De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Lessenreeks uitgeverij en boekhandel: actuele vraagstukken Het wetenschappelijke en educatieve boek 1 Tim Seynaeve project manager Van In 30.03.2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Lessenreeks uitgeverij en boekhandel: actuele vraagstukken Het wetenschappelijke en educatieve boek 1 Tim Seynaeve project manager Van In 30.03.2012."— Transcript van de presentatie:

1 Lessenreeks uitgeverij en boekhandel: actuele vraagstukken Het wetenschappelijke en educatieve boek 1 Tim Seynaeve project manager Van In 30.03.2012

2 Inhoud Deel 1A-,S- en W-boeken Deel 2Productontwikkeling bij S- en W-boeken Deel 3 Realisatie van S- en W-boeken Deel 4Markt van S- en W-boeken Deel 5 Verkoopkanalen + Promotie en PR van S- en W-Boeken 2

3 Verschillende soorten uitgeverijen 3 Tijdschriften- en krantenuitgeverijen Boekenuitgeverijen o Folio producten o Non-folioproducten alle gedrukte media multimedia

4 Hoe delen we uitgeverijen in? Indeling naargelang de markt die ze bedienen 4 Algemene uitgeverij publieksmarkt Educatieve uitgeverijleerlingen en uit het kleuter-, basis- en secundair onderwijs (Wetenschappelijke uitgeverij) studenten, lectoren, docenten, en onderzoekers van het hoger en universitair onderwijs Professioneel-informatieve uitgeverijprofessionele markt

5 Organisaties 5 Vlaamse Uitgevers Vereniging (VUV) verdedigt als vakvereniging de belangen van uitgevers van algemene boeken (fictie en non-fictie), educatieve, wetenschappelijke en informatieve uitgaven. Groep Algemene Uitgevers GAU fictie en non-fictie, kinderboeken en strips Groep Educatieve en Wetenschappelijke Uitgevers GEWU educatief, wetenschappelijk + professioneel-informatief

6 Categorieën A, S, en W A-titels Algemene uitgaven S-titels Studieuitgaven W-titelsProfessioneel-informatieve uitgaven 6

7 Waarom A, W- en S- categorieën? Leveringsvoorwaarden: boekhandelsmarge die een uitgever aan de titel verleent. 7 ong. 45 % A-boeken ong. 25 % S-boeken ong. 30 % W-boeken Inhoudelijke categorie van het boek

8 Kortingsoort en soort uitgeverijen Algemene uitgeverijen Educatieve uitgeverijen Wetenschappelijke uitgeverijen Professioneel-informatieve uitgeverijen 8 A-boeken S-boeken S- en W-boeken? W- boeken Tendens ook S-boeken?

9 9 Situering van de uitgaven S-boek voor basis-, secundair en hoger onderwijs Studieboeken met ict-integratie, gericht op een voorgeschreven curriculum/leerinhoud Publicatie op een papieren en/of digitale drager W-boek voor de professionele markt Vakinformatie Vaak zowel Nederlandstalig als Franstalig Publicaties kunnen crossmediaal zijn Ontwikkelingen van producten binnen de sector van de ‘need to know’ informatie voor de adviseurs en de functionaris binnen bedrijven en instellingen.

10 10 A-boek S-boek W-boek Productontwikkeling Realisatie

11 11 A-boek S-boek W-boek Markt Verkoopkanalen Promotie en pr

12 12 Deel 2 Productontwikkeling van S- en W-boeken

13 13 A-boek Productontwikkeling Sectorspecifieke clubs en netwerken ++ Rol scouts, buitenlandse redacteuren en agenten Authordriven Nauwelijks uitgeefplannen

14 14 S-boek Rol overheid Rol vakdeskundigen zeer groot Housedriven Gedetailleerde uitgeefplannen ++ Rol overheid Rol vakdeskundigen zeer groot Housedriven Gedetailleerde uitgeefplannen ++ W-boek Productontwikkeling

15 15 Rol van overheid S-boek De overheid is bevoegd voor de organisatie van het onderwijs in ruime zin (financiering, inrichten van opleidingen, programma hervormingen …). Eindtermen worden door de koepels vertaald in leerplannen. Bologna Verklaring bachelor-masterstructuur (bama: hervorming van het hoger onderwijs). Concentratiebeweging vanaf 2004: associaties van hogescholen rond een universiteit. W-boek De wetgever staat in voor de basiscontent (wetgeving). De overheid wordt concurrent-uitgever doordat zij meer en meer vakinformatie en wetgeving gratis aanbiedt.

