De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

JEUGDSPORTFONDS Paula Vanhoovels – 4 juli ‘09. 1.Clubscouting - resultaten 2.Reglement Jeugdsportfonds 3.Indienen van de aanvraag – Timing 4.Bestedingsmogelijkheden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "JEUGDSPORTFONDS Paula Vanhoovels – 4 juli ‘09. 1.Clubscouting - resultaten 2.Reglement Jeugdsportfonds 3.Indienen van de aanvraag – Timing 4.Bestedingsmogelijkheden."— Transcript van de presentatie:

1 JEUGDSPORTFONDS Paula Vanhoovels – 4 juli ‘09

2 1.Clubscouting - resultaten 2.Reglement Jeugdsportfonds 3.Indienen van de aanvraag – Timing 4.Bestedingsmogelijkheden 5.Kwaliteitslabel

3 Facultatieve opdracht JEUGDSPORT Algemeen Bezorgdheid betreffende de jeugdwerking in de sportverenigingen Specifiek atletiek Jeugdwerking in de verenigingen ondersteunen en optimaliseren Duur: 2009-2012 met mogelijkheid tot verlenging

4 BUDGET Jeugdsportfonds Overheid:40.000 euro VAL:10.000 euro 44.000 euro gaat volledig naar de verenigingen 6.000 euro wordt gebruikt voor overheadkosten Vooronderzoek (clubscouting) Overheid: 8.500 euro

5 Vooronderzoek: CLUBSCOUTING

6 Resultaten Verwerking gegevens Twee verenigingen komen niet in aanmerking voor het Jeugdsportfonds: TJAK (jogvereniging) LAC (geen jeugdleden, zelf afgehaakt) Eén vereniging werd nog niet verwerkt (scouting op 3/7). Begrippen Jeugdleden = tot en met scholier (tot 18 jaar) Gediplomeerde = beschikt over VTS-diploma of bach LO - master LO of geassimileerde

7 Weergave voor de clubs Telkens p10, p25, p50, p75, p90 en gemiddelde p90 = 10% van de clubs haalt de score Clubgegevens worden vergeleken met deze percentielen. Fiche per club, bv. p10 5,2%sterk onvoldoende p25 10,4%onvoldoende p50 15,2%voldoende p75 20,1%goed p90 25,6%zeer goed Gemiddelde 14,8% CLUBSCOUTING - statistieken per club gekleurd.xls

8 1. Jeugdleden

9 % Jeugdleden Jeugdleden tov. totaal aantal leden p1011,64% p2516,97% p5022,33% p7531,09% p9039,66% gemiddelde22,6% bemerkingen: Het % wordt beïnvloed door een al dan niet goede Start to Run werking

10 % Jeugdatleten = jeugdleden met wedstrijdvergunning Jeugdatleten tov. totaal aantal leden met een wedstrijdvergunning p1043,63% p2554,05% p5062,46% p7569,74% p9074,32% gemiddelde62,36% bemerkingen: Een goede doorstroming/werking in de seniorcategorie kan deze cijfers beïnvloeden

11 % Jeugdatleten tov. % jeugdleden Aantal jeugdatleten tov. aantal jeugdleden p1079,37% p2587,91% p5094,12% p7597,86% p90100% gemiddelde92,67% Slechts 10 verenigingen maken geen onderscheid tussen jeugdleden mét of zonder wedstrijdvergunning

12 Deelname PUP-MIN-CAD aan minstens 4 wedstrijden % van de actieve PUP-MIN-CAD dat deelneemt aan minstens 4 wedstrijden tijdens het zomerseizoen P10 6 % gemiddelde31% P25 20 % hoogste score81% P50 30 % laagste score0% P75 37 % P90 46 % bemerkingen - clubs met een grote allochtonenwerking hebben het moeilijk om kinderen naar wedstrijden te krijgen - enkel wedstrijden tijdens het zomerseizoen - BEN niet meegerekend, nog geen behoefte om dit aan te moedigen

