De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vinden en gevonden worden Hans de Ruiter

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vinden en gevonden worden Hans de Ruiter"— Transcript van de presentatie:

1 Vinden en gevonden worden Hans de Ruiter h.deruiter@cbs.nl

2 Missie Het publiceren van betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die inspeelt op de behoefte van de samenleving. Introductie

3 Het CBS: Werkt vanuit een wettelijk kader Wet op het Centraal Bureau voor de Statistiek (20 november 2003) Beschrijft de Nederlandse samenleving tot vandaag de dag Geen prognoses, uitzondering bevolkingsprognose Stelt informatie voor iedereen gelijktijdig beschikbaar Publieke taak Introductie

4 Bijzondere positie CBS CBS levert geen individuele data terug aan andere (overheids)organisaties (primair geregeld in de CBS-wet) “Administratieve immuniteit”: Leveranciers mogen geen directe gevolgen ondervinden van deelname aan CBS- onderzoek Personen hebben geen recht op inzage in of wijziging van hun persoonlijke gegevens bij het CBS Informatie over individuen en afzonderlijke objecttypen (bedrijven, instellingen, woningen of voertuigen) mag niet worden prijsgegeven 4

5 Statistisch programma Wettelijk kader (Wet op het Centraal Bureau voor de Statistiek) Directeur- Generaal Centrale Commissie voor de Statistiek Voorstel onderzoeksprogramma Vaststelling Onderzoeksprogramma Strategisch meerjarenprogramma & Werkprogramma Verantwoordelijk voor: - Gebruik methoden - Publiceren Adviesraden Berichtgevers Economische statistieken Macro-economische statistieken Methodologie Sociale statistieken Stat. v/d leefomgeving

6 Statistisch proces (input) Oude manier van dataverzameling Vragenlijsten rechtstreeks naar het CBS

7 Statistisch proces (input) Huidige manier van dataverzameling Via registers UWV GBA Kadaster Belasting dienst

8 Twee typen data Primaire data Secundaire data Onze eigen enquêtes Data van ‘anderen’ - Administratieve bronnen - Big Data

9 Data explosie 200320122021 6 Tb 600 Tb ?? Tb

10 Welke bronnen verkend? Big Data bronnen die nauwgezet zijn onderzocht 1) Verkeerslusdata ~100 miljoen records / dag (in totaal 9 miljard records) 2) Mobiele telefoon data ~36 miljoen records / dag (in totaal 500 miljoen records) 3) Sociale media berichten ~3 miljoen records / dag (in totaal > 3 miljard records)

11 Verkeerslussen Verkeerslusdata –Elke minuut (24/7) worden het aantal passerende voertuigen geteld door ruim 20.000 ‘lussen’ in Nederland Totaal en verschillende lengtecategorieën –Mooie databron voor de Verkeer en Vervoer statistieken van het CBS (en meer) Heel veel data, zo’n 100 miljoen records per dag Locaties

12 Open data Circa half juni 2014 zijn alle 3000 statline tabellen beschikbaar als open data. Link naar de catalogus http://opendata.cbs.nl/OData3StatlineCatalogService/Catalog/Tables

13 Statline StatLine: De publicatie databank StatLine (1996) één van de grootste (gratis) online databanken in NL Stat istiek On line

14 x Bevolking Inkomen ArbeidBestedingen De databank is opgebouwd uit een aantal “kubussen” (19 thema’s ). StatLine structuur Onderwijs Handel PrijzenIndustrie Politiek Milieu EnergieDiensten x x Project Open data

15 15 Als je informatie vindt heb je dan de juiste informatie? Als je geen informatie vindt weet je dan zeker dat het er niet is! StatLine…….waar moet je opletten!

16 StatLine…..en verder Voorbeelden van informatie maar niet uit statline: Leegstand woningen http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/bouwen-wonen/publicaties/artikelen/archief/2014/2014-4075-wm.htm Dossiers (via Thema’s – Dossiers – Europese Unie) http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/dossiers/eu/nieuws/default.htm Inflatie in de Europese Unie European Statistical System (ESS) Economische indicatoren

17 17 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) Website structuur (Thema’s – Maatwerk - Interactief) StatLine structuur (wat kan wel en wat niet) Toegang (Zoekscherm – Themaboom – Kaart Selecteren (Tabel – cursor informatie) Informatie selecteren uit tabel Tabel informatie (Definities – Publicatie informatie) Tabel inrichten Tabel (link gebruiken – downloaden) Tabel tips (10.000 – 200.000 cellen) Zoekopdrachten en individuele vragen

18 Gezamenlijke oefening

19 Opdrachten Huwen en scheiden Thema: Bevolking Vraag 1; Zoek het aantal huwelijkssluitingen en partnerschap registratie tussen m/v, tussen mannen en tussen vrouwen over de periode 2002 t/m 2012 Tabel: Huwen en Partnerschapregistratie: kerncijfers Vraag 2; zoek het aantal huwelijkssluitingen tussen mannen en tussen vrouwen naar leeftijdsverschil tussen de partners over de periode 2002 t/m 2012 Tabel: Huwen; huwelijkssluitingen en huwende personen naar diverse kenmerken

20 Opdrachten Huwen en scheiden Vraag 3; Zoek het aantal echtscheidingen tussen man en vrouw, tussen mannen en tussen vrouwen over de periode van 2002 t/m 2012 Tabel: Echtscheiding; leeftijdsverschil, kinderen, geboorteland, huwelijksduur Vraag 4; zoek het aantal echtscheidingen naar huwelijksduur over de periode 2002 t/m 2012 Tabel: Echtscheiding; leeftijdsverschil, kinderen, geboorteland, huwelijksduur

21 Bevolking (prognose) Vraag 5; selecteer uit de bevolkingsprognose de levensverwachting van mannen en vrouwen per leeftijdsjaar over de periode 2012-2020-2030-2040-2050-2060 Thema: Bevolking Tabel: Prognose levensverwachting; geslacht en leeftijd, 2012- 2060 Opdrachten

22 Arbeid (arbeidsomstandigheden) Vraag 6: selecteer uit de arbeidsomstandigheden tabel de burn- out onderwerpen en langer doorwerken in de bedrijfstakken (SBI 2008) van de 1 e digit. Vraag 6a: welke bedrijfstak scoort hoge % bij burn-out wat valt verder op bij deze bedrijfstak. Thema: Arbeid en sociale zekerheid Tabel: Arbeidsomstandigheden werknemers; bedrijfstakken (SBI2008) Opdrachten

23 Globalisering (internationalisering) Vraag 7; zoek en selecteer de ontwikkeling van het totaal aantal containers bij vervoer over zee over de periode 1996 t/m 2012. Thema Verkeer en vervoer Tabel: Zeevaart; reis- en ladinggegevens (per kwartaal) Opdrachten

24 Ruimtelijke ontwikkeling Vraag 8: hoeveel inwoners leven in delen van de polders in Nederland beneden de -2,5 m NAP (selecteer NL totaal en de afzonderlijke provincies) Thema: Nederland regionaal / Tabel:Monitor Nota Ruimte 2008; ruimtelijke ontwikkelingen naar regio, 2000-2008 Opdrachten


Download ppt "Vinden en gevonden worden Hans de Ruiter"

Verwante presentaties


Ads door Google