De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toelichting Mestverwerking A) Mestverwerkingsplicht B) Mestverwerkingscertificaten C) Bedrijfsontwikkeling na bewezen mestverwerking ir. Sibylle Verplaetse.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toelichting Mestverwerking A) Mestverwerkingsplicht B) Mestverwerkingscertificaten C) Bedrijfsontwikkeling na bewezen mestverwerking ir. Sibylle Verplaetse."— Transcript van de presentatie:

1 Toelichting Mestverwerking A) Mestverwerkingsplicht B) Mestverwerkingscertificaten C) Bedrijfsontwikkeling na bewezen mestverwerking ir. Sibylle Verplaetse ir. Claire Basquin VLM-Mestbank 20 oktober 2008

2 Programma 13u onthaal 13u30 mestverwerkingsplicht
20 oktober 2008 Programma 13u onthaal 13u30 mestverwerkingsplicht 13u50 vragen en opmerkingen 14u00 mestverwerkingscertificaten 15u00 vragen en opmerkingen 15u30 bedrijfsontwikkeling na bewezen mestverwerking 16u30 vragen en opmerkingen 20 oktober 2008 Toelichting VLM-Mestbank toelichting VLM-Mestbank

3 Inhoud. A) Mestverwerkingsplicht. B) Mestverwerkingscertificaten. B1
Inhoud A) Mestverwerkingsplicht B) Mestverwerkingscertificaten B1 Algemene principes verwerkingscertificaten B2 Wie ontvangt certificaten... en waarvoor ? B3 Wanneer worden MVC uitgereikt ? B4 Procedure bezwaar B5 Annuleren MVC B6 Kennisgeving overzicht MVC-rekening B7 Plafond B8 Overdrachten van MVC B9 Overgangsbepalingen UB mestverwerking 20 oktober 2008 Toelichting VLM-Mestbank

4 C) Bedrijfsontwikkeling na. bewezen mestverwerking C1
C) Bedrijfsontwikkeling na bewezen mestverwerking C1 Mogelijkheden bedrijfsontwikkeling C2 Stand van zaken aanvragen C3 Voorwaarden C4 Acties Mestbank C5 Wijzigingen verzameldecreet C6 Procedure C7 Veelgestelde vragen C8 Praktijkvoorbeeld 20 oktober 2008 Toelichting VLM-Mestbank

5 Juridische situering Mestdecreet: publicatie Belgisch Staatsblad op 29 december 2006 (artikels 29 en 35) Verzameldecreet: principieel goedgekeurd in Vlaamse Regering op 6 juni in bespreking in Vlaams parlement Uitvoeringsbesluit NER: publicatie Belgisch Staatsblad op 31 oktober 2007 Uitvoeringsbesluit Mestverwerking: goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 10 oktober 2008 20 oktober 2008 Toelichting VLM-Mestbank

6 A) Mestverwerkingsplicht
20 oktober 2008 Toelichting VLM-Mestbank

7 A) Mestverwerkingsplicht
Definitie mestverwerkingsplicht Bepaald percentage van netto-N-overschot van de bedrijfsgroep verwerken in functie van: - gemeentelijke productiedruk - netto-N-overschot van bedrijfgroep (voorziene wijziging in het verzameldecreet: N-overschot berekenen obv reële uitscheidingsnormen) 3 categorieën van gemeenten (lijst): ≤ 170 kg N/ha =>10% + 0,60 % per volle schijf van 1000 kg netto-N-overschot >170 en ≤ 340 kg N/ha =>20% + 0,60 % per volle schijf van 1000 kg netto-N-overschot > 340 kg N/ha =>30% + 0,60 % per volle schijf van 1000 kg netto-N-overschot 20 oktober 2008 Toelichting VLM-Mestbank

8 A) Mestverwerkingsplicht
20 oktober 2008 A) Mestverwerkingsplicht Definitie mestoverschot van bedrijfsgroep N-overschot van bedrijfsgroep = Som van N-overschotten van alle bedrijven N-overschot van bedrijf = Som van N-overschotten van alle exploitaties N-overschot van exploitatie = netto-N-productie uit dierlijke mest – N-afzetmogelijkheid op eigen landbouwgronden (voorziene wijziging in het verzameldecreet: reële N- productie ipv forfaitaire N-productie) Emissies variëren ifv diersoort/staltype/… tussen 10 en 40% => besluit wordt prioritair opgemaakt 20 oktober 2008 Toelichting VLM-Mestbank toelichting VLM-Mestbank

9 A) Mestverwerkingsplicht
20 oktober 2008 A) Mestverwerkingsplicht Definitie mestoverschot van bedrijfsgroep Emissies variëren ifv diersoort/staltype/… tussen 10 en 40% => besluit wordt prioritair opgemaakt 20 oktober 2008 Toelichting VLM-Mestbank toelichting VLM-Mestbank

10 A) Mestverwerkingsplicht
Definitie mestverwerkingsplicht Indien exploitaties in verschillende gemeenten liggen, wordt de verwerkingsplicht van de bedrijfsgroep berekend met het gewogen gemiddelde van de verschillende percentages: Gewogen mestverwerkingspercentage = (0,6 % per volle schijf van 1.000kg netto-N-overschot bedrijfsgroep) + (10% x  netto-N-prod expl. gem. 170/  netto-N-prod bedrijfsgroep) + (20% x  netto-N-prod expl. gem /  netto-N-prod bedrijfsgroep) + (30% x  netto-N-prod expl. gem. 340/  netto-N-prod bedrijfsgroep) 20 oktober 2008 Toelichting VLM-Mestbank

11 A) Mestverwerkingsplicht
Maximaal percentage is 60 % van netto-N-overschot van bedrijfsgroep Vrijstelling van plicht indien te verwerken hoeveelheid < netto kg N 20 oktober 2008 Toelichting VLM-Mestbank

12 A) Mestverwerkingsplicht
Hoe voldoet bedrijfsgroep aan verwerkingsplicht ? Door niet produceren van hoeveelheid mest (= totale verwerkingsplicht) Door definitief laten annuleren van nutriëntenemissierechten (= geheel of deel van verwerkingsplicht) Door verwerven van mestverwerkingscertificaten (MVC’s) 20 oktober 2008 Toelichting VLM-Mestbank

13 A) Mestverwerkingsplicht 1. Verwerking door productiedaling
Verwerkingsplicht jaar J van bedrijfsgroep bewijzen door productiedaling in jaar J Algemene vereiste: productiedaling jaar J = of > verwerkingsplicht jaar J OPM 1: productiedaling jaar J = (netto-N-productie jaar J-1) –(netto-N-productie jaar J) OPM 2: Wat indien productiedaling jaar J < verwerkingsplicht jaar J ? Hoeveelheid N niet verwerkt in jaar J = (kg N verwerkingsplicht jaar J) - (kg N productiedaling jaar J) 20 oktober 2008 Toelichting VLM-Mestbank

14 A) Mestverwerkingsplicht 1. Verwerking door productiedaling
Voorbeeld: Stel dat een grondloze varkenshouder in zeugen heeft gehouden in zijn enige exploitatie die is gelegen in een gemeente met een gemeentelijke productiedruk groter dan 340 kg N per hectare. Dan wordt zijn verwerkingsplicht berekend als: kg N * (30% %) = ,36 kg N Stel dat varkenshouder in december 2008 meldt dat hij in 2009 aan zijn verwerkingsplicht wil voldoen via productiedaling 20 oktober 2008 Toelichting VLM-Mestbank

