De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

STRESS en MEDITATIE Prakash Medical Ayurveda PRAKASH R.E. MADARI M.D.

Verwante presentaties


Presentatie over: "STRESS en MEDITATIE Prakash Medical Ayurveda PRAKASH R.E. MADARI M.D."— Transcript van de presentatie:

1 STRESS en MEDITATIE Prakash Medical Ayurveda PRAKASH R.E. MADARI M.D.
FEBRUARI 2008 STRESS en MEDITATIE Prakash Medical Ayurveda PRAKASH R.E. MADARI M.D. AYURVEDA VAIDYA LERAAR Transcendente BLISS Meditatie (T.B.M.) PRAKASH MEDICAL AYURVEDA LELYSTAD FEBRUARI 2008 PRAKASH MEDICAL AYURVEDA LELYSTAD

2 PRAKASH MEDICAL AYURVEDA LELYSTAD
FEBRUARI 2008

3 De Heilige Traditie van Vedische Meesters en
Met dank aan : De Heilige Traditie van Vedische Meesters en Zijne Heiligheid Maharishi Mahesh Yogi JAI GURUR DEVA PRAKASH MEDICAL AYURVEDA LELYSTAD FEBRUARI 2008

4 PRAKASH MEDICAL AYURVEDA LELYSTAD
FEBRUARI 2008

5 PRAKASH MEDICAL AYURVEDA LELYSTAD
FEBRUARI 2008

6 Med. Drs. P.R.E. MADARI M.D. PRAKASH MEDICAL AYURVEDA LELYSTAD
FEBRUARI 2008

7 Ayurveda: De Wetenschap van het Leven
 CD ROM: STRESS EN MEDITATIE Alles over stress, de invloeden ervan en het effect van Meditatie en Ayurveda daarop. Inclusief het baanbrekend: Lokaal Wetenschappelijk Onderzoek op het Transcendente Meditatie Programma in Suriname. Derde Herziende druk Augustus 2007, Lelystad, Nederland PRAKASH MEDICAL AYURVEDA LELYSTAD FEBRUARI 2008

8 b. Het Transcendente Meditatie Programma.
INHOUDSOPGAVE -Voorwoord -Hoofdstukken: Hoofdstuk1: Inleiding: a. Stress (definities). b. Het Transcendente Meditatie Programma. De Maharishi Technologie van het Verenigd Veld en de toepassing daarvan in de gezondheidszorg. PRAKASH MEDICAL AYURVEDA LELYSTAD FEBRUARI 2008

9 II. Stress: De moderne epidemie
a. De fysiologie van stress. b. - Vroege en late symptomen van stress. - De vicieuze cirkel (Positieve Feedback). -Stress als basis voor het lijden. c. - De invloed van stress op de hormonale homeostasis: Insuline; Cortisol; Gastrine. d. - De invloed van stress op enkele organische ziekten: Hypertensie, hartziekten, immunologische stoornissen, ziekte van Crohn, Astma Bronchiale, Kanker, Psychiatrie en Verslavingen PRAKASH MEDICAL AYURVEDA LELYSTAD FEBRUARI 2008

10 III. Het behandelen van stress:
A. Medicamenteus. B. Niet-medicamenteus: a. Lichaamsbeweging. b. Biofeedback. c. Sociale steun uit de omgeving (social support). d. Transcendente Meditatie: -het effect op geestelijke en lichamelijke gezondheid. -de mogelijke neurofysiologie van het Transcendente Bewustzijn. -T.M. en "stress-release". -"Substance M" en Serotonine. e. De Veda: - De 4 Veda’s PRAKASH MEDICAL AYURVEDA LELYSTAD FEBRUARI 2008

11 IV. Samenvatting van enkele wetenschappelijke onderzoekingen bij het T
IV. Samenvatting van enkele wetenschappelijke onderzoekingen bij het T.M.-programma.   V. Het locaal wetenschappelijk onderzoek a. - Een prospectieve studie: - Onderzoek A: Enkele fysiologische bevindingen. - Onderzoek B: psychologische bevindingen voor en na het aanleren van het T.M.-techniek - Onderzoek C: "short-term”-mediterenden - Onderzoek D: "long-term"-mediterenden en T.M.­sidhas. b. Een retrospectieve studie. c. Casuïstische mededelingen: bespreking van enkele gevallen in Suriname. PRAKASH MEDICAL AYURVEDA LELYSTAD FEBRUARI 2008

