De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Infosteel EN1090-1. CE- markering volgens EN1090-1 J. DEFOURNY, Cl. BAUDUIN, P. H. BESEM, B. De BLAERE, J. J. POLEN OCBS Studiedag EN1090 Edegem 10/11.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Infosteel EN1090-1. CE- markering volgens EN1090-1 J. DEFOURNY, Cl. BAUDUIN, P. H. BESEM, B. De BLAERE, J. J. POLEN OCBS Studiedag EN1090 Edegem 10/11."— Transcript van de presentatie:

1 infosteel EN1090-1

2 CE- markering volgens EN1090-1 J. DEFOURNY, Cl. BAUDUIN, P. H. BESEM, B. De BLAERE, J. J. POLEN OCBS Studiedag EN1090 Edegem 10/11 juni 2010

3 infosteel  Het vrije verkeer van goederen is een centrale doelstelling van de interne Europese markt.  De instrumenten die zijn ingesteld om dit doel te bereiken, zijn gericht  op het voorkomen van nieuwe handelsbelemmeringen,  op wederzijdse erkenning en  op technische harmonisatie. 3CE-markering

4 infosteel  Op producten die voldoen aan alle voorschriften uit de toepasselijke richtlijnen inzake CE-markering, moet deze markering ook worden aangebracht.  De CE-markering vormt daarom met name een aanwijzing dat de producten in overeenstemming zijn met de fundamentele eisen uit de toepasselijke richtlijnen en dat de producten onderworpen zijn geweest aan een in de richtlijnen voorgeschreven conformiteitsbeoordelingsprocedure.  De lidstaten zijn voorts verplicht passende maatregelen te nemen teneinde de CE-markering te beschermen. 4CE-markering

5 infosteel  Het overeenstemmingsattest met de technische Specificaties:  Conformiteitscontrolemethoden  7 Methoden  Systemen van verklaring van overeenstemming  6 Systemen 5Bouwproductenrichtlijn

6 infosteel 6 Systemen van verklaring van overeenstemming Methoden / SystemenMethoden / Systemen1+12+234 Typeonderzoek van het productTypeonderzoek van het productAIAIFaFaAIFa Controles van monsters volgens een voorgeschreven programma FaFaFaFa Steekproefsgewijze controle (audit-testing)Steekproefsgewijze controle (audit-testing)AI Controle van monsters uit een leveringControle van monsters uit een levering Productiecontrole in de fabriekProductiecontrole in de fabriekFaFaFaFaFaFa Eerste inspectie van de Fabriek en FPCEerste inspectie van de Fabriek en FPCAIAIAIAI Permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van FPCPermanente bewaking, beoordeling en evaluatie van FPCAIAIAI

7 infosteel  Productiecontrole in de fabriek  Typeonderzoek van het product  Controles van monsters volgens een voorgeschreven programma  Eerste inspectie van de Fabriek en FPC  Permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van FPC 7 EN 1090-1, CE-markering Fa AI

8 infosteel  Tolerantie op afmetingen en vorm  Lasbaarheid (chemische samenstelling)  Taaiheid bij breuk  Vloeigrens, treksterkte  Constructieve kenmerken afhankelijk van  het ontwerp (design)  de vervaardiging (productie)  Duurzaamheid 8 EN 1090-1, CE F abrieks C ontrole B eheersing

9 infosteel  Tolerantie op afmetingen en vorm  Lasbaarheid (chemische samenstelling)  Taaiheid bij breuk  Dragende capaciteit  Vermoeiingssterkte  Weerstand en reactie bij brand  Gevaarlijke Stoffen  Weerstand tegen inslag  Duurzaamheid 9 EN 1090-1, CE Typeonderzoek

10 infosteel 1.Algemeen 2.Personeel 3.Uitrusting 4.Constructief ontwerp en berekening 5.Basismaterialen voor de fabricage 6.Voorschriften voor onderdelen 7.Beoordeling van de producten 8.Non-conforme producten 10 EN 1090-1, CE C ontrole van de P roductie in de F abriek

