De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toelichting Mestverwerking A) Mestverwerkingsplicht B) Mestverwerkingscertificaten C) Bedrijfsontwikkeling na bewezen mestverwerking ir. Sibylle Verplaetse.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toelichting Mestverwerking A) Mestverwerkingsplicht B) Mestverwerkingscertificaten C) Bedrijfsontwikkeling na bewezen mestverwerking ir. Sibylle Verplaetse."— Transcript van de presentatie:

1 Toelichting Mestverwerking A) Mestverwerkingsplicht B) Mestverwerkingscertificaten C) Bedrijfsontwikkeling na bewezen mestverwerking ir. Sibylle Verplaetse ir. Claire Basquin VLM-Mestbank 20 oktober 2008

2 2Toelichting VLM-Mestbank Programma 13u onthaal 13u30 mestverwerkingsplicht 13u50 vragen en opmerkingen 14u00 mestverwerkingscertificaten 15u00 vragen en opmerkingen 15u30 bedrijfsontwikkeling na bewezen mestverwerking 16u30 vragen en opmerkingen

3 20 oktober 20083Toelichting VLM-Mestbank Inhoud A) Mestverwerkingsplicht B) Mestverwerkingscertificaten B1Algemene principes verwerkingscertificaten B2Wie ontvangt certificaten... en waarvoor ? B3Wanneer worden MVC uitgereikt ? B4Procedure bezwaar B5Annuleren MVC B6Kennisgeving overzicht MVC-rekening B7Plafond B8Overdrachten van MVC B9Overgangsbepalingen UB mestverwerking

4 20 oktober 20084Toelichting VLM-Mestbank C) Bedrijfsontwikkeling na bewezen mestverwerking C1Mogelijkheden bedrijfsontwikkeling C2Stand van zaken aanvragen C3Voorwaarden C4Acties Mestbank C5Wijzigingen verzameldecreet C6Procedure C7Veelgestelde vragen C8Praktijkvoorbeeld

5 20 oktober 20085Toelichting VLM-Mestbank Juridische situering ●Mestdecreet: publicatie Belgisch Staatsblad op 29 december 2006 (artikels 29 en 35) ●Verzameldecreet: principieel goedgekeurd in Vlaamse Regering op 6 juni in bespreking in Vlaams parlement ●Uitvoeringsbesluit NER: publicatie Belgisch Staatsblad op 31 oktober 2007 ●Uitvoeringsbesluit Mestverwerking: goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 10 oktober 2008

6 20 oktober 20086Toelichting VLM-Mestbank A) Mestverwerkingsplicht

7 20 oktober 20087Toelichting VLM-Mestbank A)Mestverwerkingsplicht Definitie mestverwerkingsplicht Bepaald percentage van netto-N-overschot van de bedrijfsgroep verwerken in functie van: - gemeentelijke productiedruk - netto-N-overschot van bedrijfgroep (voorziene wijziging in het verzameldecreet: N-overschot berekenen obv reële uitscheidingsnormen) 3 categorieën van gemeenten (lijst): ≤ 170 kg N/ha =>10% + 0,60 % per volle schijf van 1000 kg netto-N-overschot >170 en ≤ 340 kg N/ha =>20% + 0,60 % per volle schijf van 1000 kg netto-N-overschot > 340 kg N/ha =>30% + 0,60 % per volle schijf van 1000 kg netto-N-overschot

8 20 oktober 20088Toelichting VLM-Mestbank A)Mestverwerkingsplicht Definitie mestoverschot van bedrijfsgroep N-overschot van bedrijfsgroep = Som van N-overschotten van alle bedrijven N-overschot van bedrijf = Som van N-overschotten van alle exploitaties N-overschot van exploitatie = netto-N-productie uit dierlijke mest – N-afzetmogelijkheid op eigen landbouwgronden (voorziene wijziging in het verzameldecreet: reële N- productie ipv forfaitaire N-productie)

9 20 oktober 20089Toelichting VLM-Mestbank A)Mestverwerkingsplicht Definitie mestoverschot van bedrijfsgroep bedrijfsgroep Bedrijf 1 (landbouwer 1) Exploitant 1aExploitant 1b Bedrijf 2 (landbouwer 2) Exploitant 2a

10 20 oktober Toelichting VLM-Mestbank A)Mestverwerkingsplicht Definitie mestverwerkingsplicht ●Indien exploitaties in verschillende gemeenten liggen, wordt de verwerkingsplicht van de bedrijfsgroep berekend met het gewogen gemiddelde van de verschillende percentages: Gewogen mestverwerkingspercentage = (0,6 % per volle schijf van 1.000kg netto-N-overschot bedrijfsgroep) + (10% x  netto-N-prod expl. gem. 170/  netto-N-prod bedrijfsgroep) + (20% x  netto-N-prod expl. gem /  netto-N-prod bedrijfsgroep) + (30% x  netto-N-prod expl. gem. 340/  netto-N-prod bedrijfsgroep)

11 20 oktober Toelichting VLM-Mestbank A)Mestverwerkingsplicht ●Maximaal percentage is 60 % van netto-N- overschot van bedrijfsgroep ●Vrijstelling van plicht indien te verwerken hoeveelheid < netto kg N

12 20 oktober Toelichting VLM-Mestbank A)Mestverwerkingsplicht Hoe voldoet bedrijfsgroep aan verwerkingsplicht ? 1.Door niet produceren van hoeveelheid mest (= totale verwerkingsplicht) 2.Door definitief laten annuleren van nutriëntenemissierechten (= geheel of deel van verwerkingsplicht) 3.Door verwerven van mestverwerkingscertificaten (MVC’s)

13 20 oktober Toelichting VLM-Mestbank A)Mestverwerkingsplicht 1. Verwerking door productiedaling Verwerkingsplicht jaar J van bedrijfsgroep bewijzen door productiedaling in jaar J Algemene vereiste: productiedaling jaar J = of > verwerkingsplicht jaar J OPM 1: productiedaling jaar J = (netto-N-productie jaar J-1) –(netto-N-productie jaar J) OPM 2: Wat indien productiedaling jaar J < verwerkingsplicht jaar J ? Hoeveelheid N niet verwerkt in jaar J = (kg N verwerkingsplicht jaar J) - (kg N productiedaling jaar J)

14 20 oktober Toelichting VLM-Mestbank Voorbeeld: Stel dat een grondloze varkenshouder in zeugen heeft gehouden in zijn enige exploitatie die is gelegen in een gemeente met een gemeentelijke productiedruk groter dan 340 kg N per hectare. Dan wordt zijn verwerkingsplicht berekend als: kg N * (30% %) = ,36 kg N Stel dat varkenshouder in december 2008 meldt dat hij in 2009 aan zijn verwerkingsplicht wil voldoen via productiedaling A)Mestverwerkingsplicht 1. Verwerking door productiedaling

