De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorstelling van Mdeon

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorstelling van Mdeon"— Transcript van de presentatie:

1 Voorstelling van Mdeon
Februari 2007 Mdeon asbl - vzw Avenue du Roi Albert Ier | 64 | Koning Albert I-laan 1780 Wemmel Tel.: 02/ | Fax: 02/ |

2 Inhoud Stichtende leden Structuur Toepasselijke teksten
Wie is betrokken? Voorwaarden om visum te verkrijgen Beslissing van het Visumbureau Visumprocedure Sancties Klachten

3 1. Stichtende leden Apothekers Industrie Artsen SVH GBS-VBS

4 2. Structuur Raad van bestuur (max. 1/3 = industrie) Uitvoerend Comité
Vertegenwoordiger Ministerie Raad van bestuur (max. 1/3 = industrie) Uitvoerend Comité Directiecomité Marc Van Grimbergen / Stéphanie Brillon Visumbureau Marc Van Grimbergen Coördinatie - Management - Communicatie Stéphanie Brillon 1ste kamer 2de kamer Beroepskamer

5 3. Toepasselijke teksten
Artikel 10 Geneesmiddelenwet princiepsverbod: fabrikanten, groothandelaars en importeurs van geneesmiddelen of medische hulpmiddelen kunnen geen voordelen bieden aan beroepsbeoefenaars in gezondheidszorg bedoeling wetgever geen beïnvloeding voorschrijf- of leveringsgedrag de goede naam van de industrie of van de beroepsbeoefenaars uit de gezondheidssector niet in het gedrang brengen Code voor deontologie en Praktische Richtlijnen van Mdeon (zie

6 4. Wie is betrokken? Zowel buitenlandse als Belgische ondernemingen
Zowel artsen als verpleegkundigen, tandartsen, apothekers, dierenartsen, enz. Zowel geneesmiddelen als medische hulpmiddelen Alle manifestaties met minstens één overnachting, ongeacht of ze door firma’s of derden worden georganiseerd

7 5. Na te leven voorwaarden
De manifestatie heeft een exclusief wetenschappelijk karakter De manifestatie biedt een toegevoegde waarde aan de deelnemers De aangeboden gastvrijheid is redelijk is beperkt tot de officiële duur van de manifestatie kan in geen geval betrekking hebben op de organisatie of bekostiging van sportieve, sociale of toeristische activiteiten of van enige andere vorm van ontspanning

8 5. Na te leven voorwaarden
De plaats, datum en duur van de manifestatie scheppen geen verwarring wat het wetenschappelijk karakter betreft firma’s moeten zich er van onthouden om manifestaties te sponsoren die in locaties gekend omwille van hun sport- of ontspannings-mogelijkheden doorgaan de sponsoring van manifestaties in het buitenland is toegestaan indien: het merendeel van de genodigden vanuit verschillende landen komt zich ter plaatse een relevante deskundigheid of infrastructuur bevindt Geen sponsoring van de eventuele vergezellende personen of verlengingen van verblijf

9 6. Beslissing Visumbureau
Visum verleend visumnummer moet worden vermeld in alle latere documenten i.v.m. de manifestatie (bijv. in de uitnodigingsbrief) nieuwe aanvraag ingeval van substantiële wijziging Visum geweigerd de onderneming mag niks sponsoren de beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg moet alle kosten dragen

10 7. Visumprocedure Visum nummer Positieve beslissing Visum- Aanvraag
- Vermelden op alle documenten nieuwe aanvraag indien substantiële wijziging 7. Visumprocedure Positieve beslissing Aanvraag indienen Min 15 werkdagen voor manif. + voor uitnodiging prof. Electr. formulier 165 EUR Visum- bureau 3 leden quorum = 2 pers. Schriftelijke procedure Beslissing binnen 5 werkdagen Aanvaarden Geen sponsoring! Beroep binnen 5 werkdagen verzoekschrift geen wijziging - beslissing binnen 5 werkdagen Weigering Motivering: Onontvankelijk Niet conform met Code/wet Nieuwe aanvraag die rekening houdt met opmerkingen Visumbureau

11 8. Sancties Zowel ondernemingen als beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg zijn sanctioneerbaar FAGG belast met controle stelt een administratieve boete aan de overtreden voor: betaling maakt einde aan de strafvordering verzendt proces-verbaal aan Procureur des Konings Strafsancties gevangenisstraf van 1 maand tot 1 jaar boete van 1000 tot euros (x2 bij herhaling) Schorsing van de erkenning van de verantwoordelijke voor de farm.voorlichting

12 9. Klachten Bij Meldpunt Vorm
FAGG (DG Geneesmiddelen: Victor Hortaplaats 40 bus 40 te 1060 Brussel) Vorm geschreven (aangetekend schrijven of persoonlijk in handen gegeven) omvat, indien mogelijk, bewijskrachtige elementen coördinaten van de auteur anonimiteit is gewaarborgd anonieme informatie in overweging genomen wanneer vergezeld van materiële bewijskrachtige elementen


Download ppt "Voorstelling van Mdeon"

Verwante presentaties


Ads door Google