15 A) Mestverwerkingsplicht 1. Verwerking door productiedaling
Voorbeeld: Stel dat hij in 2009 een reële netto-productiedaling realiseert van kg N (via reductie met 500 zeugen): Verwerkingsplicht 2009 = kg N * (30% + 11,4%) = kg N Gezien de productiedaling van kg N > kg N, is aan de verwerkingsplicht van 2009 voldaan Stel dat hij in 2009 een reële netto-productiedaling realiseert van kg N (via reductie met 200 zeugen): Verwerkingsplicht 2009 = kg N * (30% + 14,4%) = kg N Gezien de productiedaling van kg N < kg N, is niet volledig aan de verwerkingsplicht van 2009 voldaan. De resterende verwerkingsplicht 2009 bedraagt: kg N – kg N = kg N 20 oktober 2008 Toelichting VLM-Mestbank

16 A) Mestverwerkingsplicht 1. Verwerking door productiedaling
Procedure: ten laatste op 31 december van jaar J-1 aangetekend melden aan Mestbank dat men in jaar J aan verwerkingsplicht zal voldoen via productiedaling ten laatste op 15 februari jaar van J+1 kan men aangetekend aan Mestbank melden dat men afziet van verwerking via productiedaling in jaar J 20 oktober 2008 Toelichting VLM-Mestbank

17 A) Mestverwerkingsplicht 2. Verwerking door annulatie NER
Verwerkingsplicht vanaf jaar J bewijzen door volledige of gedeeltelijke annulering NER vanaf jaar J Niet-ingevulde nutriëntenemissierechten komen niet in aanmerking ! BEREKENING ontheffing verwerkingsplicht in KG N via annulatie NER: A = ontheffing van verwerkingsplicht voor aantal kg N A = L* (0,75 * aantal te annuleren NER-Dr + 0,65 * aantal te annuleren NER-Dv + 0,64 * aantal te annuleren NER-Dp + 0,66 * aantal te annuleren NER-Da) L = percentage ingevulde NER in de 3 jaren vóór annulering = gemiddelde van Z1 (Z in jaar J-1), Z2 (Z in jaar J-2), Z3 (Z in jaar J-3) J = jaar vanaf wanneer annulering ingaat Z = 100 * I/T I = aantal ingevulde NER (aangegeven dieraantallen per cat. x NER) T = aantal toegekende NER 20 oktober 2008 Toelichting VLM-Mestbank

18 A) Mestverwerkingsplicht 2. Verwerking door annulatie NER
Voorbeeld: Varkenshouder wenst voor 100 zeugen NER-Dv te annuleren = NER-Dv. Hij heeft voor 1000 zeugen NER-Dv toegekend gekregen (= T) In J-1 werden 830 zeugen gehouden; in J zeugen en in J zeugen (= I) Z1 = 100* / = 83 % Z2 = 100* / = 80 % Z3 = 100* / = 85 % Het gemiddelde van Z1, Z2 en Z3 bedraagt 82.6% (= gemiddeld percentage ingevulde NER). Het aantal kg N waarvoor de bedrijfsgroep een ontheffing van de mestverwerkingsplicht ontvangt, wordt berekend als: A = 82.6% * (0.65 * aantal te annuleren NER-Dv) = 82,6 % * 0,65 * 3.850) = kg N 20 oktober 2008 Toelichting VLM-Mestbank

19 A) Mestverwerkingsplicht 2. Verwerking door annulatie NER
Voorbeeld: Stel dat de grondloze varkenshouder in het jaar J 800 zeugen heeft gehouden en zijn enige exploitatie is gelegen in een gemeente met een gemeentelijke productiedruk groter dan 340 kg N per hectare, dan wordt zijn verwerkingsplicht berekend als: = kg N * (30% + 9%) = 5.984,16 kg N. Door de annulatie van NER-Dv wordt de nieuwe plicht: 5.984,16 kg N – kg N = 3.917,16 kg N. Doordat de te verwerken hoeveelheid minder dan 5000 kg N bedraagt is de varkenshouder niet langer verwerkingsplichtig. 20 oktober 2008 Toelichting VLM-Mestbank

20 A) Mestverwerkingsplicht 2. Verwerking door annulatie NER
Procedure: ten laatste op 31 december jaar J-1 aangetekend melden aan Mestbank dat men vanaf jaar J een gedeeltelijke of gehele ontheffing wil van verwerkingsplicht via annulatie NER’s Te melden gegevens: identificatie landbouwer wiens bedrijf behoort tot bedrijfsgroep aantal te annuleren NER per diersoort Mestbank berekent aantal kg N voor ontheffing verwerkingsplicht van bedrijfsgroep en doet aangetekende kennisgeving binnen 3 maanden aan landbouwer 20 oktober 2008 Toelichting VLM-Mestbank

21 A) Mestverwerkingsplicht 2. Verwerking door annulatie NER
Bezwaarprocedure: Bezwaar mogelijk: binnen 1 maand aan gedelegeerd bestuurder VLM Gedelegeerd bestuurder VLM verstuurt aangetekende beslissing binnen 3 maanden Landbouwer kan aangetekend aan Mestbank melden dat hij afziet van verwerking via annulatie NER: binnen 1 maand na kennisgeving VLM tijdens bezwaartermijn binnen 1 maand na beslissing VLM 20 oktober 2008 Toelichting VLM-Mestbank

22 A). Mestverwerkingsplicht. 3. Verwerking door verkrijgen
A) Mestverwerkingsplicht 3. Verwerking door verkrijgen mestverwerkingscertificaten Beperking ifv diersoort: MVC mogen voor maximum 5000 kg netto N afkomstig zijn van pluimveemest geproduceerd door andere bedrijfsgroep Algemene geldigheidsperiode: Voor bewijzen van verwerkingsplicht van jaar X zijn geldig: MVC voor verwerking in jaar X MVC voor verwerking in jaar X+1 (bv. plicht 2007: MVC van jaar verwerking 2007 of 2008) 20 oktober 2008 Toelichting VLM-Mestbank

23 A) Mestverwerkingsplicht
Wat indien niet voldaan aan verwerkingsplicht ? Administratieve geldboete van 2 euro/kg N Bij herhaling binnen de 5 kalenderjaren na het kalenderjaar waarin een eerdere overtreding werd begaan: administratieve geldboete van 4 euro/kg N 20 oktober 2008 Toelichting VLM-Mestbank

24 Uw Vragen? 20 oktober 2008 Toelichting VLM-Mestbank

25 B) Mestverwerkingscertificaten
20 oktober 2008 Toelichting VLM-Mestbank

26 Inhoud B1 Algemene principes MVC B2 Wie ontvangt MVC... en waarvoor ?
B3 Wanneer worden MVC uitgereikt ? B4 Procedure bezwaar B5 Annuleren MVC B6 Kennisgeving overzicht MVC-rekening B7 Plafond B8 Overdrachten van MVC B9 Overgangsbepalingen UB mestverwerking 20 oktober 2008 Toelichting VLM-Mestbank

27 B1 Mestverwerkingscertificaten: algemene principes
20 oktober 2008 B1 Mestverwerkingscertificaten: algemene principes Waarvoor dienen MVC ? Bewijzen van de mestverwerkingsplicht van bedrijfsgroepen Bewijzen van de extra mestverwerking van bedrijven voor het overnemen van NER mits mestverwerking (zonder reductie 25%) Bewijzen van de extra verwerking van bedrijven die uitbreiden mits mestverwerking Pluimvee-niet-pluimvee: onderscheid omdat ‘MVC mogen voor max kg netto N afkomstig zijn van pluimveemest geproduceerd door andere bedrijfsgroep’ (Beoordeling 20 oktober 2008 Toelichting VLM-Mestbank toelichting VLM-Mestbank