15 20 oktober Toelichting VLM-Mestbank A)Mestverwerkingsplicht 1. Verwerking door productiedaling Voorbeeld: Stel dat hij in 2009 een reële netto-productiedaling realiseert van kg N (via reductie met 500 zeugen):  Verwerkingsplicht 2009 = kg N * (30% + 11,4%) = kg N  Gezien de productiedaling van kg N > kg N, is aan de verwerkingsplicht van 2009 voldaan Stel dat hij in 2009 een reële netto-productiedaling realiseert van kg N (via reductie met 200 zeugen):  Verwerkingsplicht 2009 = kg N * (30% + 14,4%) = kg N  Gezien de productiedaling van kg N < kg N, is niet volledig aan de verwerkingsplicht van 2009 voldaan. De resterende verwerkingsplicht 2009 bedraagt: kg N – kg N = kg N

16 20 oktober Toelichting VLM-Mestbank A)Mestverwerkingsplicht 1. Verwerking door productiedaling Procedure: ten laatste op 31 december van jaar J-1 aangetekend melden aan Mestbank dat men in jaar J aan verwerkingsplicht zal voldoen via productiedaling ten laatste op 15 februari jaar van J+1 kan men aangetekend aan Mestbank melden dat men afziet van verwerking via productiedaling in jaar J

17 20 oktober Toelichting VLM-Mestbank A)Mestverwerkingsplicht 2. Verwerking door annulatie NER Verwerkingsplicht vanaf jaar J bewijzen door volledige of gedeeltelijke annulering NER vanaf jaar J ●Niet-ingevulde nutriëntenemissierechten komen niet in aanmerking ! ●BEREKENING ontheffing verwerkingsplicht in KG N via annulatie NER: A = ontheffing van verwerkingsplicht voor aantal kg N A = L* (0,75 * aantal te annuleren NER-Dr + 0,65 * aantal te annuleren NER-Dv + 0,64 * aantal te annuleren NER-Dp + 0,66 * aantal te annuleren NER-Da) L = percentage ingevulde NER in de 3 jaren vóór annulering = gemiddelde van Z1 (Z in jaar J-1), Z2 (Z in jaar J-2), Z3 (Z in jaar J-3) J = jaar vanaf wanneer annulering ingaat Z = 100 * I/T I = aantal ingevulde NER (aangegeven dieraantallen per cat. x NER) T = aantal toegekende NER

18 20 oktober Toelichting VLM-Mestbank A)Mestverwerkingsplicht 2. Verwerking door annulatie NER Voorbeeld: ●Varkenshouder wenst voor 100 zeugen NER-Dv te annuleren = NER-Dv. ●Hij heeft voor 1000 zeugen NER-Dv toegekend gekregen (= T) ●In J-1 werden 830 zeugen gehouden; in J zeugen en in J zeugen (= I) Z1 = 100* / = 83 % Z2 = 100* / = 80 % Z3 = 100* / = 85 % ●Het gemiddelde van Z1, Z2 en Z3 bedraagt 82.6% (= gemiddeld percentage ingevulde NER). ●Het aantal kg N waarvoor de bedrijfsgroep een ontheffing van de mestverwerkingsplicht ontvangt, wordt berekend als: A = 82.6% * (0.65 * aantal te annuleren NER-Dv) = 82,6 % * 0,65 * 3.850) = kg N

19 20 oktober Toelichting VLM-Mestbank A)Mestverwerkingsplicht 2. Verwerking door annulatie NER Voorbeeld: ●Stel dat de grondloze varkenshouder in het jaar J 800 zeugen heeft gehouden en zijn enige exploitatie is gelegen in een gemeente met een gemeentelijke productiedruk groter dan 340 kg N per hectare, dan wordt zijn verwerkingsplicht berekend als: = kg N * (30% + 9%) = 5.984,16 kg N. ●Door de annulatie van NER-Dv wordt de nieuwe plicht: 5.984,16 kg N – kg N = 3.917,16 kg N. Doordat de te verwerken hoeveelheid minder dan 5000 kg N bedraagt is de varkenshouder niet langer verwerkingsplichtig.

20 20 oktober Toelichting VLM-Mestbank A)Mestverwerkingsplicht 2. Verwerking door annulatie NER Procedure: ten laatste op 31 december jaar J-1 aangetekend melden aan Mestbank dat men vanaf jaar J een gedeeltelijke of gehele ontheffing wil van verwerkingsplicht via annulatie NER’s ●Te melden gegevens: identificatie landbouwer wiens bedrijf behoort tot bedrijfsgroep aantal te annuleren NER per diersoort Mestbank berekent aantal kg N voor ontheffing verwerkingsplicht van bedrijfsgroep en doet aangetekende kennisgeving binnen 3 maanden aan landbouwer

21 20 oktober Toelichting VLM-Mestbank A)Mestverwerkingsplicht 2. Verwerking door annulatie NER Bezwaarprocedure: Bezwaar mogelijk: binnen 1 maand aan gedelegeerd bestuurder VLM Gedelegeerd bestuurder VLM verstuurt aangetekende beslissing binnen 3 maanden ●Landbouwer kan aangetekend aan Mestbank melden dat hij afziet van verwerking via annulatie NER: binnen 1 maand na kennisgeving VLM tijdens bezwaartermijn binnen 1 maand na beslissing VLM

22 20 oktober Toelichting VLM-Mestbank A)Mestverwerkingsplicht 3. Verwerking door verkrijgen mestverwerkingscertificaten Beperking ifv diersoort: MVC mogen voor maximum 5000 kg netto N afkomstig zijn van pluimveemest geproduceerd door andere bedrijfsgroep Algemene geldigheidsperiode: Voor bewijzen van verwerkingsplicht van jaar X zijn geldig: MVC voor verwerking in jaar X MVC voor verwerking in jaar X+1 (bv. plicht 2007: MVC van jaar verwerking 2007 of 2008)

23 20 oktober Toelichting VLM-Mestbank A)Mestverwerkingsplicht Wat indien niet voldaan aan verwerkingsplicht ? ●Administratieve geldboete van 2 euro/kg N ●Bij herhaling binnen de 5 kalenderjaren na het kalenderjaar waarin een eerdere overtreding werd begaan: administratieve geldboete van 4 euro/kg N

24 20 oktober Toelichting VLM-Mestbank Uw Vragen?

