De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kernenergie Kernafval

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kernenergie Kernafval"— Transcript van de presentatie:

1 Kernenergie Kernafval
Celine – Angela – Adela – Sjoukje 7 maart 2013

2 Kernenergie wordt opgewekt in kerncentrales met behulp van Uranium.
Wat is kernenergie? Kernenergie wordt opgewekt in kerncentrales met behulp van Uranium. Hierbij gebruiken ze de isotoop U-235. Er wordt een neutron op de kern van dit isotoop geschoten, die uiteenvalt in 2 delen. Er gaat massa verloren, deze massa wordt omgezet in energie. Kernenergie ontstaat dus uit het omzetten van kernmassa naar kernenergie.

3 Kernsplijting Artikel 1

4 Voordelen kernenergie Artikel 3
schonere energie zuinige energie – weinig grondstoffen voor nodig goedkope energie meer onafhankelijkheid

5 Nadelen kernenergie Artikel 3
o veiligheid o kernafval o gezondheid

6 Jan Leen Kloosterman PGO 4, link 3, 4 en 5
Wetenschapper aan de Technische Universiteit Doel van zijn onderzoeken: kernenergie veiliger en duurzamer maken Doet onder zoek naar de zogenaamde generatie 4 en generatie 3 reactoren VHTR: Very High Temperature Reactor MSR: Molten Salt Reactor Gebruikt Thorium in plaats van Uranium

7 Soorten kernafval Artikel 6, externe link 1
O Categorie A: Laag- of middelactief afval met korte halveringstijd bestaat vooral uit gebruikte materialen of producten O Categorie B: Laag- of middelactief afval met lange halveringstijd voornamelijk afkomstig van de installaties die brandstof aanmaken voor kerncentrales en van de opwerkingsfabrieken voor bestraalde brandstof. O Categorie C: Hoog en zeer hoogactief afval afkomstig van de opwerking van verbruikte kernbrandstoffen of de verbruikte kernbrandstoffen zelf als ze niet worden opgewerkt.

8

9 De IAEA international atomic energy agency De IAEA zorgt o.a. voor
De IAEA is van groot belang voor het verwerken en opslaan van kernafval De IAEA zorgt o.a. voor internationale richtlijnen internationale samenwerking veiligheid onderzoek

10

11 Mogelijke oplossingen kernafval Artikel 9 – 10 - 11
Kernafval zit vol nuttige grondstoffen die we kunnen hergebruiken, dus eigenlijk is het helemaal geen afval, hiermee zou je zelfs kunnen verdienen aan kernafval Partitie en Transmutatie (P&T): dit is een techniek waarmee in de toekomst de levensduur van kernafval kan worden verkort Je zou kernafval ook kunnen opslaan diep in de aarde zelf, bijvoorbeeld in troggen zoals de Tonga-Trog. Geen van deze methodes is echter nog goed genoeg onderzocht om in de komende jaren gebruikt te kunnen worden. Alle methodes vereisen nog jaren van onderzoek en metingen voordat ze in de praktijk gebracht kunnen worden.

12 Opslag van kernafval Artikel 14, 15, externe link 2
Jaarlijks produceert Nederland zo’n 1000 kubieke meter radioactief afval, waarvan 1,5 kubieke meter hoogradioactief afval Er is nog nergens ter wereld een ondergrondse bergingsplaats voor warmte-producerend afval in bedrijf. Daarom wordt hoogradioactief afval nu alleen nog tijdelijk opgeborgen, maar op deze plaatsen kan het niet eeuwig blijven liggen Tijdelijke opslag gebeurt in Nederland door COVRA, in Vlissingen COVRA: Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval Deze opslag is bovengronds Hier wordt al het kernafval van Nederland opgeslagen

13 Opslag kernafval COVRA

14 Opslag kernafval in de toekomst Artikel 15
Eisen voor de opslag van kernafval in de toekomst (ondergonds) o bodem moet een lage permeabiliteit hebben, zowel voor straling als voor water o de grondlaag moet dik en diep genoeg zijn o de bodem moet stabiel zijn en blijven o het afval moet terugneembaar zijn Grondlagen die het meest geschikt zijn o zout o broomzout o graniet o klei (van Boom)

15 Probleemstelling Nederland produceert per jaar 1000 kubieke meter radioactief afval, maar er is nog steeds geen definitieve opslagplaats voor dit afval. Momenteel wordt het afval bovengronds opgeslagen bij COVRA, maar hier kan het afval niet voor altijd blijven liggen.