28 B1 Mestverwerkingscertificaten: algemene principes
20 oktober 2008 B1 Mestverwerkingscertificaten: algemene principes Waarvoor krijgt u MVC? Voor het verwerken van dierlijke mest geproduceerd op Vlaamse exploitatie 1 MVC = 1 kg stikstof (N) verwerkt 2 soorten: MVC pluimvee – MVC niet-pluimvee MVC worden op regelmatige tijdstippen uitgereikt door de Mestbank MVC zijn vrij verhandelbaar Pluimvee-niet-pluimvee: onderscheid omdat ‘MVC mogen voor max kg netto N afkomstig zijn van pluimveemest geproduceerd door andere bedrijfsgroep’ (Beoordeling 20 oktober 2008 Toelichting VLM-Mestbank toelichting VLM-Mestbank

29 B2 Wie ontvangt MVC ? De Mestbank reikt MVC uit aan: Bedrijfsgroepen
20 oktober 2008 B2 Wie ontvangt MVC ? De Mestbank reikt MVC uit aan: Bedrijfsgroepen Mestverzamelpunten Mestverwerkingseenheden Bedrijfgroepen (vroegere ‘koepels’): aangeschreven op 10 juli. = 1 of meer bedrijven geëxploiteerd door: echtgenoten/leden zelfde gezin Natuurlijkpersoon = dagelijkse leiding rechtspersoon Familie = dagelijkse leiding rechtspersonen Verbonden vennootschappen (aandelen...) 20 oktober 2008 Toelichting VLM-Mestbank toelichting VLM-Mestbank

30 B2 Wie ontvangt MVC... en waarvoor ?
1)Bedrijfsgroep of verzamelpunt die pluimvee- of paardenmest exporteert (op basis van nagemelde transportdocumenten) 2)Verwerker/bedrijfsgroep die N2-gas produceert (op basis van aangifte en nutriëntenbalans) 3)Verwerker/bedrijfsgroep die dierlijke mest behandelt tot kunstmest – incl. spuiwater van zure wassers (op basis van aangifte) 20 oktober 2008 Toelichting VLM-Mestbank

31 B2 Wie ontvangt MVC... en waarvoor ?
4)Verwerker die eindproducten van bewerking niet afzet op Vlaamse landbouwgrond (op basis van nagemelde transportdocumenten) 5)Verwerker die eindproducten van bewerking afzet in parken, plantsoenen en particuliere tuinen binnen Vlaanderen (op basis van nagemelde transportdocumenten of register kleine mesttransporten) 20 oktober 2008 Toelichting VLM-Mestbank

32 B3 Wanneer worden MVC uitgereikt ?
20 oktober 2008 B3 Wanneer worden MVC uitgereikt ? Aan bedrijfsgroepen: per kwartaal 1e kwartaal: ten laatste op 30 april 2e kwartaal: ten laatste op 31 juli 3e kwartaal: ten laatste op 31 oktober 4e kwartaal: ten laatste op 31 januari Overgangsmaatregel voor 2007 en 2008: vanaf najaar 2008 * 2007: ten laatste op de 1e dag van de 3e maand die volgt op de maand waarin publicatie UB in BS bv. publicatie in september: dan ten laatste op 1 december. 20 oktober 2008 Toelichting VLM-Mestbank toelichting VLM-Mestbank

33 B3 Wanneer worden MVC uitgereikt ?
20 oktober 2008 B3 Wanneer worden MVC uitgereikt ? Aan verwerkingseenheden en mestverzamelpunten: 1 keer per jaar - ten laatste op 31 mei Overgangsmaatregel voor 2007: najaar 2008 2 keer per jaar ( ten laatste op 30 november en ten laatste op 31 mei) mits tussentijdse aangifte en/of nutriëntenbalans * 2007: ten laatste op de 1e dag van de 3e maand die volgt op de maand waarin publicatie UB in BS bv. publicatie in september: dan ten laatste op 1 december. 20 oktober 2008 Toelichting VLM-Mestbank toelichting VLM-Mestbank

34 B3 Wanneer worden MVC uitgereikt ?
20 oktober 2008 B3 Wanneer worden MVC uitgereikt ? Schematisch Jaar 2007 Jaar 2008 Jaar 2009 Jaar 2010 1 april 1 juli 1 oktober 30 april 31 juli 31 oktober 31 januari 31 december Najaar: MVC export 07 – deels 08 MVC verwerking 07 31 mei: MVC verwerking 08 Nog aan te passen!! Voorstel: de timing overdrachten pas bij B5 (overdrachten) bespreken) 20 oktober 2008 Toelichting VLM-Mestbank toelichting VLM-Mestbank

35 B4 Procedure bezwaar Niet akkoord met uitgereikte MVC ?
Mogelijkheid om binnen 30 kalenderdagen na uiterste datum van uitreiken bezwaar in te dienen per aangetekende brief bij de gedelegeerd bestuurder VLM Per aangetekende brief binnen de 3 maanden beslissing van de gedelegeerd bestuurder VLM  indien gegrond: rectificatie uitgereikte MVC 20 oktober 2008 Toelichting VLM-Mestbank

36 B5 Annuleren van MVC Oorzaak: Foutieve of valse informatie Hoeveel annuleren ? Verschil uitgereikte MVC en effectief verwerkte N Hoe annuleren ? Aftrek van MVC in bezit (voor betrokken kalenderjaar of volgende kalenderjaren) Niet uitreiken van toekomstige MVC ! Principe van annulatie blijft ook gelden na overname bedrijfsgroep, verzamelpunt, verwerkingseenheid 20 oktober 2008 Toelichting VLM-Mestbank

37 B5 Annuleren van MVC Procedure: Mestbank: aangetekende brief
Mogelijkheid om aangetekend bezwaar in te dienen binnen 30 kalenderdagen bij gedelegeerd bestuurder Beslissing van gedelegeerd bestuurder binnen 3 maanden 20 oktober 2008 Toelichting VLM-Mestbank

38 B6 Kennisgeving overzicht MVC-rekening
Bedrijfsgroep Toekenningsbrief verstuurd naar contactpersoon bedrijfsgroep Afschrift naar alle andere landbouwers van de bedrijfsgroep Globaal rekeningsaldo Details per landbouwer (nagemelde transportdocumenten) Mestverzamelpunt Globaal saldo Details (transportdocumenten) Verwerkingseenheid Details (overzicht berekening) 20 oktober 2008 Toelichting VLM-Mestbank

39 Naam + adres 20 oktober 2008 Toelichting VLM-Mestbank

40 = Maximum MVC per jaar aan verzamelpunt of verwerkingseenheid
B7 Plafond = Maximum MVC per jaar aan verzamelpunt of verwerkingseenheid ‘Plafond’ MVC in 2007 = aantal kg N uit Vlaamse dierlijke mest aangevoerd in 2007 ‘Plafond’ MVC in 2008 (en latere jaren)= aantal kg N uit Vlaamse dierlijke mest die werd aangevoerd in aantal kg N uit Vlaamse dierlijke mest aangevoerd in 2007 waarvoor in 2007 nog geen MVC werden toegekend 20 oktober 2008 Toelichting VLM-Mestbank

41 Voorbeeld verwerkingseenheid
B7 Plafond Voorbeeld verwerkingseenheid 20 oktober 2008 Toelichting VLM-Mestbank

42 Vlaanderen Buiten Vlaanderen BIOLOGIE 500 kg N 40.000 kg N 10.000 kg N
Varkensmest N2-gas naar lucht Effluent naar Vlaamse landbouwgrond 500 kg N kg N kg N Dikke fractie naar andere composteerder kg N MVC’s 40.000 PLAFOND: kg N MVC: 40.000 VERWERKT: kg N 20 oktober 2008 Toelichting VLM-Mestbank

43 Composteer-installatie
20 oktober 2008 Vlaanderen Buiten Vlaanderen Composteer-installatie Dierlijke mest Plantaardige en dierlijke co-producten kg N kg N Spuiwater naar Vlaamse landbouwgrond Eindproduct naar Vlaamse parken en tuinen 1.000 kg N kg N kg N Dikke fractie van andere installatie kg N MVC’s PLAFOND: kg N + “aanvoer andere verwerker: kg N voor zover hiervoor nog geen MVC zijn toegekend” = kg N MVC: VERWERKT: kg N  Eventueel voorbeeld opsplitsen in realistische ‘biologie’ en ‘composteerder’... 20 oktober 2008 Toelichting VLM-Mestbank toelichting VLM-Mestbank