13 Deelname PUP-MIN-CAD aan 3 verschillende disciplinegroepen % van de jeugdleden PUP-MIN-CAD dat deelneemt aan minstens 3 verschillende disciplinegroepen tijdens het zomerseizoen p106% p2525 % p5034 % p7543 % p9051 % gemiddelde35 % hoogste score81 % laagste score0 % 6 disciplinegroepen bepaald: spurt – horden – afstandlopen – springen – werpen - meerkamp

14 2. Jeugdtrainers

15 Gediplomeerde trainers p1028,57% p2542,11% p5050% p7564,29% p9075% gemiddelde52,38% Gediplomeerde jeugdtrainers p1020% p2537,5% p5050% p7566,67% p9081,25% gemiddelde54,05% bemerkingen: - hoger % gediplomeerde jeugdtrainers dan % gediplomeerde trainers ?!  juiste weergave ?

16 Gediplomeerde jeugdtrainers per jeugdatleet p101 VTS-trainer per 106atleten p251 VTS-trainer per 54atleten p501 VTS-trainer per 30atleten p751 VTS-trainer per 20atleten p901 VTS-trainer per 15atleten gemiddelde1 VTS-trainer per 28atleten bemerkingen: aantal VTS-gediplomeerden zal sterk stijgen door organisatie ASP-INI

17 Diplomaverdeling Jeugdtrainers BEN-PUP-MIN aandeel INI 42,7 % TB 21,7 % TA 17,2 % bach LO 11,6 % mas LO 6,82 % Jeugdtrainers CAD-SCH aandeelINI 24,3 % TB 31,9 % TA 32,2 % bach LO 6,88 % mas LO 4,71 %

18 3. Jeugdcoördinator - Jeugdbeleid

19 Jeugdcoördinator Jeugdcoördinator BEN-PUP-MIN 88,10 % hebben een JSC BEN-PUP-MIN 11,90 % hebben geen JSC BPM Jeugdcoördinator CAD-SCH 66,67 % hebben een JSC CAD-SCH 33,33 % hebben geen JSC CAD-SCH

20 Jeugdcommissie 42,17%heeft een jeugdcommissie 57,83%heeft geen jeugdcommissie

21 Doelstellingen jeugdcategorieën 39,51%van de clubs heeft omschreven doelstellingen voor de jeugdcategorieën 60,49%van de clubs heeft geen omschreven doelstellingen voor de jeugdcategorieën

22 Onderscheid recreanten/competitieleden 59,52%van de clubs maakt een onderscheid tussen recreanten en competitieatleten 40,48%van de clubs maakt geen onderscheid tussen recreanten en competitieatleten clubs > 250 actieve leden 69,44%van de clubs maakt een onderscheid tussen recreanten en competitieatleten 30,56%van de clubs maakt geen onderscheid tussen recreanten en competitieatleten clubs < 250 actieve leden 50,00%van de clubs maakt een onderscheid tussen recreanten en competitieatleten 50,00%van de clubs maakt geen onderscheid tussen recreanten en competitieatleten Conclusie: Clubs met meer actieve leden maken meer het onderscheid tussen recreatieve en competitieve leden

23 Specifieke trainingen miniemen 76,19 % van de clubs biedt sporadisch specifieke trainingen aan voor miniemen, gegeven door hoger opgeleide trainers 23,81 % van de clubs biedt geen specifieke trainingen aan voor miniemen, gegeven door hoger opgeleide trainers gemiddeld aantal specifieke sessies per week 1,38 keer per week (47 clubs hebben aantal sessies doorgegeven)

24 Talentwerving 47,62 % van de clubs heeft een eigen talentendetectiesysteem 52,38 % van de clubs heeft geen eigen talentendetectiesysteem 83,33 % van de clubs heeft een actie om doelgericht talent te werven 16,67 % van de clubs heeft geen actie om doelgericht talent te werven

25 Informatiebrochure – Infosessie voor ouders 90,24 % van de clubs heeft een informatiebrochure voor nieuwe leden 9,76 % van de clubs heeft geen informatiebrochure voor nieuwe leden 65,48 % van de clubs organiseert jaarlijks een infosessie voor ouders van jeugdleden 34,52 % van de clubs organiseert niet jaarlijks een infosessie voor ouders van jeugdleden

