstvak en sectorwerkstuk sluiten af met voldoende of goed.

5 OUDERAVOND VMBO-4 Overstap T4 – H4 Hij/zij staat na het CE gemiddeld een 6.8*. De meerderheid van vakdocenten geeft een positief advies. De leerling heeft een intakegesprek gehad met iemand van de ontvangende Havoafdeling. Tijdens dit gesprek wordt aandacht geschonken aan: motivatie, leerhouding en leercapaciteiten. De aansluitmodules zijn voldoende afgerond. Deze modules worden gemaakt na het CE en zijn verplicht. * Met gemiddeld wordt bedoeld: het gemiddelde van het CE en SE.

6 OUDERAVOND VMBO-4 (A)Sociale media www.mijnkindonline.nl
Credits en ‘echt geld” Sexting Cyberlokker

7 Geslaagd! Wat dan?

8 STAP 1: Wat kan ik kiezen? 1. Verder leren MBO: BOL variant HAVO
1. Verder leren MBO: BOL variant HAVO 2. Leren en werken MBO: BBL variant

9 MBO: twee leerwegen BBL BOL Beroepsbegeleidende leerweg
BBL Beroepsbegeleidende leerweg Beroepspraktijk 60 % leren en een echte baan contract met werkgever over leren en werken: (vroeger: leerlingenwezen) BOL Beroepsopleidende leerweg Beroepspraktijk 20 tot 60 % stages practicumsimulatie op school

10 ROC / AOC Sector: Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO)
Sector, richting, niveau, leerweg Sector: Techniek Economie, Handel Zorg, Welzijn Landbouw, natuur, milieu

11 MBO 4 niveaus Niveau 1: Niveau 2: Niveau 3 en 4:
drempelloos /zonder diploma VMBO (16 jaar en ouder) Niveau 2: Diploma VMBO-BB Niveau 3 en 4: Diploma VMBO-TL / K / GL

12 Havo theoretische leerweg Informatieavond maandag 11 maart 2013 Eis:
Eis: theoretische leerweg met voor NT: Na + SK + Wi voor NG: Wi + SK Voor EM: Wi Voor CM: 2de MVT Met de voorwaarden die net zijn besproken! Informatieavond maandag 11 maart 2013

13 STAP 2: informatie zoeken
Persoonlijke informatie Informatie over opleidingen, beroepen, arbeidsmarkt

14 STAP 3: Keuze bepalen Ook HAVO-kandidaten, maken een keuze
STAP 4: Keuze uitvoeren, dus inschrijven vanaf januari

15 ….. hulptroepen….. Opleidingsgidsen Identitest (T3) Internet Mentor
Decaan Leerlingbezoekdag 6 en 7 december Open dagen Dedecaannet/Keuzeweb binnenkort beschikbaar

16 Begeleiding bij inschrijving
Voor Horizon College en andere opleidingen zelf inschrijven Ondersteuning van mentor en decaan Adviezen via mentor en decaan Decaan houdt spreekuur op afspraak of tijdens de open spreekuren

17 Inschrijven Inschrijfformulieren: bij decaan (alleen: horizon college)
anders zelf aanvragen (bijv. via internet) kopie maken

18 Inschrijving Administratiekosten:
Betalen: leerling niet toegelaten, dan geld terug Betalen: na toelating trekt leerling zich terug, dan in principe geen geld terug Niet betalen: leerling komt onderaan de lijst

19 STAP 5 : HEB IK GOED GEKOZEN?
evaluatie

20 Leerlingenbezoekdag Afspraken voor 6 & 7december 2012:
Leerlingen gaan 1 dagdeel naar MBO-opleiding Leerlingen gaan op eigen gelegenheid. Leerlingen krijgen vragenformulier mee. Mentor en decaan bezoeken ook een MBO-opleiding. Vervoerskosten zijn voor de leerling.

21 Rol van de Mentor Kerntaken van de mentor
De mentor zorgt ervoor goed geïnformeerd te zijn over alles wat zijn leerlingen aangaat. De mentor geeft relevante informatie betreffende zijn leerlingen door aan ouders/verzorgers, docententeam, afdelingsleider. De mentor zorgt voor een goede informatieoverdracht aan de mentor van het volgende / vorige leerjaar. De mentor stelt zich actief op in het onderhouden van een goede samenwerking met ouders/verzorgers, docententeam, afdelingsleider.

22 De mentor creëert samen met z'n collega's in zijn klas een veilig leer- en leefklimaat.
De mentor verzorgt de eerstelijnsbegeleiding van zijn leerlingen op sociaal-emotioneel gebied. De mentor volgt de leervorderingen van zijn leerlingen en stelt zich op de hoogte van de eerstelijns- en tweedelijnsbegeleiding op onderwijsleergebied. De mentor signaleert in samenwerking met het docententeam de noodzakelijkheid van extra begeleiding en zorgt ervoor dat de begeleidingsmogelijkheden van onze school optimaal ten behoeve van zijn leerlingen worden ingezet.

23 Groepsactiviteiten De mentoren van het vierde leerjaar wikkelen in samenwerking met de directie en de teamleiding het slotgebeuren rond de diploma-uitreiking af. De mentor probeert met zijn klas minimaal 1 keer per jaar een klassenavond/middag te houden en stimuleert andere groepsactiviteiten. De mentor begeleidt zijn klas bij groepsactiviteiten zoals culturele activiteiten, buitenschoolse activiteiten, sportdagen, Stuntdag, TEAMBUILDINGSDAG!.... Klassenuitje….Sinterklaas…. Gourmet met heel T4?!

