De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Visueelwoordenboek voor horeca-onderwijs van woorden die hetzelfde klinken, maar iets anders betekenen (homoniemen) Alfabet Woord toevoegen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Visueelwoordenboek voor horeca-onderwijs van woorden die hetzelfde klinken, maar iets anders betekenen (homoniemen) Alfabet Woord toevoegen."— Transcript van de presentatie:

1 Visueelwoordenboek voor horeca-onderwijs van woorden die hetzelfde klinken, maar iets anders betekenen (homoniemen) Alfabet Woord toevoegen

2 aa b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y zbcdefghijklmnopr stuvwz Alfabet

3 A a Alfabet

4 B b Bad Bekken Blad Bladeren Blik Bloem Bord Bod, bot Bus Alfabet

5 Bad(kuip) Bad. Verleden tijd van “bidden”. Alfabet (Zwem)bad

6 Bekken Alfabet

7 Blad(tafel)blad (dien)blad Alfabet

8 Bladeren Bladerdeeg Alfabet

9 Blik Alfabet

10 Bloem Alfabet

11 Bord (school)bord Alfabet (reclame)bord

12 Bod Alfabet Bot

13 Bus Alfabet

14 C c Complex Alfabet

15 Complex Alfabet

16 D d Doordraaien Doorslaan Dronken Druk Alfabet

17 Doordraaien Alfabet

18 Doorslaan Alfabet

19 Dronken Alfabet Dronken (verledentijd van drinken)

20 Druk Alfabet

21 E e Eis, IJs Email Alfabet

22 Eis Alfabet IJs

23 Email Alfabet E-mail

24 F f Fond, vond Alfabet

25 Fond Alfabet Vond verledentijd van “vinden”

26 G g Geconcentreerd Gelegenheid Gewassen Gewicht Gieten Graad, graat, graden Alfabet

27 Geconcentreerd Alfabet

28 Gelegenheid Alfabet

29 Gewicht Alfabet

30 Gieten Alfabet (af)gieten

31 Gewassen Alfabet

32 Graad Alfabet GraatGraden

33 H h Haarzeef, haar zeef Hart, hard Hals Haring Alfabet

34 Haarzeef Alfabet Haar zeef. De zeef van dat meisje

35 Hart Alfabet Hard, verharden Hard

36 Hals Alfabet

37 Haring Alfabet

38 I i Instelling Alfabet

39 Instelling Alfabet InstellingskokIn stelling brengen)

40 J j Alfabet

41 K k Kaart Kachel Kant Kas Kater Kennis Klassiek Klep Knop Knoop Koken Kolf Kom Kop Kraan Kroon Alfabet

42 Kaart

43 Alfabet Kachel

44 Alfabet Kant(water)kant

45 Alfabet Kas

46 Alfabet Kater

47 Alfabet Kennis

48 Alfabet Klassiek

49 Alfabet Klep

50 Alfabet Knop

51 Alfabet Knoop

52 Alfabet Koken

53 Alfabet Kolf

54 Alfabet Kom

55 Alfabet Kop(sproei)kop

56 Alfabet Kraan

57 Alfabet Kroon

58 L l Lam Leiden, lijden Leren Lever(en) Licht, ligt Lopend Alfabet

59 Lam Alfabet

60 Leiden Alfabet Lijden

61 Leren Alfabet Leren jack

62 Lever Alfabet (af)leveren

63 Licht Alfabet Ligt

64 Lopend Alfabet

65 M m Maal Meel, mail Meter Middel Mobiel Monster Muis Alfabet

66 Maal(tijd) Alfabet (ik) maal Maal (X)

67 Meel Alfabet (E) mail

68 Meter Alfabet

69 Middel Alfabet (was)middel (oplos)middel

70 Mobiel Alfabet Mobiele biertap

71 Monster Alfabet

72 Muis Alfabet

73 N n Net Niet Nood Alfabet

74 (Vis)net Alfabet (Darm)net Net (niet) Netkous

75 Niet Alfabet

76 Nood(knop) Alfabet Noot (Waters)nood Muziek(noot)

77 O o Oog Opslag Alfabet

78 Oog Alfabet

79 Opslag Alfabet

80 P p Passeren Pasta Pluim Plukken Portier Poten Punt Alfabet

81 Passeren Alfabet

82 Pasta Alfabet

83 Pluim Alfabet

84 Plukken Alfabet

85 Portier Alfabet

86 Poten Alfabet

87 Punt Alfabet

88 R r Rek Rekken(uit) Rijzen, reizen Roken Ruit Alfabet

89 Rek, rack Alfabet

90 (uit)rekken Alfabet

91 Rijzen, reizen Alfabet

92 Roken Alfabet

93 Ruit Alfabet

94 S s Schaal Scheiden Schenken School Standaard Stelling Sterk Stomp Streng, strenge Stuk Alfabet

95 Schaal Alfabet Schaal(verdeling) (weeg)schaal

96 Scheiden Alfabet

97 Schenken Alfabet

98 School Alfabet

99 Standaard Alfabet Standaard (hotelkamer)

100 Stelling Alfabet

101 Sterk Alfabet

102 Stomp Alfabet

103 Streng Alfabet Strenge (blik, winter)

104 Stuk Alfabet

105 T t Tafel Tong Tray Alfabet

106 Tafel Alfabet (draai)tafelTafelen

107 Tong Alfabet

108 Tray, tree Alfabet

109 U u Uniform Alfabet

110 Uniform Alfabet

111 V v Vel, fel Vet Vocht Volume Alfabet

112 Vel Alfabet Fel

113 Vet Alfabet

114 Vocht Alfabet Vocht: verledentijd van vechten

115 Volume Alfabet

116 W w Waar Week Weken Weer Wegen Wijzer Alfabet

117 Waar Alfabet Waar ?

118 Week Alfabet

119 Weken Alfabet

120 Weer Alfabet

121 Wegen Alfabet

122 Z z Zeef, safe Zeven Zweten Alfabet

123 Zeef, safe Alfabet

124 Zeven Alfabet

125 Zweten Alfabet

126 Eigen woorden toevoegen Alfabet Dit boek is bij lange na niet compleet. U kunt zelf woorden toevoegen. Verander echter niets aan de tekst- en achtergrondkleur en lettertype. Deze zijn namelijk op wetenschappelijke basis gekozen. Om zelf woorden aan dit woordenboek toe te voegen, gaat u als volgt te werk: Ga naar het overzichtsscherm van Powerpoint. Kopieer een willekeurige dia en plak deze op de gewenste plek in het woorden boek. Dubbel klik op deze dia (werkscherm). Vervang het bestaande woord door uw eigen woord. Selecteer de bestaande afbeeldingen en verwijder deze. Doormiddel van “invoegen” – “figuur” – “bestand”, voegt u uw eigen afbeeldingen in. Ga terug naar het overzichtsscherm en zoek de betreffende letter op. Dubbel klik op deze dia (werkscherm). Vervolgens voegt u (alfabetisch) uw woord toe. Selecteer nu uw woord en kies met de rechtermuisknop “hyperlink”, ga naar “bladwijzer”, klik daar op de naam van de dia waarmee uw woord verbonden moet zijn. Klik op OK. Onder het woord is nu een streep verschenen. Ga nu naar het presentatiescherm en controleer of de hyperlink werkt. Sla uw verandering onmiddellijk op.


Download ppt "Visueelwoordenboek voor horeca-onderwijs van woorden die hetzelfde klinken, maar iets anders betekenen (homoniemen) Alfabet Woord toevoegen."

Verwante presentaties


Ads door Google