16 16 De auteur moet een notoriëteit hebben in zijn vakgebied. Publicatie als onderdeel van carrièreplanning als specialist in de sector. Auteur als vakdeskundige Steeds moeilijker een adequaat auteursteam samen te stellen en langdurig aan één uitgever te binden: vergoeding via auteursrecht evolutie naar multimedia uitgaven

17 17 Het initiatief voor een uitgave vertrekt in hoofdzaak vanuit de uitgeverij. De uitgever bepaalt welke boeken hij in zijn portfolio nodig heeft en gaat zelf op zoek naar auteurs. Specifiek voor W- boek Bv. Uitgeverij Larcier Wetgeving wordt intern bijgehouden, gecoördineerd en geannoteerd. Meer up-to-date dan de content van de overheid. Bijzonder arbeidsintensief! Housedriven

18 18 De werkwijze waarop het boek tot stand komt is zeer specifiek: Gezamenlijk inhoud vastleggen Conceptbepaling Manuscript in delen of in een geheel aanleveren Opvolging conceptopbouw door fondsredacteurs en uitgever Screening wetenschappelijk comité Ruim redactieteam Hoe komt een boek tot stand? De persoonlijkheid van de uitgever zelf als professionele en loyale partner én de structuur, de graad van specialisering en de geloofwaardigheid van de uitgeverij worden steeds belangrijker.

19 19 Gedetailleerde uitgeefplannen Vooraf moet duidelijk concept, levenscyclus, doelgroep en het financiële luik in kaart gebracht worden. De realisatie is mede door de multimediale factor complex geworden. Strikte planning.

20 20 Deel 3 Realisatie van S- en W-boeken

21 21 Realisatie A-boek Vormgeving zeer belangrijk Coverbeeld

22 22 Inzet nieuwe media: zeer belangrijk als uitgeefmedium verkoopkanaal voor additionele info bij de uitgave Vormgeving (didactisch) belangrijk Kennis beeldgebruik Inzet nieuwe media: zeer belangrijk als uitgeefmedium verkoopkanaal voor additionele info bij uitgave Minder aandacht voor vormgeving wel voor conceptuele opbouw S-boekW-boek Realisatie

23 23 Inzet nieuwe media in basis- en secundair onderwijs ICT is geïntegreerd in leerplannen Vakoverschrijdende ICT-eindtermen

24 24 Inzet nieuwe media in hoger onderwijs (1) Situering (wettelijk kader) - de enveloppenfinanciering van de hogescholen en universiteiten - de financiële middelen voor wetenschappelijk onderzoek en projectontwikkeling. Deze hebben indirect een invloed op de werkvormen en leermiddelen die binnen de hogescholen en universiteiten kunnen georganiseerd of ontwikkeld worden.

25 25 De overheid kiest voor een aantal principes: Kwaliteitszorg: door voortdurende actualisering en optimalisering van de curricula o.a. op basis van externe actoren (beroepswereld, stageplaatsen enz.). - Het opzetten van internationale netwerken en één gemeenschappelijk Nederlands-Vlaams accreditatieorgaan. - Flexibilisering van het hoger onderwijs. - De uitbouw van studentgecentreerde programma’s waar competentieontwikkeling centraal staat. - Een verdere uitbouw van een digitale leeromgeving als basis voor innovatie van cursussen en opleidingen. - De inbedding van de opleidingen in een context van levenslang leren. Inzet nieuwe media in hoger onderwijs (2)

26 26 Inzet nieuwe media Voor een aanbieder van leermiddelen heeft dit o.m. als gevolg: - versterkte nood aan kwalitatief aanbod Werken op maat! - snelle actualisering, en dus naast klassieke boekwerken in beperkte oplage ook aandacht voor printing on demand (POD), en zeker voor een elektronisch aanbod - uitbouw informatiedatabanken, waaruit diverse types gebruikers onderdelen kunnen plukken - uitbouw van een helpdesk

27 27 - mogelijkheid om een boek te linken aan digitale werkvormen (oefeningen en oplossingen, downloads). - voortdurend actualiseren van een bepaalde materie verhoogt de druk voor de auteurs. Multimediaal werken Crossmediaal werken Technologische ontwikkelingen ICT geïntegreerde concepten vergen verschillende bijkomende kosten die drukken op het rendement van een methode.

