De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Continuïteit in de familiale KMO 3  Succesvolle overdracht : model  Familiale Opvolging  Verkoper : creëer waarde!  Oefening.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Continuïteit in de familiale KMO 3  Succesvolle overdracht : model  Familiale Opvolging  Verkoper : creëer waarde!  Oefening."— Transcript van de presentatie:

1

2 Continuïteit in de familiale KMO

3 3  Succesvolle overdracht : model  Familiale Opvolging  Verkoper : creëer waarde!  Oefening

4 4 Het Familiebedrijf (FB)  Belang 80% van Belgische bedrijven 55% van het BNP stellen meer mensen te werk dan niet FB presteren beter dan niet FB  Opvolging 10% haalt slechts 3° generatie 1% haalt slechts 4° generatie

5 5 Starten...  48% van de jongeren wil het  3% slechts doet het  < 50% is nog actief na 5 jaar

6 6 …of overnemen  96% nog actief na 5 jaar  80% van de overnames leidt tot 50% meer omzet 40% meer tewerkstelling 63% meer winst 46% meer innovatie

7 7 Verklarend model overdracht

8 8 Continuïteit in de familiale KMO  Succesvolle overdracht : model  Familiale Opvolging  Verkoper : creëer waarde!  Oefening

9 9 Familiale Opvolging  Valkuilen en Succesfactoren  Stappenplan  Voorbeeld overdracht  Nut van de Holding

10 10 Stappenplan Familiale Opvoling In elk proces van familiale opvolging :  3 valkuilen  3 succesfactoren

11 11 3 valkuilen  Illusie dat een goed contract volstaat  Overlater regelt en beslist eenzijdig  Fiscale optimalisatie primeert

12 12 1. Een goed contract volstaat  Misverstand bij veel adviseurs  Opvolging is veel meer dan een juridische kwestie  Opvolging is een proces  De juridische stap is de allerlaatste

13 13 2. Overlater regelt en beslist  Kent z’n bedrijf, z’n kinderen…  Wil in eenieders belang handelen  Is een vastberaden aanpak gewend  DUS: overlater regelt en beslist  MAAR: is er voldoende vrijheid van menings-vorming, voldoende overleg tussen alle betrokkenen?

14 14 Conflict? Macht? Zo Pa

15 15 3. Fiscale optimalisatie voorop  Wie betaalt graag de fiscus?  Niemand  Makkelijk thema voor consensus  Onze ervaring: deze doelstelling laten primeren, vormt een ernstige bedreiging voor de continuïteit van het familiebedrijf

16 16 3 valkuilen  Wat moet U doen om deze valkuilen te vermijden?  Hoe moet u dan wel te werk gaan?

17 17 3 Succesfactoren  Tijdsextensief proces  Open 3-weg communicatie  Ontwikkeling gedeelde visie

18 18 1.Tijdsextensief proces  Neem er ruim de tijd voor  4 tot 7 jaar!  Opvolging is geen contract, wel een proces  Opvolger, overlater, familie en bedrijf moeten erdoor

19 19 Timing op- & afbouw

20 20 2.Open 3-weg communicatie  Gebrek aan communicatie is belangrijkste oorzaak faling opvolging  Overleg tussen 3 groepen Familie Bedrijf Externen (specialisten)  In een open, respectvolle sfeer

21 21 Goede familiale relatie = Hoge RI Goede familiale relatie = succesfactor N°1 in opvolging

22 22 Op zoek naar harmonie ? Meer initiatieven tot samenwerking = Meer win-win = Meer harmonie

23 23 3. Ontwikkeling gedeelde visie  Ontwikkel een gezamenlijke droom waardoor Opvolgers bezield raken Medewerkers enthousiast De familie geëngageerd blijft

24 24 Huidige structuur : eenvoudig KMO Bedrijfsleider Echtgenote Aandeelhouder Bedrijfsleider Zaakvoerder Patron

25 25 Te realiseren structuur : complex 1 Naar Davis & Tagiuri (1982) 5 4 3 2 1 : algemene vergadering ( van vennoten/aandeelhouders) 2 : (college van) zaakvoerders / managementteam STUREND 3 : college van zaakvoerders / raad van bestuur STUREND 4 : family office (louter theoretisch) 5 : familie-forum/raad STUREND Wie doet wat, waar, en wanneer ? Uitdaging : managen van een complexere structuur 1° aandeelhouders : van 1 naar…? 2° zaakvoerders/bestuurders : van 1 naar …? 3° managementteam? 4° niet-actieve vennoten/aandeelhouders ! 5° uitdeindende familie !

26 26 Structuren & Afspraken 1 Naar Davis & Tagiuri (1982) 32 1 : Aandeelhoudersoverenkomst ? Statuten 2 : Bevoegdheid zaakvoerder(s) : statuten ↔ Interne verdeling verantwoordelijkheden 3 : Familiecharter Huwelijkscontract Testament Wie doet wat, waar, en wanneer ?

