De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kaarten Bart Jan van den Brink.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kaarten Bart Jan van den Brink."— Transcript van de presentatie:

1 Kaarten Bart Jan van den Brink

2 Inhoud Het nut van kaarten Geschiedenis
Kaartsoorten, waarvoor gebruikt Kadaster Topografische kaarten Plankaarten Thematische kaarten Statistische kaarten

3 Het nut van kaarten (waarom)
Vastleggen van (topografische en juridische) gegevens Hoe kom ik van A naar B Het inzichtelijk maken van (statistische) gegevens Het inzichtelijk maken en vastleggen van plannen

4 Definitie en geschiedenis
Een kaart is een gemodelleerde weergave van het aardoppervlak; meestal een geografische weergave, soms schematisch. Betreft het een landkaart, dan wordt steeds gebruikgemaakt van een schaal, zodat de weergave meegenomen kan worden of op een beeldscherm kan worden getoond. Lees: Cartografie is de wetenschapen techniek om geografische ruimtegebonden informatie met analoge en digitale middelen in kaarten en verdere media inzichtelijk en aanschouwelijk te maken. Lees:

5 Kaartprojectie Eqidistante kaartprojectie Eqivalente kaartprojectie Er worden verschillende soorten kaartprojecties onderscheiden zie: Bij een equivalente projectie zijn de oppervlakten getrouw, bij een equidistante projectie kloppen de afstanden

6 Historische kaarten Amsterdam Leeuwarden Een kaart van Blaeu Voorbeelden van historische kaarten laten zien, dat schaal en orientatie (het noorden naar boven) nog in ontwikkeling waren. De kaart van Leeuwarden dateert van 1603 en komt uit het archief van de Universiteit van Amsterdam In de Canon van de Nederlandse geschiedenis is kaartenmaker Blaeu opgenomen: De astronoom Eise Eisinga staat trouwens ook in deze top-50

7 Digitale historische informatie
In kun je zien hoe de kaart van veel plekken in Nederland in de loop van de tijd gewijzigd is geeft de kadastrale situatie van Nederland weer in 1832, voor sommige provincies is deze kaart nog in ontwikkeling. Bovenstaande kaartjes geven een idee van respectievelijk het noorden van Fryslan, het zuiden (Tjeukemeer) en de grensgebied van Fryslan met Drente

8 Het kadaster De brochure http://www. kadaster
Het kadaster De brochure is tentamenstof Legt o.a. het eigendom van onroerende en bepaalde roerende zaken vast (o.a. mbv kadastrale kaart) Is tegenwoordig ook verantwoordelijk voor de topografische kaart Is verantwoordelijk voor de KLIC melding (als je gaat graven)

9 Topografische kaarten
Zie ook link met voorbeelden Het kadaster is verantwoordelijk voor de topografische kaarten De kaarten, zoals boven weergegeven, hebben de volgende schalen: 1: , 1: en 1: De Grootschalige BasisKaart Nederland, kortweg GBKN, is de meest gedetailleerde digitale topografische kaart

10 Atlas, boek met landkaarten
Een atlas is tegenwoordig heel wat meer dan een verzameling kaarten. De link is naar de zeer uitgebreide digitale atlas van Nederland met informatie over uiteenlopende zaken, vaak nuttig voor onze vakgebieden. Een volgende editie staat op stapel.

11 Van A naar B kaarten Wegenkaarten en stadsplattegronden zijn heel goed om van A naar B te komen, maar de breedte van de wegen klopt niet Metroplattegronden geven heel goed aan wat de volgorde is van de stations en waar je kunt overstappen, maar de afstand tussen de stations klopt niet Op dit soort kaarten is veel weggelaten om ze overzichtelijk te houden

12 Thematische kaarten (politiek)
Je kunt ook een eigen kaart bedenkene Kaart zaterdagvoetbal Kamerverkiezingen Bevolkingsafname2010 Thematische kaarten (politiek) Kaarten kunnen in één oogopslag situaties duidelijk maken; zo zie je (kaartje rechts) dat de bevolkingsdaling in Nederland vooral langs de randen plaats gaat vinden en niet in de grote steden De tweede en derde kaart naast elkaar in laten zien dat in de Bible Belt op zaterdag gevoetbald wordt De eerste “kaart” geeft een beeld van waar welk soort kiezers woont

13 Thematische kaarten milieu
Thematische kaarten milieu

14 Thematische kaarten bodem

15 Kaart van een toekomstplan voor Nederland Bestemmingsplankaart Structuurschets
Plankaarten Via de website kun je een deel van de ruimtelijke plannen voor Nederland al digitaal inzien. Plankaarten zijn daarbij een essentieel onderdeel. Belangrijke plannen zijn het bestemmingsplan en het structuurplan een beeld van de werking van bovengenoemde site


Download ppt "Kaarten Bart Jan van den Brink."

Verwante presentaties


Ads door Google