25 20 oktober Toelichting VLM-Mestbank B) Mestverwerkingscertificaten

26 20 oktober Toelichting VLM-Mestbank B1Algemene principes MVC B2Wie ontvangt MVC... en waarvoor ? B3Wanneer worden MVC uitgereikt ? B4Procedure bezwaar B5Annuleren MVC B6Kennisgeving overzicht MVC-rekening B7 Plafond B8Overdrachten van MVC B9Overgangsbepalingen UB mestverwerking Inhoud

27 20 oktober Toelichting VLM-Mestbank B1Mestverwerkingscertificaten: algemene principes ●Waarvoor dienen MVC ? 1.Bewijzen van de mestverwerkingsplicht van bedrijfsgroepen 2.Bewijzen van de extra mestverwerking van bedrijven voor het overnemen van NER mits mestverwerking (zonder reductie 25%) 3.Bewijzen van de extra verwerking van bedrijven die uitbreiden mits mestverwerking

28 20 oktober Toelichting VLM-Mestbank ●Waarvoor krijgt u MVC? Voor het verwerken van dierlijke mest geproduceerd op Vlaamse exploitatie 1 MVC = 1 kg stikstof (N) verwerkt 2 soorten: MVC pluimvee – MVC niet-pluimvee ●MVC worden op regelmatige tijdstippen uitgereikt door de Mestbank ●MVC zijn vrij verhandelbaar B1Mestverwerkingscertificaten: algemene principes

29 20 oktober Toelichting VLM-Mestbank B2Wie ontvangt MVC ? ●Bedrijfsgroepen ●Mestverzamelpunten ●Mestverwerkingseenheden De Mestbank reikt MVC uit aan:

30 20 oktober Toelichting VLM-Mestbank B2Wie ontvangt MVC... en waarvoor ? 1)Bedrijfsgroep of verzamelpunt die pluimvee- of paardenmest exporteert (op basis van nagemelde transportdocumenten) 2)Verwerker/bedrijfsgroep die N2-gas produceert (op basis van aangifte en nutriëntenbalans) 3)Verwerker/bedrijfsgroep die dierlijke mest behandelt tot kunstmest – incl. spuiwater van zure wassers (op basis van aangifte)

31 20 oktober Toelichting VLM-Mestbank 4)Verwerker die eindproducten van bewerking niet afzet op Vlaamse landbouwgrond (op basis van nagemelde transportdocumenten) 5)Verwerker die eindproducten van bewerking afzet in parken, plantsoenen en particuliere tuinen binnen Vlaanderen (op basis van nagemelde transportdocumenten of register kleine mesttransporten) B2Wie ontvangt MVC... en waarvoor ?

32 20 oktober Toelichting VLM-Mestbank B3Wanneer worden MVC uitgereikt ? ●Aan bedrijfsgroepen: per kwartaal 1 e kwartaal: ten laatste op 30 april 2 e kwartaal: ten laatste op 31 juli 3 e kwartaal: ten laatste op 31 oktober 4 e kwartaal: ten laatste op 31 januari Overgangsmaatregel voor 2007 en 2008: vanaf najaar 2008

33 20 oktober Toelichting VLM-Mestbank B3Wanneer worden MVC uitgereikt ? ●Aan verwerkingseenheden en mestverzamelpunten: 1 keer per jaar - ten laatste op 31 mei Overgangsmaatregel voor 2007: najaar keer per jaar ( ten laatste op 30 november en ten laatste op 31 mei) mits tussentijdse aangifte en/of nutriëntenbalans

34 20 oktober Toelichting VLM-Mestbank B3 Wanneer worden MVC uitgereikt ? Schematisch Jaar 2007Jaar 2008Jaar 2009Jaar april1 juli1 oktober 30 april31 juli31 oktober31 januari 31 december Najaar: - MVC export 07 – deels 08 - MVC verwerking mei: MVC verwerking 08

35 20 oktober Toelichting VLM-Mestbank B4 Procedure bezwaar ●Mogelijkheid om binnen 30 kalenderdagen na uiterste datum van uitreiken bezwaar in te dienen per aangetekende brief bij de gedelegeerd bestuurder VLM ●Per aangetekende brief binnen de 3 maanden beslissing van de gedelegeerd bestuurder VLM  indien gegrond: rectificatie uitgereikte MVC Niet akkoord met uitgereikte MVC ?

36 20 oktober Toelichting VLM-Mestbank B5 Annuleren van MVC Oorzaak: Foutieve of valse informatie Hoeveel annuleren ? Verschil uitgereikte MVC en effectief verwerkte N Hoe annuleren ? 1. Aftrek van MVC in bezit (voor betrokken kalenderjaar of volgende kalenderjaren) 2.Niet uitreiken van toekomstige MVC ! Principe van annulatie blijft ook gelden na overname bedrijfsgroep, verzamelpunt, verwerkingseenheid

37 20 oktober Toelichting VLM-Mestbank B5 Annuleren van MVC Procedure: Mestbank: aangetekende brief Mogelijkheid om aangetekend bezwaar in te dienen binnen 30 kalenderdagen bij gedelegeerd bestuurder Beslissing van gedelegeerd bestuurder binnen 3 maanden

38 20 oktober Toelichting VLM-Mestbank B6 Kennisgeving overzicht MVC-rekening Bedrijfsgroep ●Toekenningsbrief verstuurd naar contactpersoon bedrijfsgroep ●Afschrift naar alle andere landbouwers van de bedrijfsgroep ●Globaal rekeningsaldo ●Details per landbouwer (nagemelde transportdocumenten) Mestverzamelpunt ●Globaal saldo ●Details (transportdocumenten) Verwerkingseenheid ●Globaal saldo ●Details (overzicht berekening)

39 20 oktober Toelichting VLM-Mestbank Naam + adres

40 20 oktober Toelichting VLM-Mestbank = Maximum MVC per jaar aan verzamelpunt of verwerkingseenheid ●‘Plafond’ MVC in 2007 = aantal kg N uit Vlaamse dierlijke mest aangevoerd in 2007 ●‘Plafond’ MVC in 2008 (en latere jaren)= aantal kg N uit Vlaamse dierlijke mest die werd aangevoerd in aantal kg N uit Vlaamse dierlijke mest aangevoerd in 2007 waarvoor in 2007 nog geen MVC werden toegekend B7 Plafond

41 20 oktober Toelichting VLM-Mestbank Voorbeeld verwerkingseenheid B7 Plafond

42 20 oktober Toelichting VLM-Mestbank VlaanderenBuiten Vlaanderen MVC’s PLAFOND: kg N MVC: VERWERKT: kg N BIOLOGIE Varkensmest N2-gas naar lucht Effluent naar Vlaamse landbouwgrond 500 kg N kg N kg N Dikke fractie naar andere composteerder kg N

43 20 oktober Toelichting VLM-Mestbank VlaanderenBuiten Vlaanderen MVC’s PLAFOND: kg N + “aanvoer andere verwerker: kg N voor zover hiervoor nog geen MVC zijn toegekend ” = kg N MVC: VERWERKT: kg N Composteer- installatie Dierlijke mest Plantaardige en dierlijke co-producten Dierlijke mest kg N kg N Spuiwater naar Vlaamse landbouwgrond Eindproduct naar Vlaamse parken en tuinen kg N kg N kg N Dikke fractie van andere installatie kg N

