De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

EN1090-1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "EN1090-1."— Transcript van de presentatie:

1 EN1090-1

2 CE-markering volgens EN1090-1
J. DEFOURNY, Cl. BAUDUIN, P. H. BESEM, B. De BLAERE, J. J. POLEN OCBS Studiedag EN1090 Edegem 10/11 juni 2010

3 CE-markering op het voorkomen van nieuwe handelsbelemmeringen,
Het vrije verkeer van goederen is een centrale doelstelling van de interne Europese markt. De instrumenten die zijn ingesteld om dit doel te bereiken, zijn gericht op het voorkomen van nieuwe handelsbelemmeringen, op wederzijdse erkenning en op technische harmonisatie.

4 CE-markering Op producten die voldoen aan alle voorschriften uit de toepasselijke richtlijnen inzake CE-markering, moet deze markering ook worden aangebracht. De CE-markering vormt daarom met name een aanwijzing dat de producten in overeenstemming zijn met de fundamentele eisen uit de toepasselijke richtlijnen en dat de producten onderworpen zijn geweest aan een in de richtlijnen voorgeschreven conformiteitsbeoordelingsprocedure. De lidstaten zijn voorts verplicht passende maatregelen te nemen teneinde de CE-markering te beschermen.

5 Bouwproductenrichtlijn
Het overeenstemmingsattest met de technische Specificaties: Conformiteitscontrolemethoden 7 Methoden Systemen van verklaring van overeenstemming 6 Systemen

6 Systemen van verklaring van overeenstemming
Methoden    /    Systemen 1+ 1 2+ 2 3 4 Typeonderzoek van het product AI Fa Controles van monsters volgens een voorgeschreven programma Steekproefsgewijze controle (audit-testing) Controle van monsters uit een levering Productiecontrole in de fabriek Eerste inspectie van de Fabriek en FPC Permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van FPC

7 EN 1090-1, CE-markering Fa AI Productiecontrole in de fabriek
Typeonderzoek van het product Controles van monsters volgens een voorgeschreven programma Eerste inspectie van de Fabriek en FPC Permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van FPC

8 EN 1090-1, CE FabrieksControleBeheersing
Tolerantie op afmetingen en vorm Lasbaarheid (chemische samenstelling) Taaiheid bij breuk Vloeigrens, treksterkte Constructieve kenmerken afhankelijk van het ontwerp (design) de vervaardiging (productie) Duurzaamheid

9 Tolerantie op afmetingen en vorm Lasbaarheid (chemische samenstelling)
EN , CE Typeonderzoek Tolerantie op afmetingen en vorm Lasbaarheid (chemische samenstelling) Taaiheid bij breuk Dragende capaciteit Vermoeiingssterkte Weerstand en reactie bij brand Gevaarlijke Stoffen Weerstand tegen inslag Duurzaamheid

10 EN 1090-1, CE Controle van de Productie in de Fabriek
Algemeen Personeel Uitrusting Constructief ontwerp en berekening Basismaterialen voor de fabricage Voorschriften voor onderdelen Beoordeling van de producten Non-conforme producten

11 EN 1090-1, CE Controle van de Productie in de Fabriek
Algemeen: Schriftelijke procedures, Regelmatige keuringen, Proeven en beoordelingen, Gebruik van de resultaten, EN ISO 9001 specifiek voor EN OK maar geen verplichting Beoordeling van “FPC” volgens Bijlage B van EN (normatief)

12 EN 1090-1, CE Controle van de Productie in de Fabriek
Personeel: Verantwoordelijkheid Gezag Relaties Tussen verschillende personen voor Management, Uitvoering en Controle Kwalificatie Training, opleiding

13 EN 1090-1, CE Controle van de Productie in de Fabriek
Uitrusting: Meet- en proefuitrusting IJking met gegeven frequenties Uitrusting voor fabricage Regelmatige keuringen en onderhoud Schriftelijke registraties

14 EN 1090-1, CE Controle van de Productie in de Fabriek
Constructief ontwerp en berekening: Door fabrikant ? Ja: Procedures voor Overeenkomstigheid met design taak Berekeningstuigen Personeel voor de berekening Nee: Verantwoordelijkheid van de klant

15 EN 1090-1, CE Controle van de Productie in de Fabriek
Basismaterialen voor de fabricage: Overeenkomstigheid met voorschriften Naspeurbaarheid Volgens uitvoeringsklassen en EN (tabel A3) EXC1: geen EXC2: gedeeltelijk EXC3: totaal EXC4: totaal

16 EN 1090-1, CE Controle van de Productie in de Fabriek
Voorschriften voor onderdelen: Alle nodige informatie voor Fabricage Controle van conformiteit Verwijzing naar Uitvoeringsklasse (EXC) Schriftelijke procedure voor beoordeling van onderdelen Bijlage A van EN als gids

17 EN 1090-1, CE Controle van de Productie in de Fabriek
Beoordeling van de producten: Schriftelijke procedure voor Verklaarde waarden Klassen Verwijzing naar tabel 2 (normatief)

18 EN 1090-1, CE Controle van de Productie in de Fabriek
Non-conforme producten: Schriftelijke procedure om Wat te doen met non-conforme producten ? Opname van de gevallen Archivering Verwijzing naar EN

19 om de prestatie van monsters,
EN , CE Typeonderzoek “Aanvangstypebeproeving” Volledige set of proeven of andere middelen (bijvoorbeeld berekeningen) om de prestatie van monsters, die representatief voor het product zijn, te bepalen.