28 28 Printing on demand (POD) Technologische ontwikkelingen De mogelijkheden van ICT zijn enorm en voortdurend in ontwikkeling. - Klant stelt zelf zijn boek samen. - Rekeninghoudend met een aanvaardbaar rendement voor kleinere oplagen. - POD over alle content heen: uitbouw van CMS-systeem. - Vraagt heel hoge investeringen en een aangepaste werkwijze van auteurs en redacteurs.

29 29 Inzet nieuwe media W-boek De ICT-ontwikkelingen bieden de mogelijkheid de wetgeving gekoppeld aan de commentaar geactualiseerd aan te bieden. We spreken van snelle informatie! De mogelijkheid tot voortdurend actualiseren van een bepaalde materie verhoogt de druk voor de auteurs.

30 30 Vormgeving en gebruik van beelden S-boek Complexe vormgeving (groot verschil tussen kleuter-, basis-, secundair en hoger). W-boek De vormgeving van het W- boek is minder complex.

31 31 Deel 4 Markt van S- en W-boeken

32 32 Markt A-boek Vooraf moeilijk in kaart te brengen Geen echte verdringingsmarkt, er kan altijd wel een boekje bij.

33 33 S-boek W-boek Kennis beeldgebruik ++ Vooraf goed in kaart te brengen Verdringingsmarkt Auteur = afnemer Vooraf goed in kaart te brengen Verdringingsmarkt Markt

34 34 De S en W markt kennen de identiteit van hun gebruiker. (uitdaging CRM systemen) Verdringingsmarkt o Er kan niet altijd nog een boekje bij. o Er zijn verschillende spelers op de markt aanwezig. o De markt is stagnerend en vraagt bijkomende investeringen in technologie. Specifiek voor S-boeken o Een boek uitbrengen dat niet voldoet aan een vak is een groot risico. Specifiek voor W-boeken o De uitgaven moeten zich situeren binnen het echt bruikbare en het need to know van de doelgroep. o Wat daarbuiten geproduceerd wordt valt vaak in de A markt tegen veel hogere kortingen. Markt

35 35 Wie zijn onze klanten? - de leerlingen en leerkrachten in basis- en secundair onderwijs, - de studenten, docenten en lectoren binnen de hogescholen, universiteiten en instellingen volwassenenonderwijs, hoger onderwijs voor sociale promotie. Zij kiezen steeds meer voor de boekhandel (campusboekhandel) als intermediair. De auteur als afnemer! Wie zijn de decision makers? Leerkracht, lector of docent. De rol van de leerkracht/docent/gebruiker (zelfs van de docent als auteur) verkleint. Eindbeslissing ligt veelal bij de vakgroep(coördinator). De uiteindelijke betaler is de leerling/student. Leerlingen (ouders!) en studenten kunnen de beslissing beïnvloeden; hun invalshoek is vaak beperkt tot het element prijs. Ook de directie – gevoelig voor de prijs van het onderwijs als concurrentie-element – is een beïnvloeder bij de beslissing. S-boek

36 36 Wie zijn onze klanten? Onze klanten zijn in principe de vakbeoefenaars, de beroepsfederaties, de instellingen en bedrijven waar de vakbeoefenaar werkt. In sommige gevallen ook de overheid en het onderwijs. W-boek Wie zijn de decision makers? De betaler is meestal de gebruiker en of zijn werkgever. Beiden beslissen tot aanschaf en of gebruik voor het gehele kantoor ( bedrijf of instelling)

37 37 Deel 5 Verkoopkanalen + Promotie en PR van S- en W-boeken

38 38 Verkoopkanalen + Promotie en PR Boekhandel ++ Bredere en gedifferentieerde verkoopkanalen Ketens met eigen inkopers Bredere en grovere methoden voor promotie Nauwelijks Direct Mails A-boek

