De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stakeholder Dialogue December 18 th 2012. KAURI – The Belgian Sustainability Network.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stakeholder Dialogue December 18 th 2012. KAURI – The Belgian Sustainability Network."— Transcript van de presentatie:

1 Stakeholder Dialogue December 18 th 2012

2 KAURI – The Belgian Sustainability Network

3 In smart collaboration with Smart Collaboration Sustainable development can only be achieved in partnership with others

4 Stakeholder dialogue

5

6 Speeddating

7 Switch Jobs

8 Stakeholder dialogue with Port of Antwerp

9 Some of the participants

10 360 degrees approach Strategy Good governance, financial policy, citizenship, human rights, consumer issues, international aspects, environment en labour Tools: Communication, stakeholder methodology

11 KAURI Stakeholders meeting 31/05 Grenzen aan de haven zijn weldra bereikt – inbreiding vs uitbreiding Keuzes maken in samenspraak met stakeholders Nadenken over “what if” vraag Bv koolstofarme economie Backcasting naar actieplannen Met alle actoren samen komen tot systeeminnovatie KMO’s Consequent koppelen van resultaten nulmeeting aan targets

12 18/12/2012 Port Community of Antwerp Use stakeholders feedback to validate indicators for new year report in 2013

13 Economic aspects – Bestaande indicatoren Toegevoegde waarde Investeringen overheid en bedrijven Indirecte toegevoegde waarde en tewerkstelling Investeringen in onderzoek en ontwikkeling Arbeidsproductiviteit Martkaandelen per cargotype Economisch ruimtegebruik Logistieke activiteit

14 Economic aspects – remarks Port Community & Internal stakeholders Investeringen overheid en bedrijven Kan gemeten worden welk % van die investeringen duurzaamheidsgerelateerd zijn? (Enquete) Logistieke activiteiten - Mobiliteit (sociaal/economisch) Indicator openbaar vervoer naast fietsverkeer – dekking meten Indicator invoegen rond aantal filekilometers per jaar in Antwerpen Enquetering bij bedrijven nodig Toegevoegde waarde Focus op maritiem

15 Economic aspects – remarks external stakeholders KAURI Worden keuzes gemaakt/doelen voorop gesteld Logistieke activiteiten – modal split Economisch ruimtegebruik – inbreiding (Sociaal/Economisch aspect) Mobiliteit Aantal km fietswegen aantal medewerkers die openbaar vervoer/ wagen nemen als indicator

16 Economic aspects – Nieuwe indicatoren IndicatorBeschrijvingremarks EC2Financiele impact en risico’s klimaatsverandering EC8Investeringen in infrastructuur indicator woon-werkverkeer veiligheid op basis van de ongevallencijfers bedrijven Op zijn plaats bij economische hoofdstuk? opdeling vrachtwagens volgens euronorm Bepaling van lege ritten in havenEnkel containerverkeer of breder? Methodologie vervolledigen: wat is een lege rit? EXTRA SUGGESTIES Aantal bedrijven in de haven die duurzaamheidsverslag maken Potentieel tot samenwerken rond duurzaam bedrijvenbeheer (Zone Luithagen) vertaalbaar in indicator? Aantrekkelijkheid van haven? Welke waarde heeft duurzaamheid? Tonnenmaat aantal zeeschepen / nautische indicatoren

17 Environmental aspects – Bestaande indicatoren Energieverbruik Duurzame energie Watergebruik Bronnen waarvoor waterontrekking significante gevolgen heeft Gerecycleerd en hergebruikt water Ecologische infrastructuur Natuur beleid en beheer in en rond de haven Status doelsoorten

18 Environmental aspects – Bestaande indicatoren Afvalinzameling binnenvaart Afvalinzameling zeevaart Aantal oliecalamiteiten Luchtemissies Waterkwaliteit Bodemkwaliteit Bodem Milieuhinder

19 Environmental aspects – remarks internal stakeholders Energieverbruik Efficientie (benchmark - covenant) Restwarmte tussen en binnen bedrijven (inclusief Doel?) Definieren van wat bruikbare restwarmte is Afvalinzameling schepen – specificeren verwerkingswijze ingezameld afval mogelijk? Benchmarken van indicatoren met andere havens

20 Environmental aspects – remarks external stakeholders KAURI Energie Nr 1 prioriteit Smart collaboration: Restwarmte! Energiemanagement schepen Ruimte Afval en grondstoffenbeheer Water – KPI rond watervervuiling?