11 infosteel  Algemeen:  Schriftelijke procedures,  Regelmatige keuringen,  Proeven en beoordelingen,  Gebruik van de resultaten,  EN ISO 9001 specifiek voor EN 1090-1  OK maar geen verplichting  Beoordeling van “FPC” volgens  Bijlage B van EN 1090-1 (normatief) 11 EN 1090-1, CE C ontrole van de P roductie in de F abriek

12 infosteel  Personeel:  Verantwoordelijkheid  Gezag  Relaties  Tussen verschillende personen voor  Management, Uitvoering en Controle  Kwalificatie  Training, opleiding 12 EN 1090-1, CE C ontrole van de P roductie in de F abriek

13 infosteel  Uitrusting:  Meet- en proefuitrusting  IJking met gegeven frequenties  Uitrusting voor fabricage  Regelmatige keuringen en onderhoud  Schriftelijke registraties 13 EN 1090-1, CE C ontrole van de P roductie in de F abriek

14 infosteel  Constructief ontwerp en berekening:  Door fabrikant ?  Ja: Procedures voor  Overeenkomstigheid met design taak  Berekeningstuigen  Personeel voor de berekening  Nee: Verantwoordelijkheid van de klant 14 EN 1090-1, CE C ontrole van de P roductie in de F abriek

15 infosteel  Basismaterialen voor de fabricage:  Overeenkomstigheid met voorschriften  Naspeurbaarheid  Volgens uitvoeringsklassen en  EN 1090-2 (tabel A3)  EXC1: geen  EXC2: gedeeltelijk  EXC3: totaal  EXC4: totaal 15 EN 1090-1, CE C ontrole van de P roductie in de F abriek

16 infosteel  Voorschriften voor onderdelen:  Alle nodige informatie voor  Fabricage  Controle van conformiteit  Verwijzing naar Uitvoeringsklasse (EXC)  Schriftelijke procedure  voor beoordeling van onderdelen  Bijlage A van EN 1090-1 als gids 16 EN 1090-1, CE C ontrole van de P roductie in de F abriek

17 infosteel  Beoordeling van de producten:  Schriftelijke procedure voor  Verklaarde waarden  Klassen  Verwijzing naar tabel 2 (normatief) 17 EN 1090-1, CE C ontrole van de P roductie in de F abriek

18 infosteel  Non-conforme producten:  Schriftelijke procedure om  Wat te doen met non-conforme producten ?  Opname van de gevallen  Archivering  Verwijzing naar EN 1090-2 18 EN 1090-1, CE C ontrole van de P roductie in de F abriek

19 infosteel  “Aanvangstypebeproeving”  Volledige set of proeven of andere middelen ( bijvoorbeeld berekeningen)  om de prestatie van monsters,  die representatief voor het product zijn,  te bepalen. 19 EN 1090-1, CE Typeonderzoek

20 infosteel 1.Algemeen 2.Karakteristieke eigenschappen 3.Gebruik van historische gegevens 4.Gebruik van constructieve berekeningen 5.Typeberekening (“Initial type calculation”) 6.Monsterneming, beoordeling en criteria 7.Verklaring van prestatiekenmerken 8.Opname van beoordelingsresultaten 9.Corrigerende acties 20 EN 1090-1, CE Typeonderzoek

21 infosteel  Algemeen:  Typeonderzoek bij het begin  van de fabricage van een nieuw product  van een nieuwe fabricage methode  van aanpassing tot een hogere uitvoeringsklasse 21 EN 1090-1, CE Typeonderzoek

22 infosteel  Karakteristieke eigenschappen:  Alle kenmerken voor “ITT”  Maar uitzonderingen voor:  Reactie bij brand  Ontsnapping van gevaarlijke stoffen  Duurzaamheid 22 EN 1090-1, CE Typeonderzoek

23 infosteel  Gebruik van historische gegevens:  Voor vroegere beoordelingen  Maar voor zelfde  Producten,  Proefmethoden,  …  als voor EN 1090-1 23 EN 1090-1, CE Typeonderzoek

24 infosteel  Gebruik van constructieve berekeningen:  Schriftelijke procedures voor:  Design veronderstellingen  Design methoden  Design berekeningen 24 EN 1090-1, CE Typeonderzoek

