De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

LET OP, GEZONDHEID KOST OOK GELD Studiedag Vlaams Centrum Schuldenlast: LET OP, GEZONDHEID KOST OOK GELD Lezing 2: lezen en interpreteren van een ziekenhuisfactuur.

Verwante presentaties


Presentatie over: "LET OP, GEZONDHEID KOST OOK GELD Studiedag Vlaams Centrum Schuldenlast: LET OP, GEZONDHEID KOST OOK GELD Lezing 2: lezen en interpreteren van een ziekenhuisfactuur."— Transcript van de presentatie:

1 LET OP, GEZONDHEID KOST OOK GELD Studiedag Vlaams Centrum Schuldenlast: LET OP, GEZONDHEID KOST OOK GELD Lezing 2: lezen en interpreteren van een ziekenhuisfactuur

2 Inhoud: 1administratieve circuits 2de patiëntenfactuur

3 1 Administratieve circuits Ziekenfonds PatiëntZiekenhuis Opnameverklaring Voorschot Hospitaaladministratie Facturatie 3 de betalende Patiëntenfactuur

4 1 Administratieve circuits identiteitskaart / SIS kaart noodzakelijk wordt ondertekend: Uiterlijk op moment van opname Door de patiënt Of door de wettelijke vertegenwoordiger indien patiënt fysisch of mentaal hiertoe niet in staat 3 modellen: algemeen ZH / dagopname / psychiatrie doel: meer tariefzekerheid patiënt vorm: uniform (wettelijk opgelegd!) Opnameverklaring

5 1 Administratieve circuits opnameverklaring beïnvloedt Niet alleen de kamersupplementen Ook de ereloonsupplementen ! kamersupplementen worden uitgedrukt in € ereloonsupplementen worden uitgedrukt in % tov het wettelijke honorarium Tussenkomst ZIVremgeldsupplement Honorarium Opnameverklaring: vaststellingen

6 1 Administratieve circuits mag worden aangerekend bij opname na elke periode van 7 dagen nieuw voorschot mogelijk ziekenhuis mag de opname in een meerpersonenkamer nooit weigeren zelfs indien de patiënt het voorschot niet kan betalen wettelijke bepaling maximum : 2pk en mpk1pk Gewoon verzekerde150 €150 € + 7x kamersupplement PTL gewoon verzekerde75 €75 € + 7x kamersupplement VT verzekerde met hun PTL50 €50 € + 7x kamersupplement Voorschot

7 1 Administratieve circuits elektronische uitwisseling van informatie tussen ziekenhuis en ziekenfonds bij elke opname/verlenging/ontslag voordeel voor het ziekenhuis : weet na betalingsverbintenis dat patiënt in regel is met ziekteverzekering voordeel voor de patiënt: onmiddellijk correcte factuur : correcte hoedanigheid eventueel recht op maximumfactuur Identificatie van de patiënt is heel belangrijk!!! Hospitaaladministratie – My Carenet

8 1 Administratieve circuits na een afgesloten verblijfsperiode Per einde maand mogelijk indien opname > 30 dagen verplicht eenheidsfactuur!!!!!!! alles samen factureren: ligdagen, geneesheren, medicatie … principe wordt niet altijd nageleefd (ontbreken gegevens in facturatiediensten van de ziekenhuizen) tegelijkertijd facturatie naar ziekenfonds: verpleegnota magnetische drager / elektronische overdracht voor betaling deel RIZIV verplicht derde betalersregeling Uitzondering: niet in regel, niet identificeerbaar,.. patiënt : factuur Facturatie door het ziekenhuis

9 1 Administratieve circuits Facturatie Verpleegnota wordt naar ziekenfonds gestuurd zeer gedetailleerd (elk pilletje wordt vermeld) vermeldt alle aangerekende bedragen is de facturatie van het gedeelte ZIV-tegemoetkoming Patiëntenfactuur wordt naar de patiënt gestuurd Is een uittreksel uit de verpleegnota wordt samengevat weergegeven vermeldt enkel de bedragen ten laste patiënt in detail geeft geen recht meer op terugbetaling ZIV geeft wel recht op terugbetaling van een hospitalisatieverzekering of aanvullend voordeel ziekenfonds Beiden worden samen verstuurd

