De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

FEBRUARI 2008 PRAKASH MEDICAL AYURVEDA LELYSTAD 1 PRAKASH R.E. MADARI M.D. AYURVEDA VAIDYA LERAAR Transcendente BLISS Meditatie (T.B.M.)

Verwante presentaties


Presentatie over: "FEBRUARI 2008 PRAKASH MEDICAL AYURVEDA LELYSTAD 1 PRAKASH R.E. MADARI M.D. AYURVEDA VAIDYA LERAAR Transcendente BLISS Meditatie (T.B.M.)"— Transcript van de presentatie:

1 FEBRUARI 2008 PRAKASH MEDICAL AYURVEDA LELYSTAD 1 PRAKASH R.E. MADARI M.D. AYURVEDA VAIDYA LERAAR Transcendente BLISS Meditatie (T.B.M.)

2 FEBRUARI 2008 PRAKASH MEDICAL AYURVEDA LELYSTAD 2

3 FEBRUARI 2008 PRAKASH MEDICAL AYURVEDA LELYSTAD 3 Met dank aan : De Heilige Traditie van Vedische Meesters en Zijne Heiligheid Maharishi Mahesh Yogi JAI GURUR DEVA

4 FEBRUARI 2008 PRAKASH MEDICAL AYURVEDA LELYSTAD 4

5 FEBRUARI 2008 PRAKASH MEDICAL AYURVEDA LELYSTAD 5

6 FEBRUARI 2008 PRAKASH MEDICAL AYURVEDA LELYSTAD 6

7 FEBRUARI 2008 PRAKASH MEDICAL AYURVEDA LELYSTAD 7 CD ROM: STRESS EN MEDITATIE Alles over stress, de invloeden ervan en het effect van Meditatie en Ayurveda daarop. Inclusief het baanbrekend: Lokaal Wetenschappelijk Onderzoek op het Transcendente Meditatie Programma in Suriname. Derde Herziende druk Augustus 2007, Lelystad, Nederland

8 FEBRUARI 2008 PRAKASH MEDICAL AYURVEDA LELYSTAD 8 -Voorwoord -Hoofdstukken: Hoofdstuk1: Inleiding: a. Stress (definities). b. Het Transcendente Meditatie Programma. De Maharishi Technologie van het Verenigd Veld en de toepassing daarvan in de gezondheidszorg.

9 FEBRUARI 2008 PRAKASH MEDICAL AYURVEDA LELYSTAD 9 a. De fysiologie van stress. b. - Vroege en late symptomen van stress. - De vicieuze cirkel (Positieve Feedback). -Stress als basis voor het lijden. c. - De invloed van stress op de hormonale homeostasis: Insuline; Cortisol; Gastrine. d. - De invloed van stress op enkele organische ziekten: Hypertensie, hartziekten, immunologische stoornissen, ziekte van Crohn, Astma Bronchiale, Kanker, Psychiatrie en Verslavingen

10 FEBRUARI 2008 PRAKASH MEDICAL AYURVEDA LELYSTAD 10 A. Medicamenteus. B. Niet-medicamenteus: a. Lichaamsbeweging. b. Biofeedback. c. Sociale steun uit de omgeving (social support). d. Transcendente Meditatie: -het effect op geestelijke en lichamelijke gezondheid. -de mogelijke neurofysiologie van het Transcendente Bewustzijn. -T.M. en "stress-release". -"Substance M" en Serotonine. e. De Veda: - De 4 Veda’s

11 FEBRUARI 2008 PRAKASH MEDICAL AYURVEDA LELYSTAD 11 a. - Een prospectieve studie: - Onderzoek A: Enkele fysiologische bevindingen. - Onderzoek B: psychologische bevindingen voor en na het aanleren van het T.M.-techniek - Onderzoek C: "short-term”-mediterenden - Onderzoek D: "long-term"-mediterenden en T.M.­sidhas. b. Een retrospectieve studie. c. Casuïstische mededelingen: bespreking van enkele gevallen in Suriname.

