De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

10x 10x 8x 18x 17x 7x Ministerie van Economische Zaken Groningen

Verwante presentaties


Presentatie over: "10x 10x 8x 18x 17x 7x Ministerie van Economische Zaken Groningen"— Transcript van de presentatie:

1 10x 10x 8x 18x 17x 7x Ministerie van Economische Zaken Groningen
Specialisatie: muziekdiensten Groot Amsterdam Specialisatie: media, ICT, entertainment, mode, cultureel erfgoed, cultuur. Dominante spelers: veel MKB, The Amsterdam Campus, AIM, THNK, ECIA, Creative Amsterdam, IMMovator, MediaValley, CLICK//CINeXt-Cultural Heritage-Next fashion, Economic Board, Creative Council, Gemeenten Amterdam & Hilversum. Utrecht Specialisatie: creatieve zakelijke dienstverlening, applied gaming, design, media, cultuur. Dominante spelers: MKB, CLICK//Gather-Media&ICT, Grafisch Lyceum, Hogeschool Utrecht, HKU, Dutch Game Association, Gemeente & Provincie Utrecht. 10x Groot Rijnmond Specialisatie: architectuur, vormgeving, nieuwe media. Dominante spelers: regionaal bedrijfsleven, Gemeente Rotterdam & Delft, Instituut voor Creatieve Industrie, ECBN/URBACTII, Click//Beau-GATHER-media/ICT, Architecten Platform Rotterdam, Stadslab_7, MBO, HBO, WO. 8x 18x Arnhem Nijmegen Specialisatie: mode, design, creatieve zakelijke dienstverlening, cultuur. Dominante spelers: Stichting DF&DC, CLICK//Next Fashion, ArtEZ, ARCCI, HAN, Radboud Universiteit, Provincie Gelderland, Gemeente Arnhem. 17x 7x Eindhoven Specialisatie: mode, (industrial) design, cultuur. Dominante spelers: CLICK//NL-SDS, CapitalD, Gemeente Eindhoven/Brainport regio Eindhoven, Provincie Noord-Brabant, regionaal bedrijfsleven, MBO-HBO-WO Eindhoven-Tilburg-Breda, Eurocities Culture Forum. Actoren in PID projecten ± arbeidsplaatsen Legenda Ministerie van Economische Zaken Figuur gemaakt door Birch Consultants

2 Utrecht Opslag- en overslagbedrijven, multimodaal knooppunt; distributiecentra. Versterking door samenwerking Port of Utrecht. Dominante spelers: EVO, KVK, Schuttevaer, GMT Services en diverse Logistieke bedrijven. Groot Amsterdam Ruimtelijk cluster met vele (lucht-) havengelieerde logistieke bedrijven: op- en overslagbedrijven, transportbedrijven. Dominante spelers: logistieke bedrijven, luchtvrachtbedrijven, op- en overslag en Amsterdam Connecting trade (bedrijfsleven, kennsinstellingen en overheden). Twente Op- en overslag op de as Rotterdam - Berlijn en verder Oost Europa. Alle modaliteiten. Dominante spelers: Combi Terminal Twente, logistieke dienstverleners en binnenvaart. 42x 7x Groot Rijnmond Ruimtelijk cluster vele havengelieerde logistieke bedrijfen: op- en overslagbedrijven, transportbedrijven. Dominante spelers: logistieke bedrijven, Havenbedrijf Roterdam, Deltri, Deltalinqs, ECT en MKB. 47x 40x Zuid-Gelderland Logistiek gericht op uitwisseling drie modaliteiten: spoor, weg en binnenvaart. Dominante spelers: ECT en Schuttevaer. 19x West Brabant Op- en overslag richting België en verder; relatie met maintenancebedrijven Chemie. Dominante spelers: logistieke bedrijven en Dinalog. 14x 8x 11x Venlo Logistieke op- en overslagbedrijven; veel gericht op doorvoer naar Duitsland en verder; accent op verslogistieke bedrijven. Dominante spelers: veel logistieke bedrijven, Seacon Logistics, WUR, Veiling ZON en Terminal Binnenvaart (Wanssum). 24x Antwerpen Midden Brabant Op- en overslag binnenvaartterminals; op- en overslag; accent op distributiebedrijven. Dominante spelers: multinationals distributie en ECT. Oost Brabant Distributie; op- en overslag terminals; Agrofood; High Tech. Dominante spelers: multinationals en binnenvaart. Actoren in PID projecten ± arbeidsplaatsen Legenda Ministerie van Economische Zaken Figuur gemaakt door Birch Consultants