39 39 Boekhandel = doorgeefluik Enkele gespecialiseerde winkels/leveranciers Direct Mails Verkoopkanalen + Promotie en PR Boekhandels Academische boekhandels Enkele gespecialiseerde winkels/leveranciers Direct Mails S-boekW-boek

40 40 Verkoopkanalen Boekhandel vooral doorgeefluik. Distributie hoofdzakelijk (65 %) via de boekhandel. o Standaard Boekhandel beheerst het boekhandelskanaal. o De boekhandel speelt geen rol in de besluitvorming met betrekking tot het gebruik van boeken of cursussen. Enkele gespecialiseerde winkels/leveranciers. De uitgever zelf Specifiek voor W-boeken: B2B en key accountmanagement.

41 41 Promotie + PR De marketingstrategie binnen deze markt is gebaseerd op twee peilers: o op continue basis productinformatie in de markt brengen. o het creëren van naambekendheid en het imago van ‘educatieve en wetenschappelijke’ uitgever (specialist binnen het domein) staande houden.

42 42 Marketingacties - de uitbouw en het onderhouden van de persoonlijke relatie met de gebruiker en/of de beslisser. - direct mailing gericht op de verstrekking van productinformatie en op imagobevestiging. - deelname aan studiedagen en congressen o.a. via sponsoring - vertegenwoordigers o.a. aanwezig op dagen van docenten, bijscholingen, opendeurdagen en andere evenementen waar de mogelijkheid is om het product voor te stellen. Zij ondersteunen de informatieve bijeenkomsten met klanten en potentiële klanten.

43 43 Marketingacties - key accountmanagement Aanwezigheid op bijscholingen en opleidingen, opendeurdagen en andere evenementen waar de mogelijkheid is om het product voor te stellen. Zij ondersteunen de informatieve bijeenkomsten met klanten en potentiële klanten. - adverteren in tijdschriften van de doelgroep - sampling Docenten en lectoren krijgen speciale korting op alle wetenschappelijke titels. Er worden ook veel gratis boeken aan docenten toegestuurd of verdeeld via hogescholen en universiteiten.

44 44 A-boek S-boek W-boek Productontwikkeling Sectorspecifieke clubs en netwerken ++ Rol scouts, buitenlandse redacteuren en agenten Authordriven Nauwelijks uitgeefplannen Realisatie Vormgeving zeer belangrijk Coverbeeld Rol overheid Rol vakdeskundigen zeer groot Housedriven Gedetailleerde uitgeefplannen ++ Inzet nieuwe media ++ Nieuwe media zeer belangrijk als uitgeefmedium en als verkoopkanaal voor additionele info bij de uitgave Vormgeving (didactisch) belangrijk Kennis beeldgebruik ++ Rol overheid Rol vakdeskundigen zeer groot Housedriven Gedetailleerde uitgeefplannen ++ Inzet nieuwe media ++ Nieuwe media zeer belangrijk als uitgeefmedium en als verkoopkanaal voor additionele info bij de uitgave Minder aandacht voor vormgeving wel voor conceptuele opbouw

45 45 A-boek S-boek W-boek Markt Vooraf moeilijk in kaart te brengen Geen echte verdringingsmarkt, er kan altijd wel een boekje bij Verkoopkanalen Promotie en pr Boekhandel ++ Bredere en gedifferentieerde verkoopkanalen Ketens met eigen inkopers Bredere en grovere methoden voor promotie Nauwelijks Direct Mails Vooraf goed in kaart brengen Verdringingsmarkt Auteur = afnemer Boekhandel = doorgeefluik Enkele gespecialiseerde winkels/leveranciers Direct Mails Vooraf goed in kaart brengen Verdringingsmarkt Auteur = afnemer Boekhandels Academische boekhandels Enkele gespecialiseerde winkels/leveranciers Direct Mails


Download ppt "Lessenreeks uitgeverij en boekhandel: actuele vraagstukken Het wetenschappelijke en educatieve boek 1 Tim Seynaeve project manager Van In 30.03.2012."

Verwante presentaties


Ads door Google