12 FEBRUARI 2008 PRAKASH MEDICAL AYURVEDA LELYSTAD 12 1. Bijlage Herziene Retrospectieve Studie op T.M., 2. Statistisch programma SPSS –Referenties. 3. Biografie Drs. Madari E.R.P. 4. Curriculum Vitae Drs. Madari E.R.P. 5. De Geschiedenis van Ayurveda. 6. Ayurveda workshop en colitis. 7. Transcendental Meditation may improve blood pressure and insulin resistance. 8. Transcendantal BLISS Meditation. 9. Prakash Medical Ayurveda Folder

13 FEBRUARI 2008 PRAKASH MEDICAL AYURVEDA LELYSTAD 13  Wat is het eigenlijk….: een Klinische versie van TM die betaalbaar is en vergoed wordt.  TBM is prettig om te beoefenen: je zit in een gemakkelijke stoel, sluit de ogen en laat door de beoefening het denken tot rust komen waardoor ook het lichaam volgt in ontspanning.  Stilte is in ieder van ons aanwezig. Het is een onderdeel van onze natuur. We doen onszelf te kort door alleen maar gericht te zijn op onze actieve kanten. We missen daardoor de bewuste ervaring van de voedende en vredige laag in ons bewustzijn.

14 FEBRUARI 2008 PRAKASH MEDICAL AYURVEDA LELYSTAD 14  De TBM basistraining bestaat uit de volgende stappen:  Dag 1: Individuele introductie en Initiatie  Individuele les in de TBM techniek (ongeveer 1 uur) op persoonlijke afspraak  U wordt hierbij geïnitieerd mbv een Vedische ritueel  Dag 2: Eerste Groepsbijeenkomst  Begeleiding voor de juiste beoefening van de meditatie: Praktische aanwijzingen en groepsmeditaties (2 uur)

15 FEBRUARI 2008 PRAKASH MEDICAL AYURVEDA LELYSTAD 15  Dag 3: Tweede Groepsbijeenkomst  Begeleiding voor de juiste beoefening van de meditatie: De rol van gedachten en gewaarwordingen.  en groepsmeditatie (2 uur)  Dag 4: Derde Groepsbijeenkomst  Begeleiding van de juiste beoefening van de meditatie: Het proces van transcenderen en het ervaren van hogere bewustzijnstoestanden.  en groepsmeditatie (2 uur)  Dag 5: Open TBM avonden

16 FEBRUARI 2008 PRAKASH MEDICAL AYURVEDA LELYSTAD 16  De cursusbijdrage :  Groepscursus  €250 Euro :Kinderen,studenten en minima €550 Euro : volwassenen  Privé-training : € 650  Aangezien de Arts/Docent geregistreerd lid is van de NVASP en van de ANBG zullen alle cursusgelden als zijnde medische behandeling en begeleiding volledig vergoed kunnen worden en/ of fiscaal aftrekbaar zijn.

17 FEBRUARI 2008 PRAKASH MEDICAL AYURVEDA LELYSTAD 17

18 FEBRUARI 2008 PRAKASH MEDICAL AYURVEDA LELYSTAD 18 a. Emotionele symptomen b. Gedragssymptomen c. Fysieke symptomen:

19 FEBRUARI 2008 PRAKASH MEDICAL AYURVEDA LELYSTAD 19  Luchtmacht psycholoog Kapt. Heil S. Habler heeft een lijst van vroege, waarschuwende verschijnselen van stress ontwikkeld t.w.: a.Emotionele symptomen: Apathie,Angst,Irritatie, Mentale vermoeidheid,Overcompensatie of ontkenning  b.Gedragssymptomen: vermijden,Tot extreme grenzen gaan: alcoholisme, dobbelen, zwieren, bedelen, seksuele perversiteiten, lust, haastig eten: Administratieve problemen, Legale problemen c.Fysieke symptomen: Excessief klagen over of ontkennen van ziekte, veel ziek worden, lichamelijke uitputting, gebrek aan lichaamsbeweging, vertrouwen op zelfmedicatie wisselende appetijt, gewichtstoename of verlies, indigestie, misselijkheid, nerveuze diarree of constipatie, seksuele problemen.

20 FEBRUARI 2008 PRAKASH MEDICAL AYURVEDA LELYSTAD 20 Apathie: gevoel van hopeloosheid, droevig gevoel, reactie die niet meer plezierig is. Angst: gevoelens van rusteloosheid, agitatie, onveiligheid, waardeloosheid. Irritatie: hypergevoeligheid, defensief, arrogantie, rebellerend of boos zijn. Mentale vermoeidheid: in gedachten verzonken zijn, concentratiemoeilijkheden, moeilijk flexibel kunnen denken. Overcompensatie of ontkenning: groot doen (eigen activiteiten overdrijven tegen- over zichzelf en anderen), te hard werken, problemen ontkennen, symptomen negeren, gevoelens van achterdocht (verdenking).