3 Tuinbouw en Uitgangsmaterialen
Greenport NH-Noord Cluster sterk in ontwikkeling. De ‘bakermat’ van de zaadveredeling. Sterke specialisatie Seed Valley: grootste bollenproductie, groenten, fruit en snijbloemen. Dominante spelers: veel MKB, Seed Valley en vestigingen multinationals als: Syngenta, Monsanto en Limagrain. Greenport Duin- & Bollenstreek Ontwikkeld cluster bollen met beperkte glastuinbouw. Specialisatie: bollen en bolbloemen. Dominante spelers: veel MKB, Flora Holland, HoBaHo en WUR (Lisse). 10x Greenport Aalsmeer Ontwikkeld cluster glastuinbouw. Specialisatie: snijbloemen en potplanten. Dominante speler: veel MKB, Flora Holland. 11x Greenports Westland-Oostland & Boskoop Ontwikkeld cluster glastuinbouw & boomteelt: toelevering, productie, handel & verwerking, dienstverlening en kennis. Specialisatie: groenten, snijbloemen, potplanten en pot- en container boomteelt. Dominante spelers: veel MKB, Flora Holland, Priva, WUR (Bleiswijk), TNO, TU-Delft en Rijk Zwaan. 8x ZuidWest-Gelderland/ Betuwse Bloem Cluster sterk in ontwikkeling. Specialisatie: Groente en fruit, champignon, bloemen en boomkwekerij. Dominante spelers: veel MKB, Fruitmasters en Banken Champignons. 41x 7x Greenport Venlo Cluster sterk in ontwikkeling. Kennis in opbouw. Specialisatie: G&F, champignon, bloemen, boomkwekerij, sterk handel & distributie centrum. Dominante spelers: veel MKB, Veiling ZON, Flora Holland (Rijn-Maas) en HAS-DB. 8x Actoren in PID projecten ± arbeidsplaatsen Legenda Ministerie van Economische Zaken Figuur gemaakt door Birch Consultants

4 2x 4x 3x 12x 2x Ministerie van Economische Zaken Westelijk Friesland
Watertechnologie: specialisatie op drink- en afvalwatertechnologie, industriewater. Deltatechologie: specialisatie op water en energie, sensoring, kruisvlak agrofood. Maritiem: specialisatie op jachtbouw zeilschepen, pleziervaartuigen. Dominante spelers voor de drie domeinen: Vitens, Paques, Landustrie, MKB, Wetsus, Van Hall, Hogeschool Leeuwarden, NOM, Provincie Friesland, Gemeenten, Wetterskip, SNN en NOM. 2x 4x Winschoterdiep in Groningen Maritiem: specialisatie schone, slimme schepen Dominante spelers: Scheepswerven Groot Amsterdam Watertechnologie en deltatechnologie: specialisatie op intelligente watervoorziening met sensoren voor optimale waterkwaliteit, waterveiligheid en multifunctionele ontwikkeling, green economy uit water via reductie en hergebruik. Dominante spelers: Vitens, Tocardo, Waternet, ECN, EWA, Provincie Noord Holland en Energy Valley. 3x Groot Rijnmond Deltatechnologie: waterbouw, waterveiligheid, energieopwekking in dijken, leefbare delta. Maritiem: schone schepen, slimme schepen, winnen op zee en slimme havens. Dominante spelers voor beide domeinen: Van Oord, Arcadis, Dura Vermeer, Royal Haskoning, Evides, Damen, Huisman, Provincie, Gemeenten, Waterschappen, TU Delft, TNO, Deltares en Unesco-IHT 12x 2x Zeeland Deltatechnologie: waterbouw, grensvlak water-energie en water-agro met acquacultuur. Dominante spelers: Imares Actoren in PID projecten ± arbeidsplaatsen Legenda Ministerie van Economische Zaken Figuur gemaakt door Birch Consultants

