De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SDC Putten, een kort overzicht Opgericht 1 juni 1952 – jubileumjaar! Bijna 1.200 leden – groeiend - veruit grootste vereniging van Putten Ca 22% van de.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SDC Putten, een kort overzicht Opgericht 1 juni 1952 – jubileumjaar! Bijna 1.200 leden – groeiend - veruit grootste vereniging van Putten Ca 22% van de."— Transcript van de presentatie:

1

2 SDC Putten, een kort overzicht Opgericht 1 juni 1952 – jubileumjaar! Bijna 1.200 leden – groeiend - veruit grootste vereniging van Putten Ca 22% van de actieve sportbeoefenaars in Putten is lid van SDC Putten 1 op de 4 Puttense inwoners direct of indirect betrokken Wekelijks ca 5.000 mensen op ons complex Ruim 320 vrijwilligers 8 velden (6x gras) en 2x kunstgras (waarvan pupillenveld) Via zelfwerkzaamheid i.s.m. Gemeente gerealiseerd in 2010 71 teams: Senioren 13 teams Junioren10 teams Pupillen27 teams Dames 4 teams Mini’s10 teams 35+ 6 teams G-voetbal 1 team Financieel sluitend Prioriteit nu: nieuwe accommodatie

3 SDC Putten, afgelopen jaar - “vitale sportverenigingen noodzakelijk” Bijna 1.200 leden, trend groeiend - nieuwe doelgroepen succesvol geïnitieerd 4 en 5 jarigen (spelen 4 tegen 4) ca 45 ledenopgericht 2008 Dames- en meisjesvoetbalca 106 ledenopgericht 2009 35+ teams (spelen 7 tegen 7)ca 65 ledenopgericht 2010 G-voetbal ca 20 ledenopgericht 2011 SDC Putten genomineerd voor de LifestyleAward Bewegen vanuit het project Kies je aangepaste Sport Buitenschoolse-opvang planning 2012/2013

4 SDC Putten, accommodatie nu Kleedkamers Verdeeld over 3 locaties Hoofdgebouw - 10 kleedkamers Wedstrijdsecretariaat – 2 kleedkamers Achterterrein – 4 kleedkamers Kleedkamers Te klein Te weinig Kantine en wedstrijdsecretariaat Nieuwe accommodatie noodzakelijk SDC Putten betaald “out-of-pocket” ca Euro 20.000 onderhoud per jaar – daarnaast veel zelfwerkzaamheid “Gouden Ploeg” Twee verwarmingsketels in 2010 en 2011; samen ca Euro 15.000

5 SDC Putten, verzoek gemeente Putten Commissienotitie Sport – 8 oktober 2009 Beleidsnota Sport & Bewegen Sportaccomodatienota Missie Gemeente Putten sport- en beweegbeleid “Iedere inwoner van Putten die dat wil moet kunnen sporten omdat sport goed is voor de gezondheid en het mensen activeert. Daarnaast geeft sport een sociale binding, brengt mensen bij elkaar en bevordert het besef van waarden en normen. Om dit te bereiken zijn vitale sportverenigingen noodzakelijk evenals goede sportaccommodaties en sportieve openbare ruimten”

6 SDC Putten, verzoek gemeente Putten Sport in Putten Ondanks de toenemende aandacht voor sportbeoefening als middel om maatschappelijke doelen te bereiken, staat de verenigingsdeelname onder druk door afnemende persoonlijke budgetten en toenemende concurrentie van meer vrijblijvende cq individuele sportvormen SDC Putten speelt hierop in door zeer lage contributies, gratis tenues en sportieve veelzijdigheid aan te bieden, plezier staat voorop! SDC Putten kent een ledengroei van ruim 6% per jaar, dit is landelijk 2,5%

7 SDC Putten, verzoek gemeente Putten Adviesbureau Hopman-Andres Sportaccomodatienota – 24 april 2009 Behoefte SDC Putten: 18-20 kleedkamers Quote: “Echter, de huidige opstallen voldoen niet aan de eisen om de komende jaren te groeien en/of op dit niveau te blijven spelen” Huidige accomodatie: gedateerde opstallen onvoldoende kwaliteit en kwantiteit

8 SDC Putten, verzoek gemeente Putten Commissienotitie Sport – 8 oktober 2009 Beleidsnota Sport & Bewegen (2010-2014) Sportaccommodatienota Investering in opstallen SDC Putten Maatregelrealisatie nieuwe opstallen Investeringskosten1,5 mln – 5,5 mln Jaarlijkse kapitaallasten Euro 245.000 1/3 regelingEuro 81.500 Opmerkingo.b.v. invest. 3,5 mln niet in MIP opgenomen

9 SDC Putten, verzoek gemeente Putten SDC Putten – interne werkgroep accommodatie-behoefte Eerste kwartaal 2011 Peter Gerritsen Khalid Benlahsen Paul van Selm Wim Evers Albert de Bruin Inventarisatie behoefte geconcretiseerd Eerste opzet, kostenraming, tekening verkregen SDC Putten formele aanvraag ingediend accommodatie maart 2011 SDC Putten formele aanvraag ingediend nood-kleedkamers juni 2011

10 SDC Putten, verzoek gemeente Putten Onderzoeksbureau ICS - 2011 Eerste gesprekken gevoerd Gemeente Putten – ICS – SDC Putten Technische keuring huidige accommodatie Een eerste impressie geeft aan dat ons complex zwaar verouderd is Afronding inventarisatie en aanbevelingen Q4 2011 – Q1 2012 Conceptrapport 11 januari 2012 gepubliceerd