21 FEBRUARI 2008 PRAKASH MEDICAL AYURVEDA LELYSTAD 21 vermijden: voor zichzelf houden, werk vermijden, moeite hebben met verantwoordelijkheden, verantwoordelijkheden negeren. Tot extreme grenzen gaan: alcoholisme, dobbelen, zwieren, bedelen, seksuele perversiteiten, lust, haastig eten. Administratieve problemen: laat aan het werk verschijnen, slechte verschijning, slechte persoonlijke hygiëne, toegenomen vatbaarheid voor ongelukken. Legale problemen: in schulden zitten, winkeldiefstal, verkeersovertredingen, onvermogen om heftige impulsen te beheersen.

22 FEBRUARI 2008 PRAKASH MEDICAL AYURVEDA LELYSTAD 22 Excessief klagen over of ontkennen van ziekte Veel ziek worden : lichamelijke pijnen,lichamelijke uitputting,gebrek aan lichaamsbeweging Vertrouwen op zelfmedicatie inclusief overgebruik van drugstore middeltjes z.a. aspirine -veel kwaaltjes: hoofdpijn, insomnia (slapeloosheid) wisselende appetijt, gewichtstoename of verlies indigestie, misselijkheid,nerveuze diarree of constipatie seksuele problemen.

23 FEBRUARI 2008 PRAKASH MEDICAL AYURVEDA LELYSTAD 23 Stress reacties manifesteren zich voornamelijk als tijdelijke of blijvende stoornissen van psychologische en fysiologische functies hetgeen zal leiden tot het ontstaan van langdurige en zelfs van permanente psychische en psychosomatische afwijkingen. De behandelende arts constateert dan b.v. arteriële hypertensie, angina pectoris, verhoogde afgifte van catecholaminen en ook gastritis of maag- en duodenum zweren. stoornissen van het gevoelsleven ontstaan in het bijzonder verschijnselen van angst en agressie. ook zeer ernstige ziektebeelden kunnen ontstaan zoals depressies, psychoses, persoonlijkheidsstoornissen en zelfs ongeneeslijke somatische ziekten. De moderne geneeskunde benoemt ze dan als iatrogeen of idiopatisch, terwijl er in de oude geschriften zoals de Veda’s reeds eeuwenlang gewezen wordt op de relatie tussen lichaam en geest.

24 FEBRUARI 2008 PRAKASH MEDICAL AYURVEDA LELYSTAD 24

25 FEBRUARI 2008 PRAKASH MEDICAL AYURVEDA LELYSTAD 25 Hypertensie: De bloeddruk kan stijgen door 3 redenen (R5):  Verhoogde cardiale output door snellere of krachtigere hartslagen.  constrictie van de arteriën.  beide bovenstaande effecten tegelijk. Waarschijnlijk gebeurt dit door abnormale psychologische stimuli via de autonome zenuwen tgv Alarm- en vigilantiereacties

26 FEBRUARI 2008 PRAKASH MEDICAL AYURVEDA LELYSTAD 26  Adrenaline en cortisol zorgen ook voor een toename van de adhesie van de bloedplaatjes waardoor ze zich afzetten op de arteriële wanden tezamen met cholesterol (het cholesterol gehalte in het bloed stijgt ook door cortisol).  Wanneer deze vetten zich verharden treedt er een vernauwing op van de arteriën. Hierdoor wordt het ontstaan van atherosclerosis bevorderd hetgeen het begin is van een lange lijdensweg. In extreme gevallen kan er thrombusvorming plaatsvinden in de bloedvaten en zelfs embolisering naar de perifere organen. Adrenaline kan ook zorgen voor plotselinge- vaatspasmen. Zowel embolieën als plotselinge vaatspasmen in de coronaire circulatie kunnen de bloedstroom naar de hartspiervezels, blokkeren, zodat er een gebrekkige toevoer ontstaat van zuurstof en voedingsstoffen; dit kan aanleiding geven tot angina pectoris.

