De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Contractering in de Wmo Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland Ledenbijeenkomsten mei-juni 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Contractering in de Wmo Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland Ledenbijeenkomsten mei-juni 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Contractering in de Wmo Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland Ledenbijeenkomsten mei-juni 2012

2 1 © 2012 KPMG Advisory N.V., registered with the trade register in The Netherlands under number 33263682, is a subsidiary of KPMG Europe LLP and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (‘KPMG International’), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in The Netherlands. The KPMG name, logo and ‘cutting through complexity’ are registered trademarks of KPMG International. Verlate invoering biedt kansen voor betere voorbereiding! Ga proactief aan de slag en benut de kansen om je beter voor te bereiden op de Wmo. Er zijn een hoop zaken die je nu kunt oppakken.

3 2 © 2012 KPMG Advisory N.V., registered with the trade register in The Netherlands under number 33263682, is a subsidiary of KPMG Europe LLP and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (‘KPMG International’), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in The Netherlands. The KPMG name, logo and ‘cutting through complexity’ are registered trademarks of KPMG International. Onderwerpen presentatie Toelichting handreikingen welke informatie is er nu beschikbaar Gemeenten als contractpartij ■Gemeentelijke organisatie ■Verschillen met zorgkantoor ■Wat houdt gemeenten nu bezig? ■Profileren gemeenten Kostprijzen ■Wijze van berekenen ■Transparantie Contracteren en verantwoorden ■Inkoopmodellen ■Eisen aan administratieve organisatie Samenwerken ■Juridische vormen ■Mededinging Mail uw vragen naar: NL-FMTransitieWMO@kpmg.nl

4 3 © 2012 KPMG Advisory N.V., registered with the trade register in The Netherlands under number 33263682, is a subsidiary of KPMG Europe LLP and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (‘KPMG International’), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in The Netherlands. The KPMG name, logo and ‘cutting through complexity’ are registered trademarks of KPMG International. Handreikingen van belang voor contractering Verder komt nog: Handreiking mededinging (mei) Basisset verantwoording (mei) Verantwoording / administratieve lasten (juni) www.invoeringwmo.nl

5 4 © 2012 KPMG Advisory N.V., registered with the trade register in The Netherlands under number 33263682, is a subsidiary of KPMG Europe LLP and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (‘KPMG International’), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in The Netherlands. The KPMG name, logo and ‘cutting through complexity’ are registered trademarks of KPMG International. Doel van de handreiking die wij ontwikkelen

6 5 © 2012 KPMG Advisory N.V., registered with the trade register in The Netherlands under number 33263682, is a subsidiary of KPMG Europe LLP and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (‘KPMG International’), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in The Netherlands. The KPMG name, logo and ‘cutting through complexity’ are registered trademarks of KPMG International. Onderwerpen voor handreiking

7 De gemeente als contractpartij

8 7 © 2012 KPMG Advisory N.V., registered with the trade register in The Netherlands under number 33263682, is a subsidiary of KPMG Europe LLP and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (‘KPMG International’), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in The Netherlands. The KPMG name, logo and ‘cutting through complexity’ are registered trademarks of KPMG International. Gemeentelijke organisatie een voorbeeld…

9 8 © 2012 KPMG Advisory N.V., registered with the trade register in The Netherlands under number 33263682, is a subsidiary of KPMG Europe LLP and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (‘KPMG International’), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in The Netherlands. The KPMG name, logo and ‘cutting through complexity’ are registered trademarks of KPMG International. Totstandkoming beleid

10 9 © 2012 KPMG Advisory N.V., registered with the trade register in The Netherlands under number 33263682, is a subsidiary of KPMG Europe LLP and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (‘KPMG International’), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in The Netherlands. The KPMG name, logo and ‘cutting through complexity’ are registered trademarks of KPMG International. Wat houdt gemeenten bezig Algemeen GHZ Kortingen gemeentefondsOnzekerheid decentralisaties Eerdere ervaringen WmoNog bezig met visievorming

11 10 © 2012 KPMG Advisory N.V., registered with the trade register in The Netherlands under number 33263682, is a subsidiary of KPMG Europe LLP and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (‘KPMG International’), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in The Netherlands. The KPMG name, logo and ‘cutting through complexity’ are registered trademarks of KPMG International. Gemeenten kijken op een andere manier naar begeleiding, kortdurend verblijf en vervoer Zorgkantoor Gemeente Verzekerd recht Compensatie beginsel Zorg Participatie, zelfredzaamheid, sociale cohesie Samenwerken?