20 Karakteristieke eigenschappen Gebruik van historische gegevens
EN , CE Typeonderzoek Algemeen Karakteristieke eigenschappen Gebruik van historische gegevens Gebruik van constructieve berekeningen Typeberekening (“Initial type calculation”) Monsterneming, beoordeling en criteria Verklaring van prestatiekenmerken Opname van beoordelingsresultaten Corrigerende acties

21 van de fabricage van een nieuw product
EN , CE Typeonderzoek Algemeen: Typeonderzoek bij het begin van de fabricage van een nieuw product van een nieuwe fabricage methode van aanpassing tot een hogere uitvoeringsklasse

22 Alle kenmerken voor “ITT” Maar uitzonderingen voor: Reactie bij brand
EN , CE Typeonderzoek Karakteristieke eigenschappen: Alle kenmerken voor “ITT” Maar uitzonderingen voor: Reactie bij brand Ontsnapping van gevaarlijke stoffen Duurzaamheid

23 Gebruik van historische gegevens: Voor vroegere beoordelingen
EN , CE Typeonderzoek Gebruik van historische gegevens: Voor vroegere beoordelingen Maar voor zelfde Producten, Proefmethoden, als voor EN

24 Design veronderstellingen Design methoden Design berekeningen
EN , CE Typeonderzoek Gebruik van constructieve berekeningen: Schriftelijke procedures voor: Design veronderstellingen Design methoden Design berekeningen

25 Typeberekening (“Initial type calculation”):
EN , CE Typeonderzoek Typeberekening (“Initial type calculation”): moet nog uitgevoerd worden bij wijzigingen van een of meer kenmerken die de prestatie beïnvloeden.

26 Volgens tabel 1 van EN 1090-1. Monsterneming, beoordeling en criteria
EN , CE Typeonderzoek Monsterneming, beoordeling en criteria Volgens tabel 1 van EN

27 = “no performance declared” = “geen prestatie verklaard”.
EN , CE Typeonderzoek Verklaring van prestatie kenmerken: Alle kenmerken moeten verklaard worden. Met mogelijke uitzonderingen voor “NPD” = “no performance declared” = “geen prestatie verklaard”.

28 5 jaar archivering Minstens maar overeenkomstig mogelijke
EN , CE Typeonderzoek Opname van beoordelingsresultaten: Minstens 5 jaar archivering maar overeenkomstig mogelijke nationale wettelijke voorschriften.

29 Als van toepassing, Volgens EN 1090-2 Corrigerende acties
EN , CE Typeonderzoek Corrigerende acties Als van toepassing, Volgens EN

30 CE-markering volgens Bijlage ZA EN 1090-1 door:
Verschillende alternatieven: Materiaaleigenschappen en geometrische gegevens, Sterktewaarden, Componentvoorschriften, Bestelling van de klant.

31 CE-markering volgens Bijlage ZA EN 1090-1 door:
Verschillende alternatieven: Materiaaleigenschappen en geometrische gegevens, Sterktewaarden, Componentvoorschriften, Bestelling van de klant.

32 CE-markering volgens Bijlage ZA EN 1090-1 door:
Verschillende alternatieven: Materiaaleigenschappen en geometrische gegevens, Sterktewaarden, Componentvoorschriften, Bestelling van de klant.

33 CE-markering volgens Bijlage ZA EN 1090-1 door:
Verschillende alternatieven: Materiaaleigenschappen en geometrische gegevens, Sterktewaarden, Componentvoorschriften, Bestelling van de klant.

34 CE-markering volgens Bijlage ZA EN 1090-1 door:
Verschillende alternatieven: Materiaaleigenschappen en geometrische gegevens, Sterktewaarden, Componentvoorschriften, Bestelling van de klant.

35 CE-markering, Bijlage ZA EN 1090-1 Beperkingen
Tolerantie op afmetingen en vorm fundamentele tolerantie, functionele tolerantie ? Lasbaarheid Chemische samenstelling volgens EN 10025, … Verwijzing naar EN en ISO 3834 Taaiheid bij breuk Voorschriften volgens Charpy V test Weerstand tegen inslag Prestatie tegen aardbeving en brosse breuk in algemeen?

36 CE-markering, Bijlage ZA EN 1090-1 Beperkingen
Systeem 2+ Geen product certificatie Ruimte voor vrijwillige product certificatie

37 Aangemelde instelling
Pleinlaan, BRUSSEL 02/

38 Aangemelde instelling
Lichtmasten - EN 40 Opleggingen - EN 1337 Voorspanstaalskits – ETAG 013 Bouwstaal - EN 10025 Betonstaal - EN 10080 Voorspanstaal - EN 10138 Verticale Verkeerstekens – EN 12899 Het vervaardigen van staal- en aluminiumconstructies – EN 1090

39 In samenwerking met: Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken Service Public de Wallonie, Département des Expertises techniques INFRABEL SECO

40 Sinds 1977


Download ppt "EN1090-1."

Verwante presentaties


Ads door Google