12 Bijlagen: Bijlage Herziene Retrospectieve Studie op T.M.,
Bijlage Herziene Retrospectieve Studie op T.M., Statistisch programma SPSS –Referenties. Biografie Drs. Madari E.R.P. Curriculum Vitae Drs. Madari E.R.P. De Geschiedenis van Ayurveda. Ayurveda workshop en colitis. Transcendental Meditation may improve blood pressure and insulin resistance. Transcendantal BLISS Meditation. Prakash Medical Ayurveda Folder PRAKASH MEDICAL AYURVEDA LELYSTAD FEBRUARI 2008

13 Transcendental BLISS Meditation, TBM
Wat is het eigenlijk….: een Klinische versie van TM die betaalbaar is en vergoed wordt. TBM is prettig om te beoefenen: je zit in een gemakkelijke stoel, sluit de ogen en laat door de beoefening het denken tot rust komen waardoor ook het lichaam volgt in ontspanning. Stilte is in ieder van ons aanwezig. Het is een onderdeel van onze natuur. We doen onszelf te kort door alleen maar gericht te zijn op onze actieve kanten. We missen daardoor de bewuste ervaring van de voedende en vredige laag in ons bewustzijn. PRAKASH MEDICAL AYURVEDA LELYSTAD FEBRUARI 2008

14 Hoe leer ik TBM: De TBM basistraining bestaat uit de volgende stappen:
Dag 1: Individuele introductie en Initiatie Individuele les in de TBM techniek (ongeveer 1 uur) op persoonlijke afspraak U wordt hierbij geïnitieerd mbv een Vedische ritueel Dag 2: Eerste Groepsbijeenkomst  Begeleiding voor de juiste beoefening van de meditatie: Praktische aanwijzingen en groepsmeditaties  (2 uur) PRAKASH MEDICAL AYURVEDA LELYSTAD FEBRUARI 2008

15 Hoe leer ik TBM: Dag 3: Tweede Groepsbijeenkomst
Begeleiding voor de juiste beoefening van de meditatie: De rol van gedachten en gewaarwordingen. en groepsmeditatie (2 uur) Dag 4: Derde Groepsbijeenkomst  Begeleiding van de juiste beoefening van de meditatie: Het proces van transcenderen en het ervaren van hogere bewustzijnstoestanden. en groepsmeditatie (2 uur) Dag 5: Open TBM avonden  PRAKASH MEDICAL AYURVEDA LELYSTAD FEBRUARI 2008

16 Vergoedingen: De cursusbijdrage : Groepscursus
€250 Euro :Kinderen,studenten en minima €550 Euro : volwassenen  Privé-training : € 650 Aangezien de Arts/Docent geregistreerd lid is van de NVASP en van de ANBG zullen alle cursusgelden als zijnde medische behandeling en begeleiding volledig vergoed kunnen worden en/ of fiscaal aftrekbaar zijn. PRAKASH MEDICAL AYURVEDA LELYSTAD FEBRUARI 2008

17 Stress Schema PRAKASH MEDICAL AYURVEDA LELYSTAD FEBRUARI 2008

18 Vroege en late symptomen van stress
Emotionele symptomen Gedragssymptomen Fysieke symptomen: PRAKASH MEDICAL AYURVEDA LELYSTAD FEBRUARI 2008

19 Vroege en late symptomen van stress.
  Luchtmacht psycholoog Kapt. Heil S. Habler heeft een lijst van vroege, waarschuwende verschijnselen van stress ontwikkeld t.w.: a.Emotionele symptomen: Apathie,Angst,Irritatie, Mentale vermoeidheid,Overcompensatie of ontkenning b.Gedragssymptomen: vermijden,Tot extreme grenzen gaan: alcoholisme, dobbelen, zwieren, bedelen, seksuele perversiteiten, lust, haastig eten: Administratieve problemen, Legale problemen   c.Fysieke symptomen: Excessief klagen over of ontkennen van ziekte , veel ziek worden, lichamelijke uitputting , gebrek aan lichaamsbeweging , vertrouwen op zelfmedicatie wisselende appetijt , gewichtstoename of verlies, indigestie, misselijkheid, nerveuze diarree of constipatie , seksuele problemen. PRAKASH MEDICAL AYURVEDA LELYSTAD FEBRUARI 2008