24 Magister Hulpmiddel! ///huiswerk//herinnering aan…
Goed bijhouden van de studie resultaten (overzicht) Absentie controle /ziekte verzuim?! (inhaalwerk!?!) bijzonderheden

25 Plannen M.b.v. … P.T.A-boekje (overzicht)
Zelfstandig of met vriend of vriendin M.b.v. vakdocent of mentor M.b.v. ouders (het leesdossier… …uitsmeren!plannen)

26 Cup 6 en Flex Met ingang van schooljaar, , is het digitale planningsysteem voor de flexuren actief! Zit je in T2, T3 of T4 dan moet de leerling zijn flexuren invullen op de site van CupWeb6 Leerlingen krijgen keuzelessen. In de bovenbouw krijgen leerlingen 2 keer in de week een flex-uur. Dit zijn speciaal ingeroosterde uren waarin een leerling kan kiezen voor welk vak hij/zij ondersteuning wil. Ook kan de leerling ervoor kiezen zelfstandig verder te werken aan een vak naar keuze. De docenten zijn zo ingeroosterd dat elk vak een of meerdere keren per week gekozen kan worden. Op deze manier kan een leerling zelf bepalen wanneer hij/zij extra aandacht aan een moeilijk vak wil geven.

27 PTA Boekje !!! GOED doornemen door de leerling maar ook de ouders
Wat te doen in bepaalde gevallen: ziekte / te laat etc… Gewicht Leerstofomschrijving SE (schoolexamen) Voorbeeld: LO: 5 blokken, bestaan uit verschillen de onderdelen, elk blok moet in zijn geheel met een voldoende te zijn afgerond.

28 OUDERAVOND VMBO-4 SE2 een 3,3 SE3 een 7 SE4 een 5,7 ------ 20:4 = 5
Een leerling haalt voor geschiedenis SE1 een 4 SE2 een 3,3 SE3 een 7 SE4 een 5,7 ------ 20:4 = 5 En voor geschiedenis CE 3.9 Welk cijfer (uitgedrukt in een heel getal) krijgt de leerling op zijn eindlijst: = 8.9 : 2 = 4.45 = 4 Blz

29 OUDERAVOND VMBO-4 Een leerling heeft een luistertoets als schoolexamen onderdeel. Hij/zij verslaapt zich en komt te laat. Mag hij/zij nog deelnemen aan de luistertoets? Welke maatregelen kunnen er worden genomen? Blz 6 – 4.2.8

30 OUDERAVOND VMBO-4 Een leerling wordt de dag voor het CE ziek! Hoe moet er gehandeld worden? Mag de leerling het CE inhalen? Zo ja wanneer? Blz

31 OUDERAVOND VMBO-4 Het CE Engels begint om 9.00 uur. Een leerling Verslaapt zich en komt om 9.30 uur. Mag hij/zij nog starten? Een andere leerling had zich vergist in de tijd en komt om10.00 uur. Mag hij/zij nog beginnen ? Blz 12 – 7.2

32 OUDERAVOND VMBO-4 Een leerling is het niet eens met het cijfer wat
hij/zij heeft gekregen voor het schoolexamen. Wat moet hij/zij doen ? Blz 15 – 12.1

33 OUDERAVOND VMBO-4 Hoeveel SE – herkansingen heeft een leerling? Blz 9 – Hoeveel CE – herkansingen heeft een leerling? Blz 13 – Als een leerling van Engels CE een 7 heeft en Voor de herkansing een 5, welk cijfer telt dan? Blz 13 – 8.3.3

34 Welke leerling is geslaagd?
OUDERAVOND VMBO-4 Welke leerling is geslaagd? Leerling A: 1x5 5x6 CE gemiddeld 5.7 is wel geslaagd Leerling B: 2x5 4x6 CE gemiddeld is niet geslaagd Leerling C: 3x5 1x7 2x6 CE gemiddeld 5.7 is niet geslaagd Leerling D: 1x5 1x3 4x7 CE gemiddeld 5.4 is niet geslaagd Leerling E: 1x4 4x6 1x7 CE gemiddeld 5.5 is wel geslaagd Leerling F: 2x4 4x7 CE gemiddeld 5.9 is niet geslaagd Leerling G: 2x6 4x7 CE gemiddeld 5.4 is niet geslaagd

35 Sectorwerkstuk (SW) Het sectorwerkstuk is een praktische opdracht voor leerlingen in de laatste klas uit de bovenbouw van het vmbo. Leerlingen onderzoeken de mogelijkheden van een vervolgopleiding in hun sector en oriënteren zich op evt. toekomstige beroepen. Het doel daarvan is tweeledig: enerzijds kan de leerling zijn theoretische kennis verdiepen, anderzijds wordt hij getoetst op vaardigheden, zoals het opzetten van een onderzoek, experimenteren, ICT, plannen, analyseren, beschrijven en presenteren. Moet met een Voldoende worden afgesloten = voorwaarde om deel te kunnen nemen aan CE … uitleg SW en start///…Presentaties zijn op

36 Formulier zelfstandig lerende leerling !
Leerling krijgt dit 2 keer mee met de rapporten! Op deze manier in kaart brengen op welke punten de leerlingen zich nog kunnen verbeteren (in het kader van eigen verantwoordelijkheid)


Download ppt "OUDERAVOND VMBO-4."

Verwante presentaties


Ads door Google