5 Agro & Food 15x 10x 28x 27x 24x Ministerie van Economische Zaken
Noord-Nederland Belangrijk voor de productie en verwerking van zuivel en akkerbouw. Dominante spelers: Friesland Campina, Suikerunie, Aviko, Healthy Ageing, Foodcircle, Inexxus en Dairy Campus. NoordWest-Nederland Belangrijk voor de verwerking en disbributie van agro & food-producten. Dominante spelers: First in Food (Zaandam) en Agriboard. 10x ZuidWest-Nederland Belangrijk voor de overslag van grondstoffen, productie van plantaardige vetten en zuivelproducten. Dominante spelers: Unilever, Nutricia, Vergeer en Provimi, Foodport Zeeland. Oost-Nederland Belangrijk voor productie, verwerking, veredeling en distributie van agro & food-producten. Sterke focus op kennisontwikkeling en fundamenteel onderzoek (Wageningen). Dominante spelers: WUR, TNO, NIZO, Topinstituut Food & Nutrition, VION, Arla, Storteboom, Struik, For Farmers, Van Driegroep, Foodvalley en Innofood. 28x 27x Oost-Brabant Belangrijk voor voedselproductie en –verwerking door agro & foodcomplex. Focus op technology, health en logistics. Dominante spelers: VION, Friesland Campina, Mars, Jumbo, Cosun, Unilever, Intervet, Cehave, Bavaria, Stork Marel, Food Connection Point, Food Technology en Fhealinc 24x Actoren in PID projecten ± arbeidsplaatsen Legenda Ministerie van Economische Zaken Figuur gemaakt door Birch Consultants

6 3x 4x 4x 11x 13x 11x 8x Gent-Tereuzen Ministerie van Economische Zaken
Amersfoort Veel specialistische bedrijven op het terrein van katalysatoren en ook een aantal op het terrein van polymeren. Dominante spelers: ISPT, Albemarle, Akzo Nobel, Norit, Delamine en PQ Silicas. Noordoost-Groningen Specialisatie: basis chemie, industriële vezels en harsen. In Delfzijl produceert Teijin Aramid de grondstof aramide die in Emmen tot vezels wordt verwerkt. Dominante spelers: Groningen Seaports, Chemie Park Delfzijl, Akzo, Teijin Aramide en BioMCN. Zaanstreek Veel specialistische bedrijven op het terrein van katalysatoren en ook een aantal op het terrein van polymeren. Dominante spelers: Norit, Chemtura, Neville/Cindu, Albemarle, Abbott, Akzo Nobel en ICL-IP. 4x Zuid-Holland Meer dan 45 chemische bedrijven en 5 raffinaderijen vormen hier een van 's werelds grootste olie- en chemie clusters. Specialisatie petro- en bulk chemie, basis chemicaliën. Dominante spelers: Akzo, DSM, Shell, Lyondell, Huntsman, Exxo, TU Delft, Havenbedrijf Rotterdam en Vopak BV. 4x 11x 13x Oost-Nederland Specialisatie: composieten, harsen en industriële vezels. Dominante spelers: Teijin Aramid, Ten Cate, DSM resins, DSM engineering Plastics, TU Twente, Applied Polymer Innovations Emmen, Thermoplastic Composite Research Centre, Fokker Aerostructures, Lankhorst/ Euronete, Colbond, Ruma Rubber, Wavin en Dijka. 11x Zuidwest-Nederland Specialisatie: basis chemicaliën, biobased. Dominante spelers: Dow Chemicals, Zeeland Seaports, Thermphos, Total, Yara, Nedalco en Green Chemistry Campus. 8x Zuidoost Nederland Specialisaties: basis chemie, plastics, composieten en harsen. Dominante spelers: TU/e, DPI, DSM, Sabic, OCI Melamine en Chemelot. Gent-Tereuzen Actoren in PID projecten ± arbeidsplaatsen Legenda Ministerie van Economische Zaken Figuur gemaakt door Birch Consultants

