De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Startbijeenkomst URD1 Jan Klinkenberg, Netwerkmanager VerDuS 26 oktober 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Startbijeenkomst URD1 Jan Klinkenberg, Netwerkmanager VerDuS 26 oktober 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Startbijeenkomst URD1 Jan Klinkenberg, Netwerkmanager VerDuS 26 oktober 2011

2 Opening  Welkom  Waarom zijn we hier bijeen?  Wie is uitgenodigd?  Hoe zit de middag in elkaar?  Korte introductie VerDuS en URD  Korte voorstelronde

3 VerDuS (1)  Onderzoek naar gevolgen van toenemende stedelijke dynamiek  Te verbinden domeinen:  Transport, mobiliteit, logistiek  Klimaat, ruimte, water, ecologie  Economie en innovatie  Sociale dynamiek  Focus URD op ‘stedelijke ontwikkeling in kwetsbare delta- omgeving’

4 FOUR INTERRELATED PILLARS ECONOMIC VITALITY SOCIAL PARTICIPATION & SOCIAL CAPITAL ECOLOGICAL SUSTAINABILITY SMART LOGISTICS & SUSTAINABLE MOBILITY STRATEGY & VISION

5 VerDuS (2)

6 VerDuS (3)  Naast wetenschappelijk onderzoek steeds meer ruimte voor praktijkonderzoek  Maatschappelijke relevantie belangrijk criterium  Steeds meer vraagarticulatie  Internationale aansluiting is een ‘must’  Nieuwe condities en instrumenten:  FinancieringKennisassemblage  MonitoringPraktijknetwerken

7 Monitoring (1) VerDuS: onderzoek naar ruimtelijke, economische en sociale gevolgen van steeds verder toenemende stedelijke dynamiek o.a. URD: duurzaam ruimtelijk beleid en integrale gebiedsontwikkeling (2.0) in stedelijke netwerken o.a. IPOD, URD-Oost

8 Monitoring (2)  Traditionele voortgangsmonitoring  Tussenverslag en Eindverslag  Projectrealisatie in relatie tot goedgekeurd plan  Rechtmatige besteding subsidie  Impactmonitoring  Bijdrage project aan maatschappelijk perspectief  Wat heeft project extern teweeg gebracht?  Aanpak getest in Bsik-programma’s (PIZZA-project)

9 Monitoring (3)  Traditionele voortgangsmonitoring: Ligt project op schema?  Wat was het probleem (waar komen we vandaan)?  Wat is het doel (waar werken we naartoe)?  Welke werkwijze/aanpak en wetenschappelijke methodologie?  Wat zou het moeten opleveren (in termen van concrete eindproducten, resultaten)?  Waar staan we nu (hoe ver is het project gevorderd)?  Wat hebben we tot nog toe geleerd (nieuwe inzichten)?  Hoe bereiken we implementatie op grotere schaal?  Wat zijn verwachte effecten van die implementatie?  Wat zijn volgende stappen in het project?  Hoe kennis te verankeren, valoriseren, door te ontwikkelen?

10 Monitoring (4)  Impactmonitoring: Heeft project betekenis voor de praktijk?  Aan de hand van 5 indicatoren in beeld krijgen:  Gedeelde doelen  Weerklank krijgen  Vitale en adequate allianties  Innovatieve kennis ontwikkelen en verbinden  Integrale gebiedsontwikkeling realiseren

11 Monitoring (5) Voorbeeld ‘Weerklank krijgen’  Criteria:  Aantoonbaar gebruik kennis  Verwijzing naar kennis in openbare uitingen door stakeholders  Kerndoelen programma/project verankerd in ruimtelijk beleid  Aspecten: percepties, strategieën, competenties, connecties  Onderzoeksaanpak:  Interviews met projectleiders  Documentenanalyse, volgen gedrag sleutelfiguren  Interviews Kerncommissie en stakeholders project (intern en extern)

12 Monitoring (6)  Wanneer: gedurende gehele looptijd project  Wie: Programmabureau VerDuS  Belang: Instrument voor bijsturen project/programma en verantwoording programma naar FES  Randvoorwaarde: Commitment projectleiding

13 Innovatiemotor VerDuS (1)  VerDuS: van onderzoek en kennisdisseminatie naar valorisatie en innovatie  Ambitie: ‘innovatiemotor’ ontwikkelen. Wetenschappers en praktijkmensen komen in interactie tot oplossingen voor maatschappelijke innovatie/transitievraagstukken  Hoe: Verbindingen nodig om (praktijk)kennis geborgd te krijgen in breder veld  ‘assembleren’ van ontwikkelde kennis, volgens aanpak Nederland Boven Water

14 Innovatiemotor VerDuS (2)  Innovatiemotor:  Barrières/knelpunten voor innovaties en transities (met praktijkmensen en wetenschappers aanpakken)  Reflectie  Ontwikkelsessies  Netwerkontwikkeling (nieuwe combinaties verhogen kans op innovaties)

15 Innovatiemotor VerDuS (3)  Innovatiemotor:  Leeromgeving  Interventies in projecten (nieuwe impulsen geven)  Van kennisresultaten naar praktisch toepasbaar instrumentarium  Op de maatschappelijke agenda krijgen van issues, interventies naar het beleid etc.

16 Innovatiemotor VerDuS (4)  Fasering:  2011 URD1-projecten  2011 TOD-community DBR (of Innovatietafel TOD)  2012 uitbreiden met URD2 en KKS2  Op VerDuS-niveau te organiseren  Innovatiemotor komt bovenop eigen kennisdisseminatie- en valorisatie-inspanningen URD-projecten!

17 Uitwisseling  Discussie over voorafgaande  Hoe gaan consortia bijdragen aan realisatie programmadoelen?  Welke ondersteuning nodig vanuit programmabureau?  Wat verwachten consortia van elkaar?  Aan welk type bijeenkomsten is behoefte?  Wat verwacht men van de website?  Hoe open wil men zijn t.a.v. publicatie tussenresultaten?


Download ppt "Startbijeenkomst URD1 Jan Klinkenberg, Netwerkmanager VerDuS 26 oktober 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google