12 11 © 2012 KPMG Advisory N.V., registered with the trade register in The Netherlands under number 33263682, is a subsidiary of KPMG Europe LLP and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (‘KPMG International’), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in The Netherlands. The KPMG name, logo and ‘cutting through complexity’ are registered trademarks of KPMG International. Gemeente ziet hulpvraag in brede context De participerende (maatsch. & econ.) burger is het uitgangspunt. Informeel mantelzorger professional vrijwilliger WijkBeschermd outreachendverblijfdeeltijd 2. Burger zoveel mogelijk in zijn kracht Formeel Signalering Curatief vinger aan de pols behandeling begeleiding 3. Adequate zorg op het juiste moment 1. Zorg niet duurder dan nodig Eerstelijn Tweedelijn POH / huisarts specialist begeleider / SPV CollectiefIndividueel e-healthéén-op-ééngroep Bur ger Indien noodzakelijk, hier vandaan ondersteuning stapsgewijs opschalen.

13 12 © 2012 KPMG Advisory N.V., registered with the trade register in The Netherlands under number 33263682, is a subsidiary of KPMG Europe LLP and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (‘KPMG International’), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in The Netherlands. The KPMG name, logo and ‘cutting through complexity’ are registered trademarks of KPMG International. Verschillen inkoop gemeente en zorgkantoor Zorgkantoor Voert grotendeels landelijk beleid uit Inmiddels al veel ervaring met inkoop van gehandicaptenzorg Merkt relatief weinig van besparingen op inkoop Alleen inkoop zorg Gemeente Voert eigen vastgesteld beleid uit (beleidsvrijheid WMO) Gehandicaptenzorg is nieuw Ook inkoop op andere beleidsterreinen Minder inkoop leidt tot besparingen (bezuinigingen) Inkoop meer gericht op ‘relatiebeheer’ Inkoop meer gericht op sluiten van contract Gemeenten hebben mogelijk zelf locaties Vastgoed wordt ook bekostigd

14 13 © 2012 KPMG Advisory N.V., registered with the trade register in The Netherlands under number 33263682, is a subsidiary of KPMG Europe LLP and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (‘KPMG International’), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in The Netherlands. The KPMG name, logo and ‘cutting through complexity’ are registered trademarks of KPMG International. Omvang begeleiding voor gemeenten

15 14 © 2012 KPMG Advisory N.V., registered with the trade register in The Netherlands under number 33263682, is a subsidiary of KPMG Europe LLP and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (‘KPMG International’), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in The Netherlands. The KPMG name, logo and ‘cutting through complexity’ are registered trademarks of KPMG International. Hoe kijken gemeenten aan tegen gehandicaptenzorg?

16 15 © 2012 KPMG Advisory N.V., registered with the trade register in The Netherlands under number 33263682, is a subsidiary of KPMG Europe LLP and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (‘KPMG International’), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in The Netherlands. The KPMG name, logo and ‘cutting through complexity’ are registered trademarks of KPMG International. Ga actief aan de slag met profileren bij gemeenten Benut kennisvoorsprong Je hebt meer kennis over de gehandicaptenzorg dan een willekeurige gemeente, maak hier gebruik van. Verkrijg inspraak Maak afspraken met beleidsambtenaren en wethouders en ga het gesprek aan. Zorg voor actuele informatie Zorg dat je geïnformeerd blijft worden over de laatste ontwikkelingen. Beleidsarm of beleidsrijke invulling? Laat zien wat je doet Organiseer informatieve bijeenkomsten / werkbezoeken voor bijvoorbeeld raadsleden

17 Samenwerken

18 17 © 2012 KPMG Advisory N.V., registered with the trade register in The Netherlands under number 33263682, is a subsidiary of KPMG Europe LLP and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (‘KPMG International’), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in The Netherlands. The KPMG name, logo and ‘cutting through complexity’ are registered trademarks of KPMG International. Verschillende vormen van samenwerking Er zijn veel vormen van samenwerking Ketenverband Back-office Fusie Horizontaal vs. verticaal

