De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

FHV2011 / Anatomie & fysiologie periode 1 week 2 1 Anatomie / fysiologie O1 week 2 Homeostase Diffusie osmose filtratie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "FHV2011 / Anatomie & fysiologie periode 1 week 2 1 Anatomie / fysiologie O1 week 2 Homeostase Diffusie osmose filtratie."— Transcript van de presentatie:

1 FHV2011 / Anatomie & fysiologie periode 1 week 2 1 Anatomie / fysiologie O1 week 2 Homeostase Diffusie osmose filtratie

2 FHV2011 / Anatomie & fysiologie periode 1 week 2 2 Bij de mens zit er in verhouding meer water intracellulair dan extracellulair. 1.Ja 2.Nee Countdown 10

3 FHV2011 / Anatomie & fysiologie periode 1 week 2 3 3 Infrastructuur van het menselijk lichaam

4 FHV2011 / Anatomie & fysiologie periode 1 week 2 4 4 Eencellige in de ‘oerzee’

5 FHV2011 / Anatomie & fysiologie periode 1 week 2 5 5 Lichaamscel Elke lichaamscel is omringd door vocht Dit vocht is INTERCELLULAIR vocht en bevindt zich in de interstitiële ruimte, weefselvocht Het vocht in de cellen noemen we INTRACELLULAIR vocht = celvocht.

6 FHV2011 / Anatomie & fysiologie periode 1 week 2 6 3 ltr bloedplasma weefselvocht celvocht COD capillairwand KOD Celmembraan 9 ltr 27 ltr 6 Vochtverdeling COD (colloïd osmotische druk) KOD (kristalloïd osmotische druk)

7 FHV2011 / Anatomie & fysiologie periode 1 week 2 7 Bij de mens zit er in verhouding meer water intracellulair dan extracellulair 1.Ja 2.Nee Answer Now Countdown 10

8 FHV2011 / Anatomie & fysiologie periode 1 week 2 8 Door middel van osmose worden stoffen getransporteerd door een selectief permeabel membraan 1.Ja 2.Nee

9 FHV2011 / Anatomie & fysiologie periode 1 week 2 9 9 Infrastructuur van de meercellige Bij een meercellig organisme hebben zich organen ontwikkeld om dit milieu intérieur in stand te houden. Het in stand houden van het milieu interne wordt HOMEOSTASE genoemd.

10 FHV2011 / Anatomie & fysiologie periode 1 week 2 10 De hoogte van een boom is afhankelijk van de aanwezigheid van eiwitten in de kruin van de boom 1.Ja 2.Nee

11 FHV2011 / Anatomie & fysiologie periode 1 week 2 11 De lengte van een mens is afhankelijk van de aanwezigheid van eiwitten in het hoofd van de mens 1.Ja 2.Nee

12 FHV2011 / Anatomie & fysiologie periode 1 week 2 12 Het ontstaan van gerimpelde handen na langdurig in bad zitten komt eerder door de opname van water dan door de afgifte van water door de huid. 1.Ja 2.Nee

13 FHV2011 / Anatomie & fysiologie periode 1 week 2 13 Homeostase

14 FHV2011 / Anatomie & fysiologie periode 1 week 2 14 Homeostase Complexiteit van het menselijk lichaam heeft een goed afgestemd fysiologisch regelmechanisme nodig Homeostase is dat dynamisch evenwicht, d.w.z. niet steeds dezelfde waarden. (koorts) zowel lichamelijk als geestelijk

15 FHV2011 / Anatomie & fysiologie periode 1 week 2 15 Homeostase voorbeelden

16 FHV2011 / Anatomie & fysiologie periode 1 week 2 16 Homeostase

17 FHV2011 / Anatomie & fysiologie periode 1 week 2 17 Uitwisseling van stoffen: FILTRATIE transport door een meer of minder permeabele wand. ook vaste deeltjes mee. nieren en vanuit de bloedbaan naar het interstitium. drukverschil

18 FHV2011 / Anatomie & fysiologie periode 1 week 2 18 Filtratie

19 FHV2011 / Anatomie & fysiologie periode 1 week 2 19 CHD (capillaire Hydrostatische druk COD (colloid Osmotische druk) Legenda Arteriole Venule Filtratie Cel

20 FHV2011 / Anatomie & fysiologie periode 1 week 2 20 Diffusie oppervlak OndoorlaatbaarDoorlaatbaarDOORlaatbaarGeen wand Selectief permeabel http://www.johnkyrk.com/diffusion.html

21 FHV2011 / Anatomie & fysiologie periode 1 week 2 21 Diffusie 1 Indien de zoutdeeltjes(ionen) de doorlaatbare membraan passeren 2 dan het NaCl (keukenzout) zich gelijkmatig over de bak verdelen over de hele bak 3 er gelijke concentraties Li en Re bestaan Theezetten: de bruine kleurstof verdeelt zich gelijkmatig over de gehele pot NaCl 20 ST2 ST 123 NaCl 20 ST2 ST NaCl 11 ST

22 FHV2011 / Anatomie & fysiologie periode 1 week 2 22 Diffusie temperatuur Warm water Koud water

23 FHV2011 / Anatomie & fysiologie periode 1 week 2 23 Selectieve permeabiliteit selectie van de in- en output van de cel –Bijvoorbeeld insuline verandert de permeabiliteit van de celwand voor glucose maakt uitwisseling tussen de cel en zijn omgeving mogelijk Verstoring door: –Bacterie / virus / ontsteking –Beschadiging, wondjes –Tekorten

