De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wat wil ik…? Wat doe jij…? Kiezen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wat wil ik…? Wat doe jij…? Kiezen"— Transcript van de presentatie:

1 Wat wil ik…? Wat doe jij…? Kiezen
OUDERAVOND T3 Wat wil ik…? Wat doe jij…? Kiezen

2 OUDERAVOND T3 Aanspreekpunten: M. Premselaar mentor T3a
J. Strating mentor T3b A. Kramer mentor T3c H. Groot mentor T3d M. Roet mentor T3e R. van der Nes mentor T3f R. van Schaick decaan M. Neefjes conrector VMBO

3 OUDERAVOND T3 PROGRAMMA Welkom en inleiding Veranderende exameneisen
Taal en rekenen Overstap T4 –H4 (A)sociale media Kiezen, hoe doe je dat? Klankbordgroep 12 november Mentor (rol van de mentor, COA, PTA, Flexuur + CUP6, huiswerk, webportal (verzuim/cijfers/huiswerk en/of boeken vergeten),

4 Exameneisen: -. Eén 5, voor de overige vakken 6 of hoger -
Exameneisen: - Eén 5, voor de overige vakken 6 of hoger - Eén 4, voor de overige vakken 6 en tenminste één 7 - Twee maal 5, voor de overige vakken 6 en tenminste één 7 - Tenminste een 5.5 voor het CE - LO, kunstvak en sectorwerkstuk sluiten af met voldoende of goed. - Invoering rekentoets en afgestemd examen Nederlands - Aanpassing uitslagregel: Eindcijfer Nederlands en rekenen tenminste 5 en 5

5 Taal en Rekenen De nieuwe eisen voor Taal en Rekenen gelden vanaf 2014. Dus huidige leerlingen in T2 en T3 moeten al aan de deze eisen voldoen. Het geëiste taal- en rekenniveau voor T4-leerlingen is 2F. Niveau einde basisschool is 1F. Voor een goede voorbereiding zijn extra taal- en rekenlessen georganiseerd voor die leerlingen die eind vorig schooljaar op de taal en/of rekentoets 1F scoorden. Dit vindt plaats tijdens het Flexuur. De resultaten van de taal- en rekentoets kunt u inzien onder het kopje tests (webportal/Magister). Meer informatie over Taal en Rekenen krijgt u nog van de werkgroep. Deze informatie krijgt u per mail.

6 Overstap T4 –H4 Overstap T4 – H4
Hij/zij staat na het CE gemiddeld een 6.8*. De meerderheid van vakdocenten geeft een positief advies. De leerling heeft een intakegesprek gehad met iemand van de ontvangende Havo-afdeling. Tijdens dit gesprek wordt aandacht geschonken aan: motivatie, leerhouding en leercapaciteiten. De aansluitmodules zijn voldoende afgerond. Deze modules worden gemaakt na het CE en zijn verplicht. - De leerling heeft wiskunde in zijn/haar pakket?! * Met gemiddeld wordt bedoeld: het gemiddelde van het CE en SE.

7 (A)Sociale media. Credits en ‘echt geld”. Sexting. Cyberlokker. www
(A)Sociale media * Credits en ‘echt geld” * Sexting * Cyberlokker

8 LOB sector- en vakkenkeuze T3 > T4 VMBO-tl en dan sector ROC

9 Sector en vakkenkeuze T4
Definitieve sectoren in T4 (vakkencombinaties die aansluiten bij opleidingsrichtingen op ROC/AOC) Techniek Economie Zorg & welzijn sector

10 Sector en vakkenkeuze T3 naar T4
De leerlingen kiezen uiterlijk 18 maart 2013: Een sector (afhankelijk van interesse en mogelijkheden van de leerling) 2 sectorvakken (afhankelijk van sectorkeuze) 2 vakken in het vrije deel (vrije keuze)

11 Sector en vakkenkeuze T4
Sector techniek Verplichte vakken: natuurkunde wiskunde HAVO NT en NG: scheikunde Let op: geen vak kiezen dat in T3 niet is gevolgd na wi

12 Sector en vakkenkeuze T4
Sector economie Verplichte sectorvakken: Economie Wiskunde Let op: geen vak kiezen dat in T3 niet is gevolgd

13 Sector en vakkenkeuze T4
Sector zorg & welzijn Verplichte vakken: biologie plus één vak uit: wiskunde,geschiedenis,aardrijkskunde,tekenen Let op: geen vak kiezen dat in T3 niet is gevolgd

