De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toetsen binnen projectonderwijs

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toetsen binnen projectonderwijs"— Transcript van de presentatie:

1 Toetsen binnen projectonderwijs
Enkele voorbeelden van ‘anders evalueren’ Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys

2 Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys
1. Terugblik vorige bijscholing PO als didactische werkvorm. Veel boemboem, weinig blabla. Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys

3 Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys
1. Waarom anders? 2. Wat is projectonderwijs? 2.1 onderwijs- of werkvorm 2.2 groep studenten 2.3 opdracht uit beroepsrealiteit 2.4 zelfstandig maar onder begeleiding 2.5 gedurende langere periode 2.6 analyseren 2.7 concreet eindresultaat Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys

4 Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys
3. Faciliteiten 4. Handleiding voor studenten 5. Organiseren van projectonderwijs 6. Opkikker 7. Extra info in map Vragen- en discussieronde… Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys

5 2. Link vorige en huidige bijscholing Enkele stellingen.
Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys

6 Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys
Stelling 1: “Vernieuwingen, zoals het invoeren van activerende onderwijsvormen, verliezen hun kracht omdat de wijze van toetsen niet aansluit.” Meerwaarde van PO niet evalueren = nieuwe werkvorm tenietdoen. Link naar de vacature: doceren; luisteren en kennis reproduceren, stond niet in vacature maar wel andere vaardigheden zoals samenwerken, creatief zijn, zelfstandig kunnen werken, in groep werken, communicatievaardigheden… dat was de kracht en het waarom van PO. Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys

7 Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys
Stelling 2: “Het is door de manier van toetsen dat je de manier van leren stuurt. Voor wat je beloond wordt, doe je inspanningen.” Meerwaarde van PO niet evalueren = nieuwe werkvorm tenietdoen. Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys

8 Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys
Stelling 3: “Wanneer studenten bij projectonderwijs toch nog énkel op een traditionele manier worden geëvalueerd, krijgen zij de boodschap dat ook bij deze nieuwe manier van werken énkel het reproduceren van kennis van belang is.” Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys

9 Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys
Stelling 4: “Nieuwe evaluatievormen komen niet uit de lucht vallen. Evaluatie verandert omdat onderwijs verandert.” Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys

10 Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys

11 3. Probleemsituering DEP TECH Begin bij het begin.
Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys

12 Hamvraag evalueren binnen PO:
Welke competenties/leerdoelen zijn met het project vooropgezet én welke toetsvormen kunnen die competenties/leerdoelen best naar waarde schatten? Cfr stelling 1: PO wint aan kracht Cfr stelling 2: toetsen stuurt het leren Dat is dé vraag die moet gesteld worden bij het evalueren… Als de vooropgezette competenties niet worden getoetst waarom doen we dat dan eigenlijk????? Dit is trouwens zo bij alle didactische werkvormen. Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys

13 Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys
Voorbeeld competentie 1: Laboratoriumtechnoloog: Hij kan voor erg gevarieerde analyses/onderzoeken een analyseprocedure opzetten en ze veilig uitvoeren. Vraagje: Hoe voelt u zich bij bovenstaande competentie? Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys

14 Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys
Voorbeeld competentie 2: Probleemoplossend gedrag: Creativiteit Denk- en redeneervaardig Beslissingsvermogen Vraagje: Hoe voelt u zich bij bovenstaande competentie? Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys

15 Competenties zoals in voorbeeld 1 te evalueren in:
Een theoretisch verslag Een presentatie Een af te leveren (tussen)product Verslag van de vergadering, labo Observatie (met checklist!) Praktijkexamen Er zijn competenties die nogal kennen en kunnen geladen zijn… Daar hebben jullie ervaring mee. Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys

16 Knelpunt = evaluatie van competenties zoals in voorbeeld 2
Maatschappelijk gewenste competenties die nu nét in projectonderwijs als werkvorm speciale aandacht krijgen: zelfstandigheid, creativiteit, samenwerken, kritisch zijn, accuraat werken, enthousiasme, … Evaluatie van attitudes! Er zijn competenties die nogal kennen en kunnen geladen zijn… Daar hebben jullie ervaring mee. Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys

17 Diversiteit aan competenties binnen PO:
Traditionele toetsvormen worden binnen PO niet aan de kant geschoven. Ze dienen alleen te worden aangevuld met andere evaluatievormen. Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys

18 andere evaluatievormen!
… Ze dienen alleen te worden aangevuld met andere evaluatievormen! Knelpunt en dus focus van deze bijscholing. Begint u toch maar bij het begin! Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys

19 4. Goochelen met 6 begrippen Zodat u weet waarom u anders evalueert.
Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys

20 Na antwoord op de hamvraag, uzelf nieuwe vragen stellen…
Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys

21 Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys
Product- en procesevaluatie: WAT? Formatieve en summatieve evaluatie: WANNEER en WAAROM? Individuele en groepsevaluatie: WIE? Straks af te toetsen aan de voorbeelden = nadenken over het gebruik van de instrumenten. Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys

22 Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys
4.1 Productevaluatie Hier onderzoekt men de resultaten van het projectwerk op het vlak van de theorie, de praktijk en het groepsproces. Men gaat na of het product beantwoordt aan de gestelde doelstellingen en specificaties. Bv: “Kan de student een analyseprocedure opzetten?” Bv: “Voldoet het product aan de gewenste specificaties?” Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys

23 Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys
4.2 Procesevaluatie Hierbij gaat het niet zozeer om het uiteindelijke resultaat, maar wordt vooral gekeken naar de manier waarop de doelstellingen zijn nagestreefd, hoe het taak- en groepsproces geëvolueerd zijn. Bv: “Welke stappen heeft de student genomen om zijn opzet van analyseprocedures te verbeteren.” Bv: “Hoe heeft de student het project aangepakt?” Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys

24 Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys
4.3 Formatieve evaluatie (= diagnosticerend) Formatieve evaluatie heeft als doel om op diverse momenten tijdens het project feedback te verschaffen aan de studenten over de gemaakte vorderingen. Tekorten en foutieve inzichten kunnen zo tijdig opgespoord en bijgestuurd worden. Het gaat dus om ondersteuning van het leerproces. Bv: Tussentijds om bij te sturen. Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys

25 Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys
4.4 Summatieve evaluatie (= certificerend) Summatieve evaluatie heeft plaats op het einde van het project. De uitgangsvraag voor deze evaluatie is in hoeverre de student of de groep de vooropgestelde competenties hebben bereikt? De verkregen informatie wordt gebruikt om een eindscore toe te kennen. Bv: Op het einde van het project om een eindscore toe te kennen. Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys

26 Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys
4.5 Individuele evaluatie Het geven van feedback en/of het toekennen van een eindscore aan elk individu van de projectgroep. Kan naast groepsevaluatie gebruikt worden om meeliften te vermijden. Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys

27 Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys
4.6 Groepsevaluatie Het geven van feedback en/of het toekennen van een eindscore aan de groep in zijn geheel. Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys

28 Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys

29 Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys
5. (Anders) evalueren binnen PO Een waaier aan voorbeelden en evenveel samenraapsels. Ik zou jullie een overzicht kunnen geven van allerlei evaluatievormen, nieuwe maar we gebruiken die evaluatievormen niet zomaar omdat ze passen in het kraam.. We moeten ook weten waarom we voor die vorm kiezen daarom even wat theorie. Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys

30 5.1 Self-assessment Spiegeltje, spiegeltje aan de wand…
Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys

31 Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys
Self-assessment wordt beschreven als de betrokkenheid van de student bij het beoordelen van het eigen leren. Meestal wordt deze vorm van beoordelen gebruikt bij de formatieve evaluatie om zo de reflectie op het eigen leerproces en de resultaten te bevorderen. Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys

32 Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys

33 Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys
Het doel van self-assessment is het ontwikkelen van vaardigheden zoals zelfkritiek en reflectief denken. meer zelfkennis/bewustzijn. grondiger studeren/leren. voorbereiding op beroepspraktijk. Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys

34 Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys
Self-assessment vind je in allerlei vormen en voor allerlei competenties: Vb.s1: Zelfevaluatie-invulblad voor presentatie Vb.s2: Vijfpuntenschaal ‘discussie leiden’ Vb.s3: Vorderingen per projectweek Vb.s4: Werken met symbolen Vb.s5: Scoreformulier voor projectvaardigheden Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys

35 Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys
Self-assessment vind je in allerlei vormen en voor allerlei competenties: Vb.s6: Invulblad na projectgroepbijeenkomst Vb.s7: Invulblad na afloop van project Vb.s8: Evaluatieformulier groepsgebeuren De student een ontwikkelingsplan laten uitschrijven. Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys

36 Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys

37 5.2 Peer-assessment Appelen met peren vergelijken.
Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys

38 Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys
Peer-assessment is een proces waarbij de studenten hun medestudenten evalueren. Bij peer-assessment neemt de student de verantwoordelijkheid op zich om kritische beoordelingen te geven over de werkzaamheden van medestudenten. Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys

39 Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys
Peer-assessment Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys

40 Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys
Nadenkertje: Self-assessment en peer-assessment hangen onlosmakelijk aan elkaar vast: Door het beoordelen van medestudenten leert de student ook zien wat de eigen sterke en zwakke punten zijn. Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys

41 Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys
Peer-assessment vind je in allerlei vormen en voor allerlei competenties: Vb.p1: Beoordelen mondelinge presentatie Vb.p2: Mannetje in boom Vb.p3: Evaluatie individu in groep Vb.p4: Tabelvorm ‘feedback geven’ Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys

42 Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys
Peer-assessment vind je in allerlei vormen en voor allerlei competenties: Vb.p5: Beoordelen (juridisch) verslag Vb.p6: Evaluatielijst groepswerk Vb.p7: Beoordelingsformulier ‘scriptie schrijven’. Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys

43 Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys

44 Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys
5.3 Een beoordelingsschaal ontwerpen Het is niet moeilijk, het is gemakkelijk. Ik zou jullie een overzicht kunnen geven van allerlei evaluatievormen, nieuwe maar we gebruiken die evaluatievormen niet zomaar omdat ze passen in het kraam.. We moeten ook weten waarom we voor die vorm kiezen daarom even wat theorie. Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys

45 Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys
Een vraagje om erin te komen: “Wat doet iemand waardoor hij zich tot een goede vriend maakt (voor u persoonlijk)?” Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys

46 Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys
Werkwijze: Kies de vooropgestelde competentie of attitude Ga op zoek naar criteria (brainstorm) Sorteer en categoriseer de criteria indien nodig Zoek een passende schaal Breng samen in een evaluatielijst Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys

47 Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys
En nu serieus: De attitude ‘doorzettingsvermogen’ Ga op zoek naar criteria: Stel de vraag: Welk gedrag stelt iemand met doorzettings- vermogen? = de attitude ‘grijpen’. Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys

48 Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys
Sorteer en categoriseer de criteria indien nodig. Voorbeeld mogelijk resultaat: Doorzettingsvermogen 1. Herbegint bij mislukkingen. 2. Blijvende inzet bij langdurige inspanningen. 3. Pakt onaangename taken aan. Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys

49 Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys
4. Zoek een passende schaal. Bijvoorbeeld: Mijn gedrag is een voorbeeld voor anderen; dit kan ik; hier moet ik nog aan werken; hier schiet ik werkelijk tekort. (self-assessment) Voldoende, voldoende met leemtes, onvoldoende. (self- en peer-assessment) Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys

50 Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys
Visuele schaal (self-assessment) Schaal met gedragsniveaus: 0 = deficiëntieniveau, 1 = kennen, 2 = kunnen, 3 = zijn. (self- en peer-assessment) (zie voorbeeld ‘evaluatie van attitudes’, pagina ) Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys

51 Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys
3 = beter dan de rest, 2 = gemiddeld, 1 = niet zo goed als de rest van de groep, 0 = onvoldoende, -1 = zwak, tegenwerken. (self- en peer-assessment) -1 = onvoldoende, 0 = redelijk, 1 = goed, 2 = zeer goed. Likert-schaal: 1 = sterk mee oneens, 2 = mee oneens, 3 = neutraal, 4 = mee eens, 5 = sterk mee eens. Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys

52 Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys
5. Breng samen in een evaluatielijst Zie aangebrachte voorbeelden in bijlagen over self- en peer assessment: s2, s5, p4, p5, p6, + document ‘evaluatie van attitudes’ p Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys

53 5.4 Een individuele score Om meelifters te vermijden.
Ik zou jullie een overzicht kunnen geven van allerlei evaluatievormen, nieuwe maar we gebruiken die evaluatievormen niet zomaar omdat ze passen in het kraam.. We moeten ook weten waarom we voor die vorm kiezen daarom even wat theorie. Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys

54 Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys
Probleemstelling: “Bij projectonderwijs wordt door de docent meestal een groepscijfer gegeven op de projectopdracht. Dit komt niet altijd op een eerlijke manier toe aan de individuele inspanningen.” Er bestaan scoringsmethodes die aan dit probleem toekomen. Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys

55 Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys
1. Verdeling van het groepscijfer door de groep: Stel: Projectgroep = 3 studenten. De groep krijgt van docent 60/100. De studenten kunnen 3 keer 60 = 180 verdelen over de groep (zichzelf inbegrepen) over 1 of meerdere criteria. 180 Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys

56 Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys
Criterium Bart Eva Stijn Bart geeft 80 40 60 Eva geeft Stijn geeft 70 50 Bart krijgt: ( )/3 = 70% Eva krijgt: ( )/3 = 50% Stijn krijgt: ( )/3 = 60% Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys

57 Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys
2. Proces en product apart evalueren: Docent beoordeelt het groepsproduct. (= groep) Proces wordt beoordeeld door self- en/of peer-assessment, logboek, reflectieverslag, reflectiegesprek, schriftelijk examen... (= individueel) Mogelijke verdeling 50/50. Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys

58 Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys
3. Peer- assessment factor: Docent geeft een cijfer op het product. Dit cijfer wordt vermenigvuldigd met een coëfficiënt om een individueel cijfer te bekomen. Individueel cijfer = groepscijfer x peer assessment factor Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys

59 Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys
Peer-assessment factor: Grondige bespreking uitgewerkt voorbeeld in map: documenten ‘score geven bij self- en peer-assessment’. Pagina Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys

60 Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys
4. Groepscijfer + of – een bijkomend cijfer Grondige bespreking uitgewerkt voorbeeld in map: documenten ‘score geven bij self- en peer-assessment’. Pagina 88. Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys

61 5.4 Co-assessment Ter info.
Ik zou jullie een overzicht kunnen geven van allerlei evaluatievormen, nieuwe maar we gebruiken die evaluatievormen niet zomaar omdat ze passen in het kraam.. We moeten ook weten waarom we voor die vorm kiezen daarom even wat theorie. Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys

62 Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys
Bij co-assessment bepalen de docent en de studenten samen de criteria waarop beoordeeld zal worden. Ze evalueren ook samen. De docent heeft wel de uiteindelijke beslissingsmacht. Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys

63 5.6 Logboek Een soort publiek dagboek.
Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys

64 Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys
Een logboek is een geschikt instrument om de individuele vordering van elke student bij te houden. Op de dagen dat aan het project/een taak wordt gewerkt, dienen de studenten vast te leggen welke (project)activiteiten ze hebben gedaan. Het is de bedoeling dat de student dankzij het schrijven van een logboek reflecteert over zijn leeractiviteiten. Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys

65 Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys
Voorbeeld van een instructie die aan de studenten kan gegeven worden: “Van alle projectactiviteiten die je doet, houd je een logboek bij op elke dag dat je ermee bezig bent geweest. Voor dat logboek mag je een schrift gebruiken. Je mag het ook op PC doen. Dat logboek heb je altijd bij je, zodat je project-begeleider het altijd kan inzien. Indien je op PC werkt, zorg je voor een diskette waar het logboek op staat.” Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys

66 Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys
Hou bij het uitwerken van je logboek rekening met volgende vragen: Welke werkafspraken zijn gemaakt? Welke rol heb jij gespeeld bij het totstandkomen van die afspraken? Welke activiteiten heb je uitgevoerd? Wat zijn de resultaten van je activiteiten? 5. Hoe verliep de samenwerking met de anderen? Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys

67 Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys
6. Als de samenwerking (niet) goed verliep, wat was de oorzaak? Verloopt alles volgens planning? Zo niet, hoe komt dat dan en welke maatregelen neem je om dit te verbeteren? Heb je vandaag iets bijgeleerd over de inhoud van het project of jezelf? Wat? Zijn er nog bijzonderheden? Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys

68 Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys
Hamvraag en bijvragen zijn beantwoord, keuze viel voor logboek. Hoe het logboek vervolgens evalueren? Formatief: Maak tijd om het logboek tussentijds met elke individuele student te bespreken. Vorm van permanente evaluatie. Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys

69 Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys
Summatief: 1) Maak een lijst van criteria. 2) Ga na in welke mate u de criteria laat doorwegen. 3) Ken aan elk criterium een maximum score toe. 4) Toets het logboek af aan de lijst. De lijst is een middel om de toegekende scores bij uw studenten te verantwoorden indien onenigheid. Het is vooral een middel om gerichte feedback te geven over het functioneren. Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys

70 Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys

71 5.7 Reflectieverslag Hoe gaat het met u?
Ik zou jullie een overzicht kunnen geven van allerlei evaluatievormen, nieuwe maar we gebruiken die evaluatievormen niet zomaar omdat ze passen in het kraam.. We moeten ook weten waarom we voor die vorm kiezen daarom even wat theorie. Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys

72 Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys
Nadeel logboek: omvangrijk om na te lezen. Oplossing: logboek als basis voor reflectieverslag. Logboek wordt gebruikt als bron voor verslag, dient wel aan de docent ingeleverd te worden. Reflectieverslag mag zich beperken tot enkele A4’tjes, gestaafd met fragmenten uit het logboek. Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys

73 Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys
Voorbeeld van een instructie die aan de studenten kan gegeven worden: “Op basis van je logboek dien je een reflectieverslag uit te schrijven. Deze toetsvorm is een belangrijk middel voor jou om zicht te krijgen op de manier waarop je hebt geleerd. Het verslag dient niet meer te beslaan dan 4 bladzijden. Tracht zo goed mogelijk te antwoorden op onderstaande vragen en tracht elke vraag te illustreren met een origineel fragment uit je logboek.” Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys

74 Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys
Hou bij het schrijven van je reflectieverslag rekening met volgende vragen: Als je eerlijk terugkijkt, wat is dan je aandeel geweest in het project op het vlak van …? Op welke vlakken was je beter dan de anderen? Op welke vlakken was je minder dan de anderen? Aan welke punten dien je prioritair nog te werken? Hoe zou je dat kunnen doen? Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys

75 Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys
Reflectieverslag wordt meestal gebruikt om het leerproces te beoordelen. Criteria waarop u kan beoordelen zijn: 1) Hoe scherp heeft de student zichzelf geanalyseerd? 2) Hoe eerlijk is hij geweest? 3) Heeft hij zowel benoemd wat goed als wat fout ging? 4) Is hij niets belangrijks vergeten? 5) Zijn er leerpunten opgenomen? 6) Heeft hij ook zijn gevoelens laten spreken? 7) … Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys

76 Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys
Tip: De bespreking van het reflectieverslag kan een onderdeel zijn van het mondeling examen. Opgelet: de richtlijnen voor de studenten en de criteria van beoordeling hangen opnieuw af van de competentie die u met het verslag wil meten. Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys

77 Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys

78 5.8 Portfolio Is dat niet van die kunstenaars?
Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys

79 Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys
Inderdaad afgeleid van de mode- en kunstwereld en overgenomen in het onderwijs. Portfolio: Grote kartonnen map met voorbeeldmateriaal, voortgangsmateriaal, beste werken waarmee kunstenaars klanten/opdrachten in de wacht probeerden te slepen. Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys

80 Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys
Doelstelling: De student dient zijn ontwikkeling in bepaalde competenties te illustreren/documenteren aan de hand van relevante stukken die hij al dan niet zelf selecteert en bundelt. Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys

81 Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys
Wat kan erin? Verslagen, rapporten, ppt presentaties, mails, plannen, literatuur, evaluaties door docenten/medestudenten, video’s, diskettes, foto’s, geluidsopnames, taken, proefwerken, tekeningen, ontwerpen, zelfevaluaties, fragmenten uit logboek, … EN SOWIESO een reflectieverslag op de ontwikkeling met de stukken als bewijslast. Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys

82 Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys
Nadruk mogelijks op het proces leggen: Bijvoorbeeld eerste ontwerp en laatste ontwerp met reflectie daarop. (procesportfolio) Nadruk mogelijks op het product: Bijvoorbeeld enkel de beste werken opnemen met reflectie daarop. (bestwerk-portfolio) Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys

83 Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys
In projectonderwijs vele mogelijkheden: Map of bundel laten aanleggen met bv. álle verslagen van de vergaderingen of het beste en minst goede verslag, idem voor ontwerpen of tekeningen, stukken uit het logboek, foto’s van de evolutie van het te maken product, … Opgelet: met reflectie van de student of groep op de gemaakte vorderingen. De inhoud hangt tevens af of u een groepsportfolio of een individueel portfolio verwacht. Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys

84 Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys
Zie bijlagen: Uitgebreide info over portfolio’s Goed voorbeeld van handleiding voor studenten inzake uitwerken van een portfolio. Mogelijke werkbladen voor reflectie. Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys

85 Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys
Mogelijke criteria waarop u kan evalueren? Authenticiteit: is het bewijs daadwerkelijk afkomstig van de student of de groep? Actualiteit: weerspiegelt het bewijs het huidige competentieniveau? Relevantie: hoe specifiek is het bewijs voor de competentie? Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys

86 Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys
Kwaliteit van het eindproduct: in welke mate komt het bewijs overeen met de specificaties, gewenste criteria? Kwantiteit: is het aantal bewijzen voldoende om uitspraak te doen over de competentie? Variatie: is de competentie in verschillende contexten bewezen? Creativiteit: heeft de student of groep een persoonlijk tintje gegeven aan het portfolio? Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys

87 Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys

88 5.9 Tip voor theoretisch/inhoudelijk verslag
Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys

89 Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys
Geef de richtlijnen voor het uitschrijven van het verslag en de criteria waarop beoordeeld wordt, op voorhand mee aan de studenten. Bewustzijn van de leerdoelen bij studenten stuurt het ‘leren leren’ en ‘actief leren’. Bewustzijn van de leerdoelen bij docenten stuurt het onderwijsproces in de vooropgestelde richting. Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys

90 Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys
6. Tot slot Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys

91 Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys
Weet dat alle voorgaande evaluatie-instrumenten geen doel op zich zijn, wel een middel: namelijk alle voorgaande instrumenten zorgen voor een LEERMOMENT bij de student. Laat het evalueren geen dood spoor zijn! Maak tijd voor feedback, op welke minieme manier ook. Als dit ontbreekt gaan de studenten op een calculerende manier te werk om de docent tevreden te stellen, of twijfelen de studenten aan de zin van reflectie. Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys

92 Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys
Bevindingen uit onderzoek Studenten staan achter de nieuwe assessmentvormen. Nieuwe assessmentvormen leiden tot betere prestaties van studenten: de toetsvorm bepaalt mee hoe studenten leren. Studenten zijn tevreden over hun actieve rol bij assessmentvormen. Soms is er twijfel over eigen evaluatiecapaciteiten. Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys

93 Veel succes én …U weet mij wonen.
Onderwijsinnovatie Departement Technologie/ Isabelle Claeys


Download ppt "Toetsen binnen projectonderwijs"

Verwante presentaties


Ads door Google