De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Campagne 2008-9: Waardig Werk. Campagne 2008 resultaten Waardig werk opgenomen in MDG Belofte van WB om ‘employing workers’ indicator’ te schrappen –

Verwante presentaties


Presentatie over: "Campagne 2008-9: Waardig Werk. Campagne 2008 resultaten Waardig werk opgenomen in MDG Belofte van WB om ‘employing workers’ indicator’ te schrappen –"— Transcript van de presentatie:

1 Campagne 2008-9: Waardig Werk

2 Campagne 2008 resultaten Waardig werk opgenomen in MDG Belofte van WB om ‘employing workers’ indicator’ te schrappen – maar niet nagekomen Resolutie Waardig Werk in B parlement EP richtlijn: onderaannemers ontsnappen niet langer aan naleving sociale normen

3 2009: een bindend wettelijk kader om arbeidsrechten af te dwingen 5 nagels om op te hameren Gemeenschappelijk lobbytraject –Internat: Decent Work Day 7/10/09 –België : Opvolging resolutie Commissie Globalisering –EU : Concord mass lobby day: 17/11/09 acties naar B voorzitterschap EU: voorjaar 2010 (bv memorandum) Versterken van mekaars lobbytraject

4 NAGEL 1 De in België gevestigde bedrijven moeten bij wet verplicht worden om kenbaar en controleerbaar te maken onder welke arbeidsomstandigheden zij produceren. Dit voor de hele productieketen, dus ook hun onderaannemers en toeleveranciers in binnen- en buitenland moeten hierbij in beeld komen.

5 TRAJECT nagel 1 Lobby via kabinetten Contact met vakbond Frankrijk, waar dergelijke wet bestaat Wetsvoorstel tegen half okt 09 Evt in lente 2010 seminarie met Belgische parlementairen Voordien contact met Min Werk: Milquet 17/11: MEP lobby: lobby om wet ook in EU kader te krijgen

6 NAGEL 2 Binnen de Europese grenzen: de creatie van kwaliteitsvol werk opnemen in het hervormingsplan dat België opstelt in het kader van de uitvoering van de Lissabonstrategie; erover waken dat de volgende Lissabonstrategie de promotie van kwaliteitsvol werk met arbeidsrechterlijke bescherming integreert zodat atypisch en precair werk nooit de norm wordt voor de werknemers. Europees beleid buiten de eigen grenzen: sluitende mechanismes opzetten om enerzijds transparantie in de productieketen van diensten en goederen gemaakt op Europees grondgebied te verzekeren; en anderzijds verplichte traceerbaarheid van alle producten die in Europa gecommercialiseerd worden. Waardig werk in al zijn aspecten (zoals gedefinieerd door de ILO) integreren in alle akkoorden en relaties die de EU onderhoudt met derde landen/ regio’s; namelijk de handels-en investeringsakkoorden, en vooral in de Europese strategie « Global Agenda for competing Europe in the world ».

7 TRAJECT voor nagel 2 INTERN= Lissabon 17/11: MEP lobby begin 2010 brief aan 1° Min = reactie op plannen Lissabonhervorming Ook meenemen tijdens contacten met Milquet B parl bevragen: waar staan zij met herziening Lissabonstrategie? Standpunt? Brief aan commissie werk van EP begin 2010? (tegen maart 2010: positie EU nav Lente Top) EXTERN= Global Europe Commissie BuZa: okt en Commissie Globalisering: voorjaar 2010 Lobby beleidsnota Leterme: 14/10 in parl; verwijzen naar resolutie WW

8 NAGEL 3 België en Europa moeten in hun handels- en investeringsbeleid bedrijven er voortdurend toe aanzetten om de fundamentele arbeidsrechten te respecteren en moet landen steunen en stimuleren om die afdwingbaar te maken. In BLEU-akkoorden worden bepalingen opgenomen die investeerders verplichten rekening te houden met fundamentele arbeidsnormen ILO. Belgische overheid denkt na over een hervorming van het bestaand investeringsakkoord-model en doet hierrond voorstellen op Europees niveau.

9 TRAJECT nagel 3 17/11 lobby MEP Colombia investeringsakkoord: contact nemen met MEP voor vertrek en na thuiskomst Jan 2010: seminarie over resultaten van bestelde studie voor geïnteresseerde MEP organiseren

10 NAGEL 4 Het Internationaal Muntfonds en de Wereldbank oefenen druk uit op landen om regelgeving ter bescherming van de werknemers af te bouwen. Het IMF en de WB moeten dit beleid radicaal omgooien en richten op het promoten van waardig werk. Ingaan tegen de recepten voor deregulering van de arbeidsmarkt zoals voorgeschreven in beleidsdocumenten; o.a in het Doing Business rapport van de Wereldbank en de artikel IV consultaties bij het IMF. De Wereldbank moet stoppen met het gebruiken van de “Employing Workers Indicator” in haar arbeidsmarktstrategie. WB en IMF mogen deze indicator niet meer gebruiken bij het formuleren van beleidsaanbevelingen voor een land noch als voorwaarde voor het toekennen van leningen

11 TRAJECT nagel 4 02/10: voorstelling ‘Doing Businesss 2010 van WB’: (CNCD en IVV) Eind dit jaar ontmoeting met IMF (Kiekens) Commissie Financiën, Commissie BuZa Reactie vragen Reynders en Michel Opvolging vraag transparantie van Van der Maelen mbt niet nakomen van verplichting tot rapportering door IMF en WB.

12 NAGEL 5 Door de financiële crisis zullen in 2009 in Noord en Zuid naar schatting 90 miljoen banen verloren aan. België maakt gebruik van het Belgisch voorzitterschap van de Unie, en van de VN conferentie MDG om op EU en internat niveau een akkoord te krijgen rond de invoering van een belasting op munt- en andere financiële transacties. wetgeving opmaken om de resten van de Belgische bankdiscretie op te ruimen. Dat gebeurt door het instellen van een wetgeving en een mechanisme voor volledige automatische informatie over fiscaal relevante financiële posities en transacties. Dat wordt aangevuld door de instelling van een vermogenskadaster.

13 TRAJECT nagel 5 Eisen opnemen in actie 7/10 commissie globalisering (met voorstel ctt EU en rapport leading group ecofin en nationale vertegenwoordiging (contact met kabinetten reynders en leterme) inbrengen op europese lobbydag 17/11 Steun geven aan initiatieven FAN Ondersteunen initiatieven ikv B voorz EU VN-Top MDG in 2010


Download ppt "Campagne 2008-9: Waardig Werk. Campagne 2008 resultaten Waardig werk opgenomen in MDG Belofte van WB om ‘employing workers’ indicator’ te schrappen –"

Verwante presentaties


Ads door Google