26 Incentives voor kansengroepen 36,90 % van de clubs heeft incentives voor kansengroepen 63,10 % van de clubs heeft geen incentives voor kansengroepen

27 4. Sportkampen

28 54 clubs organiseren 1 of meerdere sportkampen = 64,29 % van de clubs 1 sportkamp 28,57 % 2 sportkampen 17,86 % 3 sportkampen 17,86 % - jaarlijks nemen 2669 kinderen deel aan een sportkamp van één van de atletiekverenigingen - gemiddeld nemen 58 kinderen deel aan een sportkamp

29 REGLEMENT JEUDGSPORTFONDS

30 Wie komt in aanmerking ? Elke vereniging die - op 31 maart van het kalenderjaar aangesloten is bij de VAL - de financiële verplichtingen heeft vervuld - minstens 30 leden heeft op 31 maart van het lopende kalenderjaar

31 De criteria 8 deelaspecten:  Deelaspect 1:Competitief kader – 15%  Deelaspect 2:Funhappenings – 15%  Deelaspect 3:Sportkampen – 10%  Deelaspect 4:Clubclustering – 15%  Deelaspect 5:Interne organisatie – 15%  Deelaspect 6:Talentdetectie en –ontwikkeling – 15%  Deelaspect 7:Maatschappelijke waarden – 5%  Deelaspect 8:Clubparticipatie – 10% Telkens een % van het totale budget bepaald Een maximum per club : 1-7 = 400 euro, 8 = onbeperkt

32  Een club kan maximaal 1 maal een financiële ondersteuning ontvangen per onderdeel.  Een club kan maximaal voor 8 onderdelen in aanmerking komen per kalenderjaar.  Een club kan vrij kiezen voor welk onderdeel het een aanvraag wil indienen of niet.  Het niet indienen van een aanvraag voor één deelaspect kan geen aanleiding geven tot verminderde subsidie voor andere deelaspecten.

33 Deelaspect 1 tot en met 7: Behalen van de minimale voorwaarde50 punten Behalen van de tweede voorwaardeextra 25 punten Behalen van de derde voorwaardeextra 25 punten Deelaspect 8: Extra: behalen van de vierde voorwaardeextra 25 punten

34 Fondsbepaling Op basis van punten behaald in de deelaspecten  De club dient een aanvraag in  Het budget wordt bepaald  De club dient kosten in voor het te besteden budget

35 Kwaliteitslabel Jeugdwerking Gouden – Zilveren – Bronzen jeugdclub Op basis van het aantal malen behalen van de minimumnorm, de tweede voorwaarde en de derde voorwaarde.

36 Deelaspecten

37 1. COMPETITIEF KADER Minimale voorwaarde Minstens 15 % van de actieve jeugdleden PUP-MIN-CAD neemt deel aan minstens 4 wedstrijden tijdens het zomerseizoen Tweede voorwaarde 2009 : minimaal 20% van de actieve jeugdleden PUP-MIN-CAD neemt deel aan minstens 4 wedstrijden tijdens het zomerseizoen én Minstens 5% van de jeugdleden BEN/PUP/MIN neemt deel aan de Jeugddag van de Vlaamse Atletiekliga Derde voorwaarde 2009 : minimaal 25% van de actieve jeugdleden PUP-MIN-CAD neemt deel aan minstens 3 verschillende disciplinegroepen tijdens het zomerseizoen én De club neemt deel aan de Beker van Vlaanderen cadetten en scholieren, zowel bij de jongens als bij de meisjes Totale besteedbare som voor dit onderdeel : 15 % van clubgedeelte = 6600 euro Maximale bijdrage per club: 400 euro

