De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CE m arkering in de s taalbouw EN 1090 3 april 2014 Ing. Tim Buyle, EWE, IWE.

Verwante presentaties


Presentatie over: "CE m arkering in de s taalbouw EN 1090 3 april 2014 Ing. Tim Buyle, EWE, IWE."— Transcript van de presentatie:

1 CE m arkering in de s taalbouw EN 1090 3 april 2014 Ing. Tim Buyle, EWE, IWE

2 © Ing. Tim Buyle, EWE, IWE 2 De Bouwproductenrichtlijn

3 © Ing. Tim Buyle, EWE, IWE 3 De Bouwproductenrichtlijn

4 © Ing. Tim Buyle, EWE, IWE 4 EN 1090 : geharmoniseerde norm Beoordeling van conformiteit CE markering Technische vereisten Staal en roestvast staal

5 © Ing. Tim Buyle, EWE, IWE 5 CE markering binnen de EN 1090-1

6 © Ing. Tim Buyle, EWE, IWE 6 Technische vereisten in EN 1090-2  4 uitvoeringsklassen : EXC1 – EXC2 – EXC3 – EXC4

7 © Ing. Tim Buyle, EWE, IWE 7 Hoe komt CE markering tot stand ?  Certificatie van een product wordt toegekend  o.b.v. een systeem  niet o.b.v. het product zelf  Prestaties van het product worden beoordeeld door een systeem 2+ (CPR)  onderdeelspecificatie  ITC en/of ITT : aanvangstypeberekening / -beproeving  FPC systeem : fabrieksproductiebeheersing  Prestatiecertificaat (D.O.P.)  prestaties volgens tabel  géén conformiteitscertificaat

8 © Ing. Tim Buyle, EWE, IWE 8 Hoe komt CE markering tot stand ? (ITC en/of ITT) + FPC = CE + DOP

9 © Ing. Tim Buyle, EWE, IWE 9 Het FPC systeem  Definitie van een FPC systeem : EU Guidance Paper B  3 dwingende eisen m.b.t. FPC systeem : EN 1090-1 §6.3  Opzetten  Documenteren  Onderhouden  FPC systeemdocumentatie  Schriftelijke procedures  Regelmatige keuringen en beproevingen  Toepassing van resultaten om het productieproces én het gefabriceerde onderdeel te beheersen

10 © Ing. Tim Buyle, EWE, IWE 10 FPC systeemdocumentatie  Een FPC handboek is géén kwaliteitshandboek  Een FPC systeem is géén kwaliteitsborgingsysteem  Een FPC systeem is een controle-systeem  Een FPC handboek beschrijft  (fabricage)processen a.d.h.v. procedures en instructies  bijhorende controles a.d.h.v. procedures en instructies  taken en verantwoordelijkheden binnen een organisatie  Een FPC handboek is dus een controlesysteem-handboek !

11 © Ing. Tim Buyle, EWE, IWE 11 Hoe te beginnen ?

12 Leer zwemmen !!! 12

13 © Ing. Tim Buyle, EWE, IWE 13 Juiste informatie als basis  Raadpleeg informatiebronnen  CPR (EU richtlijn 305/2011) : bijlage I, III, V §1.3  EN 1090-1, -2, (-3)  Eurocodes (indien van toepassing)  ISO 3834  EN ISO 14731  En alle relevante verwijzingen naar andere normen  Beheers uw informatiebronnen en controleer !  online NBN pakketten (staalbouw, lassen, …)

14 © Ing. Tim Buyle, EWE, IWE 14 Breng uw organisatie in kaart

15 © Ing. Tim Buyle, EWE, IWE 15 Breng uw organisatie in kaart  Maak een organigram  Functies (géén personen)  Verantwoordelijkheden en bevoegdheden  Beschrijf alle processen  Wat gebeurt er allemaal vanaf de bestelling tot de levering ?  Maak een flow diagram  Beschrijf de samenhang tussen de processen  Toewijzing van functies (eigenaars van het proces)

16 © Ing. Tim Buyle, EWE, IWE 16 Het organigram VLC (RWC) : verantwoordelijke lascoördinator

17 © Ing. Tim Buyle, EWE, IWE 17 Functiebeschrijvingen  Beschrijf élke functie  Verantwoordelijkheden  wat hij/zij moet doen  Bevoegheden  wat hij/zij mag mag doen  Kwalificaties  wat hij/zij moet kennen  Competenties  wat hij/zij moet kunnen  De VLC heeft een héél belangrijke functie (EN ISO 14731)