10 2 De patiëntenfactuur kan uit 2 delen bestaan uittreksel verpleegnota bestemd voor de patiënt (bijlage 37) honorariumnota (bijlage 38) MOETEN GELIJKTIJDIG AAN DE PATIENT BEZORGD WORDEN verjaringtermijn = 2 jaar (einde van de maand) zie factuur pagina 1: Datum van verzending:………………. stuiting van verjaring mogelijk (aangetekend schrijven) opmaak wettelijk vastgelegd elke levering moet duidelijk omschreven zijn

11 UITTREKSEL VERPLEEGNOTA TEN LASTE PATIENT OMSCHRIJVING CODE EN/OF OMSCHRIJVING AANTAL PRIJSBEPALENDE ELEMENTEN CONVENTIE OF NIET INDIVIDUELE KAMER OF NIET Ten laste ZIV PASUPPLEMENT OF ANDER BEDRAG 2 De patiëntenfactuur 4 kolommen

12 De patiëntenfactuur Indien recht op maximumfactuur: GEEN aanrekening van persoonlijke aandelen aan de patiënt! eventueel WEL SUPPLEMENTEN Zie patiëntenfactuur pagina 1: Recht op maximumfactuur in (1): 2012

13 UITTREKSEL VERPLEEGNOTA 1. VERBLIJFSKOSTEN 2. APOTHEEK- FARMACEUTISCHE EN PARA-FARMACEUTISCHE KOSTEN – KOSTEN VOOR IMPLANTATEN, PROTHESEN EN NIET IMPLATNEERBARE MEDISCHE HULPMIDDELEN 3. MEDISCHE EN PARAMEDISCHE HONORARIA 4. ANDERE LEVERINGEN 5. DIVERSE KOSTEN 2 De patiëntenfactuur 5 rubrieken

14 2 De patiëntenfactuur Ligdagprijs Dekt op forfaitaire wijze alle kosten die in verband staan met het verblijf in een gemeenschappelijke kamer en het verstrekken van verzorging aan deze patiënten linnen, klein medisch materiaal, verplegingsartikelen, gebruik operatiekwartier, verpleegkundige zorgen,….) Rubriek 1. verblijfskostenKlassieke opname

15 2 De patiëntenfactuur prestatiegebonden de medische prestatie bepaalt welke dagforfait mag worden aangerekend situatiegebonden Voorbeeld: intraveneuze infusie Dagforfait Rubriek 1. verblijfskostenDagopname

16 Dienstcode - Omschrijving van de dienst Bedrag per opname Bedrag per ligdag -PA in de ligdag Kamersupplement type kamer Forfait geneesmiddelen per dag Forfait Medisch honorarium VIPASUPPL € -€ € +€ € € Rubriek 1. verblijfskosten 2 De patiëntenfactuur Klassieke opname

17 2 De patiëntenfactuur Dienstcodes 21 + 22Algemene diensten (diagnose, behandeling, heelkunde) 26Materniteit 37 t/m 42Psychiatrie 49Intensieve zorgen Rubriek 1. verblijfskostenKlassieke opname

18 Rubriek 1. verblijfskosten 2 De patiëntenfactuur Dagopname Chirurgisch dagziekenhuis Bedrag per opname Bedrag per ligdag Kamersupplement type kamer VIPASUPPL €€€€ € Dagforfait / vervangingsligdag Dagforfait Kamersupplement type kamer VIPASUPPL € €

19 2 De patiëntenfactuur Klassieke opnameDagopname Bedrag per ligdag = ligdagprijs Aantal te factureren dagen= nachten tellen Uitzondering: dag opname voor 12u en dag ontslag na 14u = aantal nachten + 1 Bij overlijden: dag van opname - Dagforfaits Bij alle dagopnames prestatiegebonden Of situatiegebonden Rubriek 1. verblijfskostenTen laste ZIV

