De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

FHV2009 / Cxx53 1+2 / Anatomie & Fysiologie - Circulatie 1 Anatomie / fysiologie Cxx53 1 en 2 Milieu interieur Uitwisseling van stoffen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "FHV2009 / Cxx53 1+2 / Anatomie & Fysiologie - Circulatie 1 Anatomie / fysiologie Cxx53 1 en 2 Milieu interieur Uitwisseling van stoffen."— Transcript van de presentatie:

1 FHV2009 / Cxx53 1+2 / Anatomie & Fysiologie - Circulatie 1 Anatomie / fysiologie Cxx53 1 en 2 Milieu interieur Uitwisseling van stoffen

2 FHV2009 / Cxx53 1+2 / Anatomie & Fysiologie - Circulatie Team anatomie/fysiologie Alfabetische volgorde achternaam Matthieu Berenbroek Jan Borm Simone Egberts Eric van Roon Nol van Roosmalen 2

3 FHV2009 / Cxx53 1+2 / Anatomie & Fysiologie - Circulatie 3 Anatomie / fysiologie / pathologie Anatomie = ontleedkunde = bouw van het menselijk lichaam –veel bekend –Beeldtechnieken Fysiologie = (normale) functie van het menselijk lichaam –niet zoveel bekend hersenen regelmechanismen (afweer, celniveau) Pathologie = ziektekunde

4 FHV2009 / Cxx53 1+2 / Anatomie & Fysiologie - Circulatie 4 College onderwerpen Belangrijke functies voor het in stand houden van het lichaam Uitwisseling van stoffen Bloed en circulatie Ademhaling spijsvertering Cxx53 Cxx54

5 FHV2009 / Cxx53 1+2 / Anatomie & Fysiologie - Circulatie 5 College onderwerpen Vocht en elektrolyten huishouding Uitscheiding Warmteregulatie Hormonaal stelsel Zenuwstelsel Cxx55 Cxx56

6 FHV2009 / Cxx53 1+2 / Anatomie & Fysiologie - Circulatie Hoe en wat leren 1 Uitgangspunt van de stof zijn deze sheets Hand-outs via N@tschool Lees daarbij om de onderwerpen in een boek Maak vooraf de opdrachten, zodat je het college kunt volgen Leer vooraf de woorden die gebruikt gaan worden, zoek ze op en ontleedt ze in delen Voorbereiden / zelfstudie a.h.v. trefwoorden en / of stellingen

7 FHV2009 / Cxx53 1+2 / Anatomie & Fysiologie - Circulatie Hoe en wat leren 2 Bestudeer na afloop de stof van de sheets Maak de vragen en beredeneer deze Leer de stof niet van buiten maar zorg ervoor dat je het begrijpt Stel direct vragen als dingen onduidelijk zijn Vragen stellen over vorige colleges Vragen indienen via forum anatomie / fysiologie in N@tschool Schrijf tijdens de colleges zo min mogelijk!

8 FHV2009 / Cxx53 1+2 / Anatomie & Fysiologie - Circulatie 8 Toetsen 2 toetsmogelijkheden per jaar Toets 1 Cxx53 / Cxx54 januari / juni Toets 2 Cxx55 / Cxx56 januari / juni Bij onvoldoende herkansen, je mag met elke gelegenheid meedoen, wel tijdig inschrijven!

9 FHV2009 / Cxx53 1+2 / Anatomie & Fysiologie - Circulatie 9 Eencellige in de ‘oerzee’

10 FHV2009 / Cxx53 1+2 / Anatomie & Fysiologie - Circulatie 10 Lichaamscel Elke lichaamscel is omringd door vocht Dit vocht is INTERCELLULAIR vocht en bevindt zich in de interstitiële ruimte, weefselvocht Het vocht in de cellen noemen we INTRACELLULAIR vocht = celvocht.

11 FHV2009 / Cxx53 1+2 / Anatomie & Fysiologie - Circulatie 11 Cellen van de mens De ruimte rondom de cellen noemen we de INTERSTITIELE RUIMTE ofwel het MILIEU INTĖRIEUR en is onderdeel van de EXTRACELLULAIRE ruimte. Tot deze laatste ruimte behoort ook de vloeistof in bloed- en lymfevaten. Deze extracellulaire ruimte kleiner dan de intracellulaire ruimte

12 FHV2009 / Cxx53 1+2 / Anatomie & Fysiologie - Circulatie 3 ltr bloedplasma weefselvocht celvocht COD capillairwand KOD Celmembraan 9 ltr 27 ltr 12 Vochtverdeling COD (colloïd osmotische druk) KOD (kristalloïd osmotische druk)

13 FHV2009 / Cxx53 1+2 / Anatomie & Fysiologie - Circulatie 13 Infrastructuur van de meercellige Bij een meercellig organisme hebben zich organen ontwikkeld om dit milieu intérieur in stand te houden. Het in stand houden van het milieu interne wordt HOMEOSTASE genoemd.