44 2007 2008 Vlaanderen Buiten Vlaanderen MVC’s 6.000 kg N 10.000 kg N
20 oktober 2008 Vlaanderen Buiten Vlaanderen 2007 MVC’s 6.000 kg N kg N VERWERKER 6.000 Dierlijke mest VERWERKT: 6.000 kg N PLAFOND: kg N MVC: 6.000 4.000 kg N 1.000 kg N Dierlijke mest 2008 kg N kg N 16.000 VERWERKER Dierlijke mest Voorbeeld ‘plafond’: in 2008 nog mvc voor mest die aangevoerd werd in 2007 maar waarvoor in 2007 nog geen MVC gegeen werden. PLAFOND: ( – 6.000) = VERWERKT: kg N MVC: 16.000 20 oktober 2008 Toelichting VLM-Mestbank toelichting VLM-Mestbank

45 B8 Overdrachten van MVC Waarom MVC overdragen?
20 oktober 2008 B8 Overdrachten van MVC Waarom MVC overdragen? Voldoen aan verwerkingsplicht van bedrijfsgroep Voldoen aan verwerkingsplicht van bedrijfsgroep plicht van jaar X-1 met MVC van verwerking in jaar X Voldoen aan extra verwerking van bedrijf binnen de bedrijfsgroep omwille van: uitbreiding mits mestverwerking overname NER mits mestverwerking (zonder reductie 25%) Oorspronkelijk uitgereikt aan de eindverwerker (verwerkingsinstallatie...) Achtergrond: problematiek opstartende installatie: wel al aanvoer van verwerkingsplichtige mest in 2007, maar pas operationeel, verwerkt/gecomposteerd... in 2008: MVC jaar verwerking 2008 ook laten meetellen voor plicht van 2007. 20 oktober 2008 Toelichting VLM-Mestbank toelichting VLM-Mestbank

46 B8 Overdrachten van MVC Procedure
MVC zijn vrij verhandelbaar tussen bedrijfsgroepen, verzamelpunten en verwerkingseenheden => Sluitende contracten zijn aangeraden! Overdracht wordt aan de Mestbank gemeld via een overdrachtsformulier Mestbank controleert of aanbieder over voldoende MVC beschikt: Indien OK: overdracht MVC naar ontvanger Indien niet OK: enkel overdracht MVC waarover aanbieder beschikt 20 oktober 2008 Toelichting VLM-Mestbank

47 B8 Overdrachten van MVC Procedure
Mestbank meldt ten laatste 60 dagen na ontvangst overdrachtsformulier overdracht van MVC aan aanbieder en ontvanger via het MVC-rekeningoverzicht (omschrijving ‘overdracht’, ‘gedeeltelijke overdracht’ of ‘overdracht niet toegestaan’). Mogelijkheid om per aangetekende brief binnen de 30 kalenderdagen na ontvangst van overzicht, bezwaar in te dienen bij de gedelegeerd bestuurder VLM. Gedelegeerd bestuurder VLM verstuurd aangetekende beslissing binnen 3 maanden. 20 oktober 2008 Toelichting VLM-Mestbank

48 20 oktober 2008 Toelichting VLM-Mestbank

49 B8 Overdrachten van MVC Timing overdrachten
Alle overdrachten MVC voor bewijs verwerkingsplicht jaar X ten laatste op 30 september X+2 Voorbeeld: alle overdrachtsformulieren voor bewijs van verwerkingsplicht 2007 moeten ten laatste op 30 september 2009 bij de Mestbank binnen zijn. 20 oktober 2008 Toelichting VLM-Mestbank

50 B8 Overdrachten van MVC Timing overdrachten Uitzondering:
procedure ‘aanvraag uitbreiding mits mestverwerking’: MVC voor bewijs verwerkingsplicht jaar X (= jaar vóór de aanvraag – zie deel C): ten laatste op datum aanvraag in jaar X+1, of ten laatste op 1 juli van jaar X+1 als aanvraag voor 1 juli werd ingediend Na de controle van de vereisten jaar X worden overdrachten van het overschot aan MVC terug mogelijk. 20 oktober 2008 Toelichting VLM-Mestbank

51 Timing overdrachten - Schematisch
B8 Overdrachten van MVC Timing overdrachten - Schematisch Jaar 2007 Jaar 2008 Jaar 2009 Jaar 2010 1 april 1 juli 1 oktober 31 december 30 april 31 juli 31 oktober 31 januari voldoen aan mvw-plicht 2007 31 mei: MVC verwerking 08 Najaar: MVC export 07 – deels 08 MVC verwerking 07 MVC voor mvw-plicht 2007 overdraagbaar tot 30 september 2009 Boetes mvw-plicht jaar 2007 berekend 20 oktober 2008 Toelichting VLM-Mestbank

52 B9 Overgangsbepalingen UB mestverwerking
Verwerking die ‘doorgeschoven’ werd naar verwerkingsaandeel 2006: MVC tellen enkel mee voor berekening totale verwerking in 2007 (13 miljoen kg N verwerkt?) MVC tellen niet voor voldoen aan verwerkingsplicht 2007 MVC tellen niet voor extra verwerking 2007 ikv uitbreiding mits mestverwerking of overname NER mits verwerking (zonder 25% reductie) MVC tellen niet voor bewijzen van afstel 2007 20 oktober 2008 Toelichting VLM-Mestbank

53 Uw Vragen? 20 oktober 2008 Toelichting VLM-Mestbank

54 C) Bedrijfsontwikkeling na bewezen mestverwerking
20 oktober 2008 C) Bedrijfsontwikkeling na bewezen mestverwerking 20 oktober 2008 Toelichting VLM-Mestbank toelichting VLM-Mestbank

55 Inhoud C1 Mogelijkheden bedrijfsontwikkeling
20 oktober 2008 Inhoud C1 Mogelijkheden bedrijfsontwikkeling C2 Stand van zaken aanvragen C3 Voorwaarden C4 Acties Mestbank C5 Wijzigingen verzameldecreet C6 Procedure C7 Aandachtspunten C8 Praktijkvoorbeeld 20 oktober 2008 Toelichting VLM-Mestbank toelichting VLM-Mestbank

56 C1 Mogelijkheden bedrijfsontwikkeling
20 oktober 2008 C1 Mogelijkheden bedrijfsontwikkeling Scenario 1 Overname van nutriëntenemissierechten (NER-D) Scenario 2 Toekenning van NER-MVW mits extra verwerking van bedrijfseigen mest (bovenop verwerkingsplicht) en andere specifieke voorwaarden 20 oktober 2008 Toelichting VLM-Mestbank toelichting VLM-Mestbank

57 C2 Stand van zaken aanvragen
20 oktober 2008 C2 Stand van zaken aanvragen Overzicht per afdeling op 17/10/2008 Provincie Aantal West-Vlaanderen 303 Oost-Vlaanderen 74 Antwerpen 94 Limburg 21 Vlaams-Brabant 4 Totaal 496 20 oktober 2008 Toelichting VLM-Mestbank toelichting VLM-Mestbank

58 C2 Stand van zaken aanvragen Overzicht per diercategorie (17/10/2008)
20 oktober 2008 C2 Stand van zaken aanvragen Overzicht per diercategorie (17/10/2008) Diercategorie Aantal dieren Totaal (kg netto/jaar) slachtkuikens legkippen opfokpoeljen slachtkuikenouderdieren 42.969 slachtkuikenouderdieren opfokpoeljen legkippen 93.387 17.200 kalkoen slachtdieren 34.223 30.869 vleesvarkens (< 110 kg) biggen 59.028 zeugen 9.776 andere varkens (> 110 kg) 4.161 78.503 beren 2 34 andere runderen 581 35.788 melkkoeien 164 17.277 zoogkoeien 118 6.481 mestkalveren 50 411 vervangingsvee 17 595 paarden 229 10.277 Totaal 20 oktober 2008 Toelichting VLM-Mestbank toelichting VLM-Mestbank