44 20 oktober Toelichting VLM-Mestbank VERWERKER VlaanderenBuiten Vlaanderen Dierlijke mest PLAFOND: ( – 6.000) = kg N MVC’s kg N kg N VERWERKT: kg N MVC: Dierlijke mest kg N VERWERKER kg N PLAFOND: kg N VERWERKT: kg N MVC: kg N

45 20 oktober Toelichting VLM-Mestbank Waarom MVC overdragen? 1.Voldoen aan verwerkingsplicht van bedrijfsgroep 2.Voldoen aan verwerkingsplicht van bedrijfsgroep plicht van jaar X-1 met MVC van verwerking in jaar X 3.Voldoen aan extra verwerking van bedrijf binnen de bedrijfsgroep omwille van: ●uitbreiding mits mestverwerking ●overname NER mits mestverwerking (zonder reductie 25%) B8 Overdrachten van MVC

46 20 oktober Toelichting VLM-Mestbank ●MVC zijn vrij verhandelbaar tussen bedrijfsgroepen, verzamelpunten en verwerkingseenheden => Sluitende contracten zijn aangeraden! ●Overdracht wordt aan de Mestbank gemeld via een overdrachtsformulier ●Mestbank controleert of aanbieder over voldoende MVC beschikt: Indien OK: overdracht MVC naar ontvanger Indien niet OK: enkel overdracht MVC waarover aanbieder beschikt Procedure B8 Overdrachten van MVC

47 20 oktober Toelichting VLM-Mestbank ●Mestbank meldt ten laatste 60 dagen na ontvangst overdrachtsformulier overdracht van MVC aan aanbieder en ontvanger via het MVC-rekeningoverzicht (omschrijving ‘overdracht’, ‘gedeeltelijke overdracht’ of ‘overdracht niet toegestaan’). ●Mogelijkheid om per aangetekende brief binnen de 30 kalenderdagen na ontvangst van overzicht, bezwaar in te dienen bij de gedelegeerd bestuurder VLM. ●Gedelegeerd bestuurder VLM verstuurd aangetekende beslissing binnen 3 maanden. Procedure B8 Overdrachten van MVC

48 20 oktober Toelichting VLM-Mestbank

49 20 oktober Toelichting VLM-Mestbank ●Alle overdrachten MVC voor bewijs verwerkingsplicht jaar X ten laatste op 30 september X+2 Voorbeeld: alle overdrachtsformulieren voor bewijs van verwerkingsplicht 2007 moeten ten laatste op 30 september 2009 bij de Mestbank binnen zijn. Timing overdrachten B8 Overdrachten van MVC

50 20 oktober Toelichting VLM-Mestbank ●Uitzondering: procedure ‘aanvraag uitbreiding mits mestverwerking’: MVC voor bewijs verwerkingsplicht jaar X (= jaar vóór de aanvraag – zie deel C): ten laatste op datum aanvraag in jaar X+1, of ten laatste op 1 juli van jaar X+1 als aanvraag voor 1 juli werd ingediend Na de controle van de vereisten jaar X worden overdrachten van het overschot aan MVC terug mogelijk. Timing overdrachten B8 Overdrachten van MVC

51 20 oktober Toelichting VLM-Mestbank Jaar 2007Jaar 2008Jaar 2009Jaar april1 juli1 oktober 30 april31 juli31 oktober31 januari 31 december Najaar: - MVC export 07 – deels 08 - MVC verwerking mei: MVC verwerking 08 voldoen aan mvw-plicht 2007 Boetes mvw-plicht jaar 2007 berekend MVC voor mvw-plicht 2007 overdraagbaar tot 30 september 2009 Timing overdrachten - Schematisch B8 Overdrachten van MVC

52 20 oktober Toelichting VLM-Mestbank B9 Overgangsbepalingen UB mestverwerking Verwerking die ‘doorgeschoven’ werd naar verwerkingsaandeel 2006: ●MVC tellen enkel mee voor berekening totale verwerking in 2007 (13 miljoen kg N verwerkt?) ●MVC tellen niet voor voldoen aan verwerkingsplicht 2007 ●MVC tellen niet voor extra verwerking 2007 ikv uitbreiding mits mestverwerking of overname NER mits verwerking (zonder 25% reductie) ●MVC tellen niet voor bewijzen van afstel 2007

53 20 oktober Toelichting VLM-Mestbank Uw Vragen?

54 20 oktober Toelichting VLM-Mestbank C) Bedrijfsontwikkeling na bewezen mestverwerking

55 20 oktober Toelichting VLM-Mestbank Inhoud C1Mogelijkheden bedrijfsontwikkeling C2Stand van zaken aanvragen C3Voorwaarden C4Acties Mestbank C5Wijzigingen verzameldecreet C6Procedure C7Aandachtspunten C8 Praktijkvoorbeeld

56 20 oktober Toelichting VLM-Mestbank C1 Mogelijkheden bedrijfsontwikkeling ●Scenario 1 Overname van nutriëntenemissierechten (NER-D) ●Scenario 2 Toekenning van NER-MVW mits extra verwerking van bedrijfseigen mest (bovenop verwerkingsplicht) en andere specifieke voorwaarden

57 20 oktober Toelichting VLM-Mestbank C2Stand van zaken aanvragen Overzicht per afdeling op 17/10/2008 ProvincieAantal West-Vlaanderen303 Oost-Vlaanderen74 Antwerpen94 Limburg21 Vlaams-Brabant4 Totaal496

58 20 oktober Toelichting VLM-Mestbank C2 Stand van zaken aanvragen Overzicht per diercategorie (17/10/2008 ) DiercategorieAantal dierenTotaal (kg netto/jaar) slachtkuikens legkippen opfokpoeljen slachtkuikenouderdieren slachtkuikenouderdieren opfokpoeljen legkippen kalkoen slachtdieren vleesvarkens (< 110 kg) biggen zeugen andere varkens (> 110 kg) beren234 andere runderen melkkoeien zoogkoeien mestkalveren50411 vervangingsvee17595 paarden Totaal

59 20 oktober Toelichting VLM-Mestbank C3Voorwaarden Globale voorwaarden op Vlaams niveau Nutriëntenbalans in Vlaanderen in evenwicht (verbetering relevante milieuparameters) OF In Vlaanderen meer dan 13 miljoen kg N verwerkt ●in jaar voorafgaand aan de aanvraag ●som van de uitgereikte MVC in Vlaanderen