14 FHV2009 / Cxx53 1+2 / Anatomie & Fysiologie - Circulatie 14 Infrastructuur van het menselijk lichaam

15 FHV2009 / Cxx53 1+2 / Anatomie & Fysiologie - Circulatie 15 Homeostase

16 FHV2009 / Cxx53 1+2 / Anatomie & Fysiologie - Circulatie 16 Homeostase Complexiteit van het menselijk lichaam heeft een goed afgestemd fysiologisch regelmechanisme nodig Homeostase is dat dynamisch evenwicht, d.w.z. niet steeds dezelfde waarden. (koorts) zowel lichamelijk als geestelijk

17 FHV2009 / Cxx53 1+2 / Anatomie & Fysiologie - Circulatie 17 Homeostase voorbeelden Bedorven eten => veel bacteriën => diarree => ziektekiemen snel eruit Milieu interieur (constante samenstelling, bloed en weefselvloeistoffen) zoals pH (zuurgraad), temperatuur Nieren met name voor de afvalstoffen

18 FHV2009 / Cxx53 1+2 / Anatomie & Fysiologie - Circulatie 18 Uitwisseling van stoffen: FILTRATIE Filtratie is het transport van water door een meer of minder permeabele wand. Met het water gaan, afhankelijk van de poriegrootte, ook vaste deeltjes mee. Filtratie komt onder andere voor in de nieren en het transport van water en stoffen vanuit de bloedbaan naar het interstitium. Voorwaarde voor filtratie is drukverschil (bloeddruk en/of osmotische druk)

19 FHV2009 / Cxx53 1+2 / Anatomie & Fysiologie - Circulatie 19 Filtratie bloedvat interstitium cellen H 2 O + deeltjes bloeddruk H 2 O + deeltjes

20 FHV2009 / Cxx53 1+2 / Anatomie & Fysiologie - Circulatie 20 Uitwisseling van stoffen: DIFFUSIE De manier waarop veel stoffen binnen ons lichaam worden uitgewisseld verloopt middels diffusie. Diffusie is het passieve transport van stoffen langs een concentratiegradiënt. Een concentratiegradiënt is een verschil in concentratie van stoffen in 2 aangrenzende ruimten In gas gaat diffusie sneller dan in vloeistof

21 FHV2009 / Cxx53 1+2 / Anatomie & Fysiologie - Circulatie 21 Diffusie 1 Indien de zoutdeeltjes(ionen) de doorlaatbare membraan passeren 2 dan het NaCl (keukenzout) zich gelijkmatig over de bak verdelen over de hele bak 3 er gelijke concentraties Li en Re bestaan Theezetten: de bruine kleurstof verdeelt zich gelijkmatig over de gehele pot NaCl 20 ST2 ST 123 NaCl 20 ST2 ST NaCl 11 ST

22 FHV2009 / Cxx53 1+2 / Anatomie & Fysiologie - Circulatie 22 Diffusie oppervlak OndoorlaatbaarDoorlaatbaarDOORlaatbaarGeen wand Selectief permeabel

23 FHV2009 / Cxx53 1+2 / Anatomie & Fysiologie - Circulatie 23 Diffusie temperatuur Warm water Koud water

24 FHV2009 / Cxx53 1+2 / Anatomie & Fysiologie - Circulatie 24 Selectieve permeabiliteit selectie van de in- en output van de cel –Bijvoorbeeld insuline verandert de permeabiliteit van de celwand voor glucose maakt uitwisseling tussen de cel en zijn omgeving mogelijk Verstoring door: –Bacterie / virus / ontsteking –Beschadiging, wondjes –Tekorten

25 FHV2009 / Cxx53 1+2 / Anatomie & Fysiologie - Circulatie 25 Uitwisseling van stoffen: OSMOSE Een andere manier waarop stoffen uitgewisseld worden is middels osmose. Osmose vindt altijd plaats wanneer twee vloeistoffen gescheiden zijn door een gedeeltelijk doorlaatbare (semipermeabele of beter selectief permeabele) wand. Voorwaarde is een concentratieverschil in opgeloste stoffen die niet vrij de wand kunnen passeren.