59 C3 Voorwaarden Globale voorwaarden op Vlaams niveau
20 oktober 2008 C3 Voorwaarden Globale voorwaarden op Vlaams niveau Nutriëntenbalans in Vlaanderen in evenwicht (verbetering relevante milieuparameters) OF In Vlaanderen meer dan 13 miljoen kg N verwerkt in jaar voorafgaand aan de aanvraag som van de uitgereikte MVC in Vlaanderen 20 oktober 2008 Toelichting VLM-Mestbank toelichting VLM-Mestbank

60 C3 Voorwaarden Specifieke voorwaarden door landbouwer
20 oktober 2008 C3 Voorwaarden Specifieke voorwaarden door landbouwer In jaar dat voorafgaat aan de aanvraag: Bedrijf (= alle exploitaties) moet 25% van aangevraagde uitbreiding verwerken (bedrijfseigen mest) bovenop de geldende verwerkingsplicht Alle aangiftes van alle bedrijven van bedrijfsgroep tijdig binnen Bedrijf mag geen NER hebben overgedragen in verleden ! Bedrijf mag ook geen NER overdragen in de toekomst, tenzij volledige bedrijfsoverdracht 20 oktober 2008 Toelichting VLM-Mestbank toelichting VLM-Mestbank

61 C3 Voorwaarden Overzicht voorwaarden Jaar Acties landbouwer X (2007)
20 oktober 2008 C3 Voorwaarden Overzicht voorwaarden Jaar Acties landbouwer X (2007) planning uitbreiding voldaan aan basisverwerkingsplicht 25% verwerken van aangevraagde netto-uitbreiding (bedrijfseigen) X+1 (2008) indienen aanvraag 1OO% verwerken van gerealiseerde netto-uitbreiding (bedrijfseigen van gevraagde diersoort) X+2 (2009) 20 oktober 2008 Toelichting VLM-Mestbank toelichting VLM-Mestbank

62 C3 Voorwaarden Overzicht voorwaarden Jaar Acties landbouwer X+3 (2010)
voldaan aan basisverwerkingsplicht 25% verwerken van aangevraagde netto-uitbreiding (bedrijfseigen) 1OO% verwerken van aangevraagde (of gereduceerde) netto-uitbreiding (bedrijfseigen van gevraagde diersoort) X+4 (2011) X+5 en volgende ….. 20 oktober 2008 Toelichting VLM-Mestbank

63 C3 Voorwaarden Wat ? Gerealiseerde uitbreiding
Wat ? Bedrijfseigen mest Welke MVC voor verwerkingsplicht t.g.v uitbreiding ? Welke MVC voor basisverwerkingsplicht ? 20 oktober 2008 Toelichting VLM-Mestbank

64 C3 Voorwaarden Wat ? Gerealiseerde uitbreiding
20 oktober 2008 C3 Voorwaarden Wat ? Gerealiseerde uitbreiding In jaar X+1 en jaar X+2 minstens 100% van gerealiseerde uitbreiding verwerken Gerealiseerde uitbreiding = productie boven de reeds toegekende NER vóór de uitbreiding (incl. overgenomen NER) Totale productie omzetten naar NER-D met NER-waarden van art. 30, §3, mestdecreet Gerealiseerde uitbreiding in NER-D = productie in NER-D – initieel toegekende NER-D – overgenomen NER-D Gerealiseerde uitbreiding in NER-D omzetten naar kg N % [gerealiseerde uitbreiding in NER-D / aangevraagde uitbreiding in NER-D] x aangevraagde uitbreiding in kg N 20 oktober 2008 Toelichting VLM-Mestbank toelichting VLM-Mestbank

65 C3 Voorwaarden Wat ? Gerealiseerde uitbreiding Voorbeeld:
20 oktober 2008 C3 Voorwaarden Wat ? Gerealiseerde uitbreiding Voorbeeld: Bedrijf met initiële NER-D toegekend voor mestvarkens = mestvarkens x 18,33 = NER-D Aanvraag uitbreiding met 300 mestvarkens (driefase, traditionele stal – mengmest) = 300 mestvarkens x 18,33 = NER-D Totale NER-D beschikbaar in het jaar X+1 = NER-D NER-D = NER-D 20 oktober 2008 Toelichting VLM-Mestbank toelichting VLM-Mestbank

66 C3 Voorwaarden Wat ? Gerealiseerde uitbreiding Voorbeeld:
20 oktober 2008 C3 Voorwaarden Wat ? Gerealiseerde uitbreiding Voorbeeld: Productie in jaar X+1 2.200 mestvarkens Totale dieraantallen omzetten naar NER-D (NER-waarden van art. 30,§3) 2.200 mestvarkens x 18,33 = NER-D Hoeveel bedraagt de gerealiseerde uitbreiding uitgedrukt in NER-D? Uitbreiding in NER-D = productie in NER-D – NER-D toegekend vóór de aanvraag Uitbreiding in NER-D = NER-D – NER-D = NER-D 20 oktober 2008 Toelichting VLM-Mestbank toelichting VLM-Mestbank

67 C3 Voorwaarden Wat ? Gerealiseerde uitbreiding Voorbeeld:
20 oktober 2008 C3 Voorwaarden Wat ? Gerealiseerde uitbreiding Voorbeeld: Omzetten gerealiseerde uitbreiding in NER-D naar kg netto N Gerealiseerde uitbreiding in NER-D / aangevraagde uitbreiding in NER-D = NER-D / NER-D = 0,67 Aangevraagde uitbreiding in kg netto N = 300 mestvarkens x 7,98 kg N = kg netto N Gerealiseerde uitbreiding in kg netto N = 0,67 x kg netto N = kg N 20 oktober 2008 Toelichting VLM-Mestbank toelichting VLM-Mestbank

68 C3 Voorwaarden Wat ? Gerealiseerde uitbreiding Vanaf jaar X+3
20 oktober 2008 C3 Voorwaarden Wat ? Gerealiseerde uitbreiding Vanaf jaar X+3 Geen beoordeling meer over gerealiseerde uitbreiding 125% verwerken van aangevraagde uitbreiding Enkel beoordeling of bedrijf voldoende verwerkt heeft Voldoende MVC voor basisverwerkingsplicht + 25% van gevraagde uitbreiding (bedrijfseigen mest) + 100% van gevraagde uitbreiding (bedrijfseigen mest en van gevraagde diersoort) 20 oktober 2008 Toelichting VLM-Mestbank toelichting VLM-Mestbank

69 C3 Voorwaarden Wat ? Bedrijfseigen mest
20 oktober 2008 C3 Voorwaarden Wat ? Bedrijfseigen mest Verwerking van mest afkomstig van eigen bedrijf (= som exploi-taties van landbouwer) MVC toegekend voor rechtstreekse export door aanvrager (transportdocumenten) MVC toegekend voor eigen verwerking (overdrachtdocumenten en transportdocumenten) MVC toegekend voor verwerking door derde van mest aangevoerd vanuit het uit te breiden bedrijf transportdocumenten van het uit te breiden bedrijf naar één of meerdere verwerkingsinstallaties aangiftegegevens van uit te breiden bedrijf 20 oktober 2008 Toelichting VLM-Mestbank toelichting VLM-Mestbank