38 2. FUNHAPPENINGS Minimale voorwaarde: De vereniging organiseert een Funhappening die voldoet aan de volgende voorwaarden: de Funhappening wordt gecoördineerd door een VTS- opgeleide of -ingeschaalde de maximale duurtijd bedraagt 2u maximale grootte van de groepen: 15 kinderen/groep de Funhappening wordt uiterlijk 1 maand vooraf bekend gemaakt bij de VAL dmv. een gestandaardiseerd inlichtingsformulier. Tweede voorwaarde De Funhappening staat ook open voor leden van andere verenigingen en voor niet- aangeslotenen Derde voorwaarde De Funhappening wordt als alternatieve competitievorm voor BEN/PUP georganiseerd en opgenomen in de wedstrijdkalender van de Vlaamse Atletiekliga 2009: nvt Totale besteedbare som voor dit onderdeel : 15 % van clubgedeelte = 6600 euro Maximale bijdrage per club: 400 euro

39 3. SPORTKAMPEN Minimale voorwaarde De vereniging organiseert een sportkamp dat voldoet aan de volgende voorwaarden: het sportkamp staat onder leiding van een VTS- opgeleide de club bepaalt het programma en de invulling van de lesgevers sportkamp jeugd < 14jaar: het sportkamp staat open voor leden uit andere verenigingen en voor niet-aangeslotenen sportkamp jeugd > 14 jaar: het sportkamp staat open voor leden uit andere verenigingen duur: minimaal 3 dagen staat open voor minimaal 30 deelnemers Tweede voorwaarde minstens 40% van de begeleiders zijn VTS- trainers Derde voorwaarde De vereniging werkt samen met een andere atletiekvereniging door een gezamenlijke organisatie en/of stelt haar sportkamp open voor leden uit een andere vereniging. Totale besteedbare som voor dit onderdeel : 10 % van clubgedeelte = 4400 euro Maximale bijdrage per club: 400 euro

40 4. CLUBCLUSTERING Minimale voorwaarde De vereniging werkt aan alle bewegingsvaardigheden bij BEN/PUP/MIN door toepassing van speelse atletiekvormen De vereniging biedt vanaf de cadettencategorie minstens 4 disciplines aan waarbij de begeleiding gebeurt door een VTS-opgeleide van minstens Trainer B-niveau in de betrokken discipline Tweede voorwaarde  Voor miniemen wordt maximaal éénmaal per week een meer disciplinegerichte training aangeboden door een VTS Trainer B-opgeleide en dit gedurende minimaal 20 weken/jaar.  De vereniging biedt minstens 5 disciplines aan waarbij de begeleiding gebeurt door een VTS- opgeleide van minstens Trainer B-niveau in de betrokken discipline Derde voorwaarde Voor miniemen wordt maximaal éénmaal per week een meer disciplinegerichte training aangeboden door een VTS Trainer B-opgeleide en dit gedurende minimaal 20 weken/jaar. De vereniging biedt minstens 6 disciplines aan waarbij de begeleiding gebeurt door een VTS- opgeleide van minstens Trainer B-niveau in de betrokken discipline. Totale besteedbare som voor dit onderdeel : 15 % van clubgedeelte = 6600 euro Maximale bijdrage per club: 400 euro

41 5. INTERNE ORGANISATIE Minimale voorwaarde  de vereniging beschikt over een jeugdsportcoördinator BEN/PUP/MIN die de sporttechnische activiteiten aanstuurt.  de vereniging biedt minstens één nevenactiviteit/jaar aan voor de jeugd  de vereniging beschikt over een informatiebrochure voor nieuwe leden of organiseert jaarlijks een infosessie voor ouders van jeugdatleten Tweede voorwaarde De jeugdsportcoördinator beschikt over een VTS-opleiding Trainer B of een VTS-diploma Initiator + een diploma van VTS-Jeugdsportbegeleider Derde voorwaarde  de club beschikt over een jeugdsportbeleidsplan met de structuur van de jeugdbegeleiding in de club.  de club past het talentdetectiesysteem toe dat de federatie voorziet (afname clubtests / observatie van jongeren). Totale besteedbare som voor dit onderdeel : 15 % van clubgedeelte = 6600 euro Maximale bijdrage per club: 400 euro

