De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SDC Putten, een kort overzicht

Verwante presentaties


Presentatie over: "SDC Putten, een kort overzicht"— Transcript van de presentatie:

1 SDC Putten, een kort overzicht
Opgericht 1 juni 1952 – jubileumjaar! Bijna leden – groeiend - veruit grootste vereniging van Putten Ca 22% van de actieve sportbeoefenaars in Putten is lid van SDC Putten 1 op de 4 Puttense inwoners direct of indirect betrokken Wekelijks ca mensen op ons complex Ruim 320 vrijwilligers 8 velden (6x gras) en 2x kunstgras (waarvan pupillenveld) Via zelfwerkzaamheid i.s.m. Gemeente gerealiseerd in 2010 71 teams: Senioren 13 teams Junioren 10 teams Pupillen 27 teams Dames 4 teams Mini’s 10 teams teams G-voetbal 1 team Financieel sluitend Prioriteit nu: nieuwe accommodatie

2 SDC Putten, afgelopen jaar - “vitale sportverenigingen noodzakelijk”
Bijna leden, trend groeiend - nieuwe doelgroepen succesvol geïnitieerd 4 en 5 jarigen (spelen 4 tegen 4) ca 45 leden opgericht 2008 Dames- en meisjesvoetbal ca 106 leden opgericht 2009 35+ teams (spelen 7 tegen 7) ca 65 leden opgericht 2010 G-voetbal ca 20 leden opgericht 2011 SDC Putten genomineerd voor de LifestyleAward Bewegen vanuit het project Kies je aangepaste Sport Buitenschoolse-opvang planning 2012/2013

3 SDC Putten, accommodatie nu
Kleedkamers Verdeeld over 3 locaties Hoofdgebouw - 10 kleedkamers Wedstrijdsecretariaat – 2 kleedkamers Achterterrein – 4 kleedkamers Te klein Te weinig Kantine en wedstrijdsecretariaat Nieuwe accommodatie noodzakelijk SDC Putten betaald “out-of-pocket” ca Euro onderhoud per jaar – daarnaast veel zelfwerkzaamheid “Gouden Ploeg” Twee verwarmingsketels in 2010 en 2011; samen ca Euro

4 SDC Putten, verzoek gemeente Putten
Commissienotitie Sport – 8 oktober 2009 Beleidsnota Sport & Bewegen Sportaccomodatienota Missie Gemeente Putten sport- en beweegbeleid “Iedere inwoner van Putten die dat wil moet kunnen sporten omdat sport goed is voor de gezondheid en het mensen activeert. Daarnaast geeft sport een sociale binding, brengt mensen bij elkaar en bevordert het besef van waarden en normen. Om dit te bereiken zijn vitale sportverenigingen noodzakelijk evenals goede sportaccommodaties en sportieve openbare ruimten”

5 SDC Putten, verzoek gemeente Putten
Sport in Putten Ondanks de toenemende aandacht voor sportbeoefening als middel om maatschappelijke doelen te bereiken, staat de verenigingsdeelname onder druk door afnemende persoonlijke budgetten en toenemende concurrentie van meer vrijblijvende cq individuele sportvormen SDC Putten speelt hierop in door zeer lage contributies, gratis tenues en sportieve veelzijdigheid aan te bieden, plezier staat voorop! SDC Putten kent een ledengroei van ruim 6% per jaar, dit is landelijk 2,5%

6 SDC Putten, verzoek gemeente Putten
Adviesbureau Hopman-Andres Sportaccomodatienota – 24 april 2009 Behoefte SDC Putten: kleedkamers Quote: “Echter, de huidige opstallen voldoen niet aan de eisen om de komende jaren te groeien en/of op dit niveau te blijven spelen” Huidige accomodatie: gedateerde opstallen onvoldoende kwaliteit en kwantiteit

7 SDC Putten, verzoek gemeente Putten
Commissienotitie Sport – 8 oktober 2009 Beleidsnota Sport & Bewegen ( ) Sportaccommodatienota Investering in opstallen SDC Putten Maatregel realisatie nieuwe opstallen Investeringskosten 1,5 mln – 5,5 mln Jaarlijkse kapitaallasten Euro 1/3 regeling Euro Opmerking o.b.v. invest. 3,5 mln niet in MIP opgenomen

8 SDC Putten, verzoek gemeente Putten
SDC Putten – interne werkgroep accommodatie-behoefte Eerste kwartaal 2011 Peter Gerritsen Khalid Benlahsen Paul van Selm Wim Evers Albert de Bruin Inventarisatie behoefte geconcretiseerd Eerste opzet, kostenraming, tekening verkregen SDC Putten formele aanvraag ingediend accommodatie maart 2011 SDC Putten formele aanvraag ingediend nood-kleedkamers juni 2011

9 SDC Putten, verzoek gemeente Putten
Onderzoeksbureau ICS Eerste gesprekken gevoerd Gemeente Putten – ICS – SDC Putten Technische keuring huidige accommodatie Een eerste impressie geeft aan dat ons complex zwaar verouderd is Afronding inventarisatie en aanbevelingen Q – Q1 2012 Conceptrapport 11 januari 2012 gepubliceerd