27 FEBRUARI 2008 PRAKASH MEDICAL AYURVEDA LELYSTAD 27

28 FEBRUARI 2008 PRAKASH MEDICAL AYURVEDA LELYSTAD 28

29 FEBRUARI 2008 PRAKASH MEDICAL AYURVEDA LELYSTAD 29  Het immuunsysteem is wel in staat zichzelf te herstellen zodra het de kans krijgt hiertoe. Als perioden van stress gevolgd worden door ontspanning herstellen de klieren zich weer, net zoals onze huid zich herstelt van een wond.  Maar voortdurende stress, chronische frustratie of angst, maanden of jarenlang, kan het immuunsysteem zodanig aftakelen dat we zelfs in levensgevaar komen want de complicaties blijven toenemen

30 FEBRUARI 2008 PRAKASH MEDICAL AYURVEDA LELYSTAD 30  De ziekte van Crohn (regionale enteritis:autoimmuunprocessen en insufficiënt cellulaire immuniteit  Astma Bronchiale:spasmen  Kanker: begint met Psychische dysharmonie en daarna oa slechte gewoonten: mn roken, drinken en eten  Psychiatrie en Verslavingen:bio-psycho- sociaal model

31 FEBRUARI 2008 PRAKASH MEDICAL AYURVEDA LELYSTAD 31  Medicamenteus:  Niet-medicamenteus: Lichaamsbeweging Biofeedback: Sociale steun van de omgeving (social support). Transcendente (BLISS)Meditatie fasen van activiteit af te kunnen wisselen met fasen van rust. De aard van het herstelproces hangt af van de kwaliteit van de rust die de patiënt geniet, en niet zo zeer van de duur.

32 FEBRUARI 2008 PRAKASH MEDICAL AYURVEDA LELYSTAD 32 Transcendente Meditatie Hypothalamus Thalamus Sensorische stimulatie Autonoom en somatisch zenuwstelsel Bijniermerg Afname adrenaline afgifte Afname arteriële lactaatafgifte Reductie van angstsymptomen A.R.AS. Waken Slapen Dromen Specifieke veranderingen in E.E.G.- activiteit in centrale en frontale hersendelen Medulla oblongata Afname: O 2 consumptie, hartslag, ademhaling, bloeddruk Toename: Huidweerstand Veranderingen in het celmetabolisme Afname Base-excess neurofysiologische mechanismen tijdens de TM-techniek Via het ascenderend reticulair activerings systeem (A.R.A.S.)

33 FEBRUARI 2008 PRAKASH MEDICAL AYURVEDA LELYSTAD 33

34 FEBRUARI 2008 PRAKASH MEDICAL AYURVEDA LELYSTAD 34  1.Toename E.E.G.-Coherentie (Coherence Spectral Arrays [=COSPAR ] -method).

35 FEBRUARI 2008 PRAKASH MEDICAL AYURVEDA LELYSTAD 35

36 FEBRUARI 2008 PRAKASH MEDICAL AYURVEDA LELYSTAD 36 De basisprincipes van Ayurveda Vanuit ayurvedisch perspectief zijn er in de natuur drie basisprincipes (dosha’s) werkzaam, die ook terug te vinden zijn in ons lichaam en onze geest. Ze worden aangeduid met: Vata, Pitta en Kapha.  VATA - het bewegingsprincipe is verantwoordelijk voor het zenuwstelsel, de ademhaling en alle bewegingsmechanismen in ons lichaam. De Vata-dosha houdt verband met de elementen ether en lucht. Als Vata in balans is voelt men zich vol energie, vrolijk, enthousiast en creatief; de geest is rustig, helder en wakker.  PITTA - het stofwisselingsprincipe regelt de spijsvertering, de stofwisseling en de lichaamstemperatuur. Pitta reguleert de alertheid van de geest, de scherpte van het intellect en de mate van verfijndheid van het gevoelsleven. Pitta vertegenwoordigt hoofdzakelijk het element vuur. In evenwicht zorgt Pitta voor tevredenheid, energie, spreekvaardigheid, een goede spijsvertering, de juiste lichaamstemperatuur en een heldere geest.  KAPHA - het structuurprincipe geeft stevigheid en stabiliteit aan het lichaam en houdt de vloeistofhuishouding in evenwicht. De elementen aarde en water houden verband met Kapha. Als Kapha in balans is uit zich dat in kracht, uithoudingsvermogen, een sterk immuunsysteem, geduld en psychische stabiliteit.