42 6. TALENTDETECTIE en - ONTWIKKELING Minimale voorwaarde de vereniging overhandigt jaarlijks aan de Vlaamse Atletiekliga een lijst van talentvolle jongeren. Op basis van deze lijst worden jongeren uitgenodigd voor provinciale trainingen. Tweede voorwaarde minstens 5% van de actieve jeugdleden neemt deel aan de provinciale talentendagen minstens 50% van de atleten die uitgenodigd werden voor de provinciale trainingen nemen deel aan 50% van de sessies. Derde voorwaarde minstens 10% van de actieve jeugdleden neemt deel aan de provinciale talentendagen minstens 75% van de atleten die uitgenodigd werden voor de provinciale trainingen nemen deel aan 50% van de sessies. Totale besteedbare som voor dit onderdeel : 15 % van clubgedeelte = 6600 euro Maximale bijdrage per club: 400 euro

43 7. MAATSCHAPPELIJKE WAARDEN Minimale voorwaarde de vereniging neemt minstens één initiatief per jaar om kinderen uit maatschappelijk achtergestelde groepen te integreren en/of om allochtonen te integreren in de werking van de club. Tweede voorwaarde de vereniging neemt minstens drie initiatieven per jaar om kinderen uit de doelgroep te integreren. Derde voorwaarde de vereniging heeft een gestructureerde samenwerking met andere instanties (bv. OCMW) of federaties (bv. VLG) om jongeren uit de doelgroep te integreren. Totale besteedbare som voor dit onderdeel : 5 % van clubgedeelte = 2200 euro Maximale bijdrage per club: 200 euro

44 8. CLUBPARTICIPATIE 50 punten minstens beschikken over 45 jeugdleden dd. 31 maart van het lopende kalenderjaar minstens 1 VTS jeugdtrainer per 35 actieve jeugdleden 75 punten minstens beschikken over 90 jeugdleden dd. 31 maart van het lopende kalenderjaar minstens 1 VTS jeugdtrainer per 25 actieve jeugdleden 100 punten minstens beschikken over 145 jeugdleden dd. 31 maart van het lopende kalenderjaar minstens 1 VTS jeugdtrainer per 20 actieve jeugdleden 125 punten minstens beschikken over 230 jeugdleden dd. 31 maart van het lopende kalenderjaar minstens 1 VTS jeugdtrainer per 20 actieve jeugdleden Totale besteedbare som voor dit onderdeel : 10% van het clubgedeelte = 4400 euro Maximale bijdrage per club: per club : onbeperkt Indien niet al het geld besteed wordt, zal het resterende bedrag verdeeld worden over alle verenigingen die voldoen aan deze algemene instapnorm.

45 BUDGET CLUBS:44.000euro %bedragmax / club 1clubparticipatie104400onbeperkt 2competitief kader156600400 3funhappenings156600400 4sportkampen104400400 5clubclustering156600400 6interne organisatie156600400 7talentdetectie156600400 8maatschappelijke waarden52200200 44000

46 Max. bedrag per onderdeel Waarde per punt clubparticipatie44000,51 competitief kader66000,76 funhappenings66000,76 sportkampen44000,51 clubclustering66000,76 interne organisatie66000,76 talentdetectie66000,76 maatschappelijke waarden20000,23 per onderdeel kunnen 87 (clubs) x 100 punten behaald worden = max. 8700 punten

47 Indien niet alle verenigingen optimaal gebruik maken van het fonds wordt het resterend aantal punten herberekend over de overige verenigingen op basis van het algemeen instapcriterium “clubparticipatie”. Bv. 6500 van de 8700 te verdelen punten werden behaald. 2200 punten kunnen herverdeeld worden onder de clubs die in aanmerking komen voor het jeugdsportfonds: puntenx 4.63 club 150 232 club 250 232 club 375 347 club 475 347 club 550 232 club 675 347 club 7100 463 475 2200 2200 euro / 475 punten = 4,63 4,63 = coëfficiënt

