De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Page  1 Agenda  Blok 1 - Evolutie van Cloud Computing  Blok 2 - Definitie van de Cloud  Blok 3 - Hoe, waarom? Voordelen en Nadelen  Lunch  Blok 4.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Page  1 Agenda  Blok 1 - Evolutie van Cloud Computing  Blok 2 - Definitie van de Cloud  Blok 3 - Hoe, waarom? Voordelen en Nadelen  Lunch  Blok 4."— Transcript van de presentatie:

1 Page  1 Agenda  Blok 1 - Evolutie van Cloud Computing  Blok 2 - Definitie van de Cloud  Blok 3 - Hoe, waarom? Voordelen en Nadelen  Lunch  Blok 4 - Marktontwikkelingen  Blok 5 - Privacy, security, continuiteit, valkuilen  Blok 6 - Mobiliteit en samenwerking  Blok 7 - Business Case  Vragen en discussie

2 Page  2 Blok 7 : Business Case  Beschrijf de voordelen die betrekking hebben op Cloud Computing  Waarom is samenwerking in de Cloud van belang?  Voorbeeld cases  Ontwikkeling en aanpak Ruud Ramakers Cloud Computing Introductie

3 Page  3 Ruud Ramakers

4 Page  4 Doelstelling  Inzage in componenten voor business case  Opstellen van business case Ruud Ramakers

5 Page  5 Initieel infrastructuur Implementatie Oparationeel infrastructuur Operationeel Personeel Hardware Software Beveiliging Netwerk Beheertools Faciliteiten Noodzakelijke upgrades Vloeroppervlakte Kosten van investering rente derving 15-20%5-15% 5-15% 50-85% Ontwerp Configuratie en inrichting Testen en tuning Upgrades Training Project mang. Launch Communicatie HW repair en replace Netwerk Beveiliging Bandbreedte Software onderhoud en upgrades Redundancy Uitbreiding (capaciteit en funcionaliteit) Beheertools Facilities Helpdesk onderhoud (gepland/ ongepland) Reacties op storingen Systeembeheer Functioneel beheer Applicatie beheer Training Administratie/reporting Planning engineering / testen Upgrades Beveiliging Monitorring ontwikkeling Mogelijk TCO Klassiek

6 Page  6 Discussie  Welke items veranderen bij implementatie naar de Cloud? Ruud Ramakers

7 Page  7 Baten door invoering  Productiviteit –Vermindering administratieve lastendruk. –Betere inplanning personeel –Verlaging aantal fouten –Vermindering van management beslissingen  Klantenbinding –Verbetering van communicatie met klant –Versnelling dienstverlening –Verhoging van grip op klant –Meer inzage in klantenprofiel  Economisch –Reductie kosten –Wordt Groen –Reductie personeel –Investeringsruimte voor andere projecten –Snelheid van invoering –Uitproberen –Return to Solution time  Kennisontwikkeling –Beter inzicht in eigen processen zowel procedureel als inhoudelijk –Snellere inwerk nieuw personeel –Wereldwijde beschikbaarheid  IT efficiency –Geen eigen infrastructuur –Ander type personeel –Meer focus op informatie management –Hogere beschikbaarheid –Beveiliging

8 Page  8 Discussie  Wat zijn de baten voor uw organisatie? Ruud Ramakers

9 Page  9 Kosten  Investeringen: Software Hardware Netwerk infrastructuur Monitorring en testen Beveiliging Datacenter Ed.  Ontwerp en realisatie –Interim personeel voor implementatie, integratie, testen etc. –Operationaliseren, assement van huidige situatie, –Training beheerders  Operationele infrastructuur kosten –Netwerk management tools, Netwerk VPN, Data centers, –Onderhoud hardware / software / support –Upgrades –Energie –Reliability en availability, Extensibility, Interoparability –Scalability, Capacity –Opportunity  Organisatie –Training / Updates –SLA  Beheer –Technisch/ functioneel / applicatie –Service desk /Rapportages –Training –Extra mankracht bij patches updates etc.  Project –Implementatie project –Project management –Training –Begeleiding –Improductiviteit –Conversie –Migratie –Maatwerk ontwikkeling –Denk aan Architectuur boekje

10 Page  10 Mogelijke vormen van presenatie Huidige SituatieReferentie Innitiele investeringen Implementatie Operationeel infrastructureel Operationeel kosten Kosten Huidige SituatieReferentie Productiviteit Klantenbinding Financiele rapportage Kennisontwikkeling IT Efficiency Zorgefficiency Baten

