De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stichting Commissie Watersport Opleidingen Achterbanvergadering.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stichting Commissie Watersport Opleidingen Achterbanvergadering."— Transcript van de presentatie:

1 Stichting Commissie Watersport Opleidingen Achterbanvergadering

2 Agenda 1. Opening en mededelingen 2. Werkgroep versimpeling 3. CWO secretariaat 3. Ontwikkelingen in de markt 4. Controles 5. Financiën 6. Inhoudelijke ontwikkelingen 7. Rondvraag

3 Opening en mededelingen Petra van Lange, voorzitter CWO- bestuur

4 Commissie Watersport Opleidingen ‘Het zijn van een keurmerk voor consumenten dat de veiligheid en kwaliteit van Nederlandse watersportopleidingen waarborgt.’ Stichting CWO is een eigen rechtspersoon met in bestuur Watersportverbond, HISWA en ANWB Bestuur CWO heeft uitvoering secretariaat uitbesteed aan het Watersportverbond.

5 Commissie Watersport Opleidingen CWO deelnemers: 130 Verenigingen,lid Watersportverbond 44 zeil-vaarscholenlocaties, lid HISWA 45 zeil-vaarschool locaties ‘ongebonden’

6 Beleid CWO onafhankelijkheid optimalisatie secretariaat eenvoud en efficiency brede erkenning

7 Bestuur CWO Petra van Lange – Onafhankelijk voorzitter Geert Dijks – Hiswa Rody Franken – Watersportverbond Arjan Bakker - ANWB Wimold Peters – Onafhankelijk Het CWO- bestuur is onbezoldigd

8 2014 en verder Ontvlechten Secretariaat Uniforme tarieven voor aangesloten opleidingslocaties vanaf 2014 Een vereenvoudigd efficiënt systeem: - korte termijn optimaliseren secretariaat -lange termijn vereenvoudiging discipline’s en diplomalijn NOC-NSF en ISAF blijvend gekoppeld aan CWO

9 Versimpeling CWO Pieter van Kuppenveld

10 Onderzoek KC-leden gevraagd om input achterban: Vaarscholen Watersportverenigingen Opleiders Controleurs Secretariaat

11 Reacties Vaarscholen 13 reacties, waarvan één combinatie meerdere vaarscholen; Verenigingen 33 reacties (2 die geen problemen hebben en 1 die mij veel sterkte wenst); Controleurs 2 reacties; Opleiders geen reacties; Secretariaat geen reactie (later diverse suggesties); Verdere input is gekomen tijdens de controleursvergadering op 6 november 2012 en tijdens de Opleiders Her- en Bijscholing op 25 november 2012

12 Opmerkingen vaarscholen Er zijn teveel disciplines in consumenten-opleidingen en daarmee kaderbevoegdheden; Erg veel administratieve handelingen in CGO, dat kan met digitalisering veel simpeler zoals aanvragen beoordelaars en gedelegeerden, aan- en afmelden kandidaten en beoordelingsmomenten, bestellen diploma’s en vorderingenstaten; Administratie afgeronde instructeurs op intranet zichtbaar = eenvoudige administratie en controle; Voorbeeld portfolio op extranet;

13 Opmerkingen vaarscholen Er is verschil in normering (instructeurs) tussen vaarscholen en verenigingen, zorg voor meer uitwisseling van kennis; Laat Opleiders veel meer zelf intern beoordelen; Aanvragen gedelegeerden/PvB-beoordelaar door opleidingslocaties zelf laten regelen (uit lijst ‘goedgekeurde’ namen). Via secretariaat loopt dit moeizaam

14 Conclusie vaarscholen het huidige opleidingssysteem sluit inhoudelijk behoorlijk aan bij de vaarscholen hoewel er op uitvoeringsniveau verbeteringen te bereiken zijn; Ook is er de wens om (veel) meer intern/onderling te regelen zonder tussenkomst van het secretariaat; Bereikbaarheid/reactietijd van het secretariaat is niet altijd optimaal (info@cwo.nl wordt met name genoemd).info@cwo.nl

15 Opmerkingen verenigingen CGO is moeilijk uitvoerbaar, opleiden instructeurs is probleem; Systeem met beoordelingsgemachtigde werkte veel beter; Voorbeeldformat maken voor port-folio, lesvoorbereiding etc, niet zelf wiel opnieuw uitvinden; Regio Opleidings Teams functioneren niet; Kosten voor kleine verenigingen hoog (inhuren externe beoordelaar, volgen opleidingen, diploma’s (diploma € 5,10, handlingkosten 2 diploma’s € 8,50))

16 Opmerkingen verenigingen Oudere verenigingsleden die altijd de opleidingen verzorgd hebben (en veel kennis hebben) hebben geen zin in uitgebreide opleidigstrajecten en haken af; Krijgen weinig/geen informatie van CWO over wijzigingen, procedures etc.