10 SDC Putten, verzoek gemeente Putten
Onderzoeksbureau ICS - Rapport (concept) 11 januari 2012 De sportaccommodatie van SDC Putten is zeer gedateerd Kleedkamers en kantine – kwaliteitsniveau: slecht Slecht = niet veilig, volledig ongeschikt voor haar functie Aanpassing tussen nu en 1 jaar Kleedkamers hoofdgebouw te klein 2 kleedkamers incl scheidsrechterruimte gedateerd en kwaliteitsniveau: slecht

11 SDC Putten, verzoek gemeente Putten
Onderzoeksbureau ICS - Rapport (concept) 11 januari 2012 Enige nadere conclusies SDC Putten biedt activiteiten voor verschillende doelgroepen Men anticipeert behoorlijk op de veranderende rol van de sportvereniging en heeft visie op de toekomst van de vereniging De ketels zijn 30 jaar oud en technisch en economisch afgeschreven. Dit leidt momenteel tot hoge energiekosten Er zijn te weinig kleedkamers. Gemiddeld wordt een kleedkamer door twee teams gelijktijdig gebruikt, soms door drie Door de ontwikkeling van breedtesport en de komst hierdoor van het damesvoetbal, G-voetbal en 35-plus voetbal bij SDC Putten, is dit probleem nog groter geworden. De kleedkamers zijn te klein en slecht geventileerd De 16 kleedkamers zijn verspreid over drie locaties De kleedkamers bij de kantine en bestuurskamer verkeren in zeer slechte staat Bij een vitale vereniging hoort ook een vitale accommodatie

12 SDC Putten, verzoek gemeente Putten
Nieuwe accommodatie SDC Putten Realisatie-verwachting is 2013 Beeld nieuwe accommodatie Alles onder 1 dak Bestendig voor 35 jaar, dus tot 2048 20 kleedkamers Kantine Tribune Ruimtes voor verzorging Ruimtes voor de vrijwilligers, ed Multifunctioneel, denk aan b.v. na-schoolse-opvang Investering van ca Euro Kleedkameronderdeel ca:

13 SDC Putten, verzoek gemeente Putten
Sport- en beweegsubsidies Gemeente Putten Rood-Wit ’58 – Euro aantal leden ca 400 – investering per lid, ca Euro 3.200 Laakhuisje – Euro – aantal leden ca investering per lid, ca Euro 2.000 SDC Putten – Euro aantal leden investering per lid, ca Euro 1.800

14 SDC Putten, nieuwe accommodatie
20 kleedkamers 3 scheidsrechterskleedkamers Verzorgingsruimte / Fysiotherapie / EHBO Kantine Jeugdhonk Tribune Businessruimte Bestuurskamer Wasruimte Administratie Naschoolse opvangruimte (tevens multifunctioneel te gebruiken) Radiokamer Droog- en materiaalruimte 1e, 2e, 3e , A1, B1, C1, D1, E1, F1, dames 1 Vrijwilligers/stewardsruimte Nutsruimtes Horeca-opslagruimte

15 SDC Putten, nieuwe accommodatie
Commissieruimte Vergaderruimte – Algemeen voetbal Kantoorruimte – TC Kantoorruimte – trainers Kantoorruimte – accommodatiebeheer Kantoorruimte – algemeen Ruimte ballenopslag Ruimte spelmaterialen Ruimte onderhoudsspullen Bergruimte – algemeen Toiletgroepen

16 SDC Putten, Accommodatie - route tot nu toe
Adviesbureau Hopman-Andres - Sportaccommodatienota – 24 april 2009 Gemeente Putten - Commissienotitie Sport – 8 oktober 2009 SDC Putten – interne werkgroep accommodatie-behoefte - eerste kwartaal 2011 SDC Putten formele aanvraag ingediend accommodatie maart 2011 SDC Putten formele aanvraag ingediend nood-kleedkamers juni 2011 Onderzoeksbureau ICS – jaar 2011 – accommodatieplan januari 2012 Spreektijd fractievergaderingen – 6 februari 2012 ChristenUnie – eerste indruk: positief/neutraal CDA – eerste indruk: positief/neutraal VVD – eerste indruk: positief/neutraal Gemeentebelangen – eerste indruk: neutraal WijPutten – eerste indruk: zeer kritisch SGP - niet gesproken

17 SDC Putten, Accommodatie - route tot nu toe
Spreektijd Commissie Samenleving – 9 februari 2012 ChristenUnie – onderverdeling investering euro 2,2 mio – 60%/40% ? CDA – accommodaties moet op peil blijven – 1/3 regeling - 50% ? VVD – onderhoud – eigen bijdrage vereniging Gemeentebelangen – goede accommodaties zijn belangrijk WijPutten – zelfredzaamheid – inzage financiën vereniging SGP – support sportaccommodatieplan – financieel verantwoord Interne presentatie SDC Putten – 1 maart 2012 Informatieavond Gemeente Putten – 5 maart uur Inspraak deadline 13 maart 2012 Definitieve Accommodatieplan B&W aan Commissie Samenleving donderdag 21 juni 2012, aanvang uur Spreektijd aangevraagd en verkregen Vergadering is openbaar Definitieve Accommodatieplan aan Gemeenteraad - juli 2012 Stemming!

18 SDC Putten, Accommodatie - impressie

19 SDC Putten, Accommodatie - impressie

20 SDC Putten, Accommodatie - impressie

21 SDC Putten, Accommodatie - impressie


Download ppt "SDC Putten, een kort overzicht"

Verwante presentaties


Ads door Google