21 Environmental aspects – nieuwe indicatoren IndicatorBeschrijvingRemarks EN1Totale hoeveelheid gebruikte materialen naar gewicht en volume DELETE EN11Locatie en oppervlakte van land dat eigendom is, gehuurd wordt, beheerd wordt in of grenst aan beschermde gebieden en gebieden met een hoge biodiversiteitswaarde buiten beschermde gebieden DELETE EN17Andere relevante indirecte emissie van broeikasgassen naar gewicht DELETE EN19Emissie van ozonafbrekende stoffen naar gewichtDELETE EN30Totale uitgaven aan en investeringen in milieubescherming naar type. DELETE

22 Environmental aspects – nieuwe indicatoren IndicatorEXTRA SUGGESTIESRemarks Milieumanagementsystemen mee opnemen als indicator (charter, ISO 14000 etc) Duurzame energie: Indicator opnemen rond energie-onafhankelijkheid en energiezekerheid Illegale traffiekIndicator rond aantal controles Energiemanagement van schepen (bunking bv) Indicator rond zwerfvuil in de havenInclusie van cijfers uit meldpunt Beveren – bepalen van duidelijk doorverwijsbeleid tussen verschillende verantwoordelijken Indicator rond restwarmte: uitwisseling restwarmte in kaart brengen? Sluiten materialenkringlopen – Antwerpen als logistiek knooppunt

23 Social aspects – Bestaande indicatoren Totaal personeelsbestand Personeelsverloop Letsel en beroepsziekten Opleidingsuren Aard, reikwijdte en effectiviteit van programma’s en methodes met betrekking tot local community

24 Social aspects remarks internal stakeholders Letsels en beroepsziekten - VEILIGHEID Enkel arbeiders in de haven, of ook bv psychische preventie bij bedienden Meten van Maritiem geluk? Veiligheid en woon-werkverkeer Local community Belevingsonderzoek Universiteit Antwerpen Mogelijke actie: uniek meldpunt voor hinderbeleving in gans havengebied Personeelverloop Koppelen aan gemeenschap Haven? Aantoonbaar of verloop binnen of buiten haven gebeurt? Personeelsbestand Diversiteit – afbakening (VDAB) Leeftijd

25 Social aspects remarks external stakeholders KAURI Veiligheid en preventie Geen data beschikbaar voor ganse havengemeenschap Targets rond aantal arbeidsongevallen? Personeelsbestand Diversiteit loonspanning (man-vrouw bv) work-life balance Arbeidsomstandigheden op schepen

26 Social aspects – nieuwe indicatoren IndicatorBeschrijvingRemarks Beveiliging van de havenAantal terminals die compliant zijn Criminaliteit en overlast toevoegen (postcode-analyse en wat is evolutie) Illegalen en verstekelingenSocial Ship Index op sectorniveau Duurzame mobiliteit – inspanningen collectief vervoer Link met economische target? Aanbod scholen en opleidingenTalentenstroom EXTRA SUGGESTIES Donatiefonds? Voorzieningen voor wachtparkings edmLink met ecologische indicator zwerfvuil Participatie – indicator (bv deelname stakeholders) Duurzaam aankopen

27 Appreciatie voor duurzaamheidshandleiding voor bedrijven Praktisch Onderbouwd met cases Informatie rond scheiden van afval (PMD, papier) Donatiefonds - gemeenschapsengagement


Download ppt "Stakeholder Dialogue December 18 th 2012. KAURI – The Belgian Sustainability Network."

Verwante presentaties


Ads door Google