27 27 Sleutelprincipes bij het maken van afspraken  Communicatie Té veel … bestaat niet  Objectiveren Waarde, vergoeding, evaluatie prestaties..  Welk belang primeert? Bedrijf>Familie>Individu  Engagement om ze na te leven

28 28 Stappenplan Familiale Opvolging 1. Toekomst als zelfstandige KMO 2. Keuze voor carrière in het familiebedrijf 3. Loslaten levenswerk 4. Interesse andere familieleden 5. Schenken 6. Haalbaarheid uitkoop 7. Familieleden als stille vennoot 8. Fiscale optimalisatie 9. Juridische uitwerking

29 29 Stappenplan 1. Toekomst als zelfstandige KMO Hoe ziet u dit als overlater? Hoe ziet uw opvolger de toekomst? Visie van uw sleutelmedewerkers? Kan het bedrijf op eigen kracht verder? Zonder toekomst…, geen opvolging!

30 30 Stappenplan 2. Kies ik als opvolger voor een carrière in het familiebedrijf? Is het dat wat ik echt wil? Heb ik de motivatie, de drive? Heb ik voldoende competenties? Kan ik het leven als zelfstandige aan?

31 31 Stappenplan 3. Laat de overlater z’n levenswerk (al) los? Ben je financieel onafhankelijk? Wees je bewust van de relationele band met het bedrijf Geef de droom door Word coach van je opvolger Geef je leven een nieuwe wending

32 32 Stappenplan 4. Wat is de interesse van de andere familieleden? Betrek hen bij het proces Maak dat ze zich uitspreken

33 33 Stappenplan  De voorbije 4 stappen zijn van essentieel belang.  Sla ze niet over.  Ze bepalen het kader waarbinnen een regeling kan uitgewerkt worden.  De volgende 5 stappen hebben een meer technisch karakter.

34 34 Stappenplan 5. Is een schenking mogelijk? Financieel mogelijk? Wat zijn de juridische mogelijkheden? Is een schenking wenselijk?

35 35 Stappenplan 6. Is een uitkoop haalbaar? Wat is de waarde? Wat is de prijs? Wat is de terugbetalingscapaciteit? Welke zijn de financieringsmogelijkheden?

36 36 Is uitkoop mogelijk?  Waardebepaling onderneming  Terugbetalingscapaciteit opvolger  Belasting op uitkoop  Financiering uitkoop

37 37 Waardebepaling onderneming  Wat zit er in het bedrijf? intrinsieke waarde netto-actief gecorrigeerd eigen vermogen  Wat kan ik er in verdienen? rendementswaarde Actuele waarde toekomstige  Netto-winsten  Vrije cashflow  Bereidheid opvolger hiervoor te betalen

38 38 Terugbetaling overnamekrediet Cashflow volgende 5 à 7 jaar - aflossingen bestaande investeringskredieten - nieuwe bedrijfsinvesteringen met eigen middelen = vrije cashflow voor overnamefinanciering Nog voldoende buffer voor exploitatierisico’s?

39 39 Terugbetalingscapaciteit opvolger  Vrije cash flow na belastingen:  Hoeveel belastingen zijn hierop verschuldigd?

40 40 Belasting op uitkoop : activatransactie  Overnemer kan afschrijven  Terugbetaling overnamekrediet kan in principe met winsten voor belasting  Overlater wordt belast op meerwaarde personenbelasting: afzonderlijk tarief vennootschapsbelasting: géén afzonderlijk tarief

41 41 Belasting op uitkoop : aandelentransactie  koper aandelen kan intresten overname- krediet fiscaal aftrekken  koper kan niet afschrijven op aandelen => krediet aflossen met winst na belasting aankoop als privé-persoon => na personenbelasting aankoop via holding => na vennootschapsbelasting  wie aandelen verkoopt aan familiale opvolger ontvangt prijs belastingvrij

42 42 De juiste financieringsmix  Bronnen van financiering ? Bedrijf KoperDerdenVerkoper

43 43 De juiste financieringsmix  Koper : eigen spaarcenten  Bedrijf Uitkeren overtollig patrimonium Werken op bedrijfsexploitatie  Derden Bankiers De overheid Risicokapitaal / Business angel  Overlater : uitstel van betaling

44 44 Stappenplan 7. Familieleden als stille vennoot Als een uitkoop niet haalbaar is… Hoe omgaan met stille vennoten? Wat zijn de juridische mogelijkheden? Hoe kan de opvolger controle houden over het bedrijf?