70 20 oktober 2008 C3 Voorwaarden Welke MVC voor voldoen verwerkingsplicht t.g.v. uitbreiding? Bedrijf moet MVC bezitten voor verwerking van mest afkomstig van het eigen bedrijf transportdocumenten en/of overdrachtsdocumenten verwerking van mest in het betrokken kalenderjaar MVC en transportdocumenten van het betrokken kalenderjaar verwerking van mest afkomstig van aangevraagde diersoort transportdocumenten met diercodes overeenkomstig de aangevraagde diersoort ! overdracht mogelijk van MVC van andere verwerkingsinstallatie dan deze waar mest werd aangevoerd 20 oktober 2008 Toelichting VLM-Mestbank toelichting VLM-Mestbank

71 C3 Voorwaarden Welke MVC voor bewijzen basisverwerkingsplicht ?
20 oktober 2008 C3 Voorwaarden Welke MVC voor bewijzen basisverwerkingsplicht ? Kan bewezen worden door verwerken of laten verwerken van mest afkomstig van een ander bedrijf Kan bewezen worden met MVC van het volgende jaar UITZONDERING! blokkeren MVC-rekening op datum aanvraag of op 1 juli (indien aanvraag vóór 1 juli) het jaar vóór het jaar van de aanvraag: enkel MVC van het betrokken kalenderjaar voor bewijzen basisverwerkingsplicht verhandelen MVC (voor verwerking) beperkt tot minimum 1 maand 20 oktober 2008 Toelichting VLM-Mestbank toelichting VLM-Mestbank

72 Welke MVC voor bewijzen basisverwerkingsplicht ?
20 oktober 2008 C3 Voorwaarden Welke MVC voor bewijzen basisverwerkingsplicht ? ! In het jaar van de aanvraag wordt MVC-rekening geblokkeerd op moment van de aanvraag of ten vroegste op 1 juli Periode verhandelen MVC beperkt 2009 = jaar aanvraag 2008 = jaar vóór aanvraag 2010 min. 1 mnd voor verhandelen MVC min. 1 mnd voor verhandelen MVC voldoen aan mvw-plicht % aangevraagde netto-uitbreiding (bedrijfseigen) aanvraag binnen vóór 1/7 MVC-rekening geblokkeerd op 1/7 beoordeling aanvraag genoeg MVC op MVC-rekening ’08? 31/5: kennis MVC - verwerking ’08 - export ’08 en deel ‘09 20 oktober 2008 Toelichting VLM-Mestbank toelichting VLM-Mestbank

73 C4 Acties Mestbank Overzicht Wanneer? Actie Mestbank
20 oktober 2008 C4 Acties Mestbank Overzicht Wanneer? Actie Mestbank Ten vroegste 1 augustus jaar X+1 (2008) Onderzoek voorwaarden jaar X (2007) Toekennen NER-MVW vanaf 1 jan 2008 Ten vroegste 30/9/X+3 (2010) Onderzoek voorwaarden jaar X+1 (2008) Volledig annuleren NER-MVW vanaf 1 jan 2009 Ten vroegste 30/9/X+4 (2011) Onderzoek voorwaarden jaar X+2 (2009) Volledig annuleren NER-MVW vanaf 1 jan 2010 Ten vroegste 30/9/X+5 (2012) Onderzoek voorwaarden jaar X+3 (2010) Gedeeltelijk of volledig annuleren NER-MVW vanaf 1 jan 2011 ….. 20 oktober 2008 Toelichting VLM-Mestbank toelichting VLM-Mestbank

74 C4 Acties Mestbank Gedeeltelijk annuleren toegekende NER-MVW
20 oktober 2008 C4 Acties Mestbank Gedeeltelijk annuleren toegekende NER-MVW Indien onvoldoende MVC in jaar X+3 (2010) In jaar X+5 (2012) gedeeltelijk of volledig annuleren van toegekende NER-MVW Aantal van het bedrijf toegekende NER-MVW dat definitief geannuleerd wordt = [(de nodige MVC - MVC die men bezit) / nodige MVC] x toegekende NER-MVW Annulering gaat in vanaf 1/1/200X+4 (2011) 20 oktober 2008 Toelichting VLM-Mestbank toelichting VLM-Mestbank

75 C4 Acties Mestbank Gedeeltelijk annuleren toegekende NER-MVW Voorbeeld
20 oktober 2008 C4 Acties Mestbank Gedeeltelijk annuleren toegekende NER-MVW Voorbeeld Gevraagde uitbreiding = 500 mestvarkens (driefasig) in emissiearme stal Toegekende NER-MVW = NER-MVW MVC nodig voor verwerking van 100% van aangevraagde uitbreiding in jaar X+3 (vb. 2010) = kg N Na toewijzing MVC aan basisverwerkingsplicht en de verwerking van 25% van aangevraagde uitbreiding bezit het bedrijf nog MVC voor kg N Toegekende NER-MVW dat definitief geannuleerd wordt = [(nodige MVC - MVC die men bezit)/nodige MVC] x toegekende NER-MVW = [(4.685 kg N – kg N)/4.685 kg N] x kg N = NER-MVW NER-MVW vanaf 1/1/2011 = – = NER-MVW 20 oktober 2008 Toelichting VLM-Mestbank toelichting VLM-Mestbank

76 C4 Acties Mestbank Verwerkingsplicht na gedeeltelijk annuleren van
20 oktober 2008 C4 Acties Mestbank Verwerkingsplicht na gedeeltelijk annuleren van toegekende NER-MVW In jaar X+3 bezit het bedrijf onvoldoende MVC om 100% van aangevraagde netto-uitbreiding te verwerken Gedeeltelijk annuleren van toegekende NER-MVW vanaf 1/1/X+4 Verwerkingsplicht in jaar X+4 Basisverwerkingsplicht Verwerking van 25% van de aangevraagde uitbreiding Verwerking van 100% van de gereduceerde uitbreiding 20 oktober 2008 Toelichting VLM-Mestbank toelichting VLM-Mestbank

77 C4 Acties Mestbank Toewijzen MVC
20 oktober 2008 C4 Acties Mestbank Toewijzen MVC Indien meerdere ‘soorten’ mestverwerkingsplicht, gebeurt de toewijzing MVC in volgende volgorde : Toewijzing voor voldoen basisverwerkingsplicht 2) Toewijzing aan aanvraag ‘bedrijfsontwikkeling na bewezen mestverwerking’ 3) Toewijzing aan aanvraag ‘overname NER mits extra verwerking’ 20 oktober 2008 Toelichting VLM-Mestbank toelichting VLM-Mestbank

78 C4 Acties Mestbank Toewijzen MVC Voorbeeld
20 oktober 2008 C4 Acties Mestbank Toewijzen MVC Voorbeeld MVC op MVC-rekening MVC MVC nodig voor invullen basisverwerkingsplicht MVC bedrijfsontwikkeling MVC overname NER mits verwerking 400 MVC Totaal MVC Blokkering door Mestbank 1) 600 MVC voor basisverwerkingsplicht 2) 300 MVC voor bedrijfsontwikkeling 3) 100 MVC voor overname NER 300 kg N te weinig verwerkt voor overname NER mits mestverwerking Administratieve geldboete bedraagt 2 EUR x 300 (kg N te weinig verwerkt) 20 oktober 2008 Toelichting VLM-Mestbank toelichting VLM-Mestbank

79 C5 Wijzigingen Verzameldecreet ?
20 oktober 2008 C5 Wijzigingen Verzameldecreet ? Berekening basisverwerkingsplicht met reële uitscheidings-cijfers i.p.v. met forfaitaire normen Berekening basisverwerkingsplicht zonder rekening te houden met bijkomende mestproductie t.g.v. uitbreiding Berekening netto-N-overschot in het jaar X+1, X+2 op basis van totale productie – productie ten gevolge van de gerealiseerde uitbreiding Berekening netto-N-overschot in het jaar X+3 op basis van totale productie – productie overeenkomstig de aangevraagde uitbreiding Berekening netto-N-overschot vanaf het jaar X+4 op basis van totale productie – productie overeenkomstig de (gereduceerde) aangevraagde uitbreiding 20 oktober 2008 Toelichting VLM-Mestbank toelichting VLM-Mestbank