19 18 © 2012 KPMG Advisory N.V., registered with the trade register in The Netherlands under number 33263682, is a subsidiary of KPMG Europe LLP and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (‘KPMG International’), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in The Netherlands. The KPMG name, logo and ‘cutting through complexity’ are registered trademarks of KPMG International. Samenwerken mag, maar…. Tot dat de cliënt nadeel ondervindt, bijvoorbeeld: Prijzen kunstmatig hooggehouden worden Beperken van kwaliteit, veroorzaken van tekort wachtlijsten Markt (clienten) verdelen (staat keuzevrijheid van de cliënt in de weg) Nieuwe toetreders belemmeren Hoofdregel: “Samenwerking op het terrein van maatschappelijke ondersteuning met het oog op verbetering van de efficiëntie of de kwaliteit van de ondersteuning mag en is gewenst” In sommige gevallen mogen er wel prijsafspraken gemaakt worden (met name bij kleine samenwerkingsverbanden. Bron: Factsheet Samenwerking op het terrein van maatschappelijke ondersteuning

20 Kostprijzen

21 20 © 2012 KPMG Advisory N.V., registered with the trade register in The Netherlands under number 33263682, is a subsidiary of KPMG Europe LLP and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (‘KPMG International’), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in The Netherlands. The KPMG name, logo and ‘cutting through complexity’ are registered trademarks of KPMG International. Waarom kostprijzen? Voor de tariefstelling naar gemeenten toe is kennis van je kostprijzen essentieel! Gemeenten vragen geregeld om onderbouwing van de kostprijzen In de gehandicaptenzorg worden kostprijzen beperkt toegepast Bij de overheveling van huishoudelijke verzorging leverde sommige instellingen (onbewust) beneden de kostprijs

22 21 © 2012 KPMG Advisory N.V., registered with the trade register in The Netherlands under number 33263682, is a subsidiary of KPMG Europe LLP and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (‘KPMG International’), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in The Netherlands. The KPMG name, logo and ‘cutting through complexity’ are registered trademarks of KPMG International. Aanpak kostprijsmodel Activiteiten Vaststellen doel van kostprijsmodel Bepalen specificaties van het model Bepalen ambitieniveau Keuze voor gebruik van specifieke kostprijssoftware Fasering van het traject in de tijd Bepalen van structuur met metamodel (o.a. overhead & primaire afdelingen) Bepaal de rol van de holding (centraal vs. decentraal uitvoeren van activiteiten) Bepalen van de verdeelsleutels Vaststellen methodiek van kostprijsbere- kening Opstellen datamodel Vaststellen beschikbaarheid data Vaststellen betrouwbaarheid van de benodigde data Vaststellen proces van dataverzameling (hoe, wat, wie) Verzamelen van de data Vaildatie van de verkregen data Opstellen en toetsen van eerste en eenvoudige versie model (rapid prototyping) Interviews voor achtergrond informatie Bouwen en vullen van het model Opstellen van verficatiedocument Opstellen validatierapporten (in- en uitgaande kosten, kostprijsopbouw) Valideren van model in validatiesessies Opstellen verificatie-document Opstellen highlight report met opvallende zaken Opstellen standaard rapportages in model ‘Bevriezen’ van model Opstellen eindrapport Opstellen training voor overdracht en P&C medewerkers Inbedding van kostprijzen in de planning & control cyclus Opstellen beheer- en onderhoudscyclus Koppeling van bronsystemen Aansluiting verkooporganisatie en prijsstelling Opstellen en uitvoeren verbeterplan Resultaat Plan van aanpak Metamodel Datamodel Data benodigd voor kostprijsmodel gevalideerd Concept versie kostenmodel Concept verficatiedocument Gevalideerd & geaccepteerd kostenmodel Eindrapportage met verificatiedocu-ment Geïmplementeerd kostenmodel 4 Modelbouw Implementatie van het model 5. Valideren & rapporteren 3. Bepalen datamodel & verzamelen data 2. Opzetten metamodel 1. Bepalen uitgangspunten model

23 22 © 2012 KPMG Advisory N.V., registered with the trade register in The Netherlands under number 33263682, is a subsidiary of KPMG Europe LLP and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (‘KPMG International’), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in The Netherlands. The KPMG name, logo and ‘cutting through complexity’ are registered trademarks of KPMG International. Voorbeeld metamodel gehandicaptenzorg

