De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorbeeldvragen voor de eerste dossiertoets Letterkunde (Middeleeuwen)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorbeeldvragen voor de eerste dossiertoets Letterkunde (Middeleeuwen)"— Transcript van de presentatie:

1 Voorbeeldvragen voor de eerste dossiertoets Letterkunde (Middeleeuwen)

2 Floris en de Blancefloer
1. Wat is het thema van dit verhaal? Er zijn meerdere thema’s aan te wijzen: A liefde tussen ongelijke partijen levert veel problemen op. B Liefde overwint alles. C Het christendom is superieur aan andere geloven.

3 2 Wat probeerde koning Fenis te bereiken door Floris naar een ander land te sturen?
Hij hoopte dat hij Blancefloer zou vergeten als hij avonturen zou hebben en andere meisjes zou ontmoeten

4 3. Dit is een Hoofse tekst. Geef daar voorbeelden van:
Meerdere antwoorden mogelijk: De omgang van de koning met de diverse vrouwen. De omgang van Floris met Blancefloer De omgang van de Sultan met Floris en Blancefloer Opvallend: vooral de Oosterse kant is Hoofser dan de Westerse.

5 Hoofse elementen in de roman
Liefde (platonisch) + queeste (avontuur/verovering) Vrouw neemt centrale plaats in, wordt geliefd, met eerbied behandeld. Hoffelijkheid. - Beschaafd ridderschap. Fijne, goede manieren. - Sprookjeswereld. Het fantastische is belangrijk.

6 4. Waarom is het bijzonder dat we de naam van de schrijver kennen?
De naam van de schrijver wordt niet belangrijk gevonden. Het is niet het aardse leven wat telt, noch de ijdelheden die hier nagelopen worden, maar de liefde van God en het betere leven na de dood-> Memento Mori

7 5. Welke magische elementen worden gebruikt in het verhaal?
-Een ring met magische krachten -Bewegende beelden op de sarcofaag. -De boom in de tuin van de Emir waarmee hij zijn volgende bruid kiest. -De magie van de liefde

8 6. Met welke list probeert het koningspaar Floris te doen geloven dat Blanchefloer dood is?
Er wordt ‘n prachtige sarcofaag gemaakt, waardoor ‘t lijkt of Blanchefloer dood is en in de sarcofaag ligt.

9 7. Wat doet Floris als hij hoort dat Blanchefloer dood is?
Hij probeert zelfmoord te plegen met ‘n gouden griffel, zijn moeder weet dat maar net op ‘t nippertje te verijdelen.

10 8. Hoe wordt Floris de harem binnen gesmokkeld ?
Met ‘n soort omgekeerde Hugo de Groot stunt: hij wordt in ‘n mand met bloemen, waarin hij verstopt zit, naar binnen ( d.i. de harem in de toren) gesmokkeld.

11 9. Hoe komt het dat het goed afloopt, want op ‘overspel’ staat in bijna alle culturen ‘n zware straf…. De Emir wordt vermurwd door de onschuld v.d. jonge mensen. Daarbij is zij nog niet zijn vrouw geweest, maar slechts ‘n ‘ aankomende’ vrouw. Achterliggende gedachte: onschuld overtuigt en pure liefde kan niet tegengehouden worden.

12 Hoe heet de vriendin van Blanchefloer?
Claris of Clarijs

13 Van wie zouden F & B de grootouders zijn?
Karel de Grote

14 In de eerste vier regels van de F&B wordt duidelijk gemaakt voor wie deze tekst bedoeld is. Voor wie? Nu hoert na mi, ic sal beghinnen Ene aventure tellen van minnen, Die den dorperen no den doren Niet bestaet, dat sise horen.

15 Als je ‘ georiënteerd’ was in de Middeleeuwen, wat hield dat dan in?
De kaart was dan op de oriënt = Azië gericht / op Jeruzalem en op het paradijs

16 Welk Latijns motto merkt kloostergemeenschappen?
Ora et labora bid en werk

17 Wat zijn de drie Goddelijke deugden?
Fides – Geloof Spes – Hoop Caritas – Liefde (vooral naastenliefde)

18 Waarom werd men in REN gemid. 20 jaar ouder dan in de ME?
Omdat men gekookt water ging drinken en gebruiken om te ontsmetten, Voor die tijd werd alleen bier gedronken en wijn en ongekookt water gebruikt-> verspreidt ziekten

19 Vurige, energieke mensen werden verondersteld een overheersende hoeveelheid bloed te hebben, we noemen ze…… sanguinisch

20 Wat is de steen der wijzen?
Een methode om lood in goud om te zetten. Het is geen object ( hoewel sommige alchemisten wel naar een voorwerp/steen zochten)

21 Waarom is Acedia en doodzonde?
Acedia staat voor traagheid. Traagheid in alle aspecten van het leven, dus ook in het beleven van het geloof en het uitvoeren van de menselijke plichten tegenover God, dat is dus een doodzonde

22 Beatrijs is een Hoofse vrouw, waaruit blijkt dat?
Ze gaat met een man mee Ze wil wel direct met hem trouwen Ze keert toch terug naar het klooster ( er zijn meer redenen, maar daar moet je de tekst voor kennen)

23 Mariken gaat met de Duivel mee, waarom?
Om de ‘ zeven vrije kunsten’ te kunnen leren. Omdat ze een vrouw is, mag ze niet naar de universiteit

24 Reynaert is een satire, op wat? Waarom met dieren?
Een satire op de maatschappij De kritiek kon niet openlijk geuit worden

25 Walewein is een Arthur tekst, welk element in deze tekst overheerst?
Het magische De sprookjeselementen

26 De vorm van de orale lit. had ‘n reden
De vorm van de orale lit. had ‘n reden. Waarom stonden de verzen op rijm? Welk nadeel kleeft er aan rijmdwang? Rijm is nodig om te kunnen onthouden. Rijmdwang maakt saai en dwingt zinnen tot andere ‘ uitspraken’ dan de bedoelde

27 Waar komt het woord ketter vandaan?
Van Kathaar. De Katharen werden vervolgd om hun afwijkende ideeën over het geloof: zij wezen het oude testament af

28 Wat voor soort tekst is het Nibelungenlied?
Een voorhoofse tekst. Het draait om eer, trouw en meer van zulke ridderidealen. Er wordt in gevochten en veel tekst wordt aan de gevechten gewijd. Geen aandacht voor omgangs- vormen of de liefde

29 Hoe noem je het wereldbeeld dat God in het middelpunt stelt?
Het Theocentrisch wereldbeeld

30 Het belangrijkste gebed wordt gebeden om drie uur ‘s middags
Het belangrijkste gebed wordt gebeden om drie uur ‘s middags. Hoe heet dat gebed? De NONEN


Download ppt "Voorbeeldvragen voor de eerste dossiertoets Letterkunde (Middeleeuwen)"

Verwante presentaties


Ads door Google