14 Vakkenkeuze in vrije deel T4
Leerlingen kiezen 2 vakken uit: Sector techniek: Frans of Duits, biologie, economie, scheikunde (niet i.c.m. Frans) Sector economie: Frans of Duits, geschiedenis, aardrijkskunde, tekenen Sector zorg & welzijn: Frans of Duits, geschiedenis, aardrijkskunde wiskunde, economie, tekenen en scheikunde* (niet in combinatie met Frans, tekenen en aardrijkskunde) * voor leerlingen die willen opstromen naar HAVO-4 profiel NG Let op: geen vak kiezen dat in T3 niet is gevolgd

15 Algemene, verplichte deel in T4
Vakkenkeuze in vrije deel T3 naar T4 Naast de 2 sectorvakken en de 2 vakken in het vrije deel staan op het rooster: Nederlands Engels maatschappijleer 1 (afgerond in T3) lichamelijke opvoeding (verplicht !) sectorwerkstuk (verplicht; periode van 6 weken)

16 Procedure Pakketkeuze
voor februari: voorlopige keuze 1 invoeren in Profileer begin februari Adviezen van vakdocenten zijn geregistreerd Uitdraai hiervan mee naar huis als praatstuk Invoeren in Keuzeweb 18 maart definitieve keuze invoeren in profileer april/mei Uitdraai hiervan ter ondertekening mee naar huis uitdraai met definitieve keuze ondertekend inleveren bij de mentor

17 Procedure Pakketkeuze
Wijzigingen na 15 april slechts bij hoge uitzondering!! Over wijzigingen wordt in principe pas na het eindrapport besloten

18 Voorwaarden HAVO Bij de vakken Nederlands, Engels en wiskunde mag slechts één 5 staan Gemiddeld 6.8 voor CE en SE samen (niet afgerond eindcijfer) Een positieve advisering van 85% van de vakdocenten Intakegesprek met HAVO-functionaris Verplichte modules ter ondersteuning van de vakken in H4 De kans bestaat dat wiskunde een extra eis wordt in 2014!

19 Vervolgopleidingen: HAVO nu

20 LOB Keuzeweb op DeDecaannet IDENTITEST Beroepen- en Opleidingendag
ARBEIDSORIËNTATIEPROJECT Pakketkeuzeprogramma: PROFILEERLING Ouderavond VMBO-TL 3

21 Algemene zaken Mentortaken (contact ouders) Magister
Ouderavond T3 Algemene zaken Mentortaken (contact ouders) Magister spullen vergeten / huiswerk cijfers uitgestuurd / absent Ziekte / afspraken met arts e.d. Jimmy-uur

22 PTA Programma van toetsing en afsluiting
Ouderavond T3 PTA Programma van toetsing en afsluiting Handelingsdelen *Multicultureel project *Loopbaanoriëntatie *Taaldorp Engels CKV-1 Nederlands (sollicitatiebrief) Leesdossier ter voorbereiding voor het fictiedossier T4* Arbeidsoriëntatie (stage van één week, start 28-1 t/m vragen naar stageplaatsen) Biologie (eindcijfer is het eerste tentamencijfer in T4) Maatschappijleer Examenvak dat wordt afgesloten in T3 en telt mee voor de cijferlijst T4 (compensatiepunt!) Herkansing / absentie / onregelmatigheden

23 Begeleiding Mentor Conrector, mevrouw Neefjes
Ouderavond T3 Begeleiding Mentor Conrector, mevrouw Neefjes Decaan, de heer Van Schaick Vertrouwenspersoon / counselor mevrouw Volbeda Ouderspreekavonden (1e en 3e rapport) Matrix zelfstandig lerende leerling (1e en 3e rapport) Flexuur (Cup6) (ma voor 12u) Magister (alle cijfers, voortschrijdend gemiddelde, huiswerk) is door u in te zien!

24 Cup6 / flexuren www.rsgvmbo.cupweb6.nl
Ouderavond T3 Cup6 / flexuren

25 Huiswerk in Magister Ouderavond T3

26 Fictiedossier Nederlands T3
Ouderavond T3 Fictiedossier Nederlands T3 Leesautobiografie LV (leesverslag) Terug naar de kust + VO (verwerkingsopdracht) Brief aan een correspondentievriendin LV boekbespreking met PowerPoint presentatie + VO LV fotopresentatie + VO foto’s LV eigen boekkeuze + VO FV (filmverslag) Simon + VO een zelfgeschreven recensie


Download ppt "Wat wil ik…? Wat doe jij…? Kiezen"

Verwante presentaties


Ads door Google