20 2 De patiëntenfactuur Periode hospitalisatie: van: 5 september te 13 u 20 tot: 8 september te 14 u 30 = 3 facturatiedagen Periode hospitalisatie: van: 5 september te 11 u 30 tot: 8 september te 14 u 05 = 4 facturatiedagen

21 2 De patiëntenfactuur Klassieke opnameDagopname persoonlijk aandeel in de ligdagprijs elke ligdag afhankelijk van:  duur van de opname:  hoedanigheid patiënt: - kamersupplement elke ligdag enkel op éénpersoonskamer! opnameverklaring! enkel op éénpersoonskamer opnameverklaring! forfait geneesmiddelen elke ligdag vast bedrag (0,62 €) Rubriek 1. verblijfskostenTen laste patiënt

22 2. De patiëntenfactuur Overzicht persoonlijke aandelen in de ligdagprijs: Verhoogde tegemoetkoming Gewoon verzekerde Dag van opneming5,23 €41,98 € Vanaf de 2 de dag5,23 €14,71 €

23 2 De patiëntenfactuur 2. Apotheek-, farmaceutische en parafarmaceutische kosten, kosten voor implantaten, prothesen en niet-implanteerbare medische hulpmiddelen 2.1. Farmaceutische en parafarmaceutische producten 2.1.1. Vergoedbare producten 2.1.1.1. Bedrag volledig ten laste ziekenfonds 2.1.1.2. Deels ten laste van patiënt 2.1.1.3. zonder akkoord AG 2.1.2. Niet vergoedbare producten 2.1.3. Parafarmaceutische producten 2.2. Implantaten en prothesen en niet implanteerbare medische hulpmiddelen 2.2.1. vergoedbare producten 2.2.2. niet-vergoedbare producten VIPASUPPL €€€€€€ €€€€ €€€€€€€€€€ Rubriek 2. apotheek – implantaten – hulpmiddelen

24 2 De patiëntenfactuur 2.1.1 Terugbetaalbare geneesmiddelen Ten laste VI: Algemeen ziekenhuis : cat. A, B, C, Cx, Cs Psychiatrisch ziekenhuis : cat A, B, C, Cs, Cx, D Geneesmiddelen met akkoord AG (hoofdstuk IV) 2.1.2 Niet-terugbetaalbare geneesmiddelen (CNK code) Ten laste patiënt: Algemeen ziekenhuis : cat. D Buitenlandse geneesmiddelen zonder registratie Geneesmiddelen hoofdstuk IV zonder goedkeuring 2.1.3 Parafarmaceutische kosten Ten laste patiënt: Verzorgingsproducten (geen medicatie) 2.1 farmaceutische en parafarmaceutische kosten

25 2 De patiëntenfactuur 2.2.1 Vergoedbare producten deels ten laste VI: bandagisterie (art. 27) vb. halskraag implantaten (art. 28 en art. 35) vb. pacemaker prothesen (art. 29) vb. beenprothese invasief medisch materiaal (art. 35bis) 2.2.2 Niet-vergoedbare producten volledig ten laste van de patiënt: niet-vergoedbare implantaten en materialen,. 2.2 implantaten, prothesen en medische hulpmiddelen

26 2 De patiëntenfactuur ‘het implantaat wordt op operatieve of medische wijze in het menselijk lichaam of in een natuurlijke opening geheel of gedeeltelijk geïmplanteerd of het vervangt een deel van het epitheelweefsel; het is bestemd om er na de ingreep gedurende 30 dagen te blijven; het implantaat is enkel te verwijderen door een chirurgische of medische ingreep.’ Actieve met energiebron: neurostimulator, pacemaker niet-actieve zonder energiebron: heupprothese 2.2.1 vergoedbare implantaten

27 2 De patiëntenfactuur herkenbaar aan vermelding art. 28 en art. 35 aanrekening veiligheidsgrens aanrekening afleveringsmarge hoge bedragen in kolom VI en supplement terugbetaalbaar indien opgenomen in de nominatieve lijst voldaan aan de veiligheidsgrens 2.2.1 vergoedbare implantaten