26 FHV2009 / Cxx53 1+2 / Anatomie & Fysiologie - Circulatie 26 Uitwisseling van stoffen: OSMOSE Een belangrijke stof voor het ontstaan van concentratieverschillen is keukenzout (NaCl) dat zich in een vloeistof splitst in de ionen Na + en Cl -. Osmose is feitelijk alleen watertransport. Osmose lijkt op diffusie en wordt ook wel waterdiffusie genoemd Met het water worden ook stoffen meegesleurd (als ze door de membraanporiën kunnen).

27 FHV2009 / Cxx53 1+2 / Anatomie & Fysiologie - Circulatie 27 NaCl 20 ST2 ST Osmose 1 de scheidingswand is niet permeabel (doorlaatbaar) voor zout. Er kan geen diffusie optreden maar wel druk van het zout (NaCl) 2 zuigkracht van het zout trekt water aan, water van Re => Li 3 er ontstaat evenwicht tussen waterdruk hoge kolom en zuigkracht van het zout Osmose is diffusie van het oplosmiddel 312 NaCl 20 ST2 ST NaCl 2 ST NaCl 20 ST

28 FHV2009 / Cxx53 1+2 / Anatomie & Fysiologie - Circulatie 28 Osmose Hoge concentratie lage concentratie Hogere concentratie lagere concentratie Osmotische druk

29 FHV2009 / Cxx53 1+2 / Anatomie & Fysiologie - Circulatie 29 Osmotische waarde Osmotische waarde van een oplossing = zuigkracht van de oplossing = ongeveer het aantal deeltjes in die oplossing Zuigkracht = de osmotische druk COD = Colloïd Osmotische druk = in het bloed de zuigkracht voornamelijk bepaald door de eiwitten in het bloed Molecuulgewicht, hoe hoger hoe groter de aanzuigende werking

30 FHV2009 / Cxx53 1+2 / Anatomie & Fysiologie - Circulatie 30 Osmose voorbeelden Rimpelvingertjes na lang in bad liggen Hoogte van bomen wordt beperkt door de maximale osmostische zuigkracht, dus veel eiwitten in de kruin Hongeroedeem

31 FHV2009 / Cxx53 1+2 / Anatomie & Fysiologie - Circulatie 31 Osmose animatie

32 FHV2009 / Cxx53 1+2 / Anatomie & Fysiologie - Circulatie 32 Uitwisseling van stoffen: ACTIEF TRANSPORT Op veel plaatsen in het lichaam is het nodig stoffen energetisch ‘bergopwaarts’ te transporteren ofwel tegen hun elektrochemisch verval oftewel tegen de concentratiegradiënt in. In tegenstelling tot de passieve processen is bij deze processen altijd energie (ATP oftewel glucose) nodig. Het betreft hier voornamelijk ionen transport, vandaar dat we spreken van IONENPOMPEN

33 FHV2009 / Cxx53 1+2 / Anatomie & Fysiologie - Circulatie 33 Actief transport (kost energie) Enzymatische pomp of ionenpomp (bijvoorbeeld Na/K pomp) soort draaideur effect. Endocytose (buiten de cel naar binnen de cel) –Fagocytose (vaste stoffen) –Pinocytose (vloeistoffen) Exocytose (binnen de cel naar buiten de cel) zweetklieren

34 FHV2009 / Cxx53 1+2 / Anatomie & Fysiologie - Circulatie 34 Capillairwand Leukocyt Bacteriën Fagocytose = opnemen door insluiting Leukocyten (witte bloedcellen) verlaten bloedvat (diapedese). Ruimen bacteriën op door fagocytose. Diapedese

35 FHV2009 / Cxx53 1+2 / Anatomie & Fysiologie - Circulatie 35 Intracellulair: veel K, weinig Na Extracellulair:weinig K, veel Na Door diffusie verplaatsing Na en K Dit kost energie (glucose = suiker) Door actief transport probeert de cel: K terug te zuigen Na eruit te gooien Natrium / kalium pomp Cel KNaBloed Cel KNaBloed 1 celmembraan 2 pomp (schematisch)

36 FHV2009 / Cxx53 1+2 / Anatomie & Fysiologie - Circulatie 36 Samenvatting Grofweg zijn er 4 soorten transport te onderscheiden: 1.Filtratie2. Diffusie 3.Osmose4. Actief transport Energie


Download ppt "FHV2009 / Cxx53 1+2 / Anatomie & Fysiologie - Circulatie 1 Anatomie / fysiologie Cxx53 1 en 2 Milieu interieur Uitwisseling van stoffen."

Verwante presentaties


Ads door Google