De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beroepshouding gedragscode discipline

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beroepshouding gedragscode discipline"— Transcript van de presentatie:

1 Beroepshouding gedragscode discipline

2 Beroepshouding 1.Wat is beroepshouding?
2.Welke eigenschappen dien je te bezitten ? 3.Waarom is een goede beroepshouding belangrijk?

3 Wat is beroepshouding Hierbij moet je eigenlijk denken aan het
geheel van verwachtingen die anderen van jou hebben. Wat de krijgsmacht van jullie verwacht als je bij deze organisatie komt te werken.

4 Welke eigenschappen dien je te bezitten.
Loyaliteit (bedrijf,collega’s) Integriteit (eerlijkheid): Je gedraagt je en handelt zoals dat van je verwacht wordt. Verantwoordelijkheidsgevoel: Dat je rekening houdt met die verantwoordelijkheden en dat je handelt en besluiten neemt als dat van je verwacht wordt Zelfdiscipline: Dat je werkzaamheden uitvoert zoals het hoort. Ook als er niemand controleert. Zelfstandigheid: Kunnen samen werken Representatief: Je bent representatief als je in uiterlijk en omgangsvormen het bedrijf of organisatie op een goede manier vertegenwoordigt.

5 Waarom is een goede beroepshouding belangrijk?

6 Discipline

7 “Het zich houden aan gedragsregels”
Wat is discipline? “Het zich houden aan gedragsregels”

8 Welke twee soorten discipline kennen we?
1 Zelf discipline (innerlijke discipline) : Komt van binnenuit. Gedragsregels vindt je van zelfsprekend. Je ziet het nut en het belang er van. 2. Uiterlijke discipline : Je houd je wel aan de gedragsregels, maar alleen omdat je niet gestraft wilt worden. Je ervaart de gedragsregels als onaangenaam en als nutteloos.

9 Waarom is discipline belangrijk?

10 EEN GOEDE DISCIPLINE UIT ZICH DOOR HOUDING EN GEDRAG

11 Houding en gedrag PRESENTATIE
Als u reist of moet wachten ga dan niet "hangen" of zitten op een plaats die daar niet voor bestemd is, zeker niet op de grond. Uw individuele presentatie is het visitekaartje van de krijgsmachtof school. Op deze wijze draagt u bij aan het professionele beeld van de organisatie. TOESPRAKEN Praten tijdens een toespraak is uiterst onbeleefd. Door te praten laat u blijken dat datgene wat er gezegd wordt u niet interesseert. Daarnaast maakt u het voor anderen, die wel willen luisteren, moeilijk om de spreker te verstaan. VERMIJDT ONNODIG GEWELD Het feit dat u, als onderdeel van uw beroep, geweld moet kunnen uitoefenen, stelt hoge eisen aan uw vermogen om u, ook buiten het werk te beheersen. Het gebruik van onnodig geweld of dreigen daarmee is uit den boze. Ga daarom situaties die op geweld uit kunnen draaien uit de weg. Dat is geen lafheid, maar een welgekozen manier om escalatie van geweld te voorkomen. Als u in een situatie komt waarin u gedwongen wordt uzelf of anderen te verdedigen, beperk dan het gebruik van geweld tot het hoogst noodzakelijke om uzelf, en eventueel anderen, in veiligheid te brengen.

12 Houding en gedrag SAMENWERKING
Binnen dit beroepsveld is er altijd sprake van teamwork. Samenwerking is dus noodzakelijk. Die kan alleen worden bereikt als we elkaar blindelings kunnen vertrouwen. Onderling vertrouwen kan er alleen zijn als we: Vakbekwaam zijn; Elkaar respecteren (ongeacht geslacht, ras, geloofsovertuiging, rang of geaardheid); Eerlijk zijn tegen elkaar; Niet over elkaar, maar mèt elkaar spreken; Gemaakte afspraken nakomen; Elkaar helpen als dat nodig is. DISCRIMINATIE Discriminatie op grond van ras, geloofsovertuiging of geaardheid is onvergeeflijk. De militair dient, als beschermer van die democratische waarden, betrouwbaarheid uit te stralen.

13 Houding en gedrag RODDEL EN ACHTERKLAP
Het achter iemands rug om in negatieve zin over hem/haar spreken, verpest de sfeer en daarmee het vertrouwen in elkaar en in de eenheid. Betrokkene kan zich ook niet verweren tegen eventuele beschuldigingen. Wijs roddelende collega's terecht. Deze wijze van handelen voorkomt veel irritaties. DRUGS Het verhandelen, vervoeren, voorhanden hebben en/of het gebruik van soft- en harddrugs is voor de militair absoluut verboden en wordt met kracht bestreden. Drugs worden niet getolereerd omdat ze de inzetbaarheid van de eenheid ernstig in gevaar brengen. Daarnaast is drugsgebruik funest voor de geloofwaardigheid van het leger. Wijs daarom het gebruik van drugs in uw omgeving af. Overtredingen in dit verband leiden onherroepelijk tot ontslag. ALCOHOLGEBRUIK Het gebruik van alcohol is in onze maatschappij algemeen geaccepteerd. Het overmatig gebruik van alcohol heeft echter eenzelfde invloed op de inzetbaarheid van de persoon en eenheid als het gebruik van drugs. Het gebruik van, of het (nog) verkeren onder invloed van alcohol tijdens de opleiding is daarom ontoelaatbaar. In het algemeen geldt: beperk het gebruik van alcohol. VLOEKEN EN SCHELDEN Vloeken en schelden zijn niet in overeenstemming met het tonen van respect. Er zijn voldoende woorden voorhanden om het een en ander te verduidelijken of je ongenoegen kenbaar te maken, waarbij je de ander minder snel krenkt. Vermijdt daarom vloeken en schelden en wijs uw collega's zonodig terecht.