24 23 © 2012 KPMG Advisory N.V., registered with the trade register in The Netherlands under number 33263682, is a subsidiary of KPMG Europe LLP and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (‘KPMG International’), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in The Netherlands. The KPMG name, logo and ‘cutting through complexity’ are registered trademarks of KPMG International. Gouden regels voor kostprijzen Bereken integrale kosten prijzen (inclusief overhead / kapitaal lasten) geen marginale kostprijzen Besteed aandacht aan de verdeling van overhead Bepaal waarvoor je kostprijzen wilt berekenen Houd je model in ieder geval in het begin simpel Als je meer wilt met kostprijzen dan een ‘eenmalige rekenactie’ denk aan specifieke kostprijssoftware

25 Contracteren en verantwoorden

26 25 © 2012 KPMG Advisory N.V., registered with the trade register in The Netherlands under number 33263682, is a subsidiary of KPMG Europe LLP and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (‘KPMG International’), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in The Netherlands. The KPMG name, logo and ‘cutting through complexity’ are registered trademarks of KPMG International. Er bestaan verschillende inkoopmodellen Vraag: Welk inkoopmodel wenst u vanuit het oogpunt als: zorgaanbieder, gemeente en cliënt? 1.Klassiek model 2.Zeeuws model 3.Catalogus model (sluit aan op Zeeuwsmodel) 4.Bestuurlijk aanbesteden 5.Dialoogmodel 6.Eén op één contract 7.Afspraak per individuele cliënt 8.Minicompetitie 9.Subsidie

27 26 © 2012 KPMG Advisory N.V., registered with the trade register in The Netherlands under number 33263682, is a subsidiary of KPMG Europe LLP and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (‘KPMG International’), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in The Netherlands. The KPMG name, logo and ‘cutting through complexity’ are registered trademarks of KPMG International. Er bestaan verschillende inkoopmodellen Klassiek model Zorg wordt aanbesteed (IIA) Gemeente gunt de opdracht aan de aanbieder met de beste offerte (economisch meest voordeligste) Cliënten hebben gedwongen keuze voor aanbieder Leidde bij aanbesteding van HV tot veel rechtzaken Model lijkt niet wenselijk in de gehandicaptensector

28 27 © 2012 KPMG Advisory N.V., registered with the trade register in The Netherlands under number 33263682, is a subsidiary of KPMG Europe LLP and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (‘KPMG International’), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in The Netherlands. The KPMG name, logo and ‘cutting through complexity’ are registered trademarks of KPMG International. Er bestaan verschillende inkoopmodellen Zeeuws model Zorg wordt aanbesteed (IIA) Uitgangspunt met iedereen die aan kwaliteits(eisen) voldoet wordt een raamovereenkomst gesloten. Tarief wordt gefixeerd. De cliënt kiest de aanbieder van zijn keuze. Gemeente gunt opdracht aan zorgaanbieder waar cliënt voor kiest Model lijkt toepasbaar voor de gehandicaptenzorg.

29 28 © 2012 KPMG Advisory N.V., registered with the trade register in The Netherlands under number 33263682, is a subsidiary of KPMG Europe LLP and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (‘KPMG International’), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in The Netherlands. The KPMG name, logo and ‘cutting through complexity’ are registered trademarks of KPMG International. Er bestaan verschillende inkoopmodellen Catalogus model (sluit aan op Zeeuwsmodel) Gemeente gunt in principe aan alle aanbieders die voldoen aan de eisen Gemeente maakt ranglijst aan de hand van vooropgestelde criteria (bepaalt volgorde in de catalogus) Als de cliënt geen voorkeur heeft dan besluit de gemeente over de toewijzing van de cliënt aan een zorgaanbieder op basis van de rangorde.

30 29 © 2012 KPMG Advisory N.V., registered with the trade register in The Netherlands under number 33263682, is a subsidiary of KPMG Europe LLP and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (‘KPMG International’), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in The Netherlands. The KPMG name, logo and ‘cutting through complexity’ are registered trademarks of KPMG International. Er bestaan verschillende inkoopmodellen Bestuurlijk aanbesteden De gemeente nodigt bekende aanbieders uit en maakt lokaal haar voornemen bekend en sluit opvoorhand geen aanbieders uit (conform IIB-dienstverlening); De gemeente stelt in overleg de specifieke eisen voor dienstverlening vast. Vervolgens volgen prijsonderhandelingen met de aanbieders op grond van de geformuleerde eisen Aanbieders tekenen een convenant met de gemeente. Dit convenant staat ook open voor nieuwe toetreders. Model lijkt toepasbaar voor de gehandicaptenzorg.