20 Emotionele symptomen:
Apathie: gevoel van hopeloosheid, droevig gevoel, reactie die niet meer plezierig is. Angst: gevoelens van rusteloosheid, agitatie, onveiligheid, waardeloosheid. Irritatie: hypergevoeligheid, defensief, arrogantie, rebellerend of boos zijn. Mentale vermoeidheid: in gedachten verzonken zijn, concentratiemoeilijkheden, moeilijk flexibel kunnen denken. Overcompensatie of ontkenning: groot doen (eigen activiteiten overdrijven tegen- over zichzelf en anderen), te hard werken, problemen ontkennen, symptomen negeren, gevoelens van achterdocht (verdenking). PRAKASH MEDICAL AYURVEDA LELYSTAD FEBRUARI 2008

21 Gedragssymptomen: vermijden: voor zichzelf houden, werk vermijden, moeite hebben met verantwoordelijkheden, verantwoordelijkheden negeren. Tot extreme grenzen gaan: alcoholisme, dobbelen, zwieren, bedelen, seksuele perversiteiten, lust, haastig eten. Administratieve problemen: laat aan het werk verschijnen, slechte verschijning, slechte persoonlijke hygiëne, toegenomen vatbaarheid voor ongelukken. Legale problemen: in schulden zitten, winkeldiefstal, verkeersovertredingen, onvermogen om heftige impulsen te beheersen. PRAKASH MEDICAL AYURVEDA LELYSTAD FEBRUARI 2008

22 Fysieke symptomen: Excessief klagen over of ontkennen van ziekte Veel ziek worden : lichamelijke pijnen ,lichamelijke uitputting ,gebrek aan lichaamsbeweging Vertrouwen op zelfmedicatie inclusief overgebruik van drugstore middeltjes z.a. aspirine -veel kwaaltjes: hoofdpijn, insomnia (slapeloosheid) wisselende appetijt, gewichtstoename of verlies indigestie, misselijkheid ,nerveuze diarree of constipatie seksuele problemen. PRAKASH MEDICAL AYURVEDA LELYSTAD FEBRUARI 2008

23 De late symptomen van stress:
Stress reacties manifesteren zich voornamelijk als tijdelijke of blijvende stoornissen van psychologische en fysiologische functies hetgeen zal leiden tot het ontstaan van langdurige en zelfs van permanente psychische en psychosomatische afwijkingen. De behandelende arts constateert dan b.v. arteriële hypertensie, angina pectoris, verhoogde afgifte van catecholaminen en ook gastritis of maag- en duodenum zweren. stoornissen van het gevoelsleven ontstaan in het bijzonder verschijnselen van angst en agressie. ook zeer ernstige ziektebeelden kunnen ontstaan zoals depressies, psychoses, persoonlijkheidsstoornissen en zelfs ongeneeslijke somatische ziekten. De moderne geneeskunde benoemt ze dan als iatrogeen of idiopatisch, terwijl er in de oude geschriften zoals de Veda’s reeds eeuwenlang gewezen wordt op de relatie tussen lichaam en geest. PRAKASH MEDICAL AYURVEDA LELYSTAD FEBRUARI 2008

24 De vicieuze cirkel (Positieve feedback)
PRAKASH MEDICAL AYURVEDA LELYSTAD FEBRUARI 2008

25 De invloed van stress op enkele organische ziekten
Hypertensie: De bloeddruk kan stijgen door 3 redenen (R5): Verhoogde cardiale output door snellere of krachtigere hartslagen. constrictie van de arteriën. beide bovenstaande effecten tegelijk. Waarschijnlijk gebeurt dit door abnormale psychologische stimuli via de autonome zenuwen tgv Alarm- en vigilantiereacties PRAKASH MEDICAL AYURVEDA LELYSTAD FEBRUARI 2008

26 Hartziekten Adrenaline en cortisol zorgen ook voor een toename van de adhesie van de bloedplaatjes waardoor ze zich afzetten op de arteriële wanden tezamen met cholesterol (het cholesterol gehalte in het bloed stijgt ook door cortisol). Wanneer deze vetten zich verharden treedt er een vernauwing op van de arteriën. Hierdoor wordt het ontstaan van atherosclerosis bevorderd hetgeen het begin is van een lange lijdensweg. In extreme gevallen kan er thrombusvorming plaatsvinden in de bloedvaten en zelfs embolisering naar de perifere organen. Adrenaline kan ook zorgen voor plotselinge- vaatspasmen. Zowel embolieën als plotselinge vaatspasmen in de coronaire circulatie kunnen de bloedstroom naar de hartspiervezels, blokkeren, zodat er een gebrekkige toevoer ontstaat van zuurstof en voedingsstoffen; dit kan aanleiding geven tot angina pectoris. PRAKASH MEDICAL AYURVEDA LELYSTAD FEBRUARI 2008

