De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beleidsadviezen schrijven beschreven wordt wat de huidige situatie is, wat daar ongewenst aan is en wat er aan gedaan kan worden om de wenselijke situatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beleidsadviezen schrijven beschreven wordt wat de huidige situatie is, wat daar ongewenst aan is en wat er aan gedaan kan worden om de wenselijke situatie."— Transcript van de presentatie:

1 Beleidsadviezen schrijven beschreven wordt wat de huidige situatie is, wat daar ongewenst aan is en wat er aan gedaan kan worden om de wenselijke situatie te realiseren. een tekst waarin “…zorgvuldig rekening is gehouden met de belangen, wensen en gevoelens van degenen die bij het beleid betrokken zijn.” (Jans, R. (2010) Een beleidsadvies is een tekst waarin:

2 Argumentere n Wat we allemaal wel weten maar in ons denken en schrijven soms vergeten… Beleidsadviezen schrijven

3 1. Wat is jouw rol precies? 2. Heldere vraag/probleemduiding 3. Ordening in je betoog 4. De logica in je betoog 5. Taalgebruik 6. Vorm Beleidsadviezen schrijven

4 1. Wat is jouw rol precies? Let ook op de MLO-rollen…

5 2. Heldere vraag/probleemaanduiding Beleidsadviezen schrijven

6 CoalitiepartnersBondgenoten OpportunistenTwijfelaars VijandenOpponenten Mate van vertrouwen in relatie laag hoog Mate van overeen- stemming op inhoud Krachtenveldanalyse zie ook : http://www.youtube.com/watch?v=1ncUD4thriIhttp://www.youtube.com/watch?v=1ncUD4thriI Beleidsadviezen schrijven

7 Grote invloed Kleine invloed MeewerkendTegenwerkend opportunisten vijanden coalitiepartners bondgenoten twijfelaars opponenten twijfelaars opportunisten coalitiepartners bondgenoten Kracht, genot en last

8 De lezer de weg wijzen in je stuk is als iemand een route uitleggen die je zelf heel goed kent. Je vergeet soms dat de ander die route totaal niet kent. Leeswijzer: De wegbewijzering van een geschreven stuk. bewering argument aanleiding citaat bron conclusie Ff kijken wat de route precies is… Beleidsadviezen schrijven 3. Ordening in je betoog: de leeswijzer

9 3. Ordening in je betoog: redeneertrant Van algemeen/abstract/groot Specifiek/concreet/klein Of andersom maar altijd in herkenbare verbinding Beleidsadviezen schrijven

10 Hoe zit dat bij m.b.o. instellingen die zich bij uitstek in elk geval richten op de kwalificatiefunctie? Hoe zit dat bij onze m.b.o.-instelling? Voorbeeld: Initiatieven gericht op versterking van de kwalificatiefunctie druisen soms in tegen versterking van de socialisatiefunctie (onderwijsraad 2007). Beleidsadviezen schrijven

11 Zoek de rode draad van het geheel Zorg dat de lezer het grote geheel logisch kan snappen en dat hij de links tussen de onderdelen kan volgen Beleidsadviezen schrijven Probleemanalyse Mogelijke keuzedilemma’s (pro’s en cons van de scenario’s) Mogelijke oplossingsstrategieën of scenario’s (kort-middellang- lang) Conclusies Adviezen

12 gegevensbeweringVertaling Er zijn verschillende soorten vertalingen bij argumentaties: Generalisatie Analogie Signaal Causaliteit Autoriteit Principieel 4. De logica in je betoog: argumenteren Beleidsadviezen schrijven

13 Gegeven: 30% van de steekproefpopulatie heeft gestemd op partij x Generalisatie: Bewering: 30% van de stemgerechtigden heeft gestemd op partij x Beleidsadviezen schrijven

14 Analogie: Gegeven: Op basis van de postbakopdracht in het assessment center blijkt dat u geen prioriteiten stelt Bewering: Geen prioriteiten stellen maakt de kans groot dat u deze functie niet met succes kunt vervullen. Beleidsadviezen schrijven

15 Gegeven: U heeft een I.Q. van 110 Bewering: Uw I.Q. is onvoldoende om een academische studie met succes te volgen Signaal: Beleidsadviezen schrijven

16 Gegevens: In Rusland ligt het sterftecijfer van mannen vijf keer hoger dan in West Europa. Per hoofd van de bevolking drinken Russen 14,5 liter pure alcohol per jaar (Ned. 7,9 liter) Bewering: Mogelijk is er een verband tussen alcoholgebruik en het hogere sterftecijfer van de Russische man Causaliteit: Beleidsadviezen schrijven

17 Bewering: De voetbal kwaliteit tijdens het WK voetbal was in technisch en tactisch opzicht slecht Gegeven: Cruijff en Maradonna geven in een interview aan dat het WK voetbal slechte technische en tactische kwaliteit voetbal liet zien Autoriteit: Beleidsadviezen schrijven

18 Gegeven: Terreurdaden maken onschuldige slachtoffers Bewering: Terreurdaden zijn altijd verwerpelijk Principieel: Agressie tegen onschuldige mensen is altijd verwerpelijk Beleidsadviezen schrijven

19 Soorten onderbouwingen bij argumentaties Enkelvoudige argumentatie Bewering Argument Beleidsadviezen schrijven

20 Soorten onderbouwingen bij argumentaties Meervoudige argumentatie Bewering Argument 1 Argument 2 Beleidsadviezen schrijven

21 Soorten onderbouwingen bij argumentaties Nevenschikkende argumentatie Bewering Argument 1 Argument 2 Beleidsadviezen schrijven

22 Soorten onderbouwingen bij argumentaties Onderschikkende argumentatie Bewering Argument Argument Beleidsadviezen schrijven

23 Wie is er aan het woord? Jij of je bron? Signaalwoorden / zinnen Ik vind… Volgens mij… Mijns inziens… Ik denk dat… Hieruit kan ik concluderen dat… Mijn standpunt / mening is… Mij wordt duidelijk dat… Of ‘ik’ en ‘mij’ vermijden: Dat wettigt de conclusie dat… Beleidsadviezen schrijven

24 Een bewering is alleen sterk als deze kan worden gestaafd met erkende bronnen en/of feitelijke informatie! Een bewering uit eigen koker maakt je beleidsadviezen waardeloos! Helder vermelde ‘feiten’, onderzoeksgegevens, erkende theorieën maken jouw adviezen persuasief Beleidsadviezen schrijven

25 Signaalwoorden voor een argument/bewering/conclusie Dus… Daarom… Kortom… Derhalve… Immers… Aangezien… Namelijk… Beleidsadviezen schrijven

26 5. Taalgebruik Spelling + stijl correct Juiste verwijswoorden op juiste begrip terug laten slaan Onnodige woorden schrappen Korte zinnen maar geen staccato Afkortingen vermijden Moeilijke woorden vermijden Huisstijl? Jargon vermijden Schrijf in een taal die de ontvanger begrijpt. Laat het door enkele anderen lezen voor je het publiceert


Download ppt "Beleidsadviezen schrijven beschreven wordt wat de huidige situatie is, wat daar ongewenst aan is en wat er aan gedaan kan worden om de wenselijke situatie."

Verwante presentaties


Ads door Google