18 © Ing. Tim Buyle, EWE, IWE 18 Functiebeschrijvingen LASSER VerantwoordelijkhedenUitvoering van lasverbindingen met verschillende lasprocessen met/zonder lasprocedure volgens een plan BevoegdhedenControle van montage KwalificatiesIIW diploma ; lasserskwalificaties CompetentiesPlan lezen en interpreteren ; elementaire metaalbewerking (zagen, boren, …) ; elementaire kwaliteitscontrole van lasnaden ; veilig werken Plaats in het organigramDe lasser werkt onder toezicht van de werkplaatsverantwoordelijke

19 © Ing. Tim Buyle, EWE, IWE 19 Functiebeschrijvingen VLC (RWC) VerantwoordelijkhedenUitvoering van lascoördinatie conform de EN ISO 14731 BevoegdhedenHandelt namens het bedrijf m.b.t. zijn taken t.a.v. interne medewerkers en derden (formeel aangesteld) KwalificatiesTabel 14 uit EN 1090-2 CompetentiesInstructies en opdrachten geven; medewerkers opvolgen; verschillende procedures en informatiebronnen gebruiken; nauwgezet en veilig werken Plaats in het organigramDe VLC werkt onafhankelijk en rapporteert aan de directie

20 © Ing. Tim Buyle, EWE, IWE 20 Last van writer’s block ? Beroepenfiches cobra.vdab.be etc …

21 © Ing. Tim Buyle, EWE, IWE 21 Processen  Wat zijn processen ?  gegroepeerde activiteiten, gekoppeld én gestuurd door beslissingen  Primaire processen sturen het product  Ondersteunende processen faciliteren primaire processen  Primaire processen  Productieprocessen : lassen, samenstellen, schilderen, …  Operationele processen : aankoop, werkvoorbereiding, planning, …  Ondersteunende processen  Beheersing van tekortkomingen, documentenflow, …  Onderhoudswerkzaamheden aan werktuigen, …

22 © Ing. Tim Buyle, EWE, IWE 22 Processen in een flow diagram ≠ FPC

23 © Ing. Tim Buyle, EWE, IWE 23 Processen in een flow diagram Contractbeoordeling  Beschikbaarheid van alle technische informatie vooraf  Personeelskwalificaties  Gevraagde planning  Controle EXC  PPCS of MPCS  Bijlage A van EN 1090-2

24 © Ing. Tim Buyle, EWE, IWE 24 Processen in een flow diagram Ontwerp & berekenen  MPCS / PPCS  DOP methode  Beoordeling door VLC  Uitbesteding ?

25 © Ing. Tim Buyle, EWE, IWE 25 Processen in een flow diagram Technische beoordeling  Fabricage  Aankoop  Inspecties Vergeet de VLC niet !

26 © Ing. Tim Buyle, EWE, IWE 26 Processen in een flow diagram Werkvoorbereiding  Werkplaatstekeningen  Lasplan (definitie in EN 1090-2)  Kwaliteitsplan (indien gevraagd)  Productieplanning

27 © Ing. Tim Buyle, EWE, IWE 27 Processen in een flow diagram Aankoop basisproducten  B.O.M.  Basismateriaal  Lastoevoegmateriaal (consumables)  Aankoopspecificaties  Keuringsdocumenten  Beoordeling door VLC  Materialen : tabel 1 van EN 1090-2  Certificaten : tabel B.1 van EN 10025  Consumables : tabel 6 van EN 1090-2

28 © Ing. Tim Buyle, EWE, IWE 28 Processen in een flow diagram Ingangscontrole  Controle en vrijgave  Visueel  Afmetingen  Oppervlaktetoestand  Merktekens  Keuringsdocumenten

29 © Ing. Tim Buyle, EWE, IWE 29 Processen in een flow diagram Voorraad beheer  Identificatie van voorraad  Vrij voor productie  ‘on hold’  Bescherming tegen omgevingsinvloeden  Beheer van beproevingsrapporten

30 © Ing. Tim Buyle, EWE, IWE 30 Processen in een flow diagram Productie  Productie volgens onderdeelspecificaties  Beheer van (voor)bewerkingen  Thermisch snijden, vormen, rechten, ravelingen, full contact oppervlaktes, …  Lassen  Lasplan en lasprocedures  Gekwalificeerde lassers  Geschikte machines  Montage en handeling

31 © Ing. Tim Buyle, EWE, IWE 31 Processen in een flow diagram Subcontracting  Laswerkzaamheden, mechanische bewerkingen, NDO, conservering, inspecties, berekeningen  Subcontracting aan ondernemingen zonder FPC kan !  Beheersing van specificaties  Leveranciersbeoordeling

