De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OUDERAVOND T3 Wat wil ik…? Wat doe jij…? Kiezen. OUDERAVOND T3 Aanspreekpunten: M. Premselaarmentor T3a J. Stratingmentor T3b A. Kramermentor T3c H. Grootmentor.

Verwante presentaties


Presentatie over: "OUDERAVOND T3 Wat wil ik…? Wat doe jij…? Kiezen. OUDERAVOND T3 Aanspreekpunten: M. Premselaarmentor T3a J. Stratingmentor T3b A. Kramermentor T3c H. Grootmentor."— Transcript van de presentatie:

1 OUDERAVOND T3 Wat wil ik…? Wat doe jij…? Kiezen

2 OUDERAVOND T3 Aanspreekpunten: M. Premselaarmentor T3a J. Stratingmentor T3b A. Kramermentor T3c H. Grootmentor T3d M. Roetmentor T3e R. van der Nesmentor T3f R. van Schaickdecaan M. Neefjesconrector VMBO

3 OUDERAVOND T3 PROGRAMMA 1.Welkom en inleiding 2.Veranderende exameneisen 3.Taal en rekenen 4.Overstap T4 –H4 5.(A)sociale media 6.Kiezen, hoe doe je dat? 7.Klankbordgroep 12 november 8.Mentor ( rol van de mentor, COA, PTA, Flexuur + CUP6, huiswerk, webportal (verzuim/cijfers/huiswerk en/of boeken vergeten),

4 Exameneisen: - Eén 5, voor de overige vakken 6 of hoger - Eén 4, voor de overige vakken 6 en tenminste één 7 -Twee maal 5, voor de overige vakken 6 en tenminste één 7 -Tenminste een 5.5 voor het CE -LO, kunstvak en sectorwerkstuk sluiten af met voldoende of goed. -Invoering rekentoets en afgestemd examen Nederlands -Aanpassing uitslagregel: Eindcijfer Nederlands en rekenen tenminste 5 en 5

5 Taal en Rekenen De nieuwe eisen voor Taal en Rekenen gelden vanaf 2014. Dus huidige leerlingen in T2 en T3 moeten al aan de deze eisen voldoen. Het geëiste taal- en rekenniveau voor T4-leerlingen is 2F. Niveau einde basisschool is 1F. Voor een goede voorbereiding zijn extra taal- en rekenlessen georganiseerd voor die leerlingen die eind vorig schooljaar op de taal en/of rekentoets 1F scoorden. Dit vindt plaats tijdens het Flexuur. De resultaten van de taal- en rekentoets kunt u inzien onder het kopje tests (webportal/Magister). Meer informatie over Taal en Rekenen krijgt u nog van de werkgroep. Deze informatie krijgt u per mail.

6 Overstap T4 –H4 - Hij/zij staat na het CE gemiddeld een 6.8*. - De meerderheid van vakdocenten geeft een positief advies. - De leerling heeft een intakegesprek gehad met iemand van de ontvangende Havo-afdeling. Tijdens dit gesprek wordt aandacht geschonken aan: motivatie, leerhouding en leercapaciteiten. - De aansluitmodules zijn voldoende afgerond. Deze modules worden gemaakt na het CE en zijn verplicht. - De leerling heeft wiskunde in zijn/haar pakket?! * Met gemiddeld wordt bedoeld: het gemiddelde van het CE en SE.

7 (A)Sociale media *Credits en ‘echt geld” *Sexting *Cyberlokker www.mijnkindonline.nl

8 LOB  sector- en vakkenkeuze T3 > T4  VMBO-tl en dan sector ROC

9 Sector en vakkenkeuze T4 Definitieve sectoren in T4 ( vakkencombinaties die aansluiten bij opleidingsrichtingen op ROC/AOC )  Techniek  Economie  Zorg & welzijn sector

10 10 Sector en vakkenkeuze T3 naar T4 De leerlingen kiezen uiterlijk 18 maart 2013:  Een sector (afhankelijk van interesse en mogelijkheden van de leerling)  2 sectorvakken (afhankelijk van sectorkeuze)  2 vakken in het vrije deel (vrije keuze) Sector en vakkenkeuze T4

11 Sector techniek Sector techniek Verplichte vakken: Verplichte vakken:  natuurkunde  wiskunde  HAVO NT en NG: scheikunde Let op: geen vak kiezen dat in T3 niet is gevolgd na wi

12 Sector en vakkenkeuze T4 Sector economie Verplichte sectorvakken:  Economie  Wiskunde Let op: geen vak kiezen dat in T3 niet is gevolgd

13 Sector en vakkenkeuze T4 Sector zorg & welzijn Sector zorg & welzijn Verplichte vakken:  biologie plus  één vak uit: wiskunde,geschiedenis,aardrijkskunde,tekenen Let op: geen vak kiezen dat in T3 niet is gevolgd Let op: geen vak kiezen dat in T3 niet is gevolgd

