De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OctoPost® inleiding. Inleiding. OctoPost® is een zelfstandige en onafhankelijke bedrijfsapplicatie. OctoPost® is een afgeleid product van het Octopus.

Verwante presentaties


Presentatie over: "OctoPost® inleiding. Inleiding. OctoPost® is een zelfstandige en onafhankelijke bedrijfsapplicatie. OctoPost® is een afgeleid product van het Octopus."— Transcript van de presentatie:

1 OctoPost® inleiding

2 Inleiding. OctoPost® is een zelfstandige en onafhankelijke bedrijfsapplicatie. OctoPost® is een afgeleid product van het Octopus project en in 2001-2002 opnieuw ontwikkeld met webtechnologie. OctoPost® kan worden ingezet voor: - Interne communicatie via het eigen netwerk (Intranet). - Externe communicatie via één beveiligde toegangspoort voor geautoriseerde relaties (Extranet). - Ontvangen van bezoekers en het geven van bedrijfsinformatie (Internet). De combinatie van Intranet en Extranet, maakt het mogelijk gestructureerde berichten te sturen naar en te ontvangen van zowel interne als externe relaties. Dit kunnen computer - computer, mens - computer of computer - mens verbindingen zijn. Uiteraard zijn ook niet gestructureerde berichten voor mens - mens verbindingen voorzien.

3 Het Octopus Project draagt de ondertitel "Decentralized heterarchic methods for pro-active cargo tracing and tracking". Het project is, in het kader van het Transport RTD Programme (DGVII) gerealiseerd door een consortium van 10 Europese bedrijven tussen 12/1997 - 06/2000 in samenwerking met de EU. Hugo Manshoven van Medior Software fungeerde als Scientific coordinator van het project. Een van de doelstellingen van Octopus, en in het bijzonder van OctoPost® is, alle partners in de logistieke keten vaste, toevallige, grote en kleine vlot en zinvol elektronisch met elkaar te laten communiceren. Er vallen in de logistieke informatiestromen, behalve dan in de afgelijnde en gesloten organisaties, te veel hiaten doordat elektronische communicatie (EDI) met partners niet soepel kan ingeschakeld worden. Remmen op het gebruik van EDI zijn: de rigide communicatieprocedures opgelegd door 'bedrijven - opdrachtgevers', de inschakeling van toevallige partners de toevallige opdrachten in de logistieke keten, de uitgebreide waaier van 'EDI standaarden' en de creatieve toepassing ervan. zeer kostelijk, duur en lange implementatietijden

4 Het uitgangspunt van OctoPost® is de werkplek voor de opvolging van de opdracht en niet de communicatieprocedure ontworpen door de hoofdopdrachtgever. Een takenlijst (workflow) van de opdracht wordt opgesteld voor de opvolging van de verschillende stappen. De opdrachtgever is deze van het juist hogere echelon, die dan op zijn beurt opdrachten ontvangt van zijn opdrachtgever en deze informeert. De communicatie verloopt uiteraard in beide richtingen. Ieder is verantwoordelijk voor zijn deel, krijgt een opdracht, geeft informatie over de stand van de opdracht en legt verantwoording af binnen voorziene afspraken van tijd en kwaliteit. Op zijn beurt kan hij deel-opdrachten doorgeven aan een andere OctoPost configuratie. OctoPost ® = via eenvoudige, flexibele en decentrale methodes elektronisch communiceren.

5 Voorbeeld: Bestelling aan een leverancier (1) De bestelling aan een leverancier en de terugkoppeling heeft een te verwachten patroon = de takenlijst. De bestelling (1) is opgesteld door een medewerker in het bedrijf op een bepaald ogenblik en met een verwachte leverdatum en prijs. Na de opstelling van de bestelling volgt de elektronische verzending van de bestelling (2). De terugkoppeling door de leverancier bevat volgende berichten allemaal met onze initiële referenties: - ontvangstmelding (3) - orderbevestiging (4) - pakbon (5) - levering (6) en - factuur (7) Deze takenlijst (1 - 7) is het model voor herkenbare berichten voor de opvolging.

6 Voorbeeld: Bestelling aan een leverancier (2) Zo verwachten we de pakbon best vóór de leveringsdatum; bij de orderbevestiging dient automatisch de medewerker verwittigd te worden indien een afwijkende leverdatum of prijs is opgegeven enz. De kleine controle- en check- berichten - soort job, wie, datum, tijd, in orde of niet in orde - vragen geen ingewikkeld patroon, kunnen in de vorm van e-mail, met gestructureerd attachment, of SMS bericht naar de opdrachtgever worden gestuurd.