28 2 De patiëntenfactuur De veiligheidsgrens Geeft de patiënt meer tariefzekerheid Enkel voor implantaten uit art. 35 De afleveringsmarge Is de vergoeding voor het werk van de apotheker : Informatie aan de implanterende artsen, administratie m.b.t. de aankoop,voorraadbeheer, steriliteit, … 10% van de verkoopprijs (incl. BTW) aan het ziekenhuis Maximumbedrag = 148,74 per product Aanrekenen samen met implantaat 2.2.1 vergoedbare implantaten

29 2 De patiëntenfactuur Art. 35VIPASuppl Intra-occulaire lens682765177,46 Veiligheidsgrens685823140,00 Afleveringsmarge685823111,75 Art. 28 §1VIPASuppl Elleboogprothese63878311416,00612,00 Afleveringsmarge6187261202,8 10% 10%, max 148,76

30 2 De patiëntenfactuur Medisch invasief materiaal (art. 35bis) = Materiaal gebruikt bij laparoscopische ingrepen (kijkbuisoperaties) ‘ Het invasief medisch hulpmiddel dringt gedurende de beoogde tijdsduur of volledig in het lichaam binnen ofwel door een chirurgische ingreep ofwel door een natuurlijke lichaamsopening door lichaamsoppervlak heen. Endoscopisch materiaal : elk hulpmiddel gebruikt bij een endoscopische diagnose of ingreep Viscerosynthesemateriaal : nietjes, hechtingsmateriaal, draden, lijm 2.2.1 vergoedbare producten

31 Art. 35bisVIPASuppl Regelbare maagband6937221972.93834,52 Afleveringsmarge art 356858451148,74 Gebruiks- en implanteerbaar materiaal6937811206,81166,29 Afleveringsmarge art. 35 bis685860137,31 Implantaat Viscerosynthese- en endoscopisch materiaal = gebruiksmateriaal voor het plaatsen van het implantaat 10%, max 148,74 1.3 De patiëntenfactuur

32 1 De patiëntenfactuur implantaten, medisch materiaal zonder tegemoetkoming ZIV niet opgenomen in de ligdagprijs (rubriek 1 factuur) VIPASuppl Volle schroef IMP9602341652,01 VIPASuppl Skin traction kit volw9602341217,03 2.2.2 niet-vergoedbare implantaten

33 2. De patiëntenfactuur enkele cijfergegevens i.v.m. aangerekende niet vergoedbare implantaten (2011): ziekenhuizen met +/- 330 bedden: Ziekenhuis A:411.374 € Ziekenhuis B: 81.508 € ziekenhuizen met +/- 520 bedden: Ziekenhuis C: 388.290 € Ziekenhuis D: 129.018 €

34 2. De patiëntenfactuur facturatie onder pseudocode 960235-960245 soms onterecht: voorbeelden: hechtingsmaterialen biopsienaalden clips kit voor… gedekt door het budget van financiële middelen van het ziekenhuis

35 3. Medische en paramedische honoraria 3.1. Forfaitaire honoraria per opneming FF honorarium klinische biologie FF honorarium medische beeldvorming FF honorarium wachtdienst 3.2. Honoraria zonder bedrag ten laste patiënt 3.3. Honoraria met een bedrag ten laste patiënt Geneesheren Geneesheren – toezicht Paramedici VIPASUPPL €€€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€ Rubriek 3. Medische en paramedische honoraria 2 De patiëntenfactuur

36 1.3 De patiëntenfactuur worden sowieso altijd aangerekend (ook al is er geen RX genomen, geen bloedafname geweest, de patiënt niet via spoed opgenomen) laag persoonlijk aandeel per forfaitair honorarium 3.1 Forfaitaire honoraria per opneming

37 1.3 De patiëntenfactuur totaalbedrag van alle medische handelingen waarvoor geen honorarium wordt gerekend aan de patiënt kan het enige honorarium zijn indien er geen ereloonsupplementen aangerekend worden 3.2 Honoraria zonder bedrag ten laste patiënt