27 Insuline en stress PRAKASH MEDICAL AYURVEDA LELYSTAD FEBRUARI 2008

28 Cortisol en stress PRAKASH MEDICAL AYURVEDA LELYSTAD FEBRUARI 2008

29 Immunologische ziekten.
Het immuunsysteem is wel in staat zichzelf te herstellen zodra het de kans krijgt hiertoe. Als perioden van stress gevolgd worden door ontspanning herstellen de klieren zich weer, net zoals onze huid zich herstelt van een wond. Maar voortdurende stress, chronische frustratie of angst, maanden of jarenlang, kan het immuunsysteem zodanig aftakelen dat we zelfs in levensgevaar komen want de complicaties blijven toenemen PRAKASH MEDICAL AYURVEDA LELYSTAD FEBRUARI 2008

30 De invloed van stress op enkele organische ziekten
De ziekte van Crohn (regionale enteritis:autoimmuunprocessen en insufficiënt cellulaire immuniteit Astma Bronchiale:spasmen Kanker: begint met Psychische dysharmonie en daarna oa slechte gewoonten: mn roken , drinken en eten Psychiatrie en Verslavingen:bio-psycho- sociaal model PRAKASH MEDICAL AYURVEDA LELYSTAD FEBRUARI 2008

31 Het behandelen van Stress
Medicamenteus: Niet-medicamenteus: Lichaamsbeweging Biofeedback: Sociale steun van de omgeving (social support). Transcendente (BLISS)Meditatie fasen van activiteit af te kunnen wisselen met fasen van rust. De aard van het herstelproces hangt af van de kwaliteit van de rust die de patiënt geniet, en niet zo zeer van de duur. PRAKASH MEDICAL AYURVEDA LELYSTAD FEBRUARI 2008

32 Transcendente Meditatie
Specifieke veranderingen in E.E.G.-activiteit in centrale en frontale hersendelen Thalamus Waken Slapen Dromen Hypothalamus A.R.AS. Sensorische stimulatie Autonoom en somatisch zenuwstelsel Medulla oblongata Afname: O2 consumptie, hartslag, ademhaling, bloeddruk Toename: Huidweerstand Bijniermerg Afname adrenaline afgifte Veranderingen in het celmetabolisme Afname arteriële lactaatafgifte neurofysiologische mechanismen tijdens de TM-techniek Via het ascenderend reticulair activerings systeem (A.R.A.S.) Reductie van angstsymptomen Afname Base-excess PRAKASH MEDICAL AYURVEDA LELYSTAD FEBRUARI 2008

33 T.M. en stressrelease PRAKASH MEDICAL AYURVEDA LELYSTAD FEBRUARI 2008

34 Samenvatting van enkele wetenschappelijk onderzoeken bij het T. M
Samenvatting van enkele wetenschappelijk onderzoeken bij het T.M. - programma. 1.Toename E.E.G.-Coherentie (Coherence Spectral Arrays [=COSPAR ] -method). PRAKASH MEDICAL AYURVEDA LELYSTAD FEBRUARI 2008

35 Zuurstofverbruik C02 afgifte
PRAKASH MEDICAL AYURVEDA LELYSTAD FEBRUARI 2008

36 Ayurveda De basisprincipes van Ayurveda Vanuit ayurvedisch perspectief zijn er in de natuur drie basisprincipes (dosha’s) werkzaam, die ook terug te vinden zijn in ons lichaam en onze geest. Ze worden aangeduid met: Vata, Pitta en Kapha. VATA - het bewegingsprincipe is verantwoordelijk voor het zenuwstelsel, de ademhaling en alle bewegingsmechanismen in ons lichaam. De Vata-dosha houdt verband met de elementen ether en lucht. Als Vata in balans is voelt men zich vol energie, vrolijk, enthousiast en creatief; de geest is rustig, helder en wakker. PITTA - het stofwisselingsprincipe regelt de spijsvertering, de stofwisseling en de lichaamstemperatuur. Pitta reguleert de alertheid van de geest, de scherpte van het intellect en de mate van verfijndheid van het gevoelsleven. Pitta vertegenwoordigt hoofdzakelijk het element vuur. In evenwicht zorgt Pitta voor tevredenheid, energie, spreekvaardigheid, een goede spijsvertering, de juiste lichaamstemperatuur en een heldere geest. KAPHA - het structuurprincipe geeft stevigheid en stabiliteit aan het lichaam en houdt de  vloeistofhuishouding in evenwicht. De elementen aarde en water houden verband met Kapha. Als Kapha in balans is uit zich dat in kracht, uithoudingsvermogen, een sterk immuunsysteem, geduld en psychische stabiliteit. PRAKASH MEDICAL AYURVEDA LELYSTAD FEBRUARI 2008