31 30 © 2012 KPMG Advisory N.V., registered with the trade register in The Netherlands under number 33263682, is a subsidiary of KPMG Europe LLP and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (‘KPMG International’), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in The Netherlands. The KPMG name, logo and ‘cutting through complexity’ are registered trademarks of KPMG International. Er bestaan verschillende inkoopmodellen Dialoogmodel Complexe overeenkomsten : De gemeente publiceert de bekendmaking voor de dialoog conform een IIa-procedure of een IIB-procedure of nodigt een haar bekende groep aanbieders uit om deel te nemen in de dialoog; Met geselecteerde aanbieders voert de gemeente een dialoog het programma van eisen uit. De aanbieders brengen een voorstel uit op basis van uitgewerkte eisen De gemeente gunt één of meerdere (afhankelijk van het vooraf bepaalde aantal) aanbieders een overeenkomst Model lijkt goed toepasbaar voor de gehandicaptenzorg.

32 31 © 2012 KPMG Advisory N.V., registered with the trade register in The Netherlands under number 33263682, is a subsidiary of KPMG Europe LLP and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (‘KPMG International’), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in The Netherlands. The KPMG name, logo and ‘cutting through complexity’ are registered trademarks of KPMG International. Er bestaan verschillende inkoopmodellen Eén op één contract De gemeente werkt op hoofdlijnen de eisen en voorwaarden voor ondersteuning uit; De gemeente bespreekt de eisen en voorwaarden en vraagt de aanbieder die op dit terrein werkzaam is een voorstel uit te brengen; De aanbieder brengt een voorstel uit en de gemeente toetst of het voorstel voldoet aan haar eisen; De gemeente gunt de aanbieder de overeenkomst. Model lijkt goed toepasbaar voor de gehandicaptenzorg.

33 32 © 2012 KPMG Advisory N.V., registered with the trade register in The Netherlands under number 33263682, is a subsidiary of KPMG Europe LLP and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (‘KPMG International’), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in The Netherlands. The KPMG name, logo and ‘cutting through complexity’ are registered trademarks of KPMG International. Er bestaan verschillende inkoopmodellen Afspraak per individuele cliënt (IIB –procedure) Cliënt meldt zich bij aanbieder Aanbieder doet voorstel aan gemeente (kosten – inhoud) Interessant voor specifieke minder voorkomende doelgroepen Minicompetitie De gemeente publiceert een bekendmaking van de opdracht (Europees of niet-Europees); De gemeente gunt twee of meer aanbieders (aantal is vooraf bepaald) een raamovereenkomst Per opdracht (client of clientgroep) vraagt de gemeente bij de gecontracteerde aanbieders een voorstel

34 33 © 2012 KPMG Advisory N.V., registered with the trade register in The Netherlands under number 33263682, is a subsidiary of KPMG Europe LLP and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (‘KPMG International’), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in The Netherlands. The KPMG name, logo and ‘cutting through complexity’ are registered trademarks of KPMG International. Er bestaan verschillende inkoopmodellen Dynamisch selectiemodel (veiling van zorg) Dit model lijkt niet toepasbaar voor de gehandicaptenzorg. Zorg wordt aanbesteed (IIA) Uitgangspunt met iedereen die aan kwaliteits(eisen) voldoet wordt een contract gesloten. Prijs afhankelijk van veiling Elke cliënt wordt geveild. De aanbieder met het beste voorstel ‘krijgt’ de cliënt.