24 FHV2011 / Anatomie & fysiologie periode 1 week 2 24 NaCl 20 ST2 ST Osmose 1 de scheidingswand is niet permeabel (doorlaatbaar) voor zout. Er kan geen diffusie optreden maar wel druk van het zout (NaCl) 2 zuigkracht van het zout trekt water aan, water van Re => Li 3 er ontstaat evenwicht tussen waterdruk hoge kolom en zuigkracht van het zout Osmose is diffusie van het oplosmiddel 312 NaCl 20 ST2 ST NaCl 2 ST NaCl 20 ST

25 FHV2011 / Anatomie & fysiologie periode 1 week 2 25 Uitwisseling van stoffen: OSMOSE Osmose vindt altijd plaats wanneer twee vloeistoffen gescheiden zijn door een gedeeltelijk doorlaatbare (semipermeabele of beter selectief permeabele) wand. Voorwaarde is een concentratieverschil in opgeloste stoffen die niet vrij de wand kunnen passeren.

26 FHV2011 / Anatomie & fysiologie periode 1 week 2 26 Uitwisseling van stoffen: OSMOSE Vaak concentratieverschillen van keukenzout (NaCl) dat zich in een vloeistof splitst in de ionen Na + en Cl -. Osmose = waterdiffusie Met het water worden ook stoffen meegesleurd (als ze door de membraanporiën kunnen).

27 FHV2011 / Anatomie & fysiologie periode 1 week 2 27 Osmose Hoge concentratie lage concentratie Hogere concentratie lagere concentratie Osmotische druk

28 FHV2011 / Anatomie & fysiologie periode 1 week 2 28 Osmotische waarde = Zuigkracht = osmotische druk COD = Colloïd Osmotische druk = in het bloed de zuigkracht voornamelijk bepaald door de eiwitten in het bloed Molecuulgewicht, hoe hoger hoe groter de aanzuigende werking

29 FHV2011 / Anatomie & fysiologie periode 1 week 2 29 Osmose voorbeelden Rimpelvingertjes na lang in bad liggen Hoogte van bomen wordt beperkt door de maximale osmostische zuigkracht, dus veel eiwitten in de kruin Hongeroedeem

30 FHV2011 / Anatomie & fysiologie periode 1 week 2 30 Osmose animatie

31 FHV2011 / Anatomie & fysiologie periode 1 week 2 31 Uitwisseling van stoffen: ACTIEF TRANSPORT Op veel plaatsen in het lichaam is het nodig stoffen energetisch ‘bergopwaarts’ te transporteren ofwel tegen hun elektrochemisch verval oftewel tegen de concentratiegradiënt in. In tegenstelling tot de passieve processen is bij deze processen altijd energie (ATP oftewel glucose) nodig. Het betreft hier voornamelijk ionen transport, vandaar dat we spreken van IONENPOMPEN

32 FHV2011 / Anatomie & fysiologie periode 1 week 2 32 Homeostase

33 FHV2011 / Anatomie & fysiologie periode 1 week 2 33 Actief transport (kost energie) Enzymatische pomp of ionenpomp (bijvoorbeeld Na/K pomp) soort draaideur effect. Endocytose (buiten de cel naar binnen de cel) –Fagocytose (vaste stoffen) –Pinocytose (vloeistoffen) Exocytose (binnen de cel naar buiten de cel) zweetklieren

34 FHV2011 / Anatomie & fysiologie periode 1 week 2 34 Intracellulair: veel K, weinig Na Extracellulair:weinig K, veel Na Door diffusie verplaatsing Na en K Dit kost energie (glucose = suiker) Door actief transport probeert de cel: K terug te zuigen Na eruit te gooien Natrium / kalium pomp Cel KNaBloed Cel KNaBloed 1 celmembraan 2 pomp (schematisch)

35 FHV2011 / Anatomie & fysiologie periode 1 week 2 35 Capillairwand Leukocyt Bacteriën Fagocytose = opnemen door insluiting Leukocyten (witte bloedcellen) verlaten bloedvat (diapedese). Ruimen bacteriën op door fagocytose. Diapedese

36 FHV2011 / Anatomie & fysiologie periode 1 week 2 36 Herhaling van de vragen

37 FHV2011 / Anatomie & fysiologie periode 1 week 2 37 Door middel van osmose wordt water getransporteerd door een selectief permeabel membraan 1.Ja 2.Nee Countdown 10

38 FHV2011 / Anatomie & fysiologie periode 1 week 2 38 De hoogte van een boom is afhankelijk van de aanwezigheid van eiwitten in de kruin van de boom 1.Ja 2.Nee Countdown 10

39 FHV2011 / Anatomie & fysiologie periode 1 week 2 39 De lengte van een mens is afhankelijk van de aanwezigheid van eiwitten in het hoofd van de mens 1.Ja 2.Nee Countdown 10

40 FHV2011 / Anatomie & fysiologie periode 1 week 2 40 Het ontstaan van gerimpelde handen na langdurig in bad zitten komt eerder door de opname van water dan door de afgifte van water door de huid. 1.Ja 2.Nee Countdown 10

41 FHV2011 / Anatomie & fysiologie periode 1 week 2 41 Samenvatting Grofweg zijn er 4 soorten transport te onderscheiden: 1.Filtratie2. Diffusie 3.Osmose4. Actief transport Energie


Download ppt "FHV2011 / Anatomie & fysiologie periode 1 week 2 1 Anatomie / fysiologie O1 week 2 Homeostase Diffusie osmose filtratie."

Verwante presentaties


Ads door Google