11 Page  11 Mogelijk model Information Economics Domein bedrijfsvoering Domein technologie Beoordelingsfac torB1B2B3B4B5B6T1T2T3T4 ROISMCAMICRORSADUTUIR Wegingsfactor Invloed +/- Projecten Waardering Score+Score -Score T P1 P2

12 Page  12 Beoordeling sfactor Afkortin gNaamBetekenis B1ROIReturn on Investment Mate waarin de investering terugverdiend kan worden B2SMStrategic Match Mate waarin het project in relatie staat tot strategische doelen B3CA Competitive Advantage Mate waarin het project voordeel oplevert t.o.v. de concurrent B4MI Management Inforamtion Mate waarin het project (in potentie) managementinformatie oplevert over de kernactiviteiten. B5CRCompetitive Respons Mate waarin het bedrijf concurrentieachterstand oploopt door het niet uitvoeren van het project B6OR Project or Organizational risk Mate waarin het bedrijf in staat is de veranderingen door te voeren die gepaard gaan met het project. T1SA Strategic IS Architecture Mate waarin het project overeenstemt met de IS-strategie T2DU Definitional Uncertainty Mate waarin de eisen voor het project precies gedefinieerd kunnen worden. T3TUTechnical Uncertainty Mate waarin de benodigde technische kennis en vaardigheden aanwezig zijn voor het project T4IRInfrastructural Risk Mate waarin het project niet projectgebonden investeringen noodzaakt in infrastructuur

13 Page  13 B2 Project heeft geen relatie met strategische doelen012345 Project staat volledig in relatie tot strategische doelen. B3 Project levert geen voordeel op t.o.v. de concurrentie012345 Project levert heel veel voordeel op t.o.v. de concurrent B4 Project heeft geen relatie met managementinformatie012345 Project is essentieel voor het opleveren van management informatie over kernactiviteiten. B5 Het niet uitvoeren vanhet project levert geen conccurrentie- achterstand op, het project mag gerust 12 maanden worden uitgesteld.012345 Het niet uitvoeren van het project levert veel concurrentie- achterstand op, het project kan absoluut niet uitgesteld worden. B6 er is een implementatieplan aanwezig. Processen en procedures zijn gedocumenteerd012345 Er is geen implentatieplan aanwezig. Processen en procedures zijn niet gedocumenteerd T1 Het project heeft geen relatie met het IT-beleid012345 Het project is een integraal onderdeel van het IT-beleid, en is voorwaardenscheppend voor andere projecten. T2 Eisen aan het project zijn exact bekend en goedgekeud, de scope is bekend, weinig veranderingen te verwachten.012345 eisen aan het project zijn onbekend, eisen zijn moeilijk te beschrijven, de scope is onbekend, er zijn veel wijzigingen te verwachten. T3 Technische kennis en vaardigheden zijn aanwezig, opleidingen zijn niet nodig.012345 Technische kennis en vaardigheden zijn niet aanwezig, opleidingen noodzakelijk T4 Het project maakt gebruik van bestaande technische infrastructuur012345 Het project maakt gebruik van compleet nieuwe technische infrastructuur

14 Page  14 Samenvatting blok 7 Ruud Ramakers Business case soms niet noodzakelijk 1 Maak een serieuze afweging 2 Vergelijk appels met appels 3 Probeer de dienst uit 4 Kijk ook naar lange termijn. 5

15 Page  15 Vragen :  Wanneer maak ik een business case en wanneer niet?  Wat zijn belangrijke componenten om op te letten?  Waar gaan de meeste kosten in zitten bij on premisses?  Waarom moet ik de dienst uitproberen? Ruud Ramakers

16 Page  16 EINDE BLOK 7 Ruud Ramakers 06-45454986 r.ramakers@centre4cloud.nl Twitter : Ruud_Ramakers, Centre4CloudRuud_Ramakers http://nl.linkedin.com/in/ruudramakers Centre4Cloud r.ramakers@centre4cloud.nl


Download ppt "Page  1 Agenda  Blok 1 - Evolutie van Cloud Computing  Blok 2 - Definitie van de Cloud  Blok 3 - Hoe, waarom? Voordelen en Nadelen  Lunch  Blok 4."

Verwante presentaties


Ads door Google