37 Benaderingen van de Ayurveda
Bewustzijnsontwikkeling door Meditatie technieken De meer onderzochte technieken hiervoor zijn het Transcendente Meditatie en het TM-Sidhi Programma. Vedische recitaties Deze interventie die uitgevoerd wordt door Vedische experts is erop gericht om via het toespreken van helende klanken het evenwicht in het vibrerende energieveld te herstellen  Intellect Dit wordt in de Veda ‘pragyaparadha’ ofwel ‘vergissing van het intellect’ genoemd. Het intellect is zich dan alleen bewust van de verscheidenheid der dingen (Vata, Pitta, Kapha en alle vormen van manifestatie in de wereld, maar (her/onder) kent de eenheid (Samhita) daarin niet. toestand van coherentie ontstaat in het brein hetgeen de basis vormt van ‘Apragyaparadha’.  Gandharva-Veda Het luisteren naar de taal van de natuur uitgedrukt in muzikale klanken, heeft een speciale uitwerking op de gezondheid van lichaam en geest. Het effect van deze Ghandarva Veda muziek dringt door tot de diepste lagen van ons wezen. Neuro-musculaire integratie Vedische lichaamshoudingen en –oefeningen(Yoga-Asanas). Er bestaan verschillende houdingen voor verschillende ziektebeelden Neuro-respiratoire integratie eenvoudige ademhalingsoefeningen (Pranayama) Fysiologische zuivering (Panchakarma) een dieet en het innemen van ghee losgemaakt, waarna ze door middel van de huid, urinewegen (oliemassages, stoombaden) en darmen (klysma’s) verder worden afgevoerd. PRAKASH MEDICAL AYURVEDA LELYSTAD FEBRUARI 2008

38 Benaderingen van de Ayurveda
Dieet Voedingsadviezen die afgestemd zijn op het constitutietype zijn een belangrijk en zeer effectief middel ter verbetering van de gezondheid. Ook seizoensgebonden adviezen Ayurvedische kruidenpreparaten volgens oeroude receptuur zijn samengesteld uit verschillende kruiden. Ze zijn bedoelt om het zelfgenererende mechanisme van het lichaam te activeren zonder dat we daarbij hoeven te vrezen voor schadelijke bijwerkingen. Rasayana’s Maharishi Amrit Kalash en Chavanprash :het evenwicht in de fysiologische functies herstellen. Ze geven kracht aan het lichaam, versterken het immuunsysteem en bevorderen de ombuiging van het biologische verouderingsproces. Dagindeling / seizoensgebonden routine ideale dagindeling in samenhang met de seizoenen kunnen van voordeel zijn voor het synchroniseren van de bioritmen van het lichaam Polsdiagnose constitutie worden vastgesteld, maar ook ziekten opgespoord nog voordat ze tot uiting zijn gekomen! De polsdiagnose werkt zelf ook genezend doordat de aandacht wordt gericht naar binnen. Uitstraling op omgeving (wereldvrede) Door individuele meditatie dragen wij bij aan meer coherentie in de omgeving hetgeen meer vrede met zich meebrengt. PRAKASH MEDICAL AYURVEDA LELYSTAD FEBRUARI 2008

39 Anton de Kom Universiteit van Suriname
Het locaal wetenschappelijk onderzoek in Suriname Het gehele onderzoek omvat 3 studies t.w. : een prospectieve studie : 4 onderzoeken : A,B.C en D een retrospectieve studie en casuïstische mededelingen/studies. PRAKASH MEDICAL AYURVEDA LELYSTAD FEBRUARI 2008

40 Veranderingen in het zuurstofverbruik (VO2)
PRAKASH MEDICAL AYURVEDA LELYSTAD FEBRUARI 2008

41 Veranderingen in het metabolisme
PRAKASH MEDICAL AYURVEDA LELYSTAD FEBRUARI 2008

42 zuurstofverbruik door de meditatie
PRAKASH MEDICAL AYURVEDA LELYSTAD FEBRUARI 2008