7 OctoPost® heeft volgende componenten...

8 OctoPost ® Componenten Beheers applicaties & Accounts Monitor Cataloog & Webshop Web Applicaties OctoPost® EDI & Workflow

9 OctoPost® configuraties De basismodules Opties Beheers applicaties & accounts Web- en contentapplicatie Cataloog en webshop OctoPost® EDI & Workflow

10 OctoPost® is een volwaardige communicatie- en webserver applicatie ontwikkeld onder het operating systeem Linux, en webtechnologie Roxen. Een garantie voor performant, betrouwbaar en veilig functioneren. De Communicatie server Basismodules

11 Berichten en Vertaling. Berichten, om elektronisch gebruikt te kunnen worden, zijn gestructureerd. OctoPost ® berichten hebben een eigen interne structuur, ze worden vertaald naar deze van de ontvanger en vice versa. Diverse standaarden zijn beschikbaar. Vertaler Basismodules

12 Alle gegevens Accounts,Berichten, Basisbestanden, Historieken en Monitoring worden opgeslagen in de Relationele Database MySQL/PostgreSQL. Berichten, voorzien in workflow procedures, worden aan elkaar gerelateerd. Via SQL kan de database worden geraadpleegd, Management Informatie is standaard voorzien. Uiteraard is replicatie mogelijk. De Relationele Database Basismodules

13 System Supervisor Communicatie Ontvangen Zenden Tuning systeem Replicatie Backup SMS Workflow en procedures Monitor Basismodules

14 Communicatie server Autorisatie correspondenten & vertaling berichten Relationele Database Monitor Communicatie server Vertaler & access Relationele Database Cron, Replicatie Basismodules

15 OctoPost® configuraties De basismodules Opties Beheers applicaties & accounts Web- en contentapplicatie Cataloog en webshop OctoPost® EDI & Workflow

16 Beheer Accounts Interne gebruikers Klanten/Leden Leveranciers + diverse zoekmogelijkheden Management Informatie Beheers applicaties & accounts Opties

17 Relaties, Accounts Elke account (relatie) is vooraf geregistreerd en wordt bepaalde autorisaties verleend. Dit geldt voor zowel interne als externe gebruikers. ‘Gebruiker’ kan ook een ERP- of een andere OctoPost ® applicatie zijn. Bij de autorisatie hoort welke soort berichten er kunnen uitgewisseld worden (Ontvangen of Verstuurd). Bij de autorisatiecontrole wordt bijgevolg zowel de account zelf als de aard van de berichten gecheckt. Procedures kunnen per account worden opgesteld. Wat, Hoe met Wie? Beheers applicaties & accounts Accounts Berichten Opties

18 Content Management 1.Helpdesk / FAQ 2.Route, Links, Contact 3.Nieuwsbrief & mailinglijst 4.Nieuws & Persbericht 5.Vraag en Aanbod, Aanbiedingen 6.Chat 7.Forum 8.Download area Web Applicaties Opties

19 Cataloog Input van leveranciers Normering classificatie Selectie delen en creatie eigen cataloog Distributie & Replicatie Output (Drukker, CDRom…) Webshop Bestellen Aansluiting op bestelprocedure Cataloog & webshop Catalogus Cat selection, Shop Prijslijst Opties

20 OctoPost ® = Elektronische Gegevensuitwisseling & Workflow. Procedures voor uitwisseling en opvolging van berichten gebruiken workflowmethodes. Zij maken pro-actieve opvolging mogelijk. Fouten, mogelijk falen, vertraging in de uitvoering wordt onmiddellijk gemeld zodat pro-actief ingrijpen en bijsturen nog mogelijk zijn. vb een bestelprocedure bestaat uit de opeenvolging van bestelorder, ontvangstbevestiging, orderbevestiging, pakbon, factuur. Als de afspraak is dat de pakbon de goederen tijdig voorafgaat dan wordt er continu gecheckt met de leverdatum en –tijd en het te ontvangen pakbonbericht. Indien het kritisch ogenblik is aangebroken wordt een waarschuwing gegeven. De procedures worden per account opgesteld (aangepast). Wat, Hoe met Wie? OctoPost® EDI & Workflow

21 Communicatie server Autorisatie correspondenten & vertaling berichten overzicht componenten Web Applicaties Cataloog & webshop OctoPost® EDI & Workflow Monitor Beheers applicaties & accounts Communicatie server Vertaler & access Relationele Database