32 © Ing. Tim Buyle, EWE, IWE 32 Processen in een flow diagram Kwaliteitscontrole  Voor/tijdens/na fabricage  Voor/tijdens/na subcontracting  Inspectieplan & aanvaardingscriteria  100% visuele controle  %NDO (bijlage C van EN 12062)  Geometrische controles  Toleranties (tabel D.1  D.6 van EN 1090-2)

33 © Ing. Tim Buyle, EWE, IWE 33 Processen in een flow diagram Finale inspectie  Kenmerken tabel 2 (EN 1090-2)

34 © Ing. Tim Buyle, EWE, IWE 34 Processen in een flow diagram DOP & CE

35 © Ing. Tim Buyle, EWE, IWE 35 Processen in een flow diagram Non Conformities (NCR)  Correcties uitvoeren !

36 © Ing. Tim Buyle, EWE, IWE 36 Processen in een flow diagram Lascoördinatie  EN ISO 14731  Zéér duidelijke taken  IIW kwalificaties aan te bevelen Opleiding RWC-B Opleiding IWS, IWT, IWE

37 © Ing. Tim Buyle, EWE, IWE 37 Processen in een flow diagram Personeel  Voldoende personeel  Geschikt personeel  Gekwalificeerd personeel

38 © Ing. Tim Buyle, EWE, IWE 38 Processen in een flow diagram Machines & Tools  Geschikt materiaal  Kalibraties  Onderhoud ISO 17662

39 © Ing. Tim Buyle, EWE, IWE 39 Definieer de proceseigenaars  Wie doet wat ?  Wie is verantwoordelijk ?  Check de eisen van EN 1090  Check de eisen van ISO 3834

40 © Ing. Tim Buyle, EWE, IWE 40 Maak procedures per proces  Beschrijf wat u vandaag doet en hoe u dat doet  Controleer of u aan alle eisen van EN 1090 voldoet én of u daartoe de nodige controles heeft ingebouwd  Stuur deze procedures bij om conformiteit met de eisen te kunnen garanderen.

41 © Ing. Tim Buyle, EWE, IWE 41 Maak procedures per proces

42 © Ing. Tim Buyle, EWE, IWE 42 Maak procedures per proces  Het FPC handboek is de rode draad en beschrijft een proces  In een procedure wordt het proces gedetailleerd vastgelegd  Bij een procedure kunnen formulieren en instructiekaarten horen FPC MANUAL

43 © Ing. Tim Buyle, EWE, IWE 43 FPC hoofdstuk §… §… Technische beoordeling  EXC1  EXC2 Na goedkeuring van het ontwerp volgt een technische beoordeling m.b.t. fabricage, aankoop en inspectie. Aan de hand van een controlelijst zal de lascoördinator zorgen dat alle informatie beschikbaar is voor de werkvoorbereiding. De goedkeuring van de technische controle wordt kenbaar gemaakt door de aanwezigheid van datum en handtekening van de lascoördinator. Om te waarborgen dat de werkplaatstekeningen voldoen aan de specificaties en om te kunnen nagaan dat zij op de juiste wijze zijn gebruikt in de fabricage van een onderdeel, worden de navolgende procedures toegepast : P001 :Uitvoeren van een technische beoordeling P002 :Kwalificaties van personeel P003 :Beheer van documenten en revisies FPC MANUAL

44 © Ing. Tim Buyle, EWE, IWE 44 Procedures & Documenten P001 :Uitvoeren van een technische beoordeling P002 :Kwalificaties van personeel P003 :Beheer van documenten en revisies …

45 Verplichte controles inbouwen ! © Ing. Tim Buyle, EWE, IWE 45  Geschikte kwalificaties en opleiding van personeel  Beproevingsapparatuur, gereedschappen, machines, …  Proces van constructief ontwerp en berekenen  Basisproducten in de fabricage  Onderdeelspecificaties  Uitbesteding (subcontracting)  Finale productbeoordeling  Afhandelen van non conforme producten

46 © Ing. Tim Buyle, EWE, IWE 46 Definieer nodige documenten  Procedure  Werkinstructie  Specificatie  Tekening  Rapport  Lijst  Planningsdocument  Lasplan  Kwaliteitsplan  Inspectieplan  …

47 © Ing. Tim Buyle, EWE, IWE 47 Andere procedures  Beheer van documenten en revisies  Beheer van registraties  Kalibratie van meetapparatuur  Beoordeling van leveranciers / subcontractors

48 © Ing. Tim Buyle, EWE, IWE 48 Overzicht bewaren !  Maak gebruik van checklists !  Zelfbeoordelingslijsten voor EN 1090 via uw NoBo  Zelfbeoordelingslijsten voor ISO 3834  Checklists zijn een hulp bij het opbouwen van uw systeem

49 © Ing. Tim Buyle, EWE, IWE 49 Op weg naar de certificatie ! of ?