17 Conclusie verenigingen: overgang naar het CWO-opleidingssysteem bij de verenigingen verloopt moeizaam terwijl uit de controles blijkt dat er goede opleidingen zijn; de informatieverstrekking naar/begeleiding van de verenigingen is verre van optimaal (waarbij ze ook zelf meer kunnen ondernemen, informatie hebben heeft twee kanten: aangereikt krijgen en erom vragen); dit blijkt ook uit reacties waarbij geen onderscheid gemaakt wordt tussen CWO en Watersportverbond, terwijl dat laatste het aanspreekpunt voor de verenigingen is.

18 Werkgroep Pieter van Kuppenveld Ids Hemminga (zeilschoolachtergrond) Frans Robertus (watersportverenigingen)

19 Hoofdconclusie Hoewel er kritische opmerkingen zijn over het functioneren (op onderdelen) van de CWO –een persoon maakte de opmerking dat de CWO de weg helemaal kwijt is- is er niemand die vond dat de CWO overbodig is/opgeheven moet worden. Dat is op zich positief en geeft ook een verantwoordelijkheid naar de toekomst!

20 Voorstel Instructeursopleiding volgens Kwaliteitsstructuur Sport (KSS) Voordelen: Erkenning instructeursdiploma (nationaal en internationaal); Komt tegemoet aan de wens van veel opleidingslocaties; Nadelen: Gebonden aan richtlijnen die hierbij horen.

21 Instructeursniveau’s handhaven: I-2, I-3, I-4, * en O. Bevoegheid I wordt aangegeven door diploma Eigen Vaardigheid (EV). Verder kunnen in de opleiding modules komen die aansluiten op de prakrijk van het lesgeven: jeugd, aan boord, op afstand, volwassenen. De beheersing blijkt uit het portfolio van de I. Voordelen: Overstap tussen verschillende scheepstypes/instructiesoorten wordt eenvoudiger (is ook reëel: CGO is bedoeld om overstap van instructeurs tussen verschillende sporten mogelijk te maken, waarom moeten wij dan binnen één sport differentiëren?);

22 Diploma’s cursisten Diplomalijn terugbrengen tot volgende discipline’s: Jeugdzeilen (tot 12 jaar, dan discipline ‘zeilen’); Zeilen (onderverdeeld in KVB 1-water, KVB 2- water, kust en zee); Windsurfen (onderverdeling nader uitwerken indien nodig) Brandingzeilen Motorbootvaren (KVB 1-water, KVB 2-water, kust en zee); Roeien

23 Niveau’s I t/m III (zoals nu). Aan de eisen hoeft niets veranderd te worden, die bestaan al. In de omschrijving op de diploma’s wordt aangegeven in welk vaartuig de beoordeling heeft plaatsgevonden

24 Operationele vereenvoudigingen Er zijn diverse aanzetten tot vereenvoudiging gegeven voorbeeld portfolio voor I-2 en I-3 (van I-4 en hoger mag verwacht worden dat ze dat zelfstandig kunnen); responstijd secretariaat verbeteren (lijkt al te werken); generieke kwalificaties andere sporten overnemen (= essentie CGO);

25 geen onderscheid in disciplines voor PvB’s instructeursniveaus, één op één overnemen; opleidingslocaties die moeilijkheden hebben met vinden begeleiders moeten dit melden aan het secretariaat. Het secretariaat bemiddelt met het vinden van begeleiders (WSV heeft zo’n poule, wordt niet/nauwelijks gebruikt); CGO-documentatie begrijpelijker/toegankelijker maken.

26 Diverse procedures doornemen op doel/zin Er zijn in de (instructeus)opleidingen diverse stappen in bepaalde volgorde gezet. Dat is niet altijd zinvol. Bijvoorbeeld een eis om eerst onderdeel A afgerond te hebben voordat men een begin mag/kan maken met onderdeel B kan –door tijdsindeling- demotiverend werken (voorbeeld: iemand mag pas aan zijn *-stage beginnen als hij I-4 is (=alle PvB’s afgerond). Mi is voldoende dat afronding * plaats vindt nadat I-4 behaald is. Daardoor kunnen onderdelen parallel lopen en de totale opleiding I-4* in één seizoen plaats vinden).

27 Vanaf 1 januari zal het secretariaat worden uitgevoerd door: Uitvoering door bekende mensen vanuit nieuwe locatie Radha Gena, Thom Hoff, Bas Henrichs, Jelle de Wit Alle uitingen blijven gewoon CWO! CWO secretariaat

28 Locatie: Breukeleveensemeentje 4 1231 LM Loosdrecht Telefoonnummer wordt 085 nummer Nieuwe locatie biedt ruimte voor bestuurs/ commissie- vergaderingen en cursussen Locatie aan het water met praktijk mogelijkheden

29 Veranderingen zullen geleidelijk worden ingevoerd met als doel vlotte en efficiënte dienstverlening Wat redelijkerwijs digitaal afgehandeld kan worden zal digitaal worden Functionaliteiten systeem zal gericht zijn op zelf zaken kunnen regelen binnen de rechten die je hebt Organisatie zal zo efficiënt mogelijk worden ingericht met zo hoog mogelijk service niveau. Naast algemeen nummer ook noodnummer, in seizoen ook in avonduren voor gebruikers van het systeem. Bestellingen zullen via webshop geregeld worden, hierin is voorraad zichtbaar en levertijd binnen 3 dagen in huis. Eigen keuze in wijze van verzending Zo spoedig mogelijk zal overige facturatie geheel digitaal worden afgehandeld

