De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vacatures bij het Rijk 2008-2010 Tekst | 18 april 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vacatures bij het Rijk 2008-2010 Tekst | 18 april 2008."— Transcript van de presentatie:

1 Vacatures bij het Rijk Tekst | 18 april 2008

2 Vacatures % 70% 42%

3 Sterke afname aantal vacatures 3

4 Meeste vacatures bij Justitie DepartementenAantal% Ministerie van Justitie Ministerie van Verkeer en Waterstaat Ministerie van Financiën Ministerie van Economische Zaken Rechtspraak Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ministerie van Defensie8975 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap5283 Rijkstrainee4833 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid4112 ZBO3412 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu1801 Hoge College van Staten1721 Ministerie van Algemene Zaken1111 Ministerie van Buitenlandse Zaken991 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit740 Totaal

5 Rijkswaterstaat grootste vrager 5 DienstenAantal% Departementen Rijkswaterstaat Belastingdienst Dienst Justitiële Inrichtingen Bestuursdepartement 7514 Openbaar Ministerie6994 AgentschapNL4943 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)2932 AIVD2311 Raad voor de Kinderbescherming2271 Centraal Bureau voor de Statistiek1461 Immigratie en Naturalisatiedienst1421 Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)1411 Dienst Terugkeer & Vertrek1341 Nederlands Forensisch Instituut1171 KNMI1071 Centraal Justitieel Incassobureau991 Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)991 Totaal

6 Steeds minder vraag naar HBO’ers 6

7 Helft van vacatures in Zuid-Holland 7 locatieaantal% van totaal Den Haag Utrecht Apeldoorn Amsterdam5763 Rotterdam5693

8 LNV relatief het meeste, 8 DepartementExternIntern Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (17)(57) 23%77% Ministerie van Financiën (604)(1.869) 24%76% Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (168)(360) 32%68% Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (415)(587) 41%59% Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (90) 50% DepartementExternIntern Ministerie van Defensie (862)(35) 96%4% ZBO (303)(38) 89%11% Rechtspraak (1.344)(169) 89%11% Hoge College van Staten (147)(25) 85%15% Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (288)(123) 70%30% Defensie het minste

9 Vraag naar ICT’ers relatief meest afgenomen 9

10 10 ICT'ers: meeste vacaturesaantal Belastingdienst1.015 Rijkswaterstaat216 Bestuursdepartement151 Dienst Justitiële Inrichtingen142 AIVD130 Financials: meeste vacaturesaantal Rijkswaterstaat349 Belastingdienst275 AgentschapNL169 Bestuursdepartement67 Openbaar Ministerie58 Juristen: meeste vacaturesaantal Bestuursdepartement317 Openbaar Ministerie297 Rijkswaterstaat212 Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)72 Dienst Terugkeer & Vertrek63 Belastingdienst belangrijke vrager

11 Juristen meeste wo’ers gevraagd 11

12 Meeste hoge schalen bij Financials 12

13 Medioren meest gevraagde ervaringsniveau 13

14 Inschatting vacatures Totaal (in TICC) ICT'ers Financials Juristen Knelpuntdoelgroepen % geheel 34% 33%28% 32%41%34% 14


Download ppt "Vacatures bij het Rijk 2008-2010 Tekst | 18 april 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google