48 INDIENEN ANVRAAG TIMING

49 INDIENEN VAN DE AANVRAAG Op basis van het aanvraagformulier (downloadbaar via extranet) uiterlijk 31 augustus. F:\CLUBSCOUTING\Jeugdsportfonds - aanvraagformulier.doc Het aanvraagformulier dient per e-mail te worden verzonden naar jeugdsportfonds@val.be jeugdsportfonds@val.be deelaspecten 2 tot en met 7 : uiterlijk 15 oktober op basis van de verantwoordingsstukken (zie document “Bestedingsmogelijkheden”) die ingediend worden voor 1 oktober deelaspecten 1 en 8: berekening door de VAL tegen 15 november. De verenigingen dienen de verantwoordingsstukken voor het resterend bedrag in voor 1 december. Afrekening

50 TIMING 31 augustusclub: indienen aanvraag ondersteuning Jeugdsportfonds 30 septemberVAL: berekening eerste deel van de ondersteuning en rapportering naar de clubs 1 oktoberclub: uiterlijke datum indienen verantwoordingsstukken voor eerste deel van de ondersteuning 15 oktoberVAL: uiterlijke datum afrekening eerste deel van de ondersteuning 15 novemberVAL: verwerking bijkomende gegevens door de VAL en rapportering naar de clubs 1 decemberclub: uiterlijke datum indienen verantwoordingsstukken voor tweede deel van de ondersteuning 15 decemberVAL: uiterlijke datum afrekening tweede deel van de ondersteuning

51 ONDERSTEUNING Na toekenning van het subsidiebedrag dient de club de kosten te staven met een uitgavenoverzicht, downloadbaar via extranet. De kosten dienen minimaal gelijk te zijn met de “toegekende” subsidie.

52 BESTEDINGSMOGELIJKHEDEN

53 Kosten voor het volgen van bijscholingen / opleidingen door jeugdtrainers Kosten voor de organisatie van bijscholingen / opleidingen voor jeugdtrainers Aankoop van jeugdsportmateriaal Kosten voor het aantrekken van externe gekwalificeerde trainers voor initiatie- of specialisatietrainingen voor jeugdatleten Kosten voor de organisatie van funhappenings Kosten voor de organisatie van nevenactiviteiten Kosten voor de opmaak van promotiefolders / infofolders Aankoop van de farde “Atletiek spelend leren”ten behoeve van de jeugdbegeleiders van de club Kosten voor advies door een clubadviseur mbt. optimalisatie van de clubstructuur. F:\CLUBSCOUTING\Jeugdsportfonds - kostenformulier.xls

54 Voor alle rubrieken geldt dat geen dubbele uitbetaling kan gebeuren, bv. doordat de kosten reeds gesubsidieerd werden door derden (bv. gemeentelijke sportdienst, impulssubsidie, …). Inbreuk hierop kan leiden tot volledige schrapping uit het Jeugdsportfonds.

55 KWALITEITSLABEL

56 KWALITEISLABEL “gouden jeugdclub” Voldoen aan de norm van tenminste 6 van de 8 minimumcriteria van de verschillende onderdelen Voldoen aan de tweede voorwaarde van tenminste 5 van de 7 volgende onderdelen (zijnde onderdeel 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7) Voldoen aan de derde voorwaarde van 3 onderdelen.

57 “zilveren jeugdclub” Voldoen aan de norm van tenminste 5 van de 8 minimumcriteria van de verschillende onderdelen Voldoen aan de tweede voorwaarde van tenminste 5 van de 7 volgende onderdelen (zijnde onderdeel 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7)

58 “bronzen jeugdclub” Voldoen aan de norm van tenminste 4 van de 8 minimumcriteria van de verschillende onderdelen Voldoen aan de tweede voorwaarde van tenminste 2 van de 7 volgende onderdelen (zijnde onderdeel 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7)

59 VRAGEN ?


Download ppt "JEUGDSPORTFONDS Paula Vanhoovels – 4 juli ‘09. 1.Clubscouting - resultaten 2.Reglement Jeugdsportfonds 3.Indienen van de aanvraag – Timing 4.Bestedingsmogelijkheden."

Verwante presentaties


Ads door Google