22 OctoPost® configuraties De basissoftware Opties Beheers applicaties & accounts Web- en contentapplicatie Cataloog en webshop OctoPost® EDI & Workflow

23 Communicatie server Autorisatie correspondenten & vertaling berichten Monitor Communicatie server Vertaler Relationele Database Basismodules

24         OctoPost® Basis of/en

25 OctoPost® virtual society

26 OctoPost ® Relationele database Klanten Leveranciers Medewerkers Correspondenten in Berichten out relatie OctoPost® applicaties

27 OctoPost® met Cataloog toepassing 3 partijen A,B,C

28 OctoPost is een intranet applicatie en verloopt via het bedrijfsnetwerk. Gebruikers in de diverse vestigingen, loggen aan, via de OctoPost browser, aan de OctoPost applicaties. OctoPost browser Octo-Client 1

29 OctoPost server OctoPost communicatie 3 De logische koppeling met interne en externe applicaties. internet  De communicatiemodule Octo- Com verloopt via de fire wall naar het web. ERP

30 Verspreiding & communicatie

31 OctoPost® Virtual Society

32 Referenties

33 Lasaulec, Heerenveen NL –Technische Groothandel, 60 vestigingen, 850 werknemers –Centraal ERP, met > 600 users, 120.000 artikelen assortiment –OctoPost Intranet voor bestelorders (> 200/dag) aan leveranciers Uit ERP via OctoPost met terugkoppeling Koppeling met AutoXS, VH, individueel ook via SMTP Directe bestelling mogelijk met terugkoppeling –Inventaris van de eigen artikelen in de LdB, ook opvraagbaar bij de leverancier. –Operationeel 5/2001 LdB server Artikel AutoXS

34 Artikel 1. In ERP Lasaulec. 2. Indien beschikbaar leveren (O022). 3. Artikel niet beschikbaar backorder aanmaken (O020) - CM(A) = automatie - niet CM(A) naar P300 4. Elektronisch bestellen Bestelling via ERPVOL bestelling 1 3 2 4

35 Artikel: dialoog via LeGUIT (assortiment Lasaulec) 1. Artikel opzoeken in LeGUIT. 2. Indien gevonden, doorverbinden naar Leverancier voor prijs en beschikbaarheid. 3. Indien klant akkoord: bestellen via LeGUIT. 4.Terugkoppeling naar ERP DOL bestelling DOL: Direct Order Leverancier 1 2 3 4

36 Zevij, Oosterhout NL –Inkoopcombinatie, 300 leveranciers, 30 leden grossiers –Cataloog 50.000 artikelen Van Catalogi leveranciers 1 cataloog samenstellen voor de Leden Acces leverancier tot de eigen cataloog Ledencataloog en webshop Replicatie naar de Leden –Orders van de leden worden bestellingen aan leveranciers via bestelprocedure met opvolging. Koppeling met Zevij ERP Koppeling met Leden ERP’s, Huidige EDI-berichten nu via OctoPost Directe bestelling mogelijk met terugkoppeling –Leden kiezen voor eigen OctoPost applicatie Voor eigen cataloog beheer (bijkomende leveranciers) Webshop voor de klanten Uitbreiding naar gepersonaliseerde applicaties per klantbedrijf (PBM vb aannnemers)

37 Functioneel schema Bestelbericht (order & orderontvangst) Zie het document ‘Functionele analyse berichten’ Zoals gemeld in de tekst bevat een orderbericht een afzender (het lid) en een bestemmeling (de leverancier). Zevij is dus voor het Lid een van de leveranciers. Of de berichten nu via EDI, via OctoPost van het lid of via een andere weg komen en verstuurd dienen te worden maakt voor de functionele procedure niets uit. Hiervoor het ronde teken. De orderontvangst in OctoPost Zevij is een melding dat het order verstuurd werd naar de leverancier en –indien de procedure het toelaat- dat het order ook intact is toegekomen bij de bestemmeling. ERP Lid Webshop Lid Order OctoPost Zevij ERP Zevij Lever- ancier 1 Lever- ancier 2 Lever- ancier 3 Lever- ancier z Ordermenu

38 OctoPost® Virtual Society


Download ppt "OctoPost® inleiding. Inleiding. OctoPost® is een zelfstandige en onafhankelijke bedrijfsapplicatie. OctoPost® is een afgeleid product van het Octopus."

Verwante presentaties


Ads door Google