37 FEBRUARI 2008 PRAKASH MEDICAL AYURVEDA LELYSTAD 37  Bewustzijnsontwikkeling door Meditatie technieken De meer onderzochte technieken hiervoor zijn het Transcendente Meditatie en het TM-Sidhi Programma.  Vedische recitaties Deze interventie die uitgevoerd wordt door Vedische experts is erop gericht om via het toespreken van helende klanken het evenwicht in het vibrerende energieveld te herstellen  Intellect Dit wordt in de Veda ‘pragyaparadha’ ofwel ‘vergissing van het intellect’ genoemd. Het intellect is zich dan alleen bewust van de verscheidenheid der dingen (Vata, Pitta, Kapha en alle vormen van manifestatie in de wereld, maar (her/onder) kent de eenheid (Samhita) daarin niet. toestand van coherentie ontstaat in het brein hetgeen de basis vormt van ‘Apragyaparadha’.  Gandharva-Veda  Het luisteren naar de taal van de natuur uitgedrukt in muzikale klanken, heeft een speciale uitwerking op de gezondheid van lichaam en geest. Het effect van deze Ghandarva Veda muziek dringt door tot de diepste lagen van ons wezen.  Neuro-musculaire integratie Vedische lichaamshoudingen en –oefeningen(Yoga-Asanas). Er bestaan verschillende houdingen voor verschillende ziektebeelden  Neuro-respiratoire integratie eenvoudige ademhalingsoefeningen (Pranayama)  Fysiologische zuivering (Panchakarma) een dieet en het innemen van ghee losgemaakt, waarna ze door middel van de huid, urinewegen (oliemassages, stoombaden) en darmen (klysma’s) verder worden afgevoerd.

38 FEBRUARI 2008 PRAKASH MEDICAL AYURVEDA LELYSTAD 38  Dieet Voedingsadviezen die afgestemd zijn op het constitutietype zijn een belangrijk en zeer effectief middel ter verbetering van de gezondheid. Ook seizoensgebonden adviezen  Ayurvedische kruidenpreparaten volgens oeroude receptuur zijn samengesteld uit verschillende kruiden. Ze zijn bedoelt om het zelfgenererende mechanisme van het lichaam te activeren zonder dat we daarbij hoeven te vrezen voor schadelijke bijwerkingen.  Rasayana’s Maharishi Amrit Kalash en Chavanprash :het evenwicht in de fysiologische functies herstellen. Ze geven kracht aan het lichaam, versterken het immuunsysteem en bevorderen de ombuiging van het biologische verouderingsproces.  Dagindeling / seizoensgebonden routine ideale dagindeling in samenhang met de seizoenen kunnen van voordeel zijn voor het synchroniseren van de bioritmen van het lichaam  Polsdiagnose  constitutie worden vastgesteld, maar ook ziekten opgespoord nog voordat ze tot uiting zijn gekomen! De polsdiagnose werkt zelf ook genezend doordat de aandacht wordt gericht naar binnen.  Uitstraling op omgeving (wereldvrede) Door individuele meditatie dragen wij bij aan meer coherentie in de omgeving hetgeen meer vrede met zich meebrengt.

39 FEBRUARI 2008 PRAKASH MEDICAL AYURVEDA LELYSTAD 39  Het locaal wetenschappelijk onderzoek in Suriname Het gehele onderzoek omvat 3 studies t.w. : 1. een prospectieve studie : 4 onderzoeken : A,B.C en D 2. een retrospectieve studie en 3. casuïstische mededelingen/studies.