38 Belang opnameverklaring ! GeconventioneerdNiet-geconventioneerd 2pk mpk VERBODENtoegelaten Uitz : soc. Cat. (XX1/XX1) 1pktoegelaten Uitz : medisch noodzakelijk, geen 2pk of mpk bed vrij, opname in intensieve zorg (dienst 49). toegelaten Uitz: medisch noodzakelijk, geen 2pk of mpk bed vrij, opname in intensieve zorg, bij kamer ouder-kind zonder extra opnamedocument. 3.2 Honoraria met bedrag ten laste patiënt 2 De patiëntenfactuur

39 De ereloonpolitiek: is niet alleen van toepassing op de chirurg zelf maar ook op alle andere geneesheren/paramedici die bij de ingreep/verblijf assisteren/behandelen herkenning op de factuur: P = eenpersoonskamer M = 2- of meerpersonenkamer C = geconventioneerd NC = niet geconventioneerd PC = partieel geconventioneerd

40 2 De patiëntenfactuur heelkundeanesthesieoperatieve hulpbijkomend hon.toezicht VIPASuppl Anesthesie – Dr. Slaapzacht200163 1CP214,71 Anesthesie – Dr. Slaapzacht202926 1CP3,24 Anesthesie – Dr. Slaapzacht599546 1CP196,56 Gynaecologie – Dr. Devrouw424045 1NCP29,99 Gynaecologie – Dr. Devrouw424104 1NCP337,30 Gynaecologie – Dr. Devrouw424922 1NCP2,16 Gynaecologie – Dr. Devrouw598021 1NCP3,962,13 Gynaecologie – Dr. Devrouw598124 1NCP8,924,19 Gynaecologie – Dr. Devrouw599546 1NCP196,56 Gynaecologie – Dr. Dejuf1/424104 1NCP33,73 Gynaecologie – Dr. Dejuf599642NCP32,76 Pediater – Dr. Kindt474526 1CP93,04 Pediater – Dr. Kindt599605 1CP98,28 Kinesitherapie560501 2CP41,5015,46

41 PARAMEDICI Kinesitherapeuten Logopedisten Vroedvrouwen Persoonlijk aandeel mogelijk GEEN verpleegkundigen (vervat in de ligdagprijs- zie rubriek 1) VIPASuppl Kinesitherapie560501 2CP41,5015,46 2 De patiëntenfactuur

42 wettelijk forfaitair bedrag voor alle opgenomen patiënten zonder VT historisch gegroeid om toch een minimum aan persoonlijk aandeel aan te rekenen bij hospitalisatie VIPASuppl KB 18.12.1996-16,40+16,40 3.2.4 PA technische verstrekkingen 2 De patiëntenfactuur

43 leveringen met een (gedeeltelijke) terugbetaling bloed - bloedplasma – bloedderivaten moedermelk desinfecterende baden bij brandwonden gipsbanden en ander gipsmateriaal verplaatsingsonkosten: overbrenging van pasgeborenen VIPASuppl plasma101,85 2 De patiëntenfactuur Rubriek 4. Andere leveringen

44 VIPASuppl Drankenforfait9604225, OO Maaltijden familie96042212,64 Gebroken voorwerpen96042220, 00 Gebruik frigo9605038,00 VIPASuppl Televisie9605035,00 Cold/hot pack-ijsverband9604665.47 Rubriek 5. Diverse kosten 2 De patiëntenfactuur

45 kosten zonder tussenkomst ZIV niet onder te brengen in een andere rubriek producten en diensten zonder strikt medische indicatie code + omschrijving 5. Diverse kosten 2 De patiëntenfactuur

46 WEL verzorgingsproducten baby (indien niet afgeleverd door de apotheek) drank, telefoon rooming-in, maaltijden andere personen... NIET honoraria geneesmiddelen implantaten, prothesen niet-implanteerbare medische hulpmiddelen administratieve kosten: badge, opening dossier 2 De patiëntenfactuur

47 ?


Download ppt "LET OP, GEZONDHEID KOST OOK GELD Studiedag Vlaams Centrum Schuldenlast: LET OP, GEZONDHEID KOST OOK GELD Lezing 2: lezen en interpreteren van een ziekenhuisfactuur."

Verwante presentaties


Ads door Google