80 C6 Procedure Hoe aanvraag indienen?
20 oktober 2008 C6 Procedure Hoe aanvraag indienen? Aanvraag indienen met aangetekende brief naar Mestbank - centrale directie Aanvraag ten laatste binnen op 31 december van het jaar van de uitbreiding Intrekken oorspronkelijke aanvraag nog mogelijk tot beoordeling aanvraag door de Mestbank en ten laatste tot 31 december van het jaar van de uitbreiding Standaardformulier beschikbaar op 20 oktober 2008 Toelichting VLM-Mestbank toelichting VLM-Mestbank

81 C6 Procedure Hoe aanvraag indienen? 20 oktober 2008 20 oktober 2008
Toelichting VLM-Mestbank toelichting VLM-Mestbank

82 C6 Procedure Toekennen NER-MVW
20 oktober 2008 C6 Procedure Toekennen NER-MVW Mestbank meldt binnen 3 maanden en ten vroegste op 1 augustus of de aanvraag voldoet aan de voorwaarden Aanvraag voldoet aan voorwaarden: landbouwer ontvangt gevraagde NER-MVW vanaf 1 januari van jaar van aanvraag; deze zijn niet overdraagbaar (tenzij volledige overname) Aanvraag voldoet niet aan voorwaarden: mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen binnen 30 dagen (+ mogelijkheid tot beroep op antwoord bezwaar bij minister) 20 oktober 2008 Toelichting VLM-Mestbank toelichting VLM-Mestbank

83 C7 Aandachtspunten De toegekende NER-MVW niet vrij invulbaar
20 oktober 2008 C7 Aandachtspunten De toegekende NER-MVW niet vrij invulbaar NER-MVW toegekend voor aangevraagde diersoort(en) Voorbeeld Bedrijf met 100 NER-DR en 100 NER-DP wenst uit te breiden met pluimvee overeenkomstig 100 NER-MVW A. NER niet geblokkeerd NER-MVW zijn niet vrij invulbaar => 100 NER-MVW mogen enkel ingevuld worden met pluimvee Initiële NER zijn vrij invulbaar => 200 NER invullen door gelijk welke diersoort => Bedrijf kan maximaal 300 NER invullen, waarvan minstens 100 NER-DP 20 oktober 2008 Toelichting VLM-Mestbank toelichting VLM-Mestbank

84 C7 Aandachtspunten De toegekende NER-MVW niet vrij invulbaar
20 oktober 2008 C7 Aandachtspunten De toegekende NER-MVW niet vrij invulbaar NER-MVW toegekend voor aangevraagde diersoort(en) Voorbeeld Bedrijf met 100 NER-DR en 100 NER-DP wenst uit te breiden met pluimvee overeenkomstig 100 NER-MVW B. NER-DR zijn geblokkeerd NER-MVW zijn niet vrij invulbaar => 100 NER-MVW mogen enkel ingevuld worden met pluimvee NER-DR zijn niet vrij invulbaar (vb. door overname geblokkeerd) initiële NER-DP zijn vrij invulbaar => kan maximaal 300 NER invullen, waarvan minstens 100 NER-DP en 100 NER-DR 20 oktober 2008 Toelichting VLM-Mestbank toelichting VLM-Mestbank

85 20 oktober 2008 C7 Aandachtspunten Een starter kan in het jaar van de overname geen aanvraag indienen Landbouwer die uitbreiding aanvraagt in het jaar X+1 = landbouwer die in jaar X 25% van de aangevraagde uitbreiding heeft verwerkt Overnemer in jaar X+1 kan geen mest verwerkt hebben op overgenomen bedrijf in jaar X Overnemer zal 1 jaar moeten wachten met indienen van aanvraag 20 oktober 2008 Toelichting VLM-Mestbank toelichting VLM-Mestbank

86 20 oktober 2008 Verwerkingsplicht na aanvraag bedrijfsontwikkeling Bedrijf Varkenshouder met NER-Dv (= mestvarkens) Afzetmogelijkheid op eigen gronden = 850 kg N Gemeentelijke productiedruk > 340 kg N/ha (=30% te verwerken) Uitbreiding Aanvraag ingediend in 2008 (jaar X+1) Gewenste uitbreiding: 500 mestvarkens (driefasig) in emissiearme stal = NER-D C8 Praktijkvoorbeeld 20 oktober 2008 Toelichting VLM-Mestbank toelichting VLM-Mestbank

87 20 oktober 2008 Verwerkingsplicht na aanvraag bedrijfsontwikkeling Hoeveel verwerken in jaar 2007 ? (= jaar vóór de aanvraag) Totaal te verwerken in 2007 = basisverwerkingsplicht + 25% van aangevraagde netto-uitbreiding Basisverwerkingsplicht 2.000 mestvarkens in 2007 = kg N (op basis van aangifte) Netto-N-overschot = kg N (850 kg N afzet eigen gronden) Verwerkingspercentage = 30% + (0,6% x 15 volle schijven van kg netto N-overschot) = 39% Te verwerken = 39% x kg N = kg N C8 Praktijkvoorbeeld 20 oktober 2008 Toelichting VLM-Mestbank toelichting VLM-Mestbank

88 20 oktober 2008 Verwerkingsplicht na aanvraag bedrijfsontwikkeling Hoeveel verwerken in jaar 2007 ? (= jaar vóór de aanvraag) 25% van de gevraagde netto-uitbreiding moet verwerkt zijn Wat is de netto-uitbreiding? = aantal dieren x (forfaitaire uitscheidingsnorm – N-emissies) = 500 mestvarkens x (10,9 kg N/dier -1,53 kg N/dier) = kg N 25% x kg N = kg N C8 Praktijkvoorbeeld 20 oktober 2008 Toelichting VLM-Mestbank toelichting VLM-Mestbank

89 20 oktober 2008 C8 Praktijkvoorbeeld Verwerkingsplicht na aanvraag bedrijfsontwikkeling Hoeveel verwerken in jaar 2007 ? (= jaar vóór de aanvraag) Totaal te verwerken hoeveelheid in 2007 Basisverwerkingsplicht + 25% van netto-uitbreiding = kg N kg N = kg N 20 oktober 2008 Toelichting VLM-Mestbank toelichting VLM-Mestbank

90 20 oktober 2008 C8 Praktijkvoorbeeld Verwerkingsplicht na aanvraag bedrijfsontwikkeling Hoeveel verwerken in 2008? (= jaar van de aanvraag) Basisverwerkingsplicht + 25% van gevraagde netto-uitbreiding + 100% van gerealiseerde uitbreiding 25% van de gevraagde netto-uitbreiding (bedrijfseigen) Blijft een constante gedurende volledige procedure Zie berekening voorgaande jaar = kg N 20 oktober 2008 Toelichting VLM-Mestbank toelichting VLM-Mestbank

91 20 oktober 2008 Verwerkingsplicht na aanvraag bedrijfsontwikkeling Hoeveel verwerken in 2008? (= jaar van de aanvraag) 100% van gerealiseerde uitbreiding (bedrijfseigen van gevraagde diersoort) Gehouden dieren in 2008 (= mestvarkens) omzetten in NER-D = NER-D Gerealiseerde uitbreiding = productie in NER-D – initieel toegekende NER-D en de eventueel overgenomen NER-D Gerealiseerde uitbreiding = NER-D – NER-D – 0 NER = NER-D Gerealiseerde uitbreiding in NER-D / aanvraag in NER-D = NER-D / NER-D = 0,2 0,2 x kg netto N (aangevraagde uitbreiding in kg netto N) = 937 kg N te verwerken C8 Praktijkvoorbeeld 20 oktober 2008 Toelichting VLM-Mestbank toelichting VLM-Mestbank