60 20 oktober Toelichting VLM-Mestbank C3 Voorwaarden Specifieke voorwaarden door landbouwer In jaar dat voorafgaat aan de aanvraag: Bedrijf (= alle exploitaties) moet 25% van aangevraagde uitbreiding verwerken (bedrijfseigen mest) bovenop de geldende verwerkingsplicht Alle aangiftes van alle bedrijven van bedrijfsgroep tijdig binnen Bedrijf mag geen NER hebben overgedragen in verleden ! Bedrijf mag ook geen NER overdragen in de toekomst, tenzij volledige bedrijfsoverdracht

61 20 oktober Toelichting VLM-Mestbank C3Voorwaarden JaarActies landbouwer X (2007) ●planning uitbreiding ●voldaan aan basisverwerkingsplicht ● 25% verwerken van aangevraagde netto-uitbreiding (bedrijfseigen) X+1 (2008) ● indienen aanvraag ●voldaan aan basisverwerkingsplicht ● 25% verwerken van aangevraagde netto-uitbreiding (bedrijfseigen) ● 1OO% verwerken van gerealiseerde netto-uitbreiding (bedrijfseigen van gevraagde diersoort) X+2 (2009) ● voldaan aan basisverwerkingsplicht ● 25% verwerken van aangevraagde netto-uitbreiding (bedrijfseigen) ● 1OO% verwerken van gerealiseerde netto-uitbreiding (bedrijfseigen van gevraagde diersoort) Overzicht voorwaarden

62 20 oktober Toelichting VLM-Mestbank JaarActies landbouwer X+3 (2010) ● voldaan aan basisverwerkingsplicht ● 25% verwerken van aangevraagde netto-uitbreiding (bedrijfseigen) ● 1OO% verwerken van aangevraagde (of gereduceerde) netto- uitbreiding (bedrijfseigen van gevraagde diersoort) X+4 (2011) ● voldaan aan basisverwerkingsplicht ● 25% verwerken van aangevraagde netto-uitbreiding (bedrijfseigen) ● 1OO% verwerken van aangevraagde (of gereduceerde) netto- uitbreiding (bedrijfseigen van gevraagde diersoort) X+5 en volgende ●….. C3Voorwaarden Overzicht voorwaarden

63 20 oktober Toelichting VLM-Mestbank C3Voorwaarden Wat ? Gerealiseerde uitbreiding Wat ? Bedrijfseigen mest Welke MVC voor verwerkingsplicht t.g.v uitbreiding ? Welke MVC voor basisverwerkingsplicht ?

64 20 oktober Toelichting VLM-Mestbank C3Voorwaarden Wat ? Gerealiseerde uitbreiding ●In jaar X+1 en jaar X+2 minstens 100% van gerealiseerde uitbreiding verwerken ●Gerealiseerde uitbreiding = productie boven de reeds toegekende NER vóór de uitbreiding (incl. overgenomen NER) Totale productie omzetten naar NER-D met NER-waarden van art. 30, §3, mestdecreet Gerealiseerde uitbreiding in NER-D = productie in NER-D – initieel toegekende NER-D – overgenomen NER-D Gerealiseerde uitbreiding in NER-D omzetten naar kg N ●% [gerealiseerde uitbreiding in NER-D / aangevraagde uitbreiding in NER-D] x aangevraagde uitbreiding in kg N

65 20 oktober Toelichting VLM-Mestbank C3Voorwaarden Wat ? Gerealiseerde uitbreiding ●Voorbeeld: Bedrijf met initiële NER-D toegekend voor mestvarkens = mestvarkens x 18,33 = NER-D Aanvraag uitbreiding met 300 mestvarkens (driefase, traditionele stal – mengmest) = 300 mestvarkens x 18,33 = NER-D Totale NER-D beschikbaar in het jaar X+1 = NER-D NER-D = NER-D

66 20 oktober Toelichting VLM-Mestbank C3Voorwaarden Wat ? Gerealiseerde uitbreiding ●Voorbeeld: Productie in jaar X+1 ●2.200 mestvarkens Totale dieraantallen omzetten naar NER-D (NER-waarden van art. 30,§3) ●2.200 mestvarkens x 18,33 = NER-D Hoeveel bedraagt de gerealiseerde uitbreiding uitgedrukt in NER-D? ●Uitbreiding in NER-D = productie in NER-D – NER-D toegekend vóór de aanvraag ●Uitbreiding in NER-D = NER-D – NER-D = NER-D

67 20 oktober Toelichting VLM-Mestbank C3Voorwaarden Wat ? Gerealiseerde uitbreiding ●Voorbeeld: Omzetten gerealiseerde uitbreiding in NER-D naar kg netto N ●Gerealiseerde uitbreiding in NER-D / aangevraagde uitbreiding in NER-D = NER-D / NER-D = 0,67 ●Aangevraagde uitbreiding in kg netto N = 300 mestvarkens x 7,98 kg N = kg netto N ●Gerealiseerde uitbreiding in kg netto N = 0,67 x kg netto N = kg N

68 20 oktober Toelichting VLM-Mestbank C3Voorwaarden Wat ? Gerealiseerde uitbreiding Vanaf jaar X+3 ●Geen beoordeling meer over gerealiseerde uitbreiding ●125% verwerken van aangevraagde uitbreiding ●Enkel beoordeling of bedrijf voldoende verwerkt heeft Voldoende MVC voor basisverwerkingsplicht + 25% van gevraagde uitbreiding (bedrijfseigen mest) + 100% van gevraagde uitbreiding (bedrijfseigen mest en van gevraagde diersoort)

69 20 oktober Toelichting VLM-Mestbank C3Voorwaarden Wat ? Bedrijfseigen mest ●Verwerking van mest afkomstig van eigen bedrijf (= som exploi- taties van landbouwer) MVC toegekend voor rechtstreekse export door aanvrager (transportdocumenten) MVC toegekend voor eigen verwerking (overdrachtdocumenten en transportdocumenten) MVC toegekend voor verwerking door derde van mest aangevoerd vanuit het uit te breiden bedrijf ●transportdocumenten van het uit te breiden bedrijf naar één of meerdere verwerkingsinstallaties ●aangiftegegevens van uit te breiden bedrijf

70 20 oktober Toelichting VLM-Mestbank C3Voorwaarden Welke MVC voor voldoen verwerkingsplicht t.g.v. uitbreiding? ●Bedrijf moet MVC bezitten voor verwerking van mest afkomstig van het eigen bedrijf ●transportdocumenten en/of overdrachtsdocumenten verwerking van mest in het betrokken kalenderjaar ●MVC en transportdocumenten van het betrokken kalenderjaar verwerking van mest afkomstig van aangevraagde diersoort ●transportdocumenten met diercodes overeenkomstig de aangevraagde diersoort ! overdracht mogelijk van MVC van andere verwerkingsinstallatie dan deze waar mest werd aangevoerd