45 45 Familieleden als stille vennoot  NV: meerderheid algemene vergadering benoemt bestuurders  BVBA: afzetten statutaire zaakvoerder vergt bijzondere meerderheid  Commanditaire Vennootschap op Aandelen  Private Stichting

46 46 Familieleden als stille vennoot Veel belangrijker dan de juridische structuur is de voortdurende investering in het engagement & respect van de familie

47 47 Familieleden als stille venoot  Vertrouwen informatie over gang van zaken informatie over toekomstvisie  Emotionele band dezelfde naam dezelfde roots

48 48 Stappenplan 8. Fiscale optimalisatie Pas nadat alle andere stappen zijn doorlopen De wet biedt tal van opportuniteiten! 9. Juridische uitwerking Deze laatste stap is een gevolg van alle voorgaande

49 49 Stappenplan Familiale Opvolging 1. Toekomst als zelfstandige KMO 2. Keuze voor carrière in het familiebedrijf 3. Loslaten levenswerk 4. Interesse andere familieleden 5. Schenken 6. Haalbaarheid uitkoop 7. Familieleden als stille vennoot 8. Fiscale optimalisatie 9. Juridische uitwerking

50 50 Familiale Opvolging  Valkuilen en Succesfactoren  Stappenplan  Voorbeeld overdracht  Nut van de Holding

51 51 Familiale Opvolging ABC  Context : Successieplanning echtpaar V – R 3 kinderen : Karel, C & V ABC en andere vennootschappen Karel wil ABC uitbouwen Ouders willen schenken

52 52 Familiale Opvolging ABC  Voor bespreking : 50% van de aandelen overdragen Controle bij ouders  Na bespreking en analyse : Firma integraal overdragen Onafhankelijkheid overnemer/overdrager Faire waarde  Uitwerking : verkoopscenario

53 53 ABC : stappenplan => verkoop  Aanzuivering schuld bij ABC XYZ betaalt zijn schuld aan ABC : 400.000 eur ABC beschikt hierdoor over liquiditeiten  Oprichting holdingvennootschap Bvb 100.000 eur kapitaal (middels?)  Verkoop NV ABC aan Karels holding aan waarde obv waarderingsverslag: 600.000 eur Financiering middels krediet van 500.000 eur

54 54 ABC : stappenplan => verkoop  Schenking verkoopprijs (600.000) aan elk van de 3 kinderen  Inbreng 200.000 door Karel in zijn holding Als RC (lening)100.000 Als startkapitaal 100.000  Terugbetaling deel krediet Met 100.000 (RC) daalt het krediet naar 400.000  Dividenduitkering door ABC aan Holding Met de liquiditeiten (400) : 200.000 (?) Resterende liquiditeiten in ABC : 200.000  Resterend lange termijnkrediet op Holding : 200.000

55 55 Familiale Opvolging  Valkuilen en Succesfactoren  Stappenplan  Voorbeeld overdracht  Nut van de Holding

56 56 Familiale Opvolging  Zeer vaak keuze voor : Verkoop van het familiebedrijf Middels holdingstructuur  Holding: hoe werkt dit?

57 57 Huidige situatie Ouders NV Exploitatie Liquiditeiten 1.000 1.500 Eigen Vermogen … 100%

58 58 Holding : stap 1 opvolger richt holding op die aandelen koopt Opvolger BVBA Holding FVA: Aandelen 2.000 100 Kapitaal 1.900 Lening ouders/bank NV Exploitatie Liquiditeiten 1.000 1.500 Eigen Vermogen 99,9% Richtlijnen Ruling Inzake Familiale Overdracht

59 59 Holding : stap 2 dividenduitkering DBI : 95% vrij, 34% op 5% = 1,7% Belastingdruk 1.000 – 17 = 983

60 60 Holding: stap 3 aflossing schuld aan ouders Verkoper Ontvangt Verkoopprijs Belastingvrij

61 61 Familiale Opvolging: Nut van de Holding  Successieproblematiek verkleinen Geen aandelen verdelen, wel cash Geen onverdeeldheid creëren rond familiebedrijf  Fiscaalvriendelijke techniek Geen Meerwaardebelasting Koper : DBI  Exploitatiemaatschappij Mean & lean => performanter

62 62 Familiale Opvolging : Nut van de Holding  Voordelen uitkoop : Definitieve regeling indien faire prijs Opvolger op eigen benen : drive! Overdrager financieel onafhankelijk

63 63 Continuïteit in de familiale KMO  Succesvolle overdracht : model  Familiale Opvolging  Verkoper : creëer waarde!  Getuigenis : Paul Peeters  Oefening

64 64 Waardecreatie  Positionering  Transparant ondernemingsdossier  Werken op bedrijfsexploitatie  Latente rendabiliteit tonen  Vennootschap afslanken

65 65 WOW! (werken op waardecreatie) Voordeel ondernemer  groter familiaal vermogen  betere risicospreiding  minder financiële zorgen bij overdracht  makkelijkere successieplanning

66 66 Overdracht: moeilijk

67 67 WOW!

68 68 WOW! (werken op waardecreatie) Voordeel ondernemer  groter familiaal vermogen  betere risicospreiding  minder financiële zorgen bij overdracht  makkelijkere successieplanning Voordeel onderneming  hogere performantie  vlottere verkoopbaarheid

69 69 Continuïteit in de familiale KMO  Succesvolle overdracht : model  Familiale Opvolging  Verkoper : creëer waarde!  Oefening

70 70 Tot PLATO !


Download ppt "Continuïteit in de familiale KMO 3  Succesvolle overdracht : model  Familiale Opvolging  Verkoper : creëer waarde!  Oefening."

Verwante presentaties


Ads door Google