16 Kernenergie Kernafval
Groep isaacnewtonn Celine Vilters (V4C) Angela Hakobjan (V4A) Adela Iriskic (V4A) Sjoukje Croux (V4A) Thema  Kernenergie Kernafval Hoofdvraag  Wat is de meest geschikte plek in Nederland, voor de definitieve opslag van het radioactieve afval dat in Nederland wordt geproduceerd? Deelvraag 1  Welke grondlaag die in de Nederlandse bodem voorkomt is het meest geschikt voor de opslag van radioactief afval? Deelvraag 2  Voldoet er een van de gebieden waar deze grondlaag te vinden is aan alle andere eisen voor de opslag van kernafval (dik, diep, stabiel, niet permeabel, dunbevolkt)?

17 Hypothese De grondlagen die in Nederland het meest geschikt zijn voor de opslag van radioactief materiaal zijn, zout en klei. (in de Nederlandse bodem zit geen graniet), de beste plek zal dus waarschijnlijk op een plaats liggen waar deze grondlagen aanwezig zijn en diep en dik genoeg zijn. Ook zal de meest geschikte plaats waarschijnlijk in een dunbevolkt gebied liggen, in verband met de maatschappelijke tegenstand.

18 Schema Kernenergie kernafval 5 en 6 4: Jan Leen Kloosterman
2: mogelijke kernreacties in bliksem (niet interessant genoeg) Bestaan er ook natuurlijke kernreacties? kernafval Voor- en nadelen van kernenergie Wat is kernenergie nou precies 1: wat zijn kernreacties en wat is kernenergie 3: Komen er nog meer kerncentrales in Nederland? Wordt er nog onderzoek gedaan naar veiligere kerncentrales? 5 en 6 4: Jan Leen Kloosterman Moet er nog een tweede kerncentrale komen in Nederland? Niet interessant genoeg

19 8: De IAEA Kernafval 7: Risico’s van kernafval Wat zijn de risico’s
9: Kernstraling sterker dan verwacht Kernafval Is er een organisatie die zich hiermee bezighoudt? 8: De IAEA

20 Mogelijke oplossingen voor kernafval
10: Waardevolle stoffen in kernafval 11: Partitie en Transmutatie 12: Kernafval opslaan in troggen Mogelijke oplossingen voor kernafval 13: Problemen opslag kernafval Hoe wordt kernafval opgeslagen? 14: Opslag kernafval zoutkoepels 15: Opslag kernafval in Nederland

21 Deze oplossingen hebben nog jaren van onderzoek nodig voordat ze in de praktijk gebracht kunnen worden. Daarom hebben we ze niet gebruikt voor onze onderzoeksvraag. Deze artikelen leiden tot onze onderzoeksvraag: Wat is de meest geschikte plek in Nederland, voor de definitieve opslag van het radioactieve afval dat in Nederland geproduceerd wordt?

22 Bronvermelding Artikel 1: Kernenergie en kernreacties – Gemeenschappelijke kernenergie centrale Nederland) – Datum is onbekend – Site Artikel 2: Onverklaarbare bliksemneutronen waargenomen – door Gerben, in Visionair – 27 maart 2012 – Site Artikel 3: Voor- en nadelen kernenergie – infonu.nl – 3 september Site Artikel 4: Groene energie: helemaal 21e eeuw – Chris Panger – Intermediar 22 – 3 juni 2011 – Site Artikel 5: Nederlandse atoomstromen – Gieljan de Vries – Dinsdag 15 februari 2005 – Site Artikel 6: Plannen voor nieuwe kerncentrales – Rijksoverheid – Site Artikel 7: Kernafval: is een probleem voor de toekomst ook een probleem voor nu? – Gastauteur – 25 december 2011 – Visionair – Site Artikel 8: Keeping it safe: Radioactive Waste Management - De IAEA – 22 augustus 2012 – Site Artikel 9: Gekraakte kristallen, schade straling valt forser uit - Wetenschap 24 – Site (vertaald artikel - auteurs: Gerda Bosman, Ian Farnan, Herman Cho en Wiljam J. Weber - ‘Quantification of actinide alpha-radiation damage in minerals and ceramics’ – Nature januari 2007 Artikel 10: Radioactief afval? Hoezo 'afval'?. Dat spul zit vol waardevolle grondstoffen! - De groenerekenkamer - Kirk Sorensen - 6 december Site Artikel 11: Partitie en Transmutatie - Wetenschap februari Paula du Pont link –Site Artikel 12: De beste oplossing voor kernafval: in de Tonga-Trog? - Groene rekenkamer - Hans E. Müller – Site Artikel 13: Kernafval kwijt - Herman Damveld Door: – 3 november Site Artikel 14: Zoutkoepels noord Nederland mogelijk weer in beeld voor opslag kernafval – Duurzaamnieuws - 27 janurari 2013 – Site Artikel 15: Waar moet ons kernafval naartoe? – Marlies ten Voorde – 5 september 2011 – Site Externe link 1: Site Externe link 2: Site Externe link 3: Site Externe link 4: Site Externe link 5: Site

23

24


Download ppt "Kernenergie Kernafval"

Verwante presentaties


Ads door Google