71 20 oktober Toelichting VLM-Mestbank C3Voorwaarden Welke MVC voor bewijzen basisverwerkingsplicht ? ●Kan bewezen worden door verwerken of laten verwerken van mest afkomstig van een ander bedrijf ●Kan bewezen worden met MVC van het volgende jaar UITZONDERING! blokkeren MVC-rekening op datum aanvraag of op 1 juli (indien aanvraag vóór 1 juli) ●het jaar vóór het jaar van de aanvraag: enkel MVC van het betrokken kalenderjaar voor bewijzen basisverwerkingsplicht ●verhandelen MVC (voor verwerking) beperkt tot minimum 1 maand

72 20 oktober Toelichting VLM-Mestbank Welke MVC voor bewijzen basisverwerkingsplicht ? 2008 = jaar vóór aanvraag 2009 = jaar aanvraag 2010 voldoen aan mvw-plicht % aangevraagde netto-uitbreiding (bedrijfseigen) 31/5: kennis MVC - verwerking ’08 - export ’08 en deel ‘09 aanvraag binnen vóór 1/7 - MVC-rekening geblokkeerd op 1/7 - beoordeling aanvraag - genoeg MVC op MVC-rekening ’08? C3Voorwaarden min. 1 mnd voor verhandelen MVC ! In het jaar van de aanvraag wordt MVC-rekening geblokkeerd op moment van de aanvraag of ten vroegste op 1 juli Periode verhandelen MVC beperkt min. 1 mnd voor verhandelen MVC

73 20 oktober Toelichting VLM-Mestbank C4Acties Mestbank Wanneer?Actie Mestbank Ten vroegste 1 augustus jaar X+1 (2008) ●Onderzoek voorwaarden jaar X (2007) ●Toekennen NER-MVW vanaf 1 jan 2008 Ten vroegste 30/9/X+3 (2010) ●Onderzoek voorwaarden jaar X+1 (2008) ●Volledig annuleren NER-MVW vanaf 1 jan 2009 Ten vroegste 30/9/X+4 (2011) ●Onderzoek voorwaarden jaar X+2 (2009) ●Volledig annuleren NER-MVW vanaf 1 jan 2010 Ten vroegste 30/9/X+5 (2012) ●Onderzoek voorwaarden jaar X+3 (2010) ●Gedeeltelijk of volledig annuleren NER-MVW vanaf 1 jan 2011 …….. Overzicht

74 20 oktober Toelichting VLM-Mestbank C4Acties Mestbank Gedeeltelijk annuleren toegekende NER-MVW ●Indien onvoldoende MVC in jaar X+3 (2010) In jaar X+5 (2012) gedeeltelijk of volledig annuleren van toegekende NER-MVW Aantal van het bedrijf toegekende NER-MVW dat definitief geannuleerd wordt = [(de nodige MVC - MVC die men bezit) / nodige MVC] x toegekende NER-MVW Annulering gaat in vanaf 1/1/200X+4 (2011)

75 20 oktober Toelichting VLM-Mestbank C4Acties Mestbank Gedeeltelijk annuleren toegekende NER-MVW Voorbeeld ●Gevraagde uitbreiding = 500 mestvarkens (driefasig) in emissiearme stal ●Toegekende NER-MVW = NER-MVW ●MVC nodig voor verwerking van 100% van aangevraagde uitbreiding in jaar X+3 (vb. 2010) = kg N ●Na toewijzing MVC aan basisverwerkingsplicht en de verwerking van 25% van aangevraagde uitbreiding bezit het bedrijf nog MVC voor kg N ●Toegekende NER-MVW dat definitief geannuleerd wordt = [(nodige MVC - MVC die men bezit)/nodige MVC] x toegekende NER-MVW = [(4.685 kg N – kg N)/4.685 kg N] x kg N = NER-MVW ●NER-MVW vanaf 1/1/2011 = – = NER-MVW

76 20 oktober Toelichting VLM-Mestbank C4Acties Mestbank Verwerkingsplicht na gedeeltelijk annuleren van toegekende NER-MVW ●In jaar X+3 bezit het bedrijf onvoldoende MVC om 100% van aangevraagde netto-uitbreiding te verwerken ●Gedeeltelijk annuleren van toegekende NER-MVW vanaf 1/1/X+4 ●Verwerkingsplicht in jaar X+4 Basisverwerkingsplicht Verwerking van 25% van de aangevraagde uitbreiding Verwerking van 100% van de gereduceerde uitbreiding

77 20 oktober Toelichting VLM-Mestbank C4Acties Mestbank Toewijzen MVC Indien meerdere ‘soorten’ mestverwerkingsplicht, gebeurt de toewijzing MVC in volgende volgorde : 1)Toewijzing voor voldoen basisverwerkingsplicht 2) Toewijzing aan aanvraag ‘bedrijfsontwikkeling na bewezen mestverwerking’ 3) Toewijzing aan aanvraag ‘overname NER mits extra verwerking’

78 20 oktober Toelichting VLM-Mestbank C4 Acties Mestbank Toewijzen MVC Voorbeeld ●MVC op MVC-rekening MVC ●MVC nodig voor invullen basisverwerkingsplicht 600 MVC bedrijfsontwikkeling 300 MVC overname NER mits verwerking400 MVC Totaal1.300 MVC Blokkering door Mestbank 1) 600 MVC voor basisverwerkingsplicht 2) 300 MVC voor bedrijfsontwikkeling 3) 100 MVC voor overname NER 300 kg N te weinig verwerkt voor overname NER mits mestverwerking Administratieve geldboete bedraagt 2 EUR x 300 (kg N te weinig verwerkt)

79 20 oktober Toelichting VLM-Mestbank C5Wijzigingen Verzameldecreet ? ●Berekening basisverwerkingsplicht met reële uitscheidings- cijfers i.p.v. met forfaitaire normen ●Berekening basisverwerkingsplicht zonder rekening te houden met bijkomende mestproductie t.g.v. uitbreiding Berekening netto-N-overschot in het jaar X+1, X+2 op basis van totale productie – productie ten gevolge van de gerealiseerde uitbreiding Berekening netto-N-overschot in het jaar X+3 op basis van totale productie – productie overeenkomstig de aangevraagde uitbreiding Berekening netto-N-overschot vanaf het jaar X+4 op basis van totale productie – productie overeenkomstig de (gereduceerde) aangevraagde uitbreiding

80 20 oktober Toelichting VLM-Mestbank C6Procedure Hoe aanvraag indienen? ●Aanvraag indienen met aangetekende brief naar Mestbank - centrale directie ●Aanvraag ten laatste binnen op 31 december van het jaar van de uitbreiding ●Intrekken oorspronkelijke aanvraag nog mogelijk tot beoordeling aanvraag door de Mestbank en ten laatste tot 31 december van het jaar van de uitbreiding ●Standaardformulier beschikbaar op

81 20 oktober Toelichting VLM-Mestbank C6Procedure Hoe aanvraag indienen?