25 infosteel  Typeberekening (“Initial type calculation”):  moet nog uitgevoerd worden  bij wijzigingen van  een of meer kenmerken die  de prestatie beïnvloeden. 25 EN 1090-1, CE Typeonderzoek

26 infosteel  Monsterneming, beoordeling en criteria  Volgens tabel 1 van EN 1090-1. 26 EN 1090-1, CE Typeonderzoek

27 infosteel  Verklaring van prestatie kenmerken:  Alle kenmerken moeten verklaard worden.  Met mogelijke uitzonderingen voor  “NPD”  = “no performance declared”  = “geen prestatie verklaard”. 27 EN 1090-1, CE Typeonderzoek

28 infosteel  Opname van beoordelingsresultaten:  Minstens  5 jaar archivering  maar overeenkomstig mogelijke  nationale wettelijke voorschriften. 28 EN 1090-1, CE Typeonderzoek

29 infosteel  Corrigerende acties  Als van toepassing,  Volgens EN 1090-2 29 EN 1090-1, CE Typeonderzoek

30 infosteel Verschillende alternatieven: 1.Materiaaleigenschappen en geometrische gegevens, 2.Sterktewaarden, 3.Componentvoorschriften, 4.Bestelling van de klant. 30 CE-markering volgens Bijlage ZA EN 1090-1 door :

31 infosteel Verschillende alternatieven: 1.Materiaaleigenschappen en geometrische gegevens, 2.Sterktewaarden, 3.Componentvoorschriften, 4.Bestelling van de klant. 31 CE-markering volgens Bijlage ZA EN 1090-1 door :

32 infosteel Verschillende alternatieven: 1.Materiaaleigenschappen en geometrische gegevens, 2.Sterktewaarden, 3.Componentvoorschriften, 4.Bestelling van de klant. 32 CE-markering volgens Bijlage ZA EN 1090-1 door :

33 infosteel Verschillende alternatieven: 1.Materiaaleigenschappen en geometrische gegevens, 2.Sterktewaarden, 3.Componentvoorschriften, 4.Bestelling van de klant. 33 CE-markering volgens Bijlage ZA EN 1090-1 door :

34 infosteel Verschillende alternatieven: 1.Materiaaleigenschappen en geometrische gegevens, 2.Sterktewaarden, 3.Componentvoorschriften, 4.Bestelling van de klant. 34 CE-markering volgens Bijlage ZA EN 1090-1 door :

35 infosteel  Tolerantie op afmetingen en vorm  fundamentele tolerantie, functionele tolerantie ?  Lasbaarheid  Chemische samenstelling volgens EN 10025, …  Verwijzing naar EN 1090-2 en ISO 3834  Taaiheid bij breuk  Voorschriften volgens Charpy V test  Weerstand tegen inslag  Prestatie tegen aardbeving en brosse breuk in algemeen? 35 CE-markering, Bijlage ZA EN 1090-1 Beperkingen

36 infosteel  Systeem 2+  Geen product certificatie  Ruimte voor  vrijwillige product certificatie 36 CE-markering, Bijlage ZA EN 1090-1 Beperkingen

37 infosteel  Pleinlaan, 5 1050 BRUSSEL  www.ocab-ocbs.com www.ocab-ocbs.com  02/509 14 09 37 Aangemelde instelling

38 infosteel  Lichtmasten - EN 40  Opleggingen - EN 1337  Voorspanstaalskits – ETAG 013  Bouwstaal - EN 10025  Betonstaal - EN 10080  Voorspanstaal - EN 10138  Verticale Verkeerstekens – EN 12899  Het vervaardigen van staal- en aluminiumconstructies – EN 1090 38 Aangemelde instelling

39 infosteel 39  In samenwerking met:  Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken  Service Public de Wallonie, Département des Expertises techniques  INFRABEL  SECO

40 infosteel 40


Download ppt "Infosteel EN1090-1. CE- markering volgens EN1090-1 J. DEFOURNY, Cl. BAUDUIN, P. H. BESEM, B. De BLAERE, J. J. POLEN OCBS Studiedag EN1090 Edegem 10/11."

Verwante presentaties


Ads door Google