14 UITERLIJK VOORKOMEN ALGEMEEN
De Nederlandse samenleving is zeer tolerant. Dat wil zeggen dat in de persoonlijke levensstijl veel is toegestaan of wordt gedoogd. Haardracht, het dragen van sieraden, tatoeages en symbolen maken deel uit van die persoonlijke levensstijl. Iedere Nederlander heeft echter zo zijn eigen mening over deze dingen. Grote groepen binnen de bevolking kijken echter nogal negatief aan tegen sommige uitingen van die levensstijl, zeker als die botsen met het beeld dat burgers hebben van "de militair". Als militaire beroepsgroep willen we zo breed mogelijk gewaardeerd worden. We dienen dan aan het verwachtingsbeeld, van "de militair", van zoveel mogelijk burgers te voldoen. Dat betekent, dat ons uiterlijk voorkomen en onze persoonlijke uitstraling zoveel mogelijk moeten aansluiten bij het beroep dat we uitoefenen. HAARDRACHT Militairen dragen een kapsel in een natuurlijke kleur waarbij het haar niet voor de ogen, over de oren, of over de boord of kraag van het uniform valt. Kunstmatige hulpmiddelen om het haar bijeen te houden en/of versierselen in het haar, waaronder vlechtjes, staartjes en dergelijke, zijn niet toegestaan. De hoofddeksels moeten op correcte wijze gedragen kunnen worden. Zo'n kapsel is onder operationele- en oefenomstandigheden veilig en hygiënisch. Vrouwelijke militairen met lang haar mogen dat in afwijking van hun mannelijke collega’s, met gebruik van hulpmiddelen in een kleur die past bij het uniform, opsteken. SIERADEN Het dragen van sieraden door de militair in uniform is niet toegestaan met uitzondering van maximaal twee vingerringen. Er mag uit veiligheidsoverweging geen enkel sieraad gedragen worden bij sport, praktische dienst, onderhoud en tijdens operationele omstandigheden. HYGIËNE Militairen dienen te allen tijden zorg te dragen voor een goede persoonlijke verzorging (schoon gewassen en geschoren). Persoonlijke verzorging is een eigen verantwoordelijkheid voor iedere militair. Terughoudendheid bij het gebruik van make-up is gepast.

15 TENUE Draag uw uniform met trots en doe geen afbreuk aan uw presentatie, bijvoorbeeld door met uw handen in de zakken te lopen; Draag schone kleding en gepoetste schoenen; Draag uw tenue correct. Afgezakte broekspijpen, uitpuilende zakken, open drukknopen en scheef bevestigde naamlinten en eenheidsemblemen dragen niet bij aan een positief beeld van de militair; Het combineren van militaire- en burgerkleding is niet toegestaan. Combinatie van een militair tenue met civiele gebruiksartikelen (walkman, veelkleurige rugzak) doet afbreuk aan het aanzien van de militair en is daarom niet toegestaan; Draag bij sportlessen de organieke sportkleding. Privé sportschoenen zijn toegestaan. Bij looplessen is een loopbroek toegestaan. Bij vrije sport is het sporttenue vrij.

16 Vragen

17 Gedragscode / regels

18 Opdracht gedragscode/ regels
Waarom zijn gedragsregels? Wat zijn de nieuwe gedragsregels van Defensie? Schrijf 10 gedragsregels op die jij belangrijk vindt op school?

19 Waarom zijn gedragsregels?

20 Wat zijn de nieuwe gedragsregels van Defensie?
1. Ik maak deel uit van een professionele organisatie. Ik houd mijn kennis en vaardigheden, zowel vakinhoudelijk als sociaal, op het vereiste peil. Daardoor kan ik, ook onder moeilijke omstandigheden, mijn taken goed uitvoeren. 2. Ik ben lid van een team met een gemeenschappelijke taak. Ik werk samen met collega’s en ben mede verantwoordelijk voor hen en het team. Ik spreek anderen aan op hun gedrag en accepteer dat anderen mij op mijn gedrag aanspreken.

21 3. Ik ben mij bewust van mijn verantwoordelijkheid.
Ik schaad de belangen van Defensie niet en geef in houding, voorkomen en gedrag het goede voorbeeld. Ik ga verantwoord om met defensiemiddelen en gebruik deze zorgvuldig en rechtmatig. 4. Ik ben integer en behandel iedereen met respect. Ik accepteer geen ongewenst gedrag zoals discriminatie, (seksuele) intimidatie en pesten, niet ten aanzien van mijzelf of anderen. Ik houd mij aan de geldende wetten en regels en misbruik mijn macht of positie niet. 5. Ik zorg voor een veilige werkomgeving. Ik voel mij verantwoordelijk voor de veiligheid van anderen en mijzelf. Dit geldt voor alle vormen van veiligheid, zoals operationele veiligheid, informatieveiligheid en veilige arbeidsomstandigheden. Ik laat mij niet in met drugs. Alcohol mag nooit invloed hebben op mijn functioneren.

22 10 gedragsregels die jij belangrijk vindt op school?

23 Vragen


Download ppt "Beroepshouding gedragscode discipline"

Verwante presentaties


Ads door Google