30 Aanbod Proeven van bekwaamheid vanuit locatie Aanbod Centrale examens vanuit locatie Aanbod snelle beoordeling portfolio’s Aanbod registratie tbv onkostenvergoedingen

31 Ontwikkelingen in de markt Geert Dijks, CWO bestuurslid erkenning

32 Bestelde CWO diploma’s, zegels etc.. Daling 28% in 4 jaar

33 Ontwikkelingen Toekomst waterrecreatie en watersport Demografie en leefstijl Politiek en beleid Economisch BTW op zeilles en op verhuur Onkostenvergoedingen instructeurs Promotie en Marketing

34 Ontwikkelingen CWO Wimold Peters, CWO bestuurslid ontwikkeling

35 Huidige situatie CWO 90 vaarscholen jaarbijdrage en diploma’s / VS 130 verenigingen diploma’s en VS Dienstverlening opleidingslocaties Secretariaat Ondergebracht bij WSV

36 CWO 2014 en verder 90 vaarscholen jaarbijdrage en diploma’s / VS 130 verenigingen diploma’s / VS én jaarbijdrage Dienstverlening opleidingslocaties Onafhankelijk Secretariaat

37 Tarieven 2013 aansluiting Jaarbijdragen alle locaties (gebonden = lid HISWA of Watersportverbond) Cat. 0 = 0 - 60 Cat. 1 = 60 -150 Cat. 2 = 150 - 300 Cat. 3 = 300 - 500 Cat. 4 = 500 - 750 Cat. 5 = 750 - 1.250 2013 Omschrijving HISWA vaarscholen Verenigingen lid WSV Ongebonden vaarscholen Jaarbijdrage Categorie 0€ 250€ 0€ 300 Jaarbijdrage Categorie 1€ 350€ 0€ 700 Jaarbijdrage Categorie 2€ 700€ 0€ 1.250 Jaarbijdrage Categorie 3€ 1.150€ 0€ 2.000 Jaarbijdrage Categorie 4€ 1.500€ 0€ 2.550 Jaarbijdrage Categorie 5€ 2.300€ 0€ 3.250

38 Tarieven 2014 aansluiting groeipad naar uniforme tarieven Jaarbijdragen alle locaties (gebonden = lid HISWA of Watersportverbond) 2014 Omschrijving HISWA vaarscholen Verenigingen lid WSV Ongebonden vaarscholen en verenigingen Jaarbijdrage Categorie mini€ 150€ 75€ 200 Jaarbijdrage Categorie 0€ 250€ 125€ 300 Jaarbijdrage Categorie 1€ 350€ 200€ 700 Jaarbijdrage Categorie 2€ 700€ 400€ 1.250 Jaarbijdrage Categorie 3€ 1.150€ 400€ 2.000 Jaarbijdrage Categorie 4€ 1.500nvt€ 2.550 Jaarbijdrage Categorie 5€ 2.300nvt€ 3.250 Cat. mini < 30

39 Jaarbijdragen alle locaties (gebonden = lid HISWA of Watersportverbond) 2015 Omschrijving HISWA vaarscholen Verenigingen lid WSV Ongebonden vaarscholen en verenigingen Jaarbijdrage Categorie mini€ 150 € 200 Jaarbijdrage Categorie 0€ 250 € 300 Jaarbijdrage Categorie 1€ 350 € 700 Jaarbijdrage Categorie 2€ 700 € 1.250 Jaarbijdrage Categorie 3€ 1.150€ 700€ 2.000 Jaarbijdrage Categorie 4€ 1.500nvt€ 2.550 Jaarbijdrage Categorie 5€ 2.300nvt€ 3.250 Vereniging lid WSV cat 3 in 2016 100% = euro 1150 Tarieven 2015 aansluiting uniforme tarieven bereikt Cat. mini < 30

40 Controles Rody Franken, CWO bestuurslid borging

41 Uitslagen seizoen 2013

42 Uitslagen 2009 - 2013 Aantallen Gecontroleerd in 2009 Gecontroleerd in 2010 Gecontroleerd in 2011 Gecontroleerd in 2012 Gecontroleerd in 2013 Verenigingen00141547 Vaarscholen5257404216 Totaal5257545762 Aantal Goed 2946324636 Aantal Voldoende 215576 Aantal Onvoldoende 2617418

43 Financiën 20132014 ForecastBegroting 64.610 76.000 79.977 70.000 21.085 20.000 23.763 20.000 2.325 2.200 1.738 2.000 193.500 190.200

44 Inhoudelijke ontwikkelingen Petra van Lange, CWO voorzitter Nieuwe bestuursleden Erkenning CWO bij MBO en HBO opleidingen

45 Rondvraag

46 BORREL


Download ppt "Stichting Commissie Watersport Opleidingen Achterbanvergadering."

Verwante presentaties


Ads door Google