82 20 oktober Toelichting VLM-Mestbank C6Procedure Toekennen NER-MVW ●Mestbank meldt binnen 3 maanden en ten vroegste op 1 augustus of de aanvraag voldoet aan de voorwaarden ●Aanvraag voldoet aan voorwaarden: landbouwer ontvangt gevraagde NER-MVW vanaf 1 januari van jaar van aanvraag; deze zijn niet overdraagbaar (tenzij volledige overname) ●Aanvraag voldoet niet aan voorwaarden: mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen binnen 30 dagen (+ mogelijkheid tot beroep op antwoord bezwaar bij minister)

83 20 oktober Toelichting VLM-Mestbank C7Aandachtspunten ●De toegekende NER-MVW niet vrij invulbaar NER-MVW toegekend voor aangevraagde diersoort(en) Voorbeeld Bedrijf met 100 NER-D R en 100 NER-D P wenst uit te breiden met pluimvee overeenkomstig 100 NER-MVW A. NER niet geblokkeerd ●NER-MVW zijn niet vrij invulbaar => 100 NER-MVW mogen enkel ingevuld worden met pluimvee ●Initiële NER zijn vrij invulbaar => 200 NER invullen door gelijk welke diersoort => Bedrijf kan maximaal 300 NER invullen, waarvan minstens 100 NER-D P

84 20 oktober Toelichting VLM-Mestbank C7Aandachtspunten ●De toegekende NER-MVW niet vrij invulbaar NER-MVW toegekend voor aangevraagde diersoort(en) Voorbeeld Bedrijf met 100 NER-D R en 100 NER-D P wenst uit te breiden met pluimvee overeenkomstig 100 NER-MVW B. NER-D R zijn geblokkeerd ●NER-MVW zijn niet vrij invulbaar => 100 NER-MVW mogen enkel ingevuld worden met pluimvee ●NER-D R zijn niet vrij invulbaar (vb. door overname geblokkeerd) ●initiële NER-D P zijn vrij invulbaar => kan maximaal 300 NER invullen, waarvan minstens 100 NER-D P en 100 NER-D R

85 20 oktober Toelichting VLM-Mestbank C7Aandachtspunten ●Een starter kan in het jaar van de overname geen aanvraag indienen Landbouwer die uitbreiding aanvraagt in het jaar X+1 = landbouwer die in jaar X 25% van de aangevraagde uitbreiding heeft verwerkt Overnemer in jaar X+1 kan geen mest verwerkt hebben op overgenomen bedrijf in jaar X Overnemer zal 1 jaar moeten wachten met indienen van aanvraag

86 20 oktober Toelichting VLM-Mestbank C8Praktijkvoorbeeld Verwerkingsplicht na aanvraag bedrijfsontwikkeling ●Bedrijf Varkenshouder met NER-Dv (= mestvarkens) Afzetmogelijkheid op eigen gronden = 850 kg N Gemeentelijke productiedruk > 340 kg N/ha (=30% te verwerken) ●Uitbreiding Aanvraag ingediend in 2008 (jaar X+1) Gewenste uitbreiding:500 mestvarkens (driefasig) in emissiearme stal = NER-D

87 20 oktober Toelichting VLM-Mestbank C8Praktijkvoorbeeld Verwerkingsplicht na aanvraag bedrijfsontwikkeling ●Hoeveel verwerken in jaar 2007 ? (= jaar vóór de aanvraag) Totaal te verwerken in 2007 = basisverwerkingsplicht + 25% van aangevraagde netto-uitbreiding Basisverwerkingsplicht ●2.000 mestvarkens in 2007 = kg N (op basis van aangifte) ●Netto-N-overschot = kg N (850 kg N afzet eigen gronden) ●Verwerkingspercentage = 30% + (0,6% x 15 volle schijven van kg netto N-overschot) = 39% ●Te verwerken = 39% x kg N = kg N

88 20 oktober Toelichting VLM-Mestbank C8Praktijkvoorbeeld Verwerkingsplicht na aanvraag bedrijfsontwikkeling ●Hoeveel verwerken in jaar 2007 ? (= jaar vóór de aanvraag) 25% van de gevraagde netto-uitbreiding moet verwerkt zijn ●Wat is de netto-uitbreiding? = aantal dieren x (forfaitaire uitscheidingsnorm – N-emissies) = 500 mestvarkens x (10,9 kg N/dier -1,53 kg N/dier) = kg N ●25% x kg N = kg N

89 20 oktober Toelichting VLM-Mestbank C8 Praktijkvoorbeeld Verwerkingsplicht na aanvraag bedrijfsontwikkeling ●Hoeveel verwerken in jaar 2007 ? (= jaar vóór de aanvraag) Totaal te verwerken hoeveelheid in 2007 ●Basisverwerkingsplicht + 25% van netto-uitbreiding = kg N kg N = kg N

90 20 oktober Toelichting VLM-Mestbank C8Praktijkvoorbeeld Verwerkingsplicht na aanvraag bedrijfsontwikkeling ●Hoeveel verwerken in 2008? (= jaar van de aanvraag) Basisverwerkingsplicht + 25% van gevraagde netto-uitbreiding + 100% van gerealiseerde uitbreiding 25% van de gevraagde netto-uitbreiding (bedrijfseigen) ●Blijft een constante gedurende volledige procedure ●Zie berekening voorgaande jaar = kg N

91 20 oktober Toelichting VLM-Mestbank C8Praktijkvoorbeeld Verwerkingsplicht na aanvraag bedrijfsontwikkeling ●Hoeveel verwerken in 2008? (= jaar van de aanvraag) 100% van gerealiseerde uitbreiding (bedrijfseigen van gevraagde diersoort) ●Gehouden dieren in 2008 (= mestvarkens) omzetten in NER-D = NER-D ●Gerealiseerde uitbreiding = productie in NER-D – initieel toegekende NER-D en de eventueel overgenomen NER-D ●Gerealiseerde uitbreiding = NER-D – NER-D – 0 NER = NER-D ●Gerealiseerde uitbreiding in NER-D / aanvraag in NER-D = NER-D / NER-D = 0,2 ●0,2 x kg netto N (aangevraagde uitbreiding in kg netto N) = 937 kg N te verwerken

92 20 oktober Toelichting VLM-Mestbank C8Praktijkvoorbeeld Verwerkingsplicht na aanvraag bedrijfsontwikkeling ●Hoeveel verwerken in 2008? (= jaar van de aanvraag) Basisverwerkingsplicht ●2.100 mestvarkens in 2008 = kg N (op basis van aangifte) ●Dierlijke productie – productie van gerealiseerde uitbreiding = kg N – 937 kg N = kg N ●Netto-N-overschot = kg N (850 kg N afzet eigen gronden) ●Verwerkingspercentage = 30% + (0,6% x 14 volle schijven van kg forfaitair netto-N-overschot) = 38,4% ●Te verwerken = 38,4% x kg N = kg N