92 20 oktober 2008 C8 Praktijkvoorbeeld Verwerkingsplicht na aanvraag bedrijfsontwikkeling Hoeveel verwerken in 2008? (= jaar van de aanvraag) Basisverwerkingsplicht 2.100 mestvarkens in 2008 = kg N (op basis van aangifte) Dierlijke productie – productie van gerealiseerde uitbreiding = kg N – 937 kg N = kg N Netto-N-overschot = kg N (850 kg N afzet eigen gronden) Verwerkingspercentage = 30% + (0,6% x 14 volle schijven van kg forfaitair netto-N-overschot) = 38,4% Te verwerken = 38,4% x kg N = kg N 20 oktober 2008 Toelichting VLM-Mestbank toelichting VLM-Mestbank

93 20 oktober 2008 C8 Praktijkvoorbeeld Verwerkingsplicht na aanvraag bedrijfsontwikkeling Hoeveel verwerken in 2008? (= jaar van de aanvraag) Totale verwerkingsplicht in 2008 Basisverwerkingsplicht + 25% van gevraagde netto-uitbreiding + 100% van gerealiseerde uitbreiding 5.749 kg N kg N kg N = kg N 20 oktober 2008 Toelichting VLM-Mestbank toelichting VLM-Mestbank

94 20 oktober 2008 C8 Praktijkvoorbeeld Verwerkingsplicht na aanvraag bedrijfsontwikkeling Hoeveel verwerken in 2009? (= jaar X+2) Basisverwerkingsplicht + 25% van gevraagde netto-uitbreiding + 100% van gerealiseerde uitbreiding 25% van de netto-uitbreiding (bedrijfseigen) Blijft een constante gedurende volledige procedure Zie berekening voor het jaar 2007 = kg N 20 oktober 2008 Toelichting VLM-Mestbank toelichting VLM-Mestbank

95 20 oktober 2008 C8 Praktijkvoorbeeld Verwerkingsplicht na aanvraag bedrijfsontwikkeling Hoeveel verwerken in 2009? (= jaar X+2) 100% van gerealiseerde uitbreiding (bedrijfseigen en gevraagde diersoort) Overname NER-D (400 mestvarkens) op 1/1/2009 Aangifte van mestvarkens in 2009 Dierlijke productie in 2009 = kg N (op basis van aangifte) Omzetting dierlijke productie naar NER-D = mestvarkens x 18,33 NER-waarde = NER-D 20 oktober 2008 Toelichting VLM-Mestbank toelichting VLM-Mestbank

96 20 oktober 2008 Verwerkingsplicht na aanvraag bedrijfsontwikkeling Hoeveel verwerken in 2009 (= jaar X+2)? 100% van de gerealiseerde uitbreiding moet verwerkt zijn Gerealiseerde uitbreiding = totaal ingevulde NER-D – initieel toegekende NER-D en eventueel overgenomen NER-D Gerealiseerde uitbreiding = NER-D – NER-D – NER-D = NER-D Gerealiseerde uitbreiding omzetten naar kg N Gerealiseerde uitbreiding in NER-D / aanvraag in NER-D 5.499 NER-D / NER-D = 0,6 0,6 x kg netto N (aangevraagde kg netto N) = kg N te verwerken C8 Praktijkvoorbeeld 20 oktober 2008 Toelichting VLM-Mestbank toelichting VLM-Mestbank

97 20 oktober 2008 C8 Praktijkvoorbeeld Verwerkingsplicht na aanvraag bedrijfsontwikkeling Hoeveel verwerken in 2009 (= jaar X+2)? Basisverwerkingsplicht in 2009 2.700 mestvarkens in 2009 = kg N (op basis van aangifte) Dierlijke productie – productie van gerealiseerde uitbreiding (zie voorgaande berekening) = kg N – kg N = kg N Forfaitair netto-N-overschot = kg N (850 kg N op eigen grond) Verwerkingspercentage = 30% + (0,6% x 17 volle schijven van kg forfaitair netto-N-overschot) = 40,2% Te verwerken = 40,2% x kg N = 7.189,77 kg N 20 oktober 2008 Toelichting VLM-Mestbank toelichting VLM-Mestbank

98 20 oktober 2008 Verwerkingsplicht na aanvraag bedrijfsontwikkeling Hoeveel verwerken in 2009 (= jaar X+2)? Totale verwerkingsplicht in 2009 Basisverwerkingsplicht + 25% van gevraagde netto-uitbreiding + 100% van gerealiseerde uitbreiding 7.189,77 kg N kg N kg N = ,77 kg N C8 Praktijkvoorbeeld 20 oktober 2008 Toelichting VLM-Mestbank toelichting VLM-Mestbank

99 20 oktober 2008 C8 Praktijkvoorbeeld Verwerkingsplicht na aanvraag bedrijfsontwikkeling Hoeveel verwerken in 2010? (= jaar X+3) Basisverwerkingsplicht 25% verwerking van gevraagde netto-uitbreiding (bedrijfseigen mest) 100% verwerking van aangevraagde netto-uitbreiding (bedrijfseigen mest van aangevraagde diersoort) 20 oktober 2008 Toelichting VLM-Mestbank toelichting VLM-Mestbank

100 20 oktober 2008 C8 Praktijkvoorbeeld Verwerkingsplicht na aanvraag bedrijfsontwikkeling Hoeveel verwerken in 2010? (= jaar X+3) 25% van de netto-uitbreiding (bedrijfseigen) Blijft een constante gedurende volledige procedure Zie berekening voor het jaar 2007 = kg N 100% van aangevraagde netto-uitbreiding Aanvraag voor uitbreiding met 500 mestvarkens (driefasig, emissiearme stal) 500 mestvarkens x 9,37 kg netto N = kg netto N Te verwerken = kg N 20 oktober 2008 Toelichting VLM-Mestbank toelichting VLM-Mestbank

101 20 oktober 2008 C8 Praktijkvoorbeeld Verwerkingsplicht na aanvraag bedrijfsontwikkeling Hoeveel verwerken in 2010 (= jaar X+3)? Basisverwerkingsplicht in 2010 3.000 mestvarkens in 2010 Dierlijke productie in 2010 = kg N (op basis van aangifte) Dierlijke productie – productie van aangevraagde uitbreiding = kg N – kg N = kg N Netto N-overschot = kg N Verwerkingspercentage = 30% + (0,6% x 18 volle schijven van kg netto N-overschot) = 40,8% Te verwerken = 40,8% x kg N = 7.509,24 kg N 20 oktober 2008 Toelichting VLM-Mestbank toelichting VLM-Mestbank

102 20 oktober 2008 C8 Praktijkvoorbeeld Verwerkingsplicht na aanvraag bedrijfsontwikkeling Hoeveel verwerken in 2010 (= jaar X+3)? Totale verwerkingsplicht in 2010 Basisverwerkingsplicht + 25% van gevraagde netto-uitbreiding + 100% van aangevraagde uitbreiding 7.509,24 kg N kg N kg N = ,24 kg N 20 oktober 2008 Toelichting VLM-Mestbank toelichting VLM-Mestbank

103 Contacten Mestbank mestverwerking
SIBYLLE VERPLAETSE: 02/ CLAIRE BASQUIN: 02/ KATRIJN VOS / LIES CLARYSSE: 02/ ; 20 oktober 2008 Toelichting VLM-Mestbank

104 Uw Vragen? 20 oktober 2008 Toelichting VLM-Mestbank


Download ppt "Toelichting Mestverwerking A) Mestverwerkingsplicht B) Mestverwerkingscertificaten C) Bedrijfsontwikkeling na bewezen mestverwerking ir. Sibylle Verplaetse."

Verwante presentaties


Ads door Google