40 FEBRUARI 2008 PRAKASH MEDICAL AYURVEDA LELYSTAD 40

41 FEBRUARI 2008 PRAKASH MEDICAL AYURVEDA LELYSTAD 41

42 FEBRUARI 2008 PRAKASH MEDICAL AYURVEDA LELYSTAD 42

43 FEBRUARI 2008 PRAKASH MEDICAL AYURVEDA LELYSTAD 43

44 FEBRUARI 2008 PRAKASH MEDICAL AYURVEDA LELYSTAD 44

45 FEBRUARI 2008 PRAKASH MEDICAL AYURVEDA LELYSTAD 45

46 FEBRUARI 2008 PRAKASH MEDICAL AYURVEDA LELYSTAD 46

47 FEBRUARI 2008 PRAKASH MEDICAL AYURVEDA LELYSTAD 47

48 FEBRUARI 2008 PRAKASH MEDICAL AYURVEDA LELYSTAD 48

49 FEBRUARI 2008 PRAKASH MEDICAL AYURVEDA LELYSTAD 49

50 FEBRUARI 2008 PRAKASH MEDICAL AYURVEDA LELYSTAD 50 Volgens Kohlberg zijn er twee basisprincipes bij de morele ontwikkeling: a. het cognitieve aspect hetgeen gerelateerd is aan de, verstandelijke ontwikkeling (volgens Piaget). b. de individuele appreciatie van de omgeving en de individuele interpretatie van de wetten van de natuur en de nationale wetten.  Er worden hier drie niveaus van morele ontwikkeling besproken op basis waarvan de proefpersonen worden geëvalueerd t.w.: 1. het pre - conventioneel niveau: Op dit niveau worden de wetten geïnterpreteerd als zijnde bestraffingen of slechts uitingen van fysieke kracht van degenen die ze hanteren. De omgeving wordt hierbij als stressvol en/of bedreigend ervaren. 2. het conventioneel niveau: Hierbij worden de wetten beschouwd als zijnde een middel ter handhaving, ondersteuning en rechtvaardiging van de sociale orde in het land. De omgeving wordt ervaren als niet - stressvol en niet - bedreigend. 3. het post - conventioneel niveau: de interpretatie van de wetten is hierbij afhankelijk van persoonlijke waarden en opinies, maar de nadruk wordt gelegd op de mogelijkheid om deze wetten te veranderen vanuit een sociaal - wettelijk standpunt.

51 FEBRUARI 2008 PRAKASH MEDICAL AYURVEDA LELYSTAD 51

52 FEBRUARI 2008 PRAKASH MEDICAL AYURVEDA LELYSTAD 52

53 FEBRUARI 2008 PRAKASH MEDICAL AYURVEDA LELYSTAD 53

54 FEBRUARI 2008 PRAKASH MEDICAL AYURVEDA LELYSTAD 54

55 FEBRUARI 2008 PRAKASH MEDICAL AYURVEDA LELYSTAD 55

56 FEBRUARI 2008 PRAKASH MEDICAL AYURVEDA LELYSTAD 56

57 FEBRUARI 2008 PRAKASH MEDICAL AYURVEDA LELYSTAD 57 Samenvattend  kan gesteld worden dat dit onderzoek van nut kan zijn in andere studie en methoden om zowel het lichamelijk als geestelijk lijden van de mens te verlichten.  Dat de gezondheid van het individu bevorderd wordt door het beoefenen van T.B.M.is met dit onderzoek wel duidelijk komen vast te staan.  Aangezien de T.B.M.-techniek gemakkelijk aan te leren is en er ook geen strenge voorwaarden aan zijn gekoppeld, kan het in elk gezondheids- en onderwijssysteem toegepast worden.

58 FEBRUARI 2008 PRAKASH MEDICAL AYURVEDA LELYSTAD 58

59 FEBRUARI 2008 PRAKASH MEDICAL AYURVEDA LELYSTAD 59 Voor Ayurveda en Meditatie Telefonische opgave en informatie : 06-16523622 /0320-847122  Praktijkadres: Cannenburch 80, 8226RS Lelystad Consulterend arts: Drs Prakash Madari Consulterend arts: Drs Prakash Madari  Ayurveda Arts en Meditatie-Leraar sedert 1985 Ayurveda Arts en Meditatie-Leraar sedert 1985  Geregistreerd arts bij de NVASP en de ABNG Geregistreerd arts bij de NVASP en de ABNG  CV en Biografie aanwezig op: CV en Biografie aanwezig op:  www.prakashayurveda.nl prakash.medical_ayurveda@yahoo.com www.prakashayurveda.nl prakash.medical_ayurveda@yahoo.com


Download ppt "FEBRUARI 2008 PRAKASH MEDICAL AYURVEDA LELYSTAD 1 PRAKASH R.E. MADARI M.D. AYURVEDA VAIDYA LERAAR Transcendente BLISS Meditatie (T.B.M.)"

Verwante presentaties


Ads door Google