7 4x 33x 8x 24x 9x 19x 41x 47x 55x Ministerie van Economische Zaken
Drenthe Specialisatie: sensortechnologie. Dominante spelers: Astron, RUG en Sensor Universe. Flevoland Specialisatie: luchtvaart, composieten. Dominante spelers: NLR. 4x Utrecht Specialisatie: HTSM diensten. Dominante spelers: FOM. Groot Amsterdam Specialisatie: ICT. Dominante spelers: IBM, TomTom, CWI en FOM. 33x 8x 24x Twente Specialisatie: nanotechnologie, materials, ICT. Dominante spelers: Astron Ten Cate, veel innovatief MKB, Universiteit Twente, Saxion en ROC’s. Delft Specialisatie: lucht en ruimtevaart. Dominante spelers: TU Delft, TNO en innovatief MKB. 9x 19x 41x Rijnmond Zuidoost-Zuid-Holland Specialisatie: industrie gerelateerd aan scheepsbouw en luchtvaart. Dominante spelers: Fokker technologies, Smit en SMB Offshore. 47x Arnhem-Nijmegen Specialisatie: components and circuits, health and technology, robotica. Dominante spelers: NXP. 55x Brainport regio (inclusief Noord-Limburg) Specialisatie: semiconductors, lighting, printing, solar, medtech, materials, automotive, photonica, components. Dominante spelers: Philips, ASML, NXP, VDL, DAF, FEI, Océ/Canon, innovatief MKB (brainport industries), TNO, TU/e, Fontys en BOM. Actoren in PID projecten ±1.000 arbeidsplaatsen Legenda Ministerie van Economische Zaken Eindhoven-Leuven-Achen Figuur gemaakt door Birch Consultants

8 1x 4x 4x 4x 6x 2x 3x 1x Ministerie van Economische Zaken
Actoren in PID projecten ± arbeidsplaatsen Legenda Healthy Aging Network Northern Netherlands Focus op: healthy aging, biobank Lifelines, Centre of Excellence Healthy Aging. Utrecht Life Sciences Focus op: public health, oncologie, 'regenerative medicine', stamcellen, veterinaire geneeskunde, functional foods. Amsterdam Biomed Cluster (Metropool Regio Amsterdam) Focus op: oncologie, cognitieve neurowetenschappen en neuroimaging, cardiovasculair en infectieziekten. Medical Delta Focus op: targeted molecular diagnostics, image and image guided medicines, interventions and care en vitaliteit. Brainport Focus op: medische technologie, farmacie, veterinaire gezondheid en voeding en gezondheid. Health Valley / Red medtech Highway Focus op: cognitieve neurowetenschappen, moleculaire diagnostiek, nanotechnologie, technische geneeskunde, care and cure robotica en e-Health. Maastricht Universitair Medisch Centrum Focus op: hart en vaatziekten, metabole aspecten, chronische aandoeningen, public health & primary care, geestelijke gezondheidszorg en neurowetenschappen. 4x 1x 4x 4x 6x 2x 3x 1x Ministerie van Economische Zaken Figuur gemaakt door Birch Consultants

9 12x 3x 9x 19x 22x 13x Noordrijn Westfalen
Energy Valley In Noordelijk Groningen ligt de focus op: energiebedrijven en Eemshaven. Dominante spelers: Gasunie, GasTerrra, Enexis, NAM, Nuon, Elektrabel, Energy Academy Europe, Energy Valley, SNN, RUG en ECN. In overig Energy Valley focus op: NAM activiteiten. Dominante spelers: NAM, MioMCN, Energy Valley en SNN. 3x Noordwestvleugel Randstad Focus op: energietransitie, vergroening, ICT en elektrisch vervoer. Dominante spelers: Nuon, TheNewMotion, Car2Go en ASC. 9x 19x Zuid-Holland In Rotterdam Rijnmond ligt de focus op: energiebedrijven en havenactiviteiten. Dominante spelers: Eneco, Nuon, Stedin, CleanTech Delta, Rotterdam Climate Initiative. In Delft en Westland en Bollenstreek ligt de focus op: kennisontwikkeling. Dominante spelers: CleanTech Delta, TNO en TU Delft. 22x Oost-Nederland Focus op: duurzame energie innovations. Dominante spelers: KEMA, Alliander, AkzoNobel, Ballast Nedam, BASF, Essent, Nuon, GDW SUEZ, Norske Skog, Unica, Parenco, Vestas, Remeha, WUR, Universiteit Twente en Radboud Universiteit Nijmegen 13x Noordrijn Westfalen Zuidoost Noord Brabant Focus op: duurzame energie, innovaties solar. Dominante spelers: ELAT samenwerking, Smit Ovens, Brabant Development Corporation, Brainport Industries, Roth&Rau, OM&T, VDL/ETG, Umicore, Philips Innovation Services, TNO, TU Eindhoven, Holst Centre en ECN. Ministerie van Economische Zaken Actoren in PID projecten ± arbeidsplaatsen Legenda Figuur gemaakt door Birch Consultants


Download ppt "10x 10x 8x 18x 17x 7x Ministerie van Economische Zaken Groningen"

Verwante presentaties


Ads door Google