De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorstelling van Mdeon Februari 2007 Mdeon asbl - vzw Avenue du Roi Albert Ier | 64 | Koning Albert I-laan 1780 Wemmel Tel.: 02/609.54.90 | Fax: 02/609.54.99.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorstelling van Mdeon Februari 2007 Mdeon asbl - vzw Avenue du Roi Albert Ier | 64 | Koning Albert I-laan 1780 Wemmel Tel.: 02/609.54.90 | Fax: 02/609.54.99."— Transcript van de presentatie:

1 Voorstelling van Mdeon Februari 2007 Mdeon asbl - vzw Avenue du Roi Albert Ier | 64 | Koning Albert I-laan 1780 Wemmel Tel.: 02/609.54.90 | Fax: 02/609.54.99 info@mdeon.be | www@mdeon.be

2 Inhoud 1.Stichtende leden 2.Structuur 3.Toepasselijke teksten 4.Wie is betrokken? 5.Voorwaarden om visum te verkrijgen 6.Beslissing van het Visumbureau 7.Visumprocedure 8.Sancties 9.Klachten

3 1. Stichtende leden SVH GBS-VBS Apothekers Industrie Artsen

4 Raad van bestuur (max. 1/3 = industrie) Uitvoerend Comité Directiecomité Marc Van Grimbergen / Stéphanie Brillon Coördinatie - Management - Communicatie Stéphanie Brillon Visumbureau Marc Van Grimbergen 1 ste kamer Beroepskamer 2 de kamer Vertegenwoordiger Ministerie 2. Structuur

5 3. Toepasselijke teksten Artikel 10 Geneesmiddelenwet – princiepsverbod: fabrikanten, groothandelaars en importeurs van geneesmiddelen of medische hulpmiddelen kunnen geen voordelen bieden aan beroepsbeoefenaars in gezondheidszorg – bedoeling wetgever geen beïnvloeding voorschrijf- of leveringsgedrag de goede naam van de industrie of van de beroepsbeoefenaars uit de gezondheidssector niet in het gedrang brengen Code voor deontologie en Praktische Richtlijnen van Mdeon (zie www.mdeon.be)

6 4. Wie is betrokken? Zowel buitenlandse als Belgische ondernemingen Zowel artsen als verpleegkundigen, tandartsen, apothekers, dierenartsen, enz. Zowel geneesmiddelen als medische hulpmiddelen Alle manifestaties met minstens één overnachting, ongeacht of ze door firma’s of derden worden georganiseerd

7 5. Na te leven voorwaarden De manifestatie heeft een exclusief wetenschappelijk karakter De manifestatie biedt een toegevoegde waarde aan de deelnemers De aangeboden gastvrijheid –is redelijk –is beperkt tot de officiële duur van de manifestatie –kan in geen geval betrekking hebben op de organisatie of bekostiging van sportieve, sociale of toeristische activiteiten of van enige andere vorm van ontspanning

8 5. Na te leven voorwaarden De plaats, datum en duur van de manifestatie scheppen geen verwarring wat het wetenschappelijk karakter betreft – firma’s moeten zich er van onthouden om manifestaties te sponsoren die in locaties gekend omwille van hun sport- of ontspannings- mogelijkheden doorgaan – de sponsoring van manifestaties in het buitenland is toegestaan indien: het merendeel van de genodigden vanuit verschillende landen komt zich ter plaatse een relevante deskundigheid of infrastructuur bevindt Geen sponsoring van de eventuele vergezellende personen of verlengingen van verblijf

9 6. Beslissing Visumbureau Visum verleend – visumnummer moet worden vermeld in alle latere documenten i.v.m. de manifestatie (bijv. in de uitnodigingsbrief) – nieuwe aanvraag ingeval van substantiële wijziging Visum geweigerd – de onderneming mag niks sponsoren – de beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg moet alle kosten dragen

10 Aanvraag indienen Min 15 werkdagen voor manif. + voor uitnodiging prof. Electr. formulier www.mdeon.be 165 EUR Visum- bureau 3 leden quorum = 2 pers. Schriftelijke procedure Beslissing binnen 5 werkdagen Positieve beslissing Weigering Motivering: Onontvankelijk Niet conform met Code/wet Visum nummer - Vermelden op alle documenten - nieuwe aanvraag indien substantiële wijziging Beroep - binnen 5 werkdagen - verzoekschrift - geen wijziging - beslissing binnen 5 werkdagen Nieuwe aanvraag die rekening houdt met opmerkingen Visumbureau Aanvaarden Geen sponsoring! 7. Visumprocedure

11 8. Sancties Zowel ondernemingen als beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg zijn sanctioneerbaar FAGG belast met controle – stelt een administratieve boete aan de overtreden voor: betaling maakt einde aan de strafvordering – verzendt proces-verbaal aan Procureur des Konings Strafsancties – gevangenisstraf van 1 maand tot 1 jaar – boete van 1000 tot 75.000 euros (x2 bij herhaling) Schorsing van de erkenning van de verantwoordelijke voor de farm.voorlichting

12 9. Klachten Bij Meldpunt – FAGG (DG Geneesmiddelen: Victor Hortaplaats 40 bus 40 te 1060 Brussel) Vorm –geschreven (aangetekend schrijven of persoonlijk in handen gegeven) –omvat, indien mogelijk, bewijskrachtige elementen –coördinaten van de auteur –anonimiteit is gewaarborgd –anonieme informatie in overweging genomen wanneer vergezeld van materiële bewijskrachtige elementen


Download ppt "Voorstelling van Mdeon Februari 2007 Mdeon asbl - vzw Avenue du Roi Albert Ier | 64 | Koning Albert I-laan 1780 Wemmel Tel.: 02/609.54.90 | Fax: 02/609.54.99."

Verwante presentaties


Ads door Google