43 spontane ademhalingsstilstand
PRAKASH MEDICAL AYURVEDA LELYSTAD FEBRUARI 2008

44 Gemiddelde hartslag PRAKASH MEDICAL AYURVEDA LELYSTAD FEBRUARI 2008

45 Systolische bloeddruk
PRAKASH MEDICAL AYURVEDA LELYSTAD FEBRUARI 2008

46 AFNAME BLOEDDRUK PRAKASH MEDICAL AYURVEDA LELYSTAD FEBRUARI 2008

47 AdemMinuutVolume PRAKASH MEDICAL AYURVEDA LELYSTAD FEBRUARI 2008

48 Vitale longcapaciteit
PRAKASH MEDICAL AYURVEDA LELYSTAD FEBRUARI 2008

49 Forced Expiratory Volumewithin 1 second
PRAKASH MEDICAL AYURVEDA LELYSTAD FEBRUARI 2008

50 KOHLBERG's MORAL JUDGEMENT INTERVIEW
Volgens Kohlberg zijn er twee basisprincipes bij de morele ontwikkeling: het cognitieve aspect hetgeen gerelateerd is aan de, verstandelijke ontwikkeling (volgens Piaget). de individuele appreciatie van de omgeving en de individuele interpretatie van de wetten van de natuur en de nationale wetten. Er worden hier drie niveaus van morele ontwikkeling besproken op basis waarvan de proefpersonen worden geëvalueerd t.w.: het pre - conventioneel niveau: Op dit niveau worden de wetten geïnterpreteerd als zijnde bestraffingen of slechts uitingen van fysieke kracht van degenen die ze hanteren. De omgeving wordt hierbij als stressvol en/of bedreigend ervaren. het conventioneel niveau: Hierbij worden de wetten beschouwd als zijnde een middel ter handhaving, ondersteuning en rechtvaardiging van de sociale orde in het land. De omgeving wordt ervaren als niet - stressvol en niet - bedreigend. het post - conventioneel niveau: de interpretatie van de wetten is hierbij afhankelijk van persoonlijke waarden en opinies, maar de nadruk wordt gelegd op de mogelijkheid om deze wetten te veranderen vanuit een sociaal - wettelijk standpunt. PRAKASH MEDICAL AYURVEDA LELYSTAD FEBRUARI 2008

51 Ervaring van de omgeving
FEBRUARI 2008 Ervaring van de omgeving PRAKASH MEDICAL AYURVEDA LELYSTAD FEBRUARI 2008 PRAKASH MEDICAL AYURVEDA LELYSTAD

52 Interpretatie van de nationale en natuurwetten
PRAKASH MEDICAL AYURVEDA LELYSTAD FEBRUARI 2008

53 PRAKASH MEDICAL AYURVEDA LELYSTAD
FEBRUARI 2008

54 PRAKASH MEDICAL AYURVEDA LELYSTAD
FEBRUARI 2008

55 PRAKASH MEDICAL AYURVEDA LELYSTAD
FEBRUARI 2008

56 PRAKASH MEDICAL AYURVEDA LELYSTAD
FEBRUARI 2008

57 Samenvattend kan gesteld worden dat dit onderzoek van nut kan zijn in andere studie en methoden om zowel het lichamelijk als geestelijk lijden van de mens te verlichten. Dat de gezondheid van het individu bevorderd wordt door het beoefenen van T.B.M.is met dit onderzoek wel duidelijk komen vast te staan. Aangezien de T.B.M.-techniek gemakkelijk aan te leren is en er ook geen strenge voorwaarden aan zijn gekoppeld, kan het in elk gezondheids- en onderwijssysteem toegepast worden. PRAKASH MEDICAL AYURVEDA LELYSTAD FEBRUARI 2008

58 Dank u voor uw aandacht Vragen en Discussie
PRAKASH MEDICAL AYURVEDA LELYSTAD FEBRUARI 2008

59 Telefonische opgave en informatie :
Voor Ayurveda en Meditatie Telefonische opgave en informatie : / Praktijkadres: Cannenburch 80, 8226RS Lelystad Consulterend arts: Drs Prakash Madari Ayurveda Arts en Meditatie-Leraar sedert 1985 Geregistreerd arts bij de NVASP en de ABNG CV en Biografie aanwezig op: PRAKASH MEDICAL AYURVEDA LELYSTAD FEBRUARI 2008


Download ppt "STRESS en MEDITATIE Prakash Medical Ayurveda PRAKASH R.E. MADARI M.D."

Verwante presentaties


Ads door Google