14 Vakkenkeuze in vrije deel T4 Vakkenkeuze in vrije deel T4 Leerlingen kiezen 2 vakken uit: Leerlingen kiezen 2 vakken uit: Sector techniek: Frans of Duits, biologie, economie, scheikunde (niet i.c.m. Frans) Sector economie: Frans of Duits, geschiedenis, aardrijkskunde, tekenen Sector zorg & welzijn: Frans of Duits, geschiedenis, aardrijkskunde wiskunde, economie, tekenen en scheikunde* (niet in combinatie met Frans, tekenen en aardrijkskunde ) * voor leerlingen die willen opstromen naar HAVO-4 profiel NG Let op: geen vak kiezen dat in T3 niet is gevolgd Let op: geen vak kiezen dat in T3 niet is gevolgd

15 Vakkenkeuze in vrije deel T3 naar T4 Algemene, verplichte deel in T4 Naast de 2 sectorvakken en de 2 vakken in het vrije deel staan op het rooster:  Nederlands  Engels  maatschappijleer 1 (afgerond in T3)  lichamelijke opvoeding (verplicht !)  sectorwerkstuk (verplicht; periode van 6 weken)

16 Procedure Pakketkeuze voor februari:  voorlopige keuze 1 invoeren in Profileer begin februari  Adviezen van vakdocenten zijn geregistreerd  Uitdraai hiervan mee naar huis als praatstuk  Invoeren in Keuzeweb 18 maart  definitieve keuze invoeren in profileer april/mei  Uitdraai hiervan ter ondertekening mee naar huis  uitdraai met definitieve keuze ondertekend inleveren bij de mentor

17 Procedure Pakketkeuze  Wijzigingen na 15 april slechts bij hoge uitzondering!!  Over wijzigingen wordt in principe pas na het eindrapport besloten

18 Voorwaarden HAVO  Bij de vakken Nederlands, Engels en wiskunde mag slechts één 5 staan  Gemiddeld 6.8 voor CE en SE samen (niet afgerond eindcijfer)  Een positieve advisering van 85% van de vakdocenten  Intakegesprek met HAVO-functionaris  Verplichte modules ter ondersteuning van de vakken in H4  De kans bestaat dat wiskunde een extra eis wordt in 2014!

19 Vervolgopleidingen: HAVO nu

20 LOB Keuzeweb op DeDecaannetDeDecaannet IDENTITEST Beroepen- en Opleidingendag ARBEIDSORIËNTATIEPROJECT Pakketkeuzeprogramma: PROFILEERLING 2-8-2014Ouderavond VMBO-TL 320

21 Algemene zaken Mentortaken (contact ouders) Magister spullen vergeten / huiswerk cijfers uitgestuurd / absent Ziekte / afspraken met arts e.d. Jimmy-uur Ouderavond T3

22 PTA Programma van toetsing en afsluiting Handelingsdelen *Multicultureel project *Loopbaanoriëntatie *Taaldorp Engels CKV-1 Nederlands (sollicitatiebrief) Leesdossier ter voorbereiding voor het fictiedossier T4* Arbeidsoriëntatie (stage van één week, start 28-1 t/m 1-2 2013 vragen naar stageplaatsen) Biologie (eindcijfer is het eerste tentamencijfer in T4) Maatschappijleer Examenvak dat wordt afgesloten in T3 en telt mee voor de cijferlijst T4 (compensatiepunt!) Herkansing / absentie / onregelmatigheden Ouderavond T3

23 Begeleiding Mentor Conrector, mevrouw Neefjes Decaan, de heer Van Schaick Vertrouwenspersoon / counselor mevrouw Volbeda Ouderspreekavonden (1 e en 3 e rapport) Matrix zelfstandig lerende leerling (1 e en 3 e rapport) Flexuur (Cup6) (ma voor 12u) Magister (alle cijfers, voortschrijdend gemiddelde, huiswerk) is door u in te zien! Ouderavond T3

24 Cup6 / flexuren www.rsgvmbo.cupweb6.nl Ouderavond T3

25 Huiswerk in Magister Ouderavond T3

26 Fictiedossier Nederlands T3 Leesautobiografie LV (leesverslag) Terug naar de kust + VO (verwerkingsopdracht) Brief aan een correspondentievriendin LV boekbespreking met PowerPoint presentatie + VO LV fotopresentatie + VO foto’s LV eigen boekkeuze + VO FV (filmverslag) Simon + VO een zelfgeschreven recensie Ouderavond T3


Download ppt "OUDERAVOND T3 Wat wil ik…? Wat doe jij…? Kiezen. OUDERAVOND T3 Aanspreekpunten: M. Premselaarmentor T3a J. Stratingmentor T3b A. Kramermentor T3c H. Grootmentor."

Verwante presentaties


Ads door Google