35 34 © 2012 KPMG Advisory N.V., registered with the trade register in The Netherlands under number 33263682, is a subsidiary of KPMG Europe LLP and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (‘KPMG International’), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in The Netherlands. The KPMG name, logo and ‘cutting through complexity’ are registered trademarks of KPMG International. Er bestaan verschillende inkoopmodellen Daarnaast zijn er ook een aantal subsidie modellen Beleidsgestuurde contractfinanciering Op basis van beleidskeuzes worden doelstellingen geformuleerd Aan de hand van deze doelstellingen en intenties brengt de aanbieder een voorstel uit dat invulling geeft bij het realiseren van deze doelstellingen; Na afstemming volgt een uitwerking van activiteiten en afspraken in een subsidiebeschikking en uitvoeringsovereenkomst. Subsidietender Subsidie wordt aanbesteed, vergelijkbaar met klassiek aanbesteden Klassieke subsidie Oorspronkelijke subsidie

36 35 © 2012 KPMG Advisory N.V., registered with the trade register in The Netherlands under number 33263682, is a subsidiary of KPMG Europe LLP and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (‘KPMG International’), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in The Netherlands. The KPMG name, logo and ‘cutting through complexity’ are registered trademarks of KPMG International. Er bestaan verschillende inkoopmodellen Vraag: Welk inkoopmodel wenst u vanuit het oogpunt als: zorgaanbieder, gemeente en cliënt? 1.Klassiek model 2.Zeeuws model 3.Catalogus model (sluit aan op Zeeuwsmodel) 4.Bestuurlijk aanbesteden 5.Dialoogmodel 6.Eén op één contract 7.Afspraak per individuele cliënt 8.Minicompetitie 9.Subsidie Weet u al welk inkoopmodel de gemeentes in uw werkgebied gaan gebruiken?

37 36 © 2012 KPMG Advisory N.V., registered with the trade register in The Netherlands under number 33263682, is a subsidiary of KPMG Europe LLP and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (‘KPMG International’), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in The Netherlands. The KPMG name, logo and ‘cutting through complexity’ are registered trademarks of KPMG International. Verwachte ontwikkelingen onderscheidend vermogen / rendement prijs service goede zorginkoop innovatieve zorginkoop Collectieve kortingen Administratieve afhandeling Extra service aan burgers Goede algemene prijs/kwaliteit verhouding Vernieuwing aanbod op doelgroepniveau

38 37 © 2012 KPMG Advisory N.V., registered with the trade register in The Netherlands under number 33263682, is a subsidiary of KPMG Europe LLP and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (‘KPMG International’), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in The Netherlands. The KPMG name, logo and ‘cutting through complexity’ are registered trademarks of KPMG International. De wijze waarop je contracteert bepaalt hoe je, je (administratieve) processen moet invullen Uitdaging voor de gehandicaptenzorg om de verkoop organisatie op te zetten. Contract afspraken moeten geïmplementeerd worden in het zorgproces en de ondersteunende administratieve processen. Het gevaar schuilt er in dat gemeenten een grote diversiteit hebben aan contracten en wijze van verantwoorden

39 Samenwerken

40 39 © 2012 KPMG Advisory N.V., registered with the trade register in The Netherlands under number 33263682, is a subsidiary of KPMG Europe LLP and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (‘KPMG International’), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in The Netherlands. The KPMG name, logo and ‘cutting through complexity’ are registered trademarks of KPMG International. Samenwerken mag, maar…. Tot dat de cliënt nadeel ondervindt, bijvoorbeeld: Prijzen kunstmatig hooggehouden worden Beperken van kwaliteit, veroorzaken van tekort wachtlijsten Markt (clienten) verdelen (staat keuzevrijheid van de cliënt in de weg) Nieuwe toetreders belemmeren Hoofdregel: Samenwerking op het terrein van maatschappelijke ondersteuning met het oog op verbetering van de efficiëntie of de kwaliteit van de ondersteuning mag en is gewenst In sommige gevallen mogen er wel prijsafspraken gemaakt worden (met name bij kleine samenwerkingsverbanden. Bron: Factsheet Samenwerking op het terrein van maatschappelijke ondersteuning

41 40 © 2012 KPMG Advisory N.V., registered with the trade register in The Netherlands under number 33263682, is a subsidiary of KPMG Europe LLP and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (‘KPMG International’), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in The Netherlands. The KPMG name, logo and ‘cutting through complexity’ are registered trademarks of KPMG International. Voor verdere vragen… NL-FMTransitieWMO@kpmg.nl

42 © 2012 KPMG Advisory N.V., registered with the trade register in The Netherlands under number 33263682, is a subsidiary of KPMG Europe LLP and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (‘KPMG International’), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in The Netherlands. The KPMG name, logo and ‘cutting through complexity’ are registered trademarks of KPMG International.


Download ppt "Contractering in de Wmo Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland Ledenbijeenkomsten mei-juni 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google