11 SDC Putten, verzoek gemeente Putten Onderzoeksbureau ICS - Rapport (concept) 11 januari 2012 De sportaccommodatie van SDC Putten is zeer gedateerd Kleedkamers en kantine – kwaliteitsniveau: slecht Slecht = niet veilig, volledig ongeschikt voor haar functie Aanpassing tussen nu en 1 jaar Kleedkamers hoofdgebouw te klein Aanpassing tussen nu en 1 jaar 2 kleedkamers incl scheidsrechterruimte gedateerd en kwaliteitsniveau: slecht Aanpassing tussen nu en 1 jaar

12 SDC Putten, verzoek gemeente Putten Onderzoeksbureau ICS - Rapport (concept) 11 januari 2012 Enige nadere conclusies – SDC Putten biedt activiteiten voor verschillende doelgroepen – Men anticipeert behoorlijk op de veranderende rol van de sportvereniging en heeft visie op de toekomst van de vereniging – De ketels zijn 30 jaar oud en technisch en economisch afgeschreven. Dit leidt momenteel tot hoge energiekosten – Er zijn te weinig kleedkamers. Gemiddeld wordt een kleedkamer door twee teams gelijktijdig gebruikt, soms door drie – Door de ontwikkeling van breedtesport en de komst hierdoor van het damesvoetbal, G-voetbal en 35-plus voetbal bij SDC Putten, is dit probleem nog groter geworden. De kleedkamers zijn te klein en slecht geventileerd – De 16 kleedkamers zijn verspreid over drie locaties – De kleedkamers bij de kantine en bestuurskamer verkeren in zeer slechte staat – Bij een vitale vereniging hoort ook een vitale accommodatie

13 SDC Putten, verzoek gemeente Putten Nieuwe accommodatie SDC Putten Realisatie-verwachting is 2013 Beeld nieuwe accommodatie Alles onder 1 dak Bestendig voor 35 jaar, dus tot 2048 20 kleedkamers Kantine Tribune Ruimtes voor verzorging Ruimtes voor de vrijwilligers, ed Multifunctioneel, denk aan b.v. na-schoolse-opvang Investering van ca Euro 2.200.000 Kleedkameronderdeel ca: 1.000.000

14 SDC Putten, verzoek gemeente Putten Sport- en beweegsubsidies Gemeente Putten Rood-Wit ’58 – Euro 1.275.000 aantal leden ca 400 – investering per lid, ca Euro 3.200 Laakhuisje – Euro 600.000 – aantal leden ca 300 - investering per lid, ca Euro 2.000 SDC Putten – Euro 2.200.000 - aantal leden 1.200 - investering per lid, ca Euro 1.800

15 SDC Putten, nieuwe accommodatie 20 kleedkamers 3 scheidsrechterskleedkamers Verzorgingsruimte / Fysiotherapie / EHBO Kantine Jeugdhonk Tribune Businessruimte Bestuurskamer Wasruimte Administratie Naschoolse opvangruimte (tevens multifunctioneel te gebruiken) Radiokamer Droog- en materiaalruimte 1 e, 2 e, 3 e, A1, B1, C1, D1, E1, F1, dames 1 Vrijwilligers/stewardsruimte Nutsruimtes Horeca-opslagruimte

16 SDC Putten, nieuwe accommodatie Commissieruimte Vergaderruimte – Algemeen voetbal Kantoorruimte – TC Kantoorruimte – trainers Kantoorruimte – accommodatiebeheer Kantoorruimte – algemeen Ruimte ballenopslag Ruimte spelmaterialen Ruimte onderhoudsspullen Bergruimte – algemeen Toiletgroepen

17 SDC Putten, Accommodatie - route tot nu toe Adviesbureau Hopman-Andres - Sportaccommodatienota – 24 april 2009 Gemeente Putten - Commissienotitie Sport – 8 oktober 2009 SDC Putten – interne werkgroep accommodatie-behoefte - eerste kwartaal 2011 SDC Putten formele aanvraag ingediend accommodatie maart 2011 SDC Putten formele aanvraag ingediend nood-kleedkamers juni 2011 Onderzoeksbureau ICS – jaar 2011 – accommodatieplan januari 2012 Spreektijd fractievergaderingen – 6 februari 2012 ChristenUnie– eerste indruk: positief/neutraal CDA– eerste indruk: positief/neutraal VVD– eerste indruk: positief/neutraal Gemeentebelangen– eerste indruk: neutraal WijPutten– eerste indruk: zeer kritisch SGP - niet gesproken

18 SDC Putten, Accommodatie - route tot nu toe Spreektijd Commissie Samenleving – 9 februari 2012 ChristenUnie– onderverdeling investering euro 2,2 mio – 60%/40% ? CDA– accommodaties moet op peil blijven – 1/3 regeling - 50% ? VVD– onderhoud – eigen bijdrage vereniging Gemeentebelangen– goede accommodaties zijn belangrijk WijPutten– zelfredzaamheid – inzage financiën vereniging SGP– support sportaccommodatieplan – financieel verantwoord Interne presentatie SDC Putten – 1 maart 2012 Informatieavond Gemeente Putten – 5 maart 19.30 uur Inspraak deadline 13 maart 2012 Definitieve Accommodatieplan B&W aan Commissie Samenleving donderdag 21 juni 2012, aanvang 19.30 uur Spreektijd aangevraagd en verkregen Vergadering is openbaar Definitieve Accommodatieplan aan Gemeenteraad - juli 2012 Stemming!

19 SDC Putten, Accommodatie - impressie

20

21

22


Download ppt "SDC Putten, een kort overzicht Opgericht 1 juni 1952 – jubileumjaar! Bijna 1.200 leden – groeiend - veruit grootste vereniging van Putten Ca 22% van de."

Verwante presentaties


Ads door Google