93 20 oktober Toelichting VLM-Mestbank C8Praktijkvoorbeeld Verwerkingsplicht na aanvraag bedrijfsontwikkeling ●Hoeveel verwerken in 2008? (= jaar van de aanvraag) Totale verwerkingsplicht in 2008 ●Basisverwerkingsplicht + 25% van gevraagde netto-uitbreiding + 100% van gerealiseerde uitbreiding ●5.749 kg N kg N kg N = kg N

94 20 oktober Toelichting VLM-Mestbank C8Praktijkvoorbeeld Verwerkingsplicht na aanvraag bedrijfsontwikkeling ●Hoeveel verwerken in 2009? (= jaar X+2) Basisverwerkingsplicht + 25% van gevraagde netto-uitbreiding + 100% van gerealiseerde uitbreiding 25% van de netto-uitbreiding (bedrijfseigen) ●Blijft een constante gedurende volledige procedure ●Zie berekening voor het jaar 2007 = kg N

95 20 oktober Toelichting VLM-Mestbank C8Praktijkvoorbeeld Verwerkingsplicht na aanvraag bedrijfsontwikkeling ●Hoeveel verwerken in 2009? (= jaar X+2) 100% van gerealiseerde uitbreiding (bedrijfseigen en gevraagde diersoort) ●Overname NER-D (400 mestvarkens) op 1/1/2009 ●Aangifte van mestvarkens in 2009 ●Dierlijke productie in 2009 = kg N (op basis van aangifte) ●Omzetting dierlijke productie naar NER-D = mestvarkens x 18,33 NER-waarde = NER-D

96 20 oktober Toelichting VLM-Mestbank C8Praktijkvoorbeeld Verwerkingsplicht na aanvraag bedrijfsontwikkeling ●Hoeveel verwerken in 2009 (= jaar X+2)? 100% van de gerealiseerde uitbreiding moet verwerkt zijn ●Gerealiseerde uitbreiding = totaal ingevulde NER-D – initieel toegekende NER-D en eventueel overgenomen NER-D ●Gerealiseerde uitbreiding = NER-D – NER-D – NER-D = NER-D ●Gerealiseerde uitbreiding omzetten naar kg N Gerealiseerde uitbreiding in NER-D / aanvraag in NER-D NER-D / NER-D = 0,6 0,6 x kg netto N (aangevraagde kg netto N) = kg N te verwerken

97 20 oktober Toelichting VLM-Mestbank C8Praktijkvoorbeeld Verwerkingsplicht na aanvraag bedrijfsontwikkeling ●Hoeveel verwerken in 2009 (= jaar X+2)? Basisverwerkingsplicht in 2009 ●2.700 mestvarkens in 2009 = kg N (op basis van aangifte) ●Dierlijke productie – productie van gerealiseerde uitbreiding (zie voorgaande berekening) = kg N – kg N = kg N ●Forfaitair netto-N-overschot = kg N (850 kg N op eigen grond) ●Verwerkingspercentage = 30% + (0,6% x 17 volle schijven van kg forfaitair netto-N-overschot) = 40,2% ●Te verwerken = 40,2% x kg N = 7.189,77 kg N

98 20 oktober Toelichting VLM-Mestbank C8Praktijkvoorbeeld Verwerkingsplicht na aanvraag bedrijfsontwikkeling ●Hoeveel verwerken in 2009 (= jaar X+2)? Totale verwerkingsplicht in 2009 ●Basisverwerkingsplicht + 25% van gevraagde netto-uitbreiding + 100% van gerealiseerde uitbreiding ●7.189,77 kg N kg N kg N = ,77 kg N

99 20 oktober Toelichting VLM-Mestbank C8Praktijkvoorbeeld Verwerkingsplicht na aanvraag bedrijfsontwikkeling ●Hoeveel verwerken in 2010? (= jaar X+3) Basisverwerkingsplicht 25% verwerking van gevraagde netto-uitbreiding (bedrijfseigen mest) 100% verwerking van aangevraagde netto-uitbreiding (bedrijfseigen mest van aangevraagde diersoort)

100 20 oktober Toelichting VLM-Mestbank C8Praktijkvoorbeeld Verwerkingsplicht na aanvraag bedrijfsontwikkeling ●Hoeveel verwerken in 2010? (= jaar X+3) 25% van de netto-uitbreiding (bedrijfseigen) ●Blijft een constante gedurende volledige procedure ●Zie berekening voor het jaar 2007 = kg N 100% van aangevraagde netto-uitbreiding ●Aanvraag voor uitbreiding met 500 mestvarkens (driefasig, emissiearme stal) ●500 mestvarkens x 9,37 kg netto N = kg netto N ●Te verwerken = kg N

101 20 oktober Toelichting VLM-Mestbank C8 Praktijkvoorbeeld Verwerkingsplicht na aanvraag bedrijfsontwikkeling ●Hoeveel verwerken in 2010 (= jaar X+3)? Basisverwerkingsplicht in 2010 ●3.000 mestvarkens in 2010 ●Dierlijke productie in 2010 = kg N (op basis van aangifte) ●Dierlijke productie – productie van aangevraagde uitbreiding = kg N – kg N = kg N ●Netto N-overschot = kg N ●Verwerkingspercentage = 30% + (0,6% x 18 volle schijven van kg netto N-overschot) = 40,8% ●Te verwerken = 40,8% x kg N = 7.509,24 kg N

102 20 oktober Toelichting VLM-Mestbank C8 Praktijkvoorbeeld Verwerkingsplicht na aanvraag bedrijfsontwikkeling ●Hoeveel verwerken in 2010 (= jaar X+3)? Totale verwerkingsplicht in 2010 ●Basisverwerkingsplicht + 25% van gevraagde netto-uitbreiding + 100% van aangevraagde uitbreiding ●7.509,24 kg N kg N kg N = ,24 kg N

103 20 oktober Toelichting VLM-Mestbank Contacten Mestbank mestverwerking ●SIBYLLE VERPLAETSE: 02/ ●CLAIRE BASQUIN: 02/ ●KATRIJN VOS / LIES CLARYSSE: 02/ ;

104 20 oktober Toelichting VLM-Mestbank Uw Vragen?


Download ppt "Toelichting Mestverwerking A) Mestverwerkingsplicht B) Mestverwerkingscertificaten C) Bedrijfsontwikkeling na bewezen mestverwerking ir. Sibylle Verplaetse."

Verwante presentaties


Ads door Google