50 © Ing. Tim Buyle, EWE, IWE 50 Op weg naar certificatie !  Stap 1 : stel een globaal plan op  Definieer duidelijke mijlpalen  Bepaal concrete output  Delegeer verantwoordelijkheden  Stap 2 : stel een beleid op samen met de directie  Wat zijn de ambities voor de organisatie ?  Wat wil de klant ?  Waar leggen we de accenten ?  Hoe richten we het systeem op de organisatie en niet alleen op de norm ?

51 © Ing. Tim Buyle, EWE, IWE 51 Op weg naar certificatie !  Stap 3 : Definieer het FPC systeem voor uw organisatie  Bepaal de draagwijdte van uw FPC  Bepaal wettelijke de eisen  Zorg dat iedereen de relevante informatie ontvangt  Zorg voor steun vanuit het hogere management  Stap 4 : Zet uw FPC systeem op  Werk in teamverband !  Maak werkbare procedures  Voer noodzakelijke wijzigingen door tot op de werkvloer

52 © Ing. Tim Buyle, EWE, IWE 52 Op weg naar certificatie !  Stap 5 : Voer een GAP analyse uit  Wat is er al geregeld ?  Welke documenten zijn er ?  Waar zitten de afwijkingen t.a.v. de vereisten van EN 1090 ? tijd eis

53 © Ing. Tim Buyle, EWE, IWE 53 Op weg naar certificatie  Stap 6 : leid interne auditoren op en werk aan bewustwording  Wacht niet met het plannen en uitvoeren van interne audits  Interne audits voorkomen bottle necks in uw planning  Definieer bekwaamheidseisen voor interne auditoren  Laat u inspireren door ISO 19011 !

54 © Ing. Tim Buyle, EWE, IWE 54 Op weg naar certificatie !  Stap 7 : voer het FPC systeem daadwerkelijk in  Wacht niet tot het ganse systeem is ontwikkeld  Plan tijd en activiteiten in voor bewustwording in de ganse organisatie  Communiceer !  Het FPC systeem moet 3 maanden voorafgaand aan de certificatie audit ingevoerd zijn  Plan – Do – Check – Act !!!  Stap 8 : start het certificatietraject

55 © Ing. Tim Buyle, EWE, IWE 55 Het certificatie traject  Neem tijdig contact op met een NoBo  Vraag tijdig een offerte  Bespreek planning  Vraag ondersteuning m.b.t. zelfbeoordeling etc … http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/

56 © Ing. Tim Buyle, EWE, IWE 56 Het certificatie traject  Plan een proef-audit (met uw NoBo)  Zoek naar essentiële elementen die onvoldoende aandacht krijgen  Wacht niet tot het systeem helemaal klaar is  Definieer concrete verbeter-acties  Bedenk dat het systeem niet perfect moet zijn, mits alle door de norm vereiste elementen maar operationeel zijn  Plan de certificatie-audit met uw NoBo

57 © Ing. Tim Buyle, EWE, IWE 57 Zelfbeoordeling  Maak gebruik van checklists !  Zelfbeoordelingslijsten voor EN 1090  Zelfbeoordelingslijsten voor ISO 3834  Voer de nodige correcties door na overleg !

58 © Ing. Tim Buyle, EWE, IWE 58 Niet vergeten !  Een FPC systeem moet operationeel zijn  Procedures staan niet alleen in een boek  Het FPC systeem moet “leven” op de werkvloer  Maak genoeg tijd om in de werkplaats procedures in te voeren

59  Elk FPC systeem is begrensd a.d.h.v. volgende parameters :  Naam van het bedrijf  Locatie van de werkplaats  Gefabriceerde producten / componenten  EXC  Basismaterialen  Lasprocessen  Uitbestede werken  Naam van de verantwoordelijke lascoördinator (VLC) © Ing. Tim Buyle, EWE, IWE 59 Ken uw grenzen !

60 Aandachtspunten 60

61 Aandachtspunten 61

62 Aanvullend NDO 62

63 Valkuilen 63  Kalibratie van machines  Standaard WPS’en  Nieuwe apparatuur  Standaard FPC handboeken

64 Focus op de essentie : zwemmen 64

65 © Ing. Tim Buyle, EWE, IWE 65 Vragen ? www.weldone.be  info@weldone.be  +32 475 21 22 36

66 Consultancy Services www.weldone.be


Download ppt "CE m arkering in de s taalbouw EN 1090 3 april 2014 Ing. Tim Buyle, EWE, IWE."

Verwante presentaties


Ads door Google